Inflatie is diefstal door de overheid

Is er een straaltje hoop ten goede?

Iedereen betaalt meer voor minder

De volkseconomie

 

Eindeloze geldcreatie

Het einde van de langste conjuncturele expansie in de geschiedenis moet weldra ten einde lopen. Met recordhoogtepunten op de beurs, na een 12-jarige mars naar de top, met aandelenkoersen die meer dan 300% en vastgoed 200% hoger liggen dan in 2009. Deze zaken werden mogelijk gemaakt door een recorduitbreiding van de geldhoeveelheid, met andere woorden inflatie.

 

Het hele programma is grotesk en onnatuurlijk het omvat; uitgeven, lenen, drukken, dat leidt tot boem, bust, crashen, pijn, paniek, bailout, en dan weer opnieuw uitgeven, lenen, drukken, boem, bust, crashen, pijn, paniek, en bailout. Maar de zwakke schakel in deze onvoorspelbare keten is het papiergeld. De centrale banken kunnen deze wel drukken, maar niet de waarde ervan controleren.

 

Onder de dekmantel van het kwantitatieve versoepeling (QE) programma hebben de centrale banken in de afgelopen 10 jaar meer geld aan het monetaire systeem toegevoegd dan in de voorafgaande 90 jaar van hun bestaan. Niet alleen dat, door de belangrijkste rentevoet te verlagen tot onder het niveau van de stijging van de consumentenprijzen, maakte het lenen aantrekkelijker dan het sparen. De hoeveelheid geleend geld, in de afgelopen 10 jaar is met ongeveer € 20 biljoen gegroeid en toegevoegd aan de totale schuld van de natie, met geen einde in zicht, van de toename van de beschikbare geldhoeveelheid. Dat is inflatie, die buiten WW2, groter is dan ooit te voren in de menselijke geschiedenis.

 

Inflatie is een slecht begrepen financieel begrip. Het heeft niets te maken met prijsindexen, zoals de consumenten- of productieprijsindex. Het vertrouwen in de betrouwbaarheid van deze meetinstrumenten stamt uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen inflatie alleen optrad in harde activa en grondstoffen.

 

Inflatie, per definitie, ervaring en theorie, verhoogt de hoeveelheid geld in omloop. Maar het verhoogt niet de hoeveelheid goederen die mensen ermee kunnen kopen. De wet van vraag en aanbod zegt dat de prijzen onder gelijke omstandigheden stijgen. Dit is een andere manier om te zeggen dat de centrale banken de munt heeft “ontwaard“; geld wordt dus minder waard. Het verliest aan koopkracht, omdat elke eenheid minder producten of diensten koopt.

 

De vraag dringt zich op: Waar is het geld en het krediet gebleven? Niet in grondstoffen. Deze zijn onderdrukt – gemanipuleerd – in een beermarkt. De huizenprijzen zijn met 200% gestegen, en hebben de neiging om uit de pan te rijzen. De aandelen zijn enorm met 300% gestegen, waarbij de handel op het luchtbellenniveau plaatsvond. Maar het ergste zijn de obligatiemarkten, met vooral junk bonds, die tegen sterk opgepompte prijzen handelen, om de rentevoeten laag te houden.

 

Als het nieuw gecreëerde geld via het consumptiekanaal in het systeem terechtkomt, dan volgen belastingverlagingen, uitgavenverhogingen, weggeefprogramma’s, oorlogen, enz. Mensen kunnen verwachten dat de consumentenprijzen ook zullen stijgen. Als dat nieuw gedrukte geld in het systeem gaat via het monetaire beleid, zijn lagere rentevoeten of QE het gevolg dus stijging van de kapitaalprijzen – aandelen en obligaties. Het is geen toeval dat de rijken in de afgelopen 12 jaar zoveel rijker zijn geworden dan in welke andere periode in de geschiedenis dan ook. In feite heeft de Centrale Bank hen het geld gegeven.

 

Het enig echte bezit dat de meeste mensen hebben, is hun tijd. Maar rond 2018 kostte het de gemiddelde man ongeveer twee keer zoveel werkuren om het doorsnee huis of middenklas auto te kopen als in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De inflatie van de centrale banken heeft de prijzen van de activa van de rijken opgeblazen; het heeft de werkende man geen seconde meer tijd gegeven. Ook de economische rijkdom nam er niet door toe.

 

Inflatie is diefstal door de overheid

Inflatie is gewoon een list, een bedrog. Stel je voor dat de overheid iedereen een cheque stuurt voor € 1 miljoen. Dan zou iedereen toch rijk zijn? Natuurlijk niet. De prijzen zouden stijgen. En iedereen is snel weer terug waar ze begonnen waren. Maar in de tussentijd je cheque wordt geopend en de prijzen niet stijgen, dan zouden ze zich rijk voelen. En het geld uitgeven alsof ze rijk zijn. Handelaren en fabrikanten zullen de productie opvoeren om aan de nieuwe vraag te voldoen. Het lijkt dus eventjes op een echte hausse.

 

Dit is het zogenaamde ‘welvaartseffect‘ waar overheden op rekenen. Als de mensen zich rijker voelen door hogere aandelenkoersen, gaan ze uitgeven! Maar een onderneming kan niet echt winst maken door goederen en diensten te verkopen aan mensen die ze zich niet echt kunnen veroorloven. En het zou niet lang duren voordat consumenten, bedrijven en investeerders zich realiseren dat ze te veel hebben uitgegeven, te veel hebben gefabriceerd en te veel hebben uitgegeven. Dan zullen ze moeten bezuinigen, wat een bust oplevert die gelijk is aan en tegengesteld is aan de nephausse die eraan voorafging.

 

Elke boom die gebaseerd is op inflatie, in plaats van op reële inkomsten, is gedoemd te mislukken. Want, zoals de Franse econoom Jean-Baptiste Say het uitdrukte, je koopt producten met producten, niet met geld. Hij bedoelde dat echte rijkdom het vermogen is om goederen en diensten te leveren aan anderen. Dat is uiteindelijk een maatstaf voor tijd en productiviteit. De tijd kan niet worden vergroot. Alleen de productiviteit kan worden verbeterd. Maar dat is een lang, veeleisend proces.

 

Met andere woorden; het helpt niet om stukjes papier uit te delen met inkt erop. In plaats van groei en productiviteit te stimuleren, doet inflatie juist het tegenovergestelde. Het vervormt, verhult en censureert de belangrijkste prijsinformatie die mensen nodig hebben om beslissingen te nemen.

 

Het resultaat is altijd negatief – bubbels, crises en lagere groeicijfers. Als je kijkt naar de groeicijfers van de afgelopen twintig jaar, dan zie je dat ze nauwelijks de helft zijn van die van de twintig jaar die eraan voorafgingen. Het bewijst; Het is op blazen of sterven. De reële groei van het bbp neemt af. Er komt een recessie. En de enige manier waarop de centrale banken deze inflatoire expansie gaande kunnen houden is door nog meer op te blazen.

 

De economie balanceert op het kritieke randje van destructieve deflatie en op hol geslagen inflatie. De prijzen kunnen snel en onverwacht dalen of stijgen, op een van beiden. Het in standhouden van relatieve prijsstabiliteit is een product van deflatie en inflatie die tegelijkertijd optreden. Verre van prijsstabiliteit is het feitelijk een uiterst onstabiele situatie.

 

Omdat de wereld in een depressie verkeert, is in de periode 2009 – 2018 deflatie ervaren, maar regeringen kunnen deflatie niet tolereren, dus moeten ze inflatie veroorzaken. Daarom wordt al zo lang overmatig veel geld gedrukt. Er is druk van beide kanten, deflatie tegen inflatie – depressie tegen gelddruk – de ene drukmanifestatie tegen de andere. Deflatie en inflatie vechten beide op het randje van een mes. Uiteindelijk wint een kant, maar de strijd kan nog lang duren voordat de ene kant de andere verslijt.

 

De wereld bevindt zich sinds 2008 in een depressie en dat is natuurlijk deflatoir. In een depressie verkopen debiteuren activa om geld op te halen en hun schulden te betalen. Dat duwt de prijzen van activa omlaag. Dalende activaprijzen brengen op hun beurt andere beleggers in nood en zorgen voor meer verkoop van activa. Het gaat dus verder in een neerwaartse prijsspiraal.

 

Het drukken van geld is logischerwijs inflatoir. Bij meer geld dat achter een vaste hoeveelheid goederen en diensten aanjaagt, stijgen de prijzen van die goederen en diensten. – Als de centrale banken stoppen met het veroorzaken van inflatie, zal deflatie de economie snel overweldigen. Als centrale banken niet opgeven en geld blijven drukken om de deflatie te stoppen, zullen ze uiteindelijk meer inflatie krijgen dan verwacht. Wanneer centrale banken reserves drukken die ver boven het binnenlandse spaargeld liggen, is het resultaat onvermijdelijk inflatie, gevolgd door hyperinflatie.

 

Centrale banken kunnen alles te gelde maken, wat leidt tot ongekende activabellen die, al is het maar voor het moment, het vertrouwen van beleggers en consumenten vergroten. Maar meer handel kunnen ze niet drukken – dat is de alles belangrijke motor voor groei in een geglobaliseerde wereld, die reeds was ontstaan lang voordat de centrale banken elk jaar meer dan 1 biljoen euro aan obligaties te gelde maakten om het feit te maskeren dat de hele wereld wereldwijd diep in de schulden zit. Ze vernietigen met succes valuta’s, door te stelen van het volk, en het stimuleren van de aandelenmarkt, zonder merkbare inflatie, ze vertellen het publiek, door te gaan met het drukken van meer geld om de economie te stimuleren. Dat duidelijk een pertinente leugen is.

 

Is er een teken van hoop ten goede?

President Trump heeft bereikt wat geen enkel andere president kon of durfde. Tijdens zijn Aziatische reis heeft hij de landen in Azië bij elkaar gebracht. Hij ontmoette alle wereldleiders die hem kwamen bezoeken. Dit onthult het hoge aanzien dat hij geniet bij wereldleiders. De overeenkomsten die werden bereikt en de relaties die werden opgebouwd waren ongelooflijk en ongekend. Hij heeft veel goed werk verricht, niet alleen voor de Amerikanen, maar voor de hele mensheid.

 

Terugkomend van deze historische reis naar Azië, lijkt hij een ‘Fair Trade’-deal van 250 miljard dollar met China te hebben bemiddeld. Let wel: ‘Fair Trade’ kan alleen worden bereikt als goederen, diensten en producten naar behoren worden gewaardeerd op basis van wat ze intensriek waard zijn. De daarvoor benodigde valuta zou deze waarde moeten weerspiegelen om de handel eerlijk te laten verlopen. Dit houdt in dat het moet worden betaald met goud gedekt geld! – Hij sprak ook met zijn natie over het succes van zijn reis, door te beginnen met een verklaring dat de “VS terug is!” of in een staat van herstel.

 

President Trump, ontmoette Poetin en Xi Jinping onofficieel. President Jokowi, van Indonesië, werd ook ontmoet, in zijn functie als vertegenwoordiger van de Soekarno M1 goudstukken op onderpandrekeningen. Dit betekent dat de BIS, de Wereldbank, het IMF, de Europese Centrale Bank, de Federal Reserve Board, de Bank of Japan, de Bank of England, etc. uit de Khazariaanse controle van Rothschild zal worden verwijderd. Ze zullen niet alleen de sleutels overhandigen, mogelijk dat uiteindelijk mannen met geweren nodig zijn om deze klus te klaren. Daarom zijn de Amerikaanse, Chinese en Russische strijdkrachten de beste hoop voor de mensheid.

 

Iedereen betaalt meer voor minder

Inflatie is niets anders dan gelegaliseerde oplichting door je regering; het bedraagt slechts twee procent, althans dat is wat de gemanipuleerde statistiek zegt. Maar deze cijfers geven niet de waarheid weer. Het reële percentage ligt waarschijnlijk dichter bij 9 procent, misschien zelfs hoger. Wie weet? Alle gepubliceerde inflatiegegevens zijn verzinsels, want deze getallen zijn de regering aangepast gemaakt. Lagere inflatiecijfers in de statistieken zien beter uit, en ze tonen niet de diefstal door de overheid.

 

Bijvoorbeeld, een inflatie van 8% per jaar betekent dat € 100.000 in contanten vandaag de dag slechts € 46.319 waard is in 10 jaar. Dat betekent dat meer dan de helft van de waarde van nu verdampt in het niets. Over 20 jaar zal het slechts € 21.455 waard zijn. En in 30 jaar, nog maar een ellendige € 9.938 waard zijn. Wat kun je doen om jezelf te beschermen? – Het enige antwoord is om edelmetalen te kopen voor elk bedrag dat je op de bank hebt gestort en niet direct nodig hebt.

 

De centrale banken hebben na de financiële crisis van 2008 de geldhoeveelheid drastisch uitgebreid. Eenvoudig gezegd betekent de voortdurende stijging van de CPI-statistieken dat iedereen meer betaalt voor minder. De koopkracht van de belangrijkste valuta’s is in mei officieel met 2,93% gedaald ten opzichte van een jaar eerder, de snelste daling sinds november 2011. De uitleg is inmiddels van het internet verwijderd.

 

Niettemin, in de loop van de afgelopen tien jaar, ondanks de realiteit van tientallen biljoenen dollars die door centrale banken in de V.S. Europa, het UK, en Japan worden gedrukt en te gelde gemaakt, blijven de meeste banken onder gefinancierd en zouden zij insolvent zijn als ware boekhoudingspraktijken zouden worden toegepast.

 

Twee of drie procent inflatie klinkt misschien niet veel, maar stijgingen van deze omvang beginnen in de loop van de tijd echt op te lopen. In slechts vijf jaar tijd zie je een prijsstijging van 10 tot 15 procent – of beter gezegd een koopkrachtverlies van 10 tot 15 procent, wat de koopkrachtvernedering van je zuurverdiende geld betekent. Het vuile geheimpje is dat de prijzen nog sneller stijgen dan de CPI aangeeft. Overheden doen allerlei boekhoudkundige trucjes om de CPI-nummers lager te manipuleren.

 

De volkseconomie

Dit destructieve beleid van de centrale bank is te ver gegaan om de onvermijdelijke ineenstorting van het financiële systeem te stoppen. Maar dat betekent niet dat het te laat is voor individuelen zichzelf te beschermen, met goud en zilver. Als we deze laatste fase ingaan, zal paniek ontstaan op de financiële markten, waarbij regeringen en centrale banken draconische maatregelen zullen nemen. Hier zijn enkele van de potentiële risico’s waartegen alle mensen zich moeten beschermen.

 

De ineenstorting van de valuta leidt tot vernietiging van kapitaal. Er zullen dus kapitaalcontroles worden ingevoerd die het onmogelijk maken geld uit een bank of het land te halen. De noodzakelijke bailins voor banken gaan je geld stelen om zgn. te proberen het financiële systeem te redden. Door bv. gedwongen investeringen, d.m.v. verplichte aankoop van schatkistcertificaten bij je bank of via pensioenbeheerders. Om de instortrisico’s, o.a. voor aandelen en obligaties te voorkomen; worden deze door de bank verhypothekeerd, waardoor mensen geen stuiver meer overhouden. In de slotfase zullen overal bankfaillissementen uitbreken, waardoor je beleggingen verdwijnen als deze banken faillietgaan.

 

Dit moment is gecreëerd door de Deep State, t.b.v. het Internationaal Monetair Fonds – IMF dat de leiding zal krijgen het nieuwe centrale bank DS-financiële systeem in te voeren, de zgn. reset.

 

Alles rond het IMF is bedoeld om mensen te misleiden, te beginnen met de naam. Het IMF is niet echt een “fonds” in de zin van schenking of gemeenschappelijk beleggingsfondsen; het functioneert als de centrale bank van de wereld, die deposito’s, welke “leningen” worden genoemd, aanneemt van landen over de hele wereld en leningen verstrekt aan haar leden.

 

Het IMF drukt geld af zoals alle centrale banken, maar dit wereldgeld heeft de ondoorzichtige naam van speciaal trekkingsrechten, genaamd SDR. Wereldwijd gebruiken financiële elites vreemde namen voor wat ze doen, zodat mensen niet begrijpen wat het werkelijk is. Het IMF kan deze SDR’s drukken. Maar deze worden niet uitgegeven aan het volk.

 

Gewone mensen zullen deze SDR’s niet kunnen gebruiken, aanraken of voelen. Zelfs, zijn ze niet in staat ze uit te geven, het geld wordt uitsluitend elektronisch beschikbaar gesteld. SDR is geen geld om in contanten te gebruiken. De SDRs zullen worden gebruikt voor de equilibrering van betalingsbalansen tussen landen, de olieprijs en misschien de jaarrekening van de 100 grootste DS- ondernemingen.

 

De gevolgen voor spaarders en beleggers zullen rampzalig inflatoir zijn. Met het enige verschil, dat de huidige inflatie afkomstig is van centrale banken, in de toekomst komt uit de SDR. Dat betekent dat wanneer mensen de schuld proberen te geven aan de centrale bankiers, deze zullen zeggen dat zij het niet zijn; het zijn de lieden bij het IMF. Ga die de schuld geven. Niemand weet echter waar ze zitten. Dus de SDR is gewoon een manier om de inflatie door de achterdeur binnen te halen. De insiders hebben het IMF ontworpen om het voor buitenstaanders moeilijk begrijpbaar te maken om enig idee te hebben van wat gaande is.

 

Bedenk; De centrale banken hebben opzettelijk de huidige en alle voorgaande economische misères veroorzaakt. De economie van vandaag is een centrale bank economie en is geen volkseconomie. Deze verrotte CB-economie kan niet worden gerepareerd, de nieuwe volkseconomie komt ervoor in de plaats, vrij van interventies en manipulaties door centrale bankiers. Kortom, een economie die gecontroleerd wordt door het volk zelf op basis van vraag en aanbod, een ‘fair trade-economie’, zoals in eerdere artikelen op de FWC-site uitgebreid is uitgelegd.

 

Een belangrijk wetenswaardigheid is, dat President Trump en de Patriotten volledige controle over de gebeurtenissen hebben; zonder het zelf te beseffen zijn de centrale banken buitenspel gezet.

 

Lezers kunnen zich nu hopelijk voorstellen hoe gevaarlijk deze situatie voor ons allemaal kan zijn. Ook dit aspect creëert een urgentie om meer wakkere mensen te hebben. Zodra 50% of meer wakker zijn, zal het oude centrale bank financiële systeem worden ontbonden en vervangen door het QFS, gebaseerd op de volkseconomie. Dan kan met grote urgentie de dag van ware eenheid voor de mensheid aanbreken. Want vanaf die dag zal duurzame vrede gewaarborgd zijn. Met een geldsysteem onder de controle van het volk zonder inflatie en corruptie.

 

Dat is het moment waarop GESARA en de nieuwe QFS zullen worden ingevoerd, om de wereldbevolking te redden van de allergrootste ramp in de menselijke geschiedenis. GESARA is de Global Economisch Security and Reformatie Act. Niet te verwarren met de “Great Reset” van de Deep State ’s Nieuwe Wereldorder.

 

De Global Currency Reset (GCR) maakt alle goud gedekte valuta’s wereldwijd standaard, terwijl de ‘grote reset’ het idee van de NWO t.b.v. de invoering van de Eén Wereldregering, met volledige inbeslagname van je persoonlijke vrijheid, door de invoering van GESARA onmogelijk wordt gemaakt.

 

Generaties na ons zullen deze dag met respect voor menselijke eenheid eren, en de vrede op planeet Aarde te bewaren. Velen onder ons hebben hiervoor gebeden. Maar nu hoeven we er niet lang meer op te wachten. Terwijl het moeras wordt drooggelegd, worden de corrupte politici en criminelen op een correcte en eerlijke manier aangepakt.

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 340 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email.

 

Er worden regelmatig bijeenkomsten en lezingen in het Engels georganiseerd. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

Voor onze Italiaanse site willen we graag in contact komen met een vrijwilliger vertaler/redacteur.

Blijf dit volgen, er komt nog meer…