De allergemeenste vorm van diefstal

 

Gebrek aan logische basis

President Richard M. Nixon kondigde op 15 augustus 1971 af, dat de VS niet langer officieel dollars inruilt tegen goud. Velen verwijzen nog steeds naar die beslissing als een van de grootst gemaakte fouten ooit. Nixon vond trouwens dat de goud-prijsstabiliteit onzin was. Het is ondertussen duidelijk waarom hij van de gouddekking afstapte. Want de controle over het monetaire systeem is de prijs van goud. Dit betekent; zodanig monetair en fiscaal beleid voeren dat de goudmarkten rustig zijn en tevreden zijn met de economische resultaten. Doe het anders, en je hebt een herhaling van de jaren zeventig. Zelden in de geschiedenis van politieke economie zijn keuzes zo voor de hand liggend desastreus geweest. Je begint te denken, dat het met opzet werd gedaan. Wat zoals we weten de waarheid is.

De USD heeft geen natuurlijke basis voor wat betreft duurzame waarde, als gevolg van het gebrek aan onderpand in harde activa. Het is gewoon gebakken lucht! Dat betekent al het geld van mensen, op hun rekeningcourant-, spaar-, beleggings- en pensioenconto’s is gewoon niet echt! En sinds 1971 is dat nooit echt geweest!

 

Onbelemmerde geldstromen zijn noodzakelijk voor het welzijn

Wanneer de nieuwe door goud gesteunde USN in de markt wordt gezet, krijgt geld echte waarde en zal de economie snel gaan veranderen. Deze dramatische gebeurtenis in verandering staat te gebeuren, mogelijk sneller dan men denkt, terwijl de grote illusie van westerse dominantie zal eindigen. Driekwart eeuw militaire overheersing is in een oogwenk verdwenen. Geen genadeperioden meer om uit de problemen te komen. Geen vergaderingen en onderhandelingen meer over verdragen iz implementatie van internationale faillissementsbeslissingen.

 

Het zal duidelijk zijn, dat het nieuwe mondiale financiële systeem is geëvolueerd tot op een hogere standaard. Het zal vele vormen van fraude voorkomen en zorgen voor onbeperkte transfers van fondsen van de ene rekening naar de andere waar en wanneer nodig, in plaats van vertragingen of bevriezing of bewaarplicht als gevolg van nalevingsrestricties. Onbelemmerde geldstromen zijn noodzakelijk voor het welzijn in de samenleving. De tijdige aankomst van fondsen op basis van budgettaire behoeften is van cruciaal belang voor het welvaren van ondernemingen.

 

Het einde van de lijnsituatie van nu is veel ingrijpender dan wordt verteld. Alleen de implementatie van RV gevolgd door GESARA levert de fiscale remedie op voor mensen die nu in deze nieuwe realiteit moeten leven, omdat voorheen alleen de Amerikanen van de voortdurend eindeloze voorraad aan valuta konden beschikken omdat het hen is opgedrongen door de bezitters van de schulden, bekend als The Chinese Elders.

 

De zwakte van papiergeld:

Ongedekt geld, is precies de zwakte van het “papiergeld” – overheden hebben de macht het papier “wettig betaalmiddel” te verklaren – maar ze hebben niet de macht om dat geld ook waarde te geven. Niemand, zelfs politici zullen je dat niet vertellen. – Alle Centrale Banken moet worden afgeschaft. De gemiddelde burger heeft echt geen idee hoe gevaarlijk en corrupt het Centrale Bank System en hun overheid is. A.u.b. lees hier hoe wij als burgers kunnen helpen de Centrale Banken op te heffen.

 

Over de hele wereld zijn overheden aan een out-of-control-experiment begonnen, met het d.m.v. schuld gedekt geld, dat ze zelf als ‘schuldvrijgeld‘ hadden kunnen uitgegeven – zonder rente. – In de wereld van nu wordt kredietgeld in absurde hoeveelheden uit lucht gedrukt – evenzoveel geldaandeel ervan is geleend, dat nooit en te nimmer kan worden terugbetaald aan de schuldeisers. – Het duurde voor de Verenigde Staten, “216 jaar om $ 8.5 biljoen in schulden op te lopen… en dan ternauwernood 8 jaar om dat bedrag te verdubbelen.” – Regeringen zullen niet in staat zijn om iets tegen deze crisis te doen, omdat ze die zelf met opzet hebben geschapen!

 

Wanneer overheden hun vermogen om hun belastinginkomsten te verhogen hebben geconsumeerd en hun schulden bergachtig proporties hebben aangenomen, heeft het nog een laatste mogelijkheid waarop ‘het kan nemen wat het nodig heeft’. En het is misschien wel de allergemeenste manier. Ze kunnen meer geld afdrukken dat ze nodig hebben om te betalen voor wat ze willen.

 

De allergemeenste vorm van diefstal

Op de balans van de Centrale Banken – die de totale hoeveelheid in omloop zijnde valuta of aan reserves van de centrale bank vertegenwoordigt – is de USD van $ 1,1 biljoen in 2008 naar bijna $ 4 biljoen in 2017 opgeblazen.

 

Niet veel mensen begrijpen de misvatting van deze acties, of de onvermijdelijke mislukking ervan. Het grote voordeel van papiergeld is de flexibiliteit. Ze kunnen in theorie meer afdrukken wanneer ze het nodig hebben om de economische groei te stimuleren of een crisis te voorkomen. Maar dat werkt niet echt. Geld afdrukken levert geen rijkdom noch stimuleert het de economie. In plaats daarvan maakt het eenvoudigweg elke eenheid reeds in omloop minder waardevol en leidt het tot hogere prijzen, een monetair fenomeen dat inflatie wordt genoemd.

 

Het is een verraderlijke vorm van diefstal. Mensen voelen zich rijker naarmate de cijfers op hun looncheques en banksaldi stijgen. Eveneens, als de nominale aandelenkoersen stijgen, voelen mensen zich alsof het goed gaat. Maar ze merken niet dat de waarde van elke eenheid gestaag afbrokkelt, waardoor de koopkracht verminderd. Erger nog, het biedt prikkels om schulden te maken. Mensen die vandaag lenen, zullen die verplichtingen in de toekomst terugbetalen met eenheden die veel minder waard zijn.

 

Inflatie is al zo lang zo wijdverspreid dat de meeste mensen niet eens weten dat het geen deel uitmaakt van een normaal economisch systeem. Gegevens over consumentenprijzen van 1596-1971 in Groot-Brittannië tonen aan dat tijdens de periodes van de gouden standaard, de grondstoffenprijzen, zelfs gedurende honderden jaren, gelijk bleven als wel gedurende perioden van enorme economische groei en stijgende bevolkingsgroei.

 

De belangrijkste test voor papiergeld is of het reële economische groei per hoofd van de bevolking bevordert. En wat dat betreft is het bewijs overweldigend negatief. Als geld gezond en betrouwbaar is, verliest het geen waarde en blijft de koopkracht constant in de loop van de tijd.

 

De naam van het spel is verminderende koopkracht van geld

Het huidige monetaire systeem is echter niet gezond noch betrouwbaar. Politici houden ons constant voor de gek met de geldvoorraad. Soms verhogen ze de hoeveelheid geld met enorme bedragen als reactie op eisen van machtige groepen, vooral banken. Het resultaat is dat de producten die je nodig hebt om een ​​normaal leven te leiden, zoals benzine, melk, huisvesting en medische zorg, voortdurend in prijs stijgen. En deze prijzen stijgen jaar na jaar, zelfs als de lonen dat niet doen.

 

Papiergeld werkt goed voor de rijken, die hun blootstelling aan de valuta kunnen afdekken en wiens toegang tot vast- en laagrentend krediet enorme aankopen van activa toestaat. Maar het is vreselijk voor de middenklasse.

 

Toen de US-dollar als reservevaluta van de gouddekking werd losgelaten, konden de centrale banken hun valuta voortdurend in koopkracht verlagen, terwijl de lonen die in dezelfde valuta werden betaald, niet langer gelijke tred hielden met de inflatie.

Elke acceptabele studie van papieren geldsystemen versus door goud gesteunde geldsystemen laat de superioriteit van goud meteen zien. Dus, waarom kiest bijna elke moderne overheid voor papier? Het antwoord is dat papiergeld de gevestigde belangen van de rijke en machtige in de economie bevoordeelt en de centrale banken in staat stelt rentetarieven, prijzen, geldhoeveelheid en kredietwaardigheid te manipuleren in hun exclusieve voordeel.

 

Het huidige monetaire systeem doemt elke gemiddelde arbeider tot armoede, en garandeert praktisch dat de rijken en de machtige elite rijker worden. En het is deze enorme kloof die uiteindelijk de problemen voedt waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd.

 

Het probleem met papierenactiva

Rijkdom is ofwel fysiek door bijvoorbeeld het bezit van een groot huis of een Rembrandt-schilderij, of papieren rijkdom.

 

Alle papieren activa zijn een claim op materiële goederen en diensten. Er kunnen niet meer goederen en diensten worden verkregen dan de economie kan produceren. Aangezien de economie van 2008-13 slechts een fractie van de reële rijkdom produceerde nam het aantal claims ervoor toe, en dat betekent dat die claims op toekomstige output moet worden aangewend.

 

De schuld

Het IMF heeft zojuist bekend gemaakt dat de totale wereldwijde schuld nu op het verbluffende bedrag van € 160 biljoen ligt, wat neerkomt op 225% van het totale wereldwijde bbp. Iedereen op onze planeet zou alles wat ze produceren gedurende de komende twee tot drie jaar moeten afdragen en dan zal de wereld nog steeds in de schuld zitten.

 

Het getal is zo astronomisch hoog dat het onmogelijk is om dat te betalen, en dus heeft het geen zin om het zelfs maar te proberen. Regeringen zijn zelfs nog niet begonnen de schuld af te betalen, omdat ze weten dat het getal alle betekenis heeft verloren in het licht van dergelijke cartoonachtige proporties.

 

Valuta wordt gecreëerd door particuliere instellingen die net zoveel geld creëren als banken en regeringen wensen. Dit geld is gemaakt uit het niets, letterlijk door op een paar toetsen van een computer te drukken en kleine stroomstoten door te geven naar een scherm dat het nummer aangeeft dat de particuliere onderneming wenst. Geld dat niet wordt ondersteund door iets van waarde, maar deze particuliere instellingen eisen wel rente van overheden en kredietnemers over dit geld zonder waarde.

 

Voor elke eenheid die wordt gecreëerd en uitgeleend, eisen de magische geldschieters die eenheid terug met rente. Omdat de geldschieter meer eist dan is gecreëerd, is het wiskundig onmogelijk ooit schulden af ​​te lossen, omdat de valutaeenheden die moeten worden betaald voor rente eenvoudigweg niet bestaan.

 

Het hedendaagse schuldsysteem handhaaft een tragisch, zo niet dramatisch spanningsveld in de wereld, op een planeet met zulke overvloedige bronnen, met een wereldwijd schuldbedrag dat zo hoog is moet je je afvragen, zijn mensen op de planeet elkaar schuldig of zijn ze echt in de schuld van een soort instelling?

 

Het is absoluut niet logisch dat de mensheid zichzelf tot slaaf maakt met zo’n waanzinnig systeem. Theoretisch is de schuld verschuldigd aan de centrale banken die de eenheden uit het niets hebben gecreëerd. Dus eeigenlijk is er geen schuld aan wie dan ook!

 

Corruptie door schuldgeld

De enige manier waarop de overheid iets kan weggeven is door het eerst van iemand anders af te pakken. Dit is van cruciaal belang. De regeringen nemen wat ze willen, en dat is precies de reden dat de crisis van vandaag heeft veroorzaakt.

 

Belastingen zijn de meest voor de hand liggende manier die de overheid gebruikt voor herverdeling. Maar overheden bereiken nu de grenzen van wat het kan genereren van nieuwe of hogere belastingen. Wanneer regeringen beseffen dat het niet meer van je kan worden afgepakt door middel van belastingen, gebruiken ze schuld om het van je kinderen en kleinkinderen af te pakken.

 

Regeringen hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt in historische grootte qua hoeveelheden; de VS- en de EU-regering zijn elk meer dan $ 20 biljoen verschuldigd. Het getal is zo groot, dat het zinloos is geworden. Niemand kan begrijpen hoeveel geld $ 20 biljoen echt is. Een betere manier om erover na te denken is om te zeggen; dat elke belastingbetaler ongeveer €175.000 verschuldigd is. Dat is voor de meeste mensen zo groot als de duplicering van hun hypotheek.

 

Deze enorme hoeveelheid staatsschuld kan niet worden gefinancierd tegen een reële rentevoet. Als overheden zelfs 6% rente op hun schuld moeten betalen, zal dat ongeveer $ 1,2 biljoen per jaar kosten. En dat is gewoon om de rente op de schuld te betalen. De hele regering int ongeveer $ 3,3 biljoen per jaar aan belastingen.

 

Deze schuldverslaving wordt gefiltreerd in vier kritieke sectoren van de economie. In plaats van te leren van de fouten die de economie in 2008 verlamden toen de hypotheekbel barstte, hebben ze drie nieuwe bubbels erbij gecreëerd, die spoedig kunnen opblazen.

 

  1. De grootste bedreiging is de markt voor bedrijfsobligaties, met name junkobligaties.

Wanneer deze crash plaatsvindt, is dit de grootste vernietiging van rijkdom in de geschiedenis. Er is nog nooit een grotere zeepbel geweest in obligaties.

 

  1. Studentenschuld is een andere dreigende zeepbel.

In de afgelopen 10 jaar hebben studenten, van wie de meesten vrijwel geen inkomen hebben, enorme schulden opgelopen. Over 2017 bedroeg ​​de studentenschuld meer dan $ 1,5 biljoen, dat op een na de grootste bron van schulden in huishoudens is na hypotheken.

Alle tekenen laten zien dat de schuld die op onze jeugd is gestapeld een nieuwe catastrofale zeepbel wordt in de westerse economie.

 

  1. De subprime auto lening bubbel is klaar om de auto-industrie te verlammen.

De meeste mensen hebben geen idee hoe wijdverspreid subprime-leningen zijn geworden in autoleningen. Meer dan 90% van de verkochte auto’s wordt gefinancierd met leningen of leases.

 

  1. De huizenbubbel

De huizenbubbel staat op het punt zich te herhalen met nog meer onverkochte en onafgebouwde huizen dan voorheen. Bijvoorbeeld; Spanje was in 2008 vastgelopen met over het hele land meer dan 3,5 miljoen onverkochte eenheden. Dat aantal zal groter worden, omdat uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft is gekocht voor speculatie welke niet kunnen worden verkocht. Dus, meer nieuwe en onafgebouwde eenheden in de opkomende crash dan tien jaar geleden.

 

Hoe is dit bekend geworden? Het is gemakkelijk. Historisch gezien hebben “junk” -obligaties – ook wel hoogrentende obligaties uitgegeven door minder kredietwaardige bedrijven – die nooit minder dan 5% per jaar opleveren. Maar ze zijn midden 2014 zo laag gezakt en zelfs nu zijn ze niet veel hoger dan dat.

 

Evenzo was in 2014 het verschil tussen de opbrengsten op junk-obligaties en de rendementen op obligaties met hogere beleggingskwaliteit bijna nooit zo klein geweest. Dat betekent dat er meer dan ooit tevoren krediet beschikbaar was voor kleine, minder-dan-investment-norm bedrijven. De laatste keer dat krediet zo ruim beschikbaar was – en tegen zulke lage kosten – was in 2007. En dat eindigde slecht.

 

In 2015 begon de spread tussen bedrijfsobligaties van lage kwaliteit en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit te stijgen. Dat duidde op een groeiende angst in de markt omdat mensen de hoeveelheid risico in hun portefeuilles verminderden, en verschoven naar activa met een hogere kwaliteit en een hogere kredietrating.

 

Tijdens de eerste helft van 2016 begon de ‘hoge rendement’ spread af te nemen. Het ligt nu dicht bij het dieptepunt van na de crisis van 2014, wat erop duidt dat de hoogrentende schuldmarkt zelfgenoegzaam is. Maar dat zal niet lang duren. Dat gebeurt nooit.

 

De meeste beleggers weten niet eens dat de Centrale Banken stilletjes van koers zijn veranderd. Ze zijn begonnen met het laten leeglopen van het reservesysteem. In oktober 2017 begonnen ze hun balans af te bouwen met ongeveer € 13 miljard per maand. Door de obligaties die ze in bezit hebben, niet “door te rollen” in nieuwe effecten. En zo is hun balans de afgelopen zeven maanden met $ 10 miljard per maand gekrompen in obligaties en $ 3 miljard per maand in hypotheekobligaties.

 

Het duurde lang voordat de speculatieve zeepbel negatieve rentetarieven voor junkobligaties bereikte. Het zal evenwel kortere tijd vergen om de financiële markten fundamenteel te veranderen door vernietiging van vertrouwen en effectenprijzen. Maar vergis je niet, het tij is gekeerd. En dat tij zal sterker worden naarmate het vordert.

 

De komende instorting van de obligatiemarkt zal ook veel ernstiger worden dan de vorige keer. Het tweeledig beleid van de Centrale Banken, waarbij rentetarieven vrijwel gelijk zijn aan nul en tientallen miljarden euro’s aan schatkistpapier en door hypotheek gedekte schuld worden opgekocht, heeft dat de enorme bullmarkt in obligaties en onroerend goed veroorzaakt. Omdat de centrale banken obligaties opkopen, gaan de obligatiekoersen omlaag en worden andere kopers van obligaties gedwongen om risicovollere schulden te kopen die historisch gezien veel hogere rendementen opleveren.

 

De echte paniek op de markt voor bedrijfsobligaties zou snel kunnen komen.

Verwacht dat de gemiddelde prijs van niet-investment-normschuld – junk bonds – 50% gaat dalen. Beleggingswaardige obligaties zullen ook substantieel dalen, naar schatting ongeveer 25%. Dit zal een enorme hoeveelheid kapitaal vernietigen, dat bijna 100% zeker is.

 

Junkbond goeroe Martin Fridson heeft voorspeld dat $ 1,6 biljoen aan obligaties en leningen in gebreke zal blijven. Dat betekent dat drie keer zoveel schulduitgevers in gebreke zullen gaan dan in de laatste recessie.

 

Dit zou volgens Fridson al zijn gebeurd, ware het niet dat de overheid de rentetarieven kunstmatig laag heeft gehouden, waardoor veel risicovolle schulduitgevers hun schuld konden herfinancieren tegen een lagere rente. Dit vertraagde een onvermijdelijke golf van defaults in de junk-bond-industrie, maar dat is alleen tijdelijk. De overheid kan de rentetarieven niet voor altijd laag houden. De voor de hand liggende vraag is:

 

Waarom leenden zoveel mensen zoveel geld terwijl ze geen uitzicht hebben het ooit terug te betalen?

 

Je zou kunnen aannemen dat het voortkomt uit een gebrek aan persoonlijke verantwoordelijkheid of een verlaging van morele normen in de afgelopen jaren. Omdat er altijd een deel van de samenleving iets voor niets wil hebben. Maar dit verklaart niet hoe dit probleem zo groot is kunnen worden.

 

De echte reden is iets anders: de indrukwekkende corruptie van overheden en banken.

Omdat het gewoon onmogelijk is om de schulden te betalen die worden opgebouwd. De maatschappij nadert snel het punt waarop de overheid het zich zelfs niet kan veroorloven om de rente op haar schulden te betalen. En dat betekent de toepassing van het laatste hulpmiddel t.w. hun macht over het volk te vergroten.

 

Consumptiemaatschappij

We hebben een economie met veel schulden achtergelaten die nog altijd wordt geleid door consumptie. Het systeem beloont debiteuren en straft spaarders. Het maakt kapitaalinvesteringen op lange termijn vrijwel onmogelijk vanwege economische volatiliteit en financiële risico’s die worden veroorzaakt door inflatie. Het ergste is dat iedere deelnemer aan het systeem een ​​speculant moet zijn omdat er geen andere manier is inkomsten te genereren.

 

De behoefte aan papiergeld

Wat de goudstandaard echt doet, is zorgen voor een level playing field voor alle economische deelnemers – leners, geldschieters en zelfs overheden. Dat is de reden waarom bankiers – die altijd een grote geldbehoefte hebben, mediabaronnen – die constant lenen om meer eigendommen te kopen, en overheden – die nooit hun begroting in evenwicht kunnen brengen, allemaal goud haten. Om hun macht te behouden, hebben ze allemaal papiergeld nodig. Het systeem en degenen die ervan profiteren, zullen een overgang naar de goudstandaard niet overleven.

 

De weinig bekende realiteit van het papieren geldsysteem is dat de bevolking van haar koopkracht wordt beroofd. Dat betekent dat de gemiddelde burger harder werkt en meer produceert, maar niet zoveel kan kopen als hij gewend was. Ondertussen stijgen de prijzen van activa enorm. De rijken worden rijker naarmate de waarde van alles wat ze bezitten samen met de valuta wordt opgeblazen.

 

Dit verklaart waarom sinds 2000 de welvaartskloof zo enorm is gegroeid. En het verklaart waarom de welvaartskloof zal blijven groeien, zolang overheden hun corrupt beleid van kwantitatieve versoepeling, reddingsoperaties van bedrijven, overbestedingen en overbelasting voortzetten.

 

Gewoon, harder werken – of slimmer werken – komt de werknemers niet meer ten goede. Aan de andere kant hebben mensen met bezittingen en bedrijven hun rijkdom in de afgelopen 40 jaar wel zien stijgen.

 

Dit systeem drijft elke gemiddelde arbeider in armoede, en garandeert bijna dat de rijken en machtigen zullen blijven. En het is deze enorme kloof die uiteindelijk de problemen van vandaag voedt.

 

Zolang de meerderheid van de bevolking niet ontwaakt en begrijpt wat er om hen heen gebeurt, zullen we ons moeten voorbereiden op verregaand slaafse onderworpenheid en voortijdige dood door vergiftiging van lucht en levensmiddelen.

 

Het is nu vijf voor twaalf en er is nog een kans ons vege lijf en dat van onze kinderen te redden. Verdiep je in wat werkelijk plaatsvindt en waarom banken en overheid ongehoord corrupt zijn. Lees het boek de GROTE ONTWAKING dat uitlegt wat er mis is in onze maatschappij en hoe het kan worden verbeterd.

 

 

Het hele geldsysteem staat op instorten, een nieuw systeem nodig