Het dragen van een masker is een uiting van oorlogshysterie
De lockdown is een inbreuk op je vrijheid
De economische schade is veel groter dan de impact van COVID-19
Sterftecijfers zijn immens overdreven
Q en Trump Team geïntroduceerd op Soundcloud

 

Corona Hoax
De meeste mensen zijn voldoende bekwaam en behoorlijk intelligent, maar zodra ze worden geconfronteerd met de openbare orde verliezen ze onmiddellijk hun verstand. Iedereen moet weten dat het zinloos is een ​​kopie te maken van een gedrukt geldbiljet. Maar ze accepteren wel dat centrale banken biljoenen ervan kunnen kopiëren, en deze op magische wijze echte rijkdom vertegenwoordigen.

Face-to-face vermijden ze conflicten, maar ze laten wel hun regering en de media een ellendige oorlog voeren tegen kleine landen, drugs, armoede, terrorisme en nu een virusmolecuul, waarvoor ze bereid zijn ten strijde te trekken. – Sinds afgelopen maart is de mens in oorlog met een nieuwe plaag, die de bevolking zou kunnen infecteren en miljoenen doden. Niemand vroeg zich af of dit is gebeurd, aangezien het totale officiële sterftecijfer in verband met het coronavirus, alhoewel wereldwijd sterk opgeblazen, na drie maanden niet meer dan 400.000 doden betreft.

Op 17 maart was de “noodsituatie” duidelijk een vergissing. De Italianen kwamen met het bewijs. Het waren de 70-plussers, met reeds bestaande gezondheidsproblemen, voor wie de dood was gekomen, maar niet voor het hele menselijk ras.

Net zoals bij seizoensgebonden verkoudheid en griep, doodt het alleen ouderen en de zieken. De gemiddelde overlijdensleeftijd in Italië was meer dan 80. Uiteindelijk gaan we allemaal dood, de enige vraag is, wanneer?

Uit het Italiaans rapport bleek dat medio maart niemand onder de 30 jaar in Italië aan het virus was gestorven, terwijl er onder de mensen onder de 50, slechts 17 doden waren gevallen. En deze onder de 50 jaar stierven met het virus, maar niet vanwege het virus. Omdat ze reeds bestaande “co-morbide kwalen” hadden. Met andere woorden; 99% van de dodelijke slachtoffers had een eerder bestaand dodelijke aandoening.

Tussen jong en oud is er een verschil van ongeveer een halve eeuw en duizend keer het sterftecijfer. En toch zitten de twee groepen samen opgesloten.

Over het algemeen bestond ongeveer de helft van de virusdoden uit mensen in verpleeghuizen, die ergens tussen een snelle of langzame dood verkeerden. Bovendien heeft al het bewijs dat sindsdien naar voren is gekomen, bevestigd dat dit virus geen willekeurige moordenaar is. In plaats daarvan helpt het alleen degenen die al richting het graf waren gegaan, en daar iets eerder aankomen. Voor elkeen is het gewoon een van de risico’s van het leven. En voor mensen onder de 60 brengt het ongeveer hetzelfde risico met zich mee als het autorijden naar het werk.

Nadat deze feiten bekend waren, hadden de autoriteiten de natie onmiddellijk in de ogen moeten kijken, door de waarheid te vertellen en gelijk hun beleid inzake universele huisarresten moeten omkeren. De kwetsbaren hadden moeten worden gewaarschuwd, bejaardentehuizen hadden kunnen worden beschermd en de rest van de bevolking zou vrij zijn om naar eigen oordeel te handelen.

 

Het dragen van een masker is een uiting van oorlogshysterie
In plaats daarvan veranderde de ‘fout’ in een Scam. De media, de regeringen en de gezondheidsdeskundigen veroorzaakten een oorlogshysterie. Het dragen van een masker werd niet alleen een blijk van burgerdeugd, maar ook een plicht van gehoorzaamheid. Tegenstanders kregen een fikse boete en werden betiteld als asociaal of verrader. Volwassenen daagden elkaar uit: “Waarom draag je geen masker?” De culturele houding werd; geen masker dragen is niet oké, het brengt de gezondheid van anderen in gevaar!

De media probeerden te doen alsof er een strijd gaande was tussen masker dragende ‘wetenschap’ en ongemaskerde politiek van anderen. Maar waar is deze wetenschap? Is er bewijs dat een samenleving zonder maskers slechter af is dan die waar maskers verplicht zijn? Dit bewijs bestaat niet. Sommige stellen gezichtsmaskers verplicht; andere niet. Sommige mensen dragen ze; andere niet. Zelfs de door de DS-cabal gecontroleerde Wereldgezondheidsorganisatie betwist nu de noodzaak van het dragen van maskers. Hier is de nieuwe richtlijn:

Als u gezond bent, hoeft u alleen een masker te dragen als u voor iemand met COVID-19 zorgt.

Niettemin, toen de schijnwetenschap werd geaccepteerd en het gezond verstand werd uitgeschakeld, verschenen overal ter wereld waanzinnige voorschriften om opsluiting af te dwingen. Blijkbaar om de bevolking voor te bereiden op hun opsluiting in de gevangenis van de Nieuwe Wereldorde.

Er werd verteld dat frisse lucht en zonneschijn zouden helpen het virus op afstand te houden, maar buitensporten werden afgelast; kinderen – waarvan was aangetoond dat ze immuun waren voor de ziekte en deze niet aan anderen overdroegen – mochten niet naar school gaan en werden ontmoedigd om buiten te spelen, zelfs zomerkampen en zomervakanties moesten worden geannuleerd omdat de gezondheidscriminelen ijverig aan slag waren.

Je mocht zonder familie in een auto rijden, maar niet in een boot stappen. Je mocht loten, drank en marihuana kopen – ze waren ‘essentieel’ – maar naar de kerk gaan was verboden.

Restaurants, bars, sportevenementen waren allemaal verboden terrein, zelfs voor mensen die bijna geen kans hadden om aan het virus te overlijden. Je kon naar de golfbaan rijden, maar niet golfen.

We zouden een traan moeten laten voor de 400.000 slachtoffers van COVID-19, maar wat betreft de 647.000 die jaarlijks sterven aan hartaandoeningen, de 606.000 slachtoffers van kanker en de 167.000 die bij verkeersongevallen sterven, werd geen woord gezegd.

 

De lockdown is een inbreuk op je vrijheid
Mensen kunnen worden gearresteerd en in de gevangenis gezet wegens het overtreden van de opsluiting, met een aantekening in het strafregister voor crimineelgedrag, maar veroordeelde criminelen werden vrijgelaten, omdat het voor hun gezondheid gevaarlijk zou kunnen zijn in de gevangenis te verblijven!

Tot dusver heeft de COVID-19-zwendel de belastingbetaler wereldwijd naar schatting € 10 biljoen gekost. Dat is gewoon het geld; de kosten door gemiste kansen, vernedering en ongemakken zijn nog niet bekend.

Honderden Italiaanse demonstranten, bekend als Oranje Vesten, verzamelden zich in Rome en wierpen hun maskers af uit protest tegen de restricties van de regering. Sprekers bij het protest beweerden dat de opsluiting een inbreuk is op onze vrijheid, en sommigen zeiden dat de pandemie ‘’nooit heeft bestaan” en dat politici deze hebben ontworpen om hun eigen bevoegdheden te versterken. Het hoofd van de Liga Matteo Salvini, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, leidde een mars in een ander deel van Rome en eiste het aftreden van de regering.
https://www.zerohedge.com/geopolitical/enraged-italians-abandon-masks-denounce-pandemic-scam

 

De economische schade is veel groter dan de impact van COVID-19
De afgelopen vijf maanden is de wereld overspoeld door een viruspandemie, dat heeft geleid tot een economische crash en in de VS en 40 miljoen werklozen veroorzaakte, met vergelijkbare aantallen in de EU. De sociale onrust in grote steden neemt zienderogen toe, gedreven door Antifa die bewust sociale onrust in de grote steden veroorzaakt, met het doel de Corona-nieuwscyclus te verstoppen, omdat er niets meer te melden valt over de pandemie.

De economische en sociale bijkomende schade is veel, maar heel veel groter dan de impact van COVID-19 in termen van verloren levens als gevolg van uitgestelde behandeling voor kanker, hart- en andere levensbedreigende ziekten, ineenstorting van sociale infrastructuur, wanhoop, zelfmoord, werkloosheid – zonder perspectieven in het vooruitzicht; voor velen stortte de wereld in als een kaartenhuis – zonder vooruitzicht helemaal niets.

Nu al – met slechts een klein topje van de ijsberg zichtbaar – wordt de wereld volgens een IAO-update in een paar maanden tijds geconfronteerd met 2 miljard mensen zonder werk – op weg naar hongersnood – en dood – vanwege honger, zelfmoord, verwaarlozing en verwoesting – en totale hopeloosheid. Bedenk; dat voor Bill Gates – tot dusver – de crisis in zijn voordeel werkt. Maar gerechtigheid zal zegevieren. Of het nu met of zonder Gates is.

Mensen worden wakker. Een wereldwijde opsluiting van alles om ons heen, speelt zich af voor onze ogen, met vergelijkbaar gedragspatroon gevolgd door bijna elke regering op de wereld. De Quarantaine, opsluiting thuis, van bijna iedereen onder het ‘voorwendsel’ jou – het volk te beschermen tegen een onzichtbare vijand – het coronavirus. Terwijl, elke regering weet dat het een nationale ramp is voor henzelf en de wereldeconomie – het is sociale zelfmoord. Toch gaan ze ermee door – op bevel van wie?

 

Sterftecijfers zijn immens opgeblazen
Zoals de meesten van ons op zoek zijn naar hun eigen informatiebronnen, buiten de door de mainstream gedomineerde media, ondersteund met de overheid gedicteerde leugens, en zgn. verzamelde gegevens en statistieken over COVID-infecties. Blijkt objectief gezien, dat het sterftecijfer enorm is overdreven en gewillig wordt vervalst, om de angstfactor te vergroten en de allesvernietigende opsluiting te in stand te houden.

Als de leugen de waarheid is geworden, is er geen weg terug meer. Deze afschuwelijke oplichting wordt in bijna elk land actief beoefend. Een lichtpunt is Italië, zoals hierboven reeds vermeld. Een ander lichtpunt is Zwitserland. Het officiële Zwitserse federale bureau voor de statistiek (BAS) houdt wekelijks alle doden in het land bij. In de eerste 18 weken van 2020, eindigend op 3 mei 2020, waren er in feite minder sterfgevallen gemeld dan in de eerste 18 weken van 2015 – 25.400 (2020) vs. 26.596 (2015).

Hoe is dat mogelijk als het officiële aantal corona-doden in Zwitserland op 24 mei 2020 1.642 bedraagt? Met andere woorden, ongeveer hetzelfde aantal mensen sterft elk jaar met of zonder corona. Aangezien Zwitserland het 8 hoogste sterftecijfer voor Covid in Europa heeft, zijn vergelijkbare totaalsterftecijfers waarschijnlijk ook te vinden in andere Europese landen en de VS, d.w.z. vrijwel onveranderd in de eerste 18 weken van 2019 en 2020.

In pandemiestatistieken is een overvloed aan gebrekkig wetenschappelijk onderzoek waar te nemen. Het zijn pogingen de curve te manipuleren om vaccins te promoten als de ultieme oplossing. Veel ervan is frauduleus en bedrog. Maar er is meer aan de hand dan alleen maar het maken van ‘oprechte’ fouten. Wat is dan het motief? Het antwoord is; het is de perfecte kans om meer van de grondwettelijke vrijheden van het volk te stelen en een briljante opzet voor totale fascistische controle en meer geld en macht in extra inkomsten voor de farmaceutische industrie en macht voor de politici. Deze machten werken samen om angst te verspreiden en het publiek de mond te snoeren om het officiële verhaal tegen te spreken of zelfs in twijfel te trekken.

Want, als solide bewijs wordt geleverd, zoals door een Italiaans parlementslid en een aantal artsen, virologen en microbiologen uit Italië en andere Europese landen, evenals de VS, wordt iedereen die verwijst naar de oplichting en onbetrouwbaarheid van de statistieken, een complottheoreticus genoemd m.a.w. een leugenaar. En in sommige landen zijn mensen die de waarheid vertelden zelfs aansprakelijk gesteld, beboet met juridische vervolging. Het is tijd, dat de waarheid naar buiten komt en bekend wordt over de hele wereld dat het Corona Virus een Hoax is.

Reeds voordat Obama in functie trad, was het Deep State beleid erop gericht dit voort te zetten met 8 jaar Hillary Clinton. In deze 16 jaar zou de DS-Swamp de hele westerse beschaving van binnenuit hebben vernietigd. Godzijdank, kwam Q en het Trump-team aan het bewind om deze trend voor ons ten goede te keren.

Ter verduidelijking; het moeras bestaat uit Hollywood, Wall Street, Centrale Banken, Big Oil, Big Pharma, alle Overheden, Medische orde, Gezondheidszorg, Sportteams, Military MIC, NAVO, en alle Inlichtingendiensten, deze vormen de belangrijkste entiteiten binnen het moeras. Al deze partijen werken nauw samen. En dit is het gigantisch moeras, waar Trump Team en de Patriotten tegenover staan. Om het moeras droog te leggen worden stuk voor stuk alle spelers aan het publiek blootgesteld, wegens pedofilie, Hoogverraad en corruptie, hetgeen nu plaatsvindt. Het is verblijdend te weten dat niets dit proces kan stoppen.

Nu, kunnen mensen het grote geheel beter zien om de doelstellingen van de DS en MSM gemakkelijker te begrijpen. Ze kunnen zien hoe de Corona Virus-gebeurtenis en de rellen, worden gemanipuleerd. Dat ertoe leidt dat steeds meer mensen wakker worden. En eenmaal wakker kunnen ze niet meer in slaapvallen. Het Trump Team en de patriotten wisten dit allemaal, zij zijn de DS-cabal in de strijd voor onze vrijheid vele stappen vooruit.

Als de massa, de overgrote meerderheid van de bevolking die nu zonder werk zit en zich in de steek voelt gelaten hun woede uitdrukt, door zich op de een of andere manier te manifesteren, is zonder samenzwering hun macht zo groot dat ze de overheid en de Deep State-cabal morgen kunnen verslaan. Vroeg of laat moet het toch bij hen opkomen dit te doen! Spoedig zal het DS-spel eindigen!

Aan de andere kant, iedereen die wakker is, kan begrijpen dat we nooit een einde aan de onderdrukking kunnen maken zolang de meerderheid van de cabal-poppen onbekend blijven bij het grote publiek. En dit is precies wat Q en Trump Team nu doen. Zie het als jouw persoonlijke plicht hierbij te helpen en begin met het delen van dit en andere FWC-artikelen met iedereen die je kent en vraag hen hetzelfde te doen. Op deze wijze is de meerderheid sneller wakker dan wordt gedacht en de bevolking sneller bevrijd uit hun financiële slavernij.

Q en Trump Team zijn de bevrijders

Q en Trump Team geïntroduceerd op Soundcloud