Het Jaar van het Licht

 

Als de WAARHEID zal zegevieren

 

Het belang van de media voor de overheid

Verkeerde informatie die de Nieuwe Wereldorde onthult

Wat nodig is, is overweldigend oncontroleerbare massa-ontwaking

Je vrijheid begint met het bewustzijn

 

 De Deep State Media valt het laatst

De reguliere media is misschien wijder-verspreid omdat ze meer geld ter beschikking hebben, alhoewel ze de macht van geld hebben, hebben wij mensen, de macht van velen. En we hebben inmiddels de feiten aan onze kant. We moeten ons verenigen in onze strijd tegen het desinformatie-apparaat van de cabal, er zijn veel manieren waarop iedereen kan helpen.

 

Het grote publiek realiseert het zich niet; maar leidinggevenden en topjournalisten van bijna alle grote media zijn lid van invloedrijke raden en geheime genootschappen, die onze nepwereld vormgeven.

 

Maar de waarheid komt uit, opdat we die allemaal zullen horen en zien. Tenzij mensen het voor de hand liggende negeren, zoals velen al te lang doen. Wees voorbereid, het fundament van de samenleving gaat schudden, zelfs als mensen de andere kant op kijken, zal iedereen de nieuwe realiteit onder ogen krijgen. Over de hele wereld is geen ruimte meer voor leugens en bedrog, of om weg te lopen voor de waarheid. De mensheid leert binnenkort de irrelevantie en de domheid van het huidig financiële systeem dat iedereen tot slaaf heeft gemaakt, sinds de Anunnaki op aarde arriveerden. In het nieuwe jaar van het licht 2020 bestaat geen angst meer.

 

De meestermanipulators zijn de de grote zakenkoningen van de moderne wereld. Ze hebben het geheim geleerd dat elke heerser sinds het begin van de beschaving heeft gekend: wie de verhalen vertelt, wordt geloofd door de samenleving en heeft de controle over die samenleving. En dat is precies wat president Trump en de patriotten nu doen.

 

De media zijn voor de overheid en hun controlesysteem erg belangrijk. Dat is met hun eigendom van het financiële systeem het meest waardevolle instrument. Ze kunnen de gedachten of argumenten die hun agenda niet dienen veranderen. Dat is waar massamedia-nieuws over gaat. Alle onschuldige, eerlijke positieve berichten kunnen opzij worden geschoven. – Het Trump-team heeft vanaf het begin gezegd dat de Deep State Media als laatste zullen vallen. Mensen zijn nu getuige van de ondergang van de reguliere media dat in real time plaatsvindt.

 

Het belang van media voor de overheid

Vertrouw de reguliere media niet om de socio-geopolitieke processen die onze wereld vormgeven met enige nauwkeurigheid uit te leggen en zeker niet zonder deze te voorzien van hun eigen verraderlijke agenda voor 2030. Dat is in een notendop de essentie voor onze gezamenlijke strijd tegen desinformatie, en er zijn veel manieren waarop iedereen kan helpen. Een eerste stap is het delen van dit en vele voorgaande FWC-artikelen, met al je vrienden en familie, zodat ze wakker worden, en gaan beseffen wat er aan de hand is.

 

De reguliere media zijn niet zomaar op een dag ontstaan. Het dateert vele honderden jaren terug. Media is altijd een onderdeel geweest van de cabal-tactiek. Houd er rekening mee dat de inlichtingendienst van de overheid al in 1948 en waarschijnlijk zelfs eerder de controle over de media heeft overgenomen.

 

Probeer het belang in te schatten wat media voor de overheid en het controlesysteem betekent, en duw dan alle gedachten weg van het onrealistische argument dat massamedia-nieuws steeds toevallig of onschuldig eerlijk nieuws is. Als je dit echt gelooft, zit je diep in de problemen en moet je hulp zoeken om te ontwaken.

 

De protocollen van Zion zijn de blauwdruk voor de One World Gouvernement-control-operatie van de Deep State, dat verklaart; “In onze officiële verklaringen zullen we bedrieglijk een tegenovergestelde visie gebruiken en altijd ons best doen om nobel en coöperatief te lijken. De woorden van een staatsman hoeven niet overeen te komen met zijn acties.” – Zoals door premier Teresa May keer op keer met haar Brexit-streven is gedemonstreerd.

 

De protocollen leggen verder uit dat het doel van wereldoverheersing kan worden bereikt door het denken van het publiek te beheersen dat ze volgen en horen. Door nieuwe conflicten te creëren of oude relaties te herstellen door honger, armoede en het verspreiden van plagen en ziekten, om de aandacht af te leiden, en door de jeugd te verleiden. “Met behulp van deze methoden en meer, zullen we de landen verzwakken zodat ze gedwongen worden ons de controle over de wereld te geven”; Dit is tenminste hun manier van denken; en hun doel.

 

De rol van de pers dient egoïstische doelen; vaak hersenloos; onrechtvaardig met leugens. De meerderheid van het publiek moet geen idee hebben aan welke kant de pers staat. We moeten de pers stevig onder controle houden. Geen enkel bericht mag het publiek bereiken zonder onze toestemming. (Protocol 12).

 

Verkeerde informatie die de Nieuwe Wereldorde onthult

Beheers de verhalen over economie en handel en je bepaalt economie en handel. Beheers de verhalen over politiek en overheid en je controleert politiek en overheid. Dit controlemechanisme wordt door de controllers gebruikt om macht en geld naar de Elite te leiden, waardoor de samenleving effectief een gigantisch energiepark wordt voor de eliteklasse.

 

De echte boodschap uit het boek ‘1984 – Big Brother is Watching You’ van George Orwell gepubliceerd in 1948, is; als regeringen eenmaal te veel grip krijgen op de teugels van macht – inclusief justitie, wetshandhaving, militairen en media – ze niet alleen beangstigend corrupt zijn, maar super gehard tegen elke echte verandering. Het is belangrijk om het denkbeeld te begrijpen; dat ‘politieke macht de moraal en het oordeel corrumpeert’.

 

In heel Europa is te zien hoe hebzucht en corruptie de samenleving vernietigt. Of het nu politiek, financieel of het bedrijfsleven is, het zit zelfs in de matchfixing van het Europese voetbal. De bevoorrechte elite van de Deep State plundert de rijkdom van de natie reeds veel te lang. Politici, bankiers en big business hebben alle geloofwaardigheid en vertrouwen verloren, ze zijn nu zo verrot dat er een totale verandering van mensen en systeem moet komen. Al het geld dat illegaal door bankiers en politici is binnengehaald, moet aan de bevolking worden teruggegeven; hun juridische bescherming door amnestie moet worden afgeschaft. Politici en bankiers die zijn berecht voor fraude of illegale activiteiten moeten worden veroordeeld tot gevangenisstraffen.

 

Als je in een wereld wilt leven die ‘verfijnd’ genoeg is om door een ​​’wereldregering’ te worden geleid bestaande uit de intellectuele elite van globalisten en bankiers, lees dan zeker de Washington Post, New York Times, Time Magazine, NewsWeek, in principe alle openbare tijdschriften en kranten en volg de mainstreammedia als bron voor je informatie-inwinning.

 

Als het idee van een selecte coterie van globalisten en intellectueel-financiële elite die de wereld runt je niet aanstaat als de ideale samenleving voor de toekomst van de mensheid, ga door met je licht te laten schijnen over hun publiciteit ter zake van de acties van machtige individuen en instellingen, en beschouw met een kritisch oog hun ideologieën en acties. Het doel is duidelijk: vecht tegen het tij van desinformatie en leg de ‘Nieuwe Wereldorde’ bloot.

 

De huidige structuur van de wereld kan nauwelijks worden omschreven als liberaal of democratisch, noch open of vooruitstrevend, het systeem is in feite fascistisch geworden, dat openlijk bevorderd wordt o.a. door de Belgische staat die voor bevordering van het fascisme elk jaar € 400 miljoen doneert aan twee mediamagnaten, die dit jaar met geld van belastingbetalers 5 links leunende nationale dagbladen hebben opgekocht. Zo worden innovatie en aanpassing onderdrukt door het verstrekken van subsidies met als resultaat steeds groter wordende schulden, onnodig gemaakt door corrupte overheden, media, politici en geaccepteerd door apathische kiezers.

 

Wat nodig is, is overweldigend oncontroleerbare massa-ontwaking

Het kan enige tijd en oefening vergen om je vaardigheden aan te scherpen in het scheiden van waarneembare feiten en openbare informatie die eigenlijk volslagen fictie zijn – maar het resultaat van deze houding zal de moeite waard zijn.

 

Naast het besparen van tijd en zorgen door het negeren van openbare informatie, kan het leren onderscheiden van het verschil tussen de twee, leiden tot betere beslissingen in je dagelijks leven en je conclusies.

 

Terugkerend naar het waarneembare, is uit de geschiedenis bekend wat er gebeurt wanneer een koning of staatsman een beleid van energieke valutaontwaarding hanteert: valuta-eenheden die worden gedevalueerd, worden steeds minder waard totdat ze waardeloos zijn. Er is geen voorbeeld in de geschiedenis waarin het ontwaarden van een valuta de koopkracht in de loop van de tijd niet heeft verlaagd.

 

Als je de tijd neemt om een ​​stap terug te doen en de informatie die je in deze publicaties ontvangt, te analyseren en te verdelen in dat wat je weet waar is op basis van je eigen waarnemingen, in contrast tot wat in de volksmond wordt geaccepteerd als waarheid, gewoon omdat het werd afgedrukt in een nieuwskrant of tv-uitzending is gezegd, kan dat je opinie over veel dingen veranderen.

 

Onze overweldigend oncontroleerbare massale ontwaking is wat de heersende elite van de wereld het meest vreest. Omdat we hen en hun cohorten in aantal immens overtreffen, dan zullen ze niet weten hoe ze met ons moeten omgaan, zelfs niet met hun geavanceerde technologie. Dus de hamvraag is hoe worden we ons bewust?

 

In feite zijn er slechts twee soorten mensen op aarde en niet meer. Degenen die willen controleren en onderdrukken en degenen die met rust gelaten willen worden en vrij willen zijn. Het leven is echt zo simpel. Zodra we de eenvoud van dit alles zien, kun je er zeker van zijn dat we ‘echte vrijheid’ zullen gaan beleven; mentale vrijheid, die verwant is met spirituele vrijheid, daar waar echte vrijheid feitelijk begint. De controleurs weten dat hun arsenaal een stuk fragieler, zwakker en kwetsbaarder is dan wat ze ons hebben doen geloven. Ze hebben eenvoudig een nep-realiteit gecreëerd waarin we moeten leven, gebouwd op lucht en valse woorden.

 

Je vrijheid begint met het bewustzijn

Vergeet niet dat de basis van fysieke vrijheid de vrijheid is die we meestal beschouwen als de enige vorm van vrijheid. Integendeel, voordat je echt vrij kunt zijn, moet je mentaal en spiritueel vrij zijn. De vraag is: Is men bereid stappen in de richting van het laatste te nemen? Of liever elke wakkere dag kwetsbaar blijven voor slavernij? Je bent van harte uitgenodigd hierover je mening te geven.

 

Word gewoon bewust door het te kiezen. Door te handelen naar die synchroniciteit – van zinvolle toevalligheden: te handelen naar wat ons roept, beweegt en inspireert; Te handelen en actie ondernemen door te luisteren naar je innerlijke stem die uit je innerlijke wezen komt; door aandacht te schenken aan je onderbuik-gevoelens en basisinstincten.

 

Bewustzijn betekent vanuit het hart komen, in contact komen met en in een staat van intuïtief weten te zijn. Vandaar dat bewustzijn ons in tegenstelling tot toegang tot het internet toegang geeft tot ons ‘innerlijke net’.

 

Kiezen om bewust te worden betekent dat je jezelf losmaakt van de mind control programmering; te ontsnappen aan de effecten van de fysieke, mentale, emotionele en spirituele gevangenis, teweegbrengt door onderdrukking.

 

Vrijgemaakt van de programmering van de geest en onderdrukking door anderen, met multidimensionaal bewustzijn, te ontsnappen aan de dualistische beperkingen van materie, energie en ruimtetijd, dan wordt alles bereikbaar.