Experimenteren met kwantitatieve versoepeling en negatieve rentetarieven

Wij leven als middeleeuwse slaven

Centrale banken zijn niet gebonden aan controles en saldo-audits

De QFS onderhoudt voor elke burger op de planeet een bankrekening

Echt geld is gekoppeld aan goud

De grote ontwaken gaat beginnen

 

Geld verdienen, terwijl je feitelijk armer wordt

Aandelen eindigen op recordhoogte. Maar denk nog eens goed na. In termen van echt geld – aan goud gekoppelde dollars van vóór 1971 – verliezen aandelen sinds het begin van dit millennium aan waarde. We zijn getuigen van de meest opmerkelijke episode in de financiële geschiedenis. Beleggers denken dat ze geld verdienen, terwijl ze feitelijk armer worden.

 

President Donald J. Trump vertelt de internationale Deep State Cabal in Davos dat de Amerikaanse economie ‘spectaculair’ is, terwijl veel landen nooit zijn hersteld van de crisis van ’08 -’09. – Wees bewust en wakker om getuige te zijn van de komende financiële afbraak op wereldschaal.

 

De Fed heeft duidelijk de juiste keuze gemaakt toen het ervoor koos de Repo-markt elke dag met honderden miljarden nieuw geld op te pompen. Want anders zou de wereldeconomie, de aandelenmarkt, en het hele financiële systeem naar de hel zijn gegaan.

 

 

De Centrale Bank zal zeker het juiste doen, volgende week en de weken erna. Ze leveren gedurende de komende zes maanden een injectie van $ 6 biljoen aan kortlopende leningen. Dat zijn de kosten van te hoge uitgaven door overheden besteed aan oorlogen, verspilde subsidies, weggeefacties, onnodige activiteiten en andere verbeuzelingen.

 

Experimenteren met kwantitatieve versoepeling en negatieve rentetarieven

Het was Gideon Gono, die – als gouverneur van de centrale bank van Zimbabwe – vanaf 2003 Biljoenen-Zimbabwe-dollarbiljetten begon uit te geven, en daarmee de economie van het land vernietigde.

 

President Mugabe van Zimbabwe stelde een door goud gedekte dollar voor. Hij nam alleen zijn toevlucht tot de drukpers, zei hij, omdat hij een manier nodig had om het leger te betalen. Was dat niet de juiste keuze? Als hij het leger niet had betaald, zouden de soldaten in opstand zijn gekomen en de regering hebben overgenomen.

 

En dan was er ook Rudolf von Havenstein, die vóór, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog de gouverneur van de Duitse Centrale Bank was. Alhoewel hij zijn land in die hoedanigheid gedurende 15 jaar diende, wordt hij algemeen herinnerd als de architect van de rampzalige hyperinflatie in Duitsland tijdens de jaren 1921 tot 1923. Zijn naam wordt tegenwoordig vaak gebruikt als een waarschuwing voor centrale bankiers die met vuur spelen, door te experimenteren met kwantitatieve versoepeling en negatieve rentetarieven. Hij was ook voorzitter van de Centrale Bank gedurende een van de meest beruchte episodes in de geschiedenis van hyperinflatie in Duitsland in de begin jaren 1920.

 

De huidige financiële crisis kent maar één parallel: de Wall Street Crash van 1929 en de daaropvolgende Grote Depressie van de jaren 1930, die de toekomst van een hele generatie verlamde en het toneel vormde voor de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Toch had de economische ineenstorting voorkomen kunnen worden als de beslissingen van een klein aantal centrale bankiers niet waren doorgevoerd.

 

Bevond Rudolf von Havenstein zich niet in bijna dezelfde situatie als de huidige Fed Chief, Jerome Powell nu? En deed hij ook niet het ‘juiste’? Von Havenstein stond voor een echt dilemma. Zou hij weigeren het geld te drukken dat nodig is om het tekort te financieren, dan riskeerde hij een sterke stijging van de rentetarieven, terwijl de overheid zich haastte geld te lenen vanuit elk andere bron. De massale werkloosheid die daaruit zou volgen zou een ​​binnenlandse economische en politieke crisis veroorzaken, dacht hij.

 

Was von Havenstein dom? Kwaadaardig? In ieder geval niet meer dan de rest van ons. Misschien heeft hij de juiste keuze gemaakt. Maar de resultaten waren rampzalig. Omdat het drukken van nieuw geld het volk bedriegt die voor het oude geld hebben gewerkt, gespaard en erop vertrouwen. – Wetend dat het geld nep is, en wetend wat er gebeurt wanneer een land probeert zijn kosten met nep geld te betalen, welke idioot doet dan zoiets?

 

Wij leven als middeleeuwse slaven

De grootste toename van ‘gelddrukken’ door de Fed-Centrale Bank vond plaats tussen 2008 en 2015 – met $ 3,6 biljoen nieuw geld dat werd toegevoegd. Maar dat zou een “noodgeval” geweest zijn, veroorzaakt door de crisis van ’08 -’09. Met tegenzin en traag begon de Fed vervolgens te ‘normaliseren’ door de rentetarieven te verhogen en de geldhoeveelheid te verminderen. Aan dit streven kwam een ​​einde in juli 2019 toen de Fed de tarieven opnieuw begon te verlagen. En toen, op 17 september, zonder een wolkje aan de hemel, “schakelden ze opnieuw de drukpersen in” om ongeveer $ 100 miljard per maand toe te voegen in de komende vijf of zelfs meer maanden – gewoon om de tekorten te dekken.

 

Dat is inflatie. Vergeet niet dat “inflatie” verwijst naar het toevoegen van meer geld aan de bestaande geldhoeveelheid, niet specifiek het soort “inflatie” waarvan mensen niet houden – t.w. inflatie van consumentenprijzen.

 

Eerst komt de gelddrukkerij. Dan komen activaprijsstijgingen. Sterk stijgende consumentenprijzen zijn meestal de laatste en is de meest spectaculaire fase van een inflatoire ramp. Zoals gebeurde tijdens Weimar Duitsland (1919-1933), toen de prijzen jaarlijks met 29.000% stegen.

 

In Griekenland in 1944, verdubbelden de prijzen om de vier dagen. En in Venezuela zijn de prijzen nu met ongeveer 53 miljoen procent gestegen sinds 2016. Niemand weet voor zeker hoe of waarom deze hyperinflaties precies gebeuren. Maar iedereen is er vrij zeker van dat het hen niet zal overkomen. Niettemin gebeuren rampen met hyperinflatie zowel bij goede als slechte mensen.

 

Gewone burgers uit de middenklasse lijden al onder het corrupte monetaire systeem en zoeken naar de beste manier om hun rijkdom te beschermen en hun veiligheid te waarborgen gedurende deze beproevende tijden. De ontknoping van de grootste financiële zeepbel in de geschiedenis staat echter voor de deur.

 

Mensen dienen te begrijpen dat ze leven met een kwaadaardig en volledig oneerlijk centraal bankensysteem in privéeigendom van de Rothschild clan. We worden bejegend als, en leven als middeleeuwse “slaven”. Het is dus van vitaal belang dat alle particuliere centrale banken koste wat het kost worden vernietigd en dat wetgeving wordt aangenomen om ervoor te zorgen dat een dergelijke bank nooit meer kan worden opgericht.

 

Centrale banken zijn niet gebonden aan controles en saldo-audits

Het plan is niet alleen om achter de Deep State aan te gaan, maar ook achter de bron van hun financiering die het de Deep State mogelijk heeft gemaakt om te doen wat het doet; eenvoudig gelddrukken. Kortom, de door Rothschilds gecontroleerde centrale banken drukken geld uit het niets, overheden lenen het met toegevoegde woekerrente en belastingbetalers financieren deze fraude.

 

De centrale banken zijn niet gebonden aan controles en saldo-audits, zodat ze kunnen doen en laten, wat ze willen. En zoals we zien, verslechtert het hele economisch systeem snel. President Trump wijst voortdurend en correct zijn vinger naar de Fed. Hij beweert dat ze de economie in een recessie laten glijden, en herhaalt eindeloos wat de Fed verkeerd doet, insinuerend dat zij de oorzaak zijn als de economie verzwakt en uiteindelijk in stukken valt, zodat iedereen weet dat de centrale banken de schuldige zijn.

 

Een nieuw monetair systeem gebaseerd op een kwantumcomputer dat een einde maakt aan de financiële corruptie, woekerrente en manipulaties door de Cabal, is gereed om in gebruik te worden genomen. Het systeem functioneert vanaf een satelliet in een baan om de aarde en is beschermd door geheime ruimteprogramma’s, om ervoor te zorgen dat het niet kan worden gehackt. De hiervoor vereiste kwantumtechnologie is geleverd door de ons sympathieke off Earth Galactics. Het doel van het nieuwe financiële systeem is om een ​​einde te maken aan de geld begoocheling van de Cabal maar ook door de hele bankwereld. De sleutel is de geïmplementeerde beperking die voorkomt dat corrupte banksters buitensporig en oneerlijke winsten behalen.

 

Alle Cabal-bezittingen worden door de Alliantie in beslag genomen en herverdeeld onder de bevolking. – Alliantie theoretici bestuderen dagelijks de situatie om de timing van de Revaluatie (RV) uitgave te bepalen met behulp van wiskundige formules op basis van meerdere factoren. O.a. wordt rekening gehouden met de huidige toestand in de geopolitieke arena, de wereldeconomie, het aandeel niet-ontwaakte massa, de gebeurtenissen van nu en toekomstig geplande gebeurtenissen.

 

De QFS onderhoudt voor elke burger op de planeet een bankrekening

Op basis hiervan kan de Alliantie de optimale tijd bepalen om de RV vrij te geven. Dit moment van vrijgave nadert snel omdat de dominostenen gestaag op hun plaats vallen en het volledige plaatje beginnen te onthullen, terwijl de vals-geldmarkten van de centrale banken in snel tempo onderuitgaan.

 

Intussen is de RV verder geëvolueerd dan een eenvoudige herwaardering van valuta’s. Het zal niet de weg volgen zoals oorspronkelijk gedacht. De RV wordt afgehandeld via het Quantum Financial System (QFS). De QFS heeft inmiddels voor elk sterveling op aarde een rekening geopend. Iedereen zal deelnemen in de beschikbare compensatiefondsen. Alles wat de Cabal heeft gestolen wordt teruggestort op de individuele QFS-rekening.

 

Het Quantum Financial System wordt nog nader uitgelegd nadat dit inbedrijf is gesteld onder volledige openbaarmaking. Na, de inwerkingtreding van GESARA – Global Economische Security Reformatie Act – en is geïmplementeerd.

 

Activa worden gekoppeld aan een echt algoritme dat de werkelijke prijzen weergeeft op basis van beschikbaarheid en vraag, waardoor een vrije markt ontstaat op basis van vraag en aanbod, die is gewaarborgd tegen interventies. Dit gaat gepaard met o.a.;

 

Invoering van de goudstandaard

Schuld beëindiging

20% verkoopbelasting alleen op nieuwe goederen en producten

Afschaffing van alle inkomstenbelastingen

Afschaffing van door de overheid gesubsidieerde farmaceutische medicijnen

 

Echt geld is gekoppeld aan goud

Onder optimale condities is echt geld gebaseerd op goud. Terwijl zilver ook wordt gezien als echt geld, maar niet zo frequent toegepast als goud. Geld is, altijd een handelswaar geweest en zal he altijd blijven. Cryptos zoals o.a. Bitcoins, evenals euro’s en alle andere papieren valuta’s van nu, zijn en kunnen in deze zin geen echt geld zijn, omdat deze niet zijn gekoppeld aan waardevolle grondstoffen. Bitcoins en Dollars – en trouwens alle valuta’s – zijn op zich geen “grondstoffen“; het zijn slechts getallen zonder inhoud.

 

De mensheid worstelt al lang om zichzelf overeind te houden, om de industriële en commerciële activiteit van de wereld te bevorderen die was opgericht toen het goud nog geld was. Alle mensen op de wereld moeten zich bewust zijn van het feit dat wat vandaag geld wordt genoemd opzettelijk aan ons is opgedrongen om totale chaos en slavernij te verwezenlijken.

 

Kijk naar de prijzen van het onroerend goed en van aandelen, ze missen elk begrip van realiteit. Deze chaos kan zegevieren omdat de mensheid niet langer in contact staat met de realiteit van de fysieke wereld: rationele menselijke activiteit is losgekoppeld van de werkelijkheid op de wereld, vanwege de indoctrinatie met vals-geld-nummers. Deze indoctrinatie van vals geld staat als een scheidingswand tussen ons en de fysieke -wereld. Van mensen kan niet worden verwacht dat ze zich in goede zin en met reden gedragen tegenover de irreële wereld, als ze nepgeld moeten gebruiken. Dit zijn twee verschillende maatschappijen die nimmer eenvormig kunnen zijn.

 

De grote ontwaken gaat beginnen

Kortom, het is een opmerkelijk grote verandering die staat te gebeuren. Het kan mensen zelfs tranen van vreugde bezorgen. Het vereist echter wel de grootste heropvoeding van het leven. Speciaal voor dit doel is het boek geschreven DE GROTE ONTWAKING waarin dieper op de meest relevante onderwerpen wordt ingegaan, aangevuld met gerelateerde onderwerpen en connecties. Wees ervan verzekerd, het zal een Geweldig Ontwaking worden; uitgelegd wordt hoe de Elite de wereld leiden met als doel iedereen in elk land tot slaaf te maken en kaal te roven. Ze verkondigen economische crises en oorlogen t.b.v. eigen winstbejag met bij voorkeur zoveel mogelijk dodelijke slachtoffers, waarvan de details je zullen verbazen. Wees elke dag dankbaar dat Donald Trump de Amerikaanse president is geworden en elke dag gebruikt om het moeras verder te legen, zoals is beloofd. Het is de plicht van elke burger op de wereld een patriot in eigen land te worden.

 

Deze grote veranderingen kunnen echter pas plaatsvinden als meer dan de helft van de bevolking wakker is en min of meer begrijpt hoe de wereld wordt en is gemanipuleerd door een kleine groep wereldomvattende maffiose-criminelen, verzameld onder de naam de Deep State. Het grote gevaar is dat anders onder de bevolking chaos uitbreekt, waarvan de Deep State zal profiteren.

 

Dat is de reden, waarom dit onder alle omstandigheden moet worden voorkomen. Om de Deep State voorgoed te kunnen verwijderen is slechts een kans beschikbaar. Daarom evalueert de Alliantie van dag tot dag zorgvuldig alle parameters voor het afvuren van het ene beschikbaar doeltreffend shot.

 

Help anderen met wakker worden door FWC-artikelen te delen met iedereen die je kent. Het maakt niet uit of ze meteen geïnteresseerd zijn, ze zullen in elk geval geïnformeerd moeten worden dat het leven op aarde al vele millennia lang bestaat uit slavernij. En dat 99% van de mensheid hiervan slachtoffer is, zonder ooit enige echte vrijheid te hebben genoten.

 

Bedenk; Leugens zijn een invloedrijke vorm van magie; ze kunnen grote groepen mensen misleiden tot het maken van afschuwelijke fouten en gelijktijdig ervoor zorgen dat ze blind blijven voor het meest voor de hand liggende. Mensen laten zich gemakkelijk door leugens misleiden, terwijl ze denken dat ze het juiste doen. Het is daadwerkelijk een gruwelijk occulte daad van duivelse magie.