SPECIALE KERSTUITGAVE

De ware agenda van de Archon, Anunnaki & Draco cabal

Manipulatie van onze genetische ordening

De Anunnaki transmuteerden in de Deep State

De magische matrix van de illusoire wereld

Het belang van wakker zijn

                               

 

De grote ontwaking van het volk

Het Deep State Rijk staat op instorten. Het Licht komt onze kant op. De economie van de Central Banksters is disfunctioneel geworden en zichtbaar in een neerwaartse spiraal, met devaluerende fiat-valuta’s. Een crash staat voor de deur, banken verliezen elke nacht triljoenen. Zelfs de overmatige Repos kunnen het systeem niet overeind houden. De ineenstorting zal kort en hevig zijn voordat de QFS operationeel wordt. – Nu de Brexit staat te gebeuren, is de EU eindelijk aan haar eind gekomen. Elk land zal terugkeren naar haar eigen oorspronkelijke valuta. Een nieuw tijdperk, gebaseerd op volkseconomieën, begint en vernietigt de resten van de centrale bankeconomie volledig.

Elke dag vordert de mensheid met de ontwaking, mede vanwege het opvoeren naar hogere frequenties dat de 5e Dimensie op aarde brengt, waardoor negatieve krachten verdreven worden door positieven. Het is de beëindiging van de 3D-illusie van de cabal, die al duizenden jaren op aarde functioneert. De Deep State is nu in paniek en onderneemt van alles om te overleven. De waarheid is dat de geheime macht van de Illuminati, de jezuïeten en alle andere geheime genootschappen wordt geneutraliseerd.

 

Binnenkort als de mens z’n ware oorsprong ontdekt, zullen ze ontdekken wie en wat ze daadwerkelijk zijn. – Aan de ene kant zijn het de Donkere Krachten die al tienduizenden jaren een bijna onbeperkte heerschappij hebben gevoerd op het aardoppervlak, terwijl aan de andere kant de Lichtkrachten inwerking zijn getreden. Dit zijn de Patriotten die grote inspanningen leveren om de donkere negatieve krachten zo snel als ze kunnen te verwijderen.

 

De patriotten vechten voor onze indrukwekkende toekomst, die echt is en zal gebeuren. Om een ​​paar dingen te noemen die komen; Vrije energie, interstellaire reizen, tele-tijdreizen, een door activa ondersteund monetair systeem, natuurlijke geneeswijzen die werkelijk genezen, en een einde maken aan de geldverslindende oplichting van chronische ziekten op aarde, zoals o.a. kanker. Methoden om de atmosfeer te zuiveren van giftige en rampzalige Chemtrail-effecten te verwijderen, veroorzaakt met geo-engineering. Als wel de blootstelling aan gevaren van GMO-voedsel, door terugkeer naar 100% biologisch verantwoord voedsel. Dat voeding zonder gif brengt, beëindiging van 5G, evenals het stoppen van toxische vaccinaties programma’s, met andere woorden een echte Gouden Eeuw staat voor de deur. – Verder zullen veel van de verborgen verschijnsels worden onthuld, en wat van de geschiedenis verloren is gegaan zal worden teruggevonden en geopenbaard.

 

Er zijn negen belangrijke gebieden waarin de donkere verborgen krachten zwaar waren geïnfiltreerd. Dit zijn de militairen, overheid, religie, onderwijs, management, financiën, media, gezondheidszorg en wetenschappen. In wezen, zijn ze overal in het openbare leven geïnfiltreerd. Ze bekleden sleutelposities in al deze hoofdgebieden, geholpen door een volledig gecontroleerde en medeplichtig media-apparaat. Door hun eigendom van het financiële systeem en alle grote financiële instellingen hebben ze vrijwel alle hoekstenen in de maatschappij afgedekt.

 

In tegenstelling tot de algemene opinie; is de Britse royalty niet de machtigste lijn. Bekende sleutelfiguren van vandaag bezitten niet de eigenlijk oude macht. Er zijn anderen boven deze sleutelfiguren hoger in de Hiërarchie, deze namen zijn geheim. De betrokken individuen zijn zorgvuldig geanalyseerd en gedocumenteerd in mijn laatste boek De Grote Ontwaking.

 

De ware agenda van de Archon, Anunnaki & Draco cabal

Wat is de ware agenda van de Archon, Anunnaki & Draco cabal? Wat proberen ze hier op aarde te bereiken – en waarom moet je dat weten?

De echte doelen van de heerschappij door de Deep State zijn donkerder en sinisterder dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen, omdat het ‘Off World’ gaat en vervolgens letterlijk op een verrassende manier wordt omgezet in de Archon Agenda 2030, teneinde onze wereld te bestieren namens de Off-World Anunnaki en Draco Control Matrix.

 

Ongeveer 450.000 jaar geleden arriveerde een groep humanoïde Alien in ruimtevaartuigen op planeet Aarde. Ze kwamen van een planeet die ongeveer drie keer groter is als de aarde, welke planeet door de Soemeriërs Nibiru werd genoemd. Nibiru werd in de oude Soemerische literatuur beschreven als de twaalfde planeet van ons zonnestelsel. De Soemeriërs waren de moderne mens op het gebied van astronomie ver vooruit, verklaart de Detroit News in een artikel. De Soemeriërs telden ook de maan en de zon als planetaire lichamen en bereikten daarmee het totaal van twaalf, hetzelfde aantal waaruit de raad van Anunnaki-heersers bestaat.

 

Zacharia Sitchin schrijft: “Het epos van de schepping” is een zeer plausibele verklaring voor de huidige samenstelling van ons zonnestelsel. Waarom zouden we dit niet als een geschenk op zich accepteren, als niets meer en niets minder dan de uiteenzetting van kosmologische feiten zoals de Soemeriërs die wisten, omdat het hun is verteld door de buitenaardse wezens van de Nephilim?

 

De Soemerische teksten beschrijven hoe Nibiru, een eenzame planeet, meer dan vier miljard jaar geleden in ons zonnestelsel kwam en nauwelijks ontsnapte aan een botsing met een grote planeet genaamd Tiamat, welke door de druk van de klap werd gebroken. Later had Nibiru, in die tijd Maldek genoemd, dat de Babylonische naam is, een andere schaafbotsing tegen Tiamat. De twee hemellichamen werden door druk uit balans gebracht en botsten. Waardoor Tiamat vervolgens werd gebombardeerd door haar eigen begeleidende manen en de ene helft van Tiamat explodeerde in miljarden kleine stukjes, die onze asteroïdengordel vormen, terwijl de andere helft uiteindelijk in planeet Aarde veranderde nadat deze in een nieuwe baan dichter bij de zon terecht was gekomen.

 

Ongeveer vierhonderdvijftigduizend jaar geleden, tijdens de tweede ijstijd op aarde, reisden hoogontwikkelde inwoners van Nibiru, die in de Soemerische teksten Anunnaki worden genoemd wat betekent ‘degenen die vanuit de hemel naar de aarde kwamen’. Op het moment de twee planeten in een baan dicht bij elkaar waren, brachten de Anunnaki opnieuw een bezoek op aarde.

 

Toen de Anunnaki op aarde al meer dan 100.000 jaar lang goud hadden verworven, kwam Anunnaki arbeidersklasse die dit vermoeiende werk in de mijnen verrichtten in opstand. – In zijn boek, de 12e planeet, schrijft Sitchin; Anu, de vader van Enki en Enlil, inzag dat het mijnwerk voor hun mijnwerkers erg zwaar was. Vroeg hij zich af of het goud niet op een andere manier kon worden gewonnen, waarop Enki voorstelde een primitieve arbeider voor deze taak te ontwikkelen, deze arbeiders die dit zware werk konden overnemen, werden later Adamu genoemd. – Enki wist dat er in Afrika, dat in het verleden Abzu werd genoemd, veel primitieve mensachtige wezens bestonden, die hij Homo Erectus noemde. Het plan van Enki was om arbeiders van deze soort te creëren, een plan dat werd goedgekeurd door de raad van Anunnaki-leiders.

 

Buitenaardsen hebben een rol gespeeld in de menselijke evolutie

De schepping van de mens, in overeenstemming met het beeld van de Anunnaki, moet niet worden verward met de schepping van een volledig nieuwe mens, maar moet alleen worden gezien als een genetisch gemanipuleerde versie van de toen bestaande soort. Deze bestaande Afrikaanse wezens kregen in feite een genetische upgrade, voldoende om de gewenste taken effectief en efficiënt te verrichten, terwijl genetische barrières werden ingevoerd om te voorkomen dat ze zich zouden ontwikkelen tot zelfbewuste wezens, legt Sitchin uit.

 

En zo werd Adamu geschapen, of zoals vermeld is in de Bijbel, Adam. Hij was de eerste reageerbuisbaby, schrijft Sitchin in 1978. In zijn ogen betekende deze moderne geboorte de ondersteuning voor zijn Soemerische vertalingen, vooral omdat de moderne wetenschap zich pas net het concept begon te vormen iz. de manipulatie van onze genetische structuur.

 

Het is duidelijk dat de herziening van de geschiedenis over de oudheid een verreikende invloed en blijvende gevolgen zal hebben, omdat op basis van dit nieuwe inzicht de conventionele uitspraken over de oorsprong van de mens en de aarde onzin zijn. Het is duidelijk dat buitenaardsen een complexe rol hebben gespeeld met betrekking tot de evolutie van de mens.

 

Volgens Sitchin; aanbad “De vroege Bijbelse man” zijn god niet, hij werkte voor hem. “De Soemerische teksten laten duidelijk zien dat de Anunnaki de slaven die ze hadden gecreëerd slecht behandelden door ze eenvoudigweg als vee te exploiteren. Slavernij in de menselijke samenleving was toen en is nu nog steeds de norm.”

 

Het is niet zo verwonderlijk dat de Anunnaki arrogant, bekrompen, wreed, incestueus en vijandig waren. Elk negatief bijvoeglijk naamwoord dat kan worden gevonden, is op hen van toepassing. Er zijn aanwijzingen dat ze hun slaven heel hard hebben laten werken en weinig medeleven hadden met het lot van deze mensen.

 

De Anunnaki transmuteerden in de Diepe Staat

Uiteindelijk besloten ze de mensheid haar eerste beschaving te laten beleven, dat werd de Soemerische beschaving. Maar die beschaving kwam pas nadat de menselijke genetische code nog verder was gemanipuleerd in een poging om het menselijk leven drastisch te limiteren.

 

Dankzij hun Anunnaki-genen bereikten afstammelingen van de vroege Adamu duizenden levensjaren. Deze levensduur werd korter en korter naarmate het over en over kruisen vorderde en effecten van het leven op aarde hun tol eisten. Vanwege hun extreem lange leven leken de pure Anunnaki-heersers bijna onsterfelijk.

 

De Anunnaki transmuteerden op aarde in een groep heersers die tegenwoordig de Deep State wordt genoemd. Die gebruik maken van brein gecontroleerde marionetten die zeer effectief zijn in de ondersteuning van de Nieuwe Wereldorde agenda, terwijl de lieden zelf geen flauw idee hebben dat ze hun eigen graf ermee graven, omdat hen de kennis ontbreekt voor wie ze werkelijk hun werk verrichten! Ze worden met het nepgeld op criminele wijze omgekocht en zijn niet op de hoogte van het uiteindelijke doel hoger op in de hiërarchie. Ze weten zelfs niet wie deze individuen feitelijk zijn. Elke betrokken marionet is zelfs tot op de hoogste echelons gecompartimenteerd, ze hebben geen enkel inzicht over waar de nieuwe wereldorde echt toe leidt, omdat elk aspect verborgen is in hun occulte duisternis van zwarte magie.

 

De hele organisatiestructuur functioneert op basis van het wereldwijd corrupte geld systeem dat werkt op omkoping, chantage, moord, drugsgebruik, wapenhandel, giftig chemische geneesmiddelen die niet genezen, mensenhandel, pedofilie en wordt uiteindelijk ondersteund door Satanisch Bloed Offer Rituelen van jonge kinderen.

 

De magische matrix van de illusoire wereld

Hoe kon een groep Satanisten die Lucifer aanbidden, tot op de hoogste niveaus van de overheid, het Vaticaan, de militaire en zelfs geheime genootschappen infiltreren, zoals o.a. de Tempeliers, de Vrijmetselaars, de Jezuïeten en de Ridders van Malta? Hun leugens moeten zo gecondenseerd zijn, dat ze bijna niet te onderscheiden zijn van de waarheid.

 

Sinds millennia van jaren leeft de mensheid in een kunstmatig gecreëerd magnetisch hologram, gevormd in een 3D-Milieu die de Deep State Agenda 2030 dient, en voordien Agenda 21 werd genoemd. Het cijfer 21 staat voor deze eeuw waarin de voltooiing moet zijn gerealiseerd van hun Agenda inclusief een 90 % populatiereductie en volledige slavernij van dienende slaven die mogen blijven leven.

 

Het hologram is ontworpen en wordt gerund door Zwarte Kunst Magie, van off-world Reptielen, mensachtige hybriden, die meesters zijn in misleiding en geestcontrole. Tijdens het tijdperk van Enki die de organische en goddelijke menselijke lichaamsvorm her-ontwierp van vóór de Grote Vloed en de Ark van Noach, dat het menselijk lichaam verder genetisch verlaagde, door de meerderheid van DNA-strengen los te koppelen, om de mensheid te ontkoppelen van Grote Kosmische Intelligentie.

 

Oorspronkelijk werd de mensheid geschapen door de Almachtige SCHEPPER met onsterfelijk eeuwige zielen. De ontkoppeling was noodzakelijk voor de implementatie van mind-control-programmering. De mensheid moet op een laag vibrerend niveau leven om de ​​gecontroleerde en illusionaire realiteit te beleven, wat anders onmogelijk zou zijn. En vooral omdat de Off World reptielhybriden niet op aarde kunnen leven onder de oorspronkelijke hogere vibratie.

 

Wat we onze realiteit noemen, is in feite een collectief gecreëerd en veranderlijk dagelijks magische matrix, d.w.z. magnetisch illusoire omgeving, en als deze niet constant wordt gevolgd, zal de vibratie naar een hogere frequentie stijgen, wat voor hen onhoudbaar is.

 

Het belang van wakker zijn

Massa mindcontrole wordt gerealiseerd door controle over de Massamedia, die alleen negatieve nieuwsstromen uitzenden via televisie, radio, tijdschriften, kranten om het menselijk brein te hacken. Het belangrijk voor hen is controle te behouden over de realiteitsbeleving van mensen. Want het collectief gedrag wordt gerealiseerd door gedachten van mensen. Het zorgvuldig gebruik en manipulatie van geheime esoterische en oude wijsheden heeft alles te maken met de magnetische netwerken van de aarde die over het oppervlak van de planeet lopen, waardoor energieën van mensen worden overgebracht in een visueel holografische weergave van de ‘werkelijkheid’.

 

Het bewustzijn van mensen wordt gevangengehouden om een vooraf een duidelijk ontworpen realiteit te creëren. Deze gecontroleerde Matrix-gevangenis heeft duizenden jaren naar tevredenheid gewerkt. Totdat de Almachtige Schepper had besloten dat het genoeg was en de off Earth Alliance opdracht gaf actief in te grijpen tegen de duistere geesten, die tegen de kosmische wetten handelden. Ze te stoppen nadat ze hadden besloten planeet Aarde voor zichzelf in beslag te nemen. In de daaropvolgende fase heeft de Earth Alliance de Trump-administratie opgedragen de wereld voorzichtig van het Rothschild-banksysteem te bevrijden door over te schakelen naar het nieuwe financiële QFS-systeem.

 

Er leven tientallen miljoenen mensen op aarde die volledig in dienst zijn van de duistere geesten, terwijl ze het zelf niet eens weten. Voor geld, faam, status en beloning zijn ze bereid Agenda 2030 uit te voeren. Deze individuen zijn te vinden in regeringen, media, grote ondernemingen, onderwijs, religie, militairen, wetenschap, Hollywood, vrijwel overal. In het openbare leven, seinen ze met het piramidesymbool zoals Merkel en Macron regelmatig in het openbaar doen, door het alziend oog te tonen, maken geheime handdrukken om te laten zien dat ze in dienst zijn van de Duistere macht, zonder dat ze weten wat ze echt van hen verlangd wordt!

 

Voor alle zielen die gevangen zitten in de Matrix is de Deep State-cabal sterk betrokken bij het creëren van een geheel nieuw en nog meer ontkoppeld menselijk lichaam. Individuen die tot diep onder het huidige niveau zijn gestort, maar beter bestuurbaar zijn via de computer, waardoor ze hun vrije wil wegnemen zonder andere keuze dan te doen wat de cabal wil.

 

Zodra de vrije wil van de meerderheid is weggenomen, worden ze bang en vragen om meer bescherming van de overheid, met nog meer beperkingen om zich veiliger te voelen. Dit is het nieuw gecreëerde menselijk lichaam dat al om ons heen in miljoenen wezens leeft, en dat zijn de schepsels zoals de Deep State wil hebben. Mensen die geen vrijheid willen, maar veiligheid, die in de matrixgevangenis passen, ontworpen om te leven in een lage en giftig vibratie-omgeving. Voor de lezers die denken dat dit te ver gezocht is, kijk om je heen en observeer de Chemtrails, de gevaren van stralingsemissies door Micro Wave Ovens, slimme meters, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G en binnenkort 6G, om slechts enkele te benoemen.

 

Het echte plan van het hoogste cabal-echelon is om de oude, losgemaakte menselijke lichaamsvorm volledig kwijt te raken, door 90% van de bestaande bevolking te doden door middel van toxisch voedsel en giftige medicijnen, om de oude lichaamsconfiguratie uit te roeien die niet langer voor hen werkt. Als dit eenmaal is voltooid, zal het onmogelijk zijn voor iedereen met een vrije wil op te staan ​​tegen deze overname. In de tussengelegen tijd wordt deze beperking met de dag duidelijker zichtbaar.

 

Degenen die niet wakker zijn, leven hun dagelijks leven binnen het matrixsysteem, en stemmen er stilletjes mee in, tenzij ze zich hiertegen verzetten. Iedereen wordt automatisch opgenomen, of ze het leuk vinden of niet. Tenzij je nu actie onderneemt om je uit de Matrix af te melden.

 

Denk hierover na; Deze Matrix kan nu nog worden vernietigd, dus doe het onmiddellijk, want dit is de tijd voor de volledige vernietiging ervan, omdat we kunnen rekenen op de hulp van de off-world Earth Alliance. We moeten voor het nieuwe jaar 2020 dit wederzijds onze plicht maken. Daarna wordt echte vrede op aarde gevestigd in het welzijn van de mensheid.

 

Dit is echt onze laatste kans om de waarheid over de leugens te laten zegevieren en succesvol te zijn met het overwinnen van de Deep State. Onze kinderen zullen dankbaar zijn als we hen een vrije, eerlijke wereld achterlaten zonder onderdrukking en belastingen met gezond voedsel, schone lucht, langere levensduur en geweldige kansen om voor te leven.

 

Wees behulpzaam dit zelf verklarend exposé te delen met iedereen die je kent.

Hoe meer wakkeren, hoe beter het is voor ons allemaal.