Geld bepaalt de relaties tussen mensen

Wat is het gevaar dat de dollar bedreigt?

‘Waarom en hoe’ bankiers de prijs van edelmetalen beheersen

Paniek brengt de goudprijs naar onverwachte hoogten

 

 Geld moet een handelswaar zijn

Als het geld ongezond wordt, wordt alles verziekt. De Rothschild Centrale Bank stuurde in 1971, de US-dollar en alle daaraan gekoppelde papierenvaluta bergafwaarts. Op dat moment bevrijdden ze de US-dollar van haar gouden handboeien. Om zo, via de dollar andermans zakken te plunderen, versterkt met dwang door wrede sancties op elk land dat de Deep State niet accepteerde. In vergelijking met de dollar van vóór 1971 heeft deze inmiddels 98% van haar waarde verloren.

 

De Fed heeft de afgelopen weken de financiële handelshuizen – de primaire dealers – op Wall Street gedoucht met een totaal van $ 2,93 Biljoen aan kortlopende leningen. Het geld is bestemd voor een liquiditeitscrisis op Wall Street welke nog niet in geloofwaardige bewoordingen aan het publiek is uitgelegd, maar vooralsnog lijkt de New York Times geen onderzoeksjournalist te hebben toegewezen om te onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is. Slechts 11 jaar geleden bliezen diezelfde handelshuizen zichzelf op gedurende de grootste financiële crash sinds de Grote Depressie, welke de VS en de wereldeconomie mee omlaag nam.

 

Dit Repo – terugkoop-overeenkomst – lening-programma begon op 17 september 2019 toen de Repo-leenrente opliep van ongeveer 2 procent tot 10 procent – wat betekent dat liquide middelen niet meer beschikbaar waren om te lenen, of dat de megabanken op Wall Street afkeer hadden van leningen aan specifieke tegenpartijen. Repo-leningen worden doorgaans ‘s nachts tegen onderpand van goede kwaliteit verstrekt aan banken, hedgefondsen en geldmarktfondsen. Echter, sinds die tijd verstrekt de centrale bank van New York deze leningen voor honderden miljarden dollars per nacht.

 

Men moet zich afvragen hoeveel geld het gaat kosten voor de Fed om aan Wall Street te verstrekken, voordat de MSM aan zijn lezers rapporteert over de grootste redding sinds de financiële crisis van Wall Street door de Fed? Zou de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, feitelijk liegen tegen het Amerikaanse publiek? Als het achterhouden van materiële feiten aan het volk een leugen is, dan heeft de Federal Reserve een bewogen geschiedenis opgebouwd. Slechts, alles wat de Fed vermeldde was dat het Repo-probleem gerelateerd was met het einde van vorig jaar, dat het slechts een specifiek gebeurtenisprobleem was, dat een leugen was, zoals nu is gebleken.

 

Inmiddels heeft de Fed aangekondigd dat het de komende maand in totaal $ 2,93 triljoen aan kortetermijnleningen zal verstrekken. Wat een bevestiging is dat de Repo-markt faalt, omdat banken hun tegenpartijen niet vertrouwen voor het onderpand dat ze als zekerheid stellen op de overnacht-leenmarkten!

 

Als het geld slecht wordt, hoe komt het dan dat ook al andere dingen slecht gaan? In extreme gevallen is het duidelijk. Neem bijvoorbeeld hyperinflatie, het vernietigt de economie; mensen worden wanhopig. In Venezuela bijvoorbeeld waren er slechts 50 ontvoeringen per jaar voordat Chavez aantrad. Maar nu, met een inflatie van een miljoen procent per jaar, gebeuren overvallen en ontvoeringen “continue”. De overheid houdt ze niet eens meer bij.

 

Echt geld is gebaseerd op goud. Terwijl zilver ook wordt gezien als echt geld, maar niet zo frequent wordt gebruikt als goud. Geld is, en is het altijd geweest, en zal altijd een handelswaar blijven. Cryptos, zoals Bitcoins, evenals dollars en alle andere papieren valuta’s van vandaag, zijn en kunnen in deze zin geen echt geld zijn, omdat deze niet zijn gekoppeld aan grondstoffen. Bitcoins en Dollars – en alle cryptos en valuta’s trouwens – zijn op zich geen “stoffen“; ze zijn niets anders dan getallen zonder inhoud.

 

Geld bepaalt de relaties tussen mensen

Geld is wat de relaties tussen mensen bepaalt. Een is meester; de andere is dienaar. Een is producent; anderen zijn consumenten. Een is geld schuldig de ander is het verschuldigd.

 

Stel je voor dat je een dag besteedt voor het fabriceren van een tool, waarvoor je € 50 wordt betaald. Dat geld is energiegeld omdat het je inspanning beloont en de nieuwe rijkdom meet die je hebt gecreëerd. Je kunt die rijkdom sparen, overdragen of doorgeven aan toekomstige generaties, zolang dat geld niet wordt geïnflateerd of gemanipuleerd. Je hebt het verdiend. En het geeft je € 50 voorsprong op mensen die die dag niets hebben verdiend. En nu, ervan uitgaand dat het gangbare tarief € 50 per dag is, kun je met dat geld de waarde van een dag van andermans arbeid “kopen”.

 

De snelheid waarmee de mensheid rijker wordt, de vooruitgang door technologische innovatie, het rentebeleid van de centrale banken – doet er allemaal niet toe. Wat telt is de €50 dat de getrouwe weergave is van wie wat aan een ander verschuldigd is.

 

Als er niets verandert, zou je eenzelfde tool een jaar later voor €50 moeten kunnen kopen. Als echter een technologische vooruitgang de tijd die nodig is om een ​​tool te maken halveert, zou je twee tools moeten kunnen kopen voor dat bedrag. En als de productiviteit is verdubbeld, zou een gereedschap-maker in staat moeten zijn om twee keer zoveel – twee – op één dag te produceren. Maar de basisrelatie tussen jou en die anderen blijft ongewijzigd.

 

Bedenk verder; Cryptos zoals Bitcoins hebben geen vaste waarde. Je weet niet wat de totale waarde van je Bitcoins is, tot het moment dat je ze hebt ingewisseld voor een hoeveelheid fiatgeld. Bitcoin heeft dus geen onafhankelijk bestaan ​​zoals fiat-geld heeft. Omdat de waarde van Bitcoin afhankelijk is van het bestaan ​​van fiat-geld om transacties af ​​te handelen. Zolang er meer kopers van Bitcoin zijn dan verkopers, zal de waarde van de Bitcoin blijven stijgen, en dat zal nog meer kopers opleveren zodat de waarde ervan naar de hemel kan rijzen.

 

Maar wanneer het moment komt – zoals altijd – er meer verkopers zijn dan kopers, zal de waarde van Bitcoin dalen. Wanneer de houders van Bitcoins een trend van dalende waarde beginnen te zien, zal er niets en niemand zijn om die trend te stoppen: eigenaren van Bitcoins zullen in paniek zich haasten om hun bezit aan Bitcoin te verkopen – aan andere houders ervan – voordat de waarde nog verder daalt. Nu steeds meer eigenaren proberen te verkopen, zullen spoedig geen kopers meer zijn: niemand zal het vallende mes willen vangen! De waarde van Bitcoin kan vrijwel nul worden.

 

Toen de beroemde Tulpenmanie van de jaren 1600 voorbij was, hadden de verliezers tenminste nog hun tulpen om naar te kijken. De Bitcoin-waardestijging die maanden – of zelfs jaren duurde – zal binnen een paar uur voorbij zijn. Bitcoin wordt dan een fenomeen in de geschiedenis van massaspeculatie dat uitkwam op ultiem massaverlies.

 

Het is dus juist te concluderen; dat Bitcoin en om dezelfde reden alle andere cryptos niets anders zijn dan een afleiding, gecreëerd om wijdverspreid publieke zorgen weg te nemen over de uiteindelijke ineenstorting van de waarde van de Dollar en andere fiat-valuta’s.

 

Wat is het gevaar dat de dollar bedreigt?

Welke entiteit zou de aandacht van beleggers willen afleiden van z’n zorgen over de dollar? Het is duidelijk dat dat de Amerikaanse regering is. Hoewel duidelijk, is er geen bewijs voor deze conclusie. Om de conclusie te onderbouwen, is de vraag: “Voor wiens voordeel?” Het antwoord moet zijn: “De Amerikaanse overheid.”

 

De grootste zorg die de Amerikaanse regering bezighoudt, is de ineenstorting van de waarde van de dollar, en Bitcoin is de afleider van het gevaar dat de dollar bedreigt. Dus, wat is het feitelijke gevaar dat de dollar bedreigt? De stijgende goudprijs, die de Dollar devalueert.

 

Conclusie: Bitcoin – en zijn navolgers – dienen om de aandacht van beleggers af te leiden van investeringen in goud. Bitcoin functioneert heel goed, als een afleider van de aandacht van beleggers in goud, omdat “beleggers” in Bitcoin de Dollar gebruiken om te kunnen investeren in wat in wezen, niet tastbaar is, zoals fysiek goud. En nog belangrijker; Bitcoin vormt geen gevaar voor de waarde van de dollar.

 

Bovendien, heeft de meerderheid van beleggers weinig of geen interesse in goud. Hun voornaamste interesse ligt in het maken van Dollarwinsten. De stijgende prijs van Bitcoin trekt de aandacht van beleggers – en dat is het doel: “Denk Bitcoins, en niet beleggen in goud.”

 

De prijzen van edelmetalen – goud en zilver – staan ​​onder strikte controle van het Rothschild-Banksters-Syndicaat. Inmiddels, zijn mogelijk president Trump en z’n team erachter gekomen via Jay Powell van de Federal Reserve, dat de echte macht in deze wereld in handen ligt van de Rothschild-internationale bankiers.

 

De tijd dat het nodig was om het bestaan ​​van deze controle te bewijzen, eindigde lang geleden. Tegenwoordig is dit een onbetwist feit. De meeste marktanalisten voor edelmetalen blijven echter hun hoofd in het zand steken voor deze fraude, en wel om verschillende persoonlijke motieven. Dat is de reden waarom ze alleen commentaar geven op het “marktgedrag“.

 

‘Waarom en hoe’ bankiers de prijs van edelmetalen beheersen

Waarom wil de bankiersmenigte de prijs van edelmetalen beheersen? Omdat hun macht is gebaseerd op vals geld dat ze uitgeven, en echte marktprijzen van edelmetalen zouden heel duidelijk het gestage verlies aan koopkracht van het valse geld onthullen dat ze uitgeven, en zodoende hun macht aanzienlijk kan uithollen of zelfs vernietigen.

 

Dit is het “Waarom” voor controle, nu het onderzoek naar het “Hoe” van de reden van controle: Analyse van de interesse van de Bankiersmenigte voor de werking van de wereldmarkt in edelmetalen, leert dat de wereldmarkt voor edelmetalen o.a. enkele centrale banken omvat, evenals particuliere investeerders die ofwel hun eigen middelen hanteren, ofwel de fondsen van bedrijven die onder hun hoede zijn.

 

De centrale banken weten allemaal dat de prijzen van edelmetalen onder strikte controle staan ​​om te voorkomen dat ze naar hun echte marktwaarde stijgen. Tot voor kort hadden deze centrale banken geen belang bij het verwerven van goud voor hun reserves, omdat ze tevreden waren met hun activiteiten op basis van fiatgeld.

 

Nu de centrale banken zich bewust zijn geworden van het grote probleem voortkomend uit de enorme hoeveelheid absolute schuld in de wereld, en van het naderend in gebreke blijven erop, hebben ze hernieuwd belang bij het verkrijgen van goud voor hun reserves, tegen de laagst mogelijke prijs. Ze zijn dus voorstander van de voortzetting van onderdrukking van de prijzen voor edelmetalen en zwijgen over deze onderdrukking in alle talen. Hun grootste zorg is hun eigen solvabiliteit, en niet het welzijn van particuliere investeerders of bedrijven.

 

Met betrekking tot de markt voor goud en zilver voor bedrijven en particulieren; in aanmerking genomen dat de overgrote meerderheid van beide groepen – bedrijven en particulieren – zwaar belast zijn met schulden; Is hun dagelijkse belangstelling eerst gericht op de handhaving van solvabiliteit om hun schulden met fiat-geld te kunnen aflossen.

 

Zowel bedrijven als de grote massa particuliere investeerders kunnen zich dus niet veroorloven om fondsen af ​​te scheiden van lopende activiteiten om deze te beleggen in goud of zilver, opdat ze primair hun huidig enorme schuldenlast moeten dienen om een faillissement te voorkomen, terwijl de stagnerende prijs van edelmetalen het voor hen onmogelijk maakt te overwegen fondsen in goud of zilver te plaatsen.

 

Bijgevolg zijn goud- en zilvermarkten voor bedrijven en particulieren teruggebracht tot een kleine minderheid aan participanten die zo weinig fiat-geld verschuldigd is dat ze zich kunnen veroorloven om goud of zilver te kopen, en te wachten op de uiteindelijke stijging tot veel hogere prijzen, wanneer het spreekwoordelijke shit de fan raakt. Dus dat verklaart het Hoe de Bankster-maffia de goudprijs laag hebben kunnen houden.

 

Paniek brengt de goudprijs naar onverwachte hoogten

Op dit moment is de stijgende goudprijs zeer zorgwekkend voor hen, aangezien goud in 2020 al ongeveer 3,5% winst heeft geboekt en ze nu alles doen wat ze kunnen om de stijging te stoppen. Ze helpen bedrijven en particulieren die hun bezit aan edelmetalen liquideren om snel winst te maken. Maar, een beleggingsonderneming denkt echter dat het gele en witte metaal de S&P 500 in de loop van dit jaar zal verslaan.

 

Als, ondanks deze situatie, de prijs van goud en zilver blijft stijgen vanwege de enorm gestegen hoeveelheid wereldschuld, uitgegeven door de Rothschild-bankiers, zal de kleine minderheid die in een lusteloze markt goud en zilver heeft verzameld, omslaan in een massa van kopers die winst willen maken. En kan paniek optreden die de prijs van goud naar onverwachte hoogten voert, het “Wacht maar af” alvorens te kopen, kan snel veranderen in “Doe het nu!”

 

Ongeveer honderd jaar geleden legde Von Mises al uit hoe dit gaat eindigen:

 

“Er is geen manier om de uiteindelijke ineenstorting van een boom veroorzaakt door kredietuitbreiding te voorkomen. Het alternatief is alleen, of de crisis eerder zou moeten komen als gevolg van vrijwillige stopzetting van verdere kredietuitbreiding, of later als een definitieve en totale catastrofe van het betrokken valutasysteem.”

 

Als er nog een truc over was die een natie kan redden van de gevolgen van overbesteding, corruptie en het ‘drukken’ van teveel geld om haar schulden te dekken, zou de Deep State deze al lang geleden hebben ontdekt en toegepast.

 

De tijd van de Deep State is op; President Trump en de Patriotten laten de spreekwoordelijke hamer over ze vallen. Velen, de meesten ervan Democratische individuen die achter Trump aangingen, hebben zichzelf publiekelijk als DS-agent blootgegeven en zullen binnenkort niet langer in staat zijn vrij door de straten te lopen.

 

Omdat hun valse beschuldigingsprocedures hebben aangetoond wie de echte DS-agenten zijn. Ze hebben geen ander plan om president Trump uit het Witte Huis te verdrijven. Nu kunnen de geplande arrestaties binnenkort beginnen. Dit zal een schokgolf over de hele wereld sturen. De DS-ontknoping staat op het punt te beginnen, nu veel meer mensen in Amerika en hopelijk elders op de wereld wakker zijn geworden.

En eenmaal wakker, kunnen ze niet meer in slaap worden gesust!

 

Het terugbrengen van de goudstandaard zal niet gemakkelijk uitvoerbaar zijn, maar het zou geweldig zijn, een ​​standaard te hebben waarop we ons geld kunnen baseren. – President Trump en de Patriotten handelen op hun pro-goudinstincten. Laat me uitleggen; Sinds de oprichting van de Fed in 1913 heeft alleen president Trump meer invloed op de Federal Reserve kunnen uitoefenen dan enig andere president.

 

Goud is de belangrijkste concurrent voor de top rol van de Amerikaanse dollar. En terwijl de Amerikaanse socialisten de waarde van de dollar inflateren, (omlaag brengen) zal dat goud des te aantrekkelijker maken. Omgekeerd; de Rothschilds doen alles in hun macht om hun gammel geldsysteem overeind te houden, via het IMF, de Wereldbank, BIS, bijna alle centrale banken en het conglomeraat van TBTF-banken door zich te verzetten tegen elke invoeringspoging van de Goudstandaard.

 

“De kwantitatieve versoepeling” van het particuliere centrale bankmonopolie van Rothschild is een ander woord voor terugkoop, om kunstmatig een ingestorte markt te ondersteunen. Een belangrijk bewijs hiervan is de reeds zichtbaar onhoudbare structuur van het financiële systeem dat op ineenstorten staat. Een ander feit is dat de banken aan particulieren steeds hogere rentetarieven in rekening brengen, terwijl ze zelf bij centrale banken steeds goedkoper geld lenen.

 

Ondanks de enorme publiciteit van de zionistische propagandamedia wordt de echte centrale bankeconomie met de dag slechter; steeds meer dure leningen aan echte mensen en bedrijven gaan onderuit. Misschien is dat de reden waarom de Wereldbank van Rothschild op 19 december waarschuwde voor “de ergste schuldencrisis in 50 jaar”? Hoe dan ook, de centrale bankeconomie wordt vernietigd en zal worden vervangen door de volkseconomie, dankzij de niet-aflatende inspanningen van het team van president Trump en zijn patriotten.