Covid Hoax is psychologische oorlogsvoering

Economische vernietiging

Central Bank drukt het geld voor de Rijken

Mensen zijn slavenarbeiders op de plantage

COVID-19 is Angst en Hysteria

Nepgeld draagt ​wel echte rijkdom over

 

Het gaat niet om redden van levens, maar om de nieuwe wereldorde in te voeren

De neppandemie is een daad van economische oorlogvoering tegen de mensheid dat leidt tot wereldwijde armoede en massale werkloosheid. Het heeft het bedrijfsleven stilgelegd. Politici liegen: Noch de lockdown, noch de sluiting van nationale economieën vormt een oplossing voor de volksgezondheidscrisis. Waarom liegen politici hierover?

 

Ze zijn de corrupte politieke instrumenten van het financiële establishment, inclusief de ‘ultrarijke filantropen‘ zoals George Soros, Bill Gates, enz. Hun taak is, mondiaal het economisch herstructureringsproject uit te voeren, dat de economische activiteit wereldwijd bevriest.

 

Er is niets spontaans of toevallig. Alle economische recessies zijn en werden met opzet gecreëerd op nationaal en/ of mondiaal niveau. Deze crisis is op haar beurt ook geïntegreerd in de militaire en inlichtingenplanning van de NAVO. Het is niet alleen de bedoeling om China, Rusland en Iran te verzwakken, maar ook om de economische structuur van de Europese Unie (EU) te destabiliseren. Deze gemanipuleerde crisis is in de wereldgeschiedenis ongekend. Het is een oorlogsdaad. Terwijl corrupte overheden ons vertellen dat dit geschiedt om “mensenlevens tegen het virus te beschermen”.

 

Wat niet wordt vermeld, zijn de onuitgesproken oorzaken: een angstcampagne namens de schuldeisers, is de instructie aan corrupte overheden de economie te sluiten, zogenaamd om “levens te redden”, wat een absolute leugen is. Levens worden niet gered, en dat weten ze.

 

Zonder de angstcampagne en de mediapropaganda zouden de acties van overheden geen been hebben om op te staan. Het “Sociaal Afstand houden” belet de financiële elites niet om instructies te geven aan corrupte politici. Aan de andere kant wordt ‘sociale afstand’ in combinatie met opsluiting gebruikt als middel tot sociale onderdrukking. Het voorkomt dat mensen elkaar ontmoeten en protesteren tegen deze maatregelen en de Nieuwe Wereldorde.

 

Gecoördineerde protesten die, Waarheid en Solidariteit tonen zijn essentieel om dit tij te keren. De eerste stap van een wereldwijde beweging is het wegsmijten van gezichtsmaskers met een goed geoliede “tegenpropaganda”.

 

De coronavirus-crisis “heeft vele activiteiten tot stilstand gebracht”. Nationale economieën zijn gedestabiliseerd. Het doel van Big Money is, hun concurrenten te verzwakken, “de brokstukken op te pakken” en uiteindelijk failliete bedrijven op te kopen of te elimineren. Er zullen genoeg zijn om uit te kiezen.

Het uiteindelijke doel van ‘Big Money’ is om de natiestaten – met hun eigen instellingen en hun nationale economie – om te vormen tot ‘open economische gebieden’. Dat was het lot van Irak en Afghanistan. Maar nu zonder troepen te sturen, door simpelweg ondergeschikt bevolmachtigde regeringen geleid door corrupte politici te bevelen hun economie op humanitaire gronden te sluiten, zo kan de zogenaamde “Responsabel – Protectie” (R2P) agenda worden voltooid, zonder de noodzaak van militaire interventie. Dit is de imperiale agenda. Wat willen de mondiaal financiële elites? Alle naties privatiseren? De hele planeet bezitten en privatiseren? Het is hun laatste stap naar de voltooiing van de Nieuwe Wereldorde-samenleving.

 

Covid Hoax is psychologische oorlogsvoering

De kritische massa van besluitvormers binnen de WHO, en ‘s werelds inlichtingen- en wetshandhavingsorganisaties hebben zich gerealiseerd dat de hele COVID 19-campagne een enorme misdaad tegen de mensheid is.

 

Een van de factoren was de eigen idiotie en misleidende verklaring van de WHO, over de miljoenen mensen die zijn omgekomen. Maar nu geeft de CDC zelf toe dat “er momenteel geen gekwantificeerde virus isolaties van de 2019-nCoV beschikbaar zijn …” Lees verder:

 

Met andere woorden, het volledig stilleggen van economieën, het dwingen van mensen gezichtsmaskers te dragen, sociale afstand te houden, enz. Is gebaseerd op een virus waarvan ze niet eens kunnen aantonen dat het bestaat.

 

Nog meer vernietigend is het bewijsmateriaal van dr. Reiner Fuellmich van de Duitse Corona-onderzoekscommissie. Hij zegt dat de familie Rothschild jaren geleden de nep-positieve C19-tests heeft gepatenteerd. Dr. Reiner, een jurist, bereidt een van de grootste collectieve rechtszaken tegen de autoriteiten voor. Het motief is de schaamteloze fraude gepleegd door een relatief klein internationaal syndicaat van criminelen die zich voordoen als gezondheidsexperts, verborgen onder de WHO-vlag.

 

Economische vernietiging

Nepgeld en neprentetarieven vernietigen de economie en de “sociale orde” die een natie bij elkaar houdt. Dit is waarom de rijken zoveel rijker zijn dan de armen, waarom veel van de goede banen naar het buitenland zijn verhuisd, waarom de bbp-groeipercentages zo laag zijn en waarom regeringen kunnen wegkomen met boondoggels, zoals o.a. mensen meer te betalen aan werkloosheidsuitkeringen dan ze voordien met hun werk verdienden.

 

Rijke mensen bezitten financiële activa – bijvoorbeeld aandelen, obligaties en verhuurd vastgoed. Ze worden niet alleen rijker door dikke looncheques, maar ook wanneer die activa in waarde stijgen. En in de afgelopen drie decennia hebben centrale banken hun taak ervan gemaakt om te zorgen dat die activa in waarde blijven stijgen.

 

De jaren negentig begonnen met de Dow op bijna precies een tiende van het huidig niveau. Dat betekent dat de rijkdom van de rijken – gemeten via de Dow – in de afgelopen drie decennia met bijna een factor 10 zich heeft vermenigvuldigd. De winst – in termen van rijkdom die het vertegenwoordigt – was ongeveer € 7,5 biljoen waard – gebaseerd op de stijging van de marktkapitalisatie van de Dow-aandelen. Verdeeld over de top 10% van de bevolking, betekent dit een winst van ongeveer € 1 miljoen voor elk gezin van vier.

 

In diezelfde periode ging het mediane gezinsinkomen van € 35.000 naar € 78.000 – een toename van iets meer dan twee keer. Waarom dit grote verschil in uitkomst? Hoe komt het dat rijken zoveel rijker werden, terwijl de meeste niet-zo-rijke mensen de inflatie nauwelijks konden bijhouden? Niettemin heeft de bovenste 1% van de bevolking 16 keer meer rijkdom vergaard dan de hele onderste 90%.

 

Er waren waarschijnlijk veel oorzaken. Maar, wat opvalt, is dat de centrale banken de aandelenmarkten ondersteunden met een impliciete garantie, de zogenaamde ‘Greenspan Put’: t.w. als aandelenprijzen daalden, was de Centrale Bank behulpzaam ze weer omhoog te stuwen.

 

Central Bank drukt het geld voor de Rijken

De Centrale Bank-ondersteuning begon na de crash van 1987. Daarna werd het met elk volgende crash steeds wilder, t.w. de Nasdaq-crash van 2000, de hypotheekfinancieringscrash van 2008 en nu de COVID-19-crash van 2020.

 

Dit laat zien dat als ze op de kapitaalmarkten worden toegepast de inflatie-inspanningen van de Centrale Banken redelijk goed werken. Er zijn maar een beperkt aantal aandelen, obligaties en onroerend goed objecten. Wanneer de C-Banken op haar bekende wijze steeds meer geld in de centrale bankeconomie stoppen, jaagt per definitie meer geld op een beperkte hoeveelheid activa, waardoor de prijzen stijgen.

 

De crisis herdefinieert de structuur van het mondiaal economisch landschap. Het destabiliseert wereldwijd kleine en middelgrote ondernemingen, het laat hele sectoren van de wereldeconomie faillietgaan, waaronder vliegreizen, toerisme, detailhandel, productie, enz.

 

De lockdown zorgt voor hongersnood in de ontwikkelingslanden. Dat geeft geopolitieke implicaties. Het Pentagon en de Amerikaanse inlichtingendienst zijn erbij betrokken. De coronacrisis beïnvloedt het verloop van door de VS en de NAVO geleide oorlogen in het Midden-Oosten, waaronder Syrië, Irak en Afghanistan en Jemen. Het wordt ook gebruikt om specifieke landen te treffen, waaronder Iran en Venezuela.

 

Tegenwoordig worden steeds meer mensen over de hele wereld wakker door de nieuw opkomende realiteit en het inzicht dat historisch is ervaren, gesocialiseerd, en geleerd, om te geloven dat de overheid de waarheid spreekt, dat slechts een deeloorzaak is van de regelrechte puinhoop van nu.

 

Politici, denken dat de drukpersen elk verdomd ding dat ze willen, kunnen financieren. Zoals eerder werd ervaren, drukten de drukpersen na de crisis van ’08 -’09 triljoenen nepgeld dat in de aandelen- en vastgoedmarkten ging om activaprijzen te verhogen.

 

De banken werden gered. Slecht beheerde bedrijven werden gered. Er werden bonussen uitgekeerd aan leidinggevenden die ontslagen hadden moeten worden. – Omdat slechts ongeveer 10% van de bevolking een aanzienlijk aantal aandelen en obligaties bezit, en ervan uitgaand dat het totale “welvaartseffect” ongeveer € 20 biljoen bedroeg, ontving elke top-10% belegger gemiddeld € 600.000 aan onverdiend nieuwe rijkdom.

 

Mensen zijn slavenarbeiders op de plantage

Weinig mensen begrijpen wat er aan de hand is. Maar de oneerlijkheid ervan is voor iedereen zichtbaar. Ze zagen, dat dankzij de lage rentetarieven en het afdrukken van nepgeld, de schuld toenam. Zowel bedrijven als huishoudens stapten over van ‘voor het geval dat’ van sparen naar nu lenen. Het resultaat? In de afgelopen 10 jaar is € 23 biljoen aan nieuwe schulden aan de economie toegevoegd, met het gevolg dat de centrale bankeconomie nu kwetsbaarder is dan ooit tevoren.

 

Het hele bankenwezen profiteert al van biljoenen aan weggeefacties door de centrale banken. En geven hiervan het meeste in deposito bij offshore banken, dat geld doet dus niets voor de meerderheid van de bevolking in de Main Street-economie. Maar het is wel een groot extra voor mensen in de bovenste 10%.

 

Het komt erop neer dat de huidige economie achteruitgaat en niet meer terugkomt. Volgens onderzoek door Yelp zal 53% van de restaurants niet heropenen. Gemiddeld zal 43% van de bedrijven niet heropenen, en de grote bedrijven gaan deze opkopen. Hier is een krantenkop: ‘Grote hotels kunnen profiteren van hulp.’ Dat klopt, er gaan meer biljoenen en miljarden euro’s naar grote hotels. Waarom zijn de markten gestegen? Doordat de centrale banken geld pompen in grote multinationals, zijn ze sinds het uitbreken van de coronacrisis voor ongeveer € 650 miljard rijker geworden. Alle mensen zijn nu slavenarbeiders op de plantage geworden, want de kruimeltjes zijn voor hen.

 

De economische activiteit in elk land is ingestort, het bbp krimpt in het snelste tempo ooit opgetekend, en de economische cijfers zijn slechter dan ooit tevoren. Elke sector van de economie krimpt en elke economische indicator wijst naar omlaag. Nu alles uit de rails is gelopen, is het echte waanzin dat de centrale banken sinds 11 september 2019 elke nacht de banken hebben gered en dat de banken tegenwoordig elke nacht $ 3,7 biljoen nodig hebben!!! Waar zijn de deskundigen die daarover ophef maken?

 

COVID-19 is Angst en Hysteria

De ‘oorlog’ die momenteel wordt gevoerd tegen de COVID-19, wordt gedreven door angst en hysterie. De MSM staat vol met lugubere verhalen, ziekenhuizen worden overrompeld, het aantal gevallen stijgt, het aantal doden stijgt ook. Maar die verhalen kunnen over elke griep worden geschreven.

Bijvoorbeeld; “De Spaanse ’griep van 1918 doodde 0,5% van de bevolking. De ‘Aziatische’ griep in 1957 doodde slechts een tiende van het aantal – 0,06%. De ‘Hong Kong’-griep in 1968 doodde 0,05% en de’ Mexicaanse ‘griep in 2009 bedroeg slechts 0,004% van de bevolking.

 

Sinds vorige week bedroeg het COVID-dodental 0,05% en zal waarschijnlijk niet hoger worden dan 0,1% – oftewel een tiende van een procent van de bevolking. Natuurlijk willen mensen niemand aan de ziekte verliezen. Maar mensen willen ook niet bezwijken door een paniekerige overreactie.

 

De mensheid leeft al zo lang als ze bestaat met infectieziekten. Tot nu toe werden deze in ieder geval nooit volledig verslagen. Maar ze verslaan ook niet velen van ons. Ze maken je ziek, maar meestal doden ze je niet. Mensen zijn levend nuttiger voor virussen d.m.v. hoesten, niezen en verspreiding dan dat ze dood zijn. Dat is waarschijnlijk de reden waarom de COVID de mensen die het meest socialiseren, jonge mensen, niet doodt, omdat ze volgens de echte cijfers het sterkste immuunsysteem hebben.

 

Nepgeld draagt ​wel echte rijkdom over

Waar komt al dat geld vandaan? Paul werd enorm betaald. Maar Peter wist niet eens dat hij door inflatie werd beroofd. Het is duidelijk dat het geld nep is – niemand heeft het ooit verdiend, gespaard, geïnvesteerd, uitgeleend of zelfs maar gedacht dat het bestond. Dus niemand merkte het toen het door inflatie verdween.

 

Deze geldverschuivingen zullen niet snel eindigen. Zoals Ludwig von Mises ons vertelt, zijn er maar twee manieren waarop hoogconjunctuur kan eindigen: ofwel vrijwillig – stop met het printen van geld, of onvrijwillig door gewoon meer te printen totdat het hele systeem zich opblaast. De vraag is; welke van de twee zal het worden?

 

Zonder nepkrediet, gecreëerd en gefinancierd door de centrale banken, zouden duizenden bedrijven failliet zijn gegaan, hadden miljoenen huishoudens hun uitgaven moeten verminderen – dat een recessie kan veroorzaken.

 

Zonder miljarden aan contracten en subsidies zou het hele militaire industriële complex /sociale welzijn/diversiteit/ onderwijs/ medisch complex, moeten bezuinigen – wat leidt tot een ineenstorting van de aandelenmarkt, waarbij de hele constructie van parasitaire ondernemingen wordt neergehaald, dat is ondersteund door het nepgeld. En welke president wordt herkozen door de kiezers de suiker op de cake te ontzeggen dat zo’n groot aandeel in het dagelijks dieet is geworden?

 

We weten allemaal waar het geld vandaan komt: de drukpers. En we weten allemaal dat het geld van de drukpers intrinsiek waardeloos is. Er zit geen echte rijkdom achter. Daarom kunnen de centrale banken er zoveel van creëren als ze willen. En toch, hoewel het waardeloos is, kan het nog steeds worden gebruikt om echte goederen mee te kopen door bv. goud of zilver aan te schaffen. Het draagt ​​dus echte rijkdom over.

 

Het geld is waardeloos en niet waardeloos, iets en niets, hier en daar – tegelijkertijd. Het is een Ponzi. Of beter gezegd; ontvangers zijn blij om het te krijgen. Terwijl degenen die zijn beroofd denken dat ze het nog hebben, omdat ze de inflatie niet meetellen.

 

Wat is werkelijk aan de hand? Aangezien niet genoeg inkomen beschikbaar is om de uitgaven te dekken, moeten de regeringen rijkdom van de balans halen en het landskapitaal de echt opgebouwde rijkdom – omzetten in waardeloos kredietgeld.

 

Het fundamentele probleem met het drukken van geld is; Het kan mensen een welvaartsgevoel geven, maar het kan ze niet ervan weerhouden de stuipen op het lijf te jagen. Met andere woorden, het kan ze currency geven, maar het kan ze niet welvarender maken.

 

Echte rijkdom vereist echte groei, echte besparingen, echte investeringen, hard werken, tijd, innovatie, zelfdiscipline en alle andere dingen die de economie in de eerste plaats tot een krachtpatser maakt. Vals geld daarentegen moedigt speculatie, achterbaksheid, corruptie, kortetermijndenken en diefstal aan, dat veroordeelt het oude ‘Romeinse rijk’ van nu tot 4e wereldstatus.

 

Als je deze informatie interessant, nuttig of inzichtelijk vond, deel dit artikel dan met iedereen die je kent om hen te helpen bij het wakker worden. En vergeet niet je nationale vlag uit te steken, om te laten zien dat je wakker bent, en hopelijk motiveert het ook de stille wakkere meerderheid dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen verschijnen, laat zien dat de cabal hun machtsgreep over ons verliest. Er volgt nog meer verhelderende informatie! Waarvoor je je gratis kunt registreren.

 

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Ons verenigen met andere gelijkgestemde mensen, creëert en vormt onze beste realiteit. Wereldwijd ontstaan netwerken van wakkere mensen, zoals o.a. in de omgeving van Marbella/ Malaga, waar een groep in slechts enkele maanden tijds is uitgegroeid tot meer dan 250 leden, ​​en dagelijks een toenemend aantal deelnemers trekt. Als je je wilt aanmelden of meer wilt weten, neem dan via email contact op met FWC.

De Deep State is echt in paniek; zij vrezen de WAARHEID het meest. Nu heeft Bol.com mijn boeken de Grote Ontwaking verboden. Iedereen die geïnteresseerd is, kan, zolang deze nog verwijderd zijn, kopen bij Amazon. Profiteer van deze kennis, voordat meer beperkingen worden ingevoerd.