Marktinterventies zijn verstoringen

Recente economische geschiedenis de wereld heeft doorstaan

Op schuld gebaseerde uitgaven verhogen de welvaart niet

WTO-Wereldhandel staat op instorten

De gloednieuwe volkseconomie

 

De noodzaak van een vrije markt voor iedere economische deelnemer

Een economie is bedoeld om te produceren voor de reële vraag. Maar al tientallen jaren wordt deze misleid door kunstmatig lage rentetarieven om te produceren voor een vraagniveau dat in werkelijkheid niet bestaat. Dit bedrog kan heel lang voortgaan. Maar uiteindelijk moet er een aanpassing plaatsvinden – meestal herstelt een recessie de orde door zowel productie als consumptie te verminderen. Als het te lang of te diepgaand doorgaat, zoals in de late jaren ’20 in Duitsland, wordt de economische activiteit chaotisch, waardoor daadwerkelijk De Grote Depressie 1.0 begon.

 

Stimulans werkt zelden. Het probleem is niet dat iemand dit gelooft, maar dat iedereen erin gelooft. Het is op grote schaal groepsdenken. Markten zijn niet wiskundig noch mechanisch; ze zijn ethisch. Hun doel is niet om mensen rijk te maken, maar om ze wijs te maken. Als ze puur wiskundig waren, zou men kunnen anticiperen op prijsbewegingen m.b.v. computers en doctoraten in de wiskunde. Velen hebben het geprobeerd, maar voor zover bekend is het niemand ooit echt gelukt.

 

Het is ook geen mechanisch systeem. Wanneer de prijzen dalen, zijn er geen hefbomen die kunnen worden overgehaald of injectoren die kunnen worden toegepast. Het is niet zo simpel. In plaats daarvan zijn markten complex natuurlijke systemen die nooit echt kunnen worden beheerst of voorspeld. Markten leren of corrigeren zich altijd beetje bij beetje, totdat het natuurlijk evenwicht is hersteld. Dit zijn wijze lessen in de breedste zin van het woord.

 

Het doel van een beermarkt, zoals die van 2007/8, is om de fouten van de voorgaande boom die de bullmarkt van vóór augustus 2007 wordt genoemd, te corrigeren. Mensen denken dat ze geld kunnen verdienen door te speculeren. Wanneer dit idee een tijdje succesvol is, gaat het gezond verstand verloren. Mensen kochten dotcom- ondernemingen zonder businessplan en huizen om niet in te wonen. Wanneer mensen hierin niet meer zijn geïnteresseerd, verandert de markt, wat lang kan duren.

 

Mensen uit alle landen over de hele wereld zullen ontdekken dat de oplossing niet zal worden gevonden in meer overheidscontrole over de samenleving, maar door een toename van menselijke vrijheid en vrijheid voor de individuele economische actor.

 

Marktinterventies zijn verstoringen

Dit is juist; alle interventies van centrale banken in de afgelopen halve eeuw hebben de zaken erger gemaakt. Als regeringen hadden gedaan wat ze behoren te doen, de plicht vervullen om eigen burgers te beschermen door hun handen van de economie af te houden, reguleert de markt zichzelf. Op het moment dat interventie wordt toegepast, worden verstoringen veroorzaakt, zo worden kansen gecreëerd voor de Elite om het geld van de burgers te stelen, het wordt een Casino waar iedereen zijn geluk beproeft, maar in dit geval spelen de leidinggevenden van Banken niet met hun eigen geld, maar met dat van klanten en belastingbetalers.

 

Al deze interventies verstoren de markt en zorgen voor deflatie of inflatie, die beide slecht zijn voor de markteconomie. Maar wat nu wordt waargenomen, is allemaal slecht, slechte inflatie en slechte deflatie. Het is het resultaat van monetair wanbeheer. En het stuurt aan allen verkeerde signalen en maakt de situatie onvermijdelijk erger.

 

Ten eerste is deflatie slecht omdat deze het gevolg is van een enorme hefboomwerking: schulden worden afbetaald, versterkt door afschrijving van schulden en activa. Dit wordt technisch gezien een depressie of een grote recessie of een ‘grote samentrekking‘ genoemd. Noem het zoals je wilt. Het is een deflatie waarin prijzen dalen. Gevolgd door slechte inflatie die wordt veroorzaakt doordat de centrale banken te veel geld gaan drukken. Deze inflatie is erg slecht omdat het een toename is van de hoeveelheid papiergeld, zonder een toename van de reële vraag voor goederen.

 

Dit impliceert hogere schulden en tekorten van de overheid, waardoor het onmogelijk wordt deze op eerlijke wijze te betalen. Uiteindelijk bereiken de centrale banken het ‘point of no return’ waar ze vastzitten zoals nu het geval is, zonder een uitweg. Daarna volgt een nieuwe crisis, hetzij in de vorm van wanbetaling, hetzij hyperinflatie, of beiden.

 

Conclusie; elke vorm van monetaire interventie in een markteconomie is slecht. De ideeën van Friedman of Keynes zijn niet goed, maar de benadering van Friedrich von Hayek biedt een doordachte houding ten opzichte van monetaire interventie. “Interventies op grote schaal, zoals nu gebeurt, zijn de ergste vijand van de economie. Alleen tijdelijke interventies op beperkte schaal kunnen soms nuttig zijn.”

 

Recente economische geschiedenis de wereld heeft doorstaan

Sinds het einde van WO II was de economie voortdurend in expansie. In het begin was er een gezonde uitbreiding. Consumenten hadden tijdens en na WO II geld gespaard. Ze waren klaar om weer aan het werk te gaan in de consumenteneconomie en hun geld te besteden. In die periode was de VS ‘s werelds grootste geldschieter, toonaangevend exporteur en toonaangevend in productie, kortom leidend op alle fronten.

 

In 1971 werd onder de Nixon-administratie de goudsteun voor de dollar als de reservevaluta van de wereld afgeschaft. In de jaren tachtig veranderden de VS van een netto schuldeiser in een netto schuldenaar aan de rest van de wereld. Rond de jaren negentig gaven consumenten meer geld uit dan ze verdienden en stopten met sparen rond de eeuwwisseling. Consumenten werden afhankelijk van spaargelden van Japanners en Chinezen, die een consumptie-economie creëerden met een stroom van kredieten die op haar beurt culmineerde in het leven boven hun stand. Consumenten raakten verslaafd door meer schulden op te bouwen. Als gevolg hiervan groeide de financiële sector op een ongelooflijke manier, uiteindelijk culminerend in de financiële crisis in 2007/8.

 

Maar tegenwoordig is het anders. De centrale banken reageren nu met nul-rentetarieven, ze hebben voor meer dan € 20 biljoen aan bailouts en subsidies in de markt gepompt, zonder de ‘oude groei-stimulus- magie’ te kunnen herhalen. Omdat consumenten nu te veel van alles hebben en niet het extra geld beschikbaar is om extra aankopen te betalen. Ze hebben geen andere keuze dan op alles te bezuinigen.

 

Wat zou er gebeuren als je het afgelopen jaar elke beschikbare kredietbron had geoptimaliseerd? Je consumptiesnelheid was gestegen, je had hogere eisen gesteld aan de economie en uiteindelijk nam je behoeften langzaam af. Je hebt weinig verlangens meer, maar wel veel schulden. Je wilt voor lange tijd niets meer kopen, totdat je je balans hebt gerepareerd.

 

Een hoge schuldgroei is op zichzelf geen probleem. Als deze fondsen verstandig worden geïnvesteerd, als ze nieuwe economische kansen bieden, dan kunnen deze schulden, als aandeel van de nationale schuld, winstgevend blijven. Maar dat is niet wat er is gebeurd.

 

In plaats daarvan heeft elke nieuwe euro aan schulden sinds de jaren zestig minder waarde toegevoegd aan de economische groei. Dit geeft aan dat de economie te lijden heeft van systematisch dalende rendementen. Tegenwoordig voegt elke nieuwe euro/ dollar aan schuld ongeveer 0,54 toe aan de economische groei – ervan uitgaande dat de economie met 2,5% per jaar groeit – wat niet het geval is, zoals we al weten, vanwege veel hogere reële inflaties zoals officieel wordt gepubliceerd.

 

Op schuld gebaseerde uitgaven verhogen de welvaart niet

Het overgrote deel van de schulden die in de jaren negentig werden toegevoegd, werd gebruikt om enorme financiële speculaties te genereren in bedrijven, op huizen en op woninghypotheken. Wanneer deze financiële activa leeglopen, blijft de schuld bestaan, waardoor de schuld als percentage van de activa steeds hoger wordt. “De totale schuld, als percentage van het bbp, is in de VS gegroeid van ongeveer 150% in 1982 tot bijna 300% vandaag,” – in de EU blijkt dat niet veel anders zijn.

 

Het hele idee van schuld is om uitgaven en bedrijfswinsten te stimuleren door een verhoogde vraag. Maar iedereen weet dat je niet echt rijker kunt worden door te besteden. Terwijl consumptieve uitgaven de minst efficiënte en effectieve uitgaven zijn. Dus centrale bankiers geven het zelf uit. En mensen krijgen wat ze willen: oorlogen met Boondoggle, subsidies met stemomkoperij en grote bonussen voor incompetente bankiers.

 

De huidige economische bloei is gebaseerd op schuld en de op schuld gebaseerde economie wordt mogelijk gemaakt door het gemakkelijk geldbeleid van de Centrale banken. De enorme hoeveelheid schulden van consumenten, bedrijven en vooral de overheid is de belangrijkste reden dat de Fed en de centrale banken zich genoodzaakt voelen om historisch lage rentetarieven te handhaven. Als de tarieven naar marktniveau zouden stijgen, zouden de rentebetalingen door overheden de economie onstabiel maken. Hierdoor zou de bubbel van de overheidsschuld kunnen barsten, wat zal leiden tot een grote crisis. Doorgaan op het huidige pad van lage rentetarieven zal echter onvermijdelijk leiden tot een euro/dollarcrisis en een ineenstorting van het Keynesiaanse welfare-systeem.

 

Als ze miljarden blijven verspillen aan oorlogen in het buitenland en mislukte programma’s thuis, en doen alsof ze een crisis kunnen voorkomen via valse bezuinigingen op door de Centrale Bank gevoede groei, zal de onvermijdelijke ineenstorting alleen maar pijnlijker worden. De enige manier om economische rampen te voorkomen, is door de uitgaven te verminderen en de Federal Reserve en alle andere centrale banken te auditeren, en af te schaffen.

 

Elke poging tot heropleving door extra geld in de economie te pompen, leidt alleen maar tot inflatie en verslechtert de toekomstig economische vooruitzichten. Schuld en speculatie op dit moment zijn kenmerken uit het verleden en zijn nu niet meer van toepassing.

 

Nu is de omkering van de economische expansiecyclus begonnen die krimp wordt genoemd. (Zie nevenstaande grafiek). Dit betekent minder consumptie, minder schulden en meer besparingen. En onder dergelijke omstandigheden verandert de economie in een depressie.

 

Verwacht geen gezonde nieuwe boom, de wereld is getuige van het zieke echo van het oude. Regeringen worden geleid in de poging de bubbel opnieuw op te blazen met garanties en weggevertjes zo groot als de jaarproductie van ‘s werelds grootste economie, maar bereiken niet het gewenste resultaat, omdat elke cent van dit geld is geleend. Dan is het ook logisch dat elke cent op een bepaald moment weer uit de wereldeconomie moet worden teruggetrokken.

 

WTO-Wereldhandel staat op instorten

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog functioneert de internationale handel op de Amerikaanse dollar als de belangrijkste reservemunt van de wereld. Het faillissement van de fiat Amerikaanse dollar in 2008 heeft geleid tot instabiele wereldmarkten die op instorten staan. In het jaar 2008 werd de BRICS Alliantie opgericht – Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika – met als doel een Global Currency Reset – GCR uit te voeren.

 

Economen hebben duidelijk gemaakt dat de enige mogelijkheid de markten te redden ligt in de GCR die op basis van goud/activa gedekte valuta alle deelnemende 209 landen met elkaar op gelijke voet plaatst. De GCR zou vergezeld gaan van een schuldjubileum dat schulden zou annuleren, waarvan een groot deel is opgenomen in bankderivaten, waaronder hypotheken.

 

Er is veel tegenstand opgetreden tegen de uitvoering van de GCR, omdat daarmee de belastingbetaler-dollars/euro’s van de particuliere centrale bankiers wordt afgenomen, lees de Rothschilds, Rockefellers, c.s. politieke elites in US Inc., waaronder ook de Britse kroon en het Vaticaan – als geheel tegenwoordig beter bekend als de Deep State die eigenaar zijn van het Global Monetair System. Dat impliceert; teruggave van hun macht en gestolen gelden aan het volk. Met andere woorden, elk land zal moeten terugkeren naar de in de oorspronkelijke grondwet vastgelegde bestuursstructuur, waardoor ook de VS-Republiek wordt hersteld.

 

De gloednieuwe volkseconomie

Dit is de reden waarom president Trump en de Patriotten een gloednieuw economisch systeem opbouwen t.w. de volkseconomie om de centrale bankeconomie te kunnen vernietigen, waarin de wereld zich nu bevindt sinds minstens het jaar 1913.

 

De volkseconomie is niet gebaseerd op schuldgeld dat uit het niets wordt gecreëerd met rente die moet worden betaald door belastingbetalers om iedereen tot slaaf te maken. Deze nieuwe economie is gebouwd op degelijk, door activa gedekt geld zonder dat er woekerrente aan verbonden is.

 

In de centrale bankeconomie; wordt het geld illegaal opgepot door de centrale banken van Rothschild om te worden overgeboekt op hun geheime rekeningen bij de Bank van Engeland en de Vaticaan Bank in Rome. – Ons nieuw economisch systeem bevorderd de creatie van nieuwe banen, is gebaseerd op niet fluctuerende valuta zonder berekening van rente, zonder particuliere centrale bank. En dit is waar de centrale banksters bang voor zijn. Ze doen er alles aan om de volkseconomie te voorkomen. Ze willen niet dat de mensen zien dat ze jarenlang op grote schaal fraude hebben gepleegd. In het nieuwe geldsysteem gaan mensen ontdekken dat er geen inflatie is, geen verlies van koopkracht, het wordt voor iedereen een ongelooflijke economie.

 

Elke dag zal ons leven gaan verbeteren, slechts één kostwinner in het gezin is voldoende om allen te ondersteunen en te bieden wat nodig is. Mensen behoeven geen creditcard meer te hebben om hun aankopen te betalen.

 

De centrale banksters willen niet dat het volk begrijpt dat zij de schuldigen zijn die met opzet iedereen arm houden door hen via het corrupte geldsysteem in slavernij worden gehouden. Door ze aanhoudend met nieuwe schuld te belasten, in plaatst van te laten leven en genieten van 100% van hun verdiend geld. Een basisprivilege waarop iedereen recht heeft. Hun grootste angst is dat dit nu bekend wordt. – Zo willen ze evenmin dat de USA en UK nieuwe bilaterale handelsovereenkomsten afsluiten met andere landen, los van de WTO – (Wereld Trade Organisatie) dat een belangrijke steunpilaar is van de Deep State.

 

Tot slot een aantekening over de recente gebeurtenissen ter voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen; Na de nederlaag van de Democraten over de afzettingsprocedure van President Trump, blijkt dat een aanzienlijke actie wordt gelanceerd tegen degenen die hem valselijk hebben beschuldigd van een ​​voorgenomen staatsgreep. Q-volgers verwachten dat nu sensitieve overheidsdocumenten worden ge-declassificeerd die schokkende misdaden en samenzweringen zullen onthullen. De blootgestelde criminelen zullen waarschijnlijk reageren met gevaarlijke tegenaanvallen, waarvan de meeste niet zichtbaar zullen zijn voor het publiek. Zoals Q onlangs schreef; “De stille oorlog gaat verder”.