Het fundament van de samenleving is bezweken

De almachtig, alwetend, maar anonieme groep “Q”

Trump Team navigeert op gegeven instructies

Wees overtuigd; President Trump is geen instrument van de Deep State

De Deep State satanische controle is het resultaat van langdurige samenzwering

QFS op Soundcloud uitgelegd

Mensen leven in een illusie

De wortels van de problemen van vandaag laten duidelijk zien dat de geschiedenis geen willekeurige reeks van gebeurtenissen is, maar eerder een zorgvuldig gepland ‘ontwerp’ voor inbeslagname van land, rijkdom, mineralen en onze vrijheid door de Corona-quarantaine, uitgevoerd door een klein aantal rijke en bevoorrechte individuen die zich op wereldheerschappij richten. Dit is op zo’n grote schaal ondernomen dat het bijna onbegrijpelijk lijkt, maar zoals het oude gezegde luidt: “De best bewaarde geheimen zijn verborgen in het volle zicht.”

 

Alles wat wereldwijd wordt waargenomen is gemanipuleerde illusie. Global financiën, waaronder het bankieren, aandelenmarkten, valuta’s of wat dan ook, het is gewoon een vertrouwenstruc. Als mensen vertrouwen hebben kopen en investeren ze en de economie groeit, als ze hun vertrouwen verliezen, kopen en investeren ze niet meer en de economie krimpt. Het enige dat het nodig heeft, is een sombere voorspelling van een door de cabal gecontroleerd financiële woordvoerder, of een gerucht dat de ronde doet over economische problemen, en het kaartenhuis kan van de ene dag op de andere in elkaar storten. De Deep State cabal zijn hierin experts.

 

Hun plan om de planeet volledig over te nemen is tot voor kort enorm succesvol geweest door hun manipulatie te verbergen achter andere trawanten; door middel van steekpenningen controleren ze mensen als marionetten aan touwtjes en zo bleven ze door de eeuwen heen de rijke heersers en duistere machthebbers.

 

Al deze verstoringen zijn al duizenden jaren aan de gang. Zolang het goed gaat – groeit hun rijk – en dan gaat het niet meer zo goed, en uiteindelijk stort alles in. Hoogstwaarschijnlijk is de huidige maatschappij, de global centrale bank economie in de meeste landen nu dicht bij de piek van de curve.

 

De hedendaagse Illuminati staat bekend als een sadistisch satanisch Luciferiaanse cultus, geleid door de rijkste en machtigste mensen op aarde. De Orde is gevuld met homoseksuelen en pedofielen, terwijl de Illuminati hand in hand werken met het Vaticaan, de CIA, de Mossad, de Vrijmetselarij, de Jezuïeten, en geheime genootschappen zoals Skull & Bones, enz. Om de wereld te controleren d.m.v. de handel in drugs, wapens, pornografie en prostitutie. Ze zijn zelfs beschuldigd de macht te zijn achter politieke moorden, zoals o.a. op John F. Kennedy in 1963, het terrorisme, waaronder de valse vlagaanval van 9/11 in 2001, en het neerstorten van de MH17 vlucht.

 

Het merendeel van de criminaliteit die de samenleving teistert, is opgebouwd rond één centrale leugen: dat de regering van het volk, gekozen door het volk, en voor het volk nooit heeft gefunctioneerd, omdat het sinds honderden jaren een tussenliggende autoriteit is van de cabal.

 

Het beheer over de landrechtspraak voor volkeren zal terugkeren, waaraan het Trump-team en de patriotten werken. Tot op heden besturen de uitverkorenen en hun trawanten ons land, die zich langdurig hebben gevestigd voor het eten van ons voedsel en het drinken van ons bier en onze wijn. Hun manipulaties van het monetaire systeem heeft nu een oncontroleerbare status bereikt. De huidige conditie kan niet lang meer standhouden.

 

Het fundament van de samenleving is bezweken

Binnen en buiten de geijkte literatuur bestaat overvloedig en onbetwistbaar gepubliceerd bewijs dat oprechte schade is toegebracht aan levende organismen in het planten- en dierenrijk, als gevolg van de teelt van GMO-gewassen en de consumptie van met GMO gemanipuleerd voedsel. Het is net als in de Tweede Wereldoorlog, waar het belastinggeld van slachtoffers werd gebruikt om hun eigen graf te graven. Vandaag wordt ons belastinggeld gebruikt voor de ontwikkeling van GMO Franken-voedingsmiddelen dat ons doodt.

 

Het grote publiek beseft het niet; maar leidinggevenden en topjournalisten van bijna alle grote mediakanalen zijn lid van invloedrijke raden en geheime genootschappen, die onze nepwereld vormgeven. Maar de waarheid komt nu naar buiten waardoor we het allemaal kunnen horen en zien. Tenzij mensen het voor de hand liggende negeren, zoals velen al te lang doen. Wees voorbereid, het fundament van de samenleving gaat bezwijken, inclusief voor mensen die de andere kant op kijken, zal iedereen de nieuwe realiteit onder ogen krijgen. Op de hele planeet is geen plaats meer voor leugens en bedrog, of om van de waarheid weg te lopen. De mensheid zal spoedig de irrelevantie en domheid begrijpen van het huidig monetair systeem dat de mensheid tot slaaf heeft gemaakt, sinds de tijd dat de Anunnaki 430.000 jaar geleden op aarde arriveerden.

 

De almachtig, alwetend, maar anonieme groep “Q”

In 2012, na de tweede verkiezing van Barack Hoessein Obama, vormden drie patriotten een geheime groep van tien zeer rijke, intelligente en machtige miljardairs. Ze waren bezorgd over het verlies van Amerika en de rest van de wereld aan buitenaardse regimes geleid door fascisme. Daarom vormden ze een geheime alliantie, loyaal aan de vlag en de grondwet van Amerika. Ze zijn allemaal persoonlijk bevriend met de leden van de Deep State en vernemen zo uit de eerste hand over hun plannen.

 

De groep van tien noemde zichzelf “Q”. Hun idee was om gebruik te maken van het enigma rond de Q van Star Trek, omdat deze zeer machtig was en niemand ooit de ware identiteit van Q zou kennen, tenzij de Q-groep zelf hun identiteit aan de wereld zou onthullen.

 

Ze wilden optreden als een almachtig, alwetend, maar anonieme groep, die in het geheim werkt zonder angst voor vergelding door de Deep State. Het meest cruciale onderdeel van het algehele plan was een ​​betrouwbare president in dienst te nemen en vervolgens de juiste mensen op sleutelposities in zijn regering te plaatsen, dat uiteindelijk resulteerde in ‘Wij, het volk’ om Amerika en de hele Wereld terug te nemen van de globalisten.

 

Dus de eerste stap was iemand te selecteren waarvan zij zeker wisten dat deze het meest geschikt is de taak van Potus te vervullen. Een van de Q-leden die Trump goed kende, benaderde hem. Trump werd alleen geïnformeerd over het basisplan, zonder al te veel details, en hem werd verteld dat een geheim, machtige groep achter hem zou staan ​​die hem de hele tijd zal ondersteunen en begeleiden.

 

Trump werd geïnformeerd over de tien doelen van het plan om Amerika weer groot te maken. Acht van deze doelen werden tijdens zijn verkiezingscampagne als promotiepunten opgenomen. Deze doelen waren onder meer; het moeras droogleggen, de grondwettelijke landsrechtspraak herstellen, grensbeveiliging, deregulering, het losbreken van het globalisme, Amerika eerst, beëindiging van centrale banken om eerlijk, door goud gedekt geld terug te brengen, de afschaffing van TTP- en WTO-handelsovereenkomsten en terugtrekking uit de Parijse klimaatovereenkomst.

 

Trump Team navigeert op gegeven instructies

Trump werd niets verteld over de Q-cirkel van tien, noch werd hem verteld dat de tussenpersoon lid was van de Q- tiencirkel. Trump kreeg alleen te horen dat een kleine ondergrondse groep van rijke en machtige mensen in het geheim met hem zou samenwerken. Er werd hem verteld dat hij zijn eigen geld moest investeren in zijn verkiezingscampagne.

 

Alle geselecteerd en geïnviteerde aangestelden door de Q-cirkel vertegenwoordigen een grote macht en invloed. Ze zijn allemaal 100% loyaal aan de grondwet, net zoals Trump, en ze staan ​​volledig achter zijn inspanningen met betrekking tot deze monumentale onderneming. Geen van deze spelers is bekend met details van de Q-cirkel-plannen en ze weten zelfs niet wie ze zijn. Ze weten alleen dat er een machtig, anonieme kracht achter de president staat en zij gewoon degenen zijn die de gegeven instructies uitvoeren, geleid door hun persoonlijk inzicht en verworven kennis van de status-quo.

 

De volgende stap is het afbreken van de Globalistische fundamenten. Enkele van de stappen die zijn gezet, zijn bijvoorbeeld de terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs, afschaffing TPP, de heronderhandeling van de NAFTA en talloze andere handelsovereenkomsten. Dat zal worden gevolgd door de ontmanteling van de Diepe Staat door het moeras stap voor stap bloot te leggen en leeg te zuigen, hetgeen nu speelt. Het uiteindelijke doel van de verkiezingen van 2020 is om controle te krijgen over de Senaat, het Huis van afgevaardigden en de gouverneurs.

 

Alle betrokkenen weten alleen dat er een krachtig, ‘anonieme’ macht achter de president staat en dat zij met de hand werden gekozen door leden van de ‘binnenste cirkel’ die rond de kerncirkel van tien is georganiseerd, teneinde de daad en het woord te verspreiden naar ‘Wij, het Volk’.

 

Om preciezer te zijn, de bekende Q van vandaag is niet de originele “Q”. De inmiddels beroemde Q weet weinig of niets over de oorspronkelijke tien “Oprichter-Qs”. De informatie die Q verspreidt, is op instructie. De Q-broodkruimels die we lezen, worden gegeven door iemand die alleen voor “De Q-Cirkel” spreekt. De persoon die de broodkruimels laat vallen, kreeg de naam Q Anon en betekent Q-anoniem. Terwijl president Trump Q+ gebruikt.

 

Iedereen die in staat is om als patriot of Anon mee te doen aan deze strijd om president Trump te helpen, is welkom. De binnenste cirkel-patriotten en de Q-beweging zijn allen betrokken bij de strijd voor de bevrijding van de planeet van de Deep State-globalisten. Hoe meer deelnemers, hoe eerder we zijn bevrijd.

 

Om steeds meer mensen te wekken; speelt President Donald Trump een moedig en belangrijke rol door de Deep State cabal-agenten; stuk voor stuk te ontmaskeren het zijn de “duistere” criminelen die alles ondernemen om te voorkomen dat de mensheid wakker wordt. Inmiddels, zijn ze wanhopig geworden en ondernemen ze alles om de verandering in een betere wereld voor het volk te voorkomen.

 

De cabal haat de mensheid omdat ze de mensheid vrezen, ze weten wat de ware mogelijkheden van de mens zijn, en daarom doen ze alles om ons te vernietigen d.m.v. giftige pillen van Big Pharma; de zogenaamde ‘gezondheidszorg’-belemmerende methoden voor genezing; giftig gefluorideerd water; bewerkte voedingsmiddelen met giftige chemicaliën; frisdranken met gevaarlijke suikers en zoetstoffen; chemtrails die het milieu vernietigen; een onderwijssysteem vol leugens en bedrog, om maar enkele feiten te noemen. Ze willen volgers, geen leiders. Ze willen niet dat mensen iets in twijfel trekken, terwijl we eigenlijk alles in twijfel zouden moeten trekken!

 

Wees overtuigd; President Trump is geen instrument van de Deep State

Elke opmerking dat president Trump een instrument van de Deep State is, is absurd en absoluut belachelijk, het bevestigt dat de criticus weinig of geen onderzoek heeft verricht. Om de realiteit eer te bewijzen; President Donald Trump heeft de schaduwregering die bekend staat als de Deep State meer dan enig andere president in de geschiedenis geconfronteerd, en dat geldt ook voor president John F. Kennedy die tijdens zijn herverkiezingsreis in 1963 in Dallas, Texas door de Deep State werd vermoord.

 

John F. Kennedy heeft ook de Deep State geconfronteerd, maar helaas zonder de steun van een Q-organisatie, zoals president Trump nu wordt gesteund. Wakkere mensen waren zich destijds volledig bewust van wat in Dallas gebeurde. Er is geen andere president geweest die het lef en de mogelijkheid heeft gehad om de Deep State te ontmaskeren, zoals Donald Trump en John F. Kennedy hebben getoond.

 

Nu de Deep State in het nauw is gedreven, wat zal hun antwoord zijn? Ze zullen Donald Trump beschuldigen en als vergelding aanklachten indienen, zoals o.a. de Russische inmenging en de centrale bank economie laten crashen, teneinde zijn kans op herverkiezing in november te vernietigen. Vandaar dat de DS-agenten blijven doorvechten totdat ze volledig verslagen zijn.

 

Stel jezelf de vraag; “Waarom zou de Deep State hun eigen marionet aanvallen met beschuldigingen om hem en zijn familie te vernietigen als hij de Deep State niet dreigde te ontmaskeren?” Wees gerust, hij is geen Deep State-president. Er zijn leden van zijn kabinet die DS-verbindingen hebben met centrale banken en andere DS-operaties. Maar die worden in de administratie van Trump gebruikt voor een doel dat alleen bekend is bij de Q-ten-cirkel. Omdat zij degenen zijn die de instructies geven en het nodig achten specifieke marionetten hierbij te betrekken. Donald Trump stelt de Deep State bloot aan het publiek om mensen wakker te maken, om zo chaos en rellen te vermijden als de arrestaties van prominente figuren binnenkort gaan plaatsvinden.

 

De directeur van de National Intelligence, Rick Grenell, heeft, met toestemming van de president, reeds de namen van belangrijke marionetten vrijgegeven. Trump ontmaskert de Deep State, waardoor velen wakker moeten geworden, en waarop patriotten hebben gewacht. Desalniettemin moet dit proces, vanwege een onvoldoend aantal aan wakker lieden, worden voortgezet totdat de meerderheid van de bevolking wakker is en begrijpt wat er aan de hand is.

 

Dit is erg frustrerend voor de wakkeren onder ons, maar we hebben gelukkig reden tot optimisme, omdat we nu bezig zijn de Deep State te verslaan met al hun poppen. Een structuur die duizenden jaren teruggaat. Alle nog levende marionetten zullen niet aan hun lot ontsnappen! Denk aan; Europese Royalty, Merkel, Macron, Sarkozy, Rutte, Juncker, Verhofstadt, Sanchez, Rajoy, Blair, May, en in de USA; George Soros, Obama, Clintons, Bushes om enkele te noemen.

 

Deep State Satanistische controle is het resultaat van langdurige samenzwering

De Diepe Staat is de bron van alle ellende, kwaad en wat negatief is op planeet Aarde. Om de komende moeilijke tijden te overleven, is het essentieel te begrijpen waar het allemaal omdraait. The Deep State is georganiseerd met top-echelon-medewerkers uit meer dan een dozijn machtige agentschappen, zoals de CIA, FBI, NSA, IMF, CFR, BB, BIS, WHO, IMF, WB, topgeneraals, Admiraals en andere militaire agenten, congresleden, senatoren, parlementsleden, Lords, directeuren van belangrijke toezichthoudende instanties en CEO’s van de meeste grote multinationals, waarvan de meerderheid van aandelen in handen is van de DS. Terwijl, de overheidsinstanties hun jachthonden zijn.

 

De Satanistische controle van de Deep State is het resultaat van een zeer goed georganiseerde samenzwering met het doel op langere termijn de Nieuwe Wereldorde te vestigen, gebaseerd op de Luciferiaanse revolutie tegen God en de Natuur.

 

Het zijn de faraonische Tempeliersbankiers van Zwitserland met hun 5e Kolonne Vrijmetselaars en Jezuïeten. Ze vormen de heersende oligarchie over de hele wereld. De regerende farao’s zijn afkomstig uit de occulte mysterie religiën van Lucifer, die vanuit Babylon en Egypte kwamen. Ze worden nu geïdentificeerd als de Global Elite of de Deep State-cabal, die ons zien als hun slaven en eigendom, om met ons te doen wat ze willen.

 

Als de massa, de overgrote meerderheid van de bevolking die nu zonder werk zit, en alleen is gelaten alleen hun woede zouden uiten, hebben ze zelfs geen samenzwering nodig. Ze hoeven alleen maar op te staan ​​en zichzelf te schudden zoals een paard vliegen afschudt. Als ze hiervoor zouden kiezen, kunnen ze de Deep State-cabal morgen verslaan.

 

Vroeg of laat moet het toch bij hen opkomen dit te doen! Iedereen die wakker is, moet begrijpen dat we de strijd nooit kunnen winnen zonder dat de meerderheid van de cabal-poppen aan het publiek bekend is gemaakt. En dit is precies wat Q en Trump Team nu doen. Zie het als jouw persoonlijke plicht om te helpen bij dit streven en begin met het motiveren en delen van dit en andere FWC-artikelen met iedereen die je kent en vraag hen hetzelfde te doen met hun kennissen. Op deze manier wordt de meerderheid sneller wakker dan nu wordt gedacht en zal de wereld bevrijd zijn uit de financiële slavernij.

QFS op Soundcloud uitgelegd