Het Geldsysteem opzettelijk vernietigd

Hoe het monetaire systeem werkt

Een samenleving is zo gezond als haar valuta is

De oplossing is eenvoudig – Publieke Ontwaking

Kennis is Macht

 

 

Onze tijd is vandaag niet meer waard dan een halve eeuw geleden

Sinds het nieuw ongedekt fiat geld in 1971 werd geïntroduceerd heeft de gemiddelde werkende mens gedurende deze 48-jaar lange periode geen loonwinst gemaakt. Het is bekend dat reële uurlonen niet hoger zijn dan in het midden van de jaren ’70. De cijfers geven aan dat de periode van nulgroei teruggaat tot 1971. Zoals de frauduleus nauwkeurige cijfers van het Statistiek Bureau voor Arbeid laten zien, is de jaarlijks reële loonstijging slechts 0,01%. Het is niet eens een tiende procent. Het is slechts een honderdste van een procent! Met andere woorden, helemaal niets.

 

Dat maakt onze vooruitgang zorgwekkend. De meeste mensen hebben maar één product dat ze kunnen ruilen en dat is hun tijd. Ze verkopen dat per uur, per week of per maand. De cijfers laten zien dat hun tijd vandaag niet meer waard is dan bijna een halve eeuw geleden.

 

Houd je adem in. Hoe kan dat mogelijk zijn? Hoe kan eeuwen van vooruitgang, vanuit de diepten in de Middeleeuwen tot de tijd van de regering Nixon, plotseling tot een einde zijn gekomen, juist toen het zo veelbelovend leek?

 

Tegenwoordig zijn er veel meer mensen met een PhD, meer ingenieurs, meer met een masterdiploma, meer octrooien, meer technologieën en meer hoogopgeleide mensen over de hele wereld die ernaar streven om hun tijd waardevoller te maken. Hoe konden ze zo spectaculair falen?

 

Hetzelfde voertuig

Maar het is nog erger dan de cijfers suggereren. Ten eerste zijn de gegeven getallen gemiddelden. Dus hoge lonen voor een paar halen het gemiddelde voor de velen met lage lonen omhoog. Ten tweede, in plaats van naar het geld te kijken, met valse statistische aanpassingen, is het juister om naar de werktijd te kijken.

 

Bijvoorbeeld; In 1971 kon men voor de waarde van nu €2.500 een nieuwe middenklasse bedrijfswagen (UV) kopen. Bij een uurloon van €4 kostte het 625 uur om die auto te betalen. Het vergelijkbare model van vandaag heeft een prijskaartje van €30.000 en het gemiddelde uurloon is €26. Nu moet de kostwinner 1.154 uur werken om te betalen voor zijn UV-voertuig in de middenklasse. Op een andere manier gezegd, het kost hem bijna twee keer zoveel aan werktijd om zijn auto te betalen.

 

Maar wacht, zegt de centrale bank. De auto van vandaag is niet dezelfde als die van 1971. De technologie is verbeterd. Deze nieuwe heeft gps, Bluetooth en stoelverwarming. Daarom krijg je twee keer zoveel waarde. De technologie is inderdaad verbeterd. Maar de auto is niet twee keer zo goed als toen. Terwijl, de fundamentele taak van de auto dezelfde is gebleven. Het vervoert nog steeds jou en je spullen van A naar B. Maar hoe dan ook het doet er niet toe. Je hebt een auto nodig; die nu €30.000 kost.

 

Absurd Financieel Systeem

Ten derde, aangezien de centrale banken het geld sparen met kunstmatig lage rentetarieven hebben ontmoedigd, zal de koper waarschijnlijk geen €30.000 beschikbaar hebben. Dus moet hij het lenen. Een lening, met rente, die dan deel gaat uitmaken van de gefinancierde economie, om in blokjes te worden gehakt, geleveraged en gehypothekeerd, totdat de geldwisselaars meer verdienen op de lening dan de autofabrikant op de auto.

Dus, de niet al te rijke werkende man wordt niet alleen gedwongen om tweemaal zoveel tijd in te leveren om een ​​auto te kopen, zijn tijd is nu een ‘onderliggend’ waarde object geworden, niet alleen voor de autofabrikant, maar ook voor de bankiers. En hier is de zwakke schakel in het absurde financiële systeem: het is nl. gecreëerd op een beperkt actief met afnemende waarde.

 

De financiële sector leent aan de werkende man tegen 5,5%. Op een lening van €30.000 voor de auto heeft de geldschieter een brutowinst van € 5.290. En het laat de arme man €490 per maand betalen – gelijk aan 19 uur werk – gedurende zes jaar. Alles bij elkaar werkt de man 1.356 uur over een periode van zes jaar om min of meer dezelfde auto te verkrijgen die hij in 1971 voor 625 uur van zijn tijd ter beschikking had.

 

Hetzelfde met huisvesting

Mutatis Mutandis; geldt dezelfde berekening voor huisvesting. Een gemiddelde werknemer betaalde ongeveer €24.000 voor een middenklas huis in 1971. Vandaag betaalt hij hiervoor €371.000. Met de tijd als prijs, kostte het huis 6.000 uur in 1971 en kost nu 14.269 uur.

 

Is dat vooruitgang? Niet in onze voorstelling van zaken. Tijd is leven. Het is het enige verkoopbare product dat de meeste mensen hebben. Het kost meer dan zeven jaar werk voor de gemiddelde werknemer om vandaag een middenklas huis te kopen – vier jaar meer dan in 1971.

 

Globalisering

Maar wat gebeurde er? Hier het simpele antwoord: dankzij het streven naar globalisering en de werking van de WTO, heeft een enorme hoeveelheid ‘tijd’ de markt overspoeld. Ongeveer een miljard mensen uit China, India en Zuidoost-Azië zijn de wereldeconomie binnengedrongen en zijn bereid om voor €1 tot €5 per dag te werken. Bijgevolg daalde door deze concurrentie de brutoloonkosten voor geleverde tijd.

 

En dit heeft de weg geëffend voor President Donald J. Trump, die stelt dat de VS “een muur moeten bouwen” en tarieven moet opstellen om deze mensen en hun producten buiten de deur te houden. Eerlijk gezegd is dat het niet, en is het ook niet zo eenvoudig. Je wordt niet rijker door mensen uit te sluiten die goederen sneller, goedkoper of beter kunnen produceren dan jij kunt. Je wordt rijker door te doen wat je beter doet, en dat te ruilen voor dat wat een ander beter doet.

 

Bovendien hebben goedkope buitenlandse arbeidskrachten de kosten van geïmporteerde goederen en diensten vanuit het buitenland verlaagt. Zelfs wanneer hier de eigen lonen stagneerden, eigenlijk had de gemiddelde werkende man een toename in zijn echte levensstandaard moeten zien. Aangepast voor inflatie; hadden de reële lonen moeten stijgen.

 

Maar dat gebeurde ook niet, omdat er iets anders aan de hand is; Het moeras breidde zich uit. De economie werd minder productief en meer “gefinancialiseerd” en gevuld met meer parasieten, trawanten, zombies, en financiële oplichters.

 

De ingewijden werden rijker door op de juiste wijze door het moeras te navigeren en zo geld bleven verdienen. Maar niet de typisch werkende man, de buitenstaander, in deze huidige Centrale Bank economie, daalde zijn inkomen.

 

Nu, zal het duidelijk zijn waarom met opzet; centrale bankiers wereldwijd de geldhoeveelheid in een ongekend tempo vergroten. Nooit eerder, is wereldwijd het monetaire systeem zo volledig ontkoppeld geweest van zowel goud als echte rentetarieven, en is er zoveel geld uit lucht gemaakt.

 

Monetaire theoretici geloven dat deze manipulaties de voordelen van vrije markten zullen opleveren; t.w. rijkdom, en een overvloed aan andere voordelen – zonder enige kosten en geld te sparen, investeringen, arbeid en reële rentevergoeding. Het is allemaal onzin natuurlijk.

 

Het Geldsysteem opzettelijk vernietigd

Welnu, het geldsysteem van de wereld wordt opzettelijk door de centrale banken vernietigd. En dus ook, de monetaire signalen die de markten sturen, die in een vrije markt verondersteld worden de vraag- en aanbodbeslissingen van miljarden mensen te vertegenwoordigen. Dientengevolge zijn alle signalen totaal fake, onecht, en vals.

 

Ondanks frequente ontkenningen zijn deze verstoringen op de markten over de hele wereld het resultaat van opzettelijke manipulaties van valutawaarden door centrale bankiers, voortkomend uit reactie op de behoefte naar concurrerende exportmogelijkheden, gemakkelijk geld en goedkoper krediet voor overheden. De wereld is geïndoctrineerd om te geloven dat papiergeld het symbool van rijkdom is en alle voordelen van de vrije markt kan bieden. Dat natuurlijk niet waar is.

 

De kernbetekenis van economie is schaarste. Er kan nooit genoeg zijn om iedereen tevreden te stellen. De cruciale werkelijkheid van de politiek is het patronaat: veel beloven om alles aan iedereen te geven. Dat maakt papiergeld de brug tussen economie en politiek.

 

De enorme sommen geld die in Europa, Japan en de Verenigde Staten worden gedrukt, belemmert elke kans op markt bepaalde wisselkoersen. Alle regeringen wereldwijd hebben een schuldenlast zo hoog dat ze alleen maar kunnen hopen dat ze hun weg uit kunnen inflateren. Wat gewoon niet mogelijk is. De hele wereld bevindt zich wereldwijd in valutaoorlogen. Het is een volslagen idiote valutarace naar de ondergang geworden.

 

De structuur van de samenleving is vernietigd

In heel Europa hebben hebzucht en corruptie de structuur van de samenleving vernietigd. Of het nu gaat om politiek, financiën, zakelijk, matchfixing in het Europese voetbal, of gewoon omkoping zoals in Spanje.

 

De ‘bevoorrechten’ de insiders plunderen al te lang de rijkdom van de natie. Politici, bankiers en leiders in multinationals hebben alle geloofwaardigheid en vertrouwen verloren en zijn zo verrot dat er een totale verandering moet komen van zowel leiders als systeem.

 

Al het geld dat de banksters en politici hebben gestolen, moet worden teruggegeven; hun fiscale beschermschild van amnestie moet worden afgeschaft. Politici en bankiers veroordeeld voor fraude of illegale activiteiten moeten gestraft worden met gevangenisstraf.

 

Het enige dat verteld wordt aan het grote publiek zijn forse leugens. Dit zal hopelijk het laatste aandenken van de moderne tijd worden. Het is verontrustend deze tragedie waar te nemen, zowel met betrekking tot degenen die betrokken zijn bij deze massale bedriegerij, als het pijnlijk trage ontwakingsproces van de massa waarvan de meesten nog in gelukzalige onwetendheid leven. Hopelijk wordt dit spoedig de laatste moderne ramp.

 

Zelfs de stimulus programma’s, en het CO2 global warming verhaal zijn leugens; ze zijn onnodig in het leven geroepen om de belastingdruk te verhogen om burgers nog meer van hun geld te beroven en hun vrijheid te beteugelen.

 

Regeringen gedragen zich als de veroordeelde hedge-fund oplichter Bernie Madoff met zijn Ponzi oplichting; hij gebruikte ook vers geld om de illusie van rendement voor bestaande klanten te creëren. Er bestaat geen manier waarop overheden hun beloften kunnen nakomen zonder voortdurend de belastingen te verhogen en de geldhoeveelheid op te pompen.

 

Notoire Leugenaars

Veel van onze wereldleiders doen waar ze goed in zijn. Liegen. Het zijn beroepsleugenaars. Ze ondersteunen rijkdom en macht voor de elite doordat ze zich hebben laten omkopen en zodoende verplicht hebben aan de grote geldbelangen. Ze worden gestuurd op instructie van de Elite. Ze sponsoren de populaire behoeften door te zeggen: “Het is tijd om de rijkdom gelijkelijk over de hele wereld te verdelen, en meer vrijheid te bevorderen.” Dat is onzin; het is socialisme! Terwijl socialisme en individuele vrijheid niet samen kunnen gaan. Socialisme is zelfs een grote bedreiging voor vrijheid. Zoals Tocqueville heeft beschreven; het is “een onverzoenbaar conflict tussen democratie en socialisme.” De overheid kan geen enkele uitkering of service garanderen zonder deze eerst van iemand anders weg te nemen. Dat is de oorzaak waarom de belofte van het socialisme slechts de goedkeuring is voor hun plundering. Een natie als geheel kan niet rijker worden door het plunderen van haar burgers.

 

Het grote onrecht is; dat de Rothschilds bijna alle Centrale Banken in de wereld bezitten, ze zijn aandeelhouders in privébanken die via via ook eigendom zijn en van hun bankster-trawanten, terwijl geen enkele overheid aandelen in deze banken bezit.

 

Hoe, dit monetaire systeem werkt

Hier is hoe het systeem werkt: wanneer de overheid een tekort aan fondsen heeft, geeft het Ministerie van Financiën obligaties uit en levert deze aan obligatiehandelaren, die ze veilen. Wanneer de centrale bank de ‘geldhoeveelheid wil uitbreiden’ dus feitelijk ‘geld creëren’, stappen ze in de markt en kopen de obligaties van deze handelaren op met nieuw uitgegeven fiatgeld dat verworven is tegen de kosten van het schrijven van een cheque of via een computerscherm op hun rekening zetten. Deze manoeuvres worden “open-markttransacties” genoemd omdat de Centrale Bank deze obligaties koopt van obligatiedealers op de “open markt”. Deze obligaties worden dan als “reserves” op de balans van de centrale bankinstelling geboekt en gebruikt als onderpand voor leningen. In de volgende fase van deze misleidende goocheltruc, bekend als “fractionele reserve kredietverlening“, worden op basis van diezelfde reserves nieuwe kredieten verstrekt die vele malen groter zijn dan waarmee de geldhoeveelheid eerder toenam. Met elke verstrekte lening genereren ze rente-inkomsten voor de centrale bank.

 

De centrale banken genereren op deze wijze winst voor hun aandeelhouders. “De verworven rente op obligaties met nieuw uitgegeven Centrale Bankleningen, betaalt de lopende kosten van de centrale bank, met een gegarandeerd 6% rendement voor haar aandeelhouders. ‘Slechts 6% per jaar’ mag niet worden beschouwd als een winst in de wereld van Wall Street haute financiën, maar de meeste bedrijven die erin slagen om al hun kosten te dekken en hun aandeelhouders een gegarandeerd 6% rendement te geven worden beschouwd als “winstgevende” ondernemingen.”

 

In aanvulling op deze gegarandeerde 6%, verkrijgen de banken ook nog de rentebetalingen op hun “reserves” – welke ‘inkomsten’ uiteindelijk afkomstig zijn van de belastingbetaler. De basiseis voor deze reserve werd vastgelegd door de Centrale Bank op 10%. Deze 10% in “reserve” gehouden, kan worden vergroot tot tien keer dat bedrag in leningen; dat betekent dat $10.000 in reserves worden $100.000 in leningen.

 

Een samenleving is net zo gezond als haar valuta is

Met andere woorden: via de regering, betalen belastingbetalers voor de rente ontvangsten aan de centrale banken, deze kunnen hun reserves vasthouden en tien keer de rente ontvangen door het bedrag aan verstrekte leningen. Duidelijker gesteld, de banken ‘verdienen’ deze rendementen over de ruggen van belastingbetalers. Met deze manipulaties heeft de ECB –volgens eigen opgave- in het jaar 2012 bijna een miljard euro ‘verdiend’.

 

 

Het hele systeem is corrupt. Het degradeert het concept van geld. Dit heeft ook betrekking op het feit waarom kinderen geen munten meer sparen in hun spaarvarken – puur omdat deze munten geen waarde hebben, ze zijn gewoon fiches die voortdurend minder waard worden dus in wezen waardeloos zijn. Vandaar is de conclusie juist; dat een samenleving als geheel net zo gezond is als haar valuta is.

 

De oplossing is eenvoudig

Als de centrale bank feitelijk een overheidsinstantie zou zijn, konden de overheden het wettige betaalmiddel van het land zelf uitgeven, waardoor onnodig rentedragende schulden aan particuliere tussenpersonen worden vermeden. Geld dat ze zelf uit de lucht hebben gehaald, kan met als dekking van het volledig vertrouwen en kredietwaardigheid van de natie als waarborg aan provinciale- en lokale- overheden renteloos worden uitgeleend, zodat de kosten met de helft worden gereduceerd waardoor lokale economieën kunnen opbloeien en zich herstellen.

 

Alle acties moeten gebaseerd zijn op logisch denken. We moeten alles in onze maatschappij opnieuw opbouwen. Te beginnen met; de verwijdering van de centrale bankeconomie van vandaag en te vervangen door een volkseconomie, waar het volk de controle heeft over de overheid, i.p.v. de overheid over het volk. Dit is onderdeel van het Q-PLAN dat al vele jaren geleden werd opgeteld, voordat Donald Trump werd gekozen. In dit Megaplan zijn de Chinezen, Russen en vele individuelen en organismes betrokken.

 

De Centrale Bank staat nu onder controle van President Trump. Er zal geen recessie komen in 2020. President Trump zal in 2020 worden herkozen. Zodra alles op zijn plaats is gezet, valt de hamer. In de tweede regeringsperiode van zijn presidentschap zal de economie zich aanzienlijk verbeteren. De Deep State zal niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van 2020. Het PLAN is een ongelooflijk goed geplande militaire operatie. Mensen krijgen binnenkort waardevol geld gesteund door harde activa. Geld dat veel meer koopkracht zal hebben dan het bestaande fiatgeld.

 

Zelfs in Europa is Matteo Salvini, de openhartige leider van de anti-immigrantenbeweging in Italië, die zei dat de Centrale Bank van Italië en Consob, de regulator van de aandelenmarkt in het land, “tot nul moeten worden gereduceerd, met andere woorden geëlimineerd, en dat de fraudeurs die verliezen aan Italiaanse spaarders hebben veroorzaakt” voor lange tijd in de gevangenis moeten worden opgesloten”.

 

 

Publieke Ontwaking

Eén ding is van groot belang; ten koste van alles moet de mens voorkomen dat ooit weer een Centrale Bank terugkomt of kan komen. Dit gevaar zal niet meteen ontstaan maar veel later zal dit een reële mogelijkheid kunnen worden dat zoiets weer gebeurt. Er zijn altijd schurken in de omgeving die zullen proberen terug te komen om hun greep naar de macht en het gemakkelijke geld te doen. Vanwege deze reële mogelijkheid is het belangrijk dat de mens zich nu volledig laat voorlichten over alle ‘abnormale en frauduleuze details’ die in het verleden plaatsvonden. Wij hebben de plicht om onszelf, onze kinderen en hun kinderen te informeren over het kwaad van Centrale Banken.

 

Het is meer dan essentieel, om voldoende kennis, inzicht en begrip te verkrijgen over deze gigantische geldzwendel die eeuwenlang gaande is geweest dankzij onze onwetendheid en die van onze voorouders.

 

Zodra duidelijk is begrepen hoe deze manipulaties zo succesvol konden plaatsvinden, is het tijd in actie te komen, en deel te nemen aan de wederopbouw van je lokale samenleving.

 

Ter preventie dat zo’n flagrante oplichterij in de toekomst ooit weer kan plaatsvinden is kennis hierover de beste waarborg. De verkrijging van de noodzakelijke kennis wordt vergemakkelijkt door gebruik te maken van al het onderzoek werk ter zake van de vele gepleegde fraudes met ontelbare andere aanverwante zwendel activiteiten die de afgelopen decennia en daarvoor hebben plaatsgevonden. Al deze verrichtte onderzoeken, zijn verzameld en samengevoegd, tot een eenvoudig begrijpbaar geheel. Onmisbaar om de oplichterijen bloot te leggen die zich gedurende eeuwen hebben afgespeeld en werden geperfectioneerd. Word deskundig en vergeet nooit; Gemakkelijk geld drukken maakte politici en onze leiders corrupt.

 

Elke verantwoordelijke volwassene wordt aangemoedigd zich te informeren, en deel te nemen aan het wederopbouwproces van de lokale samenleving. En, al deze criminele activiteiten die te lang hebben gefloreerd op te sporen en aan gerechtelijke instanties over te dragen. Lees en bestudeer dit instructieve handboek met talloze gedetailleerde praktijkvoorbeelden en aangedragen oplossingen, ondersteund met legio links voor desgewenst individueel verdergaand onderzoek. Deze informatie is essentieel om de nodige veranderingen in de praktijk op te sporen en door te voeren. Dat onze waarborg is dat deze criminele malversaties nooit meer opnieuw de kop kunnen opsteken, en bevrijd blijven van corruptie.

 

Kennis is Macht