Verzonnen rampen leiden tot grote financiële voordelen

Het ontstaan van de heersende elite

De heersende Bloodlijnen

Wordt deze Pasen de ware Bijbelse wederopstanding?

 

Crisissen worden zorgvuldig gepland en uitgevoerd

De oorsprong van de financiële problemen van vandaag, laat duidelijk zien dat de geschiedenis geen willekeurige opeenvolging van gebeurtenissen is geweest, maar eerder een zorgvuldig gepland, georkestreerd en uitgevoerd ‘ontwerp’ voor diefstal van land, rijkdom en grondstoffen door een klein aantal rijke en bevoorrechte individuen gericht op wereldoverheersing. Dit is op zo’n grote schaal uitgevoerd dat het bijna onbegrijpelijk lijkt, maar zoals het oude gezegde luidt: “De best bewaarde geheimen zijn verborgen in het volle zicht.”

 

Alle regeringen ter wereld, op een paar na, verkeren sinds de jaren dertig in een staat van faillissement aan de Rothschild-misdaad-cabal. Deze criminelen hebben honderden jaren lang economische boom en bust cycli ontwikkeld, waaronder de crash van 1929 met de Grote Depressie van de jaren dertig en meer recent de crisis van 2007/8. De meeste economen, die geen idee hebben wat er aan de hand is, zullen zeggen dat boom en buste deel uitmaken van een natuurlijke ‘economische cyclus’. Wat onzin is; deze worden vooraf systematisch gepland door speciale belangengroepen, zoals de Rothschilds en hun centrale en andere bankconglomeraten onder controle van hun commandostructuur.

 

De 13 bloedlijnfamilies verhandelen dagelijks miljarden dollars via de wereldbeurzen en ze bepalen of de markten stijgen of dalen, floreren of failliet gaan. Marktcrashes gebeuren niet zomaar – ze zijn gemaakt om te gebeuren. Als je weet dat de crash eraan komt, omdat je hem zelf veroorzaakt, weet je dat je hoog moet verkopen en laag moet terugkopen zodra de crash is geschied. Op deze manier verhoogden ze hun belangen enorm door bedrijven over te nemen tegen een fractie van de prijs van vóór de gemanipuleerde ineenstorting.

 

Verzonnen rampen leiden tot enorme financiële voordelen

Ze beginnen; door het terugroepen van leningen en maken het moeilijk of onmogelijk nieuwe leningen te krijgen, wat resulteert in een daling van de hoeveelheid geld in omloop. Met als gevolg dat een deel van de mensen hun lening niet kan terugbetalen terwijl ze die niet kunnen vervangen door nieuwe leningen, waardoor ze failliet gaan. Deze huiseigenaren zijn nu gedwongen om hun onderliggende waarde op de lening tegen ver gereduceerde waarde over te dragen aan de geldschieters. En blijven hoogstwaarschijnlijk voor de rest van hun leven in de restschuld hangen. Deze truc wordt vaak toegepast om het financiële levensbloed uit de mensen te zuigen om ze als hun schuldslaven in het gareel te houden. Hun basisstrategieën zijn: het destabiliseren van naties; verpesten van hun economieën om de spaargelden en activa van het volk naar henzelf over te hevelen.

 

Een klassiek voorbeeld is van Nathan Rothschild tijdens de Slag bij Waterloo in 1815, toen hij Engeland ‘kocht’ voor pennies op het Britse pond.

 

In de vroege ochtend van 20 juni 1815 verrichtte Nathan Rothschild, een van de vijf zonen van Mayer Amschel Bauer, een van de meest slinkse financiële manoeuvres uit in de geschiedenis. Minder dan twee dagen ervoor, in de late avonduren van 18 juni 1815, werd Napoleon verslagen in de slag bij Waterloo door een bondgenootschap onder leiding van Engeland. Dit maakte een einde aan de Napoleontische oorlogen. Nathan Rothschild, in die tijd al een rijk en invloedrijk persoon, kon enkele uren voor de officiële aankondiging aan de rest van het publiek kennis nemen van de geallieerde overwinning – via een privéboodschapper.

 

In een gewaagde en bedrieglijke manoeuvre begon Rothschild enorme hoeveelheden Britse consuls van geconsolideerde annuïteiten te verkopen, in wezen wat vandaag de dag aandelen worden genoemd. Toen andere investeerders in het hele land deze actie van Rothschild opmerkten, ontstond een paniek. Iedereen ging ervan uit dat de acties van Rothschild een signaal was dat Waterloo een overwinning was voor Napoleon, en niet voor de geallieerde troepen, met als implicatie dat de waarde van de consuls zouden vallen bij een Franse overwinning.

 

Een groot aantal investeerders volgde dit voorbeeld en verkochten hun consuls in afwachting van een Franse overname van het land. Vervolgens, vlak voordat de officiële aankondiging werd gedaan dat Napoleon was verslagen, kocht Rothschild een enorme hoeveelheid consuls op tegen bodemprijzen.

 

Toen de Overwinningsaankondiging werd gedaan, steeg de waarde van de consuls en Nathan behaalde 6.500 keer meer rijkdom dan hij voordien bezat. In wezen roofde hij het land blind en werd, voor alle betekenissen en doeleinden, de eigenaar van het grootste deel van Engeland. Vanaf dat moment had zijn familie meer rijkdom dan ze ooit van hadden kunnen dromen. Ze werden een invloedrijke speler in de regering en beïnvloeden beleidsbeslissingen in hun voordeel.

 

Het is opmerkelijk dat dit plan van Rothschild van historisch betekenis is, het toont nl. aan hoe de vervaardiging van rampen uiterst winstgevend is.

 

Het ontstaan van de heersende elite

In het begin van de 17e eeuw, werd een onderneming oprecht welke uiteindelijk de heersende elite zou worden en de vormgevers van de geschiedenis werden.

 

“In het jaar 1600 presenteerde koningin Elizabeth I een charter aan de Oost-Indische Compagnie. De geschiedenis vertelt dat hun doel was om handelsrelaties aan te gaan met de oosterse wereld, voornamelijk India en China. Officieel werd in thee gehandeld. Hoewel dit zeker waar is, heeft het verhaal een veel donkerdere kant. De echte doelen van deze onderneming waren tweeledig: het bestuderen van de bank- en financiële systemen van de oosterse wereld, met name India, voor uiteindelijke manipulatie doeleinden, en het introduceren van opium in het Verre Oosten. Door het laatste van deze twee kon de Oost-Indische Compagnie enorme hoeveelheden rijkdom vergaren die in de koninklijke schatkisten werd opgeslagen.

Deze opiumhandel begon, met de teelt van opiumpapavers in de Koninklijk botanische tuinen in Londen. Deze werden vervolgens verscheept naar India, waar de Britten begonnen met het verbouwen van enorme plantages met opium producerende klaprozen. Van daaruit werden de klaprozen in de vorm van ruwe opium d.m.v. Engelse Tea Clipper-schepen naar China vervoerd, waar ze aan het Chinese volk werden verkocht. Gedurende vele decennia ging deze opiumhandel ononderbroken door, en als gevolg daarvan gebeurden twee belangrijke dingen:

 

  • De Oost-Indische Compagnie verdiende een fortuin door deze enorme hoeveelheden opium te verkopen, en
  • De Chinese natie werd een natie van verslaafden, met vele miljoenen mensen die verslaafd raakten aan opium en daardoor de voortgang van de opbouw van de infrastructuur van China stopzetten.

 

Het heersende orgaan van de Oost-Indische Compagnie stond bekend als ‘The Council of 300’, maar toen de opiumhandel begon te groeien en lucratiever werd en enorme hoeveelheden rijkdom binnenhaalde, fuseerde de Britse monarchie met de onderneming, en uit deze daad ontstond een groep die zichzelf tot op de dag van vandaag ‘Het Comité van 300’ noemt.

 

Door de financiering van zulke rijke individuen als Nathan Rothschild en anderen, veranderde de Britse Oost-Indische Compagnie uiteindelijk in Het Comité van 300: een groep van 300 global elites die een geheime heerschappij over de westerse wereld voerden. De Britse monarchie, die op het hoogste echelon staat in deze machtsstructuur, had zelf grote rijkdom vergaard als onderdeel van de opiumhandel. Het idee achter hun plan van overheersing was vrij eenvoudig: wie de rijkdom van de wereld beheerst, oefent uiteindelijk een enorme macht en invloed uit over de planeet.

 

De heersende Bloedlijnen

Rond 1865 voor en na de Amerikaanse Burgeroorlog begon het Comité van 300, de jezuïeten en de 13 pauselijke bloedlijnfamilies een openlijke poging om invloed uit te oefenen, teneinde controle over de Verenigde Staten van Amerika te krijgen. De Britse monarchie bereikte dit op vrijwel dezelfde wijze als voorheen gedaan in heel Engeland: t.w. door middel van controle over land, middelen en financiën. Door zich op één lijn te stellen met rijke individuen zoals J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Andrew Mellon, Paul Warburg en E.H. Harriman – van wie velen reeds puissant rijk waren geworden door hun inspanningen als defensie-aannemers op te treden als onderdeel van oorlogsinspanningen. Zo, werd hetzelfde plan opnieuw uitgevoerd: t.w. accumulatie van enorme hoeveelheden rijkdom door oorlog op koste van slavenarbeid, en vervolgens deze keer uitgevoerd in de Verenigde Staten. – Trouwens, Morgan en Warburg waren de Amerikaanse agenten van de familie Rothschild in Engeland.

 

Het is goed gedocumenteerd dat mensen zoals de Rothschilds en de vorsten van Groot-Brittannië en ook Nederland de reguliere bevolking als deplorabele slaven beschouwden, vaak onder de vermelding ‘massa’s’ of ‘nutteloze eters’. Vanaf dit punt begon een zeer klein aantal mensen een enorme hoeveelheid Europese middelen, zoals grondstoffen, land en financiën te beheersen. De bevolking speelde de rol van pionnen op een groot schaakbord en voorzag in de behoeften van de elite, terwijl ze zich, niet bewust waren van wat zich achter het schermen afspeelde.

 

Hier is hoe hun manipulatie werkt; het gebeurt elke dag over de hele wereld. Wereldwijd financieren, inclusief bankieren, aandelenmarkten of wat dan ook, is gewoon een truc gebaseerd op vertrouwen. Als mensen zich zeker voelen, kopen en investeren ze, en de economie groeit, als ze hun vertrouwen verliezen, kopen en investeren ze niet en krimpt de economie. Het enige dat nodig is, is een sombere voorspelling van de door de cabal gecontroleerde financiële mainstream media, of een gerucht dat de ronde doet over economische problemen, en het kaartenhuis kan van de ene dag op de andere instorten. De cabal is expert in dit soort geruchten.

 

Zij en hun bankkartel hebben sinds ongeveer 1800 ook alle partijen gefinancierd in oorlogen. – Oorlogen die hun agenten in de regering, het leger en de inlichtingendiensten hebben gemanipuleerd en aangewakkerd. Dit heeft het leven van minstens honderden miljoenen mensen gekost – 75 miljoen alleen al in WO 1 en 2, waardoor de cabal, regeringen en mensen kan controleren door middel van schuldleningen. Wanneer de oorlogen de landen hebben verwoest, leent het cabal-bankkartel meer geld om ze weer op te bouwen, de rentebetaling voor de leningen maakt hen tot slaven van de cabal. Omdat de cabal ook eigenaar is van de defensieaannemers, verkopen ze hen de wapens tegen een enorme winst, waarvoor ze meer leningen aan regeringen verstrekken. Als de cabal geen oorlogen wil, zouden er geen meer zijn.

 

Hun plan om de planeet volledig over te nemen, is enorm succesvol door hun manipulatie vanuit achter de schermen om zich te verbergen; ze besturen mensen als poppen aan snaren en zo werd de elite door de eeuwen heen de rijke heersers en duistere machthebbers.

 

De ‘Niet zo Koninklijk Familieachtige dieven van de wereld’ en hun weelderige levensstijl zijn onderdeel van NWO-agenda. Ze zijn tot in de kern slecht en verrot. Het zijn walgelijk satanische wezens. Waarvoor het volk buigt en knielt en zwaaien met hun vlaggen! Als je alleen meer wist over hun echte geschiedenis, zou je deze satanische misdadigers niet als beroemdheden aanbidden, maar blij zijn ze te zien hangen aan de galg.

 

Wordt deze Pasen de ware Bijbelse wederopstanding?

De Nieuwe Wereldorde staat tegenover de twee machtigste landen ter wereld, en deze neppandemie heeft alles veranderd. Op grote schaal wordt inmiddels waargenomen hoe wanhopig de bankiers zijn geworden, en dankzij de nauwe samenwerking tussen presidenten Trump, Poetin en Xi zal er geen WW3 komen.

 

De beëindiging van de particuliere centrale banken, de Federal Reserve, de BIS, de Wereldbank, het IMF, de Europese Centrale Bank, de EU, de NAVO, is ingang gezet. Onze wereld zal uiteindelijk een veel betere plek worden om te leven, misschien wordt het al binnenkort veel beter. De wederopstanding van Pasen komt eraan; kan deze nu de ware Bijbelse worden?