Weg met de globalisten

Wie Q Anon is

 

De volgende President

In 2012 na de tweede termijnverkiezing van Barack Obama vormden drie patriotten een geheime groep van tien zeer rijke, intelligente en machtige miljardairs die zich verenigden. Ze maakten zich zorgen over het verlies van Amerika aan buitenlandse mogendheden door fascistische bendes. Dat was de reden waarom zij een geheime alliantie vormden die trouw was aan de vlag en grondwet van Amerika. Ze waren allemaal persoonlijk bekend met leden van de Deep State en verkregen uit de eerste hand kennis over hun plannen.

 

Op dat moment besloot deze groep om de volgende president van de Verenigde Staten te verkiezen via hun machtig geheime alliantie, door contact te leggen met vertrouwde patriotten. Omdat de Deep State voordien altijd hun president had uitgezocht, besloten ze daarom de Deep State met hun eigen verkiezingsspel te verslaan, zonder hen te laten weten dat ze ook aan hetzelfde spel deelnamen.

 

De groep van tien noemde zichzelf “Q”. Hun idee was; om gebruik te maken van de Q uit Star Trek omdat hij almachtig was en niemand zou weten van het bestaan van de Q’s, tenzij de Q-groep zelf hun bestaan ​​aan de wereld zouden onthullen. Ze wilden opereren, als een almachtig maar anonieme groep, die in het geheim werkt zonder angst te hebben voor de Deep State. De basis van het algemene plan was om een ​​president in functie te stellen en mensen op plaatsen in de regering te zetten met als resultaat dat ‘We The People’ Amerika van de globalisten terug kunnen nemen.

 

De eerste stap was om de persoon te selecteren waarvan zij dachten dat deze het meest geschikt zou zijn om deze taak te vervullen. Ze stelden de volgende criteria op voor hun kandidaat; moet charismatisch, rijk, krachtig, zelfgemaakt, en gemotiveerd zijn om Amerika eerst te plaatsen, met trots en trouw aan de grondwet, imponerend, geen politicus maar ondernemer, weten waar te maken en te geloven in het succes van de onderneming door deze zonder twijfel te laten slagen. Kortom geen gemakkelijke taak.

 

Ze selecteerden zeven kandidaten, na zorgvuldige afweging werden uiteindelijk twee kandidaten uitgekozen. Omdat de Q-groep geen unanimiteit bereikte, besloten ze om over de twee resterende kandidaten te stemmen, en zo werd Trump met 6 tegen 4 stemmen gekozen. Als Trump het verzoek zou afwijzen, zou de andere kandidaat, president worden.

 

Een van de Q-leden die Trump kende benaderde hem. Trump werd alleen zonder al te veel details op de hoogte van het plan gebracht, en werd verteld dat een geheime machtige groep achter hem zou staan ​​en hem gedurende de hele tijd zou begeleiden. Trump werd geïnformeerd over de tien doeleinden van het plan, om Amerika weer groot te maken. Acht van deze punten werden tijdens zijn verkiezingscampagnes gebruikt. Onder meer het droogleggen van het moeras, grensbeveiliging, deregulering, het losbreken met het globalisme, Amerika eerst, het beëindigen van de centrale bank om eerlijk goud gedekt geld terug te brengen, afschaffing van TTP en WTO-handelsovereenkomsten en de verwijdering uit het klimaatakkoord van Parijs.

 

Trump werd niets verteld over het Q-team zelf, of zelfs dat de tussenpersoon lid was van de Q-groep. Trump werd alleen verteld dat een kleine anonieme groep van rijke en machtige mensen in het geheim met hem zou samenwerken. Trump kreeg te horen dat hij zelfs zijn eigen geld moest besteden aan zijn verkiezingscampagne. Miljoenen en Miljoenen dollars werden door hem uitgegeven voor het grotere belang van Amerika. Trump vroeg: de afgezant, “wil je dat ik je antwoord? Het antwoord kwam; “Nee meneer, wij antwoorden u”. Trump keek naar de afgezant en zei: “OK dan, ik ben akkoord”. De Q-gezant antwoordde: “OK, het is een gemaakte overeenkomst. Van nu af aan, zoek geen contact meer met mij. Deze ontmoeting heeft nooit plaatsgevonden. Ik ben hier nooit geweest. En neem nooit meer contact met me op. Praat hierover met niemand. We zullen mensen sturen”. Dit was de eerste, de laatste en de enige keer dat een Q rechtstreeks met Trump sprak.

 

De organisatiestructuur

Zelfs de boodschappers die door Q worden gezonden, hebben geen direct contact met Q. Elke communicatie verloopt via een tussenpersoon. Het Q-management bestaat uit de tien oprichters, allemaal met de naam “Q” en zij zijn “De cirkel“. Zij hebben tien meer helpers gerekruteerd; “De binnenste cirkel” deze leden zijn benoemd in het Witte Huis en in de regering van Trump.

 

Al deze helper beschikken over grote macht en invloed. Ze zijn allemaal 100% loyaal aan de grondwet, aan Trump en zijn opdracht ten behoeve van deze onderneming. Niemand van hen is bekend met enig detail van de Q-cirkel, of weet zelfs wie ze zijn. Ze weten alleen dat er een machtig anonieme kracht achter de president staat en zij zijn degenen die de gegeven instructies uitvoeren, gesteund door hun eigen inzicht en goed geïnformeerde input.

 

Het volgende niveau onder de binnenste cirkel wordt de “buitenste cirkel” genoemd. Deze groep bestaat ook uit tien leden, ze zijn geplaatst op sleutelposities buiten het Witte Huis en zijn ook 100% loyaal en trouw aan president Trump. Deze mannen en vrouwen zijn geplaatst in de agentschappen, zoals bijvoorbeeld de inlichtingendienst, CIA, DOJ, enzovoort.

 

De laatste cirkel wordt de ‘Laatste Cirkel‘ genoemd. Deze leden zijn allemaal rechters, benoemd op strategische posities, en zijn ook honderd procent loyaal aan president Trump, de grondwet, en aan de hun gegeven opdracht.

 

Geen van de bovenstaande teamleden weet iets over de Q-cirkel, hoewel sommigen van hen werden aangesteld in opdracht van Q, wat verklaart waarom enkele van de aangestelden door President Trump voor buitenstaanders controversieel lijken.

 

Weg met de globalisten

De volgende stap is het afbreken van de gemaakte akkoorden door de globalisten. Zoals het uittreden uit het klimaatakkoord in Parijs en alle bekende andere specifieke wetten die zijn geïmplementeerd. Gevolgd door ontmanteling van de Deep State t.w.de drooglegging van het moeras. De verkiezingen van 2018 waren bedoeld om controle te verkrijgen over de Senaat, het Huis en de Gouverneurs, als voorbereiding op de verkiezingen van 2020.

 

 

Q Anon

Toen het tijd werd het publiek voor te lichten, manoeuvreerde de Q-top een intelligent persoon in de binnenste kring van het Witte Huis en vertelde deze medewerker  heimelijk contact op te nemen met ‘We The People’ en daarvoor de naam “Q Anon” te gebruiken, een afkorting voor “anoniem”.

 

Deze functionaris weet niets over de Q-top. Iedereen die erbij betrokken is, weet alleen dat er een machtige “anonieme” kracht achter de president staat en dat ze met de hand zijn geplukt voor de “binnenste cirkel” om het woord aan ‘We de People’ uit te brengen”.

 

Om preciezer te zijn, deze Q is niet de originele “Q”. Q weet weinig tot niets over de oorspronkelijke 10 “Oprichter-Q’s”. De informatie die Q verspreidt, is op instructie. De Q-broodkruimels die we lezen, worden verstrekt door iemand die alleen spreekt voor “De Q Cirkel”. De persoon die de broodkruimels laat vallen, heet Q Anon – Anoniem.

 

Wanneer een Q-lid in de De Cirkel sterft, wordt een ander lid gepromoveerd vanuit hun eigen gemeenschap, er wordt voor gezorgd dat er altijd tien Q’s zijn. Dit is al heel in het begin gebeurd. Toen rechter Scalia werd vermoord door de Deep State, hij was een van de tien Q-leden, en een van de drie oprichters. Hij was een zeer invloedrijk rechter, die erop uit was de Deep State bloot te leggen en te ontmantelen, maar dat is ook alles wat de Deep State over hem wist, ze weten niets van de Q-organisatie. De Deep State doodde de rechter in zijn slaap en zorgde ervoor dat het leek op een natuurlijke doodsoorzaak.

 

Dit interessante verhaal is echte geschiedenis in real time, voor zover mogelijk, accuraat en uitgebreid onderzocht, gecontroleerd en toegelicht voor zover op dit moment hierover details beschikbaar zijn. Deel deze informatie met iedereen die in jouw omgeving wakker is. In de volgende aflevering worden meer details over strategieën van het Q-team geanalyseerd.

 

Iedereen die als patriot wil toetreden om President Trump, zijn patriotten en de Q-beweging bij te staan in de strijd voor de bevrijding van de planeet van de globalisten, wordt aangemoedigd deel te nemen. Om beter te begrijpen en te weten wat echt gaande is in onze wereld van vandaag, is mijn boek DE GROOTSTE ONTWAKING een goede gids, met talloze links voor diepergaand individueel onderzoek. Dit boek is met opzet geschreven voor dit doel, terwijl het wellicht erg nuttig zal zijn voor latere referenties. Het boek behandelt een veelheid aan facetten in onze corrupte wereld van vandaag, terwijl het een breed scala aan oplossingen biedt voor de noodzakelijke veranderingen die vereist zijn en moeten worden doorgevoerd.

Wordt vervolgd, blijf dit volgen.