Centrale banken en belastingkantoren zijn bedrijfseigendom van de cabal

Inflatie is puur diefstal dat uiteindelijk leidt naar stagflatie

Gratis geld is een zwendel dat de samenleving verloedert

De Deep State verliest wereldwijd haar controle

In de twee voorgaande artikelen hier en hier is het corrupte geldsysteem onthuld en hoe en waarom het werd gecreëerd; met opzet als hulpmiddel om ons allemaal in schuldslavernij te brengen. Na ongeveer 110 jaar, waarvan de laatste 50 jaar alleen door papierwaarde ondersteund, blaast het fiat-dollarsysteem van de Deep State zich binnenkort op. Omdat ze geen wereldevenement hebben kunnen creëren – bijv. WW3, om het systeem dringend te vervangen door een ander frauduleus geldschema. Dat, het reeds voorbereidde zgn. SDR-Wereld geldsysteem is, beheerd door het IMF in de functie van de centrale bank voor de hele wereld.

 

 

Onder het bestaande frauduleuze monetaire stelsel is het onmogelijk schulden in reële termen terug te betalen, terwijl de vereiste schuldvereffening alleen kan worden bereikt door ontwaarding van de valuta, d.w.z. inflatie. – Nepgeld beloont de speciale belangengroepen die het nauwst verbonden zijn met de geldbeheerders: om er maar een paar te noemen, de Deep State-trawanten, het militaire industriële complex, Wall Street, Banken, en de vele begunstigden van overheidsuitgaven.

 

Oneerlijke verdeling van rijkdom is het kenmerk van dit fiat monetaire systeem waarvan wij burgers overduidelijk getuige zijn. Als voorbeeld; de drie rijkste mensen bezitten meer dan de onderste 50% van de wereldbevolking. Fiat-geld houdt niet van moraliteit en creëert een immorele samenleving. Het vereist de afwijzing van een converteerbare ‘waardestandaard’ en kan alleen worden afgedwongen met strenge wetten voor wettig betaalmiddel.

 

Economische bubbels zijn de monsters die ontstaan ​​in fiat-valuta’s door een te grote geldhoeveelheid gecreëerd door centrale banken en manipulatie van rentetarieven. Fiatvaluta verwijdert de definieerbare rekeneenheid, die nodig is voor een gezonde economische calculatie.

 

Het echte probleem met de markt van nu, is dat aandelen en onroerend goed extreem overgewaardeerd zijn, als gevolg van de overvloedige gelddrukkerij door centrale banken, hetwelk een neprally heeft gecreëerd middels geheimgehouden acties door continu nepgeld in het systeem te pompen. Het enige dat de markten nog ondersteunt, is de Centrale Bank d.m.v. het vers gedrukte geld. Iedereen weet het. Ze weigeren alleen het toe te geven. De markt is niet gesteund door een sterke economie. Het is niets anders dan een door inflatie aangedreven bubbel.

 

Het belangrijkste is dat wereldwijd het fiat financiële systeem van de centrale banken op het punt van deflatie is aangekomen, wat betekent dat er minder schuldgeld in omloop is, en de Deep State automatisch dwingt hun wereldwijde controle op te geven. Het fiat financiële systeem zal worden vervangen door lokale soevereine valuta’s, d.w.z. goud- of door activa gedekte soevereine geldsystemen, die via de QFS worden gecoördineerd. Dit wordt de basis voor de post-fiat, GESARA-wereld.

 

Als voorbeeld; Rusland is al veel minder afhankelijk van de Amerikaanse dollar of een andere vreemde valuta. Hun centrale bank hervormt haar internationale belangen en verlaagt het aandeel van de Amerikaanse dollar ten gunste van andere valuta’s en goud. Vorig jaar rapporteerde de Centrale Bank van Rusland, die geen eigendom meer is van de Rothschilds, dat het aandeel greenback in een jaar tijds, vanaf maart 2018 daalde van 43,7 procent naar 23,6 procent. Moskou heeft ook haar aandeel in goudreserves actief verhoogd, dat per 1 januari jl. $ 110,3 miljard bedroeg.

 

“Als het Amerikaanse volk ooit particuliere banken toestaat hun valuta te beheren, dan wordt het volk door de banken en ondernemingen die eromheen opgroeien van hun eigendommen beroofd, eerst door inflatie, dan door deflatie, totdat hun kinderen dakloos worden op het continent dat hun voorvaders hebben veroverd … Ik geloof dat bankinstellingen gevaarlijker zijn voor onze vrijheid dan staande legers … De macht van gelduitgifte moet de banken worden afgenomen en worden teruggegeven aan het volk, waar het feitelijk behoort.” – THOMAS JEFFERSON – Grondlegger van de VS, die van 1801 tot 1809 fungeerde als de derde president van de Verenigde Staten.

 

Centrale banken en belastingkantoren zijn bedrijfseigendom van de cabal

Mensen die denken dat vrede en welvaart waardige doeleinden zijn, moeten definitief fiat-valuta’s verwerpen. – Op z’n minst, sinds de jaren 1600 in Europa zijn belastinggelden illegaal witgewassen onder toezicht van de paus door de Vaticaan Bank. Ook, is bekend geworden dat belastingkantoren en centrale banken ondernemingen zijn van de cabal, geïdentificeerd en gevestigd te; Washington DC, City of London en de Heilige Stoel in Vaticaanstad. Omdat belastinginkomsten bestemd zijn voor de elites en omgekochte politici hun zakken mee te vullen. In werkelijkheid worden overheden geheel gefinancierd via zwarte verdienprojecten, zoals drugshandel, orgaan- en mensenhandel, inclusief kinderhandel en off-budget accounting zoals gepubliceerd in het uitgebreide jaarlijkse financiële rapport (CAFR).

 

In feite wordt de wereld door ongekozen en onrechtmatig gekozen personen geleid die voor meer dan 80% gecorrumpeerd zijn; onder andere d.m.v. pedofilie en geheime bloedrituelen. – Wanneer president Trump uiteindelijk de GESARA-wet implementeert, zullen de Federal Reserve en IRS officieel worden opgeheven. Inkomstenbelastingen worden afgeschaft en vervangen door omzetbelasting op niet-essentiële artikelen.

 

Het herstellen van de schade veroorzaakt door fiat-valuta’s zal veel moeilijker blijken te zijn dan afwijzing van het ​​fiat-valutasysteem als rekeneenheid. – Eerlijk geld is de essentiële bondgenoot van vrijheid. Edelmetalen moeten en zullen terugkeren om te dienen als basis voor het nieuwe QFS-systeem. De QFS oefent geen controle over het financiële systeem in elk land, maar functioneert als toezichthouder over elke transactie om corruptie binnen het systeem te voorkomen.

 

Wereldwijd worden mensen zich bewust van het feit dat het huidig economisch systeem van op schuld gebaseerd fiat-geld onhoudbaar is. Centrale banken bereiden zich stilletjes en stiekem voor op het ergste, door nu goedkoop goud te kopen. Regeringen zullen doen wat ze altijd doen in een financiële crisis: ze beschermen alleen de insiders en degenen die dicht bij de Deep State staan.

 

Inflatie is puur diefstal dat uiteindelijk leidt naar stagflatie

Inflatie is niets meer dan gelegaliseerde diefstal van het volk door hun eigen regering; Inflatie staat zgn. op slechts twee procent, althans dat is wat de statistieken zeggen. Maar deze cijfers geven niet de werkelijkheid weer. Het reële percentage ligt waarschijnlijk dichter bij 9%, misschien zelfs hoger. Wie weet? Alle gepubliceerde inflatiegegevens zijn verzinsels, omdat deze cijfers zijn opgesteld om de overheid te passen. Lagere inflatiecijfers in statistieken zien er beter uit, en ze tonen niet de diefstal aan, die gepleegd wordt door overheden.

 

Een inflatie van 8% per jaar betekent bijvoorbeeld dat € 100.000 contant vandaag over 10 jaar in koopkracht slechts € 46,319 waard is. Dat betekent dat de helft van de waarde verdampt is in dunne lucht. Over 20 jaar zal het slechts nog € 21.455 waard zijn. Over 30 jaar zal het nog een miezerig € 9.938 waard zijn. Wat kunt je doen om jezelf te beschermen? – Het enige antwoord hierop is, het kopen van edelmetalen voor elk bedrag dat je op de bank hebt staan en niet direct nodig hebt.

 

Desalniettemin bleven te weinig fondsen over ondanks dat de afgelopen tien jaar tientallen biljoenen euro’s aan nieuw gedrukt en gemonetariseerd geld door centrale banken, in de VS Europa, het VK en Japan, werden gecreëerd. Banken zijn insolvent als internationaal geaccepteerde boekhoudkundige regels worden toegepast.

 

De Rothschild centrale banken willen een ‘inflatiepercentage’ van 2%. Ze zeggen officieel dat het goed is als de koopkracht van de valuta daalt. Maar voor wie is dat goed? Voor de banksters zelf en de politieke klasse natuurlijk, die als eersten de nieuw uitgegeven valuta krijgen. Voor de rest van ons is het helemaal niet zo geweldig. Wanneer er meer valuta in het economisch systeem wordt gepompt, jaagt meer geld achter dezelfde hoeveelheid goederen aan, dat resulteert in een groot verlies aan koopkracht voor de mensen langs de lijn, eerst de middenklasse en vervolgens de armen. De meest kwetsbare groep mensen wordt het hardst getroffen.

 

De inflatie van consumptieprijzen was al twee decennia laag. – In de begin jaren ’60 was het minder dan 1,5%, net als vandaag, alleen op basis van gewijzigde parameters, zie hieronder. Maar toen kroop het op tot 5,8% in 1971. Toen, de rest van de wereld – die miljarden dollars bezat – nerveus begon te worden. En terecht.

 

In plaats van haar verplichting na te komen Amerikaanse dollars in te wisselen voor $ 35 per ounce aan goud, sloot de regering Nixon in 1970 gewoon “het goudvenster” en creëerden ze een nieuwe valuta; een dollar die nergens mee verbonden was. De Centrale Bank kon nu zoveel geld drukken als ze wilden.

 

Slimme investeerders anticipeerden op de ommezwaai, maar het waren er niet te veel. Goud was al tot $ 40 per ounce opgelopen toen de aankondiging op 15 augustus 1971 plaatsvond. Daarna ging de dollar nog verder onderuit, totdat tegen het einde van 1979 het goud werd verhandeld tegen $ 512/ounce.

 

Het uitgangspunt van de Amerikaanse Schatkist, en de economen die dit proces leidden – inclusief Nobelprijswinnaar Milton Friedman – was dat de nieuwe dollar net zo goed zou zijn als de oude; en dat de toezichthouders van de Schatkist erop zouden letten niet te veel te drukken.

 

Dat uitgangspunt bleek echter onjuist. In 1973 bewezen de Arabieren het, door de olieprijs met 300% te verhogen, alleen maar om de in waarde verminderende dollar te compenseren.

 

Regeringen gaven te veel geld uit; de tekorten moesten worden geleend. Dit “verdrong” particuliere leningen en vertraagde de economie. De combinatie van stijgende consumentenprijzen en economische vertraging werd slim aan elkaar gekoppeld, dat leidde tot het monster van ‘stagflatie‘.

 

Stagflatie betekent aanhoudend hoge inflatie in combinatie met hoge werkloosheid en stagnerende vraag. Omdat, inflatie de koopkracht van de consument vernietigt. – Het creëren van kredietgeld brengt geen welvaart. Het is een vorm van diefstal via verborgen belasting op consumenten.

 

Tegen 1974 spuwde dit monster vuur. De consumentenprijzen stegen met 11%. Regeringen waren bijna in paniek en bouwden verdedigingslinies. Ze hebben toen het Congres Budget Office (CBO) opgericht om uitgaven en inkomsten dichter bij elkaar te brengen. Misschien heeft de CBO geholpen? Of misschien nie?. Hoe dan ook, het monster werd ontembaar. De Amerikaanse overheidsschuld steeg van $ 371 miljard in 1970 tot $ 908 miljard in 1980. En tegen 1980 bereikte het inflatiecijfer 14%. – Het officiële inflatiecijfer van nu is daarentegen minder dan 2%. Maar wacht…

 

In de jaren negentig hebben de Centrale Banken de manier veranderd waarop ze de inflatiecijfers berekenen. Als ze dachten dat de kwaliteit van een product was verbeterd, redeneerden ze dat kopers meer waar voor hun geld kregen. Dus deden ze alsof consumenten ook een lagere prijs moesten betalen.

 

Als een nieuwe computer bijvoorbeeld 10 keer zo snel was als de oude, verlaagden ze de prijs met 90% – ook al moest er net zoveel voor de nieuwe als voor de oude betaald worden. Je kunt begrijpen, dat deze kromme redenenring de ‘inflatie’ aanzienlijk heeft verlaagd.

 

Maar John Williams, van Shadow Gouvernement Statistieken, blijft de inflatie berekenen met dezelfde formule die in 1980 werd gebruikt. Raad eens welke inflatie hij vorig jaar kreeg? Tien procent. Met andere woorden, met dezelfde maatstaf is de inflatie al hoger dan in 1970. Bevestigd door de 8% hogere goudprijs, dat ook een goede maatstaf is voor reële prijsinflatie.

 

De jaren ’70 eindigden zonder een crash op de aandelenmarkt. Maar na inflatie verliet een aandeelhouder het decennium met slechts ongeveer 7% echte rijkdom als hij had toen hij begon. Lijkt op de situatie in de jaren 1920.

 

In grote lijnen was het valse uitgangspunt van de jaren ’70 dat de nieuwe dollar net zo goed was als de oude. Je had je geld 13 keer kunnen vermenigvuldigen, door simpelweg te wedden tegen de nieuwe dollar. Het enige wat je moest doen was goud kopen en rustig afwachten.

 

En hoe is het nu? Het belangrijkste uitgangspunt van de jaren 2020 is waarschijnlijk dat deze economie beter is als ooit tevoren. Beleggers lijken dat ook te denken. De media zeggen het. En president Donald Trump zei onlangs in Davos; dat hij een “spectaculaire” ommekeer in de Amerikaanse economie heeft geleid en de wereld heeft aangespoord om in Amerika te investeren. De vraag is: is het waar of niet waar? – Indien vals, zullen de 2020s minstens even pijnlijk zijn als de jaren 1970 of zelfs de jaren 1920, en waarschijnlijk nog veel erger.

 

Gratis geld is een zwendel dat de samenleving verloedert

Op 17 september, zonder een wolkje aan de lucht, “schakelde de centrale bank de drukpersen aan” om de volgende vijf maanden ongeveer $ 100 miljard per maand toe te voegen – gewoon om Amerikaanse tekorten te dekken. Dat is pure inflatie. Het is gemakkelijk. Het zijn het soort dingen overheden doen om hun activiteiten te financieren die vaak verspillend zijn, maar de indruk wekken dat ze waardevol zijn.

Vergeet niet wat “inflatie” betekent, t.w. vergroting van de geldhoeveelheid in circulatie, niet specifiek het soort “inflatie” waarvan mensen niet houden, d.w.z.

consumentenprijsinflatie. Eerst komt het gelddrukken. Dan komen activaprijsstijgingen. Sterk stijgende consumentenprijzen zijn meestal de laatste en vormen de meest spectaculaire fase van een inflatoire ramp.

 

Gratis gedrukt geld is oplichterij. Hoe langer het voortgaat, hoe meer de hele samenleving verloedert en hoe meer de burgers radicale hervormingen eisen. Het nieuwe geld is tot nu toe voornamelijk naar de trawanten van de Deep State gegaan, en in de zakken van de rijken en politici terechtgekomen.

 

De groei van het bbp wordt positief gehouden door geld te lenen onder het inflatiepercentage van de consumptieprijzen. Wereldwijd hebben centrale banken vorig jaar de tarieven zo’n 90 keer verlaagd. En nu gebruiken ze het Repo-drukprogramma om nog sneller geld in het systeem te pompen dan tijdens de crisis van ’08-’09 het geval was.

 

Over meerdere jaren tot en met 2013 kochten de centrale banken ongeveer $ 1,5 biljoen aan schatkist- en hypotheekobligaties om te proberen de langetermijnrente te verlagen en meer leningen en uitgaven aan te moedigen. Lagere tarieven hebben er ook toe geleid dat beleggers meer in aandelen hebben belegd.

 

Amerika en de rest van de wereld zullen niet eerder groot worden voordat de echte fouten – eeuwig oorlog en eeuwig nepgeldinflatie – zijn gecorrigeerd. Deze fouten worden niet begaan door kapitalisten, of door de Chinezen, Mexicanen of Iraniërs. Ze worden gepleegd door centrale planners bij de Rothschild centrale banken en gerealiseerd door politici, bureaucraten, lobbyisten, trawanten en andere Deep State complices, die hen tegen omkoping hebben opgedragen op deze manier te handelen. Ze zullen niet stoppen totdat het hele systeem is opgeblazen.

 

Blijf dit volgen, er komt nog meer.