QFS vernietigt het centrale banksysteem

QFS heeft geen equivalent in geavanceerde technologie

Wereldwijde valuta-reset

Donald Trump herkozen als eerste president van de Republiek Amerika

 

Het Quantum Financieel System QFS

Er is weinig bekend over dit nieuwe systeem, ontworpen ter voorbereiding op de overname van het monetaire schuldstelsel van de centrale banken om een ​​einde te maken aan de financiële slavernij en controle over de bevolking. De Alliantie gaf president Trump de toverstaf om het oude banksysteem over te nemen zonder dit te veranderen.

 

De mensheid, beschikt niet over de technologie het financiële systeem van de Deep State te bestrijden. Exterrestrials kwamen te hulp met buitenaards of andere dimensionale technologieën om deze taak te volbrengen. In Quantum Computers is intelligentie ingebed zonder 3D propriëteiten. Geen enkele 3D-creatie is in staat het vermogen van een levend wezen te vervangen. Daarom werd kunstmatige intelligentie (AI) ontworpen, als vervanging van bewuste wezens.

 

Een spirituele entiteit is opgezet om de fysieke realisatie voor alle wezens boven de vierde dimensie te realiseren. Onze aarde is als een levend object dat haar levenskracht verkrijgt uit de planetaire symbolenring. De QFS wordt geacht te functioneren op Quantum Benevolentie Intelligentie met interactie op elk financiële transactie waar dan ook in de financiële wereld. Als waarborg voor iedere rekeninghouder dat elke transactie; legaal en transparant is. Iemand die kwantumfysica beheerst, kan begrijpen welk effect deze kwantuminformatietechnologie heeft op financiële transacties die door het kwantum financiële systeem lopen. – Deze kunnen niet worden gemodificeerd. De confirmatie en openbaarmaking van dit fortuinlijk bestanddeel van de QFS, is de verzekering en het kenmerk van honderd procent betrouwbaarheid, neutraliteit en veilig transfersysteem.

 

Sommige mensen proberen de QFS, dat zondermeer de grootste financiële vooruitgang aller tijden is, te discrediteren. Dit misverstand kan het gevolg zijn van het feit dat de QFS geen vergelijking heeft met iets dat ooit eerder op de wereld werd gepresenteerd. Het is als een anti-zwaartekracht machine vergeleken met een auto. Er is geen echte basis om deze technologie te begrijpen. Het heeft geen gelijkwaardig equivalent in geavanceerde technologie dat iemand eerder heeft gekend. Het is nieuw. Het regeert oppermachtig in de technologie die het gebruikt om de financiële zekerheid en transparantie te waarborgen die rekeninghouders nodig hebben om alle financiële humanitaire doelen te voltooien. Met de QFS kan de wereld met goud gedekte valuta’s worden overspoeld. Het is ontworpen om het oude financiële schuldsysteem van de Deep State Cabal te elimineren, inclusief centrale bankiers die controle hebben over alle financiële transacties.

 

QFS vernietigt het centrale banksysteem

Met de activering van de QFS zal de Alliantie het Rothschild Centrale Banking-systeem volledig hebben uitgeschakeld. Dit geldsysteem was ontworpen door Meyer Amschel Rothschild (1744 – 1812) om de wereldeconomie te controleren en de wereldbevolking in schuldslavernij te zetten.

 

Feitelijk, is de QFS al enige tijd in bedrijf en loopt parallel mee met het Central Banking System om de vele hackpogingen van de cabal om geld te stelen te observeren en te voorkomen. Als gevolg hiervan zijn veel bankiers opgepakt en gearresteerd. Dit krachtige kwantumcomputersysteem wijst een digitaal nummer toe aan elke fiat dollar/ euro/ yen die op elke bankrekening over de hele wereld staat en bijgevolg de geldstromen in real time volgt; om precies te weten waar bepaalde bedragen naartoe gingen, wanneer die werden overgemaakt, wie het verstuurde via hun inloggegevens en op welke rekening het geld werd ontvangen.

 

Stel je de frustratie voor van een bankier die zojuist wat geld heeft gestolen, dit illegaal naar een andere rekening heeft overgemaakt, en vervolgens op heterdaad wordt en gearresteerd voor diefstal. Deze banksterduivels zijn verslagen. Ze snakken voor het laatst naar adem voordat het gewicht van hun ‘doodsplannen’ neerstort op hun zielig, baby bloedzuigend corpus.

 

Alleen door goud gedekte valuta’s die een digitaal goudcertificaat hebben, kunnen via de QFS worden overgedragen. Het goud certificaat verwijst naar een serienummer op een stuk goud dat in reserve wordt gehouden om de valuta te ondersteunen. Off-world technologieën worden gebruikt om het goud in quarantaine te plaatsen dat wordt gebruikt voor valutaondersteuning. Het goud kan op geen enkele manier worden gestolen of uit de beveiligde kluizen worden verwijderd waar het is opgeslagen. Daarom kan het met recht ‘door goud gedekte’ valuta worden genoemd. Het verwijst naar het stuk goud dat het ondersteunt.

 

Verwijzingen naar ‘door activa gedekte valuta’s’ is het proces waarbij een valuta wordt vastgesteld op basis van activa in het land van herkomst. Activa zijn de justificatie om de hoeveelheid valuta vast te stellen die in een land beschikbaar is. Alle coupures van valuta’s moeten binnen de QFS geboekt staan ​​en een goud certificaat hebben verkregen om actief te kunnen worden gebruikt binnen de QFS. Als goud uit de aarde wordt gedolven of, op de markt verkocht, net als bij elke andere grondstof, is dit een immens proces, een operatie van geen geringe prestatie. Het is een vereiste procedure om wereldwijd waarde te garanderen voor alle valuta’s die binnen de QFS in gebruik zijn.

 

Alle Fiat-valuta’s die niet aantoonbaar ‘schoon’ zijn, die niet-terroristisch geclassificeerd zijn, of bv. illegale activiteiten ondersteunen, diskwalificeert de meeste Fiat-valuta’s, en kunnen dus geen legale valuta in de QFS worden. – Fiat-valuta’s ontvangen uit legale activiteiten kunnen bij de bank worden ingewisseld voor door goud gedekte valuta’s.

 

QFS heeft geen equivalent in geavanceerde technologie

Het Quantum Financial System – QFS is niet te vergelijken met iets dat ooit eerder op de wereld is geïntroduceerd. Het heeft geen equivalent; het heeft geen gelijkwaardigheid in geavanceerde technologie met enig ander eerder systeem. Het is splinternieuw. Het prevaleert oppermachtig in de applicatie die het toepast, om honderd procent financiële zekerheid en transparantie aan alle valutarekeninghouders te waarborgen. Met het QFS kan het wereld monetair systeem eenvoudig in door goud gedekte valuta’s worden veranderd, die het gebruik van het oude centrale banksysteem volledig elimineert. Voor het begrijpen van de geavanceerde QFS-structuur, bestaat geen vergelijkbare technologie als leidraad.

 

Wereldwijde valuta-reset

Zonder de mogelijkheid bestaand geld in het nieuwe QFS te certificeren, zijn alle activiteiten van Centrale Banken irrelevant geworden. Een land dat niet GESARA-compatibel is, zal niet worden toegelaten binnen de QFS en is dus uitgesloten van de internationale handel. Hun olie of granen, of wat dan ook, zijn nog steeds waardevol, maar hoe gaat een GESARA-conform land voor grondstoffen betalen aan een niet-deelnemer aan de QFS?

 

Het geld kan niet worden overgeboekt. Eventuele niet-conforme landen zullen worden overgelaten aan het barter systeem door producten of grondstoffen te ruilen als betaling. Anderzijds, is de beschikbaarheid van een kredietruil systeem met andere landen, iets dat momenteel niet beschikbaar is om zaken op enig relevant niveau mee te doen. Naar de analogie van derdewereldlanden, zijn landen die niet aan de GESARA-regels voldoen, gedegradeerd naar vierde of vijfde wereldland.

 

Elk land moet GESARA-conform zijn om deel te nemen aan de QFS. De Alliantie zal een specifieke kwantitatieve formule toepassen om de beschikbare hoeveelheid valuta, “binnen een land” te bepalen, dat door goud gedekt in de QFS wordt gebruikt. De resultaten van de formule bepalen een reële waarde van de activa van elk land in vergelijking met andere landen. Er is nl. veel meer goud beschikbaar dan nodig is om de gouddekking van alle wereldvaluta’s te realiseren. Eenmaal vastgesteld via de GCR, wordt de prijs van goud irrelevant voor de waarde van een specifieke valuta ten opzichte van elkaar. Alle geldsoorten zijn gelijkwaardig gekalibreerd.

 

Als de prijs van goud stijgt, zal ook de waarde van alle valuta stijgen, dat geen netto verandering in de nominale waarde van alle valuta’s biedt. De formule omvat, in grondactiva, de economie van het land, het aandeel in wakkere bevolking – dat een belangrijk activa is van het land, met nog een aantal andere parameters om de waarde van de valuta van het land te vast te stellen. Deze formule wordt op elk land op de dezelfde wijze toegepast, zodat alle valuta’s gelijkwaardig zijn met die van andere landen.

 

De toepassing van de formule en de gemeenschappelijke waarde van al het goud, betekent dat de valuta van een land dezelfde waarde moet hebben als de valuta van een ander land. Dit wordt de Global Currency Reset genoemd – het opnieuw wereldwijd instellen van alle valuta’s op gelijk waarde niveau met elkaar. Elk heeft een goudcertificaat ter validering van de authenticiteit. Het is voor elk land een vereiste om de reset-formule toe te passen, teneinde zich wereldwijd aan de standaard aan te passen ter verzekering dat de QFS functioneert zoals is gepland. Dit is de noodzaak waarom elk ​​land GESARA-conform moet zijn om te kunnen deelnemen aan de QFS.

 

Donald Trump wordt in November herkozen als eerste president van de nieuwe Republiek Amerika.

De Alliantie heeft bevestigd dat het hun doel is daarna de Deep State te verslaan, hetgeen veel complexer, tijdrovender en moeilijker is dan oorspronkelijk was verwacht en gepland. Het wordt steeds duidelijker dat de wereld veranderd. De bekendmaking van de verandering kan op niet al te lange termijn worden verwacht. Dit zal gepaard gaan met de langverwachte massa-arrestaties. Er staan ​​letterlijk meer dan honderdzeventigduizend verzegelde strafrechtelijke aanklachten klaar om te worden geëxecuteerd, waarvan een gedeelte inmiddels is uitgevoerd. Zodra Donald Trump in november is herkozen als de eerste president van de nieuwe Republiek Amerika, gaan deze gebeurtenissen plaatsvinden, het is de taak van ontwaakte lezers, iedereen te helpen met het begrijpen van wat staat te gebeuren. En de positieve aspecten van de veranderingen die zullen plaatsvinden aan anderen uit te leggen.

 

Vergeet nooit; dat de opzettelijke ontwaarding van ons huidig fiatgeld door centrale bankiers pure diefstal is, en het gebruikte geld vals is. De Oprichters van de Verenigde Staten van Amerika beschouwden geld vervalsing als een ernstig misdrijf dat de doodstraf verdiend. Dus, de banksters hebben het zwaard van Damocles boven het hoofd hangen.

 

 

De Deep State Elites zijn in paniek, omdat inmiddels meer mensen wakker zijn geworden, en zij beseffen dat ze dat proces niet meer kunnen stoppen. Ze proberen voortdurend met COVID, gezichtsmaskers, sociale distantie, rellen, enz. dit proces te voorkomen of te onderdrukken, maar de waarheid komt naar buiten en kan niet meer worden teruggestopt.

 

Nu wordt het tijd dat mensen voor zichzelf leren denken, door los te komen van hypes, waarin bijvoorbeeld massa’s mensen, door een gedachteloos soort groepsdenken, tot de conclusie komen dat zoiets als fiat papiergeld waardevol is, terwijl als ze dat logisch zouden doordenken, ze tot de conclusie komen dat dit niet het geval is.

 

Veel in de wereld is opzettelijk verkeerd geïnterpreteerd en verkeerd voorgesteld door de media. Het idee dat democratie bijvoorbeeld ‘goed’ is, en anarchie ‘slecht’ is, is feitelijk precies omgekeerd. Er is een groot gebrek aan onafhankelijk, kritisch denkende mensen. Dit gebrek kan gemakkelijk worden opgeheven door mijn boek ‘De Grote Ontwaking’ te lezen en te bestuderen, om de komende ontwikkelingen met vreugde en in vol bewustzijn te begrijpen en te beleven.

 

Om de Deep State voor eens en altijd te verslaan; is het noodzakelijk dat minstens 50% van de bevolking wakker is. Als alleen iedere wakkere twee mensen wekt, en als die op hun beurt twee andere mensen wekken, is in slechts 54 rondes de hele wereldbevolking wakker.

 

Het is voor ons allemaal belangrijk dat zoveel mogelijk mensen wakker zijn en wakker blijven. Mensen informeren in hun moedertaal of vertrouwde taal is essentieel om dit doel te bereiken; het doel is de mensheid te bevrijden uit hun slavernij.

 

Als je deze informatie interessant, nuttig of inzichtelijk vond, deel het dan met iedereen die je kent, om te helpen wakker te worden. En vergeet niet de nationale vlag uit te hangen om te laten zien dat je wakker bent. Hoe meer vlaggen uithangen, is het bewijs dat de Deep State Maffia hun machtsgreep over ons heeft verloren.

 

Er volgt nog veel meer verhelderende informatie, die je waarschijnlijk niet wilt missen! Je kunt je gratis abonneren in de abonnement box rechtsboven op deze FWC-site.