Het einde van het Khazarian gecontroleerde schuldgeldsysteem

De voordelen van een door goud gesteund monetair systeem

Goud en zilver manipulatie zal stoppen

Restauratie Amerikaanse Republiek en Ontmanteling EU

 

 

De terugkeer van de goudstandaard

Denk erover na; Goud is altijd waardevol geweest, terwijl schuld het probleem van iemand anders is met onbetrouwbare beloften die niet worden nagekomen. Geld gesteund door schulden is een misdaad tegen de mensheid. Het is de Rothschild-uitvinding dat geld ziet als een stroom van energie die wordt opgewekt uit grondstoffen, goederen en diensten, terwijl arbeid de sleutel is tot alle activiteiten op aarde. Om een ​​monopolie over energie te verkrijgen, creëerden ze een wereldwijd systeem van slavenarbeid door de uitgave van schuldgeld via hun privé centrale banksysteem dat de hele wereld omspant. Ze schiepen voor zichzelf een alles bepalende stuurmogelijkheid op het terrein van de economie. Door overheden om te kopen, kunnen ze veel  buitenstaanders van hun waardevolle energieproductie afhelpen om daarmee de zakken van de weinige insiders te vullen. Desalniettemin, geld gecreëerd uit niets ondersteund door schulden kan niet worden aangewend om kostbaarheden te kopen, omdat het gewoon oplichting is. Maar zolang de illusie blijft bestaan ​​dat schuldgeld waarde heeft, en wij, de schapen, geloven in deze fantasie, zal deze fraude blijven bestaan.

 

Denk goed na, we leven allemaal in een wereld van leugens en bedrog, we eten giftig voedsel, dat ons ziek maakt, gaan naar een dokter om gevaarlijke medicatie te krijgen die ons nog zieker maakt, dat ons nog dieper in de handen van de medische maffia brengt om daar te blijven tot we sterven in totale armoede, volledig van A tot Z door de insiders van de Deep State kaal geroofd. Omdat gepensioneerden nutteloze eters zijn, krijgen ze met opzet ernstige ziektes, zoals o.a. Alzheimer, Parkinson, enzovoort, waardoor ze alsnog winstgevend blijven voor de elite. Wordt Wakker mensen, trek symbolisch je gele vest aan en deel deze boodschap met iedereen die je kent. We zijn met ons allen in staat deze criminelen uit onze samenleving te verwijderen, daarna kunnen we allemaal leven in het paradijs zoals oorspronkelijk de Schepper voor ons had voorzien.

 

Deze wereldwijde paradigmaverschuiving moet in volle gang komen. De Global Currency Reset komt eraan, beter gedefinieerd als de Terugkeer van de Goudstandard. Wereldwijd moet de bevolking wakker worden om te begrijpen dat het huidig economisch systeem van fiat-schuldgeld misdadig en onhoudbaar is.

 

Gelukkig zijn er al veel die zich stilletjes voorbereiden op het ergste. Regeringen zullen doen wat ze altijd doen in een financiële crisis: de insiders en degenen die dicht bij de Deep State staan ​​beschermen, door de buitenstaanders het volk van hun spaargeld te beroven.

 

De arme en gemiddelde middenklasse burgers lijden onder het corrupte geldsysteem. Degenen die nog overbleven met wat spaargeld zijn op zoek naar de beste manier om hun rijkdom te beschermen en hun veiligheid te waarborgen in deze uitdagende tijden. Het oprollen van de grootste verschrikkelijkste financiële fraude in de wereldgeschiedenis is in gang gezet.

 

Het einde van het Khazarian gecontroleerde schuldgeldsysteem

President Trump met zijn magische toverstaf zal de economische ineenstorting een tijdje proberen uit te stellen, totdat officieel de nieuwe QFS met goud gedekt geld wereldwijd in werking treedt. Dat wordt wereldwijd het nieuwe netwerk voor de overdracht van door goud of andere activa gedekt geld, ter vervanging van het door Rothschild-Khazarian gecontroleerde schuldgeldsysteem van de Centrale Banken. Het wachten is op de afronding van de GESARA-conformiteit door Iran, Groot-Brittannië met de Brexit en Venezuela wanneer de cabal-resten inclusief Juan Guaido zijn opgerold.

 

Met behulp van de QFS wordt de wereld gemakkelijk herschapen in door goud gesteunde valuta’s die de SWIFT-overdrachtsfaciliteit van het centrale bankensysteem van Cabal volledig elimineert. De geavanceerde QFS-structuur maakt het systeem uniek zonder enig gelijkwaardige technologie, die nergens ter wereld bestaat.

 

Fysiek goud is geld. In het algemeen wordt goud niet gekocht voor speculatie, in de verwachting van een grote waarde toename om het vervolgens dan te verkopen. Fysiek goud en alle edelmetalen of munten – is geld dat eigendom is, en wordt geruild voor wat nodig is. Het is de allerbeste vorm van geld omdat het persoonlijk eigendom is, en niet bestaat uit de belofte door een ander de schuld te honoreren. Elke transactie met goud of zilver gedaan is een honderd procent gedane deal.

 

Voorlopig manipuleren overheden over de hele wereld hun land in een faillissement door de eigen valuta te vernietigen. Terwijl ze nimmer kunnen voorzien in de economische behoeften van hun bevolking. Elke gedane belofte die ze doen, moet niet worden geloofd. Evenzo kan een failliete overheid geen fysieke bescherming bieden. Alle overheidsinspanningen zijn alleen gericht op het vastklampen aan hun macht, door middel van verdere uitbreiding van de geldhoeveelheid. Dit zal binnenkort eindigen.

 

Ondertussen worden edelmetaalmarkten bevrijd van cabal-manipulaties, en langzaam zal de reële prijswaarde worden bepaald op basis van vraag en aanbod. Naarmate meer mensen wakker worden o.a. vanwege de daling in koopkracht d.w.z. de inflatie van hun fiat-valuta ontdekken, zullen ze een voor een, en later massaal in edelmetalen vluchten om hun zuurverdiende geld en koopkracht te beschermen.

 

Waarom Goud Geld is

Geld is gewoon een ruilmiddel en moet per vaste eenheid en vanwege de opgeslagen waarde de functie als ruilmiddel hebben. En wel, op basis van natuurlijke eigenschappen, zoals o.a. het feit dat het intrinsiek waardevol is, duurzaam, deelbaar, uniform, draagbaar, schaars en alom geaccepteerd wordt; deze kenmerken zijn essentieel voor een ruilmiddel om voor algemeen gebruik een ​​ geaccepteerde standaard voor het betalingsverkeer te worden.

 

Een bruikbare valuta moet vertrouwen wekken, want dat is van cruciaal belang voor de gemiddelde gebruiker. Een garantie dat de munteenheid gemakkelijk en betrouwbaar kan worden ingewisseld voor iets van echte waarde is elementair. En dat is wereldwijd het nieuwe paradigma aan het worden. Gelijkheid garanderen voor iedereen op de planeet. Geen armoede en geen corrupte superrijken meer. Mensen die willen werken, kunnen dat doen, anderen zijn misschien meer geïnteresseerd in het nastreven van hun hobby’s of anders. Maar iedereen zal gaan genieten van hun echte vrijheid, en beseffen dat ze niet langer meer een schuldslaaf zijn. Zonder overheidscontroles en excessieve belastingen.

 

Het door goud gesteund monetair systeem bereikt ook andere dingen die waarschijnlijk evenzo belangrijk zijn voor economie en samenleving. De meeste mensen realiseren zich niet dat een met goud gedekte valuta een geboorterecht is. Traditioneel werd het financiële systeem ondersteund door goud.

 

De voordelen van een door goud gesteund monetair systeem

Wat zijn de voordelen van een door goud gesteund geldsysteem? Het eerste weinig begrepen voordeel is dat financiële systemen met gouddekking bijna volledig immuun zijn voor elke grootschalige hausse of buste. Dat komt omdat het kredietaanbod strikt wordt gereguleerd door de omvang van de economie. Bankiers worden opzettelijk beperkt te veel leningen te verstrekken door hun goudreserves.

 

Een stabiel kredietklimaat is op lange termijn niet het enig slecht begrepen voordeel. Er is nog een groot voordeel aan goud dat bijna volledig is vergeten. Papiergeldsystemen – met hun onvermijdelijke hausses, mislukkingen, zijn onderhevig aan inflaties en devaluaties – dat het publiek ontmoedigd te sparen. In plaats daarvan moedigt het consumptie en speculatie aan. Een van de belangrijkste redenen waarom de huizenmarkt zo is opgeblazen, komt voort uit het feit dat mensen in eerdere inflaties in de jaren zeventig en tachtig leerden dat het kopen van een huis met een vastrentende hypotheek een goede investering was.

 

De meesten hebben niet begrepen dat een groot deel van de stijging van de huizenprijzen tijdens deze periodes en daarna toe te schrijven is aan inflatie. Mensen wisten gewoon dat als ze het geld op de bank lieten staan, ze niet zulke winsten konden maken. Dit soort gestage inflatie leidt ertoe dat mensen liever consumeren, dan te sparen. Het leidt ook tot meer speculatie. Mensen realiseren zich dat papiergeld niet kan worden vertrouwd, dus zijn ze bereid meer financiële risico’s te nemen, door meer te consumeren en te lenen.

 

Stel je nu eens voor dat ons geld gezond zou zijn. Als je, in plaats van het gevoel te hebben dat je beter iets koopt of direct in iets investeert, je geld decennialang zou vasthouden en dat het minstens even zoveel waard zou zijn als in het begin, of zelfs meer wanneer de opgebouwde rente is inbegrepen. Eenmaal met pensioen kun je comfortabel leven van de genererende rente op je spaargeld. Zou dat niet geweldig zijn? Het perspectief van de mens op risico en investering zal van de ene dag op de andere veranderen. Ze zullen bereid zijn meer te sparen en voorzichtiger te zijn met hun investeringskeuzes. Verstandig hun spaargeld laten groeien als voorbereiding op hun pensioen. Geen zorgen te hoeven maken over inflatie om te eindigen met bijna niets voor het pensioen.

 

Omdat ons huidig monetaire systeem zal instorten door te veel schulden en het drukken van miljarden munteenheden, is de ommezwaai gevonden in de QSF het Quantum Financieel Systeem. Weg van interferenties door particuliere centrale bankiers en corruptie door de overheid.

 

Iedereen op de planeet zal zijn eigen QFS-account ontvangen met voldoende digitaal geld door goud ondersteunt, waardoor grotere dominantie op papieren slips overbodig worden. Slechts een paar gouden en/of zilveren munten zullen voldoende zijn voor kleine aankopen, voor grotere betalingen is een soort debet kaart beoogd. Transfers worden direct verwerkt en uitgevoerd via de QFS met de grootste beveiliging ooit ervaren.

 

Tot nu toe verzetten zich met opzet overheden en bankiers uit alle macht tegen goud. Omdat ze in een systeem met gouddekking hun enorme macht en controle over de bevolking zullen verliezen. Uiteindelijk beëindigt QFS onze schuldslavernij. En, bovendien kan geen krediet worden geschapen met een computer of een drukpers, en is de geldhoeveelheid gecontroleerd. Evenmin kan in het geniep door onbeperkte overheidsmacht belasting worden geheven door middel van inflatie. Om de status-quo te handhaven: zullen overheden liegen, stelen, en oorlogen verklaren, ze zullen hun volk ruineren en kapot laten gaan d.m.v. hyperinflatie of wat dan ook.

 

Goud en zilver manipulatie zal eindigen

Vanwege de decennialange computergestuurde prijsmanipulaties hebben velen onder ons zich niet de toekomst van Goud en Zilver voldoende gerealiseerd. Goud en zilver zullen hun dag opnieuw in de zon beleven. Nu goud en of zilver kopen, is een goed begin, maar er is meer dat je kunt doen. Bereid je voor op de storm door een solide noodplan te maken. Door ervoor te zorgen dat alles waarvoor je hebt gewerkt, niet meteen verdwijnt, als de storm losbreekt. En in het geval dat de storm afneemt of overgaat voordat deze toeslaat, wees dan blij dat je je hebt voorbereid op het ergste dat niet is gekomen.

 

Goud en zilver zijn historisch bewezen waarborg tegen economische en financiële ineenstorting. Instortingen komen naarmate de schuld op basis van geldverstrekking zich over de wereld verder opbouwt, dat betekent dat de schuldenlast sneller toeneemt tot het moment dat het financiële systeem en de valuta’s volledig onderuitgaan, waarbij de Amerikaanse dollar, Euro en Yen het centrum op het podium zullen vormen, voor de meest catastrofale ramp aller rampen. Het is de bedoeling dat het niet zo ver zal komen, door op tijd het nieuwe QFS operationeel en in algemeen gebruik te hebben, alhoewel je dat op dit moment niet zeker kunt weten, want de Deep State zal zeer waarschijnlijk tot het bittere einde blijven doorvechten. Dat betekent dat uiteindelijk de Alliantie hen met geweld uitgeschakeld. Wees ervan verzekerd dat in het algemeen alles zal worden ondernomen om rampen voor de bevolking zoveel als mogelijk te voorkomen of te beperken.

 

Het grootste deel van het goud dat ooit op de wereld is geproduceerd, bestaat nog steeds in gezuiverde vorm in verschillende kluizen rond de planeet. Goud wordt niet opgebruikt zoals zilver, dus er is voldoende aanbod. Dienovereenkomstig beïnvloedt de fysieke behoefte aan goud als geld de prijs van goud en aanverwante aandelen en kan het niet langer als een overheidsinstrument dienen om de valuta verder te ontwaarden!

 

Gezien wat wereldwijd gebeurt; monetaire chaos, schuldencrises, gemanipuleerde grondstoffenprijzen, enz. is het van cruciaal belang de voordelen van een monetair systeem met een gouddekking te begrijpen. Mensen die goud niet begrijpen, begrijpen ook niet wat gebeurt binnen het monetaire systeem van de centrale bank en de wereldeconomie.

 

Vrijemarkt libertariërs, rijke mensen en een paar complottheoretici besteden veel tijd met het praten en schrijven over goud. Terwijl overheden en de meeste economen goud haten. Maar mensen die meer persoonlijke vrijheid en eigen verantwoordelijkheid prefereren, minder overheidsmacht willen, en meer vrije markten willen zien, hebben de voorkeur voor goud boven papieren valuta, om de eenvoudige reden dat goud niet kan worden gedrukt en de beschikbare hoeveelheid ervan niet gemakkelijk door de overheid en banken kan worden gemanipuleerd.

 

Wat de goudstandaard echt doet, is zorgen voor een gelijk speelveld voor alle economische actoren – zoals, kredietnemers, kredietverstrekkers en zelfs overheden. Dat is de reden waarom bankiers – die altijd een grote behoefte aan macht hebben en overheden die nooit hun begroting in evenwicht kunnen houden – goud haten. Om hun macht te behouden, hebben politici en bankiers papiergeld nodig. Zeker degenen die er het meest van profiteren in het huidige systeem, de elite, zullen deze overgang naar de goudstandaard niet overleven. Ze zullen allemaal worden geloosd door President Trump, de patriotten en de Alliantie.

 

Restauratie Amerikaanse Republiek en Ontmanteling EU

Het gebeurt in real time voor onze ogen de restauratie van de Amerikaanse Republiek en de ontmanteling van de Europese Unie, die zoals de Sovjet-Unie is gestructureerd, met omgekocht parlement en ongekozen marionetten in topposities. Zodra Brexit is voltooid, is de EU in haar bekende vorm verdwenen. Er vindt een geleidelijke overgang plaats, zodat de massa langzaam gewend raakt aan het loslaten van het centrale banksysteem en de daarbij opgelegde manier van leven. Dat voor ons werd ontworpen door de Deep State, om ons eeuwigdurend in schuldslavernij te houden. We gaan weg uit onze slavernij, naar een vrije markt, en een volkseconomie gebaseerd op eerlijk geld.

 

Voor nu, is het wachten op Brexit of het wel of niet geschiedt. De No Deal Brexit op 29 maart a.s. markeert het einde van de resterende Deep State-structuur. Verwacht wordt dat de centrale bank van de Fed uit haar macht wordt verwijderd, kort nadat de Brexit is gerealiseerd. De City van Londen wordt bevrijd van de controle door de Cabal, dat het einde van hun financiering betekent.

 

Als de Brexit niet wordt doorgevoerd, is de Earth Alliance bereid om de Europese markten tijdelijk te laten instorten om de EU-grip te verwijderen. Brexit is onvermijdelijk en gebeurt hoe dan ook, hetzij door een democratisch proces of door totale ineenstorting van de EU. Dit betekent de verwijdering van de laatste obstakels t.b.v. de implementatie van de GESERA-wetgeving en de uitvoering van de RV.

 

De Khazarian gecontroleerde Cabal is nog steeds aan de macht in de EU met de Deep State als haar verlengstuk in de VS. Brexit is het instrument om de macht van de cabal over de EU te breken. Zodra Brexit of de Earth Alliance de cabal voorgoed heeft vernietigd, zullen de EU-burgers in vrijheid en vrede kunnen leven.

 

Wat we nu beginnen te zien is heel uniek, het wordt een historische ommekeer in ons leven. Door iedereen te helpen deze omwenteling beter te begrijpen en te kunnen volgen wat feitelijk gebeurt, is mijn boek DE GROTE ONTWAKING een relevante wegwijzer. Dit boek is speciaal samengesteld ten behoeve van deze historische transformatie, terwijl het ook nuttig zal zijn voor latere referentie.

 

Nadat uit Japan het verzoek werd ontvangen voor de vertaling in de Japanse taal van FWC-artikelen, hebben ook anderen dit initiatief overgenomen. Er zijn nog meer dan duizend artikelen die kunnen worden vertaald. Als anderen ook geïnteresseerd zijn mee te werken aan de vertaling in een andere taal, aarzel niet dit bekend te maken op info@finalwakeupcall.info Het is voor ons allemaalbelangrijk dat meerdere mensen wakker worden en wakker blijven. Het informeren in de moedertaal is essentieel om dit doel te bereiken; het doel uiteindelijk de mensheid te bevrijden.

 

Als een zaak van algemeen belang; Hier zijn de links van vertalingen in het Duits 1 en 2 en het Frans van diverse artikelen. Wees behulpzaam door deze te delen met je internationale contacten. Ter informatie in Duitsland heeft de vertaling in een week tijds meer dan 700 nieuwe lezers opgeleverd.

QFS Buitenaards Monetair Systeem

EU EXODUS