Geld verdienen over de ruggen van het volk

Boom- en bust cycli worden met opzet gemaakt

 

Geschiedenis en oorsprong van onze schuldslavernij

De unie, in 2000 voor Christus, tussen Babylonische religies, het Babylonisch bankwezen en de Babylonische wetgeving heeft de wereld in lijfeigenschap gebracht. Kort voor de geboorte van Jezus Christus ook genaamd Yeshua Messias; zetten de Romeinen een “Marionettenregime” op in Israël, om de harde realiteit te verbergen dat de Israëlieten een veroverd volk waren, en dat doeltreffend te camoufleren. Doordat, in deze oude culturen de “Wet” werd beheerd door het “Priesterschap”, sloot een groep priesters die bekend staan als “Farizeeërs” een bondgenootschap met de Romeinen om het gewone Israëlische volk te misleiden, verwarren, plunderen en tot slaaf te maken.

Sinds de dag Jezus Christus, die de tempel met rechtvaardige woede bestormde en de tafels van de geldwisselaars omvergooide en hen om de oren en schouders sloeg teneinde ze uit de tempel te verwijderen, onder mededeling; ‘Maak van mijn Vaders huis geen koopmanshuis,’ riepen diezelfde geldwisselaars dagen later om Zijn dood. Want Jezus was een bedreiging was voor hun onderdrukkend en tiranniek financieel systeem. Vervolgens verenigden de twee belangengroepen, de Romeinen en de Farizeeërs zich, om een paar dagen later Jezus Christus aan het kruis te nagelen.

 

Het feit dat de religie van de Farizeeërs nooit als uitgestorven is geregistreerd, geeft aan dat zij en hun slavernijpraktijken tot op de dag van vandaag zijn blijven bestaan. Bovendien, in hun eigen literatuur t.w. de moderne beoefenaars van het ‘rabbijns jodendom’ wordt rustig toegeven dat ze afstammelingen zijn van deze oude Farizeeërs.

 

Jezus Christus en zijn volgelingen werden gekruisigd omdat ze zich vrijmoedig hadden uitgesproken tegen dit kwaad van de Romeinen en hun gemene-Israëlische Farizeeërpoppen. De Romeinen waren reeds eerder sympathisanten van diezelfde Babylonische slavenhandel. Dit geeft aan dat de connectie tussen de Romeinse gedragscode van slavenhandelaren en de Farizeeërs meer dan alleen een toeval is. Dit laat zien dat op een bepaald punt in de oude geschiedenis; de Romeinse slavenhandelaren en de Farizeeërs afkomstig zijn uit Israël met gemeenschappelijke culturen.

 

Dit bevestigt dat de moderne ‘magie’ van het creëren van geld uit het niets zijn oorsprong heeft in de oude stad Babylon. Duidelijk, eerder dan 600 jaar voor de geboorte van Jezus Christus. Meer specifiek, beoefenaars van deze praktijken stonden al van oudsher bekend als de ‘geldwisselaars’, ze ‘veranderden geld vanuit jouw hand in hun hand’.

 

Omstreeks 1000 v.Chr. waren reeds geldwisselaars actief, aangezien ze al voordien hadden ontdekt dat controle over een frauduleuze geldhoeveelheid hen niet alleen controle gaf over de bezittingen van de mensen, maar op reële wijze ook controle verkregen over de regeringen van het volk en hun burgers.

 

Rond 50 voor Christus nam Julius Caesar zelf de controle over het monetaire systeem van het koninkrijk, door munten te slaan voor gebruik in de dagelijkse handel. Met een overvloed aan echt geld bloeide het koninkrijk, floreerde het bedrijfsleven en profiteerde iedereen ervan. Iedereen, behalve de geldwisselaars, wiens levensonderhoud op zijn kop werd gezet toen hun controle over de financiën van het land van hen werd afgenomen.

 

Hun macht zou echter niet lang sluimeren. Ze begonnen plannen te maken om hun controle over het volk te heroveren, en Caesar werd kort daarna vermoord. Het duurde niet lang voordat de corruptie terugkeerde, de belastingen toenamen en de geldhoeveelheid met 90% verminderde, waardoor bedrijven failliet gingen, mensen hun huizen en land verloren, en armoede de norm werd. Dit klinkt bekend!

 

De regering van koning Henry I 1100 – 1135 brengt een nieuwe vorm van geld in circulatie dat de geldwisselaars beroofde van hun ongezonde macht over mens en naties die reeds meer dan 700 jaar had geduurd. Hij creëerde een valuta die Kerfstok werd genoemd. Het was een stok van gepolijst hout met inkepingen langs één kant, waarvan het aantal het geldbedrag van de stok wordt weergeeft, zoals de naam bevestigt.

 

De ‘Kerfstok’ werd in de lengte gespleten, waarbij elke helft identieke inkepingen droeg. De ene helft kwam in omloop; de andere helft werd door de koning bewaard. Het maakte vervalsing onmogelijk. – Het systeem was een groot succes, aangezien de belastingen van de koning moesten worden betaald door middel van de kerfstok, werd de circulatie verhoogd en de acceptatie ervan als legitieme vorm van geld verzekerd. Het belangrijkste voordeel was dat het de geldwisselaars weerhield controle te krijgen over de geldhoeveelheid. Dat viel niet goed bij hen. Ondertussen was de wereld voor de mens een veel gelukkiger plek geworden. Na de dood van de koning keerden de geldwisselaars terug.

 

In 1791 had Alexander Hamilton, de minister van Financiën, de eerste centrale bank opgericht, onder de naam de First Bank van de United States, alhoewel op dat moment slechts vier andere banken in het hele land operatief waren. De charter van de bank liep af in 1811. In 1816 probeerden ze het opnieuw, met de oprichting van de Second Bank van de United States, welke in 1836 afliep en niet werd verlengd door Andrew Jackson, de 7e president van 1829 tot 1837 van de Verenigde Staten, dat opnieuw het centrale banksysteem van geldwisselaars beëindigde. Na zijn dood in 1845 keerden de criminele geldwisselaars terug. Ze creëerden de bankencrisis van 1907 om de derde aanval uit te voeren om controle over het geldsysteem te verkrijgen.

 

In 1913, door omkoping van de regering van Woodrow Wilson, herstelden ze hun macht onder de titel van de Federal Reserve Bank, die noch federaal noch een bank is. Het was in 1963 dat president John F. Kennedy, 1961 – 1963, een poging ondernam om de criminele geldwisselaars te verwijderen, waarvoor hij in november 1963 in Dallas, Texas, werd vermoord.

 

In 2012, na de tweede verkiezing van Barack Obama, vormden drie patriotten een geheime groep van tien zeer rijke, intelligente en machtige miljardairs. Ze waren bezorgd over het verlies van Amerika door fascistische machten aan buitenlandse regimes. Daartoe vormden ze een geheime alliantie, loyaal aan de vlag en de grondwet van Amerika. Ze waren allemaal persoonlijk bekend met leden van de Deep State en vernamen zodoende uit de eerste hand kennis over hun plannen.

 

Deze groep, Q genaamd, besloot de volgende president van de Verenigde Staten te kiezen. Gesteund door hun krachtig, geheime alliantie, namen ze contact op met vertrouwde medewerkers, om op dezelfde wijze als de Deep State alle voorgaande presidenten verkoos, nu hun eigen president te laten verkiezen ter verzekering van de uitvoering van hun plannen. Op deze wijze besloten ze de Deep State te verslaan met hun eigen spel, zonder hen te laten merken dat ze concurreerden in dezelfde match.

 

Hun eerste stap was het selecteren van de kandidaat die volgens hen het meest geschikt is om de taak van POTUS te vervullen. De criteria voor hun kandidaten waren; charisma, rijk, krachtdadig, zelfgemaakt, gemotiveerd, eergevoel, om Amerika weer op de eerste plaats te zetten. Verder, een dikke huid, een constitutionalist, vastberadenheid. Geen politicus maar ondernemer, en moest geloven in de mogelijkheid van succes in deze functie.

 

Ze selecteerden zeven gekwalificeerde kandidaten. Na zorgvuldige afweging waren uiteindelijk twee kandidaten uitverkoren. Een van hen was Donald Trump. Als hij hun verzoek zou afwijzen, zou hun tweede kandidaat, president zijn geworden.

President Donald Trump werd verplicht elke kans te benutten om de Deep State-cabal te ontmaskeren; de “duistere” criminelen die alles ondernemen om te voorkomen dat de mensheid wakker wordt.

Ze zijn nu wanhopig en doen alles eraan om de verandering in een betere wereld voor ons allemaal te voorkomen. De Deep State haat de mensheid omdat ze de mensheid vrezen. Ze kennen de ware mogelijkheden van de mensheid, daarom ondernemen ze alles om de bevolking te vernietigen door middel van giftige medicijnen van Big Pharma; de zogenaamde “Gezondheidszorg” die noch gezondheid noch zorg biedt; toepassing van obstructieve methoden om genezing te voorkomen; zoals o.a. giftig gefluorideerd water; bewerkte voedingsmiddelen met giftige chemicaliën; frisdranken met gevaarlijke suikers en zoetstoffen; chemtrails die het milieu verpesten; een onderwijssysteem vol leugens, om maar enkele feitelijkheden te vermelden. De Deep State wil alleen omgekochte volgers, geen onafhankelijke leiders.

 

Dankzij de goed georganiseerde Q-structuur zijn President Trump en de patriotten succesvol en hebben ondertussen de Deep State in de verdediging gemanoeuvreerd. Hun belangrijkste instrument is nog steeds de gelduitgifte door centrale banken die nu bewust worden geruïneerd. Inmiddels is de wereld hiervan in real time getuige. Het wereldwijde Rothschild-banksysteem evenals hun centrale bankeconomie is nu volledig disfunctioneel geworden, zoals alom wordt waargenomen en bewezen door de krankzinnige dagelijkse biljoenen vergroting van de nieuw geld hoeveelheid.

 

Het drukken van biljoenen geldeenheden, met negatieve rentetarieven, onbeperkte kwantitatieve versoepeling QE – een andere naam voor gelddrukken – is nodig voor het opkopen van biljoenen aan schatkistpapier, hypotheek gedekte schulden, gemeentelijke obligaties, junk obligaties enz. Dit is zonder twijfel het doodvonnis voor de centrale bank economie. We zijn nu in de overgang naar de volkseconomie waaraan het Trump Team sinds het aantreden heeft gewerkt.

 

De uitbraak van het C-Virus is een door Deep State Cabal geïnitieerde operatie om de wereldbevolking te reduceren volgens Agenda 2030. Deze wordt nu slim gebruikt door het Trump-team om de Deep State wereldwijd te verwijderen en uit hun illegaal verkregen geldwisselmacht. President Trump en de patriotten wisten al ver van tevoren, eigenlijk vanaf het prille begin, van deze criminele operatie en hebben via deze crisis nu de kans gekregen om wereldwijd de GESARA-wet door te voeren en zo doende het Rothschild Central Banksysteem te beëindigen. Dat ontdoet de Deep State van hun belangrijkste machtsinstrument t.w. de geldcreatie. Afschaffing van het oude schuldgeldsysteem en invoering van het nieuwe financiële systeem – QFS, gaat binnenkort gebeuren.

 

Geld verdienen over de ruggen van het volk

Na de brute moord op President Kennedy werd de Deep State de overheersende machtsstructuur over elke regering in de wereld. Zoals de geldwisselaars lang geleden hadden ontdekt dat controle over een frauduleuze geldhoeveelheid hen niet alleen controle gaf over de bezittingen van de mensen, maar op een heel reële manier controle geeft over regering en mensheid.

 

Ze leerden geld te verdienen over de ruggen van het volk met de goedkeuring van hun eigen regering: ze breidden hun controle uit door de opeenvolgende sequenswisseling van gemakkelijk geld/krapgeld cycli toe te passen. Door geld gemakkelijk beschikbaar te maken om te lenen, wordt de hoeveelheid geld in omloop verhoogd. Als de geldwisselaars ervan overtuigd waren dat genoeg sukkels in het aas hadden gebeten, sloegen ze de val toe.

 

Geld wordt ‘gecreëerd’ uit het niets op schulden gebaseerd. Geld ontstaat pas wanneer krediet wordt verleend. Je loopt een bank binnen, leent € 250.000 voor een huis; er wordt een aantekening gemaakt in het grootboek van de bank en voilà, daar is het geld! Er wordt zo direct € 250.000 verdiend, omdat het nog niet bestond. Gewoon omdat jij je naam op een stuk papier hebt ondertekend waarin je belooft dat bedrag terug te betalen, terwijl de bank als zekerheid voor deze ‘neplening’ jouw echt bezit, je huis ontvangt, dat ze in beslag zullen nemen zodra je in hun val gevangen bent.

 

Boom- en bust cycli worden met opzet gemaakt

Plots wordt de geldvoorraad verkrapt. Vervolgens maken ze het moeilijk of onmogelijk geld te lenen, wat resulteert in een daling van de hoeveelheid geld in omloop. Met als gevolg dat een percentage van de leners hun leningen niet kan terugbetalen, terwijl ze geen nieuwe leningen kunnen verkrijgen, waardoor ze failliet gaan. Deze huiseigenaren zijn nu gedwongen hun activa aan de geldschieters over te dragen voor dubbeltjes op de euro. Terwijl ze hoogstwaarschijnlijk de rest van hun leven in de restschuld blijven.

 

Deze truc wordt toegepast om het financiële levensbloed uit de mensen te zuigen en hen als hun schuldslaven in het gareel te houden. Hun basisstrategieën zijn: het destabiliseren van naties; hun economieën verpesten; door miljoenen productiebanen naar plaatsen te sturen waar virtuele slavenarbeid het werk doet, zoals in China; om de grief nog erger te maken, exporteren zij de goedkope producten uit de slavenfabrieken terug naar de naties die de banen verloren hebben, om aan consument zonder geld op goedkoop krediet te verkopen, aan consumenten die dingen kopen die ze niet nodig hebben, om daarmee binnenlandse producenten verder te ondermijnen, hen te dwingen hun deuren te sluiten en nog meer werknemers te ontslaan, daardoor opzettelijk de werkloosheidscijfers verhogen en de kwaliteit van de banen verlagen.

 

Vervolgens sturen ze de Wereldbank of het IMF om de economische chaos op te lossen en orde te scheppen, geld te lenen om de echte activa van het land als onderpand, voor de verstrekte nepgeld leningen te verkrijgen.

 

Vraag; Wat voor soort problemen lossen ze op? Natuurlijk The New World Order. Die uiteindelijk één wereld zonder nationale grenzen creëert, onder één heerschappijsysteem, met een geplande wereldeconomie, om de stabiliteit te herstellen, bedrieglijk beloofd ‘voor het welzijn van iedereen’ en te garanderen voor altijd, na afloop van het proces 90% van de wereld de bevolking is afgeslacht.

 

Deze handeling heet is in gepolijste woorden samengevat; “boom en bust”, “conjunctuurcyclus”, “inflatie”, “recessie”, “depressie” en het brengt jou en mij in de war en verblind ons voor het zien van hun duistere magie. De taal is veranderd, maar de fraude is dezelfde zoals steeds. En zo wordt de wereld inderdaad een minder gelukkige plaats naarmate de tijd vordert.

 

Meer over de geldwisselaars in een toekomstig essay, dat specifiek zal gaan over een zekere meneer Amschel Mayer Bauer, alias Rothschild, en zijn nakomelingen.

 

Er is voor niemand een reden om ooit enig gebrek te lijden. Er is voor niemand een reden om ooit voor belastingheffing aangeslagen te worden. De banken gebruiken elke truc in hun boeken om activa vast te houden die spaarders te goeder trouw bij hen hebben achtergelaten – onder valse beweringen van ‘verlating’.

 

Wees gerust; Wij, het volk, hebben de macht om onze eigen nationale regering te herstellen, onze politieke status uit ons geboorterecht terug te vorderen, en onze landrechtspraak te herstellen.

 

Onze landen – zonder eigen rechtspersoonlijkheid – staan ​​nog steeds overeind en zijn actief en kunnen worden teruggebracht naar hun oorspronkelijke juridische staat door te eisen dat alle bezittingen verschuldigd door de naties en mensen, worden teruggegeven. De klok tikt door. Wereldwijd moeten miljarden mensen wakker worden en hun gestolen bezittingen en identiteit terugvorderen.

 

De corrupte politici, de kerkleiders, de militaire leiders, de banken – moeten allemaal en publiek hun schande ondergaan voor wat ze eeuwenlang over de hele wereld hebben laten gebeuren. Wees waakzaam en vastberaden met de blootstelling van deze corrupte lieden die elke gelegenheid gebruiken hun vernietiging te ondermijnen, laat je niet misleiden door deze ratten.

 

Wees blij te weten dat President Trump en zijn patriotten met de Earth Alliance en de hulp van Q, de Anons gesteund door vele vrijwillige lichtwerkers aan het proces werken om onze schuldslavernij te beëindigen en het moeras te zuiveren. Waar een gaat, gaan we allemaal! Wees overtuigt dat wij mensen de strijd tegen de Deep State zullen winnen.

 

Als alles is teruggegeven aan en het volk en de mensen zelf de leiding hebben, wordt planeet Aarde zoals onze Heer oorspronkelijk voor ons had voorzien. Wij, mensen, hebben nu de plicht om de nodige maatregelen te nemen opdat alle komende generaties weten wat wij als schuldslaven hebben doorgemaakt, zodat nooit meer iemand of een groep opstaat die de controle over ons geld neemt, zoals in het verleden vele malen is geschied en duidelijk hierboven is weergegeven.

 

Zorg dat iedereen die zijn/haar verantwoordelijkheid serieus neemt tot in detail wordt geïnformeerd over de enorme omvang en diepte van de gepleegde fraudes, onrecht, moord en verraad. Alle toekomstige generaties en hun kinderen moeten worden geïnformeerd, opdat hen niet hetzelfde overkomt. Alleen voortdurend burgerlijke waakzaamheid kan de terugkeer van geldwisselaars voorkomen. De gemakkelijkste manier dit te bereiken, is de aanschaf, het lezen en bestuderen van het boek De Grote Ontwaking, dat speciaal voor dit doel is geschreven. Als garantie voor ons doorlopend welzijn, geluk, gezondheid, en vreugde mag dit boek in geen enkele boekenkast ontbreken.

 

Wees behulpzaam en deel dit artikel met iedereen die je kent en motiveer hen hetzelfde doen met hun contacten.