Satanist Schuld Slavendrijvers

De Deep State is de bron van alles wat negatief is op Aarde

Maak je veiligheidsriem vast en geniet van de show

 

Armoede en faillissementen

Domheid is een kinderlijke neiging tot zelfvernietiging. Daarom gaan daden uitgevoerd door slechte mensen altijd verkeert. Zo, ook bij de Deep State omdat die wordt gerund door slechte mensen – die sociopaten actief erbij betrekken – waardoor gegarandeerd hun plan uiteindelijk instort.

 

“De media zullen ontevredenheid veroorzaken en zich onmisbaar maken. Via de pers hebben we de macht gekregen om te beïnvloeden terwijl we zelf “in de schaduw” blijven. Dankzij de pers hebben we goud gewonnen uit de oceanen van bloed en tranen.

Gebrek en faillissement worden universeel. De inhoud van de grondwet is een dekmantel. Machten worden ​​tegen elkaar opgezet. We hebben alle partijen hierop voorbereid.

 

Armoede is een goed wapen. Alle mensen zijn geketend aan zware inspanningen door hun armoede, omdat ze geloven dat ze op de een of andere manier zichzelf hiervan kunnen bevrijden. Om die reden hebben we in de grondwet fictieve, niet daadwerkelijke rechten opgenomen.”

 

Het zijn fascisten die het communisme steunen. Ze verschijnen als redders, maar hun macht ligt in chronische schaarste van voedsel en lichamelijke zwakte van de arbeider, omdat die de slaaf van hun wil is geworden en geen kracht of energie over heeft om zich tegen hun wil te verzetten. Honger creëert het vermogen om werknemers te regeren.

 

“Er zal wereldwijd economische crisis zijn. Beurzen zullen worden gesloten. De industrie zal worden stilgelegd. We zullen de meute van arbeiders tegelijkertijd op straat gooien in alle Europese landen en ze zullen plunderen en doden. Haat wordt vergroot door de economische crisis. We zullen wreedheid verstandig benutten, wetend hoe we alle onrust kunnen kalmeren en de vrijheid in alle instellingen kunnen eindigen.”

 

“Ik kan je verzekeren dat we nu slechts een paar meter verwijderd zijn van ons doel.” Als de cirkel eenmaal is gesloten, zijn alle staten van Europa vastgeklemd als in een bankschroef.” Protocol 3

 

We leven in een periode waarin vervormingen en misallocaties van kapitaal worden geliquideerd, en wanneer de conjunctuurcyclus – die uitsluitend wordt veroorzaakt door geldontwaarding, bekend als inflatie – een hoogtepunt bereikt. Dan, leidt dat onvermijdelijk tot hoge werkloosheid, faillissementen van bedrijven, onvoltooide constructies, ingebrekestelling op obligaties, crashes op de aandelenmarkten en dergelijke.

 

Gelukkig zijn degenen die profiteren van de status-quo de leden van de Deep State. De biljoenen nieuw uitgegeven valuta-eenheden vertraagden de liquidatie. Maar inmiddels is verzekerd, dat het op een veel grotere schaal gaat beginnen.

 

The Deep State is een buitengewoon machtig netwerk dat praktisch alles om je heen beheerst. Mensen zullen er niet over lezen in het nieuws omdat het nieuws ook door hen wordt gecontroleerd. Politici zullen er niet publiekelijk over praten. Dat zou zijn als een gangster die moord en diefstal bespreekt op het tv-journaal. Er wordt altijd gezegd, dat de Deep State is verborgen, maar het is alleen verborgen in het volle zicht.

 

De Deep State is de bron van elk negatief gevolg dat op aarde plaatsvindt. Om de komende moeilijke tijden te overleven, is het essentieel te weten waar het allemaal om draait.

 

De kwaadwillige fictie

Hoewel de essentie van de Natie Staat dwang is, is mensen geleerd de Natie lief te hebben en te respecteren. De meeste mensen denken aan hun land in het charmante licht van openbare schoolboeken. Ze denken dat het iets te maken heeft met “Wij het volk” die een politicus verkiezen om hen te vertegenwoordigen. Dat principe is altijd een kwaadwillige fictie geweest, omdat de overheid een intrinsiek kwaadaardig destructieve instelling is, die, idealiseert, zuivert en legitimeert en opgeweld is gebaseerd. Dat de overheid de echt gevaarlijke vijand van het volk maakt. – Zoals Mao ooit zei, politieke macht komt uit de loop van een geweer. Maar de dingen zijn veel verder gegaan dan dat, met de Satanische Deep State.

 

De Deep State leidt een eigen leven, zoals de regering zelf. Het is samengesteld uit hoge echelon-medewerkers van een tiental machtige instanties, zoals de FBI, CIA en NSA, top- Generaals, Admiraals en andere militaire functionarissen, langlopende parlementsleden en senatoren, directeuren van belangrijke toezichthoudende instanties, en CEO’s van de meest belangrijke multinationals, van wie het grootste deel, eigendom of in handen is van Deep State-trawanten. Terwijl alle overheidsdepartementen niet meer zijn dan wat men loophonden zou kunnen noemen.

 

Daarnaast, zijn er scores van miljoenen die afhankelijk zijn van dingen die blijven zoals ze zijn. Zoals de 50%-plus aan burgers die netto-ontvangers zijn van uitkeringen van de overheid. De miljoenen die afhankelijk zijn van de sociale zekerheid, andere miljoenen afhankelijk van speciale uitkeringen, en dan de vele miljoenen meer die afhankelijk zijn van honderden andere gesubsidieerde programma’s. Zoals o.a. de vele miljoenen overheidsfunctionarissen en de meeste van hun gezinnen. In feite omvat het vele miljoenen aan gemiddelde mensen die amper rond kunnen komen.

 

Je kunt deze groep mensen de overgrote meerderheid van de bevolking noemen, het zijn de geslagen honden. Ze houden van, en vrezen hun meester, ze zullen doen wat hen wordt verteld, en ze zullen op hun rug rollen en zich nat maken als ze worden geconfronteerd met een hondenmepper die vindt dat ze niet in de rij staan. Deze drie soorten honden vormen de overgrote meerderheid van de westerse bevolking. Hopelijk behoren de regelmatige lezers van de FWC-site hier niet bij?

 

The EU-Dictatuur

De EU gaat aan de meest elementaire regels van de parlementaire democratie voorbij. Zo is de toegang tot EU-documenten beperkt; alle besluiten over defensie en veiligheid zijn geheim. Beroep bij een rechter is niet mogelijk. De macht in de EU ligt dus niet bij het EU-parlement, maar bij de multinationals en de machtselite. Deelname aan verkiezingen is verloren tijd, want politici hebben niets in te brengen. Regeringsleiders worden met zorg door de illuminatie geselecteerd, en hebben meestal al carrière gemaakt in andere illuminatie organisaties of in concerns zoals Goldman Sachs, JP Morgan, Unilever, Shell, etc. Deze leiders mogen alleen opdrachten uitvoeren zonder eigen inbreng

 

Achter gesloten deuren worden de zaken bedisseld, waarop de burger geen enkele invloed heeft, maar wel de gevolgen van ondervindt. Niemand kan de plannen controleren of enige invloed erop uitoefenen, zo volgt de ene ondemocratische overeenkomst op de andere. Jean Claude Juncker, de Commissie President van de EU, legde in 1999 de EU-democratie als volgt uit: “Wij nemen een besluit, maken dat bekend en wachten dan af wat er gebeurt. Wanneer er geen noemenswaardige tegenstand volgt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen waarover het gaat, gaan we stap voor stap verder, totdat er geen weg terug meer is.” (Der Spiegel 52/1999)

 

IMF en de Wereld Bank confiscaties

Alle natuurlijke hulpbronnen in de ‘overwonnen’ – niet democratisch geleide – landen worden middels het IMF of de Wereld Bank successievelijk geconfisqueerd, onder het mom van nieuw te verstrekken leningen en ‘humanitaire’ hulpverlening. De openbare mening wordt via de media middels hersenspoelingen het geloof verschaft dat deze oorlogen het volk op weg naar democratie helpt.

 

Humanitaire oorlogen bestaan niet het zijn gewoon afslachtingen van mensen, vooral gericht tegen vrouwen en kinderen, massamoorden om de bevolking uit te dunnen. Lees de geschiedenis na waarom vlak voor het einde van WW2 de stad Dresden in Duitsland nachten lang werd platgebombardeerd. – Winston Churchill had in Feb. 1944 kort voor de bombardementen verklaard, “voordat WW2 eindigt moeten we nog minsten 1 miljoen meer mensen doden”. En zo werden 350.000 onschuldige burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen, gewoon afgeslacht, onder het argument van vergelding, opdat de rest van de bevolking deze massacre zou accepteren. Vergeet vooral niet de 100.000+ doden die vielen in de hongerwinter 44/45.

 

De Deep State is voor het volk destructief, maar het is geweldig voor de mensen die het runnen. En, net als elk levend organisme, is de belangrijkste richtlijn: overleven! De Deep State overleeft door de fictie te indoctrineren dat het zowel goed als noodzakelijk is. Het is echter een parasiet die het belachelijke idee promoot dat iedereen op kosten van de maatschappij kan leven.

 

Gecontroleerde economische afbraak

In gebreke blijven op de staatsschuld en onvoorwaardelijke verplichtingen. Dat ergens ligt tussen de € 20 en € 250 biljoen, zo niet nog vele biljoen of meer. Er zijn tenminste drie redenen voor de ingebrekestelling. Ten eerste om te voorkomen dat toekomstige generaties in lijfeigenen van de cabal veranderen. Ten tweede moeten diegenen worden gestraft die de overheid in staat hebben gesteld geld te lenen van de centrale bankiers, geld dat ze zelf kunnen uitgeven vrij van renteverplichting. Ten derde het onmogelijk te maken in de toekomst geld te lenen, omdat ze hun eigen asset-gesteund-geld zonder rente kunnen uitgeven.

 

Wanneer een systeem op het punt staat in te storten, is het veel verstandiger een ​​gecontroleerde afbraak te verrichten dan het vrijelijk te laten vallen als niemand het verwacht. – Een belangrijk aspect is niet het onvermogen de onmiddellijke en directe gevolgen van deze actie te voorspellen, hetwelk een zesjarige kan doen, maar om de indirecte en vertraagde gevolgen te voorspellen.

 

Het is belangrijk dat de manipulatie van het volk door geheime groepen wordt begrepen, om herhalingen in de toekomst te voorkomen. Men moet zich realiseren dat de leden van de Deep State die oorlog propageren en financieren, daarmee enorme winsten maken. Hun privéondernemingen toonden geen enkele gewetensnood noch loyaliteitswroeging aan de landen waarin ze waren gevestigd gedurende WW1 & WW2 omdat ze grote winsten ermee konden maken, omdat ze tegelijkertijd ook de grootste vijanden ondersteunden gedurende zeer precaire tijden en ernstig lijden voor de eigen bevolking.

 

Denk niet dat dit droge oude wijsheid is die geen relatie heeft met het heden. Vergeet niet dat er aan het einde van de vorige eeuw nog steeds veel rechtszaken liepen tegen Ford Motor Co., Chase Manhattan Bank, JP Morgan & Co. en verschillende Zwitserse banken en andere bedrijven die zich bezighielden met nazi-Duitsland transacties tijdens WW2.

 

Sinds de tweede helft van de achttiende eeuw wordt de Rothschild-formule – ‘Verdeel en Heers’ toegepast, door tegelijkertijd leningen te verstrekken aan beide partijen, dat het politieke klimaat in EUROPA heeft bepaald. Schrijft auteur Griffin. Al vele jaren is er een wapenwedloop aan de gang. “We kennen geen efficiëntere en winstgevendere middelen dan oorlog, ervan uitgaande dat het doel is om de levens van een hele populatie te veranderen.”

 

De Amerikaanse Deep State draait rond Washington DC. Het confisqueert de welvaart van Amerika via belastinginkomsten. Veel van die rijkdom wordt daar geconsumeerd door nutteloze monden. En, ze exporteren dingen die de Deep State versterkt, zoals o.a. oorlogen, fiat-valuta en destructief beleid, aangevuld met sancties. Dit is niet vol te houden, simpelweg omdat er niets van waarde uit voortkomt.

 

Nu is het moment aangebroken om meer te weten over wat er zich achter de schermen afspeelt. Dit artikel geeft de dialoog weer tussen “Top Geheime Forumleden” en de “Verborgen Hand” met antwoorden en informatie op zeer diep staatsniveau, die elkaar niet tegenspreken. – Bij het lezen ervan is een open geest belangrijk; want wat staat geschreven, geloof je mogelijk niet!

 

Reiniging van het moeras

Ten behoeve van de reiniging van het moeras, zijn hier enkele noodzakelijke suggesties geformuleerd voor het schoonmaakproces:

 

  • Schaf de centrale banken af, er is een sterke valuta vereist om het sparen te stimuleren. Eigenlijk is er helemaal geen valuta nodig. Goud en zilver zijn enorm veel beter dan geld. – Omdat het huidige door de Khazariaanse maffia bestuurde Babylonische financiële stelsel, niet alleen middelen van de armen, maar ook de natuurlijke grondstoffen en het milieu wegzuigt, in het zwarte gat van de wereldrijkdom, vergaard in de handen van een paar honderd topcriminelen.

 

  • Laat alle zombiebedrijven – banken, financiële makelaars, verzekeraars en overheidsaannemers instorten. De echte rijkdom die ze zogenaamd bezitten, zal overeind blijven.

 

  • Schaf alle regulerende instanties af. Zoals bijvoorbeeld de Food and Drug Administratie, omdat dit bureau elk jaar meer mensen doodt dan het ministerie van Defensie in een typisch decennium. De SEC, het Swindlers Encouragement Consortium, doet de gemiddelde belegger denken dat hij wordt beschermd. Zij en andere instanties halen tientallen miljarden uit de economie om nutteloze monden te voeden in ruil voor het gooien van zand in het raderwerk van de economie.

 

  • Verminder de omvang van het leger met 90% en schaf alle overheidsonderaannemers af. Naast het faillissement van de Westerse wereld, is het leger een groot intern gevaar, terwijl het een instrument is geworden vijanden in het buitenland te creëren.

 

  • Verkoop in wezen alle overheidsactiva. Alhoewel sommige werkelijke waarde hebben, zijn ze allemaal een rem op de economie. Deze vele duizenden activa moeten allemaal in aandelen worden verdeeld en worden verkocht. Dit zal een immense hoeveelheid dood kapitaal bevrijden. De opbrengst kan worden gebruikt om gedeeltelijk aan bepaalde overheidsverplichtingen te voldoen, zoals pensioenen.

 

  • Elimineer, als een begin de inkomstenbelasting, dat mogelijk wordt zodra bovenstaande stappen zijn ondernomen. De economie gaat dan flink groeien.

 

De centrale banken zijn de oorzaak van het kwaad

De centrale banken zijn de oorzaak van het kwaad, ze zijn zonder uitzondering voor elk land slecht. Omdat in de loop van de tijd de economische problemen niet werden opgelost, maar verergerd. Corrupte politici worden omgekocht, omdat ze voor het geld vallen, en de centrale bankiers toestonden terug te komen, nadat ​ Andrew Jackson de zevende US President (1829 – 1829) ze eruit had gegooid. En nu zijn we op dit moment opnieuw in de geschiedenis op ditzelfde punt aangeland. – Als President Trump de 45e President van de U.S. de Centrale Bank verwijderd. Moet het volk de Central Banksters buiten de deur houden, en zelf de controle over de gelduitgave nemen, zodat we niet langer tot slaaf worden gemaakt. Het is het gevecht voor onze vrijheid. En dat gaan we op dit moment in de geschiedenis herbeleven.

 

Maar de Deep State en de centrale banken geven zich niet zomaar gewonnen, ze zullen tot het bittere einde doorvechten, dus wij moeten ook tot het einde doorvechten en zorgen dat we de controle terugnemen.

 

Bedenk; De daden gepleegd door Deep State-trawanten in het algemeen tegen de westerse wereld, zijn daden van hoogverraad in een tijd waarin een oorlogsverklaring geldt – sinds 9/11 ingevoerd door de Bush jr. Administratie. Daarom zou het geen toeval zijn dat president Trump als opperbevelhebber opzettelijk het Pentagon met zijn gigantisch budget ooit, financierde. Omdat het Pentagon ermee heeft ingestemd onder zijn leiding de militaire arrestaties van Deep State verraders uit te voeren.

 

Dit zal zeker het nalatenschap van President Trump worden. Zelfs als hij na 2020 niet opnieuw verkozen wordt, aangezien zijn hele plan om de verraders te arresteren verbonden is aan het herstel van de rechtsstaat, dat zal leiden tot de terugkeer uit America Inc. naar de Republiek van Amerika. Dat het land onder toezicht en controle stelt van het Amerikaanse volk, dat hem zou kunnen verplichten opzij te stappen voor

andere kandidaten die door het volk zelf zullen worden gekozen.

 

Maak je veiligheidsriem vast en geniet van de show

Veel hobbyist onderzoek-reporters vechten via het internet tegen de cabal. ‘Het is een leger van digitale soldaten geworden’, zei generaal Flynn. Inderdaad, wij-jagers kunnen niet aan de kant blijven staan en hulploos toekijken, omdat we weten hoe en waar de corruptie, het hoogverraad, en leugens worden begaan, mogelijk gemaakt door een cabal omgekocht justitieel systeem, en met opzet ongepubliceerd door de MSM. Dit is onze oorlogsvoering op zijn best geworden. Maar, ondertussen is gelukkig rechter Kavanaugh op 6 oktober jl. als rechter in het Hoogste Gerechtshof benoemd, waardoor Amerika voldoet aan de vereisten nodig voor de invoering van GESARA. En publiek waarneembare reiniging van de swamp kan beginnen.

 

De benoeming van rechter Brett Kavanaugh zal de nodige steun toevoegen voor constitutionele “noodmaatregelen” die de macht concentreert in de uitvoerende taak van president Trump in tijden van oorlog en nationale noodsituaties. Hetwelk President Donald Trump, die door het leger wordt ondersteund, een denkbare meerderheid in het hooggerechtshof geeft.

 

Met rechter Kavanaugh in het Hooggerechtshof wordt verwacht dat declassering van FISA en andere documenten binnenkort zal worden vrijgegeven, gevolgd door Militaire Tribunalen. – Verder keurde de Senaat unaniem een resolutie goed waarin werd opgeroepen tot het vrijgeven van de 9/11 documenten. Dit betekent dat alles is voorbereid om de Zionisten en de Deep State uit te roeien.

 

“In de loop van de komende dagen zul je ongetwijfeld beseffen dat we ons land – het land van de vrijheid – terugnemen van de gemene tirannen die ons kwaad willen doen en de laatst overgebleven vleug van het schijnend licht wilden vernietigen.” Zei President Trump.

Q dringt er bij ons op aan om het woord op elk mogelijke manier te verspreiden.

Q zegt ons voor te bereiden op arrestaties, tribunalen met veel ongeloof en pijn.

Q vraagt: ‘Ben je klaar om de arrestaties te aanschouwen? Ben je klaar om pijn te ondergaan?’

 

Nu kan de opening van de meer dan 55.000 gesloten aanklachten beginnen. De ingevoerde krijgswet waarborgt de openbare veiligheid, de controle over de grenzen, havens en luchthavens om te voorkomen dat leden van de Illuminatie-elite vluchten. – Het wordt aanbevolen voldoende voedsel en water in huis te hebben tenminste voor een paar dagen, en dicht bij huis te blijven.

 

De Global-correctie van de financiële markten kan in de komende weken worden voortgezet, naarmate wereldwijd meer GESARA-gerelateerde wijzigingen worden doorgevoerd.

 

Openbare rellen georganiseerd en betaalt door George Soros c.s. worden in serieuze aantallen verwacht, in een poging om de arrestaties en gevangenneming van hoge ambtenaren te voorkomen.

 

Het grootste deel van de wereldbevolking is zich niet eens bewust van de nieuwe valuta reset, en hoeveel door de financiële Cabal voor het publiek is verborgen om hun monetaire macht en controle over de wereld te behouden. Al onze media, onderwijs, medische en religieuze instellingen zijn geïnfiltreerd en gecontroleerd in het belang van degenen die de natuurlijke en financiële bronnen van de wereld hebben geconfisqueerd. Om hun slechte daden die zij hebben begaan te verbergen, hun hebzucht en gemeenheid te bevredigen. Ze hebben onze wereld vervuild en vergiftigd, natuurrampen veroorzaakt door manipulatie van het weer, en oorlogen en ziekten veroorzaakt, om hun genot van financiële rijkdom en kwaadwilligheid verder te vergroten middels pijn en lijden door de bevolking.

 

Alle mensen moeten nu wakker worden en begrijpen dat ze door de gevestigde orde zijn gemanipuleerd. Omdat, nu het eeuwenlang tirannieke regime haar einde heeft bereikt en voorgoed zal worden vernietigd. Geen leugens en manipulaties meer, alle markten zullen vrij zijn, opdat de mensen onderling voor zichzelf kunnen beslissen.

 

Er is geen overbevolking en er is genoeg voor iedereen. Het was President John F. Kennedy in het begin van de jaren zestig die ons al waarschuwde voor de verborgen heersers, hij was een zeer hoogstand en moedige man. Het is tijd om wakker te worden op te staan en samen te werken als broers en zusters.

 

Laten we samen een zijn en voor de eerste keer echte wereldgeschiedenis maken en beleven

Waar een gaat, gaan we allemaal!