De reden waarom Zwitserland het hoofdkwartier is van de Deep State

13 Archon Bloodline-families runnen planeet Aarde

De grootste fraude in de humane geschiedenis

 

De Wereld Machtsstructuur

De Deep State-cabal met hun trawanten zijn de top 1 procent van alle mensen. Ze bezitten meer dan de helft van de wereldrijkdom. Ze zijn een extreem machtig organisatie van individuen die bijna alles om ons heen controleren. Het volk leest er niets over in de reguliere media omdat die worden gecontroleerd door dezelfde groep. Politici praten publiekelijk niet erover omdat ook zij medeplichtig zijn. Dat zou zijn als een gangster op het tv-nieuws moord en diefstal bespreekt. Veel mensen beweren dat de Diepe Staat verscholen is, maar feitelijk zijn ze in het volle zicht verborgen. Voor degenen die wakker zijn en opletten, is de Deep State herkenbaar.

 

De Diepe Staat is de bron van alles wat negatief is op planeet Aarde. Om de komende moeilijke tijden te overleven, is het essentieel te begrijpen waar het allemaal om draait. The Deep State is o.a. georganiseerd met top-echelon-medewerkers uit meer dan dozijn machtige agentschappen, zoals de CIA, FBI, NSA, IMF, CFR, BIS, topgeneraals, Admiraals en andere militaire agenten, congresleden en lange termijn senatoren, directeuren van belangrijke toezichthouders en CEO’s van de meeste grote multinationals, waarvan de meerderheid van aandelen in handen is van Deep State-trawanten. Terwijl feitelijk de agentschappen hun speur- en drijfhonden zijn.

 

De satanische controle van de Deep State is het resultaat van een zeer goed georganiseerde samenzwering met als doel op langere termijn de Nieuwe Wereldorde te vestigen, gegrond op de Luciferiaanse revolutie tegen God en de natuur.

 

De echte top van de piramide bestaat uit de Luciferian Faraonische heersers van Octogon, gevestigd in Zwitserland, die de kern blijken te zijn van het wereldwijde octopus-netwerk van heersende elites met tentakels die in elke niche van “onze” samenleving reikt. Dit zijn de Faraonische Tempeliersbankiers van Zwitserland met hun 5e Colonne Maconnieke discipelen. Deze vormen de heersende oligarchie over de hele wereld. De regerende Farao’s zijn afkomstig uit de occulte mysterie religiën van Lucifer, die uit Babylon en Egypte voortkwamen. Ze worden nu geïdentificeerd als de Global Elite of Deep State-cabal, die ons zien als hun slaven en eigendom, om mee te doen wat ze willen.

 

Aan de top van de piramidehiërarchie zitten de Zwitserse OCTOGON-tempeliers, gevolgd door de 2e laag bestaande uit George Soros en de nazi’s. Eigenlijk zijn de nazi’s een geïntegreerd onderdeel van de Octogon en behoren ze ook enigszins tot de top.

 

Volgens de zeer aanbevolen documentaire “The Pharaoh Show“; Viel het laatste bolwerk van de kruisvaarders op 18 mei 1291, maar slechts 2,5 maand later werd Zwitserland op 1 augustus 1291 gesticht. Volgens de documentaire werd de schat van de tempeliers verborgen in Zwitserland, waarmee de Zwitserse banken zijn gesticht. De vrijmetselaars kwamen voort uit de Tempeliers. De Farao’s zijn er nog steeds en regeren de wereld via geheime genootschappen, zoals wordt verkondigd, “verdween de Farao en zijn leger in de zee”. In het oude Egypte was de Farao de machtigste figuur. De Farao was de politieke en religieuze leider van het Egyptische volk, met de titels: ‘Lord van de Twee Landen’ en ‘High Priester van Elke Tempel’.

 

Hun hoofdkwartier (HQ) bevindt zich in Zwitserland op 6.000 meter onder het oppervlak van het Meer van Genève met een van hun toegangen in het CERN-complex. Hun naam Octogon komt van een zeer geheime naziorganisatie, opgericht aan het einde van de Tweede Wereldoorlog om haar fortuin te vergaren uit geplunderd nazi-goud en vermogens gedeponeerde in Zwitserland om deze te gebruiken voor toekomstige oorlogen en illegale acties.

 

CERN is het grootste en meest geavanceerde laboratorium ter wereld voor onderzoek van nucleaire en fysische deeltjes. De beveiliging in deze uiterst geheime faciliteit is de strengste op aarde. Het is dus de perfecte plek om de ingang van de echte Central Intelligence Agency (CIA) te verbergen. Tot voor kort was de ware locatie van hun hoofdkantoor nog een mysterie gebleven.

 

De reden waarom Zwitserland het hoofdkwartier is van de Deep State

Dit zijn de tien redenen waarom Zwitserland het hoofdkwartier werd van de Deep State; 1. Zwitserland ligt in Midden-Europa. 2. Het is de enige neutrale natie op aarde. 3. Het is de enige soevereine natie op aarde. 4. Het is de thuisbasis van het Onyx Interception Systems. 5. Zwitserland is de thuisbasis van de Heilige Stoel, ter verduidelijking de Heilige Stoel betekent C-I-A. 6. Zwitserland is de thuisbasis van de Bank voor International Settlements (BIS). 7. De namen voor Zwitserland zijn; CH  en Suisse dat overeenkomt met CIA en SS. 8. De Zwitserse nationale feestdag valt op dezelfde datum als de verjaardag van de Tempel Spionnen. 9. Zwitserland is nauw verbonden met dictators zoals; bijvoorbeeld Hitler, Mussolini, Jong-Un, etc. 10. Zwitserland is oorspronkelijk opgericht door de Tempeliers en de Orde van Sint John.

In het kort; CERN dient als de geheime ingang naar het CIA-hoofdkwartier dat zich in de onderwater alpine kloven van het Meer van Genève bevindt en is alleen toegankelijk via ondergrondse treinen vanuit CERN en via onderzeeërs door een ondergrondse tunnel van 275 kilometer (170 mijl), die klaarblijkelijk begint in Genua, Italië, en eindigt in het Meer van Genève.

 

Verder is het interessant te weten; dat het logo van CERN het nummer “666” bevat, dat kenmerkend is voor “The Beast”, een bijbels eufemisme voor de duivel of antichrist. Het is ook de afkorting van “Rome”, omdat bekend is dat het getal “666” overeenkomt met het Romeinse rijk. Het Romeinse rijk bestaat nog steeds, en bevindt zich in Groenland, en leidt de onderwereld via Zwitserland dat niet zo toevallig het echte hoofdkwartier is.

.

Verder is bekend dat Zwitserland verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het Babylon-systeem van de onderwereld. Metaforisch gezien is Zwitserland de zeef van de onderwereld omdat het ongewenste mensen en ideeën verwijdert, vooral met betrekking tot de geheime behuizing van de CIA en het feit dat het Romeinse Rijk nog steeds voortleeft in Groenland.

 

Het Zwitsers Federale Instituut (SFI) in Zürich heeft een studie uitgebracht, getiteld “The Network of Global Corporate Control”, waaruit blijkt dat een klein consortium van bedrijven – voornamelijk banken, de wereld bestuurt. Slechts 147 bedrijven vormen deze ‘superentiteit’, met controle over 40% van de rijkdom van de wereld; wat de reële economie is. Deze megabedrijven staan ​​ in de wereldeconomie centraal.

 

 

13 Archon Bloodline-families runnen planeet Aarde

De Rothschilds, Rockefellers, Warburgs en Schiffs zijn de hoofdrolspelers en maken deel uit van de in totaal 13 Archon-bloedlijnfamilies. Zij zijn eigenaar van de particuliere Amerikaanse Federal Reserve en bijna alle andere centrale banken ter wereld, waarin The Bank of England en de Duitse Deutsche Bank het witwassen van fondsen die de Octogon Bank voor International Betalingen – BIS in Bazel Zwitserland gebruikt.

 

De Bilderberg-groep, de Counsel of Foreign Relations, de Trilaterale Commissie, vormen een integraal onderdeel van het bankenkartel dat volledig een Scam is.

 

De Bilderberg-groep en het CFR zijn belast met de implementatie van de New World Order-agenda die het bevel voert over populatiecontrole, vaccinaties, Chemtrail-spuiten, voedsel-, water- en luchtvergiftiging en de werking van de drugskartels.

 

Alles bij elkaar omvatten deze groepen het mondiale moeras dat nu wordt drooggelegd door het TRUMP-Team. Met de hulp van The Earth Alliance, de Patriotten en elke ontwaakte burger. Houd er rekening mee dat alle landen en burgers door de cabal in separate ondernemingen werden omgevormd, die nu failliet zijn, en eigendom zijn van het bankkartel en de dertien Archon-bloedlijnfamilies.

 

Recentelijk, is de rijkdom van alle bankfamilies in beslag genomen door de militie van het volk van planeet Aarde, onder toezicht van de 188 leden van de raad van bestuur van de Wereldbank, t.w. de Global Overseer-mandaat trustee van de Global Schuld Faciliteit, uitgevoerd in overeenstemming met de eerder goedgekeurde Power Transitie Wet.

 

De grootste fraude in de humane geschiedenis

Teneinde, de enorme omvang van continuerende misdaden en fraudes te begrijpen waaraan elke burger is onderworpen, is het belangrijk te vermelden dat het meeste ervan is uitgevoerd via de banken en overheidsdiensten. Het zijn frauduleus gelegaliseerde bankinstellingen en zogenaamd ‘gekozen regeringen’, die in plaats van het volk te dienen, gewoon ingehuurde uitvoerders zijn, om in opdracht van de Britse Kroon in de City van London het volk te beroven.

 

Al deze uitvoerende organen zijn eigendom van de buitenlandse ‘Bloedlijn’-families. Het zijn particuliere branches, waarvan de meeste franchisenemers zijn, eigendom van de particuliere Bank van London, gevestigd in de City of London. Dat een particuliere natiestaat is met eigen ambassadeurs en politie, en eigendom is van de Khazarian maffia.

 

De City of London maakt geen deel uit van het VK en betaalt geen belastingen. Het Rothschild Bankensyndicaat voerde geheime wanpraktijken uit om illegaal enorme hoeveelheden geld op te halen, waarmee ze het VK opkochten. Sindsdien hebben ze hun particulier koninkrijk van centrale banken verder uitgebreid, en zijn functioneel het hoofd geworden van de Khazarian maffia; ‘s werelds toonaangevend georganiseerde misdaadsyndicaat.

 

Het is bekend dat het particuliere centrale banksysteem van Rothschild internationaal functioneert als een octopus met tentakels die in alle hoeken en gaten reiken. De enige reden waarom mensen belasting betalen, is omdat de Criminele Rothschild Banksters elk land hebben omgevormd tot hun eigen politiestaat, met “omgekochte” en gecontroleerde rechtssystemen, waardoor ze de mogelijkheid hebben hun ongebreidelde macht over burgers uit te oefenen, onder dreiging van gevangenisstraf om naleving af te dwingen.

 

Het heeft de hoogste prioriteit deze criminele bedriegers uit te roeien, ze zijn verantwoordelijk voor alle ellende op aarde. De banken en regeringen zijn allemaal buitenlandse intituten gecontroleerd door de Khazariaanse Maffia met eigen aannemers en instanties die verantwoordelijk zijn voor bewust wanbeheer in het overgrote deel van de wereld.

 

Een onvoorstelbaar hoog niveau van fraude heeft de wereld de afgelopen honderd jaar overspoeld, met name geïnitieerd door criminele banken en overheidsdiensten, gemotiveerd d.m.v. hun verreikende tentakels tot in de verste uithoeken van de wereld. Deze enorme criminaliteit kan niet worden uitgeroeid door de inspanningen van één of zelfs dertig landen, omdat deze misdaden in bijna elk land over de hele wereld zijn herhaald, met steeds dezelfde resultaten.

 

Deze kolossale affaire moet worden aangepakt als een wereldwijd probleem en worden opgelost in het voordeel van het volk. Het volk heeft geen goedkeuring of voordeel genoten van de criminele activiteiten verricht door Centrale Banksters en met hen gelieerde ondernemingen. Alle mensen over de hele wereld zijn het slachtoffer geworden van deze misstanden en fiduciair vertrouwensfraude van onvoorstelbare omvang en diepte.

 

De Illuminati gebruiken pedofilie om hun marionetten in het gareel te houden d.m.v. chantage en controle, wat bij openbaring aan de massa ontkend zal worden. Omdat leugens meer geloofwaardig zijn dan de waarheid. Ondertussen zijn gevallen van corruptie en seksueel misbruik in overvloed bekend maar niemand vermeldt de betrokkenheid van de jezuïeten en de vrijmetselarij.

 

Het rechtssysteem en de politie maken deel uit van het wereldwijde Maffia syndicaat en zijn volledig medeplichtig aan de ondermijning van de beschaving. De massa lijdt aan het Stockholmsyndroom en hoopt dat de psychopaten hen geen kwaad zullen doen als ze hun kop laag houden en meespelen. Volledig toegewijd aan hun slavernij, zijn de mensen te verrot, laf of dom geworden om de realiteit onder ogen te zien, omdat de slaven dagelijks wordt geleerd van hun slavernij te genieten!

 

Denk eens na over; de misdaden van Deep State-trawanten tegen de westerse maatschappij als geheel; het zijn daden van hoogverraad in oorlogstijd, verklaard door Bush jr. – ingevoerd als gevolg van de 9/11-ramp. Daarom is het geen toeval dat president Trump, als opperbevelhebber, het Pentagon opzettelijk met extra geld heeft gefinancierd d.m.v. de meest gigantische budgeten ooit. Omdat het Pentagon ermee heeft ingestemd dat militaire de arrestaties leiden van Diep Staats-verraders, onder toezicht van president Trump, welke nu in het geheim worden uitgevoerd..

 

Wereldwijd kan daarna in de komende weken de correctie van het financiële systeem plaatsvinden, omdat inmiddels de meeste GESARA-gerelateerde veranderingen wereldwijd zijn ingevoerd.

 

Alle mensen zouden nu wakker moeten zijn en moeten beseffen dat ze door het establishment geestelijk worden gecontroleerd. Het eeuwenlange tirannieke regime nadert gestaag zijn einde en moet voor altijd worden vernietigd. Geen leugens en manipulaties meer. Alleen vrije markten, alle levensfacetten vrij van onderdrukking en manipulatie. Mensen nemen voortaan de verantwoordelijkheid voor zichzelf, ze beslissen over hun eigen leven.

 

Er is geen overbevolking, geen opwarming van de aarde, er is genoeg voedsel voor iedereen. Het was president John F. Kennedy in de begin jaren zestig die ons al waarschuwde voor deze verborgen heersers. Hij was een zeer eervol en moedig staatsman. Het is tijd om wakker te worden en op te staan, en samen als broeders en zusters verder te gaan.

 

Alle toekomstige generaties en hun kinderen moeten blijvend op de hoogte worden gehouden, opdat niet nogmaals opnieuw soortgelijke criminele maffiose kunnen ontstaan. Alleen voortdurende burgerwaakzaamheid kan de terugkeer van deze criminele maffiose gelddieven voorkomen. De eenvoudigste manier om dit te bereiken is door het boek De Grote Ontwaking aan te schaffen, dat specifiek voor dit doel is geschreven, het te lezen en te bestuderen. Als ​​garantie voor het continu welzijn, geluk, gezondheid en vreugde, mag dit boek in geen enkele boekenkast ontbreken.