Geen revolutie, maar openbaring van systematische corruptie

Geen globalisme, maar individuele zelfbeschikking

Verandering buiten Frankrijk is essentieel

Het verleden toont de toekomst

 

 

Burger Initiatief Referendum

De Europese Unie ondermijnt de democratische wil van de volkeren van alle lidstaten. Dit is de reden waarom sinds halverwege november vorig jaar de Fransen als eerste de straat op gingen gekleed in gele vesten. Aanvankelijk protesteerden ze tegen de 25% stijging van de benzine- en dieselbelasting die mensen op het Franse platteland het hardst zou treffen. Geobsedeerd door de valse opwarming van de aarde gebruikten ze dat argument om hun koolstof uitstoot-belasting te implementeren door brandstofprijzen met 25% te verhogen. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. De beweging ging verder met het fundamentelere probleem: het recht te hebben op zeggenschap over genomen maatregelen die ons leven beïnvloeden. In één woord ‘Democratie’.

 

Geen van de partijen van links noch rechts, komen na wat ze beloofd hebben tijdens hun verkiezingscampagne-toespraken. Geen van hen eenmaal in functie houdt zich aan de gemaakte beloften, omdat hun beleid wordt gedicteerd door de elites. Daardoor heeft het volk het vertrouwen in alle politici verloren en eisen nieuwe wegen om hun stem te laten horen en hun wensen vervuld te zien.

 

Omdat de lijst met eisen langer werd, was de brandstofbelasting snel vergeten. Ze protesteerden voor het ontslag van Macron en het Burger Initiatief Referendum (BIR). Op grond waarvan burgers hun eigen wetten kunnen voorstellen, waarover dan door het grote publiek wordt gestemd. De BIR zou het Franse parlement en zelfs de EU effectief kunnen omzeilen, en moet worden vastgelegd in de Franse grondwet. Een soortgelijke wet bestaat sinds 1848 in Zwitserland en wordt regelmatig toegepast door de Zwitsers. Het is een hulpmiddel voor Directe Democratie in elk land dat zichzelf een “democratie” noemt, en zou dit in haar Grondwet moeten opnemen.

 

De Franse regering heeft met geweld gereageerd, met de kennelijke bedoeling reactief geweld uit te lokken om de beweging als gewelddadig te veroordelen. Bijgevolg; op bevel van Macron, wordt de politie agressiever, gebruikt militaire onderdrukking om protesterende Franse burgers te controleren. Duizenden zijn gearresteerd, ongeveer tien mensen zijn omgekomen en honderden gewond geraakt door politiegeweld. Desondanks krijgt de beweging massale publieke steun van zeker 80% van de Fransen die het ‘Gele Vest’-idee steunen. Dat zich intussen verspreidt over heel Europa en de rest van de wereld, waarover niets wordt gerapporteerd in de MSM.

 

Na eerst door de overheid betaalde criminelen in de protesten te hebben geïnfiltreerd om auto’s in brand te steken en winkelruiten te vernielen, heeft een leger van politie, gekleed in zwart als robots, groepen vredelievende gele vest protesters omringd en geblokkeerd, verdronken in wolken traangas, en vuurballen op demonstranten afgevuurd, waarbij honderden mensen ernstig gewond raakten, zo niet duizenden omdat de echte cijfers niet worden gepubliceerd. Een aantal mensen heeft o.a. een oog, een been of een hand verloren. De overheid heeft hier niets over te zeggen.

 

Ondanks al deze provocaties zijn de Gele Vesten opvallend kalm en vastberaden gebleven. Slechts een paar mensen waaronder een populaire bokskampioen verloor zijn geduld toen hij zag dat een demonstrant door de politie werd gemolesteerd.

 

Geen revolutie, maar openbaring van systematische corruptie

Dit is misschien geen revolutie, maar veel meer een openbaring van de ware bedoeling van ‘het systeem’. De macht ligt bij de bureaucraten en politici; dat betekent zij hebben de controle over het volk, de economie, religie, financiën en het kapitaal. Deze marionetten zijn geïnstrueerd om de burgersamenleving, over de hele planeet te re-structureren, ter versterking van de privileges van de Elite. Met als uiteindelijk doel de invoering van de één wereldregering. Onder gebruikmaking van economische sancties, overtuigende propaganda en toepassing van de NAVO militaire macht, t.b.v. het “globalisering project” dat zonder instemming van het volk hun leven regelt.

 

Macron, de Franse Rothschild-marionet en Merkels-slaaf is de duidelijke belichaming van dit systeem. Waartegen Marine Le Pen zich uitsprak met haar anti-EU-standpunt tijdens de laatste nationale frauduleuze verkiezingen. Waarin de stemresultaten werden gemanipuleerd om Macron te laten winnen die door de elite was opgeleid en voorbereid om de door de Deep State-Illuminati gedicteerde acties uit te voeren en afgedwongen door de EU. Macron mag niet toegeven. Maar nu mensen wakker zijn geworden en zien wat er aan de hand is, stoppen ze niet. In tegenstelling tot de algehele achteruitgang van de kwaliteit in het onderwijs, zijn de Fransen nog steeds behoorlijk goed opgeleid en redelijk realistisch.

 

Als tegenstander van Macron, luidden de agendapunten van Le Pen, de Europese Unie te verlaten, de euro af te schaffen en implementatie van beveiligde grenzen. Frankrijk is ‘s werelds zesde economie. Le Pen wilde voor Frankrijk een EU-exit, waarvoor ze een ontmoeting had met Trump. Zou Marine Le Pen hebben gewonnen en de kans gekregen om het Elysée-paleis binnen te gaan, dan zou haar eerste officiële reis zijn gemaakt niet naar Washington, maar naar de EU in Brussel, wat erop wijst dat de supermacht van Brussel ten einde zou komen.

 

Marine Le Pen, een 50-jarige advocaat van beroep, gebruikte tijdens haar verkiezingscampagne als munitie het groeiende anti-immigrantengevoel, de gepleegde terreuraanslagen en een haperende economie.

 

Hetzelfde anti-establishment sentiment dat in Frankrijk leeft, bestaat in Duitsland, Italië, België en Nederland. Als interessante aanvulling; Le Pen is een fan van Vladimir Poetin, ze gelooft niet in klimaatverandering en noemt globalisering “een ander soort totalitarisme”. Klinkt bekend!

 

Geen globalisme, maar individuele zelfbeschikking

Globalisering is niet, wat de aanhangers beweren het is – t.w. gewoon het onvermijdelijke gevolg van toegepaste moderne technologie voor communicatie, handel en reizen. Het is niet de wereld die kleiner wordt. Het is feitelijk een ideologie en een wereldbeeld dat op tirannieke wijze moet worden opgelegd.

 

“De Globalisering heeft de financiële elite geschapen die door grote donaties, politici zeer rijk maakt… maar voor miljoenen werknemers niets anders is dan armoede en verdriet”

 

Vertelde Trump zijn supporters.

 

De Europese Unie is primair een douanezone, geen vrijhandelszone. De bureaucratie van 54.000 en meer bureaucraten in Brussel is nauwelijks nodig om simpele pan-Europese tariefverlagingen door te voeren. Het is nergens voor nodig, maar het is wel het begin van de constructie wat globalisme werkelijk vereist: een de facto Europese regering, compleet met strenge regelgeving- en belastingwetten, quasi-gerechtelijke instanties, een groeiend leger en meer subordinatie van nationale, taalkundige en culturele identiteit.

 

Ludwig von Mises begreep dat zelfbeschikking het fundamentele doel van vrijheid is, van echt liberalisme. Het is waar dat libertariërs zich niet in politieke zin bezig houdt met ‘nationale soevereiniteit’, omdat regeringen geen soevereine koningen zijn en nooit mogen worden. Die nooit in een positie mogen verkeren om de koers van ons leven te bepalen. Maar het is ook waar dat hoe korter de verbinding wordt tussen het individu en het lichaam dat beweert hem te besturen, des te minder controle of meer zelfbeschikking dat individu heeft.

 

Als het op een manier mogelijk is dit recht van zelfbeschikking aan elke individuele burger toe te kennen, dan moet dat worden gedaan.

 

Zo is Brexit een referendum over de natie, dat een stap verwijderd is van globalisme en dichter bij de individuele zelfbeschikking staat.

 

Macron moet afzwaaien

De protesterende gele vesten willen Macron uit het Elysée laten vertrekken. Waarom wordt Macron zo gehaat door zijn eigen volk? – Van 2014 tot 2016 was Macron onder de socialistische president Hollande, minister van Economie en Financiën, een periode waarin hij de zeer impopulaire nieuwe “Arbeidswet” voorbereidde, waardoor uiteindelijk werknemers het grootste deel van hun opgebouwde arbeidsrechten zullen verliezen. Rechten waarvoor zij lang geleden hadden gevochten en verkregen. Maar nu kunnen ze in een klap worden aangesteld en ontslagen door hun werkgever zonder enige bescherming. De wet werd uiteindelijk geïmplementeerd tijdens Macron ‘s eerste jaar in functie.

 

Eerder, vanaf 2008 – toevallig het jaar waarin de door de cabal veroorzaakte ‘financiële crisis’ begon – tot 2012 was Macron een succesvolle investeringsbankier bij een Rothschild Bank, waar hij het vak leerde van internationale financiering, schuldsanering en, in feite, schuldslavernij.

 

Achteraf gezien is het duidelijk dat hij was voorbereid op het presidentschap door de Rothschild-clan en de elite die erachter stonden. Vanaf medio 2016 tot aan het jaar 2017 voor de verkiezingen, werd hij gesteund door de banken gefinancierde media. Hij beloofde met zijn nieuwe beweging, “en marche” een nieuwe regering voor en van het volk. Met de hulp van ‘valse vlag terroristen-aanslagen’, zoals het bloedbad op 14 juli 2016 de Franse nationale feestdag in Nice, beloofde hij meer veiligheid, en een permanente noodwet, vergelijkbaar met de krijgswet, als hij president werd.

 

Koning Macron werd oneerlijk gekozen tot President in de tweede ronde op 7 mei 2017, met volgens het bestaande ‘democratische systeem’ een beslissende marge – maar in feite met minder dan 25% van de in aanmerking komende Franse kiezers.

 

Kort na zijn verkiezingsoverwinning veranderde hij van inzicht. Hij negeerde zijn beloften van vóór de verkiezingen – wat niet ongebruikelijk is voor politici in het algemeen – maar wat Macron onderscheidde van anderen, hij toonde zijn arrogante houding, met regelrecht gebrek aan respect of zelfs afkeer voor de gewone man die hij beloofde te regeren. Hij begon de belastingen voor de rijken te verlagen en nieuwe belastingen op te leggen aan arme en middenklasse burgers, waardoor de pensioenen, werkloosheid en gezondheidsvoordelen werden verlaagd, enzovoort.

 

Uiteindelijk was de nieuwe zogenaamde Milieu-benzinebelasting zo ongeveer de legendarische druppel die de emmer deed overstromen, waardoor de populariteit van Macron daalde tot onder 18%.

 

Na lang dralen, trok Macron de nieuwe brandstofbelasting en ook andere belastingen in, en verhoogde het minimumloon met € 100 per maand. En verscheen met een uitgestreken verontschuldigend gezicht op de openbare televisie dat duidelijk nep was – een gebaar dat te weinig en te laat was. En in zijn televisietoespraak sprak hij niet met één woord over de nieuwe meest impopulaire arbeidswet die hij door het Parlement loodste, omdat daar zijn beweging een absolute meerderheid heeft.

 

Het intrekken van die impopulaire arbeidswetgeving zou Macron op het nippertje nog de eer hebben gegeven die hij grandioos heeft gemist en nog steeds ontbreekt. Zijn marionettenmeesters zouden zo’n winstconcessies natuurlijk niet toestaan. Vandaar dat de Gele Vesten en ongeveer 80% van de Franse bevolking niets minder willen dan het aftreden van Macron.

 

Veranderingen buiten Frankrijk zijn essentieel

Hoe beïnvloedt dit de economie? Want de protesteerders en het Franse volk klagen dat ze niet blij zijn met de voortdurende verslechtering van de koopkracht van hun geld en het verlies aan zuurverdiende sociale voordelen. Ze eisen een volledige omkering van de opwaartse overdracht van kapitaal van de arbeidersklasse naar de elite – een trend die overal in de westerse wereld duidelijk zichtbaar is.

 

Als de Gele Vesten succes behalen, kan dat een economische omwenteling betekenen, misschien een economische revolutie die zich naar andere landen kan verspreiden. De Gele Vest demonstranten zijn zich hiervan goed bewust, omdat ze oproepen tot verandering ook buiten Frankrijk. Er zijn al soortgelijke protesten begonnen in Duitsland, Hongarije, België, Nederland en Oostenrijk.

 

In Duitsland zijn de dagen van bondskanselier Merkel geteld. De explosieve Alternatieve für Deutschland partij (AfD) stemde in met een campagne voor het vertrek van het land uit de EU. Ze willen ook het Europees Parlement in zijn geheel opheffen. Iedereen die dacht dat de partij altijd in de marge van de Duitse politiek zou blijven, was geschokt om te ontdekken dat juist in de paar jaar tijds van hun bestaan, ​​in 2018 zij overal in Duitsland de op één na populairste partij zijn geworden en zelfs groter zijn dan de mainstream Sociaal Democratische Partij (SPD).

 

Er is een enorme sociale onvrede in Duitsland om redenen die niet veel verschillen van die in Frankrijk – dalende koopkracht, toenemende armoede. Een groot deel van de Duitse bevolking, voornamelijk vrouwen, werkt parttime, en velen van hen, vooral alleenstaande moeders, hebben minstens twee banen nodig om te overleven. Ze ontsnappen aan de werkloosheidsstatistieken. De Deep State-gecontroleerde media zullen het volk niet informeren over deze waarheid. Liegen is hun dagelijks brood. En dit zal waarschijnlijk niet snel veranderen, tenzij het systeem verandert.

 

De Duitsers willen ook de euro en de EU verlaten. Het macro-economisch voordeel voor het land zou enorm zijn. Natuurlijk zullen, net als met BREXIT, de enorme voordelen aan het volk niet worden gerapporteerd door de reguliere media, omdat het een bevestiging zou zijn dat de clowns in Brussel moeten verdwijnen. Het impliceert; teruggaan naar de wortels van de economie, weg van de centrale bankeconomie en terugkeren naar een volkseconomie ondersteund door lokale productie voor lokale markten met een gezonde lokale valuta en een door het volk gecontroleerd financieel systeem.

 

Mensen zullen gemotiveerd worden om voor hun land en hun welzijn te werken, en zo de lokale economie en het lokale welzijn stimuleren. Als Griekenland deze stap met hun GREXIT in 2008/ 2009 zou hebben gezet, toen de diepe, door de overheid veroorzaakte, crisis toesloeg. Zou Griekenland vandaag ver vooruit zijn in hun herstel en een welvarend land zijn, vooral zonder verstikkende schulden.

 

Aan de andere kant, als de zaken blijven zoals ze nu zijn, met Macron ‘s halfslachtige concessies, worden de kosten voor de Franse economie geschat op ongeveer 8 tot 10 miljard euro. Zolang Macron aan de macht blijft, zal er niets wezenlijks veranderen voor de rijken, omdat hij het belastingstelsel niet zal terugdraaien. Ze plaatsten hem in het presidentschap, opdat hij de publieke rijkdom in particuliere rijkdom moet transformeren en deze naar omhoog naar de Elite kan verplaatsen.

 

Dit betekent; deze fondsen moeten ergens worden ‘gestolen’, bijvoorbeeld in de voormalige Franse kolonies, zoals bv. Tsjaad, dat nog steeds zwaar onder het juk van de Franse centrale bank staat. Deze landen hebben geen controle over hun eigen reserves, omdat hun economieën verlamd zijn door de Franse economie – een algemeen onbekend feit.

 

Met andere woorden, als de situatie blijft zoals deze nu is, zonder radicale doorbraken door de Gele Vesten, zal de economische toestand zich verder verslechteren. Maak je geen zorgen, zonder enige twijfel zal de officiële versie de demonstranten de schuld geven voor de economische misère, terwijl het extra geld dat nodig is, zal worden geperst van de armen, mogelijk uit de voormalige Franse kolonies.

 

Het verleden toont ons de toekomst

De Gele Vest-beweging is de kans voor verandering die zich kan verspreiden naar andere landen in Europa en de rest van de wereld. Wij wakkeren hebben de missie om het grote publiek te informeren over wat er werkelijk aan de hand is, en wat er in het verleden heeft plaatsgevonden dat ons in de situatie bracht waarin we vandaag verkeren. Het verleden zal ons de toekomst leren.

 

Voor dit doel is een gemakkelijk leesbare leidraad samengesteld die in dit respect praktisch alle belangrijke gebeurtenissen omvat die in het verleden hebben plaatsgevonden. Met een stap voor stap uitleg hoe we terechtkwamen in de financieel en sociaaleconomische crisis van nu.

 

Eenmaal begrepen; laat deze kennis zien hoe we gezamenlijk veranderingen kunnen doorvoeren. Het is niet nodig dat wij allemaal in een geel vest de straat opgaan om te protesteren. Verantwoordelijke burgers kunnen hun kennis en die van anderen verrijken door de leidraad te volgen in DE GROTE ONTWAKING, waar in eenvoudig begrijpbare taal wordt uitgelegd wat er allemaal mis is in de maatschappij en hoe dat kan worden veranderd. De informatie laat zien hoe onze krachten kunnen worden gebundeld en gebruikt om vanaf de basis onze eigen gemeenschap voor zelfbestuur op te bouwen, onze eigen economie kunnen creëren en beheren, zonder de noodzaak van politici en bureaucraten. We willen een zelfstandig individuele aanpak, geen eenheidsregering en religie. We willen niemand die ons dicteert. We nemen gewoon onze vrijheid terug, creëren lokale vergaderingen met wetten en regels die we nodig achten, en door onszelf worden gecontroleerd.