Het financiële systeem van de cabal staat op instorten

De Controlerende Bloedlijnen

De Illuminati bestaan uit angst en terreur

Planeet Aarde wordt bestuurd door negatieve polarisatie

 

De Duistere Machten

Terwijl de meeste mensen gefocust zijn op de beschuldigingen van de Neocons en Liberalen; die President Trump voor een gekke idioot uitmaken die niet in staat is de regering te leiden en daarom moet wordt afgezet. Wat in feite hun antwoord is op zijn voortdurend voortgaande moerasoperatie, door zijn staf te zuiveren van de Deep State-marionetten, en zijn pogingen corruptie uit te roeien. Het laat ook zien dat velen van ons niet begrijpen wat er echt gaande is, omdat de meesten nog steeds slapen, waar elke dag dezelfde is, als elk andere nieuwe dag. Binnenkort zullen ze ontdekken hoe en wat echt is gebeurd, en wie ze werkelijk zijn, als ze hun ware oorsprong zullen ontdekken.

 

Aan de ene kant zijn er de Duistere Machten die bijna onbeperkt de vrijheid hebben om te regeren over het oppervlak van de planeet, zoals is geschied gedurende tienduizenden jaren, en aan de andere kant zijn er de Machten van het Licht – de Patriotten die grote inspanningen leveren om zo snel als ze kunnen alle negatieve krachten te verwijderen.

 

Amerika heeft twee soorten legers; het niet-corrupte leger dat hun opperbevelhebber, President Trump dient, en het leger van de Deep State, bekend als het MIC – militair industrieel complex, met het geheime ruimtevaartprogramma, gevormd door overblijfselen van de Paperclip-groep van de nazi’s, die na WW2 clandestien naar Amerika werden overgeplaatst.

 

De macht waartegen de President en zijn Patriotten vechten; is in feite het militair-industriële complex – MIC, dat wordt gerund door officieren van de Draco-reptielen. Dat de Duistere Macht wordt genoemd, die alle positieve initiatieven saboteren, waardoor het onmogelijk wordt de Quarantaine te doorbreken. Dat wil zeggen dat commerciële ruimtevaartreizen niet kunnen beginnen, hoewel de technologie om het te laten gebeuren al ten minste 70 jaar in het publieke domein beschikbaar is. Maar vertrouw op het Plan, elke dag komen we een stapje dichter bij de volledige Onthulling.

 

De opkomende massale arrestaties zullen de wereld de waarheid laten zien over bankinstellingen, onze overheid en de gruwelijke acties van de cabal tegen de mensheid. Zodat het Licht letterlijk voor iedereen naar de Aarde komt. Er is achter de schermen veel activiteit geweest, en het is pas nu veiliger geworden voor de goede krachten om te handelen volgens de instructies, om de duistere machten te verwijderen die de Deep State vormt. Het belangrijkste doel van de patriotten is het lijden op de planeet tot een minimum te beperken en het geweldsniveau te verlagen.

 

De patriotten strijden voor een uitzonderlijke toekomst, die echt is en zal komen. Om een ​​paar dingen te noemen; Gratis energie, interstellaire reizen, Tele Time Travel, een door asset-gesteund monetair systeem, natuurlijke geneeswijzen i.p.v. het geld verslindend corrupt ziekmakend systeem dat in stand wordt gehouden door de creatie van chronische ziekten, zoals o.a. kanker en alzheimer, nieuwe methodologie om de atmosfeer te reinigen van de giftige rampzalige gevolgen van chemtrails, en de blootstelling van gevaren van GMO-voedsel door ommekeer naar 100% biologisch voedsel, naar voeding zonder vergif, in het  kort samengevat; een ware gouden eeuw ligt voor ons. Veel van de verborgen verschijnselen zullen worden onthuld, en veel van de verloren gegane geschiedenis zal worden teruggevonden.

 

Als sprekend voorbeeld; het Smithsonian Museum is recentelijk een belangrijk doelwit voor cabal terroristen geweest om de Amerikaanse cultuur en haar artefacten te vernietigen. Op dezelfde manier wisten ze met hun oorlogsacties in Irak opzettelijk veel oude kunstvoorwerpen en kleitabletten te vernietigen, met als doel het verleden van de mensheid voor altijd uit te wissen.

 

Het financiële systeem van de cabal staat op instorten

In het recente verleden heeft de Cabal elk jaar biljoenen en nog eens biljoenen euro’s uitgegeven om ons de indruk te geven dat er niets is veranderd en nooit iets ongewenst zal gebeuren. Als de Deep State de keuze heeft, zouden ze de Derde Wereldoorlog beginnen, met als enig doel om hun op Fiat gebaseerd Financieel System opnieuw te starten, ditmaal met de SDR als basis munt i.p.v. de US-dollar.

 

Alles wat ze ons vertellen, zijn leugens en pure onzin natuurlijk. “Producten worden gekocht met producten”, niet met geld alleen, zei de grote 19e-eeuwse Franse econoom, Jean-Baptiste Say. Hij beschreef de echte wereld, als de win-win-wereld. Als je iets wilt, moet je iets ervoor teruggeven. Dat betekent dat je iets moet produceren om te geven – en niet alleen maar een stukje papier met inkt erop.

 

Dit basisinzicht vormt de kern van de beschaving; het betekent handeldrijven, delen, samenwerken, in plaats van stelen en corruptie. Het vormt het hart van vooruitgang en welvaart, dat betekent; hoe meer je wilt, hoe innovatiever en betere producten je moet produceren.

 

Maar realiteit is dat financiële autoriteiten niet alleen sussende en onsamenhangende leugens vertellen; ze voorkomen ook dat mensen de waarheid zien. Optimistisch gekleurde weergaven en opmerkingen zijn niet voldoende. Hun principes zijn absurd en schandelijke leugens. Ze vertellen mensen dat ze rijker kunnen worden door hun magie; door de hoeveelheid geld te verhogen, de rente te verlagen, statistieken te manipuleren en van toekomstige generaties te stelen door obscene schuldniveaus te creëren.

 

Alles wordt opzettelijk gedaan om hun greep op de mensheid keer op keer te verstevigen voor permanente slavernij van de bevolking als geheel. Met het uiteindelijk doel de planeet voor zichzelf te bezitten: dat zijn de Bloodline Families, de zogeheten Een Procent Ultra Rijken, opgemaakt uit criminele bankiers en multinationale bedrijfsgoeroes. Een ander deel van hun script is de implosie van de aandelenmarkt. De financiële instellingen eigendom van de heersers kunnen dan alle leningen opvragen. Gevolgd door vele ingebrekestellingen en faillissementen, t.b.v. verdere verrijking van de een procent.

 

Gelukkig, dankzij de inspanningen van President Trump en zijn patriotten, zal dit niet gebeuren, omdat zij het initiatief van het verhaal hebben door de centrale bank de schuld te geven voor de aankomende implosie van de economie.

 

Verkiezingsfraude

Tijdens de verkiezingen van 6 november jl. werd op diverse locaties door heel Amerika een massale kiezersfraude ontdekt. Een duizelingwekkend aantal stemmachines werd in beslag genomen door het Trump-team. Verwacht, nadat de schuldigen zijn gearresteerd, nieuwe verkiezingen voor de vacante zetels in het huis van afgevaardigden te vullen. De enorme hoeveelheid fraude die is gepleegd, is zorgvuldig gedocumenteerd en op video vastgelegd. De Deep State-marionetten dachten dat ze succesvol zouden zijn in het winnen van het huis, dat zijn ze niet!

In Sept. 2018 heeft Trump een EO (Executive Order) uitgegeven om verkiezingsfraude en -interferentie te voorkomen; iedereen betrapt bij het plegen, zal naar de gevangenis gaan. Bijgevolg zullen de meeste Democratische afgevaardigden worden verwijderd. Mogelijk zullen tot 75% van de afgevaardigden verdwijnen, ofwel door FISA, de nog gesloten aanklachten of vanwege deze stemfraude.

 

Begin volgend jaar worden dan de nieuwe verkiezingen gehouden. De MSM zal haar kleur moeten bekennen, anders zijn ze failliet. In de EO wordt vermeld dat binnen max. 45 dagen na de verkiezingen de straf zal worden uitgevoerd, dit betekent dat deze drie onthullingen zullen plaatsvinden vóór 21 december aanstaande. Maak je geen zorgen, de patriotten zullen winnen!!!

 

Stap voor stap, in dit nummer en volgende afleveringen; zullen de verborgen heersers worden onthuld. Waardoor lezers hun ware voorgeschiedenis zullen gaan ontdekken.

 

De controlerende Bloedlijnen

Er zijn negen belangrijke gebieden waarin de bloedlijnen grondig zijn geïnfiltreerd. Dat is het leger, de overheid, religie, onderwijs, management, financiën, media, gezondheidszorg en wetenschappen. In de praktijk zijn ze overal in het openbare leven geïnfiltreerd. Ze hebben sleutelposities in al deze hoofdgebieden. Geholpen door een volledig gecontroleerd en medeplichtige mediamachine, met het eigendom van het financiële systeem en alle grote financiële instellingen, hebben ze vrijwel alle maatschappelijke essenties onder hun controle.

 

Er zijn 13 originele basis-bloedlijnen. Veel andere bloedlijnen zijn hieruit ontstaan. Gezamenlijk bestrijken ze een breed scala aan invloed in onze samenleving. Terwijl onderling geen concurrentie is, zijn ze naar buiten toe een gelukkige familie. Hoewel er toch sprake is van interpersoonlijke rivaliteit in de ware zin van het woord. Iedereen wil hogerop komen. De hele Familiale samenleving is gericht op opwaartse vooruitgang. Alle leden worden geboren in groter familieband waarin de instructies en agenda van de ene generatie worden doorgegeven aan de volgende.

 

Ze beschouwen en behandelen het volk als hun ‘onderpand’. Het zijn de pionnen die volgens hun spelplan rond het schaakbord worden gemanoeuvreerd. Het is in hun eigen belang dat mensen voorbereid worden op de komende zielenoogst. In het bijzonder worden mensen voorbereid zoals ze het niet zouden willen. Het is voorbereiding in de negatieve polariteit, gebaseerd op de eigen vrije wilsbeslissingen van mensen, met subtiele ‘hulp’ en ‘richting’ van de cabal. Voor de cabal is een negatieve polarisatie van de planeet Aarde erg zwaarwegend. En dat maakt de controle over de MSM nog belangrijker voor hen. Door op een slimme manier alle informatie op elkaar af te stemmen, om gemakkelijker te worden geloofd door de massa. Met als doel om op subtiele wijze ieders leven, via hun grondconcept te beïnvloeden, op het principe; ‘Als je een man tot slaaf wilt maken, laat hem dan geloven dat hij vrij is.’

 

In tegenstelling tot de algemene opinie; is de Britse royalty niet de machtigste in de hiërarchie lijn. Bekende namen van nu bezitten geen echt oude macht. Er zijn anderen boven deze families in de Hiërarchie, deze namen zijn geheim. Maar zijn desalniettemin zorgvuldig uitgewerkt en gedocumenteerd in mijn nieuwste boek DE GROTE ONTWAKING.

 

In dit boek wordt ook uitgelegd waarom ‘Democratie’ een illusie is, ze is gecreëerd om de slavernij van het volk te handhaven. Welke politieke partij ook ‘wint’; de Deep State wint altijd. Ze putten uit vele mogelijkheden en alternatieve ‘scripts’. Allemaal leiden ze naar de uiteindelijke implementatie van de algemene blauwdruk voor de Een Wereld Regering, met rigoureus verminderde bevolkingsaantallen. Maar helaas, verzadigen nog steeds mensen zich met ongezonde producties op hun televisietoestellen, waaraan ze verslaafd zijn geraakt om te worden geïndoctrineerd met geweld, pornografie, hebzucht, haat, egoïsme, onophoudelijk ‘slecht nieuws’, angst en ‘terreur’.

 

Ook is de cabal in staat op dramatische wijze het weer en het klimaat te veranderen. Windsnelheden die soms boven de 300 Kms per uur uitkomen, worden normaal. Direct Energy Wapens, (DEWs) initiëren bosbranden. Terugkerend, bulderende tsunami’s en wijdverbreide verwoestingen zullen optreden om populaties te onderdrukken en te reduceren; zonne-energie-emissies veroorzaken smeltende ijskappen met daaropvolgend drastische stijging van de zeespiegel, waardoor veel grootstedelijke gebieden onder water komen te staan. Hopelijk klinkt dit reeds bekend voor velen?

 

De Illuminati

De Illuminati zijn oorspronkelijk gevestigd in Europa, waar hun machtsbasis altijd is geweest. Dit is de reden waarom hun machtshiërarchie over de hele wereld altijd terugverwijst naar Europa, of ze zich nu in de Verenigde Staten, Azië, Australië, Canada of elders bevinden, omdat de 13 bloedlijn-heersers in Europa zijn gevestigd. Elke heerser vertegenwoordigt een deel van Europa dat onder zijn heerschappij wordt gehouden; en elk ervan vertegenwoordigt de oud dynastieke bloedlijn.

 

Om dit een beetje verder uit te werken; Alleen door arrogantie en onwetendheid gelooft de mens dat hij alleen is in ons universum. De tijdsperiode vanaf de ‘Big Bang’ tot de vorming van onze zonnestelsel was ongeveer 9,1 miljard jaar. Bijna twee keer zoveel als de 4,6 miljard jaar de aarde nodig had om te evolueren tot op de dag van vandaag. Welke evoluties zouden zich elders hebben kunnen formeren tijdens deze meer dan 4 miljard jaar, voordat ons Zonnestelsel werd gevormd? Voeg daaraantoe dat de 4,6 miljard, minus 200.000 jaar vanaf onze ontstaansgeschiedenis tot nu, t.w. vanaf de dageraad van de Mens tot nu zoals we de mens van vandaag kennen. Dan is dat een rijkelijk lange tijd voor de ontwikkeling van diverse vroeg technologische beschavingen om het heelal te koloniseren. Het doel van deze oefening is om te beseffen dat buitenaardse wezens technologisch meer dan een paar duizend jaar op ons kunnen voorliggen, zo niet miljarden jaren.

 

De werkelijke heersers

Binnen deze 13 basis-bloedlijnen, waaronder b.v. de Rothschild en de Merovingian, die het meest bekend zijn, hebben nog steeds een lage rangorde in de bloedlijn-hiërarchie van de Grote Piramidestructuur, maar niettemin zijn ze wel de bekendste in het machtsspel op aarde. De bloedlijn van de Rothschilds vecht voor hun machtspositie in de financiële structuur, en de Merovingian bloedlijn strijden voor hun machtspositie in de adel van de aarde, zoals bijvoorbeeld de Hapsburg-lijn die nog steeds actief is in Europa, alhoewel verborgen. In veel moderne Europese landen wonen de erfgenamen van deze bloedlijnen, ze zijn immens rijk en leven verborgen. Zij zijn de “macht achter de troon”, zo niet de werkelijke heersers.

 

Angst en Terreur

Van het laagste tot het hoogste niveau werken de Illuminati op dezelfde manier: nl. door het inboezemen van intense angst en terreur om hun leden onder controle te houden. Dat wordt bereikt door inboezeming van angst voor de dood, de angst te sterven staat op centraal niveau, alle leden hebben op basis van dit principe hun opleiding ondergaan. Zodat hun bijna dood ervaring “dood en wederopstanding”, enorme angst en blinde gehoorzaamheid hen heeft bijgebracht.

 

Tijdens deze opleiding worden zeer jonge kinderen voor onverdraaglijke keuzes gesteld: zich te laten doden of door demonische overtuiging om degenen in hun bloedlijn te omhelzen. Dit is vervreemding op zijn diepste niveau, omdat het verlangen om te overleven een van de diepste instincten is die God de mensheid heeft gegeven. Dit zal het intellect, de rechtschapenheid en zelfs de goed doordachte overtuigingen bij een volwassene terzijde schuiven, alhoewel in geringere mate bij een heel jong kind. Wanneer ze worden geconfronteerd tussen het leven en een bepaalde dood of terreur, zal elk individu tegen de prijs die veel te hoog is, vrijwel zeker voor het leven kiezen.

 

Dan wordt degene die de aspirant ‘het leven’ aanbiedt hun “redder”, en aanbidt het individu deze praktisch als een godheid in geest en hart voor zijn of haar “redding” onder de meest schrijnende omstandigheden denkbaar.

 

In veel gevallen is deze misdadige demon een van de ouders van de nakomeling, en vaak hun biologische vader. De biologische vader is misschien niet de persoon die het kind zich bewust herinnert tijdens de kinderjaren; en nogmaals dit moedigt een diepe onthechting van de vader aan.

 

Loyaliteit door traumabinding

Identiteitsverwarring is ook ingebouwd. De naam dat het kind overdag heeft, kan heel anders zijn dan de “echte” naam of zelfs de naam op de geboorteakte. Een kind van hoge afkomst kan bv. ontdekken dat het niet in de Verenigde Staten is geboren, maar in Europa, in het geval de band met de Europese bloedlijnen groot genoeg is; of zelfs dat hun Amerikaanse geboorteakte vervalst is om het Europese nakomen schap te verbergen.

 

Deze terreur, deze training en de band van niet alleen loyaliteit, maar zorg- en geborgenheid dat het kind ervaart vanwege hun ware afkomst, zijn vaak het moeilijkst en verraderlijkst te doorbreken. Diepe terreur gecombineerd met liefdevolle redding en opvoeding creëert diepe loyaliteit door traumabinding en het verbreken van deze banden op het innerlijk niveau is de moeilijkste taak waar veel overlevenden mee te kampen hebben. Vanwege de inbreuk op de Wet van hun Vrije Wil.

 

Planeet Aarde wordt bestuurd door negatieve polarisatie

Kortom, de negatieve polarisatie van planeet Aarde is een van hun krachtigste werktuigen. Om die reden verzadigt de MSM bij iedereen de geest met ongezonde substanties die op hun televisie worden opgediend of elders gepubliceerd in tijdschriften en kranten om de mensheid verslaafd te maken, aan geweld, corruptie, pornografie, hebzucht, haat, egoïsme, onophoudelijk ‘slecht nieuws’, angst en ‘terreur’.

 

Wanneer was de laatste keer dat je stilstond om aan iets moois en puurs te denken? De planeet is zoals die is, vanwege je collectieve gedachten erover. En omdat de meerderheid van ons zich nog steeds niet bewust is en wakker is, worden zij slachtoffer van de manipulaties van deze heersers. De negatieve polarisatie in het onderbewustzijn van mensen doet haar best de heersers te helpen hun doel te bereiken. Waarvoor ze de slapers heel dankbaar zijn.

 

Specifieke details in dit artikel zijn afkomstig uit interviews gegeven door een insider-familielid van een heersende bloedlijn, die het pseudoniem Hidden Hand voert.