Mensen zijn gehersenspoeld het tegenovergestelde te geloven

De waarheid achter Gezichtsmaskers zal de massa wakker schudden!

 

De Medische Maffia aan het werk

Wat, Zorgen voor elkaar?

Klasactie Rechtszaak tegen daders

Oordeel

Eendracht is macht

 

Door zuurstoftekort permanent neurologische hersenschade

Angst voor een pandemie die nooit is geweest. Angst voor degenen die hun gezicht verbergen. Angst voor mensen zonder masker. Angst voor een straf opgelegd door overheden die mensenrechten en de grondwet schenden.

 

In feite is er geen enkele studie die zelfs maar suggereert dat het voor gezonde mensen zinvol is, in het openbaar een masker te dragen. Men zou kunnen vermoeden dat de enig politieke reden om deze maatregel af te dwingen, het kweken is van angst onder de bevolking.

 

Sinds de vermeende pandemie in maart uitbrak, heeft de mainstream-media een non-stop stroom van verkeerde informatie gespuid die gericht lijkt te zijn op het genereren van maximale angst onder het publiek. Maar de feiten en de wetenschap ondersteunen eenvoudigweg niet het schadelijke beeld dat door de MSM wordt geschilderd van een dodelijk virus dat de wereld overspoelt.

 

Dr. Margarite Griesz-Brisson MD, PhD is een Consultant Neurologe en Neurofysioloog met een PhD in de Farmacologie, met speciale interesse in neuro-toxicologie, milieugeneeskunde, neuro-regeneratie en neuroplasticiteit, legt hieronder uit wat de schadelijke consequenties zijn van gezichtsmaskers op je hersenen:

 

“Het opnieuw inademen van je uitgeademde lucht zal zonder twijfel een zuurstoftekort en een overvloed aan kooldioxide veroorzaken. We weten dat de menselijke hersenen zeer gevoelig zijn voor zuurstofgebrek. Er zijn bijvoorbeeld zenuwcellen in de hippocampus die niet langer dan 3 minuten zonder zuurstof kunnen – ze kunnen niet overleven.

De acute waarschuwingssymptomen zijn hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, concentratieproblemen, vertraging van de reactietijd – agressieve reacties vanuit het emotioneel systeem.

Wanneer je echter chronisch zuurstofgebrek hebt, verdwijnen al die symptomen, omdat je er aan gewend raakt. Maar je efficiëntie blijft beperkt door het zuurstoftekort in je hersenen dat blijft toenemen.

We weten dat het jaren tot decennia kan duren voordat neurodegeneratieve ziekten zich ontwikkelen. Als je vandaag je telefoonnummer vergeet, is de afbraak in je hersenen reeds 20 – 30 jaar geleden begonnen.

Terwijl je denkt dat je gewend bent geraakt aan het dragen van je masker en het opnieuw inademen van je eigen uitgeademde lucht, worden de degeneratieve processen in je hersenen versterkt omdat het zuurstoftekort doorgaat.

Het tweede probleem is dat de zenuwcellen in je hersenen niet in staat zijn om zich normaal te verdelen. Dus op het moment onze overheden toestaan je van je masker te ontdoen en weer vrij zuurstof mag ademen over een paar maanden, zullen de verloren gegane zenuwcellen niet meer worden geregenereerd. Wat weg is, blijft weg.

Ik draag geen masker, ik heb mijn hersenen nodig om na te denken. Ik wil een helder hoofd hebben als ik met mijn patiënten omga en niet in een door kooldioxide veroorzaakte verdoving verkeer.

Er is geen gegronde medische noodzaak om gezichtsmaskers te dragen., want zuurstofgebrek is gevaarlijk voor elke hersenactiviteit. Het moet de vrije keuze van ieder mens zijn of hij of zij een masker wil dragen dat absoluut niet effectief is om zich tegen een virus te beschermen.

Voor kinderen en jongeren zijn maskers een absolute afrader. Kinderen en jongeren hebben een uiterst actief en adaptief immuunsysteem en hebben behoefte aan een constante interactie met het micro-organisme van de aarde. Hun hersenen zijn ook ongelooflijk actief, omdat ze zoveel te leren hebben. Het brein van het kind, of het brein van de jeugd, is dorstig naar zuurstof. Hoe meer metabolisch actief het orgaan is, hoe meer zuurstof het nodig heeft. Bij kinderen en jongeren is elk orgaan metabolisch actief.

Het ontnemen van zuurstof aan de hersenen van een kind of jongere is niet alleen gevaarlijk voor de gezondheid, het is ook absoluut crimineel. Zuurstoftekort remt de ontwikkeling van de hersenen en de schade die daardoor is ontstaan kan niet worden hersteld.

Het kind heeft de hersenen nodig om te leren, en de hersenen hebben zuurstof nodig om te kunnen functioneren. Daar hebben we geen klinische studie voor nodig. Dit is een eenvoudig onbetwistbare fysiologie. Bewust en doelbewust geïnduceerd zuurstoftekort is een absoluut opzettelijk gevaar voor de gezondheid absoluut een medische contra-indicatie.

Een absolute medische contra-indicatie in de geneeskunde betekent dat dit geneesmiddel, deze therapie, deze methode of maatregel niet gebruikt mag worden. Om een hele bevolking te dwingen een geheide medische contra-indicatie met geweld te laten gebruiken, moeten duidelijke en ernstige redenen voor zijn deze maatregel toe te passen, en moet eerst worden voorgelegd aan bevoegde interdisciplinaire en onafhankelijke instanties om te worden gecontroleerd en geautoriseerd.

Wanneer dementie over tien jaar exponentieel gaat toenemen en de jongere generaties hun door God gegeven potentieel niet kunnen bereiken, zal het niet helpen om te zeggen “we hadden de maskers niet nodig”.

Hoe kan een dierenarts, een softwaredistributeur (Bill Gates), een zakenman, een fabrikant van elektrische auto’s en een fysicus beslissen over zaken met betrekking tot de gezondheid van de hele bevolking? Alstublieft, beste collega’s, we moeten allemaal wakker worden.

Ik weet hoe schadelijk zuurstoftekort is voor de hersenen, cardiologen weten hoe schadelijk het is voor het hart, longartsen weten hoe schadelijk het is voor de longen. Zuurstoftekort schaadt elk orgaan.

Waar zijn onze gezondheidsinstituten, onze zorgverzekering, onze medische verenigingen? Het zou hun plicht zijn geweest om fel tegen de lockdown in te gaan en deze vanaf het begin te verwerpen.

Waarom geven medische commissies straffen aan artsen die mensen vrijstellen? Moet de persoon of de dokter serieus bewijzen dat zuurstoftekort mensen schaadt? Wat voor soort geneeskunde vertegenwoordigen inmiddels onze artsen en medische verenigingen?

Wie is verantwoordelijk voor deze misdaad? Degenen die het willen afdwingen? Degenen die het laten gebeuren en meespelen, of degenen die het niet voorkomen?

Het gaat niet om maskers, het gaat niet om virussen, het gaat zeker niet om je gezondheid. Het gaat om veel meer. Ik doe niet mee. Ik ben niet bang.

Je merkt het al, ze nemen onze lucht af om te ademen. De noodzaak van dit moment is eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn verantwoordelijk voor wat we denken, niet de media. Wij zijn verantwoordelijk voor wat we doen, niet onze superieuren. Wij zijn verantwoordelijk voor onze gezondheid, niet de Wereldgezondheidsorganisatie. En we zijn verantwoordelijk voor wat er in ons land gebeurt, niet de regering.”

Bron: Sott.net

 

De Medische Maffia aan het werk

Na het lezen van bovenstaand begrijpbare uitleg door Dr. Margarite Griesz-Brisson, getuigt het duidelijk de opzettelijke vernietiging van het menselijk ras, zoals gepland door de Luciferianen. Als mensen niet voor hun eigen gezondheid willen zorgen, maar dodelijk bang zijn om gedood te worden door een niet-bestaand virus, dan is er blijkbaar iets vreselijk mis met hen.

Alle vaccinatieprogramma’s zijn de belangrijkste aanvallers op de gezondheid van de mensheid. Maar er zijn ook andere aanvalsmechanismen waar men voor gewaarschuwd moet worden. Chemtrails en straling zijn, net als de vaccins, ook een productiesysteem van gezondheid beïnvloedende stoffen. Als wanhopige mensen eenmaal gewend zijn om intraveneuze middelen te slikken die hen zogenaamd helpen zich te beschermen, dan zullen ze zeker zich vrijwillig, coöperatief en zelfs gretig opstellen om hun vaccinaties te krijgen, dan is het perfecte vernietigingssysteem gewaarborgd.

 

Om dit in meer detail toe te lichten; Het typische blauwe masker op de foto bevat Teflon en andere chemicaliën. De maskers zijn “gesteriliseerd” met Ethyleenoxide, waarvan bekend is dat het kankerverwekkend is. Velen ervaren reeds aanzienlijke symptomen zoals huiduitslag en irritaties, als direct gevolg van de effecten van deze chemische stof. De maskers bevatten Polytetrafluorethyleen dat algemeen bekend staat als PTFE en dat samen met andere chemicaliën Teflon vormt. Er zijn V.S.-octrooien om fabrikanten toe te staan PTFE als filter in commerciële maskers te gebruiken; “het ademen door deze maskers voor langere periodes kan tot longkanker leiden”.

 

Deze maskers zijn bedoeld om slechts voor korte periodes te worden gedragen, zoals bijvoorbeeld een uurtje om geen stof in te ademen. Ze doen helemaal niets om de verspreiding van een virus te stoppen, en recente virologische wetenschap begrijpt nu dat virussen niet eens van persoon tot persoon worden doorgegeven.  Dat klinkt misschien ongelooflijk, maar in het geval dat het virus in de lucht zit, adem je het in, er is geen manier dat te voorkomen, behalve als je in een zuurstoftent gaat liggen, als je een sterk immuunsysteem hebt doet het je zelfs goed, en als je een zwak immuunsysteem hebt kan het zijn dat je te maken krijgt met de effecten van je immuunsysteem dat bezig is het evenwicht binnen je metabolisme te herstellen.

 

Het dragen van een zelfgemaakt stoffen masker – het soort dat mensen steeds meer dragen en aan hun achteruitkijkspiegel hangen en zo voorts, zijn volledig nutteloos tegen een virus, en zijn ook nog gevaarlijk. Het Arbo-instituut zou een persoon die zo’n masker draagt nooit langer dan de kortst mogelijke tijd door de vingers willen zien. Zoals hierboven uitgelegd; het opnieuw inademen van je eigen virale afvalstoffen is gevaarlijk voor je gezondheid, en het zuurstoftekort bij kinderen die de hele dag zulke maskers dragen, zal zeker leiden tot hersenbeschadiging.

 

Wat, Zorgen voor elkaar?

Overheden begaan gevaarlijke handelingen tegen hun eigen burgers, terwijl ze dergelijke handelingen “zorgzaam”, “medelevend” en voor “iedereen veilig” aanprijzen. Onder het motto;

 

“Zorgen voor elkaar.

 Omdat we hier allemaal samen zijn.

 

Wat is zorg van deze zinloze en ongerechtvaardigde COVID-19 beperkingen?

Regeringen moeten eerst eens antwoord geven op de volgende feiten: Hoe is de vernietiging van familiebedrijven zorgzaam? Hoe is het vernederen van mensen door het dragen van kiemverzamelaars, die nutteloos tegen virussen zijn, zorgzaam? Hoe is het dwingen van miljoenen mensen tot werkloosheid en zelfmoord, zorg? Hoe is het langdurig opsluiten van ouderen in door kakkerlakken geteisterde omgeving zorg? Hoe is het weigeren van chirurgische ingrepen bij mensen die ze dringend nodig hebben, zorg?

 

Elke sluiting, vrijheidsberoving, maskerplicht, bewegingsbeperking, grootte van de menigte, gedwongen temperatuurtest, reisrestrictie, gedwongen coronatest, mensen die hun baan verliezen door een persoonlijke uitspraak die in strijdig is met het officiële verhaal, sociale media censuur, kerk die stopt met samenkomen, elke poging om je vermogen te beleven, als winkelen, bankieren, aanbidden, recreëren, socialiseren, of het vrij ondernemerschap te verbieden, is opzettelijke een aanval op je Vrijheid. Dit zijn niet alleen ongemakken, en heeft niets te maken met zorg, het is duidelijk tirannie door je eigen regering die is omgekocht door de Deep State cabal, om te handelen zoals ze doen!

 

De universele COVID-blokkade heeft ook de ineenstorting van productieve activa veroorzaakt, die nu gemakkelijk ten prooi vallen aan multinationaals. De werkloosheid stijgt tot een niveau nooit eerder door de moderne mensheid ervaren, op dit moment zijn er 40 miljoen mensen zowel in de Verenigde Staten als in de EU, die geen werk meer hebben. Dit betreft niet degenen die reeds werkeloos waren en gestopt zijn met het zoeken naar een baan of geen werkloosheidsuitkering claimen. Het is ellende zonder einde. Dit is slechts een klein deel van het hele plaatje. Over een paar maanden zal er een duidelijker beeld ontstaan van welke industrieën zullen overleven of sterven, of misschien nieuwe zullen ontstaan en hoeveel meer mensen worden gedegradeerd tot economische armlastige.

 

Het wordt tijd dat iedereen uit deze negatieve hypnose, deze collectieve hysterie, komt, want hongersnood, armoede, massale werkloosheid gaan veel meer mensen doden of vellen dan welke vorm van COVID ook. Alle huidige propaganda over de COVID-19 pandemie is gebaseerd op een veronderstelling die als duidelijk, waar en niet langer in twijfel wordt getrokken wordt gepresenteerd. Alle propaganda over de COVID-19 pandemie is gebaseerd op een veronderstelling die duidelijk niet bestaat en reeds lang in twijfel wordt getrokken.

 

Virussen doden niet. Het coronavirus is echt, maar niet zo ernstig als oorspronkelijk gepland door de Deep State Cabal, omdat de patriotten, onbekend voor de DS, in het geheim alle immuunsysteem vreemde gifstoffen uit het virus lieten verwijderen, dat in feite het COVID-virus heeft “gedegradeerd” tot een gewone, milde, griepachtige versie.

 

Dit ontwapent het criminele aanval van de Deep State om tot 90% van de bevolking te doden met deze COVID-gebeurtenis. Het heeft een dikke streep door hun plan gezet om microchips te implanteren en de bevolking langzaam uit te moorden met behulp van verplichte giftige vaccinaties. Gedragen door de uitgifte van een verplicht “gemeenschappelijke vaccinatiekaart” voor alle burgers dat de volgende stap is die in 2021 zal worden uitgevoerd. Het begrijpen van de Deep State Agenda en het vreedzaam weigeren om deze regels na te leven zal een einde maken aan de aanval op het mensdom en de planeet van criminele aanvallen bevrijden.

 

Klasactie Rechtszaak tegen daders

De Duitse procesadvocaat Reiner Fuellmich vervolgt op zijn eerste aankondiging van een serie rechtszaken tegen de daders van wat hij de pandemie Hoax noemt. Hij vat de belangrijkste aanklachten samen die volgens hem gemakkelijk zullen worden bewezen door middel van het proces van ontdekking en getuigenverhoor in de rechtbank. Hij zal bewijzen dat (1) Dat de veroorzaakte symptomen welke worden toegeschreven aan COVID-19 niet meer ziekenhuisopnames of sterfgevallen heeft veroorzaakt dan een seizoen griep; (2) De veelgebruikte PCR-test niet in staat is om COVID-19 op te sporen; en (3) Het enige doel van de PCR-test is om grote aantallen vals-positieve resultaten te genereren die “gevallen” kunnen worden genoemd en die de bevolking moeten afschrikken om passief vaccins en een herstructurering van de samenleving zonder twijfel en weerstand te accepteren.

 

Iedereen moet zich inmiddels ervan bewust zijn dat het officiële verhaal over COVID-19 beladen is met tegenstrijdigheden en fraude. Het onderliggend concept, de bewering dat een dodelijk virus het menselijk ras vernietigt, is duidelijk niet waar. Mensen worden geconfronteerd met iets veel ernstiger dan slechte wetenschap, slecht beoordelingsvermogen en woekerhandel. Want, dit alles is een perfect opgezette misleiding.

 

Mensen moeten niet meer luisteren naar de officiële propaganda van de overheid, die erop gericht is dat we zonder tegenspraak passief de nieuwe norm van dienstbaarheid aanvaarden, van wereldwijde technocratische dictatuur, beter bekend als de Nieuwe Wereldorde.

 

Oordeel

Dit zijn berekende, walgelijke, destructieve, draconische, demonische en scandaleuze aanvallen op jouw Gezondheid en Vrijheid. Hoe lang ga je dit nog accepteren? Het zal niet eindigen totdat de bevolking massaal zelf bepaalt hieraan een einde te maken. En als we het niet snel stoppen, zal het te laat zijn om het alsnog te doen.

 

Deze corona “crisis” gaat niet over gezondheid, maar over controle en onderdrukking. Het gaat over de afschaffing van onze vrije maatschappij en de invoering van een slavenmaatschappij, met één Centrale wereldregering gevestigd in Jeruzalem. De Deep State planners van deze aanval betalen overheden en media om voldoende angst in de harten van het volk te zaaien opdat ze hun laatste essentiële vrijheden opofferen om veilig verder te kunnen leven.

 

Maar de realiteit is; de verplichting van maskers, sociaal afstand houden, sluiting van winkels, scholen, hogescholen en universiteiten, geen familiebijeenkomsten, geen verjaardagsfeesten, muziek, museumbezoek: geen culturele evenementen, geschorste sportevenementen, geen bruiloften, geen Liefde, Vreugde en Gaan en staan waar je wilt. Het door de Schepper gegeven leven is volledig verboden. Zelfs Kerstmis wordt verboden. Kortom het is de vernietiging van onze manier van leven, als destabilisatie van onze burgermaatschappij.

 

De leugens worden ondersteund door een massale desinformatiecampagne van de media. 24 uur per dag en 7 dagen in de week, overal en continu met indringende en repetitieve “Covid-waarschuwingen” gedurende de afgelopen acht maanden. Het is hersenspoeling en sociale manipulatie.

 

Als je nu eens zou willen beseffen dat de overheid niet voor maar tegen jou werkt. Alle geïmplementeerde regels zijn bedoeld om de gezondheid van het volk te vernietigen, als ze zeggen dat je linksaf moet, ga je rechtsaf om het juiste te doen voor je gezondheid. Dus, als ze zeggen dat je een masker moet opzetten, doe het dan niet. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je gezondheid, door gezond te eten, te leven en te begrijpen dat je reeds acht maandenlang bedrogen en belogen bent. Sta op, gooi dat stomme masker weg, en verspreid deze waardevolle levensreddende boodschap.

 

Dit pandemie bedrog is de eerste zichtbare fase in de uitroeiing van het menselijk ras. Om dit alles te benadrukken, kijk naar de nog steeds voortdurende invasie van immigranten in Europa (nu in Tenerife), die wordt gecamoufleerd met woorden als vooruitgang, barmhartigheid, humanisme, broederschap, sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, enz. Maar het is bovenal een misdadige en meedogenloze daad om het menselijk ras te vernietigen. De mensen moeten inmiddels hebben begrepen hoe hun eigen regering hen heeft bedrogen door de stiekeme invoering van het misdadig Kalergi-plan, om de Europese beschaving in derde wereldstatus te plaatsen.

 

Word alsjeblieft wakker, gooi dat stomme masker weg, haal diep adem en

verspreid deze levensreddende waardevolle boodschap.

 

Het is belangrijk dat onze acties gericht zijn op het grijpen van deze kans die de COVID-situatie heeft gecreëerd om onze eigen geavanceerde beschaving op te bouwen die het criminele corrupte DS-systeem gaat vervangen, dat nu om ons heen aan het afbrokkelen is zoals beschreven in George Orwell ‘s boek 1984. Alles wat de MSM publiceert over de grote reset, de vierde industriële revolutie en zo verder, is gebaseerd op het bestaande frauduleuze schuldgeldslavernijsysteem dat inmiddels achterhaald is.

 

In onze zelfgestuurde beschaving wordt het onvervreemdbare geboorterecht van de mens teruggegeven aan ieder individu, bevrijd van tirannie en angst. Onze samenleving zal gebaseerd zijn op ware zelfbeschikking onder het algemene recht, zoals uitgelegd en gepresenteerd in Magna Carta 2020, een idee waarvoor de tijd nu gekomen is, en niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk, maar voor de hele beschaafde wereld.

https://www.youtube.com/watch?v=5TGaYOdWNZ4

 

Elke lezer van dit artikel zal het inmiddels duidelijk zijn hoe de door het volk gekozen regering, omgekocht is door criminele wereld maffiose, en de grootste vijand is van het volk. Eenstemmig begrepen; zal in een mum van tijd de wereld bevrijden van deze criminele wereldmaffia die ons eeuwenlang geterroriseerd heeft.

 

Absolute vrede, welvaart en welzijn is voor iedereen gegarandeerd als deze criminele parasieten van de aardbodem zijn verwijderd. Weiger te gehoorzamen, protesteer vreedzaam in naam van onze vrijheid!

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eendracht is macht 

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 330 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email.

Er worden regelmatig bijeenkomsten en lezingen in het Engels georganiseerd. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

 

Voor onze Italiaanse site willen we graag in contact komen met een vrijwilliger vertaler/redacteur.