Als goud overbodig wordt gemaakt

Grootste financiële zeepbel in de geschiedenis

De hoeveelheid nieuw geïnjecteerd geld is verbluffend

De Deep State ondervindt hun noodlot

 

Er is geen nationale schuld zonder hetzelfde bedrag aan nationaal krediet

Fiat-valuta’s leiden tot corruptie en verpletterende schulden, beide zijn de oorzaak van de economische problemen in de wereld van nu. Vrijwel overal lenen regeringen en hun burgers meer dan ooit tevoren, en in veel gevallen is de kans op een ordelijke terugbetaling onmogelijk geworden. Het ‘point of no return’ is gepasseerd – waar rentelasten de mogelijkheid verdrinken contanten te genereren om de financieringskosten te dekken, zelfs tegen het nul rentetarief. Hierdoor wordt de schuldenlast steeds groter. Het moet inmiddels duidelijk zijn; Banksters gedijen spectaculair als fiat-valuta’s worden toegepast. Als je denkt dat goud en zilver minderwaardig of waardeloos zijn; dan hebben de banksters bij jou een geweldig resultaat bereikt.

 

Elke regering functioneert bewust op schuldgeld, waardoor elke dag meer schuld wordt opgebouwd, dat de “nationale schuld” wordt genoemd. Deze schuld is samengesteld uit Promissoire Notes, Obligaties, of wettig betaalmiddel, algemeen bekend als fiatgeld. Al deze schuldpapieren worden op frauduleuze wijze beheerd in de boekhoudsystemen van corrupte overheden.

 

Bijvoorbeeld; Wanneer iemand je betaalt met een schuldbrief of certificaat, wat synoniem is met het fiatgeld van vandaag, en je accepteert deze schuld als betaling, dan wordt er een krediet gecreëerd voor deze persoon want er is een schuld opgebouwd bij jou. Je wordt nooit voor deze schuld betaald totdat je “deze aansprakelijkheid” doorgeeft aan iemand anders, door dit fiat-schuldinstrument te gebruiken als een middel om iets van intrinsieke waarde voor terug te kopen.

 

Denk hierover na, op een andere manier; elke keer dat een schuld wordt gecreëerd; wordt ook een krediet van een gelijk bedrag gegenereerd. Omdat wiskundig gezien schuld en krediet met elkaar in evenwicht moeten zijn. Er kan bijvoorbeeld geen 20 biljoen euro aan “nationale schuld” worden gecreëerd zonder het bestaan ​​van een gelijkwaardig 20 biljoen aan “nationaal krediet”.

 

Zo hebben regeringen honderden biljoenen aan nationale kredieten verzameld, en feitelijk zou het nog veel meer kunnen zijn dan dat, wat is opgebouwd aan de kant van het volk in het staatsgrootboek. – Het is dus tijd om te beginnen met een nauwkeurige boekhouding, waarbij de “Nationale Schuld” wordt verrekend met het “Nationaal Krediet”. Het zou een routineproces moeten zijn, dat lijkt op het balanceren van het huishoudboekje, maar in plaats daarvan is het veranderd in een excuus voor fraude en diefstal op een onvoorstelbare schaal.

 

Toen regeringen eenmaal begonnen te leven van het “drukpersgeld”, werden ze ervan afhankelijk. Daarna moesten ze steeds meer afdrukken om niet achteruit te glijden. Er is geen voorbeeld in de geschiedenis waar drukpersgeld een economie daadwerkelijk beter af heeft gemaakt – geen enkel exempel. Ook heeft dit de mens nooit een cent rijker gemaakt. In plaats daarvan leidt het altijd tot armoede, chaos, inflatie, sociale onrust en corruptie.

 

Volgens de MSM is het drukken van geld een “stimulansmaatregel”. Er is echter geen enkele melding in de lange, betreurenswaardige geschiedenis van door de staat beheerde economieën van een éénmalig daadwerkelijk feit van verbetering door drukpersgeld. Het is juister te spreken van “Vervorming” of “Verdraaiing”, omdat het een onnatuurlijk en walgelijke geestesgesteldheid oproept.

 

Bijvoorbeeld; Ze kunnen spaarders stimuleren door de rente te verhogen. Of ze kunnen leners stimuleren door de rente te verlagen. Maar ze kunnen niet spaarders en leners tegelijk stimuleren. Nog nooit heeft iemand uitgevonden hoe beide groepen tegelijkertijd gestimuleerd kunnen worden. Om een ​​lang verhaal kort te maken; Het drukpersgeld van de centrale banken kan een economie verstoren, maar niet verbeteren. Terwijl stimulering in de vorm van subsidies oplichterij is.

 

Politici hebben geen idee hoe de overheid behoort te functioneren, of hoe te handelen binnen het kader waarin ze hadden moeten opereren. Ze hebben geen duidelijke kennis van hoe de boekhouding en boekhoudsysteem van de overheid behoort te zijn, ze hebben geen flauw idee waar het zogenaamde geld vandaan komt, hoe het wordt gecreëerd of iets dergelijks hierover. Denk hierover na; Het Parlement of het Congres heeft de expliciete taak de staatsportemonnee te beheren, wat ze onmiskenbaar niet doen.

 

Als goud overbodig wordt gemaakt

Economen hadden kunnen voorzien wat er zou gebeuren nadat de VS in 1971 goud uit hun wereldwijd reserve-monetaire systeem hadden verwijderd. Het systeem ging van oud geld gedekt door goud naar nieuw geld dat alleen werd gedekt door beloften en de integriteit van de Centrale Bank en de Amerikaanse regering, toen deze wijziging werd ingevoerd om een ​​probleem op te lossen.

 

“Er is geen subtielere, zekerder manier om de bestaande basis van de samenleving omver te werpen dan door de munt los te maken van goud. Het proces trekt alle verborgen krachten van het economisch recht aan de kant van vernietiging en doet het op een manier die niet één op de miljoen mensen kan diagnosticeren.” John Maynard Keynes.

 

Regeringen waren in de val gelopen. Ze hadden te veel geld uitgegeven. Veel van de dollars die ze uitgaven, kwamen terecht bij Vietnamese banken, overblijfselen uit de gloriedagen van het Franse koloniale rijk Indochina. Van daaruit gingen de dollars op weg naar Parijs, waar ze tegen franken werden verhandeld bij de Bank of France. Van de Bank of France reisden ze naar Washington, waar ze bestemd waren voor het “goudvenster” bij de Schatkist. Voor elke 35 dollar die de Fransen inleverden, konden ze een ‘ons’ goud ontvangen. Dit was de manier hoe het altijd was geweest. Het was de manier die al 179 jaar goed had gewerkt.

 

Maar, het betekende nu dat veel Amerikaans goud moest worden ingeleverd bij de Fransen en andere buitenlanders. In plaats van dat te laten gebeuren, sloot de regering Nixon, bijgestaan ​​en gesteund door Nobelprijswinnaar Milton Friedman, het goudvenster.

 

Vanaf dat moment konden na enige tijd de Fransen niet meer wisselen. Het enige wat ze van de schatkist konden krijgen, waren meer stukjes papier, meer waardeloze dollars. Dus waarom moeite doen? Ze zouden voortaan gewoon dollars aanhouden als hun reservevaluta, waardoor goud overbodig werd.

 

Het effect van het ruilen van oude dollars voor nieuwe was vrij snel voelbaar. De consumentenprijzen stegen aan het begin van het decennium met 5%. Tegen het einde waren de prijzen verdubbeld en stegen ze nog steeds met bijna 14% op jaarbasis.

 

Dat was nog maar het begin. Dit grote euvel door inflatie begon eerst in 1971. Tien jaar later waren de meeste zakenmensen, economen en politici voorstander van voortzetting van het inflatieprogramma. En, er was een opmerkelijk vastberaden, wilskrachtig en helder denkende chef van de Centrale Bank, Paul Adolph Volcker, voor nodig om hen te trotseren.

 

Als het hem niet was gelukt, als hij niet de steun had gehad van president Ronald Reagan, zou het experiment nu waarschijnlijk voorbij zijn geweest. De inflatiecijfers zouden waarschijnlijk blijven stijgen. De economie was waarschijnlijk blijvend achteruitgegaan. Stagflatie – dat wil zeggen stijgende prijzen in een dalende economie – was erger geworden. Hoogstwaarschijnlijk zou de aanhoudend economische crisis een politieke crisis hebben veroorzaakt, en bij de daaropvolgende uitbarsting zou het papieren dollarsysteem zijn verlaten.

 

Aan de andere kant wilden investeerders het niet weten, omdat ze ook meededen met de zwendel. Alles was mazzel, want de centrale banken hielden de rentetarieven lager dan de inflatie, beleggers waren verplicht lange termijn hypotheken en Amerikaanse staatsobligaties aan te kopen om enige winst te maken.

 

Maar succes brengt vaak een grotere straf met zich mee dan mislukking. Zoals uit eerdere ervaringen in 1923 bleek, was het experiment van Duitsland met inflatie na slechts negen jaar voorbij. Maar grotendeels dankzij het succes van Volcker bij het redden van het nepgeldsysteem, in gebruik in de VS en bijgevolg de rest van de wereld, is het overeind gebleven tot op de dag van vandaag.

 

Grootste financiële zeepbel in de geschiedenis

In de afgelopen drie decennia heeft een nep “stimuleringsprogramma” het immuunsysteem van de economie aangetast en de grootste zeepbel in activaprijzen in de geschiedenis gecreëerd. Toen kwam het kunstmatig virus langs dat aanviel, en als een naald in de feestballon prikte. Waarover, voormalig voorzitter van de Federal Reserve Bernanke zegt: “dit is veel dichter bij een natuurramp dan de Grote Depressie”.

 

Na decennia van inmenging door de centrale banken en na triljoenen nepgeld, recordschuld en verstoorde rentetarieven, was de economie zeker klaar voor een reis naar de vuilnisbelt. Hoewel misschien niemand in de regering de nadering van het COVID-19-molecuul had voorzien, moeten ze blind zijn geweest om de financiële ramp niet te zien aankomen. Bubbels, zombies, negatieve rentetarieven, biljoenen tekorten. Overheidsfunctionarissen die vreemde en onzinnige dingen doen – alle zijn tekenen van naderend onheil.

 

Kortetermijnoplossingen veranderen op lange termijn in grotere problemen. Noodmaatregelen tijdens een crisis – zoals de ultra lage rentetarieven van 2009 – worden al snel permanent. Het probleem in 2008 was de hypotheekschuld. De centrale banken reageerden met meer schulden, met name bedrijfs- en overheidsschulden. Dit maakte de economie kwetsbaarder dan ooit, en dat leidde tot de huidige crisis.

 

De hoeveelheid nieuw geïnjecteerd geld is verbluffend

En nu is er een nieuwe vijand. Het is een molecuul met een Facebook-pagina. De schade waarmee de wereld geconfronteerd wordt, is veroorzaakt door het virus, niet door de hardhandige financiële reactie, wordt verteld. Weer een andere onwaarheid, om de bevolking met gezichtsmaskers te motiveren en hen sociale afstand te laten houden, als afleidingstactiek. Of is het iets serieuzer, iets diepers, bijvoorbeeld een wanhopige, laatste radeloze oorlog om een ​​frauduleus financieel systeem overeind te houden, om de ersatz “rijkdom” van de elite en hun vervallen imperium te beschermen? Het lijkt op al deze dingen.

 

Alhoewel, ze deze keer dezelfde modus operandi volgen als voorheen, maar nu alleen in drievoud of in viervoud. De hoeveelheid nieuw geld en schulden dat het systeem binnenkomt, is duizelingwekkend. Meer nepgeld kan meer nep-rijkdom creëren. Maar het kan geen echte rijkdom creëren. Zoals we de afgelopen 10 jaar hebben gezien. Het nepgeld dreef de aandelenkoersen met 300% en onroerend goed met 200% omhoog. Maar de reële economische groei was de laagste voor elk herstel ooit.

 

Hogerop de trap van de imperiale schuldenpiramide zijn hele legioenen analisten, economen en fulltime verduisteraars die ons het onmogelijke doen geloven. – Alhoewel het voor iedereen die kan denken duidelijk is dat een economie die meer uitgeeft dan ze verdient, achteruitgaat.

 

Momenteel zijn de verliezen in de Main Street-economie reëel. De overheid kan ze niet verzinnen. Het enige wat ze kunnen doen is meer nep-rijkdom creëren. Dat is te zien aan de Dow-to-Gold-ratio. Dat zal het verhaal vertellen, niet precies, en niet onmiddellijk, maar uiteindelijk. Aandelenkoersen kunnen stijgen, maar echte waarden niet. Het financiële systeem zit in de val van ‘Inflatie-of-Sterven’. Ze bestrijden het met het enige dat ze hebben: steeds meer nepgeld, dat resulteert in steeds meer inflatie. Het Coronavirus heeft alles veranderd. Hoe langer het duurt, hoe minder de toekomst eruit zal zien als het verleden.

 

Alles wat er voor je ogen gebeurt, de wereld doormaakt, is al heel lang geleden gepland en ontworpen. In het jaar 1924 werd in de Joplin Globe-paper een artikel gepubliceerd dat hun sinistere plannen voor de mensheid blootlegde om de wereld over te nemen door een einde te maken aan 90% van de bevolking. De mensen maakten zich destijds grote zorgen. Ze hadden al gemerkt dat er onrust ontstond, gevolgd door wantrouwen en tenslotte klassenhaat, dat laatste werd opzettelijk versneld door de opkomst van nieuwe vluchtelingen.

 

Conform, de agenda gebruikte de Deep State eerst oorlog, terrorisme en de dreiging van oorlog en terrorisme dat hen heeft verrijkt en de bevolking onderdrukt. Fysieke Oorlogs- en terroristische aanvallen zijn herhaaldelijk toegepast om steeds meer draconische beperkingen op te leggen, om stap voor stap onze vrijheden weg te nemen.

 

Onlangs is de dreiging van een denkbeeldige pandemie als hun nieuwste wapen voor sociale controle ingevoerd, met herhaaldelijk waarschuwingen voor besmettelijke uitbraken. Bill Gates heeft met zijn eugenetische promoties de wereld psyché voorbereid op een nieuwe vijand: dodelijk onzichtbare virussen die op elk moment kunnen toeslaan. En de enige manier om de mens te beschermen is door vaccinatie en het opgeven van ouderwetse opvattingen over privacy, vrijheid en persoonlijke besluitvorming.

 

Begrijp het goed; COVID is feitelijk een vernietigingsplan voor de mensheid. Wat de Deep State voor ogen staat, is zichtbaar de bevolking te reduceren, een plan dat reeds lang geleden het streven was, zoals in 1924 werd gepubliceerd in de Joplin Globe.

 

Nu moeten mensen verplicht afstand van elkaar bewaren, ook van familieleden. Ze moeten maskers dragen, zelfs thuis en tijdens seks. Ze sloten bedrijven om vanuit huis te werken. De hele wereldbevolking moet worden gevaccineerd en aan strenge reisbeperkingen worden onderworpen om mogelijke verspreiding te voorkomen.

 

Het tijdperk; “Big Brother is Watching You”, is nu aangebroken, zoals beschreven in George Orwells boek 1984. Iedereen wordt gevolgd en getraceerd, op elk moment van de dag en nacht. Besmette mensen vormen het nieuwste grote gevaar. Dankzij de promotionele leugens van de MSM is in een paar maanden tijd een ​​schokkend percentage van de wereldbevolking overtuigd van dit dreigend dodelijk gevaar.

 

Je bent vergewist dat deze weg in de toekomst zich voortzet; tegen 2030 zullen mensen alles hebben verloren en niets meer bezitten, en ze zullen er blij mee zijn. De DS gebruikt termen als ‘de grote reset’, ‘de vierde industriële revolutie’ en ‘beter bouwen’ die allemaal verwijzen naar dezelfde Globalistische lange termijn agenda om de democratie en nationale grenzen te ontmantelen ten gunste van mondiaal bestuur door niet-gekozen leiders, onder technologisch toezicht om de openbare orde te handhaven. Dit is de blauwdruk van de Nieuwe Wereldorde welke in 2030 moet zijn geëffectueerd.

 

Wakkere mensen hebben dit allang zien aankomen vanwege het stadium waarin de wereld zich nu bevindt. We zijn aangekomen in twee convergerende werelden – door frequentie verandering van buitenaf, dat wil zeggen de aanvallen door de Deep State Maffia-controllers die onze gezonde energieën en positieve signalen blokkeren waarover de mens beschikt. Door angst en onzekerheid te zaaien, en door ons te bombarderen met giftige cocktails voor elektromagnetisch, chemisch, genetisch, nucleair en techno-trans menselijke invloeden.

 

De Deep State ondervindt hun noodlot

De Verborgen Criminele Regering en de corrupte Deep State weten het, hun dagen zijn geteld, hun einde is gekomen. Ze mogen niet langer op deze planeet blijven en ze weten dat ze de mensheid niet langer kunnen misbruiken als energiebron, ook wel schuldslavernij genoemd. De DS moet deze wereld verlaten.

 

Wat overblijft zijn de DS-poppen die gehersenspoeld zijn en dit criminele spel met alle mogelijke middelen voortzetten. Wakkere mensen weten al, dat de nutteloze onnodige oorlogen, haat, onenigheid, misbruik van kinderen, pedofielgedrag op alle niveaus hun verraderlijke misdaden tegen de menselijkheid illustreert.

 

Zodra 50% van de bevolking, de stille massa opstaat en als eenden hun veren schudt, begrijpt de Deep State dat hun duistere belangen afgelopen zijn. Ze streven nu de verdediging van eigen belangen na. Op dit moment; lijkt niets te veranderen want alles dreigt erger te worden – in plaats van beter, je kunt er zeker van zijn dat dit hun laatste weerstand is. De ultieme illusie van de machtselite is dat ze geloven dat ze zichzelf nog alles kunnen permitteren en dat de gang van zaken hen in de kaart zal spelen. Dat gaat niet gebeuren. Vertrouw gewoon op het plan. Maak je geen zorgen, wees niet bang!

 

Wat je nu waarneemt, zijn de laatste stuiptrekkingen van een snel uiteenvallend systeem waarin enkelen zich konden verrijken, ten koste van de massa. Het laat het publiek zien wat gedegenereerde mensen zonder empathie doen met hun medemensen, dat een waarschuwing moet zijn voor iedereen en in het bijzonder nooit mag worden vergeten door onze toekomstige generaties. Alles komt tot een goed einde, terwijl waarschijnlijk voor een korte tijd chaos kan ontstaan ​​veroorzaakt door de onwetende bevolking. Daarna zal er stilte zijn als het nieuwe begin is aangebroken.

 

Binnen enkele weken of misschien dagen zal het oude systeem wegsmelten en zullen de wonden van de tijd in het hart van de mens genezen in het daaropvolgend proces. De vereniging van hemel en aarde markeert de dag van ware eenheid voor de mensheid. Op die dag wordt de langdurige vrede afgekondigd.

 

Onze jongere generaties zullen die dag eren, met respect voor de humane eenheid, om vrede op de schoongemaakte planeet Aarde te bewaren. Velen van de wakkeren onder ons hebben lange tijd voor dit moment gebeden. Maar nu hoeven we niet veel langer te wachten, omdat het voor ons is aangebroken en het begin zal zijn van onze zelfgestuurde samenlevingen.

 

Als je deze informatie interessant, nuttig en inzichtelijk vindt, deel dit dan met iedereen die je kent om hen te helpen bij het ontwaken. En vergeet niet je nationale vlag uit te steken om te tonen dat je wakker bent, en hopelijk de stille, wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen uitgestoken worden, toont de cabal dat hun greep over ons verdwijnt. Er volgen meer verduidelijkende artikelen! Waarvoor je je gratis kunt abonneren.

 

Eenheid maakt macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Door ons te verenigen met andere gelijkgestemde mensen, creëert en vormt dit voor allen de beste realiteit. Wereldwijd ontstaan netwerken van ontwakende mensen, zoals in de omgeving van Marbella/ Malaga, die in slechts een paar maanden tijd van bestaan ​​een toenemend aantal deelnemers trekt, de groep is uitgegroeid tot meer dan 270 leden.

 

Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email.

 

Regelmatig worden bijeenkomsten en lezingen in het Engels georganiseerd. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in kleine gemeenschappen die de basis kunnen worden van onze toekomstig zelf beschikkende samenleving.