Echt geld wordt door niemand gecontroleerd

De Illuminati hebben fractionele reserveleningen geïntroduceerd

Vertrouwensgeld met schuldgeld gelijkstellen

Crony-kapitalisten controleren de overheden

De industriële maffia

Farmaceutische geneesmiddelen genezen niet

Het nepgeld van de Centrale Bank doet het zware hef-werk

 

 

Eeuwige schuldslavernij

Sommige economische experts concluderen dat de grote mondiale welvaartskloof een cultureel probleem is. Verschillende landen – bijvoorbeeld Engeland, de Verenigde Staten en Nederland – hebben al vroeg de juiste culturele combinatie van vrije markten en lichte regulering en belastingen ingevoerd. In wezen waren ze vanaf dat moment pro-business en dat wierp zijn vruchten af.

 

Toch hebben de meeste mensen geen idee dat hun geld geen waarde heeft en dat het banksysteem van de Centrale Bank en de regeringen volledig corrupt is. Houd er rekening mee dat wij, de mensen en alle landen samen gewoon één natie onder God zijn, net als alle andere 209 soevereine naties op aarde. Helaas hebben de meeste mensen hun stralend licht verloren als het bewijs van zelfrespect. Om deze tekortkoming aan te pakken; zou elke burger kennis moeten nemen van de volgende informatie om te begrijpen hoe en waarom wij mensen zijn gemanipuleerd in eeuwige schuldslavernij.

 

Geld en banken waren gebaseerd op een verkeerd publiekelijk sentiment. Geld moet een symbool van waarde zijn; op dezelfde manier is een kleine edelsteen of gesneden stuk hout een symbool van God. Maar in de moderne wereld is geld een handelswaar, zoals bier en kaas. Er zijn veel verschillende soorten geld op precies dezelfde manier als er veel bier- en kaasmerken zijn, en ze hebben allemaal hun eigen nationale karakter en eigenaardigheden.

 

Er is echter een groot verschil tussen geld dat een eigen waarde heeft, zoals een gouden munt die intrinsieke waarde heeft, wat niet het geval is met de valuta’s uitgegeven als wettig betaalmiddelen, obligaties, bankbiljetten en kredietbrieven, die dat niet hebben. Bovendien bestaat op dezelfde basis nog een andere markt voor effecten, zoals aandelen en grondstoffen-futures.

 

Meer precies, het geld van vandaag is alleen waardevol zolang er niet te veel van is. De markt kan wat extra geld opnemen, maar er is een limiet. En die limiet is aanzienlijk overschreden dankzij de wereldwijde overcapaciteit in productie, gefinancierd door eerdere leningen en een enorme overvloed aan goedkope arbeid, grotendeels gefinancierd door de kredietuitbreiding van de afgelopen 40 jaar. Zonder deze twee unieke omstandigheden zou het onverantwoorde QE- en ZIRP-beleid van de centrale banken veel eerder, misschien zelfs al tien jaar geleden hebben geleid tot een stijging van inflatie met dubbele cijfers of zelfs hoger?

 

Het echte geld wordt door niemand gecontroleerd

Tegenwoordig hoef je je geen zorgen meer te maken over de hoeveelheid geld overheden lenen. Centrale banken kopen staatsobligaties – houden ze op hun balans – retourneren de rentebetalingen – en het is zo opgezet dat het snel is vergeten. En wanneer de obligaties vervallen, kunnen centrale banken de terugbetaalde hoofdsom gebruiken om meer overheidsschuld te kopen!

 

In tegenspraak, echt geld wordt door niemand gecontroleerd. Het wordt verdiend – vrijelijk – in win-win-transacties. Nep geld neemt een andere route. Het wordt gecreëerd door de insiders en door hen gecontroleerd. Het stimuleert en corrumpeert de politiek; die vaak volledig is verplicht aan het corrupte geld.

 

Het nepgeldsysteem heeft de wereld twee dingen gegeven dat voorheen ontbrak: enorme vraag van kredietrijke consumenten, en een enorm aanbod van kapitaal, afkomstig uit dezelfde bron. – De financiële sector creëerde deze bubbel door het nep-geld van de centrale banken te lenen. Geld dat niemand ooit heeft verdiend of gespaard, dat uitgeleend wordt aan mensen die niet vermogend zijn het te lenen, zodat ze te dure huizen kunnen kopen die ze zich niet kunnen veroorloven. – Na, de onvermijdelijke instorting in 2008, kochten insiders de huizen die zwaar waren verdisconteerd door de crash die ze zelf hadden veroorzaakt.

 

De Illuminati hebben fractionele reserveleningen geïntroduceerd

Weinig mensen hebben echt geld. Maar bijna iedereen heeft krediet. Met de ultra lage rentetarieven van vandaag kunnen ze dingen aanschaffen die ze niet nodig hebben, met geld dat ze niet bezitten. Dat is de reden waarom Central Banksters (CB) de wereld altijd vertellen dat ze de ‘normalisatie’ van rentetarieven niet snel kunnen verwachten. Ze weten dat er een hel losbreekt als mensen hogere financieringskosten moeten betalen. Trouwens, hoe kan de CB de rente laten stijgen? Alle regeringen zijn verslaafd aan lage rentebetalingen over een schuld van € 20 + biljoen. Op basis van de lage tarieven van nu moet de overheid in 2024 € 880 miljard aan rente betalen tegen een totaalbudget van naar schatting $ 240 miljard. Om dit in perspectief te plaatsen: rentebetalingen zijn 50 keer groter dan het budget van de NASA en 105 keer het FBI-budget.

 

De Deep State Shadow Gouvernement dicteert het beleid en de gebeurtenissen namens de Rothschilds Bloodline die het wereldwijde financiële systeem beheersen; ze hebben hun macht en vermogen verzameld door diefstal en uitbuiting. Hun hele systeem is gebaseerd op een gigantische fraude omdat er geen geld is, zoals mensen het waarnemen. Het ‘verdiende’ geld wordt door niets ondersteund. De waarde is alleen de waarde die mensen geloven dat het heeft. Dit zijn in feite waardeloze stukjes papier of getallen op een computerscherm die mensen misleiden door ze serieus te nemen. Geld wordt in omloop gebracht door zogenaamd ‘krediet’ van geld, waarvan wordt aangenomen dat het bestaat. Banken lenen niets, maar mensen betalen wel een fortuin om het te lenen.

 

De Illuminati hebben het bankwezen en de regeringen eeuwenlang gecontroleerd en ze hebben de wetten van het financiële systeem kunnen dicteren om zodoende ‘fractionele reserveleningen’ te introduceren. Hierdoor kunnen de banken tien keer meer uitlenen dan wat ze in deposito hebben. Met andere woorden, ze lenen ‘geld’ uit dat ze niet hebben en niet bestaat ​​- krediet genoemd – waarover ze rente in rekening brengen. Dus het banksysteem is een fantastisch onderneming ze lenen geld uit dat ze niet hebben en brengen de geldlener rente in rekening. Uitgevonden door Mayer Amschel Rothschild.

 

“Dhr. Rothschild leende promesses – die waardeloos zijn – aan regeringen en particulieren. Toen de economie opbloeide, maakte hij geld schaars, door de controle over het systeem aan te scherpen en het onderpand binnen te halen op basis van de verplichting uit leencontracten. Naar behoefte werd deze cyclus herhaald – door bv. druk uit te oefenen om een ​​oorlog te beginnen, zoals onlangs in Syrië en de Oekraïne werd geprobeerd. Vervolgens bepalen ze de beschikbaarheid van de hoeveelheid valuta in omloop, om vast te stellen welke partij de oorlog mag winnen. De regering, die ermee instemt hen controle te geven over hun economisch systeem, krijgt de steun. Incasso van de tegenpartij wordt gegarandeerd door economische hulp aan de vijand van de schuldenaar.”

 

“De winst van deze economische methodiek maakte de Rothschilds en hun cohorten puissant rijker. Ze ontdekten dat de publieke hebzucht het mogelijk maakt om valuta te laten drukken via opdracht aan de overheid, boven de limiet van de steun door edelmetaal – waardoor de productie van goederen en diensten omhooggaan en het bbp groeit.”

 

Vertrouwensgeld met schuldgeld gelijkstellen

Onopvallend, door het geld dat is gecreëerd uit arbeid door gewone mensen die elkaar vertrouwen juridisch gelijk te stellen met het schuldgeld gecreëerd door de centrale banken, verwerft het kredietgeld het vertrouwen van het vertrouwensgeld van het volk. Met als gevolg inflatie, wat niets anders is dan gewoon diefstal: zo gaat de toename van de geldhoeveelheid veel verder dan het sociaal vertrouwen. Het conflict tussen de twee soorten geld – vertrouwen versus schuldgeld is duidelijk: omdat een dollar of euro slechts één keer kan worden uitgegeven – in principe voor privétransacties tussen burgers, maar diezelfde dollar/euro wordt opnieuw beloofd om de publieke schuld af te lossen, met de hulp van wetten waarbij overheden betrokken zijn, zonder enige toestemming of kennis van haar burgers!

 

In 1990 leefden volgens de Wereldbank 1,85 miljard mensen – of ongeveer 36% van de mensheid – in extreme armoede. Tegen 2015 was dat cijfer met meer dan de helft teruggebracht tot 736 miljoen.

 

Maar raad eens? Van de mensen die aan de armoede ontsnapten, waren 800 miljoen Chinezen, en dat deden ze vanwege de omarming van de wereldmarkten door China en het kapitalisme. Ondanks het etiket, is China geen communistische natie. Het is echter een kapitalistische eenpartijen-economie. Dat de voordelen van vrije markten op grote schaal heeft geïmplementeerd.

 

Arme landen worden de ‘Derde Wereld’ genoemd, dat tegenwoordig is veranderd in ‘opkomende markten’. Het idee is dat ook zij welvaart kunnen bereiken als ze kopiëren wat de rijke landen hebben gedaan door een duurzame markt te creëren.

 

Crony-kapitalisten controleren de overheden

Aan de andere kant; is de EU saai en zonder inspiratie, lusteloos, overbelast en overgereguleerd. De werknemers nemen te veel vrije dagen en hun ondernemingen missen de dynamische geest die Amerikaanse ondernemingen zo succesvol maakten. In vergelijking met gemotiveerde Amerikaanse dealmakers, kan Europa het gewoon niet bijhouden, of toch? Thomas Philippon, professor aan de New York University, legt uit wat het is:

 

Ten eerste zijn Amerikaanse markten minder concurrerend geworden: de concentratie is in veel industrieën groot, leiders zijn gefocust op hun winstpercentages die buitensporig zijn. Ten tweede heeft het gebrek aan concurrentie Amerikaanse consumenten en werknemers geschaad: het heeft geleid tot hogere prijzen, lagere investeringen en lagere productiviteitsgroei. Ten derde, en in tegenstelling tot de algemene wijsheid, is de belangrijkste verklaring politiek, niet technologisch: ik heb de afname van de concurrentie getraceerd naar toenemende toetredingsdrempels en handhaving van antitrustwetten, gesteund door intensieve lobby en grote campagnebijdragen.

 

Markten kunnen mensen rijk maken. Politiek is hoe hun rijkdom wordt herverdeeld en verspild. Maar waarom zou de politiek in de VS kwaadwilliger zijn dan in Europa? Het simpele antwoord is dat Europa er minder van heeft.

 

Europeanen spreken verschillende talen. Ze hebben verschillende geschiedenissen. Verschillende vlaggen. Verschillende culturen. Ze wantrouwen elkaar en ze wantrouwen allemaal de centrale EU-club in Brussel. Terwijl, Amerikanen macht en geld verspillen aan de moerasbureaucraten in Washington DC, hebben Europeanen een hekel aan elke cent die ze naar Brussel sturen.

 

Crony-kapitalisten spannen samen met de regering in zowel Europa als Amerika, maar slechts ongeveer de helft wordt besteed aan lobbyen in Brussel van dat in Washington. Wat campagnebijdragen betreft, krijgen kandidaten in de VS, 50 keer meer als de Europese politici. Er zijn slechts twee keuzes: politiek of markten. In de laatste helft van de 20e eeuw zwaaide Amerika geleidelijk richting politiek. Nu betaalt het de prijs.

 

De recente geschiedenis ondersteund het idee dat zuiver functionerend kapitalisme armoede uitroeit, terwijl socialisme dat niet doet.

 

De industriële maffia

Mensen die per uur werken, moeten hun tijd verkopen. Dat betekent dat degene, die geld bezit ‘rijk’ is, en meer tijd beschikbaar heeft, omdat hij naast zijn eigen tijd ook die van een ander kan beheersen.

 

Degene die in 1971 voor $ 1.000 aan aandelen had, kon ongeveer 260 van de gemiddelde arbeidsuren kopen. Vandaag is die waarde van $ 1.000 aan aandelen ongeveer $ 32.000 waard, dat op het gemiddelde van $ 28 per uur vandaag 1.140 uur van de deze arbeidstijd kan kopen, wat ongeveer vier keer zoveel is als in 1971. Met andere woorden, vergeleken met de loontrekker, is de kapitalist vier keer zo rijk.

 

Keer het om en je ziet ongeveer hetzelfde. Een werkende man zou 224 uur hebben moeten werken om de 30 Dow-aandelen in 1971 te kopen. Vandaag is zijn tijd veel minder waard; hij moet 1000 uur zweten om de Dow te kunnen kopen. Dat is waarom de socialisten zeuren over “ongelijkheid”. Weinig mensen hebben deze berekening gedaan, maar veel mensen vermoedden dat er iets mis is. En ze hebben gelijk.

 

Van hun kant zijn veel van de beleggers onder de rijken en hun trawanten de insiders, waarvan wordt gedacht dat ze slim zijn. Het wordt geloofd dat ze hun rijkdom eerlijk en vierkant hebben verdiend, door te investeren in multinationals die eigendom zijn van de cabal, waardoor ze niet konden verliezen, maar alleen winnen, aan het einde van de dag behoren deze lieden allemaal tot de insiders of ze zijn hun nauw verbonden vrienden. Als voorbeeld; zij zijn degenen die oorlogen initiëren om enorme winsten maken in de wapen- en farmaceutische industrie, ondernemingen die behoren tot de Rockefeller en Rothschild Imperiums, die beiden een van de meest winstgevende conglomeraten ter wereld zijn geworden. Hoe was dat mogelijk?

 

Farmaceutische geneesmiddelen genezen niet

Het Rockefeller conglomeraat werd geïnitieerd door William Avery Rockefeller (1810-1906), bijgenaamd Big Bill. Hij was een reizende kwakzalver van zalven, gemaakt uit ruwe olie en alcohol. Zonder enige opleiding in de geneeskunde te hebben genoten, werd hij de gevierde kankerspecialist, die zich heimelijk als arts liet registreren.

 

Zijn zoon, John D. Rockefeller, vond concurrentie een zonde en was een voorstander van monopolie, weg van de vrije markt. Want concurrentie gaat ten koste van excessieve winsten. Dus begonnen de Rockefellers alle rivalen op te kopen, die ze ofwel als partners ofwel als aandeelhouders opnamen. Degenen die niet wilden deelnemen, werden verpletterd.

 

Nog niet tevreden, regelden ze de volledige monopolie en controle over de belangrijkste levenssectoren zoals: Bank en Financieringsinstituten, Energie, Media, Informatie Technologie, Wapenhandel en Productie, Medicijnen, Voedselverwerkingsindustrie, Educatie, etc.

 

De spectaculaire groei van hun imperium bewijst hoe goed hun plan functioneert. Op grond hiervan, werd de wapenproductie en de farmaceutische industrie het meest winstgevend.

 

Geneesmiddelgerichte geneeskunde bestaat uit gecontroleerde ondernemingen, intensief gebaseerd op hebzucht. Brutowinsten tot 569.958% voor medicijnen zoals XANAX (1 mg) en 224.973% voor PROZAC (20) zijn geen zeldzaamheid, zie bijgaande tabel. Dat is de reden waarom het echte geneeskundig beroep werd vernietigd door inbeslagname van de vrijheid van medische professionals.

 

Daarom bestaan tegenwoordig ‘genezende’ middelen uitsluitend uit het gebruik van farmaceutische medicijnen die niet genezen, maar meer kwalen veroorzaken, zoals o.a. is bewezen door het Softenon of Thalidomide-schandaal. Terwijl praktisch is vastgesteld dat 80% van deze medicijnen snel uit de markt verdwijnt als gevolg van -onbruikbaarheid. Artsen die zich tegen deze medische maffia verzetten, worden brodeloos, omdat hun licentie wordt ingetrokken.

 

Deze schandalen worden veroorzaakt door oneerlijke activiteiten binnen gezondheidsorganisaties, die halfduistere samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met inhalige commerciële ondernemingen die ten koste van alles hun macht en winst willen optimaliseren, dat dan weer ten koste gaat van de gezondheid van de burger. Het wordt tijd dat hieraan een einde komt, waaraan ieder van ons zijn bijdrage kan leveren, door deze informatie met anderen te delen.

 

Verbijsterend; In het eerste decennia van deze eeuw werden alleen in Amerika over de 500.000 dodelijk slachtoffers per jaar, geregistreerd veroorzaakt door de bijwerkingen van farmaceutisch medicijngebruik, dat inmiddels op de ranglijst doodsoorzaak nummer 4 is geworden. Dit aantal omvat slechts gevallen als gevolg van bijwerkingen van farmaceutische medicijnen en dan alleen nog van die gevallen waarbij geen sprake is van nalatigheid, en de medicijnen volgens voorschrift en in de voorgeschreven doses werden ingenomen.

 

Gevolgtrekking; dit aantal kan zelfs nog veel hoger liggen, omdat niet elke doodsoorzaak op medicijngebruik wordt onderzocht. Aangenomen mag worden dat het aantal slachtoffers in de EU op hetzelfde niveau ligt. Hetwelk nu, ruim een decennia later, nog hoger kan zijn, omdat deze data niet meer worden gepubliceerd.

 

Het wordt tijd dat iedereen die farmaceutische medicijnen gebruikt, hiervan kennisneemt en stopt met het gebruik ervan! Er bestaan betere natuurlijke geneesmiddelen waarover elk homeopathisch arts je kan voorlichten. Gezond eten van bio producten is reeds een eerste stap in de goede richting om langer te leven.

 

De menselijke natuur is geprogrammeerd op overleving, daarom moet elke farmaceutische medicijngebruiker op de hoogte zijn van en worden geïnformeerd over de dodelijke gevolgen. Ondersteun de verspreiding van deze informatie door deze te delen met iedereen die je kent. Farmaceutische geneesmiddelen zijn niet alleen op de markt voor het genereren van buitensporige winsten, maar nog sinisterder om agenda 2030 te voltooien, te weten de bevolking met 90% te reduceren.

 

Het nepgeld van de Centrale Bank doet het zware hef-werk

Buitenstaanders die deze aandelen kochten, konden bijvoorbeeld niet weten of ze omhoog of omlaag zouden gaan. Zoals later bleek, verdubbelden ze in waarde. Hun geld werkte hard, of niet?

 

Niet precies. De ingewijden met het geld van de Centrale Bank doen het zware werk. QE – kwantitatieve versoepeling, brengt bijna een extra $ 4 biljoen op de markt. Al die liquiditeit drijft de aandelen- en obligatie- en onroerend goed prijzen op.

 

Toen, vijf jaar later, de bestuurders van de Centrale Bank een plotselinge en angstaanjagende aanval van gezond verstand ondergingen: Besloten ze dat ze beter terug konden keren naar ‘normale’ tarieven en een normaal monetair beleid. Dus begonnen ze de obligaties die ze in het QE-proces hadden verworven en lieten rijpen te laten vervallen in de QT, kwantitatieve inkrimping.

 

QT is het beleid waarover president Donald Trump nog steeds klaagt. In plaats van de geldhoeveelheid te vergroten, verminderden ze deze. En dat betekent dat in plaats van de aandelen- en obligatiemarkten op te pompen, ze in de liquiditeit wegvloeiden.

 

Op dit moment een jaar geleden was er een uitverkoop op de aandelenmarkt en ontstond er paniek in december 2018. Vervolgens gaf de Fed alle eerdere pretentie op en besloot terug te keren naar het “normale” beleid. Het is sindsdien teruggekeerd naar het verlagen van de rentetarieven in plaats van ze te verhogen en liquiditeit af te tappen. Econoom Richard Duncan vertelt het verhaal:

 

Tussen 28 augustus en 6 november (2019) creëerde de Fed $ 280 miljard en injecteerde het in de financiële markten door een combinatie van terugkoopovereenkomsten en kwantitatieve versoepeling. Bovendien kondigde de Fed aan dat het minstens tot het tweede kwartaal van volgend jaar zou doorgaan $ 60 miljard per maand te creëren.

 

Dus binnen een paar maanden ging de Fed van het vernietigen van $ 50 miljard per maand via kwantitatieve inkrimping naar het creëren van $ 60 miljard per maand via een nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming, QE4.

Dit heeft natuurlijk de aandelenmarkt laten stijgen en de rijken rijker gemaakt. Het is alsof je de inhoud van je huis hebt geveild en iemand van de overheid langs komt en op alles biedt. Je krijgt nu misschien twee keer zoveel als je had verwacht. En zoals we weten, is dit met opzet gedaan, waardoor een rookscherm is gecreëerd om de echte economische waarheid te verbergen.

 

Maar hoe kunnen de rijken hiervan de schuld krijgen? Het systeem is corrupt, maar niet noodzakelijkerwijs de begunstigden. Degenen, die ontdekten hoe het systeem werkt en insiders zijn, werden de rijkste van allemaal.

 

Er zijn echter slechts twee manieren om te krijgen wat mensen willen in het leven – win-win of win-verlies overeenkomsten. – Win-win is hoe eerlijke deals worden gesloten. Elke partij loopt weg met meer dan toen ze begonnen, want anders zou er geen deal zijn gesloten.

 

Maar win-verlies is hoe de politiek werkt. Het is een zero-som game, waarbij iemand moet verliezen om de ander te laten winnen. Als voorbeeld; Overheden moeten eerst het geld van hun burgers afnemen om het te kunnen uitgeven.

 

Als een economie verschuift van win-win naar het win-verlies door Swamp Politics, vertraagt dat de creatie van rijkdom of keert het zelfs volledig om. En dan, om mensen te dwingen in de rij te blijven, worden de autoriteiten gemeen. Door middel van de invoering van prijscontroles en kapitaalcontroles, met andere woorden ze voorkomen dat mensen geld uit het land halen, zetten werkkampen op, maken er een gevangenenkamp van, moorden, drukken meer nepgeld, ondernemen zuiveringen, en alle andere attributen van een dwaas regime worden dan uitgevoerd.

 

Met de voortdurend record-lange bull-markt heeft de top 1% een enorm rendement behaald en controleert nu meer dan de helft van het aandelenkapitaal in publieke en private ondernemingen. De rijksten onder hen beheerden activa van ongeveer $ 35,4 biljoen in het tweede kwartaal van 2019, ten opzichte van de $ 36,9 biljoen in handen van tientallen miljoenen mensen die deel uitmaken van de midden- en hogere middenklasse.

 

Een van de redenen dat de rijken hun bezit hebben kunnen vergroten, is vanwege de nul- en bijna-nul rentetarieven, ingevoerd voor het herstel van de Grote Recessie in 2008. Met de lage rentetarieven hebben de rijken hun geld belegd in aandelen in plaats van obligaties. Met andere woorden, de insiders hebben voorkennis over marktmanipulaties en worden gesteund met het nepgeld.