De post-COVID-wereld die wacht

De Coronavirus-buit is de volgende stap

Nepgeld stuwde aandelenkoersen met 300% omhoog

 

De economie en mensheid vernietigen met iets dat niet bestaat

De schaduwregering bestuurt de Deep State in een matrixsysteem van macht over regeringsinstanties dat eeuwen teruggaat. In de afgelopen honderd jaar was hun basisstrategie: het destabiliseren van naties; het ruïneren van hun economieën; door miljoenen banen uit de nationale fabricage te verplaatsen naar landen waar virtuele slavenarbeid het werk doet; en om het nog erger te maken, de goedkope producten uit die slavenfabrieken terug te exporteren naar de landen die de banen hebben verloren, om aan consumenten zonder geld op goedkoop krediet te verkopen, terwijl de meeste producten die ze kochten niet nodig hadden, om deze te betalen met geld dat ze niet hebben, met het doel binnenlandse fabrikanten verder te ondermijnen, en hen te dwingen hun deuren te sluiten, waardoor nog meer werknemers hun baan verliezen.

 

Om uiteindelijk de ontstane economische chaos op te lossen door orde te scheppen. Wat voor soort orde? Natuurlijk De Nieuwe Wereldorder. Die tot slot één wereld creëert, zonder nationale grenzen, onder één regeringssysteem, met een geplande wereldeconomie, om de stabiliteit te herstellen, voor het welzijn van iedereen in blijvende harmonie.

 

Zo wordt de economie voor je ogen vernietigd. Nog nooit eerder in de geschiedenis – inclusief de Grote Depressie – zijn zoveel mensen werkloos geworden. Met het feit dat ze allemaal tegelijk werkloos werden, is het nog erger. In deze periode hebben tientallen miljoen mensen hun werkloosheid aangevraagd vanwege COVID-19.

 

Een grote verzameling van gegevens over het Coronavirus suggereert dat de ziekte onschadelijk is en dat sterfgevallen werden veroorzaakt door 5G, en andere kwalen. De vraag is; Zou een verband kunnen bestaan ​​tussen het Coronavirus en 5G? Op dit moment zijn er duizenden 5G-antennes recentelijk geïnstalleerd, die steden bepleisteren en daar ernstige elektrovervuiling ondervinden.

 

Bezorgde burgers moeten wakker worden en stoppen met praten over komende microchips, hoe ze zullen weigeren te worden gechipt als de tijd daar is. Die tijd is nu. Binnenkort zullen mensen over de hele wereld een belangrijke beslissing moeten nemen: een microchip accepteren of de gevolgen onder ogen zien. Te oordelen naar het aantal gezonde mensen dat rondloopt met gezichtsmaskers die overigens zeer schadelijk zijn voor de gezondheid, valt die kans niet uit in het voordeel van zelfstandig denkende mensen, omdat de meerderheid als schapen met graagte hiervoor in de rij gaat staan.

 

Regeringen en corrupte politici, zijn onze krankzinnig hebzuchtig criminele heersers. Zonder dergelijke criminelen zou de wereld reeds een betere plek zijn. Historisch gezien wordt genocide uitgevoerd door regeringen. Hoe meer geld en macht ze verwerven, des te onverzadigbaarder is hun hebzucht. Ze promoten de nieuwe chip niet als een methode hun onderdanen te controleren, te traceren en te observeren. In plaats daarvan brengen ze de chip op de markt als een manier om COVID en andere coronavirussen op te sporen en te detecteren. Het is duidelijk dat dit veel gemakkelijker verkoopt aan een publiek dat de afgelopen zeven maanden letterlijk geterroriseerd is door hun overheden en de reguliere media.

 

Mensen laten de microchip in hun lichaam implanteren om hun glucose-, zuurstof- en lactaatspiegels te meten. Deze chip wordt onder de huid geïmplanteerd, waar hij digitale signalen kan verzenden via een draadloos netwerk zoals o.a. 5G. Eenmaal stevig in het lichaam geworteld, zijn de menselijke cellen overgeleverd aan elk mRNA-programma dat via deze chip wordt toegevoerd, waardoor een nachtmerrie aan mogelijkheden is ontketend. Het is misschien de eerste echte stap naar transhumanisme, feitelijk de voltooiing van de reeds in de protocollen geplande gehumaniseerde robot. – Wordt allemaal wakker, dit is duidelijk een misdaad tegen de menselijkheid, waar gewoon gezonde mensen hun vrijheid, vrije beweging en meningsuiting wordt ontnomen.

 

Wetenschappelijk bewijs ondersteunt sterk de conclusie dat het Coronavirus niet gevaarlijker is dan verkoudheid – misschien zelfs minder. Er kunnen duizenden doden vallen door iets, maar niet door het virus. De gevonden gegevens duiden op elektromagnetische blootstelling aan 5G. Iedereen die zoveel mogelijk feiten over deze kwestie probeert te verzamelen, kan minstens een maand aan onderzoektijd besparen door simpelweg dit document te lezen.

 

Maar voor nu, zijn de economische problemen veel groter dan dat. Grote en kleine bedrijven zitten in forse moeilijkheden en zijn collectieve acties tegen hun autoriteiten begonnen. De beweegreden is de schaamteloze fraude gepleegd door een relatief klein internationaal syndicaat van criminelen die zich voordoen als gezondheidsexperts.

 

Degenen die in deze moeilijke tijden geen mogelijkheid kunnen vinden te functioneren, moeten nog steeds overheadkosten en rekeningen betalen. Ze hebben huur en nutsvoorzieningen voor hun bedrijf. Velen zijn voorraadbetalingen verschuldigd. Restaurants die de omschakeling naar afhalen en bezorgen niet kunnen maken, fitnessstudio’s, sportscholen, kledingwinkels, reisorganisaties en nog veel meer zelfstandige ondernemers zullen na de door de overheid opgelegde lockdown misschien nooit weer openen.

 

Een voor een ondervinden gezinnen afnemende inkomsten, hogere prijzen en geen echte mogelijkheid nieuw werk te vinden. Een werkloosheidsuitkering, als en wanneer die komt, is slechts een kortetermijnoplossing. Als er ooit een kans bestond om een Universeel Basisinkomen in te voeren dat door velen met open armen wordt ontvangen, is het deze crisis. Natuurlijk brengt het Universeel Basisinkomen veel problemen met zich mee, niet in het minst de relatie van heer-en-lijfeigene op een glibberige helling naar het sociale kredietsysteem, dat ons ​​door China zal worden geleverd.

 

En wat als alles een leugen was die zo doordringend, zo effectief en zo krachtig was dat bijna iedereen erin geloofde? Wat als die leugen mensen vernietigde die erin geloofden, maar de reguliere media niets deed om dat bloot te leggen? Wat als de mensen die deze leugen propageerden dit hebben toegegeven nadat wereldwijd grote schade was aangericht? Hier is de bevestiging op de eigen website van de regering, hoewel begraven onder veel andere informatie; COVID 19 bestaat niet eens! Mensen kunnen nu deelnemen aan collectieve acties om schadevergoeding te eisen van hun regering.

 

Op dit moment kijkt de wereld naar de korte termijneffecten, maar deze effecten zullen nog heel lang worden gevoeld. In feite zal het de economie voor altijd veranderen. Veel van de mensen die hun baan hebben verloren, zijn degenen die het zich het minst kunnen veroorloven – uurloners. Degenen die tegen of rond het minimumloon werken, hebben meestal geen spaarrekening om door de moeilijke situatie heen te komen. Het aantal nieuwe werkloosheidsclaims is onthutsend – vier keer hoger dan het vorige record.

 

Op dit moment is het moeilijk zich voor te stellen hoe een toekomst vol golven van neppandemieën, een verwoeste economie en grote verliezen zullen uitzien. Maar enkele van de dingen die kunnen worden verwacht, zijn periodieke periodes van sociale afstandelijkheid en interactie.

 

Bedrijven als restaurants, bioscopen, bars, winkelcentra, reisbureaus en sportlocaties zullen nooit meer hetzelfde zijn en zullen, als ze overleven, alleen met tussenpozen kunnen functioneren. – Er komt meer belangstelling voor het thuiswerken in bedrijfstakken waar dat mogelijk is. Het vermogen als bedrijf of werknemer in die richting te veranderen, zal het verschil zijn tussen het binnenhalen al of niet van een inkomen, tenzij je in een of ander essentieel bedrijf of beroep werkt.

 

De post-COVID-wereld die wacht

Thuisonderwijs zal een langetermijnproces worden – kinderen zullen tijdens een uitbraak niet in een gewone school kunnen verblijven. Het wordt een heel andere wereld, een wereld vol sociale afstanden, immuniteitspaspoorten en dystopische controlemethoden, eerst via je telefoon en binnenkort een gevaccineerde chip in je lichaam, zoals hierboven beschreven, die op afstand je gedachten en daden kan programmeren, uiteindelijk je leven beëindigen, als de controleurs besluiten dat het nodig is.

 

Het leven dat we leefden voorafgaand aan COVID-19 zal niet meer terugkeren, alsof er nooit iets is gebeurd. Lockdown, quarantaine, gezichtsmaskers, sociaal afstand houden – een kwetsbaar persoon kan al dan niet in staat zijn om voorzorgsmaatregelen te nemen en zichzelf beschermen. Maar er is geen reden om aan te nemen dat het überhaupt voordelen heeft om een gezond persoon – of een hele samenleving – tot huisarrest te dwingen. En elke dag dat de lockdowns langer duren, verkleint de kans daarop nog verder. Mensen moeten dat nu accepteren, om zo goed als mogelijk erachter te komen hoe ze door de post-COVID-wereld kunnen navigeren die te wachten staat. Dit betekent niet dat je nooit meer gelukkig zult zijn. Het betekent niet dat je alles kwijtraakt, alhoewel dat uiteindelijk wel het geval zal zijn als je wordt ingelijfd in de NWO – Nieuwe Wereldorde. Het betekent dat de dingen anders zullen zijn en als je dat niet accepteert, zal je acclimatiseringsperiode gevaarlijk lang worden. Kortom, veel dingen zullen anders zijn. Het meest verontrustende is het geleidelijk verlies van je persoonlijke vrijheid. Dus nu wakker worden, en jezelf verdedigen, pas je aan om te overleven en vecht voor je vrijheid als je het nu niet doet, zal het binnenkort onmogelijk zijn.

 

Inmiddels, hebben meer dan zevenduizend wetenschappers en artsen een petitie ondertekend tegen maatregelen om het coronavirus te blokkeren, waarin ze erop aandringen dat degenen die niet in de risicocategorie vallen hun leven normaal moeten kunnen voortzetten, en dat lockdown-regels in zowel de VS als EU en het VK ‘Onherstelbare schade’ veroorzaken. En verklaren dat sociale distantiëring en gezichtsmasker mandaten ‘schadelijke gevolgen voor lichamelijke en geestelijke gezondheid’ teweegbrengen.

 

De Coronavirus-buit is de volgende stap

Het drukken van nepgeld gaat door. Overheden controleren de drukpers. Zodat ze de prijzen voor bijna alles kunnen opdrijven, behalve het geld zelf. Als de prijzen voor goederen, diensten en activa stijgen, betekent dit dat de koopkracht van elke munteenheid afneemt. De Amerikaanse dollar zal haar bescherming wegblazen, waardoor de druk van triljoenen eenheden aan nepgeld explodeert. Voordat dat gebeurt, is de meest voor de hand liggende investering die mensen zouden moeten doen, het kopen en van goud en zilver in eigen bezit. De slechtste investeringen die je kunt bezitten, zijn die welke afhankelijk zijn van een vaste stroom aan valuta-inkomsten.

 

Nu, inflatie in aantocht is, vertellen zowel obligatiemarkten als de dollar nu al dat de omschakeling van deflatie naar inflatie niet zo ver meer weg is. Nu de obligatiemarkt onlangs haar top heeft bereikt. Zullen de Centrale Bankiers “alles doen wat nodig is” om aandelen- en obligatiekoersen hoog te houden – tenminste in nominale termen. Ze kopen obligaties per bootlading op, om de prijzen hoog te houden. Maar net als met aandelen in de jaren ’70, zal de grond eronder bezwijken. De dollar – waarin obligaties worden genoteerd – zal zinken tegen bijna al het andere, vooral goud en zilver.

 

En na decennia van inmenging door centrale banken, en na biljoenen nepgeld aan recordschulden en verstoorde rentetarieven, is de economie zeker klaar voor een reis naar de hel. En hoewel misschien niemand de nadering van het COVID-19-molecuul had voorzien, moeten mensen blind zijn geweest om de financiële ramp niet te zien die nu aankomt. Bubbels, zombies, negatieve interest, biljoenen aan tekorten, overheden en autoriteiten die vreemde en onzinnige maatregelen treffen, zijn de voortekenen van een naderend onheil.

 

De Coronavirus-buit is het volgende. De natuur heeft haar eigen programma. De COVID-19 zal komen en gaan. Het aantal gevallen van het virus heeft inmiddels haar piek gehad. Mensen hebben hun doden begraven en gaan verder met het leven. Maar de criminelen in de regering zullen nog steeds bij ons zijn. Ze hebben geleerd dat ze niet alleen wegkomen met vele biljoenen aan tekorten, maar dat ze ook je rijkdom kunnen stelen door inflatie.

 

Nepgeld stuwde aandelenkoersen met 300% omhoog

Financieel gesteunde-bedrijven zullen niet leren kapitaal te sparen voor een regenachtige dag. In plaats daarvan zullen ze de buit uitdelen aan managers en aandeelhouders, waardoor ze nog zwakker worden. Ook huishoudens zullen het gratis geld aantrekkelijk vinden; ze zullen erop gaan rekenen. Met het gevolg dat veel mensen meer geld binnenhalen met het innen van werkloosheid dan daadwerkelijk werken.

 

Noodmaatregelen tijdens een crisis – zoals o.a. de ultra lage rente sinds 2009 – worden al snel permanent. Het probleem in 2008 was de hypotheekschuld. Ze reageerden met meer schulden – met name bedrijfs- en overheidsschulden. Dit maakte de economie kwetsbaarder dan ooit, en dat is de oorzaak van de huidige crisis.

 

Dit keer volgen ze hetzelfde protocol, alleen nu in drievoud of viervoud. De hoeveelheid nieuw geld (schuld) die het systeem binnenkomt, is duizelingwekkend. Meer nepgeld kan meer nep-rijkdom creëren. Maar het kan geen echte rijkdom creëren. In de afgelopen 10 jaar; stuwde het nepgeld de aandelenkoersen met 300% omhoog. Maar de reële economische groei was de laagste sinds elk herstel ooit.

 

De verliezen in de Main Street-economie zijn reëel. Regeringen kunnen ze niet verzinnen. Het enige wat ze kunnen doen is meer nep-rijkdom creëren. Dat is de reden waarom de Dow-to-Gold-ratio het ware verhaal zal vertellen, niet tot op de decimaal nauwkeurig, en niet onmiddellijk, maar uiteindelijk. Aandelenkoersen kunnen stijgen, maar echte waarden niet. Overheden zitten in de val van Inflate-or-Die. Ze bestrijden het met het enige dat ze hebben: steeds meer inflatie. Ze zullen steeds meer vuurkracht aan nepgeld toevoegen, totdat het hele systeem zichzelf opblaast. En dat is dan de oorlog die ze verliezen.

 

De meeste mensen, beleidsmakers en economen zijn energieblind en kunnen daarom de zwaartekracht of de gevolgen van wat nu gebeurt niet volledig begrijpen. Energie is de economie en olie is het belangrijkste en meest productieve bestanddeel van de economie. Het olieverbruik is op het laagste niveau sinds 1971, toen de productie nog maar 78% bedroeg van wat het was in 2019. Net als olie, zo gaat de economie; naar beneden.

 

De oude olie-industrie en de oude economie zijn verdwenen. De energiemix die aan de economie ten grondslag ligt, zal nu anders zijn. Het is onwaarschijnlijk dat de olieproductie en het prijsniveau van eind 2018 terugkomt. Alternatieve bronnen zullen achteropraken, samen met inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

 

Als je deze informatie interessant, nuttig of inzichtelijk vond, deel dit dan met iedereen die je kent om hen te helpen wakker te worden. En vergeet niet je nationale vlag uit te steken om te laten zien dat je ook wakker bent. Als meer vlaggen verschijnen, laat dat zien dat de cabal haar machtsgreep over ons verliest.

 

Er volgt nog meer verhelderende informatie! Waar je je gratis voor kunt inschrijven.

 

Eenheid maakt macht

Wakkere mensen willen patriot worden en andere wakkere individuen ontmoeten, zonder maskers, om samen sterker te zijn en beter in staat de Deep State-cabal sneller te verslaan. Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met gelijkgestemde anderen creëert en vormt onze beste realiteit. Wereldwijd worden netwerken van wakkeren gecreëerd, zoals o.a. in de omgeving van Marbella/ Malaga die in slechts enkele maanden van het bestaan een toenemend aantal deelnemers aantrekt, dat in een korte tijd is uitgegroeid tot meer dan 250 leden. Als je ze wilt weten, of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email..

Er worden regelmatig bijeenkomsten en lezingen in het Engels georganiseerd. Onze toekomst ligt in onze eigen handen specifiek in kleine gemeenschappen die de basis worden voor onze zelfgestuurde samenleving.