De financiële oplichting door de Deep State

Echt geld veranderd in nepgeld

Stimulering is fraude

Belastinggelden witwassen via particuliere belastingkantoren

 

Corrupt Schuldgeld-System maakt ons middeleeuwse slaven

Het banksysteem is een fantastische business; geld uitlenen dat ze niet hebben om daarover rente berekenen, voeg daaraantoe de ‘fractionele reserveleenregel’, waarmee de banken tien keer meer kunnen uitlenen dan ze in deposito hebben. Met andere woorden, ze lenen ‘geld’ – krediet/schuldgeld – uit dat ze niet hebben en niet bestaat, tegen rentelasten.

 

Onder een frauduleus monetair systeem is het onmogelijk schuld in reële termen te betalen, terwijl de vereiste schuldliquidatie alleen kan worden bereikt door geldontwaarding. Nepgeld beloont de insiders die het nauwst verbonden zijn met geldbeheerders: zoals de Deep State Elite, bankensector, militair industrieel complex, Wall Street en de vele begunstigden van overheidsuitgaven.

 

Oneerlijke verdeling van rijkdom is een kenmerk van het fiat-monetair systeem en wordt nu in extreme vorm waargenomen. Als voorbeeld; de drie rijkste mensen op aarde bezitten meer dan de onderste 60% van de wereldbevolking. Fiatgeld houdt niet van moraliteit, maar creëert een immorele samenleving. Het vereist de afwijzing van een converteerbare commodity-standaard, en kan alleen worden afgedwongen d.m.v. een allesomvattende wet voor acceptatie als wettig betaalmiddel.

 

Economische bubbels zijn monsters die voortkomen uit fiat-valuta, manipulatie van de geldhoeveelheid en rentetarieven door centrale banken. Een fiatvaluta elimineert de definieerbare rekeneenheid, vereist voor een goed economisch beleid.

 

Het belangrijkste is dat wereldwijd het financiële schuldgeldsysteem van de centrale banken op het punt van deflatie is gebracht, wat de Deep State dwingt hun wereldwijde controle op te geven. Het fiat financiële systeem zal worden vervangen door lokale valuta’s, d.w.z. door goud gedekte soevereine geldeenheden, gebaseerd op de QFS-regel. En, is de fundatie voor de post-fiat GESARA-wereld.

 

Herstel van de schade veroorzaakt door fiat-valuta’s, blijkt moeilijker te zijn, dan het afwijzen van de verleiding in de eerste plaats, door fiat-valuta als rekeneenheid in te voeren. – Eerlijk geld is de essentiële bondgenoot van vrijheid. Edelmetalen moeten en zullen terugkeren als basis voor het nieuwe QFS-geldsysteem.

 

Wereldwijd beginnen mensen zich te realiseren dat het huidig economisch systeem van fiat-schuldgeld onhoudbaar is, en bankiers bereiden zich stilletjes in het geheim voor op het ergste. Regeringen zullen doen wat ze altijd doen in een financiële crisis: insiders en degenen die dicht bij de Deep State staan ​​beschermen.

 

Gewone burgers uit de middenklasse lijden al onder het corrupte monetaire systeem en proberen de beste manier te vinden hun rijkdom te beschermen en hun veiligheid te waarborgen in deze moeilijke tijden. Het einde van de grootste financiële fraude en grootste zeepbel uit de geschiedenis staat voor de deur.

 

Mensen moeten begrijpen dat ze leven met een crimineel en totaal oneerlijk particulier centraal bankgeldsysteem met hun overheid partner. – Wat wordt waargenomen is niets anders dan ons allemaal te laten leven als middeleeuwse “lijfeigenen”. Het is dus van vitaal belang dat alle particuliere centrale banken ten koste van alles worden afgeschaft en dat een wetgeving wordt aangenomen om te garanderen dat een dergelijk financieel systeem in de toekomst nooit meer terugkomt.

 

De financiële oplichting door de Deep State

Het plan is niet alleen om achter de schaduwregering en de Deep State aan te gaan, maar ook de bron van hun financiering te verwijderen die het mogelijk heeft gemaakt te doen wat ze deden; gemakkelijk gelddrukken en corrumperen. Kortom; de door Rothschilds gecontroleerde centrale banken drukken geld uit het niets, regeringen lenen het met toegevoegde woekerrente en laten belastingbetalers deze fraude financieren.

 

Centrale banken zijn niet gebonden aan controle en balansaudits, dus ze kunnen doen wat ze willen. Boekhoudkundige praktijken toepassen die geen verantwoording geeft van het uit lucht gecreëerde geld. En zoals wordt waargenomen, verslechtert het hele economisch systeem in sneltreinvaart. President Trump wijst correct en regelmatig met de vinger naar de Federale Reserve Bank. Hij beweert dat ze de economie in een recessie laten afglijden, en herhaalt eindeloos wat de Fed doet, verkeerd is, insinuerend dat dit de reden zal zijn dat als de economie verzwakt en uiteindelijk uit elkaar valt, de centrale banken de schuld hebben.

 

Kijk naar de economie van nu en mensen zullen zien dat overal de verkopen opdrogen. De autoverkopen zijn met 12% gedaald. Ook de verkoop van nieuwe huizen valt in verschillende regio’s uiteen met een dalende trend van 5% van maand tot maand. Ondertussen zijn de verkoopprijzen in veel gewesten 3,5% gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Dit is compleet een volslagen ramp, die nog erger werd nadat de Centrale Bank de rente tot nul had verlaagd, wat in de eerste plaats de gepensioneerden trof.

 

Echt geld veranderd in nepgeld

In de depressie van de jaren dertig was het de hoeveelheid geld dat ertoe deed, maar nadat Nixon in 1972 de goudsteun voor de Amerikaanse dollar had afgeschaft, veranderde hij ‘echt geld’ in nep ‘kredietgeld’. Dus nu gaat het niet om de geldhoeveelheid, maar om de kredietvoorziening (de hoeveelheid aangegane schuldleningen). Zolang de kredietverlening met een tempo onder de 2% toeneemt, dat inflatie betekent, en niets anders is dan pure diefstal door de overheid, stijgen de markten en het bbp. Wanneer de vraag naar krediet afneemt; komt recessie en beermarkten. Het idee achter de QE was om meer kredietgeld te verstrekken, maar aangezien er geen markt voor was, werd QE een waardeloos instrument, omdat QE geen extra kredietverleningscapaciteit creëert.

 

QE kan effectief geen nieuw kredietvolume creëren. Om dit zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Reserves zijn bankactiva. Kredietverlening wordt beperkt door beschikbaar kapitaal. QE verschuift activa, maar verandert het kapitaal niet. Als de centrale bank 2,6 biljoen dollar aan schatkistpapier koopt van de niet-gouvernementele sector; dan verkoopt de niet-gouvernementele sector $ 2,6 biljoen aan schatkistpapier aan de centrale bank. Dat de indruk wekt dat de Federal Reserve centrale bank 2,6 biljoen dollar aan liquiditeit in het systeem ‘injecteerde’. Desondanks is het netto-effect hiervan nog steeds nul.

 

Dus om te zeggen dat een bank naar Goldman kan gaan en deze $ 2,6 biljoen kan verhogen alsof het iets nieuws is, is niet correct. Ze zouden dat kunnen doen voordat ze schatkistpapier als onderpand gebruikten.

 

Het idee dat overtollige reserves wijzen op toekomstige hyperinflatie, is ook absurd. De veronderstelling is dat het banksysteem die overtollige reserves op de een of andere manier zal ‘uitlenen’. Dat kan niet gebeuren. Het is onmogelijk. Omdat Banken geen reserves kunnen uitlenen. Punt uit. Zelfs veel slimme mensen begrijpen dit verkeerd.

 

De centrale banken weten dat de kredietverlening moet toenemen, anders komt er een depressie. Maar de huidige schuldenlast is zo hoog dat een depressie rampzalig zou zijn. De ramp zal wereldwijd zijn. Terwijl mensen zullen sterven.

 

“Omdat een depressie in de VS betekent dat tientallen miljoenen … misschien honderden miljoenen … mensen in China en Zuidoost-Azië hun baan kunnen verliezen, gaan bedrijven failliet. Regeringen gaan dan ook failliet. Mensen die op de rand leven – zonder spaargeld – worden snel wanhopig. De beschaving zal dit niet overleven. Daarom staat de Fed geen echte kredietverlaging toe.”

 

Overheden en centrale banken zijn erop gebrand een ​​depressie te voorkomen. Omdat ze niet willen toegeven dat ze een rol hebben gespeeld in het veroorzaken ervan. Nl. door hun eigen beleid van ultra lage rentetarieven en nepgeld, hebben ze excessen gecreëerd die moeten worden weggewerkt. Verwacht niet dat ze zullen bekennen dat hun impotente remedie, namelijk meer geld drukken, de uiteindelijke correctie brengt, het zal dat alleen maar erger maken.

 

Tot dusver hebben ze deze eeuw drie grote correcties uitgesteld. Van oktober 2000 tot juli 2003 verlaagden ze met 5% hun belangrijkste kredietrente dat leidde tot de collaps in de huizenmarkt van 2008-2009. Vervolgens hebben ze die correctie gedwarsboomd door opnieuw hun belangrijkste rentetarief verder te verlagen en nog eens €3,6 biljoen te drukken. Daarna zijn ze Full Weimar gegaan, met rentetarieven terug naar nul en negatief, met nog eens € 3 biljoen aan nieuw geld.

 

De door de fake pandemie ontstane economie heeft niet meer zoveel kantoorruimte en parkeerplaatsen nodig – mensen werken vanuit huis. Restauranttafels, vliegtuigstoelen, huizen in grote steden, cruiseschepen, theaterstoelen blijven leeg. Omdat mensen niet meer pendelen naar hun werk, hebben ze ook niet zoveel auto’s nodig. Of zoveel benzine, de olieaandelen zijn tot nu toe dit jaar gehalveerd.

 

Dit heeft het financiële systeem in een situatie gebracht met veel vingers in de dijk, vooraf is niet bekend welke vinger zich terugtrekt, waardoor de dijk bezwijkt. Het lijkt zekerder dat het einde van de hegemonie van de Amerikaanse dollar in zicht komt. De enige twee vragen op dit moment zijn: wanneer houdt dit op, en wanneer begint de echte paniek? Hoe dan ook, de ondergang van de fiat-reserve-dollar is een zekerheid.

 

Stimulering is fraude

Alle stimuleringsinspanningen zijn slechts verschillende vormen van fraude – allemaal gebaseerd op het misleiden van consumenten, investeerders en ondernemers, als gevolg van de gecreëerde “inflatie”, dat is het resultaat van het nepgeld dat niemand ooit heeft verdiend of gespaard.

 

Het falsificeren van geld is een doe-het-zelfversie van inflatie. Het is om een ​​goede reden illegaal. Het is oplichterij en doet alsof dit nieuwe geld echte rijkdom vertegenwoordigt. De enige lieden die met dit soort zwendel kunnen wegkomen, zijn degenen die voor de overheid werken; ze beweren dat hun namaakgeld de economie stimuleert. Dat is niet waar!

 

Het nepgeld kan op verschillende manieren in de economie worden geïntroduceerd. In het Westen is het de afgelopen 30 jaar grotendeels door de monetaire steegjes gegaan, als een dief in de nacht, en bleef meestal achter in financiële activa.

 

Dit was natuurlijk geweldig voor mensen die aandelen en obligaties bezaten. De top 10% van de bevolking zag bijvoorbeeld haar rijkdom groeien van ongeveer $ 20 biljoen 30 jaar geleden tot ongeveer $ 75 biljoen nu. In diezelfde tijd steeg het Amerikaanse bbp slechts met $15 biljoen – wat ongeveer het aandeel is dat de onderste 90% in diezelfde periode aan rijkdom won.

 

Een andere manier om hiernaar te kijken, is door het totale netto vermogen van huishoudens te vergelijken met het bbp. Doorgaans hebben huishoudens een totale nettowaarde van ongeveer 3,5 keer het bbp. Nu is het cijfer meer dan vijf keer het bbp. Huishoudens hebben ongeveer $ 30 biljoen meer, bijna allemaal in handen van de 10% van de rijkste families waarvan bijna alles niet is gebaseerd op toegenomen reële rijkdom (stijging van het bbp), maar feitelijk, de eerdergenoemde vervalsing van het monopoly geld.

 

Goud zal voor minstens tien keer de prijs van nu worden verhandeld. Het staat te gebeuren; maar het tijdstip is onzeker. Mensen hebben goud/ zilver nodig, omdat de centrale planners de economie naar de ondergang leiden. Zilver gaat op langere termijn buitengewone winsten scoren. Ook koper zal fantastische winsten boeken naarmate de modernisering en investering van de infrastructuur vordert. Het komt erop neer dat mensen geduld moeten hebben, tot de dag nadert dat de wereld haar aandacht weer verlegt naar goud, zilver, platina en andere grondstoffen, en de manipulaties van criminele centrale banksters eindigt.

 

De westerse centrale planners en hun agenten bij de edelmetaalbanken voeren al een lange tijd een oorlog tegen edelmetalen, maar het tij gaat zich uiteindelijk tegen hen keren, ondanks de voortdurende neergang door hun manipulaties.

 

Belastinggelden witwassen via particuliere belastingkantoren

Mensen die denken dat vrede en welvaart waardige doeleinden zijn, zullen uiteindelijk fiatgeld moeten afwijzen. – In ieder geval sinds de 17e eeuw wordt het geld van de belastingbetaler illegaal witgewassen via wat nu bekend staat ‘particuliere’ belastingkantoren, centrale banken en corporaties die eigendom zijn van de cabal, geïdentificeerd in; Washington DC, City of London en de Heilige Stoel in Vaticaanstad. Begeleid door de elite, banksters en politici vullen zij in dit witwas-proces hun zakken.

 

Overheden worden volledig gefinancierd door middel van illegale verdienprojecten, zoals drugshandel, orgaan- en mensenhandel, inclusief kindersekshandel, dat buiten de reguliere begroting en boekhouding wordt gehouden, zoals gepubliceerd in het veelomvattende financiële jaarverslag (CAFR). –

 

 

Wanneer president Trump uiteindelijk de GESARA-wet implementeert, wordt de Federal Reserve Central Bank en de IRS officieel opgeheven. Inkomstenbelastingen worden afgeschaft en vervangen door omzetbelasting op uitsluitend niet-essentiële nieuwe gebruiksgoederen.

 

De QFS, het nieuwe monetaire systeem, maakt een einde aan de corruptie, woeker en manipulatie van de de cabal. Het systeem is gereed voor implementatie, en wacht achter de coulisses. Dit nieuwe Quantum Financial System – QFS functioneert op een kwantumcomputer, met basis op een satelliet die in een baan om de aarde draait. Om het systeem te vrijwaren tegen hackers is het beschermd met geheime ruimteprogramma’s. De benodigde kwantumtechnologie werd geleverd door de goedwillende Galactics. Het doel van het nieuwe financiële systeem is, binnen de banksector een ​​einde te maken aan corruptie, woeker en manipulatie. Speciale restricties voorkomt dat corrupte bankiers aanzienlijke winsten kunnen behalen. Corrupte Banksters hebben niet langer leiding over fondsen binnen de QFS. Papiergeld en banken zullen uiteindelijk verdwijnen. Munten zullen blijven voor dagelijks gebruik, de bevolking wordt welvarend.

 

Alle activa van de Cabal zijn of worden door de Alliantie in beslag genomen en opnieuw verdeeld onder de bevolking. – Alliantie-theoretici werken dagelijks aan de timing om het RV-release te bepalen met behulp van wiskundige formules op basis van meerdere factoren. De factoren waarmee rekening wordt gehouden, zijn de huidige staat van de geopolitieke arena, de wereldeconomie, het aantal niet-ontwaakte mensen, huidig en toekomstige geplande gebeurtenissen.

 

Op deze wijze, kan de Alliantie het optimale tijdstip vaststellen de RV vrij te geven. Dit tijdstip nadert snel als de dominostenen die het grotere plaatje onthullen geleidelijk aan in de juiste positie vallen.

 

Ondertussen is de RV, anders als oorspronkelijk bedacht, verder geëvolueerd van een simpele herwaardering van alle valuta’s, naar een alles omvattend systeem, dat nu wordt gestuurd via het Quantum Financial System (QFS). De QFS heeft accounts voor elke sterveling op aarde. Compensatiegelden uit gestolen fondsen worden aan iedereen verstrekt, en gestort op elk individueel QFS-account.

 

Het Quantum Financieel System zal na de volledige onthulling in meer detail worden uitgelegd, nadat de inwerkingtreding van GESARA – Global Economisch Security Reformatie Act – is afgekondigd.

 

Alle activa worden geschakeld via algoritmes dat de werkelijke prijwaarde aangeeft op basis van vraag en aanbod, waarmee een einde komt aan marktmanipulaties. QFS is gekoppeld met;

 

  • Goudstandaard
  • Schuldeliminatie
  • Vlaktaks uitsluitend op nieuwe gebruiksgoederen
  • Afschaffing inkomstenbelasting
  • Afschaffing van overheidssubsidies

 

Lezers die geïnteresseerd zijn in meer details willen weten, kunnen deze vinden in het boek De Grote Ontwaking, waarin o.a. wordt uitgelegd hoe de Deep State via haar geheime regering de wereld manipuleert met het doel ieder individu in elk land van de wereld tot slaaf te maken en te houden. Ze ontketenen oorlogen voor eigen gewin met zoveel mogelijk dodelijke slachtoffers, de details zullen de lezer versteld doen staan. Wees elke dag dankbaar dat Donald Trump de Amerikaanse president is geworden, die met de patriotten dagelijks het moeras verder drooglegt, zoals is beloofd. Het is over de hele wereld ieders plicht in eigen land een ​​patriot te zijn, om alle Deep State collaborateurs, in de nabije toekomst te verwijderen.

Wereldwijd worden netwerken van wakkeren gecreëerd, zoals o.a. in de omgeving van Marbella/ Malaga die in slechts enkele maanden van het bestaan een toenemend aantal deelnemers aantrekt, dat in een korte tijd is uitgegroeid tot meer dan 250 leden. Als je je wilt aanmelden, of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email.

Als je deze informatie interessant, nuttig of inzichtelijk vind, deel deze dan met iedereen die je kent om ook hen te wekken. En vergeet niet de nationale vlag uit te hangen om te laten zien dat je ook wakker bent. Hoe meer vlaggen verschijnen, laat zien dat de Cabal haar machtsgreep over ons verliest. Er volgt nog meer verhelderende informatie! Waarvoor je je gratis kunt inschrijven in het vak rechtsboven.