Wat is in deze gemanipuleerde wereld de waarde van wat dan ook?

Het banksysteem is een gigantisch criminele onderneming

De economie staat op het punt van instorten

 

Vrije handelseconomie

In de afgelopen dertig jaar is via het stimuleringsbeleid van de centrale banken wereldwijd tenminste $ 21,5 biljoen nep geld toegevoegd aan de monetaire bases. Dat nep geld financierde veel meer onroerend goed en fabrieken dan nodig waren. Het dreef de onroerend goed- en de aandelenmarkt met een factor 10 omhoog en maakte Wall Street steenrijk.

 

En dat feit, heeft miljoenen kiezers tegen hun eigen elite gekeerd, door Donald Trump tot president te verkiezen. Maar nu zijn de kredietbellen in China en het Westen nog groter dan ooit tevoren en zijn opgepompt tot op absurde fantasiehoogten. De bubbels zijn rijp om op elk moment te breken. Met een zeepbel op de aandelenmarkten, met prijzen die zelfs nog hoger zijn, in vergelijking met het bbp, dan in 1929 of 2007 – die zullen barsten. De hele idiote mainstream media houdt mensen gericht op onbelangrijke problemen en onzin, maar heeft nooit gepubliceerd over de negatieve bijwerkingen van de enorme toename van de geldhoeveelheid.

 

Het belangrijkste op dit moment is, wie het verhaal vertelt over de oorzaak van de op handen zijnde implosie van de economie. President Trump of de Centrale Banksters. Het lijkt erop dat president Trump en zijn Alliance-team een ​​zeer slimme tactiek hebben ondernomen door te liegen over de prestaties van de hedendaagse economie. Precies zoals de presidenten voor hem deden, waardoor de verantwoordelijkheid niet op hem kan worden gelegd maar op de centrale banken die de huidige en vorige economische misère hebben veroorzaakt.

 

Volkseconomie

Houd in gedachten; de hedendaagse economie is een centrale bankeconomie en geen volkseconomie. Deze economie kan niet worden gerepareerd; er komt een nieuwe volkseconomie. Vrij van interventies en manipulaties van Central Banken. Kortom een ​​economie die door het volk wordt gecontroleerd op basis van vraag en aanbod, een eerlijke handelseconomie, zoals in eerdere artikelen op deze site uitvoerig is uitgelegd.

Het economisch ineenstortingsplan van President Trump is in volle gang. Zijn plan is in tegenspraak met de Fed, waardoor iedereen de Fed te hulp komt, door te beweren dat ze het goed doen, omdat het verhogen van de rentetarieven een goede zaak is. Wanneer de economie instort, zal Trump laten zien waarom het verhogen van de rentetarieven een slecht idee was, en de Fed de schuld krijgt. De MSM, en de IMF die de Fed steunen, zijn nu gekoppeld aan de FED die het hele centrale banksysteem laat instorten. Vervolgens zal het Parlement eisen de Fed te auditeren, wat de laatste nagel zal zijn in hun doodskist.

 

Ondertussen zijn Rusland, China, Turkije, Syrië, Iran en Brazilië nu officieel van het IMF afgestapt door hun eigen munteenheid te vestigen, zoals Rusland eerder had voorgesteld. Weg van de US-dollar, dat het bewijs is van de overgang naar gezond geld gecontroleerd door het volk, in volle gang is.

 

Edelmetalen zijn de afgelopen twee eeuwen gemanipuleerd

Lezers kunnen zich afvragen; Hoe weet men de waarde van iets? Het antwoord is eenvoudig “wat de markt verdraagt” ofte wel “vraag en aanbod” dit het onderliggende principe van een vrije markt, het definieert de waarde van wat dan ook, en minder ​​de waarde van wie dan ook!

 

Misschien krab je je hoofd? Feit is dat er de afgelopen twee eeuwen geen vrije markt is geweest, dus er zijn absoluut geen recente gegevens om een ​​echte “marktwaarde” te ondersteunen die gebaseerd is op basis van “wat de markt verdraagt” om een bruikbaar referentiepunt te bieden.

 

Alle edelmetalen zijn vastgelopen, gestut en ‘gefixeerd’ door het Rothschild eigendom, de Londense goud- en zilver Board, terwijl de leden van het Parlement in het duister zijn gehouden, net zoals wij allemaal met betrekking tot de hoeveelheid edelmetaal in de grond en boven de grond.

 

En als je niet weet hoeveel van een artikel aanwezig is ten opzichte van de vraag naar die grondstof, heb je geen objectieve indicator van wat die grondstof werkelijk waard is op de markt.

 

Valuta prijsmanipulatie

Alle valuta’s zijn vastgelopen, gestut en “gefixeerd” door het Exchange Stabilisatie Fund (ESF), dat werd gebruikt als een gigantisch Commodity Price Fixing Mechanisme. Dit ESF-mechanisme werd ontworpen en geïmplementeerd door de Wereldbank namens het Rothschild-kamp binnen de Deep State.

 

En aangezien het rechtssysteem ook door de cabal is omgekocht, is de vaststelling van de grondstofprijzen, van edelmetalen, en valuta – dat ook een handelswaar is – een ernstige misdaad die anders zondermeer zou zijn bestraft.

 

De reden dat de vaststelling van de grondstofprijzen en met name de vaststelling van valutakoersen een misdrijf is, is dat het leidt tot marktmanipulatie en economische manipulaties die de nationale onafhankelijkheid en soevereiniteit ondermijnen en die sommige landen ongerechtvaardigde voordelen biedt ten koste van anderen via de kunstmatige manipulatie van de waarde van hun valuta.

 

Geheime economisch oorlogsvoering

De Edelmetaal markten worden reeds decennialang bespeeld en gecontroleerd. De valutamarkten worden ook bijna net zo lang gemanipuleerd en gecontroleerd.

Een dergelijke cornering van de edelmetaalmarkt, en met name de valutamarkt, is een methode om economisch een heuse oorlog te voeren door onrechtvaardige verrijking, teneinde macht en controle te oogsten, voor de promotie van politieke agenda’s middels economische chantage.

 

Niemand weet meer de werkelijk eerlijke waarde van alles, omdat de criminele Oplichters en Robber Baronnen absoluut alles manipuleren met het doel zichzelf te verrijken, dat reeds gedurende tenminste twee eeuwen gaande is.

 

Het banksysteem is een gigantisch criminele onderneming

Het wordt nog gecompliceerder wanneer men bedenkt dat alle activa als onderpand wordt gebruikt om de banken overeind te houden, activa die grotendeels toebehoren aan particuliere bankcliënten en particuliere trusts en niet aan de banken zelf.

 

De banken vertellen grote leugens en beweren dat al deze privébezittingen “in de steek werden gelaten” en dat deze activa nu hun activa zijn, om tot tien keer de waarde van deze activa als schuldkrediet uit te geven.

 

Wat gebeurt er wanneer de werkelijke legitieme eigenaren verschijnen en hun bezittingen ergens anders naartoe willen verplaatsen? Wat gebeurt er als ze een deel van hun vermogen willen uitgeven? De bank is al grofweg over geëxpandeerd en kan zich niet veroorloven dat deze activa worden opgeëist.

 

Dus ze liegen en ze stelen en ze weigeren de feitelijke eigenaars toegang te geven tot hun gestorte geld. Ze vertellen de trustees en eigenaren, “we weten niet wie je bent” en “geen van die activa op deposito’s zijn hier”, en ondanks de ontvangstbewijzen die al deze mensen hebben getoond, met vermelding van de datum wanneer hun stortingen werden gedaan, en uit wat ze bestonden, en wie heeft ondertekend, blijven de banken weigeren. Als laatste antwoord wordt gezegd: “het is een kwestie van nationale veiligheid”. Onze banken zijn “te groot om te falen”.

 

Mensen zouden er beter aan doen al hun geld onder hun matras te houden, vooral als ze veel geld hebben, want hoewel het anti-intuïtief is, hoe meer geld er wordt gestort, des te groter de kans dat je het slachtoffer wordt van dit type Bank Diefstal.

 

Het banksysteem is dus een gigantisch criminele onderneming dat in het economisch en financieel systeem is ingebed, diefstal van activa van Depositohouders, illegale handel in andermans bezittingen, en casino-stijl gokken, is de naam van dit spel en dat is wereldwijd.

 

Wordt Wakker, mensen. Kom overeind. Wrijf je slaperige ogen uit. Je hebt problemen met de banken af ​​te rekenen. Grote problemen.

 

De economie staat op het punt van instorten

Het consumentenkrediet bereikte een historisch hoogtepunt. Het systeem van de Centrale Banken werkt op schuld en ze hebben de mensen jarenlang gehersenspoeld om hen te laten geloven dat schuld een goede zaak is.

 

Makelaars waarschuwen dat de woningmarkt zich begint te keren. De rente op de nationale schuld zal op een punt komen dat het onhoudbaar wordt. Trump en de patriotten gebruiken de strategie de MSM te dwingen de Fed de schuld te geven van de crash van het systeem.

 

President Trump en zijn Alliantieteam zullen opzettelijk op een gecontroleerde manier de economie laten instorten, om de vervanging van de centrale bankeconomie door de volkseconomie te vereenvoudigen. Om chaos te voorkomen, zal het Quantum Financial System worden geïnitieerd, RV beginnen, en GESARA worden afgekondigd. Desondanks, zal openbare chaos tijdens de ineenstorting onvermijdelijk zijn. Het doel is echter om tijdens deze overgang zoveel mogelijk openbare chaos te vermijden. Waarom valutahouders over de hele wereld de mogelijkheid krijgen hun fiat-valuta’s in te wisselen in door activa gedekt geld.

 

Het eeuwenoude tirannieke regime bereikt weldegelijk haar einde, en wordt voorgoed vernietigd. Geen leugens en manipulaties meer. Alle markten zullen vrij zijn, alle aspecten van ons leven zijn vrij van onderdrukking en oppressie. Mensen nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en beslissen voor zichzelf.

 

De oude economie is zo vals als het gemanipuleerd is

De economie van de Centrale Banken is een schuldeconomie, niet gefundeerd op onderwijs, hard werken en vrijemarktprincipes, niet op prijsstelling en verantwoordelijkheidsplicht dat echt vrije markten opleggen. In plaats daarvan is de economie gebaseerd op manipulatie van prijzen, speculatieve controle van grondstoffen, steun voor de dollar door de marionettenstaten van Washington DC, gemanipuleerde en vervalste officiële statistieken, propaganda van de financiële media en inactiviteit door landen, zoals Rusland en China, die rechtstreeks worden geschaad, zowel economisch als politiek, door het betalingssysteem van de Amerikaanse dollar.

 

De ‘geheime’ Deep Staatsmachten dicteren het beleid en de gebeurtenissen, namens het huis Rothschild dat wereldwijd het financiële systeem beheerst. Ze hebben hun macht en rijkdom vergaard door diefstal en uitbuiting. Hun hele systeem is gebaseerd op een gigantische fraude, omdat er geen echt geld is, zoals mensen denken dat het is. Het geld dat je verdient, wordt door niets gesteund. De waarde ervan is simpelweg de waarde die mensen kunnen overtuigen. Fiatpapiergeldeenheden zijn waardeloze stukjes papier, zelfs de metalen munten, of cijfers op een computerscherm dat door het volk serieus worden genomen. Geld wordt in omloop gebracht via zogenaamd ‘krediet’ van geld, – feitelijk schuld – dat algemeen geaccepteerd wordt. Banken, lenen niets uit, maar mensen betalen fortuinen om van hen te lenen.

 

De Rothschilds hebben al eeuwenlang het bankwezen en overheden gecontroleerd, en ze hebben de wetten kunnen dicteren voor het financiële systeem dat ‘fractionele reserve-leningen’ mogelijk maakt. Hierdoor kunnen de banken tien keer meer uitlenen dan wat ze aan activa in de bank hebben. Met andere woorden, ze lenen ‘geld’ uit dat ze niet hebben en uit niets bestaat – dat krediet wordt genoemd – terwijl ze er rente voor berekenen.

 

Het banksysteem is dus een fantastisch lucratief businessmodel, ze lenen geld uit dat ze niet hebben en vragen de lener hierover rente te betalen, uitgevonden door Mayer Amschel Rothschild (1744-1812).

 

Maar wees gerust, dit alles loopt ten einde; veiligheid, vrede, welvaart en vooral vrijheid zijn op weg naar ons. Dat is waar President Trump en het Alliantie-team 24/7 voor strijden t.b.v. de mensheid op aarde. En ze zullen niet rusten voordat dat bereikt is. Bereid je hierop voor, door je te verdiepen in de achtergronden van deze maffiapraktijken, die eeuwenlang de bevolking heeft kaal geroofd en geterroriseerd, met de hulp van wetten die geen enkele legaliteit bezitten.