Jezus Christus werd gekruisigd omdat hij zich uitsprak tegen de geldwisselaars

 

Onze slavernij wordt bewust aangewend

Onder de oude Babylonische religieuze codes wordt “slavernij” bewust vergemakkelijkt. Mensen worden niet herkend als mensen, maar zijn verhandelbare goederen. De slaaf kan worden gearresteerd en mishandeld door overheidsfunctionarissen als deze niet op tijd op het werk verschijnt. Het handboek zegt: “De slaaf wordt niet beschouwd als een mens, maar als een voorwerp en wordt daarom beschouwd als vee”.

 

De moderne ‘magie’ van het creëren van geld uit lucht had zijn wortels in de oude stad Babylon, ongeveer 600 jaar voor de geboorte van de Messias – Yeshua beter bekend als Jezus Christus.

 

De leden van deze kunst waren in het verleden bekend als “geldwisselaars”, juister gemeld; “geef je geld aan ons in bewaring”. Toen Yeshua de Tempel bestormde met rechtschapen woede, wierp hij de tafels van de geldwisselaars omver en gaf hen als straf een pak slaag en verjoeg ze uit de Tempel, met de verklaring: “maak van mijn Vaders huis geen handelshuis.”

Diezelfde geldwisselaars riepen later om zijn dood. En dat is de ware reden, waarom Jezus Christus is gekruisigd, omdat hij van plan was de geldwisselaars te schande te zetten en uit te roeien!

Jezus Christus en zijn volgelingen zijn gekruisigd omdat ze zich moedig uitspraken tegen deze criminele boosaardigheden van de Romeinen en hun valse Israëliet-farizeeërs. De Romeinen waren reeds volgelingen van diezelfde Babylonische slavenhandels-gedragscode. Dit geeft aan dat de verbinding tussen de Romeinse slavenhandelaren en de Farizeeën meer dan een toeval is. Dit geeft ook aan dat op enig moment in de oude geschiedenis; de Romeinse slavenhandelaren en de farizeeër van Israël; van gemeenschappelijke culturele voorouders kwamen.

 

Vóór Jezus Christus, rond 50 jaar voor Christus, was het Julius Caesar die werd vermoord toen hij de controle over het monetaire systeem van het koninkrijk overnam door munten te slaan voor gebruik in de dagelijkse handel. Met de overvloedige toevoer van echt geld bloeide het koninkrijk, het bedrijfsleven floreerde en iedereen profiteerde ervan. Iedereen, behalve de geldwisselaars, wier lucratieve inkomsten omver werden geworpen omdat hun controle over de financiën van de natie onder hen vandaan was getrokken.

 

Hun macht zou niet lang sluimerend blijven. Ze handelden samenzweerderig om de controle over te nemen, door Caesar kort daarna te vermoorden. Het duurde niet lang of corruptie keerde terug, de belastingen stegen en de geldhoeveelheid daalde met 90%, waardoor bedrijven failliet gingen, mensen hun huizen en land verloren en armoede de norm werd. Dit klinkt ook nu bekend.

 

De geldwisselaars hadden lang geleden, ongeveer 1000 jaar voor Christus, ontdekt dat de controle over de frauduleuze geldvoorraad hen niet alleen controle gaf over de bezittingen van de mensen, maar op een zeer reële manier, de controle over de regering van het volk verschafte. Ze leerden geld ‘verdienen’ over de ruggen van mensen met sancties tegen hun eigen regering. Klinkt ook weer bekend.

 

Ze verkregen hun controle door het proces van gemakkelijk geld/strakke geldcycli door te voeren. Door geld gemakkelijk uit te lenen, werd de hoeveelheid geld in omloop verhoogd. Toen de geldwisselaars tevreden waren omdat voldoende sukkels in het aas hadden gebeten, klapte de opgezette val dicht.

 

Plotseling werd de geldhoeveelheid aangescherpt. Bijgevolg werd het moeilijk of onmogelijk leningen te verkrijgen, wat resulteerde in een vermindering van de geld hoeveelheid in omloop. Het eindresultaat was dat een deel van de mensen niet in staat was hun leningen terug te betalen. En omdat ze niet in staat waren nieuwe leningen af te sluiten, gingen ze failliet en moesten ze hun activa aan de geldschieters verkopen tegen centen op de euro. Deze truc ook nog steeds gebruikt, om het financiële levensbloed uit de mensen over de hele wereld op te zuigen.

 

Dat in geraffineerde termen wordt genoemd als “boom en bust”, “de conjunctuur”, “inflatie”, “recessie”, “depressie” en het houdt ons allemaal blind en in de war voor hun duistere magie. De taal is misschien veranderd, maar de fraude is dezelfde gebleven. Waardoor de wereld inderdaad een veel minder gelukkige plaats is geworden, dan deze zou kunnen zijn.

 

Criminele geldoplichters

Het geld wordt “gecreëerd” in een op schulden gebaseerd monetair systeem. Geld ontstaat pas als er krediet is gevestigd. Je loopt een bank binnen, leent € 250.000 voor de aankoop van een huis, er wordt een aantekening gemaakt in het grootboek van de bank en voilà! Er is € 250.000 dat voordien nog niet bestond, simpelweg omdat je op een stuk papier je naam hebt geschreven en hebt ondertekend met de belofte om die som geld terug te betalen, met rente erover.

 

Deze complete puinhoop waarin we ons bevinden is het resultaat van macht, hebzucht en criminaliteit op het hoogste niveau van de kerk, de banken en regeringen over de wereld. Het Vaticaan, de CIA en de Cabal hebben niet alleen sinds het Babylonisch tijdperk ons monetaire systeem onder controle, maar hebben de overtuiging dat ze hun macht kunnen conserveren via Satanische riten die kinderen verkrachten, martelen en vermoorden.

 

Op de ochtend van zijn inauguratie was de eerste officiële daad van president Trump het hoofdkantoor van de CIA te bezoeken en een onderzoek te starten naar een door de CIA gefinancierd, door het Vaticaan georganiseerde maffia geleide internationale ontvoering- en uitbuitingsring van kinderen.

 

De val van de Cabal wordt nu gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek naar de op internationale schaal gepleegde pedofilie die ongebreideld heerst onder Hollywood, Europese vorsten, en politici.

 

El-ites hebben onvoorstelbare hoeveelheden geld bij elkaar gestolen. Dat geld is feitelijk van jou en van andere onschuldige mensen over de hele wereld, die ze hebben beroofd en bedrogen. Ze hebben geprobeerd je identiteit te claimen omdat je zoals ze stellen “verdwaald bent op zee”. En ze proberen te beweren dat je geboorte land “in de steek werd gelaten” en openstond voor hen om in beslag te worden genomen.

 

Ontwaak en eis je gestolen activa terug

Er is geen enkele reden ooit gebrek te lijden. Er is voor niemand een reden ooit fiscaal te worden aangeslagen. De banken proberen elke truc om activa vast te houden die spaarders in goed vertrouwen bij hen in bewaring hebben achtergelaten – opnieuw met behulp van valse beweringen van “achterlating”.

 

Wij, alle mensen samen, hebben de macht om onze nationale regering te herstellen door ons geboorterecht de juiste politieke status terug te geven en ons landsrecht te benutten.

 

Ons land, – zonder rechtspersoonlijkheid – bestaat nog steeds en is actief en kan worden teruggebracht naar de oorspronkelijke rechtstaat door te claimen dat alle activa die de natie en de mensen verschuldigd zijn in hun naam moet worden teruggegeven. De klok tikt. Wereldwijd moeten miljarden wakker worden en hun gestolen bezittingen en identiteit terug te vorderen.

 

De politici, de kerkdienaren, de militaire leiders en de banken, allemaal komen in aanmerking voor publieke beschaming over het onrecht dat al eeuwenlang over de hele wereld is bedreven. Wees waakzaam en resoluut door ze bij elke beweging bloot te leggen en elke poging van de ratten je te bedriegen te ondermijnen.

Maak elke agent, elke functionaris, elke publieke leider verantwoordelijk. Leg het vuur na aan hun schenen en laat hen weten dat je wakker bent en op de loer ligt.

 

De Schaduwregering

De schaduwregering controleert de Deep State, het is een matrixsysteem van macht over overheidsinstanties dat reeds lang geleden werd gevestigd.

 

De nummer één van de basisstrategieën is: destabilisering van naties; het ruïneren van hun economieën; het sturen van miljoenen banen offshore, naar productieplaatsen waar letterlijk slaven het werk doen; onder toediening van beledigingen en beschuldigingen. De goedkope producten van de slavenfabrieken worden terug geëxporteerd naar de naties die de banen verloren, om aan consumenten zonder geld op goedkoop krediet te verkopen. Die deze goederen kopen die zij niet werkelijk nodig hebben, om binnenlands fabrikanten verder te ondermijnen, die daardoor gedwongen worden hun deuren te sluiten om nog meer werknemers te ontslaan.

 

En, daarna de economische chaos op te lossen door het scheppen van orde. Wat voor soort orde? Begrijpelijk, de nieuwe wereldorde. Die uiteindelijk één wereld schept, zonder nationale grenzen, onder één gecontroleerd systeem, met geplande wereldeconomie, om zoals wordt gezegd; de stabiliteit te herstellen, voor het welzijn van allen, in duurzame harmonie.

 

De Schaduwregering had in 2008 hun man in het Witte Huis, weer een ander dan de voorheen obscure Jimmy Carter (1977-1981), die als onbekende uit het niets kwam opdagen om veteraan politicus Barry Goldwater te verslaan die met 90% zekerheid als de 39ste President van USA Inc. zou zijn gekozen, maar niet tot de cabal favorieten behoorde. Evenzo verliep het met de obscure Barack Obama, die uit het niets de 44ste illegale President van USA Inc. werd en voor de cabal hun goed voorbereide handlanger was. Met o.a. programma’s als Obamacare en nieuwe handelsverdragen op zijn planbord.

 

Nadat Obama was ingehuldigd, schokte hij zijn aanhangers door hun grootste bezorgdheid iz. de werkloosheidsramp te negeren en in plaats daarvan besloot te kiezen voor zijn rampzalige nationale ziektekostenverzekering – Obamacare.

 

Obama heeft nooit de intentie gehad om Amerika uit de crash van 2008 te halen. Dat was niet de reden waarom hij in het Ovaal Office werd gezet. Hij moest en zou doen alsof hij de economie weer op de been zou zetten, met vervalste cijfers en vervormde normen. Maar hij creëerde geen goed betaalde banen, want dat stond niet in de schaduwagenda.

 

De Deep State

De Deep State is een gigantisch financieel machtssysteem van hebzucht, geheimhouding en bedrog met inbegrip van het militaire complex, de nationale inlichtingendienst en alle drie-letterig afgekorte afdelingen zoals; de CIA, FBI, NSA – Nationale Veiligheidsdienst – MOD – Ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensie Intelligence, MIC – militair Industrial complex, DHS – Departement of Homeland Security, maar ook Facebook, Google, Google Earth kortom praktisch alles dat Silicon Valley omvat.

 

De CIA werd in 1921 opgericht door de Council of Foreign Relations, die ook de reguliere media MSM controleert, waaronder de Washington Post – nu eigendom van Bezos van Amazon, die daarvoor een contract heeft met de CIA. Wall Street financiert de US-Treasury en het Military Industrial Complex – MIC, dat op haar beurt het Congres manipuleert.

 

Oorspronkelijk zou de CIA alleen betrokken zijn in het buitenland. Echter na 9/11 werden 10.000 geheime CIA-locaties gevestigd in de VS, met meer dan vier miljoen werknemers die een veiligheidsverklaring hebben en worden bedreigd als ze informatie en inlichtingen onthullen, ongeacht of onwettig is wat hen werd opgedragen.

 

De expressie “Deep State” werd meestal gezien als verzinsel van het samenzweerderig Internet, maar sinds Donald Trump besloot om zijn gevecht met de CIA, de FBI en de openbare inlichtingendiensten aan te gaan, is het woord “Deep State” getuige geworden van een opmerkelijke herleving. De cabal is erg geschrokken en heeft blijkbaar Trump in hun vizier om hem te vermoorden. De inlichtingen gemeenschap zei dat Trump “in de gevangenis zal sterven.” Zoals ook geschiedde met Julius Caesar, Jezus Christus, Abraham Lincoln, de 16e president van Amerika die in april 1865 werd vermoord. En John F. Kennedy die in november 1963 werd omgebracht.

 

De Satan aanbiddende el-ite die de absolute macht in het Westen hebben gekaapt, vechten nu voor hun leven. Ze hebben een massaal tegenoffensief in Syrië geënsceneerd ter obstructie van President Donald Trump, die het spel slim meespeelde met de hulp van Poetin en Assad door het organiseren van een onschadelijke aanval op Syrië. Waarmee gelijktijdig Macron en May, door hun ongeautoriseerde medeplichtigheid, zich openbaarden als top-Khazarian marionetten.

 

Het was de satanische P2-vrijmetselaarsloge die de oorlog tussen Islam en het Christendom probeerde te forceren met hun poging deze nep-Syrische gasaanval, inmiddels voor de zesde keer, te benutten als een excuus om Syrië binnen te vallen en daarmee wereldoorlog 3 te beginnen voor de realisatie van de één-wereldgodsdienst door hen gecontroleerd.

 

Deze nepaanval wordt ondertussen alom gezien als een fraudulente oorlogsmisdaad. Terwijl, geen woord wordt gezegd over wanneer de meer dan 25.000 verzegelde aanklachten zullen worden behandeld. Volgens bronnen wordt spoedig de permanente verwijdering uit de wereldmacht van de Satanisten geïntensiveerd.

 

Conclusie:

Onze toekomst ligt in onze eigen handen. Het is niet zo, dat mag worden gesteld “wat kan ik hieraan veranderen?” Om dan te besluiten niets te doen, en gezapig verder achter de tv met een glas bier weg te zakken. Schop dat ding je huis uit. Informeer je over wat er werkelijk om je heen aan de hand is. Met dat oogmerk is het boek de GROTE ONTWAKING geschreven. Onder toevoeging van de remedie, wordt beschreven wat er werkelijk mis is in onze maatschappij. Bijvoorbeeld; dat de overheid en de banken tot de grootste wereldomvattend criminele maffia behoren, dus je vijand zijn. Je schulden geen schulden zijn, en nog heel veel belangrijke facetten meer. Begin met het lezen van dit boek, en leer hoe iedereen als ware patriot aan de bevrijding van eigen land en volk kan bijdragen.

 

 

De verborgen geschiedenis van de ongelooflijk criminele Khazariaanse maffia