Het stadium van zelfvernietiging

De kredietcyclus

De functie van de Repo-markt

Het wordt heel schadelijk voor grote banken

Gevecht voor cash door liquiditeitstekort dat niet kan worden opgelost

Markt melt-up or down naar omhoog of omlaag

Samenvatting

 

Het einde van het huidig global financiële schuldgeldsysteem

Reflatie is een fiscaal of monetair beleid, bedoeld om de output van een land uit te breiden en de gevolgen van deflatie te beteugelen. Dit verloopt nu in omgekeerde richting, het wijzigt zich in tegenovergestelde richting. In feite is schuldreflatie in tegenovergestelde richting deflatie van schulden, waardoor de economische situatie slechter wordt, wat leidt tot krimp, waardoor de economie za instorten.

 

Minder schuld betekent minder schuldgeld of kredietgeld in circulatie dat voor een beter begrip hetzelfde is. Daarom is er minder geld in omloop, wat betekent dat onvoldoende geld beschikbaar is. Met andere woorden, het betekent het einde van het huidig global financiële schuldgeldsysteem.

 

Wanneer een centrale bankeconomie krimpt, ontstaat automatisch een tekort aan nieuwe schuld, dus ook aan het beschikbare schuldgeld. Alleen dat – en geen gebrek aan hervormingen – is de oorzaak van de Repro-crisis. Elk financieel systeem op basis van schuldgeld, zoals het huidige, zal hoe dan ook zichzelf opblazen. Geen enkel papiergeldsysteem heeft ooit een volledige kredietcyclus overleefd, omdat papiergeld – een vorm van primitief, door krediet/schuld ondersteund geld is – dat zonder enige discipline onbeperkt is.

 

Het is duidelijk dat de Rothschild Central Banken en de Deep State-maffia bang zijn geworden, omdat ze geen munitie over hebben. Ze waren niet in staat om WW3 te creëren welke nodig is voor de reset van dit corrupte systeem. Waarom de Rothschild gecontroleerde Centrale Banken van Japan en de ECB in Europa gedwongen werden hun toevlucht te nemen tot negatieve rentetarieven dat bewijst dat hun nep fiatgeld minder waard is dan niets. Als ongewenst gevolg is de Amerikaanse Centrale Bank – de Federal Reserve Board, nu ook gedwongen hetzelfde te doen. Waardoor een situatie is bereikt; waarbij meer geld in de banken moet worden gestoken, omdat het geld snel verdwijnt – vanwege de schulddeflatie – waardoor de behoefte aan steeds meer nieuw geld blijft toenemen, en dat is precies de kernoorzaak van de Repo-marktcrisis, welke in september 2019 is begonnen.

 

Het stadium van zelfvernietiging

Gedurende minstens de afgelopen honderdtien jaar is het monetaire systeem constant gemanipuleerd, waardoor de wereld op haar knieën is gebracht d.m.v. gepleegde financiële engineering dat op zichzelf al alarmerend had moeten zijn voor elk goed opgeleide econoom. Maar de meerderheid van de economen is meesterlijk in het duister gehouden over de verborgen agenda, ondanks het af en toe luiden van alarmklokken door mensen die inzicht hadden gekregen in de misleiding.

 

Door middel van diepgaand onderzoek en analyses is geleerd dat het hele monetaire systeem – met opzet – zichzelf vernietigt. Het buitensporig drukken van fiat-schuld-geld is in zijn laatste ‘reflatie’ stadium van zelfvernietiging terechtgekomen, doordat de schuld in de wereld zo buitensporig is gegroeid waardoor het kredietsysteem in omgekeerde toestand is terechtgekomen, waar zich nu de paradox voordoet; dat onvoldoende liquiditeit aanwezig is om schulden terug te betalen.

 

Reflatie is niet langer mogelijk en de deflationisten zijn bewezen correct. Ze hebben gelijk met betrekking tot een kredietstelsel dat in omgekeerde richting werkt met een negatieve terugkoppeling, waardoor een deflatoire doodsspiraal is ontstaan.

 

Er is maar een klein probleempje; wat gebeurt er met de valuta’s van de uitgevende centrale banken, die blijkbaar ook verstrikt zijn geraakt in de negatieve feedbackloop? – Dit is de belangrijkste en meest dringend financiële kwestie die ooit is ontstaan. Zullen de fiat-valuta overleven en gedijen tijdens de deflatie of zullen deze door de meerderheid worden worden gezien voor wat ze zijn: t.w. schuldbrieven van failliete emittenten in het centrum van het moeras van de kredietcrisis? Als je deze vraag onjuist beantwoordt, heb je je eigen financiële doodvonnis getekend.

 

De centrale vraag is tegen welke activa zullen deze fiat-valuta’s “leeglopen”? Het antwoord is natuurlijk zoals het altijd is geweest; “goud“. – Niettemin zullen de experts je laten geloven dat goud geen goed geld is. Maar kijk terug naar 1934 toen “goud was gedevalueerd ten opzichte van de dollar”, het laat nu duidelijk zien dat het precies het tegenovergestelde was; De “dollar” sinds die tijd is met 98% gedevalueerd en is sinds de jaren 1930 niet de beste investering gebleken. Het zijn bedriegers!

 

De kredietcyclus

Met echt geld, hoe meer je hebt, hoe rijker je bent. Maar naarmate de hoeveelheid schuldgeld toeneemt, wordt de economie steeds kwetsbaarder voor een verandering in de kredietcyclus. De basis van elke stabiele valuta is de aanwezige waardevolle reserve. Vooral in onzekere tijden als van nu. Dit is voor de toekomst van elke valuta van cruciaal belang. Waardoor, de nationale rijkdom zelfs in moeilijke tijden kan blijven gewaarborgd.

 

Een kredietcyclus beschrijft de fasen van toegang tot krediet door kredietnemers. Kredietcycli gaan eerst door perioden waarin fondsen relatief gemakkelijk te leen zijn; deze periodes worden gekenmerkt door lagere rentetarieven, lagere kredietbehoeften en een toename van de hoeveelheid beschikbaar krediet, dat een algemene uitbreiding van de economische activiteit stimuleert. Deze periodes worden gevolgd door een inkrimping van de beschikbaarheid van fondsen.

 

De meeste mensen worden gehersenspoeld en in de illusie gehouden dat schuld goed is en zonder twijfel geld met waarde is, waartegen je waardevolle spullen kunt kopen, wat natuurlijk niet waar is. Het is tijd geworden jezelf te onderwijzen om te ontdekken dat alles wat is geleerd onjuist is. Mensen moeten leren hun kritische denkwijze te vergroten om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Een goede gids is het boek De Grote Ontwaking waarin de fouten waaraan mensen gewend zijn geraakt, worden uitgelegd en gecorrigeerd.

 

Zodra je ogen geopend zijn en ontwaakt bent om de Waarheid te zien, zul je bemerken dat de wereld met betrekking tot alle aspecten van het leven aan het veranderen is. Mensen die hierover zijn geïnformeerd, zullen de komende historische veranderingen begrijpen en van genieten. Veranderingen te goede die ons allemaal zal bevrijden van tienduizenden jaren gedwongen slavernij.

 

De functie van de Repo-markt

De Repo-markt verzorgt de monetaire financiering van de wereld voor kortlopende leningen, waarin miljarden dollars dagelijkse worden omgezet. Waar een partij contanten uitleent in ruil voor een ongeveer gelijkwaardige waarde van effecten, meestal schatkistpapier. Op deze markt kunnen – meestal bancaire – instellingen die veel effecten bezitten, contant geld verkrijgen tegen goedkope tarieven, wanneer ze dat nodig hebben. De lener van de contanten stemt ermee in om de door hem als onderpand verstrekte effecten op een later tijdstip, vaak al de volgende dag, terug te kopen.

 

Meestal betreft het leningen van geldmarktrekeningen waarvan werd verteld dat ze zeer veilig zijn. Maar naarmate de hoeveelheid schuld toeneemt, neemt de kwaliteit ervan af. En dat is wat tegenwoordig met schuld het geval is. Er is een eenvoudige reden waarom de kredietcyclus is veranderd. Namelijk, de economische cyclus is gewijzigd. De rugwind die voor de markten werkte van 2009 tot medio 2015, is nu tegenwind geworden, en werkt tegen de interesses van centrale banken. En wel, doordat ongedekte leningen de bankensector hebben overspoeld.

 

Het fondstarief, het bedrag dat banken elkaar in rekening brengen voor overnachtleningen, is de belangrijkste manier waarop de centrale bank de korte rente beheerst en bewegingen in de Repo-rente kan beïnvloeden. Maar in periodes zoals nu, vertrouwen banken elkaar niet, en is geen enkele bank bereid te lenen. En, dat is nu het geval, de enige die moet lenen is de centrale bank, en dat doet ze door meer geld te drukken.

 

Het wordt heel schadelijk voor grote banken

Leugens, vals geld, corruptie, hebzucht en menselijke waanzin. De grootte van alle gemaakte fouten is enorm. Groot genoeg om ieders financiële welzijn en uiteindelijk de financiële stabiliteit van de hele wereld te verlammen. Het wordt erg schadelijk voor de grote banken, zoals de volgers van de Repo-markt zich inmiddels bewust zijn geworden. De koers van veel bankaandelen is duidelijk dalend, vooral bij Europese banken. Velen van hen worden overspoeld door ongedekte leningen en derivaten die nooit kunnen worden afgelost en die daarom als totaal verlies moeten worden afgeschreven. De wanhoop neemt toe naarmate het tij zich onvermijdelijk tegen het Deep State-establishment keert, met als gevolg wereldwijd economieën die zichtbaar verzwakken. De financiële structuur wordt met de dag breekbaarder.

 

Om de ernst van de Repo-crisis van vandaag aan te tonen; de Federal Reserve gaf toe dat het de afgelopen zes weken meer dan $ 6 biljoen in het systeem had gepompt. – In vergelijking met de financiële ineenstorting tussen december 2007 en juli 2010 – wat de ergste financiële crisis is geweest sinds de Grote Depressie; heeft de Fed tijdens die periode in totaal $ 29 Triljoen aan cumulatieve leningen aan Wall Street-banken, hun handelshuizen en hun buitenlandse tegenpartijen verstrekt – In het tempo waarin het nu gaat, zal het binnen een paar maanden de $ 29 biljoen overschaduwen.

 

En toch is op Wall Street geen waarneembare financiële ineenstorting te zien. De Dow Jones Industrial Gemiddelde en Standard and Poor’s 500-index behaalden zelfs meerdere recordhoogtes in de maand december 2019 – waardoor het leek alsof het geld van de Fed aan deze handelshuizen rechtstreeks naar de aandelenmarkt gaat. Dat is ongeveer net zo ver van het monetaire-beleidsmandaat van de Federal Reserve verwijderd als mogelijk is, en toch is er in de reguliere media geen enkel protest geweest, of een openbare aankondiging van een aanstaand congresonderzoek.

 

Gevecht voor cash door liquiditeitstekort dat niet kan worden opgelost

Laten we kritischer observeren; Nieuws, dat een paar jaar geleden ondenkbaar zou zijn geweest, is nu routine geworden. Omdat het rendement op 10-jarige Duitse Bonds – het Europese equivalent van 10-jarige T-Bond in de VS – daalde naar een recordlaagte van 0,033%. Met andere woorden, de benchmark-overheidsschuld van een van de belangrijkste economieën ter wereld levert minder dan een half procent op. En analisten geloven dat het al in de komende weken 0% zou kunnen bereiken.

 

Natuurlijk daalt de Europese soevereine rente dankzij de enorme versoepelingsprogramma’s van de ECB. Het kwantitatieve versoepelingsprogramma heeft tot nu toe meer dan 1 triljoen euro aan obligaties opgekocht. Het versoepelingsprogramma van de ECB is nu relatief groter dan dat van de VS of Japan. En het zal nog groter en zuurder worden.

 

Daardoor is de Repo-markt ernstig in paniek. Bijna elke repro-operatie is overschreven, dealers zoeken naar liquiditeit, terwijl de centrale bank miljarden aan zekerheden verstrekt. Dit was onheilspellend aan het einde van het afgelopen jaar vanwege het verwachte liquiditeitstekort. En in aanvang, vanwege de termijn Repos, was de overmaat aan gelddrukken gerechtvaardigd. In de verwachting dat het liquiditeitstekort na het nieuwe jaar zou normaliseren. Helaas blijkt dat niet te zijn gebeurd.

 

Erger nog, pogingen om de liquiditeit uit de Repo-markt te verwijderen, of in het algemeen de krimp van de balans te vertragen, zal mislukken. Het is ook een andere indicatie dat de Repo-markt op dit moment de Fed gegijzeld houdt, waarbij Powell niet alleen vastzit aan het injecteren van liquiditeit via QE4, met andere woorden, de monetarisatie van T-Bonds, maar ook met een voortdurende creditvraag van Repos in de range van US $ 250 miljard per nacht.

 

Natuurlijk, als de Fed dreigt een beetje meer liquiditeit terug te trekken dan de markt welgevallig is, zullen in dat geval aandelen en de woningmarkt kelderen. De keerzijde is ook: zolang de Fed de balans laat groeien met een snelheid van ongeveer $ 100 miljard per maand, zal de markt verder smelten.

 

Markt melt-up or down naar omhoog of omlaag

Ter verduidelijking: marktsmelting kan leiden tot index verhogingen van 20 tot 100%. Omdat beleggers in een “opwaarts markt” eerst kopen en daarna denken. Omgekeerd; In een marktcrisis zoeken beleggers naar een reden om te verkopen. De houding is eerst verkopen, daarna denken.

 

De ondernomen actie markeert de laatste reactie van de Fed op een tekort aan kasreserves die zich in voorgaande maanden heeft ontwikkeld waardoor de korte rentetarieven stegen, met als gevolg de benchmarkrente van de Centrale Bank boven haar streefbereik uitkwam. De Fed in New York zei dat hun eerste maandelijkse aankopen in de range van $ 60 miljard zullen bedragen. Toekomstige bedragen werden niet gespecificeerd. De Fed zei ook dat het een afzonderlijk kortlopend kredietlening tot januari zal verlengen, en indien nodig langer, dat de bedoeling heeft de bankreserves te vergroten.

 

Destijds vreesden veel critici dat de aankopen, bekend als “kwantitatieve versoepeling” of QE, ongebreidelde inflatie zou veroorzaken. Die angst bleek ongegrond. Fed-functionarissen beschouwen die eerdere obligatie-inkoopprogramma’s grotendeels als geslaagd. Toch beweren sommige critici dat het meer was om beleggers te verleiden aandelen te kopen. QE heeft gezorgd voor hogere aandelenkoersen welke onevenredig aan rijkere individuen ten goede kwam, terwijl mensen met lagere inkomens met miezerige spaarrentes genoegen moesten nemen.

 

Alles is een bubbel en het slechtst bewaarde geheim in de financiële sector is officieel bevestigd: de Amerikaanse Centrale Bank blaast deze bubbels op via meer kwantitatieve versoepeling op de Repo-markt. Het moeilijkste is om te bepalen wanneer deze bubbels in ons gezicht uit elkaar spatten. En de grootste recessie in de geschiedenis de VS en de rest van de wereld verplettert. Doordat de Fed haar benchmarkrente in 2019 drie keer heeft verlaagd, toen de economie sterk was – dat het tegenovergestelde is van gezonde monetair beleid – heeft het haar laatste stukje munitie reeds verspeeld.

 

Slotsom, voor velen is het inmiddels duidelijk; dat het experiment van de centrale banken een grote mislukking is. En toch lijkt het erop dat lage rentes niet snel zullen verdwijnen. Het herhalen van dit mislukte beleid lost de economische problemen niet op. Het vooruitzicht is een gigantische crisis.

 

Samenvatting

Plots waren de normale geldschieters – veel van hen buitenlanders – niet meer bereid of niet in staat te helpen om de Amerikaanse tekorten te dekken. De centrale banken moesten kiezen. Ze kunnen de markten opblazen, of gewoon de markten zelf hun werk laten doen. – Maar de agenda was reeds eerder opgesteld, de strategie is eenduidig, het lot van de centrale banken – en ook dat van ons – is bezegeld. Het is “inflateren of sterven”. Er is voor hen geen andere aanpak.

 

En als hierover enige twijfel over zou bestaan, was reeds in september 2019 de crisis opgelost, dat was het moment dat de liquiditeit opdroogde in de “Repo-markten”, t.w. de belangrijkste wisselmarkt van kredieten. Het tarief om ‘s nachts te lenen steeg tot 10%, waarom de Fed te hulp moest komen. Daarna begonnen ze elke nacht op rij miljarden dollars in de Repo-markt te pompen, en dat zal moet worden voortgezet om het Rothschild centrale banksysteem overeind te houden.

 

Ze willen het niet erkennen: de basis van een stabiele valuta is niets anders dan ondersteuning door waardevolle reserves. Dit is een vereiste voor de toekomst van elke valuta en van vitaal belang om de nationale rijkdom te verzekeren, zelfs in moeilijke tijden.

 

De situatie is zo slecht geworden dat zelfs hedgefondsen in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen, als velen hun beleggers hebben verboden hun geld op te nemen. De centrale banken bereiden zich voor om deze instellingen te voorzien van super goedkope leningen om ze te redden, uiteraard op kosten van de belastingbetaler. De laatste vraag die moet worden beantwoord, is: wat gebeurt er als de Repos onvoldoende zijn?

 

De oplossing is eenvoudig, de implementatie van GESARA, de introductie van door activa gedekte soevereine valuta’s.

 

Dit artikel is voor velen onder ons een eyeopener, deel het met anderen. FWC-artikelen worden nu wereldwijd gelezen en beluisterd via verschillende kanalen en sites in verschillende talen. Er zijn minstens een miljoen ontwaakte zielen die frequente FWC-volgers zijn geworden. Help het markt bewustzijn te vergroten door dit FWC-artikel te delen met anderen. – Met FWC-bronvermelding is reproductie in andere talen, sites, of vormen toegestaan. Het doel is zoveel mensen als mogelijk wakker te maken, want dat voorkomt chaos als de waarheid uitkomt.