Fundamenteel probleem met het drukken van geld

Goud is onze redder uit de nood

Het onderscheid tussen schuld en geld

Het fiatgeldsysteem van de centrale banken is kapot

 

Schuldgeld is een misdaad tegen de mensheid

In de huidige samenleving accepteren mensen niet alleen als vanzelfsprekend dat papiergeld bestaat, maar ook dat het zo moet zijn. Dat is onzin! Honderd jaren geleden, tijdens het reizen, accepteerden mensen bankbiljetten die reischeques werden genoemd, omdat ze wisten dat de reputatie van de banken die ze uitgaven goed was. Eenmaal aangekomen, kon een lokale bank, die de reputatie van de verstrekte bankcheques kende, ze omruilen in de lokale valuta. Er was geen centrale autoriteit om deze bankbiljetten te certificeren. Maar tegenwoordig denken mensen niet zo. Ze denken dat de regering de waarde van je geld waarborgt.

 

Maar, echt geld is gebaseerd op natuurlijke kenmerken, zoals het feit dat het intrinsiek waardevol, duurzaam, deelbaar, uniform, draagbaar, schaars en algemeen geaccepteerd is; deze kenmerken zijn essentieel om ervoor te zorgen dat een ruilmiddel een eerlijke standaard vertegenwoordigt voor algemeen aanvaarde betalingen, wat niet het geval is met de door centrale banken uitgegeven valuta’s.

 

Anderzijds; Goud is altijd waardevol geweest. Het schuldgeld van nu is de ‘verplichting’ van iemand anders, met gebrekkige beloften die mogelijk niet worden nagekomen. Door schuld gedekt geld is een misdaad tegen de mensheid. Het is een uitvinding van Mayer Rothschild, gebaseerd op het feit dat geld een energiestroom is, currency genoemd, die wordt gegenereerd uit grondstoffen, goederen en diensten, waarin de factor arbeid van mensen de sleutel is tot alle activiteiten op aarde.

 

Om een ​​monopolie op alle energie op aarde te verkrijgen, ontwikkelden de Rothschilds wereldwijd een slavenarbeidssysteem d.m.v. het uitgeven van schuldgeld via hun particuliere centrale banksysteem, dat in elke regering is geïnfiltreerd. Deze energiestroom creëert voor hen een machtige first strike-kans op het domein van financieel en economische controle.

 

Door hun controle over de stroom van energiegeld verkregen door het omkopen van alle regeringen, werd hun waardeloos schuldgeld wettelijk gelijkgesteld met het energiegeld van het volk, dat op zichzelf al een afschuwelijke fraude is. Dit stelde de illegale Rothschildbanken in staat om van alle buitenstaanders hun waardevolle energie-output af te pakken, om alleen de insiders te dienen.

 

Geld dat uit het niets is gecreëerd, gedekt door schuld, mag geen kostbaarheden kopen, omdat het oplichting is. Maar zolang de illusie blijft bestaan, heeft ‘schuldgeld’ waarde, en de schapen geloven in deze fantasie, dat is de reden waarop deze fraude aanhoudt.

 

Fundamenteel probleem met het drukken van geld

Het fundamentele probleem met het drukken van geld is dat ze het volk meer geld kunnen geven, waarvan ze niet wijzer worden. Echte rijkdom vereist echte groei, echte besparingen, echte investeringen, hard werken, tijd, innovatie, zelfdiscipline en alle dat soort dingen dat in de eerste plaats de economie bestendig maakt.

 

Maar aan de andere kant, nepgeld moedigt speculatie, samenzweringen en corruptie aan, waardoor het imperium uiteindelijk tot derde wereldstatus afzakt.

 

Vernietiging van de reële economie, die afhankelijk is van spaarders, werknemers, innovators, lange termijn investeerders en gedisciplineerde ondernemers, zijn nu bedrogen door de centrale banken en hun regering. Dat de achteruitgang van de wereld versnelt. Elk imperium heeft namelijk een sterke en betrouwbare valuta nodig. Door biljoenen nepgeld te printen, duwen centrale banken hun rijk in de afgrond.

 

Nepgeld is een invitatie voor corruptie. In een echte, eerlijke economie hangt wat je krijgt af van wat je geeft. Mensen moeten hun geld verdienen. In een economie van gelddrukkers gaat de rijkdom naar degenen die het dichtst verbonden zijn met de macht.

 

De lange, bergafwaartse mars begon waarschijnlijk in januari 2000, met het instorten van de aandelenmarkt. Destijds was 40 ounce goud genoeg om alle aandelen in de Dow te kopen. Tegenwoordig is het slechts iets minder dan 15 ounces, ondanks de veel hogere dollarprijzen. In echt goud gerekend zijn kapitaalindustrieën amper een derde waard van wat ze 20 jaar geleden waard waren.

 

Wanneer de centrale bank economie krimpt, ontstaat er automatisch een tekort aan nieuwe schulden, en dus ook een tekort aan beschikbaar schuldgeld. Als gevolg van het feit dat minder schuld in omloop is, betekent dat er geen geld beschikbaar is, met andere woorden onvoldoende liquiditeit. Dat is bijgevolg het einde van het bestaande wereldwijde schuldgeldsysteem.

 

Het hele monetaire systeem – met opzet – vernietigt zichzelf. Het buitensporig drukken van fiat-schuldgeld is nu aangekomen in de laatste ‘reflatiefase’ van zelfvernietiging, omdat de schuld in de wereld dermate buitensporig is gegroeid dat het kredietsysteem in omgekeerde richting werkt. Nu treedt de paradox op; er is geen liquiditeit meer om de schuld terug te betalen

 

Reflatie is niet meer mogelijk en de deflatie-experts zijn bewezen correct. Ze zijn correct dat het kredietsysteem in omgekeerde richting werkt met een negatieve feedback lus, welke een deflatoire doodsspiraal op gang brengt.

 

Het is één ding om investeerders te misleiden met kwantitatieve versoepeling (QE) en frauduleuze rentetarieven. Het is een ander ding om biljoenen aan helikoptergeld te dumpen in wat er nog over is van de economie voor het volk. In het eerste geval resulteert dit in hogere aandelenkoersen. Iedereen is blij. In het laatste geval krijgen mensen hogere consumentenprijzen. Dat niemand gelukkig maakt!

 

Goud is onze redder uit de nood

Het resultaat is een menselijk veroorzaakte economische catastrofe. Niemand weet hoeveel het gaat kosten, alleen al in reële output, belopen de huidige schattingen zo’n € 10 biljoen. En dat telt niet mee de economische schade die is aangericht door reddingsoperaties van de centrale banken en het drukken van geld, of verliezen op de activamarkten. Aandelen alleen al zijn sinds begin februari met zo’n €5 biljoen gedaald.

 

Het mederendeel van het volk heeft geen goud of zilver. Heb medelijden met deze arme dwazen. Goud en zilver zullen nog tijdens hun leven worden hersteld als geld, gewoon uit bittere noodzaak. Maar dat kan alleen tegen hogere prijzen, terwijl op dit moment over de hele wereld slechts ongeveer 6 miljard ounces bovengronds voor handel beschikbaar is.

 

Nadat het huidig systeem is ingestort, zoals elk papiergeldsysteem in het verleden heeft gedaan, zal dit in een of andere vorm moeten worden vervangen. En dat zal vrijwel zeker goud zijn.

 

Als mensen wakker zijn en beseffen dat de meeste banken en regeringen niet alleen corrupt maar ook failliet zijn, zullen ze massaal naar goud gaan, net zoals ze dat al eeuwen geleden deden. Goud en ook zilver zullen in veelvouden van hun huidige waarde stijgen. Verwacht minimaal een stijging van 200% ten opzichte van het huidig niveau. Er zijn veel redenen waarom goud een aanzienlijke echte winst zal behalen. En wel in reële termen, dus niet alleen tegen papiergeld.

 

In de 19e eeuw heette het ‘papiergeld’ bankbiljetten. Waarom? Omdat het eigenlijk bankbiljetten van je bank waren die een bepaald bedrag aan echt geld in deposito vertegenwoordigen. Mensen droegen deze cheques met zich mee omdat ze veel handiger waren voor grote geldhoeveelheden dan kisten met goud. Het ‘Centrale bankschuldgeld’ van vandaag, zijn geen bankbiljetten van je bank, want ze kunnen niet worden ingewisseld voor iets anders dan meer centrale bankschulden.

 

Daarom heet tegenwoordig deze vervanger van papiergeld ‘fiat-valuta’; deze hebben geen intrinsieke waarde en kunnen nergens voor worden ingewisseld, maar ze worden geaccepteerd omdat de regering je anders in de gevangenis zet als je het niet doet. Het is een fiat die met geweld is bereikt, geen echte waarde heeft die wordt erkend door degenen die de biljetten accepteren.

 

Bovendien is goud de enige activaklasse die niet gelijktijdig ook schuld van iemand anders is. En in een wereld die financieel zo onstabiel is als nu, wil je gewoon niet meer opgezadeld worden met de schuld van iemand anders als dat niet per se nodig is. Zeker als dat een aansprakelijkheid is van een entiteit als je regering.

 

Het onderscheid tussen schuld en geld

Overheden zijn echter niet de enigen die denken dat schuld geld is. Het lijkt erop dat veel mensen die een heleboel creditcards hebben dat ook denken, waardoor ze meer kunnen uitgeven, dan ze beschikbaar hebben. En ze denken ook dat het bezit van de schuld van o.a. s staatsobligaties, betekent dat ze geld hebben. Terwijl je bankstorting niet echt contant is; het is nl. een schuld van de bank.

 

Schulden worden niet altijd afgelost. Terwijl Geld, geld is. Dat onderscheid gaat bij bijna iedereen verloren. Behoor niet tot hen. Dus mensen moeten goud bezitten omdat het geld is, vanwege hun veiligheid en omdat het een uitstekende speculatie is. Goud en zilver kan mensen beschermen tegen het zeer snelle waardeverlies van alle valuta’s in de komende jaren. De inflatie gaat vast en zeker uit de hand lopen.

 

Onthoudt; Geld is geen schuld, het is het tegenovergestelde van schuld. Alle valuta’s op aarde zijn centrale bankschulden. Ze kunnen door de uitgever tegen niets anders worden ingewisseld, en er is ook geen limiet aan het aantal eenheden dat kan worden gecreëerd. Ze vertegenwoordigen slechts een vage bewering tegen “goede trouw en krediet” van de regering, dat wil zeggen het vermogen van de regering om belastingen te heffen over haar onderdanen. Maar elke regering heeft blijk gegeven van een opmerkelijk gebrek aan goede trouw en is nu op weg hun krediet te vernietigen.

 

Papiergeld is een uitstekend middel voor overheden om mensen indirect, heimelijk, via inflatie te belasten. Dat is een reden waarom centrale bankiers dol zijn op papiergeld. Maar ook de valse economische theorieën, zoals die van John Maynard Keynes, zijn van mening dat de regering niet alleen met de economie kan, maar ook moet bemoeien. De mogelijkheid om papiergeld te drukken, biedt hen een middel om deze invloed uit te oefenen.

 

Het fiatgeldsysteem van de centrale banken is kapot

Ondertussen heeft de samenleving het merendeel aan jonge werknemers verloren zien gaan, nog meer dan oudere. Het overgrote aandeel van de bevolking leeft van het zweet des aanschijns. Dat wil zeggen, dat ze alleen geld verdienen door hun tijd te verkopen.

 

Door de economie te sluiten, werd voorkomen dat mensen de kost verdienden, wat betekent dat ze niet de “rijkdom” verdienden die mensen nodig hebben om van te leven. Leg iedereen de verplichting op thuis te blijven, en de economische bedrijvigheid ligt stil. Door scholen te sluiten, wordt voorkomen dat kinderen iets leren – in de veronderstelling dat de scholen überhaupt een nuttige functie hebben, maar het voorkomt ook dat kinderen hun immuniteit opbouwen waardoor het virus zich niet kan verspreiden.

 

Mensen verdienen geen geld als ze niet werken. Ze voegen geen rijkdom toe aan de samenleving. Ze leren geen vaardigheden. Tijd, hun belangrijkste bezit, is gestolen. Hun leven is aangetast. De regering haalt schoudersop en zegt: “Geen probleem, we geven je geld.” Het Betaalcheque Protectie Programma doet alsof dit de oplossing is, en dat echte tijd vervangen kan worden door nepgeld. Een geweldige overwinning? Natuurlijk niet, het is gewoon weer een andere oplichterij.

 

Het fiatgeldsysteem van de centrale banken is kapot, onbruikbaar. Alleen al heeft de Centrale Bank de afgelopen twee weken één biljoen euro’s extra in het systeem geïnjecteerd om het criminele banksysteem functionerend en overeind te houden. Maar ze moeten zich beseffen dat het zo niet lang meer kan duren voordat weer opnieuw nog meer geld moet worden geïnjecteerd. Dit wordt vast en zeker het einde van het fiat-geldsysteem. Goud is het enige alternatief om de volkseconomie vooruit te helpen en iedereen op aarde van de ondergang te redden.

 

Help mee iedereen te wekken, zonder de hulp van ten minste 50% van de bevolking kunnen Deep State-agenten en trawanten niet worden verwijderd vanwege mogelijke chaos.

 

In de wereldgeschiedenis zijn we aangekomen op de belangrijkste kruising; onze keuze gaat de ontwikkeling van onze toekomst bepalen.

 

Naar links; is voortzetting van DS-power control-structuur die onze vrijheden vernietigt, zoals nu gebeurt met het dragen van maskers, sociale afstand en reisbeperkingen, waarmee onze welvaart stapje voor stapje wordt afgebroken en onze moraal te vermorzelen.

 

Naar rechts; is de creatieve vernietiging van DS-crimineel corrupte regeringen en politici, leidend naar welvaart, vrijheid en vriendschap.

 

Deze belangrijkste keuze in de menselijke geschiedenis is nooit eerder opgetreden. Alle papieren en elektronische schuldvormen zullen in een oogwenk verdampen en het speelveld volledig nivelleren om GESARA te implementeren met het nieuwe door QFS-goud/ activa gesteunde monetaire systeem; los van elke interventie.

 

Het wordt een compleet nieuwe toekomst voor iedereen op aarde. Een toekomst die wordt opgebouwd met hard werken, eerlijkheid en vriendschap.