Intro van het Quantum Financieel Systeem en Global Currency Reset

 

QFS-systeem is geavanceerd zonder Aardsequivalent

Politici en Bankiers in real time op heterdaad betrapt

De Deep State heeft de strijd verloren; onze overwinning is nabij

Elk land moet GESARA-conform zijn om deel te nemen aan de QFS

 

QFS beëindigt corrupt Cabal centrale banksysteem

Het QFS-systeem is het nieuwe wereldwijde netwerk voor de overdracht van goud of door activa gedekt geld, geïnitieerd door Rusland en China, om het door de VS centraal gecontroleerde Swift-systeem te vervangen.

 

Dit nieuwe Quantum Financial System QFS functioneert op een kwantumcomputer, geplaatst op een rondcirkelende satelliet, en is beschermd tegen hackers d.m.v. een geheim ruimteprogramma. De kwantumtechnologie is geleverd door de goedwillende buitenaardse Galactics. Het doel van het nieuwe financiële systeem is om een ​​einde te maken aan corruptie, woeker en manipulatie door de cabal binnen de bankenwereld. De kracht is de geïmplementeerde beperkingen die voorkomen dat corrupte bankiers significante winsten behalen.

 

De QFS is volledig onafhankelijk van het bestaande gecentraliseerde banksysteem en maakt alle andere overdracht systemen zoals o.a. blockchain overbodig. In ieder geval is er geen blockchain-technologie nodig, omdat de aanwezige tekortkomingen door ten minste twee andere overdrachtsnetwerken werden vervangen, waardoor de behoefte aan cryptos in twijfel moet worden getrokken. Bovendien zullen na de Geld Herwaardering (RV) alle soevereine valuta’s goud of asset-gedekt zijn, dat duurzame waarde garandeert, wat de behoefte aan niet-gedekte cryptos overbodig maakt, aangezien cryptos niet meer zijn dan cijfers op computergeheugenbanken.

 

Bovendien is de hype rond Crypto-valuta’s een hedendaags voorbeeld van de sheeple-kudde mentaliteit. Blijkbaar is er gebrek aan logisch doordenken; bij het kopen van een stuk waarde is het rationeel om dat te ruilen voor een gelijkwaardig stuk aan waarde vertegenwoordigt in het geruilde geld. Omdat cryptos geen intrinsieke waarde hebben, kan er nooit een evenwichtige transactie zijn. In verhouding tot de nominale waarde; zal er nooit stabiliteit kunnen zijn tussen kopers en verkopers van cryptos, zoals het geval is bij alle andere handelswaar. Ter vergelijking; het is zeer onwaarschijnlijk dat een opgeworpen cryptomunt op zijn rand valt en blijft staan. Er zal dus altijd een meerderheid zijn die wil kopen, of een meerderheid die de munten willen verkopen.

 

Met de activatie van de QFS heeft de Galactics Alliance het Centrale Bankenstelsel, dat werd ontworpen om de wereldeconomie te vernietigen en de wereldbevolking in schuldslavernij te houden, volledig uitgeschakeld. De weinig bekende waarheid is dat QFS al maanden, zo niet meer dan een jaar, parallel loopt met het Centrale Banking System en vele pogingen tot hacken door de Cabal heeft afgeslagen. Met het resultaat dat veel bankiers op heterdaad werden betrapt met illegale geldoverdrachten en consequent werden gearresteerd.

 

 

QFS-systeem is geavanceerd zonder Aardsequivalent

Het is nauwelijks bekend dat dit nieuwe systeem is uitgevonden als voorbereiding van overname van het schuldgeldsysteem van de centrale bank ter beëindiging van de financiële schuldslavernij en controle over de bevolking. De Alliantie gaf president Trump de toverstok om het oude centrale banksysteem zonder verandering over te nemen.

 

Het Quantum Financieel System – QFS heeft geen vergelijking met iets dat ooit eerder op de wereld is gepresenteerd. Het heeft geen opponent; het heeft geen equivalent in geavanceerde technologie dat een ander systeem al eerder bezat. Het is gloednieuw. Het is oppermachtig in toegepaste technologie zodat het honderd procent financiële zekerheid en transparantie biedt die alle valuta-rekeninghouders vereisen. Met de QFS kan de wereld eenvoudig worden veranderd naar door goud gesteunde valuta’s dat de transferfaciliteit van het oude centrale banksysteem van de Cabal volledig uitschakelt. Om de geavanceerde structuur van QFS uit te leggen en te begrijpen, is als voorbeeld geen gelijkwaardige technologie voorhanden.

 

Politici en Bankiers in real time op heterdaad betrapt

Niemand vermoedde ooit dat dit krachtige kwantum-computersysteem een ​​digitaal nummer zou kunnen toewijzen aan elke fiat-dollar/euro/yen die op elke bankrekening over de hele wereld ligt en in real time kan worden gevolgd; om te weten waar het geld naartoe ging toen het werd overgemaakt, wie het stuurde met inloggegevens en welk account het ontving. Stel je de frustratie voor van een bankier die net wat geld heeft gestolen en illegaal naar andermans rekening heeft overgemaakt. Ze werden aansluitend in real time gearresteerd wegens diefstal.

 

Zal iemand kunnen geloven dat dit heeft plaatsgevonden zonder dat de door de Deep State gecontroleerde bankiers alles tegenwerkten om te voorkomen dat dit werd gerealiseerd? Zouden ze niet elke criminele truc toepassen, elke walgelijke valse vlag, alles op alles zetten om te voorkomen dat dit gebeurt? Natuurlijk deden ze dat en probeerden ze elke mogelijkheid dit systeem te hacken en te vernietigen, maar het mocht ze niet baten! De cabal snakt in haar laatste ademtocht naar lucht maar weet al dat het voor ze is afgelopen. Hun strijd is verloren; onze overwinning is nabij.

 

QFS stopt de Deep State in hun sporen

De Alliantie moest wel ingrijpen met buitenaardse-, of beter gezegd, andere dimensionale technologieën om ons aardbewoners dit super technologisch geavanceerde monetaire systeem. Het is verankerd in de Quantum Computer-intelligentie zonder gebruikmaking van de derde dimensie. Want geen enkele 3D-creatie komt met een alles meldend ‘herkenningssysteem’ dat de creatie van een levend wezen nabootst. Het is duidelijk Artificiële Intelligentie (AI), dat komt met iets dat in staat is om bewust menselijke wezens te vervangen.

 

Onze planeet Aarde is een levend wezen met de levenskracht die de Planetaire Symbolen weerspiegelen. De QFS wordt beschouwd als levend met een Quantum Geschapen Intelligentie die overal in de financiële wereld harmonisch samenwerkt t.b.v. elke financiële transactie, om ervoor te zorgen dat deze; legaal is, door de aangegeven ontvanger ontvangen wordt en transparant blijft. Als men Quantum Fysica begrijpt, kan men begrijpen welk effect deze Quantum Intelligence heeft bij elke financiële transactie die door het Quantum Financieel System gaat. Het kan niet worden gecompromitteerd.

 

Politici die het Swift Transfer System (STS) gebruikten om hun onrechtmatig verkregen illegale gelden over de hele wereld te remitteren, wisten niet dat de QFS al parallel liep en tegelijkertijd op patrouille was met de STS. Politici maakten zich geen zorgen over het feit dat ze zouden worden gepakt omdat de bankiers aan hun kant staan, want ook zij verdienden flink aan hun transacties.

 

Door goud gedekte valuta’s

Alleen goud of door activa gedekte valuta die een digitaal goud- of activa-certificaat hebben, kunnen via de QFS worden overgedragen. Het certificaat verwijst naar een serienummer op een goudstuk of een activum dat in reserve wordt gehouden om de valuta te waarborgen. Buitenaardse technologieën worden gebruikt om het goud en of activa in quarantaine te plaatsen die werden gebruikt de valuta te waarborgen. Er is geen manier om het te stelen of uit de veilige kluizen te halen waar ze zijn opgeslagen. Dat is waarom dit geld door goud gesteunde valuta wordt genoemd, het moet terugverwijzen naar het stuk goud of activa dat het ondersteunt.

 

Referenties naar ‘door activa gedekte valuta’ is het proces van het vaststellen van een valuta op basis van aanwezige activa in het land van herkomst. De activa is de rechtvaardiging van de hoeveelheid beschikbare valuta voor een land en vastgesteld, waarop alle coupures van die valuta binnen de QFS worden geaccepteerd en een Gold/ Asset-certificaat krijgen om actief in de QFS te kunnen deelnemen.

 

Als de activa worden gedolven of gewonnen uit de aarde, zullen ze op de markt worden verkocht zoals bij elke andere grondstof. Dit proces is gecompliceerd en geen eenvoudige operatie om te volbrengen. Het is een proces dat vereist wordt om te zorgen dat wereldwijd de waarde van de valuta die wordt gebruikt in de QFS, is gegarandeerd.

 

Elke fiat valuta die niet kan worden herkend als zijnde schoon, transparant, niet-terroristisch, of niet kunnen bewijzen dat ze niet afkomstig zijn van illegale activiteiten, worden voor deelname gediskwalificeerd, wat de meeste, zo niet alle papieren valuta’s zijn. Bijgevolg deze geen wettige valuta kan worden in de QFS.

 

De fiat-valuta’s die al in eigendom zijn of die legaal zijn gekocht, worden bij de bank ingewisseld voor valuta’s met gouddekking.

 

Deze procedure wordt ‘reconciliatie’ genoemd en kwalificeert de geldoverdracht, legaal of illegaal, en wordt uitgevoerd door een goedwillende entiteit uit de 5e dimensie.

 

Dat bevestigt dat de QFS een honderd procent goedaardig, beveiligd en neutraal overdrachtssysteem is.

 

Zonder het vermogen het oude fiatgeld in het nieuwe QFS te conciliëren, houden alle activiteiten van de Centrale Bank op en nog enige relevantie te hebben binnen dit nieuwe financiële stelsel. Elk land dat niet voldoet aan de GESARA-wetgeving, wordt buiten de QFS gehouden en wordt uiteindelijk uitgesloten van de internationale handel.

 

Niet GESARA-conforme landen, indien deze bestaan, worden beperkt hun goederen te ruilen in barter of een kredietuitwisseling met andere landen op te stellen, een systeem dat momenteel niet beschikbaar is om op elk relevant niveau zaken mee te doen.

 

GCR – Global valuta-reset

Elk land moet GESARA-conform zijn om deel te kunnen nemen aan de QFS. De Alliantie gebruikt een specifieke kwantitatieve formule om de hoeveelheid beschikbare valuta vast te stellen, “in een land”, om daarvoor goud gedekte valuta binnen de QFS te verkrijgen. De uitkomst van de formule bepaalt de reële waarde van de activa van een land t.o.v. andere participanten. Er is ruim voldoende goud beschikbaar om gouddekking voor alle wereldvaluta’s te realiseren. Eenmaal via de GCR vastgesteld, wordt de goudprijs irrelevant.

 

Als de goudprijs stijgt, stijgt ook de waarde van alle valuta, wat geen netto wijziging in de nominale waarde van alle valuta ten opzichte van elkaar tot gevolg heeft. De formule omvat; de grondactiva, de economie van het land, de bevolking – wat ook een actief van het land is, en een aantal andere parameters om de waarde van de valuta van het land te bepalen. Deze formule wordt op elk land toegepast, zodat elke valuta in een ander land op dezelfde waarde staat. De toepassing van de formule en de gemeenschappelijke waarde van al het goud betekent dat de valuta van een land dezelfde waarde moet hebben als de valuta van een ander land. Dit wordt de Global Currency Reset (GCR) genoemd – het resetten van alle valuta’s op een lijn t.o.v. alle andere wereldvaluta’s waarin elke eenheid een goudcertificaat heeft om de authenticiteit te valideren. Het is een vereiste dat elk land de resetformule gebruikt om wereldwijd een standaard te hebben, waarop de QFS kan functioneren zoals gepland. Daarom moet een land GESARA-conform zijn om deel te nemen aan de QFS.

 

Vertrouw op het Plan

De Alliantie heeft bevestigd dat hun doel de Deep State te verslaan veel ingewikkelder, tijdrovender en moeilijker is dan eerdere plannen hadden aangegeven. Het wordt duidelijk dat er wereldwijd kenterende informatie zal verschijnen, waarschijnlijk eerder dan verwacht. Dit zal vermoedelijk gepaard gaan met massale arrestaties. Er liggen letterlijk meer dan tachtigduizend gesloten strafrechtelijke aanklachten klaar om te worden uitgevoerd. Zodra deze reeks gebeurtenissen plaatsvindt, is het aan de ontwakende lezer ieder ander te helpen met het uitleggen van wat er aan de hand is, door toelichting te geven over de positieve betekenis van de veranderingen die worden ondernomen en onderweg zijn.

 

Vergeet nooit; de opzettelijke ontwaarding d.m.v. inflatie van onze fiat-valuta door centrale bankiers is diefstal en staat gelijk aan geldvervalsing. De grondleggers van de Verenigde Staten van Amerika zagen geldvervalsing als een ernstige misdaad dat de doodstraf verdient.

 

De Deep State is in paniek, omdat veel mensen o.a. met de hulp van de gele vesten wakker zijn geworden en beseffen dat ze dit proces niet meer kunnen stoppen. Ze proberen het voortdurend, maar desalniettemin komt de waarheid toch naar buiten.

 

Nu wordt het tijd dat mensen leren voor zichzelf te denken, door zich los te maken van hypes, waarin bijvoorbeeld massa’s mensen, vanwege een gedachteloos soort groepsdenken, tot de conclusie komen dat iets waardevol is, terwijl als ze logisch doordenken, ze tot de conclusie zouden komen dat dit niet het geval is. Veel in de wereld wordt opzettelijk verkeerd geïnterpreteerd en verkeerd voorgesteld door de media. Dit gebrek kan worden overwonnen door het lezen en bestuderen van mijn boek DE GROTE ONTWAKEN, en de aankomende ontwikkelingen bewust met kennis en vreugde te ervaren en te begrijpen.

 

Uit Japan is een verzoek ontvangen voor de vertaling van artikelen die zijn gepubliceerd op de Final Wake Up Call in de Japanse taal. Als iemand anders geïnteresseerd is in het vertalen van artikelen in een andere taal, aarzel dan niet om dit bekend te maken op

info@finalwakeupcall.info

Het is heel belangrijk voor ons allemaal dat zoveel mogelijk mensen wakker worden en wakker blijven. Het informeren van mensen in hun moedertaal is essentieel om dit doel te bereiken; het doel om uiteindelijk de mensheid te bevrijden.