De Pandemie is Bedriegerij

Probleem-reactie-oplossing is het Bedrog

Leer je grootste vijand kennen

De Grote Ontwaking

Vrijheid is blijheid

 

Hoe mensen opzettelijk ziek worden gemaakt

De Corona-pandemie was en is niet dodelijk voor de mensheid, maar heeft een dodelijk effect op de economie: de internationale mobiliteit kwam tot stilstand, waardoor industrieën als toerisme, reizen, horeca en wereldwijd toeleveringsketens werden vernietigd. Regeringen sluiten bedrijven en kerken en dwingen mensen thuis te blijven. Politici die beloven jouw huur te betalen of je geld te geven, worden steeds populairder. Hoewel niemand zich realiseert dat het oplichting is omdat het nepgeld is, en eindigt met hyperinflatie. Met andere woorden, deze beloften zijn een oplichterij.

 

De omgekochte criminele en corrupte marionettenregeringen vergrootten hun autoriteit door invoering van fascistisch waterdichte regels om meer beperkingen op te leggen o.a. het opleggen van het dragen van gezichtsmaskers, het houden van sociale afstand en lichaamstemperatuurcontroles in openbare ruimtes zoals luchthavens, treinstations en supermarkten. Zelfs nadat het virus was verdwenen, gaat deze dictatoriale controle en toezicht door of wordt zelfs geïntensiveerd.

 

De gedachte die mensen hebben over COVID/ Corona zijn gebaseerd op angst, niet op feiten over hoe gevaarlijk het werkelijk is, hoe het zich verspreidt en wat we moeten doen om dit te stoppen.

 

De koel berekende propagandacampagne rond deze ‘pandemie’ heeft haar doel bereikt. Belegerd met een hele reeks tegenstrijdige informatiestromen vanuit alle hoeken, is door verwarring in het algemeen het volk bezweken. Sommigen hebben het opgegeven om de situatie te begrijpen en vonden dat het gewoon gemakkelijker is om aan officiële richtlijnen te gehoorzamen, ook al betekent dit het opgeven van lang gekoesterde vrijheidsrechten.

 

Mensen realiseren zich niet wat dit ‘Nieuwe Normaal’ inhoudt; screening, testen, contacttracering, monitoring, bewaking, maskers dragen, sociale afstand, quarantaine en isolatie, met verplichte vaccinatie en microchips die in de laatste fase worden ingevoerd voordat opsluiting in de NWO-gevangenis begint.

 

Vertel al je vrienden; Het dragen van een masker veroorzaakt hypercapnie; dat betekent dat het CO2-niveau zich achter het masker opbouwt en in seconden stijgt van 400 ppm tot 10.000+ ppm (delen per miljoen).

 

Effectief; het opnieuw inademen van je eigen CO2 verlaagt je zuurstofinname, waardoor ademhaling en hartslag toenemen, dat leidt tot duizeligheid, flauwte, mistige hersenen, paniek, verhoogde cortisolspiegels – gevolgd door het Cushing-syndroom, soms hypercortisolisme genoemd, dat vooral je immuniteit schaadt.

 

Kortom; Maskers verminderen de hoeveelheid zuurstof aanzienlijk en zorgen ervoor dat uitgestoten kooldioxide weer wordt ingeademd en in het bloed wordt opgenomen. De ademhalingsbeschadiging culmineert, dat vervolgens Covid-19 wordt genoemd. Nog erger; betrouwbare wetenschappelijke informatie meldt dat de effectiviteit van zelfs de allerbeste operatiegezichtsmaskers onvoldoende bescherming bieden aan de drager tegen COVID-infecties! Bekijk deze Spaanse video met Engelse Ondertiteling, die dit nader toelicht. Gevallen van pleuritis veroorzaakt door externe obstructieve hypoxie (kinband) worden aangetroffen bij mensen die werkzaam zijn in supermarkten.

 

Alhoewel het sterftecijfer van COVID-19 veel lager is dan aanvankelijk werd verwacht, kan de ziekte de mens achterlaten met een scala van andere gezondheidsproblemen gedurende onbekende duur; van vermoeidheid, tot aanhoudend ademhalingsstoornissen, tot verlies van smaak en geur. Zelfs hartbeschadiging kan volgens een nieuwe studie worden toegevoegd aan de lijst met veel voorkomende post-COVID-complicaties.

 

Het moet duidelijk zijn; De uitbraak van het Corona-virus is geen toeval dat het over de hele wereld vrijwel tegelijkertijd plaats vond. Dat gebeurt niet organisch – maar kan, zoals het deed, wanneer het virus tegelijkertijd in elk land kunstmatig wordt geïmplanteerd. Bijgevolg zit hier een satanisch ofwel duivels plan achter als we kijken naar echte ziekte- en sterftecijfers – niet naar de opgeblazen, angstaanjagende MSM-cijfers.

 

Observeer onbevooroordeeld de verklaring van hun zelf gecreëerde oorlog tegen het Corona-virus ondersteund met draconische maatregelen, zoals het dragen van gezichtsmaskers en de verplichte sociale afstand, enz.  Opgezet om je welvaart en vrijheid te vernietigen, voor het voordeel van de Deep State.

 

De Pandemie is Bedriegerij

Wat zou er zijn gebeurd als mensen deze ondemocratische heerschappij niet hadden opgevolgd? Kijk naar Zweden dat een beleid heeft gekozen waarvan zij dachten dat het zowel duurzaam was en zoveel mogelijk levens zou redden. Ze kozen simpelweg voor een meer traditionele benadering waarbij een volledige afgrendeling werd vermeden. En, dat was alles.

 

Maar dat is nu juist het probleem, nietwaar? En daarom werd Zweden zo hard gekritiseerd in de media, omdat ze weigerden te doen wat de rest deed. Ze weigerden een beleid te voeren dat door de elites universeel was opgesteld, een beleid dat mensen bang maakt en zich onderwerpen. Het is fascistische dictatuur, niet opgevolgd volgt een hoge boete.

 

Het Zweedse model vormt een bedreiging voor deze aanpak omdat het mensen in staat stelt hun waardigheid en persoonlijke vrijheid te behouden, zelfs te midden van een wereldwijde pandemie. – Wat de heersende Elite willen is dat mensen volgzaam zijn en zonder morren de regels en voorwaarden accepteren die over enkele tijd in slavernij eindigt. Dat is het ware doel, volledig sociale controle, levens redden heeft er niets mee te maken. Zweden was tegen de benadering van de elite daarom moet Zweden worden veroordeeld. Zo simpel is het.

 

Met andere woorden, Zweden nadert snel de eindfase wat betekent dat beperkingen volledig kunnen worden opgeheven en dat het normale leven wordt hervat. De zweden hebben hun waardigheid en vrijheid behouden. Terwijl de rest van de wereld reeds maandenlang onder het juk van van onderdrukking moet leven. Zweden behoeft geen basisscholen opnieuw te openen, omdat die nooit werden gesloten.

 

Talrijke rapporten geven aan dat jonge kinderen geen risico lopen en het virus ook niet aan anderen doorgeven. De meeste mensen weten dit niet omdat de MSM-propagandamedia dit nieuws uit hun berichtgeving weglaat.

 

Dit het coronacircus maakt deel uit van agenda 2030, dat leidt tot de vorming van één wereldregering, wereldwijd één economisch systeem en wereldwijde één religie. Welke al verantwoordelijk is voor de beschadiging van de westerse wereld op manieren die de meesten van ons niet eens kunnen begrijpen, en die een bedreiging zullen blijven vormen voor ons voortbestaan ​​en onze welvaart. Tenzij, deze duivelse Deep State t.w. de hele Maffia-cabal die de ‘echte vijand’ van het volk zijn, voor altijd uit onze maatschappij is verwijderd: De verantwoordelijke verraders en schenders van mensenrechten, de nationale veiligheid schonden, en ons hebben verkocht berecht zullen worden.

 

Tenzij mensen dit begrijpen, zullen ze de echte redenen voor alles wat er nu gebeurt niet kunnen bevatten.

 

Om de massa in de greep te houden, is het absoluut noodzakelijk dat de DS-geheime agenda wordt vervuld, dat het gebrekkige monetaire, economisch en politiek beleid dat tot deze voortdurende economische crisis heeft geleid, wordt gehandhaafd en wordt voortgezet. De primaire criminelen zijn de centrale bankiers.

 

Desinformatie dient verschillende doelen, waarvan de meest verraderlijke is twijfel zaaien bij ieders diepe overtuiging over de realiteit van wat zich duidelijk voor iedereen afspeelt. – Lees de protocollen om te zien wat er gaat komen.

 

 

Probleem-reactie-oplossing is het Bedrog

De WHO vertelde ons al jaren geleden dat er ergens een epidemie zal komen, dat ten voordele is van de bedrijven die lid zijn van het farmaceutisch kartel omdat die het vaccin zullen leveren.

 

Wat nu gebeurt, is gewoon een ander ‘probleem-reactie-oplossing’, gebaseerd op valse informatie, omdat vaccins het welzijn van miljarden mensen ongekend kan schaden. Zo gebruikt het VN-Bevolkingsfonds ‘populatiecontrole‘ voor hetzelfde doel als de WHO, doet, nl. voor eugenetica manipulatie, dat hun wetenschap is om het ​​menselijke ras te verbeteren door gecontroleerd te fokken voor wenselijk erfelijke kenmerken, zoals blond haar, blauwogig en volgzaam karakter. In de tijd van Hitler werd dit reeds toegepast. Het is de Brave New World zoals Aldus Huxley dit reeds beschreef in zijn boek met dezelfde titel. Waarin Huxley zich een genetisch gemanipuleerde toekomst voorstelt waarin het leven pijnloos maar zinloos is.

 

De VN werd opgericht om oorlog te voorkomen, maar in werkelijkheid is het een continuerend oorlog producent, in Afghanistan, het M.O. en Afrika. De V.N. werd opgezet voor het welzijn van alle naties, gelooft iemand dat nog?

 

Aan de ene kant zijn mensen zelfgenoegzaam, lui en negatief ingesteld, maar aan de andere kant optimistisch, vrolijk en naïef. Ze zeggen dat zulke situaties zichzelf zullen corrigeren zoals altijd al is gebeurd. Wat niet het geval is!

 

Het is overduidelijk dat uiteindelijk de samenleving over de hele wereld wordt geruïneerd door de grootste tekorten op de lopende financiële rekening die voor elk land groter is dan ooit tevoren, regeringen zijn meer geld verschuldigd aan meer mensen dan welk bevolkingsgroep of instelling dan ooit. Mensen denken uit gemakzucht, “We komen er wel uit.” “We zullen eruit groeien”, zeggen de liberalen, “we zullen de belastingen nog wat verlagen” en dat is het dan. Mensen geloven dat alles vanzelf gaat zonder pijn of lijden. Ze denken dat bij hen de rekening nooit zal worden gepresenteerd.

 

Goed mogelijk, wordt binnenkort de limiet bereikt van het bedrag dat kan worden geleend en beloofd. De staat kan niet veel meer beloven. Ze kunnen het niet betalen. In zekere zin is de hele wereld failliet, maar voorlopig is Amerika nog steeds de wereldmacht, ondanks dat het geen echte cent te besteden heeft.

 

Leer je grootste vijand kennen

Wees ervan overtuigd dat de economie in de meeste landen dicht bij de top van de curve van totale instorting ligt. We leven in onze samenleving, onder de ergste tirannie niet alleen veroorzaakt door je eigen regering, maar ook door de marionetten van de medische krijgsmacht die zich nu op alle niveaus laten zien voor wat ze werkelijk zijn – de Medische Maffia, de grootste vijand van het volk!

 

Het is tijd dit te stoppen, wacht niet met actie om deze kaping van onze vrijheid tegen te gaan. Wij mensen hebben met onze meerderheid de macht, de Elite Deep State Broederschap is een minderheid; we moeten deze strijd winnen omwille van onze toekomst en die van onze kinderen en de nog ongeboren generaties.

 

We zijn aangekomen op het belangrijkste kruispunt in de wereldgeschiedenis; onze keuze zal de ontwikkeling van onze toekomst bepalen.

 

Aan de ene kant is het de voortzetting van de Deep State-structuur met dictatuur en onderdrukking op weg naar vernietiging van onze vrijheden, zoals nu kan worden waargenomen met de verplichting gezichtsmaskers te dragen, sociale afstand te bewaren met reisbeperkingen. Dat alleen is bedoeld ons moreel te vernietigen en onze welvaart stap voor stap weg te nemen. Met het einddoel ons op te sluiten in de wereldgevangenis van de Nieuwe Wereldorde.

 

Aan de andere kant is het de creatieve ontbinding van de Deep State met alle corrupte regeringen en politici, dat ons naar welvaart, vrijheid en vriendschap leidt.

 

De Grote Ontwaking

Kom samen en laat je horen als één stem. De regering, de MSM, alles wat ze zeggen zijn leugens en zal niet werken, de enkelen zullen de velen worden. Velen hebben de krachtigste stem en kunnen dit vreedzaam oplossen. Door met een stem te zeggen “het is genoeg geweest!”

 

Dit is De Grote Ontwaking, bekend als de macht van het volk. Luister naar Q terwijl we deze richting zijn opgegaan, het draait om het een zijn in de samenleving, dat ons allemaal verenigt in plaats van verdeelt. Met deze gezamenlijke actie wordt alles kapot gemaakt wat de DS tegen de mensheid heeft opgebouwd.

 

Dit wordt de ergste nachtmerrie voor de Deep State en de MSM, die uitkomt. Nu de stille meerderheid wakker is en zich verenigd, zal de wereld snel zien dat we inderdaad verenigd en niet verdeeld zijn. Wat mensen gaan zien, is de terugtrekking uit de DS-dictatuur door de bevolking zelf. Er zullen vele manifestaties komen om mensen de waarheid te laten zien.

 

We zullen de door de DS gemaakte corona-crisis en de doelbewust veroorzaakte rassenrellen overwinnen. We willen een vrij leven leiden en onze opzettelijk vernietigde sociale en fysieke infrastructuur opnieuw opbouwen. We willen vrij zijn. Geen toezicht meer of slavernij opgelegd door de idioten van deze wereld zoals George Soros, Bill Gates, Rockefellers en Rothschilds.

 

We accepteren geen gedwongen vaccinatie. We willen vrij zijn zelf te kiezen. We hebben er geen behoefte aan, en willen ook geen ‘Eén Wereld Order’. En als een nieuwe wereldorde komt, dan is die volgens onze inzichten en ideeën opgezet.

 

Wij mensen zijn soevereine wezens – en zullen onze soevereine staten creëren op basis van de nieuwgevonden solidariteit voor onze gemeenschappelijke toekomst voor de algehele mensheid.

 

Vrijheid is blijheid

Constitutioneel zijn we vrije mensen, dus niemand kan ons vertellen wat we moeten doen. Als geen masker wordt gedragen is dat ieders eigen beslissing, want dat is ware vrijheid. Vrijheid betekent vrij zijn, met respect voor medeburgers en de omgeving, te kunnen doen wat je zelf wilt. Als ze verplichten iets te doen wat je niet wilt, ben je vrij het niet te doen, zolang anderen niet worden geschaad. Boetes zijn niet van toepassing, uiteindelijk bepaal jezelf of de boete betaald wordt.

 

Inmiddels hebben de patriotten en ook wij het heft in handen genomen. Laat je overheid dat weten door hun verplichting maskers te dragen naast je neer te leggen. Als iedereen dat doet, zijn de DS-marionetten uitgeschakeld. Zo simpel is het. Zeg dit voort aan allen. Dan is tegen het einde van dit jaar de wereld bevrijd van de dictatuur van de Deep State Maffia. Laat op deze wijze zien dat je ook een Patriot bent geworden.

Om de grote ontwaking te beginnen; Deel dit artikel met iedereen op je mailinglijst en vraag hen hetzelfde te doen.

Ze proberen Ons te verdelen, ze zullen falen; WWG1WGA steun President TRUMP, Volg Q & Vertrouw op ons Plan

Gezichtsmaskers zijn gevaarlijk voor gezondheid