Marktcrashes worden gemaakt om te gebeuren

Als de onzekerheid stijgt; zo doet de goudprijs

De toename van de mondiale schuld is massaal

De Global Currency Reset nadert

Corona-Crime-Crisis-update

 

Intrinsiek waardeloos schuldgeld heet valuta

Het huidig particuliere schuldgeldsysteem van de Federal Reserve Central Bank is een gemanipuleerd plan opdat insiders kunnen stelen van buitenstaanders. Ze beheersen de nominale papierwaarde van onze valuta dat geen geld is, liegen over wat er echt aan de hand is, stelen rijkdom van spaarders en werknemers, vullen hun eigen zakken en geven een deel van het gestolen geld aan hun zombie – bank – vrienden. Dat is zoals het altijd is geweest en voor altijd moet blijven.

 

Maar dankzij het ingrijpen van president Trump en zijn patriotten zijn ​​ze nu in de verdediging gedrongen. Ze willen niet dat hun acties aan het publiek worden onthuld; of geïnformeerd worden over de enge triade tussen Wall Street, Big Oil en Big Pharma. Ze ondernemen alles aan om hun doelstellingen verborgen te houden. Ze willen de publieke perceptie veranderen in de richting van de Nieuwe Wereldorde, zoals ze zich eeuwenlang hebben voorgesteld.

 

Geld is gewoon een ruilmiddel en moet de juiste kenmerken bezitten om een ​​ruilmiddel te zijn; per maateenheid en als opslag van waarde. Maar het geld van vandaag is niets anders dan valuta, omdat het niet aan deze criteria voldoet. Mensen worden gedwongen dit waardeloze geld te gebruiken, omdat het niets anders is dan valuta gemaakt uit niets. Ontworpen om iedereen naar believen te bestelen, op te lichten en om te kopen.

 

Echt geld is gebaseerd op natuurlijke eigenschappen, zoals het feit dat het intrinsiek waardevol, duurzaam, deelbaar, uniform, draagbaar, schaars is, en algemeen geaccepteerd wordt; deze kenmerken zijn essentieel voor een ruilmiddel om een ​​eerlijke standaard te zijn voor algemeen aanvaardbare betaling, wat niet het geval is met de huidige valuta’s uitgegeven door de centrale banken.

 

Integendeel, goud is altijd waardevol geweest. Terwijl schuld de last van iemand anders is, met onbetrouwbare beloften die niet kunnen worden nagekomen. Schuld gedekt geld is een misdaad tegen de mensheid. Het is een uitvinding van Mayer Rothschild, gebaseerd op het feit dat geld een energiestroom is, feitelijk een currency, gegenereerd uit grondstoffen, goederen en diensten, waarvoor arbeid de sleutel is tot alle activiteiten op aarde.

 

Om een ​​monopolie op alle energie op aarde te bereiken, ontwierpen de Rothschilds wereldwijd een systeem van slavenarbeid gebaseerd op schuldgeld uitgegeven via hun particuliere centraal banksysteem, dat in elke regering is geïnfiltreerd. Deze energiestroom creëert voor hen een magnifieke first strike-kans op het gebied van financiële en economische controle.

 

Door hun controle over de stroom van energiegeld en het omkopen van alle regeringen, zijn ze in staat alle buitenstaanders van hun waardevolle energie-output te beroven, dat alleen insiders bevoordeelt.

 

Geld dat uit het niets is gecreëerd en door schuld wordt gedekt, mag en kan geen kostbaarheden kopen, omdat het fraude is. Maar zolang de illusie in stand wordt gehouden dat ‘schuldgeld‘ waarde heeft, en wij schapen, deze fantasie geloven, zal deze fraude blijven bestaan.

 

Marktcrashes zijn gemaakt om te gebeuren

De centrale banken maken de economie opzettelijk slechter in plaats van te verbeteren; dat is de reden dat alle centrale banken de rentetarieven tegelijkertijd tot nul hebben verlaagd, terwijl in de EU en Japan reeds eerder gedurende de twaalf jaar na de crisis 07/8 het negatieve renteterrein ingingen. – De toepassing van kwantitatieve versoepeling QE – dat een gepolijste naam is voor het afdrukken van meer geld en andere liquiditeitsversterkingen. Simpel gezegd: ze drukken veel meer geld dan de economie rechtvaardigt. Onder meer om aandelen en obligaties te kopen en zodoende meer liquiditeit in de economie te pompen, noodzakelijk omdat de kredietcyclus in het negatief gebied is aangeland.

 

Beurs, crashes gebeuren niet zomaar, ze worden gemaakt. Alles wordt systematisch gemanipuleerd door de Deep State Crime Cabal om zo de echte rijkdom van de wereld te stelen. Tijdens een hausse komen veel meer mensen in de schuld, en dan, op het meest geschikte moment, verhogen de grote bankiers in een gecoördineerde actie of verlagen de rente om uitstaande leningen terug te roepen. Doordat het geld voor rentebetaling niet wordt uitgegeven, vinden wanbetalingen plaats. Het onderliggende onderpand voor de zekerstelling van de lening wordt in beslag genomen, op grond van het feit de bank ‘niet-bestaande verliezen’ heeft geleden, want de lening is verstrekt door waardeloze cijfers op een scherm over te boeken. Samengevat, is dit de verborgen constructie om de echte rijkdom van mensen te stelen.

 

Ze hebben met opzet het immuunsysteem van de economie geïnfecteerd met nepgeld en nepkrediet. De enige manier om deze zwendel gaande te houden, is door nog meer grote hoeveelheden nepgeld en nepkrediet toe te voegen.

 

De centrale banken controleren en manipuleren het financiële systeem in hun voordeel, het gaat van het ene uiterste naar het andere d.m.v. onpeilbare maatregelen, zoals o.a. over de hele wereld de invoering van negatieve rentetarieven op meer dan twintig biljoen obligaties; het monetariseren van schulden; en in de EU het kopen van obligaties voor maar liefst 80 miljard euro per maand. Ze hebben elk bestaand principe van gezond geld en duurzame financiering geschonden. Zo, hebben ze ons aan de rand van de afgrond gebracht, terwijl geen nieuwe munitie beschikbaar is gebleven.

 

 

Als de onzekerheid stijgt; zo doet de goudprijs

Goud wordt gezien als een veilige haveninvestering, als het concurreert met aandelen en obligaties om de aandacht van investeerders te trekken. Vanaf nu vervult goud opnieuw zijn rol als de meest stabiele lange termijn geldvorm die de wereld ooit heeft gekend. Iedereen zou goud en zilver moeten kopen, zoals inmiddels veel verstandige mensen doen. De prijs voor goud stijgt ondanks de massale tussenkomst van de manipulatoren om deze prijzen naar omlaag te drukken. Bedenk; wanneer aandelen blijven dalen, zal goud minder dalen. En als de aandelen daarentegen stijgen, komt dat omdat de centrale banken deze met meer nepgeld omhoog hebben gedreven. Dan zal goud nog meer gaan stijgen. En dat is de reden waarom echt geld en het nepgeld steeds verder uit elkaar gaan. Naarmate de onzekerheid stijgt; doet de goudprijs dat ook.

 

Het wereldgeldsysteem is gebaseerd op het creëren van geld uit niets, iets dat niet bestaat, om het uit te lenen aan overheden, mensen en bedrijven met daaraan rente verbonden. Erger nog, het is geld dat is gecreëerd uit schuld, in wezen ‘schuldgeld’. Schuld is echter het tegenovergestelde van geld, in feite een claim op geld, voor een achterstallige betaling dat schuld wordt genoemd. Met andere woorden; gewoon nep geld.

 

De Centrale Banken maken schulden tot een vermogensbestanddeel dat mogelijk is gemaakt door omkoping, opdat zij alleen het wettelijke recht verkregen schuld als een actief op hun balans te zetten, terwijl de kleine burger zoals jij en ik schuld als betalingsverplichting moeten boeken. – Lees deze paragraaf opnieuw totdat de gepleegde fraude volledig is begrepen. Dit is de meest essentiële daad waarmee banken van het volk kunnen stelen. Deze geldzwendel maakt ons schuldslaaf. Alleen goud en zilver zijn waterdicht en onverwoestbaar in de zee van waardeloos papieren valuta’s.

 

De toename van de mondiale schuld is massaal

De Staatsschuld ontploft; de meeste landen zijn failliet. Centrale banken zijn failliet, en drukken geld in ongekende hoeveelheden. Maar dat zal niet voldoende zijn om failliete landen te redden, of het nu Japan, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal of failliete Italiaanse en Duitse banken zijn, met balansen vol miljarden giftige activa en met slechts één koper t.w. de centrale bank. Zowel de Europese Centrale Bank als de Bank of Japan en nu ook de Fed hebben elke maand miljarden dollars aan obligaties opgekocht. Ze kopen zelfs zoveel op dat spoedig geen geschikte obligaties meer te koop zijn. Dit kan markten, die verslaafd zijn aan stimulus, nerveus maken.

 

Het genereren van contant geld vertraagt ​​en dat wordt het probleem voor de aflossing van bestaande schulden. Er is zoveel schuld dat deze niet meer kan worden terugbetaald. Dat is het probleem, dat gedurende de afgelopen jaren regelmatig werd uitgelegd in FWC-artikelen; als de kredietmarkten breken, zal de distributie van voedsel en andere dingen niet kunnen doorgaan en dan is het kredietspel over.

 

De Deep State dacht dat door de prijs van goud omlaag te manipuleren, en blijvend naar beneden te duwen als het enigszins ging stijgen, de wereld te kunnen ontmoedigen in goud te investeren. Ze hebben zich echter niet gerealiseerd dat ze niet te maken hebben met eenvoudige en onwetende particuliere investeerders, maar met intelligente individuen, die gemakkelijk door de dagelijkse schijnvertoning heen kunnen kijken.

 

De Deep State Plunge Protection Team probeert niet alleen de aandelenmarkt te ondersteunen, maar ook om de goud- en zilverprijzen te onderdrukken. Ze willen niet dat mensen het idee krijgen dat hun veilige haven in fysiek goud en zilver ligt. Met andere woorden, ze proberen investeringen weg te houden van goud en zilver door de prijzen kapot te maken met papieren contracten, ook wel kunstgoud genoemd, gemaakt uit het niets.

 

Bedenk; De eerste fase van een grote schuldcrisis is deflatoir. Prijzen dalen. Bedrijven gaan failliet. Mensen worden ontslagen. Beleggers haasten zich doorgaans naar de veiligheid van staatsobligaties, wat resulteert in hogere prijzen, terwijl de prijzen voor bedrijfs- en “junk” -obligaties dalen.

 

Maar dan komt de volgende fase; inflatie. De centrale banken beginnen biljoenen aan nieuw geld in de markt te pompen, zoals nu gebeurt. En dat is de reden waarom T-obligaties gaan dalen. – Waarom? Omdat de enige manier waarop centrale banken een neergang kunnen bestrijden, geschiedt door meer nepgeld uit te geven. Meer obligaties. Meer kwantitatieve versoepeling (QE). Meer dollars/euro’s/yen. Meer stimulans. Meer tekorten. Meer Repo Madness. – Vroeg of laat verlaagt al dit nieuwe nepgeld de waarde van geld zelf, en dus ook van obligaties.

 

De Global Currency Reset nadert

Uiteindelijk zal de onbetaalbare schuld de prijs van edelmetalen naar stratosferische hoogten brengen, dat staat als een paal boven water. Wees alert en koop nu edelmetalen voordat het te laat is. Bedenk; De hoogtijdagen van door schuld gedekte fiat-valuta’s zijn voorbij. De wereld is op weg naar geld dat intrinsieke waarde heeft, en indien nodig inwisselbaar is voor een vaste hoeveelheid goud. Goud is echt geld. Het is het allerbeste geld. Het is het enige geld dat al meer dan 5.000 jaar de tand des tijds heeft doorstaan.

 

De Global Paradigma Shift is in volle gang. De Global Currency Reset nadert, preciezer omschreven de terugkeer van de Goudstandard.

 

De menselijke natuur is nooit anders geweest; op een gegeven moment beginnen mensen massaal goud te kopen, waardoor de prijs van goud naar een onvoorstelbaar hoog niveau gaat, totdat het uiteindelijk veelvouden bereikt van de huidige, kunstmatig onderdrukt lage prijs, uitgedrukt in fiat-valuta’s.

 

Corona Crime Crisis-update

Drie patriotten vormden een geheime groep van tien zeer rijke, intelligente en machtige miljardairs. Ze waren bezorgd over het verlies van Amerika aan buitenlandse regimes door fascistische invloeden. Daarom vormden ze een geheime alliantie, loyaal aan de vlag en de grondwet van Amerika. Ze waren allemaal persoonlijk bekend met leden van de Deep State en vernemen uit de eerste hand kennis over hun plannen.

 

Ze ontdekten wie de fabrikant van het C-virus is, en hebben dat in het geheim veranderd opdat het ongelooflijk ‘zachtaardig’ zou zijn! Vervolgens ondernamen ze in militaire stijl ‘voorzorgsmaatregelen ‘ en onderzochten stap voor stap elk nieuw ontstane situatie. In plaats van dat miljoenen mensen daadwerkelijk te laten sterven, besloten ze de “dekmantel” van dit virus te gebruiken om alle Luciferiaanse en Satanische leiders wereldwijd te arresteren. Met het voordeel dat de Deep State-agenten nog steeds denken en geloven, dat ze de controle over deze crisis hebben.

 

De periode, waarin iedereen thuis in quarantaine is en niet kan reizen, wordt gebruikt om duizenden Deep-State-marionetten over de hele wereld te arresteren. Mogelijk kan niet iedereen worden opgepakt, maar in ieder geval zullen wel de rijkste en machtigste onder de 160.000 criminelen gevangen worden genomen, zodat ze op lager niveau zonder leiders en zonder organisatiestructuur, niet langer meer effectieve DS-operators zijn.

 

De door een laboratorium ontwikkeld ‘nieuw corona-virus’ pandemie is oorspronkelijk een uitvinding van de Deep State, gepatenteerd in 2007, en is het coververhaal voor hun verplichte vaccinatieagenda om snel de meerderheid van de wereldbevolking te doden. Dat begint met het afgeven van een digitaal certificaat aan degenen die zijn getest op het Corona-virus.

 

Dit gemene idee is door het Trump-Team slim omgezet in de grootste geheime Amerikaanse inlichtingenoperatie die de wereld ooit heeft gezien. Om in overeenstemming de meer dan 160.000 arrestaties uit te voeren van vooraanstaande criminele en corrupte politici, beroemdheden en CEO’s, waaronder wereldwijd de elites en bankiers zoals o.a. George Soros, VN-functionarissen, en ook de Rothschild- en Rockefeller-criminelen gevangen worden genomen.

 

Dit biedt de Alliantie de mogelijkheid de GESARA-agenda discreet in te voeren, met wereldwijde schuld reset dat de overgang van het bestaande financiële systeem naar het nieuwe QFS regelt. Eveneens de overgang van de centrale bankeconomie naar de volkseconomie realiseert.

 

In het kort; Het uitbreken van het C-Virus is een door Deep State Cabal geïnitieerde operatie om de wereldbevolking te reduceren volgens de Agenda 2030 plannen. Maar omdat president Trump en de patriotten tijdig hiervan wisten, eigenlijk reeds vanaf de oorsprong ervan, creëerden ze de mogelijkheid de GESARA-wet te implementeren en het systeem van de Centrale Bank te beëindigen. En te verzekeren dat de Deep State uitgeschakeld is van het gebruik van hun meest waardevol machtsapparaat. De valutaomwisseling en de invoering van het nieuwe financiële systeem – QFS, zal nu waarschijnlijk binnenkort plaatsvinden.

 

De zogenaamde pandemie die volgde, was oorspronkelijk bedoeld als een combinatie van een biologische en elektromagnetische oorlogswraak op China. Hoewel de aanval zogenaamd massaslachtoffers veroorzaakte in Wuhan, slaagde het er niet in het Chinese volk te intimideren of te onderdrukken.

 

De lange lijst van beroemdheden en first ladies die naar voren komen om aan te kondigen dat ze naar verluidt Covid-19 hebben, is niets meer dan een dekmantel. Het zijn er inmiddels veel te veel dat het absoluut belachelijk is, omdat ze nooit de metro gebruikten of zich mengden met ongewassen en armetierige bevolkingsgroepen. De lijst bevat nu meer dan 157 personen, wat niet strookt met de echte statistieken van niet-beroemdheden die deze diagnose verkregen.

 

Wat nu echt aan de hand is, is dat wereldwijd de slavenopstand is begonnen tegen oude satanische bloedlijn-heersende families die nu systematisch worden opgerold door speciale krachten, volgens inlichtingenbronnen. Het resultaat is dat oude bloedlijnfamilies, waaronder de Rothschilds en Rockefellers, nu proberen over hun overgave te onderhandelen.

 

Italië staat blijkbaar onder militaire bescherming van de VS, terwijl het land in een Lock-down modus verkeert, de legerleider is bezweken aan een infectie met het Corona-virus en het Vaticaan is inmiddels ontdaan van homo’s, satanisten en pedofielen. De Italiaanse luchthavens zijn gesloten, terwijl meer dan 80 Vaticaan- en financiële functionarissen strafrechtelijke dagvaardingen hebben gekregen voor financiële misdaden, pedofilie, kinderhandel en seksueel misbruik. Sommige andere religieuze leiders zijn gearresteerd of gedwongen af ​​te treden, en velen worden plotseling ‘ziek’. Paus Francis wordt in de loop van 2020 verwijderd.

 

De Verenigde Arabische Emiraten hebben massaal arrestaties van hun eigen koninklijke familie en gelieerde ondernemingen voltooid.

 

Er zijn nu 37.000 meer Amerikaanse troepen in Europa boven de 320.000 troepen die al aanwezig waren. Men gaat ervan uit dat ze betrokken zijn bij de arrestaties van Deep State-leden in Zwitserland, Brussel, Antwerpen, Berlijn, Parijs, Amsterdam en Londen. Sinds 6 maart zijn onder de elites wereldwijd meer dan 2.200 arrestaties verricht.

 

De veroordeelde Hollywood-verkrachter Harvey Weinstein stemde in met een deal om in ruil voor gevangenisstraf verlaging zijn getuigenis te geven over enkele van de grootste en machtigste beroemdheden, waaronder prins Andrew van het VK, voormalig presidenten Bill Clinton en Obama, voormalig vicepresidenten Joe Biden en Hillary Clinton, voor hun betrokkenheid bij de drugshandel, pedofilie en kinderhandel. – Zo, verkreeg Jeffrey Epstein in ruil voor zijn getuigenis zijn nep zelfmoord in de gevangenis. – Zoals ook het geval was met oud-president Bush sr en Senator McCain.

 

Veel CEO’s van grote wereldondernemingen zijn aangeklaagd of gearresteerd en sommigen hebben de afgelopen twee maanden gedwongen ontslag genomen. Inmiddels is bekend geworden dat op 22 maart het opperhoofd van de EU, Angela Merkel in Corona-virus quarantaine is geplaatst met andere worden is gearresteerd.

 

Ondertussen melden andere Intel-rapporten; Dat het oorspronkelijke ‘plan voor massa-arrestatie’ niet langer van kracht is. Arrestaties kunnen hier en daar nog steeds voorkomen, maar worden alleen uitgevoerd voor de show. Het plan is nu dat de hogere cabal-leiders gewoon massa-executies zullen ondergaan, omdat ze de kans niet verdienen berecht te worden. In het verleden hebben ze ruimschoots de tijd gehad van gedachten te veranderen, maar i.p.v. gebruikten ze die tijd om hun agenda verder te promoten. Hun spel eindigt hier.

 

Wees behulpzaam en deel deze belangrijke gemakkelijk te begrijpen informatie en financiële uitleg met al je contacten en motiveer hen hetzelfde te doen met hun contacten. Velen zullen dankbaar zijn voor deze ogenopener, met inzicht over de achtergronden van deze Corona-crisis en noodzaak van hun quarantaine t.b.v. eigen veiligheid en het begin is van de nieuwe weg naar onze feitelijke vrijheid.