Geloof nooit de cijfers van de overheid

Meer oplichterij om de show gaande te houden

Elites proberen wanhopig aan de macht te blijven

De race om je koopkracht te verlagen

Onze revolutie is nu begonnen

 

De zwakte van het papiergeld

Juist het niet met waarde ondersteunen van geld is de inherente zwakte van ons “papiergeld”, overheden hebben de macht om papier tot “wettig betaalmiddel” te verklaren, maar ze hebben niet de macht om dat geld, waarde te geven. Dit is iets wat niemand, zeker niet politici, je zal vertellen als ze dit zelfs al begrijpen. Alle centrale banken moeten worden afgeschaft. De doorsnee burger heeft geen idee hoe gevaarlijk en corrupt het Geldsysteem van de Centrale Bank en hun regeringen werkelijk is. Zij zijn wereldwijd de grootste vijand van het volk.

 

Overal ter wereld begonnen regeringen met het uit de hand gelopen ‘schuldgeld’- experiment, dat ze als alternatief hadden kunnen uitgeven als ‘schuldgeld’, zonder rente.

 

In de wereld van vandaag wordt ‘krediet- of schuldgeld’ in absurde hoeveelheden uit het niets gedrukt, en wordt er zoveel van uitgeleend dat het nooit volledig kan worden terugbetaald aan de schuldeisers. Het kostte de VS “216 jaar om 8,5 biljoen dollar aan schulden te maken, en dan nog maar 8 jaar om dat bedrag te verdubbelen”. Regeringen kunnen niets aan deze crisis doen, omdat ze deze zelfbewust hebben gecreëerd!

 

Deze slijmerige structuur is een frauduleuze illusie. Vals geld. Vals nieuws. Nep-bbp. Valse stimulans. Valse groei. Valse meningen. En valse statistieken. Al wat het nepgeld doet is verdraaien, misleiden en bedriegen. Zoals altijd, kan het valse geld, sommige mensen de ‘insiders’ rijker maken door de ‘outsiders’ armer te maken.

 

Negentig procent van de financiële activa van elke natie is in handen van tien procent van de mensen. Wil je ze rijker maken? Geef gewoon meer vals geld aan Wall Street. En, het effect veroorzaakt chaos, verwarring en jaloezie.

 

Daarom is een van de technieken van moderne oorlogsvoering de vervalsing van de munt van de vijand, met het doel hun economie te vernielen. Terwijl sommige mensen rijker worden, bestaat geen enkel geval in de geschiedenis waar “stimulans” de meerderheid van de mensen rijker heeft gemaakt.

 

De meeste mensen zijn voor hun inkomen afhankelijk van de economie en niet van de beurs. Een economie is een complex web van geven en nemen. Geef de spaarders een gunst en je straft de leners. Geef de exporteurs een gunst en je knijpt de importeurs uit. Bevoordeel de rijken en je geeft de armen een schop onder de kont. Als je probeert de hele economie te stimuleren, door geld uit helikopters te gooien, is het enige wat het doet, het verhogen van de prijzen en het veroorzaken van ellende en chaos voor iedereen.

 

Toen ze eenmaal begonnen te leven van “drukpersgeld”, werden ze er al snel afhankelijk van. Dan is het nodig om meer en meer te drukken, alleen maar om te voorkomen dat ze onderuitglijden. Er is geen enkel voorbeeld in de geschiedenis waar drukpersgeld feitelijk een economie beter heeft gemaakt; geen enkel. Het heeft de mensen ook nooit een cent rijker gemaakt. In plaats daarvan leidt het altijd tot armoede, chaos, inflatie, sociale onrust en corruptie.

 

In de media wordt het drukken van geld als een “stimulerende” maatregel benoemd. Maar er is geen record in de lange, droevige geschiedenis van de door de staat beheerde economieën van een enkel geval waar daadwerkelijk de economie werd verbeterd door het drukken van geld.

 

“Vervorming” of “vuilspel” zou een beter woord zijn, omdat het de onnatuurlijke en walgelijke tendensen suggereert. Er zijn veel dingen die gestimuleerd kunnen worden. Maar economieën zijn noch hol, noch afhankelijk. Het zijn complexe webben, ingewikkeld uitgebalanceerd en gebonden. Elke snaar heeft twee uiteinden en veel verbindingen. Trek aan één uiteinde, en het hele web gaat kapot.

 

Stimuleer spaarders of leners door de rente te verhogen of te verlagen. Maar het kan niet voor allebei tegelijk. Als het de spaarders stimuleert worden de leners niet gestimuleerd. Stimuleer de kredietnemers dan worden de spaarders niet gestimuleerd. Tot nu toe heeft niemand ooit kunnen bedenken hoe je beide tegelijk kunt stimuleren.

 

Om een lang verhaal kort te maken; het drukpersgeld van de Centrale Bank kan wel vervormen, maar het niet verbeteren. En hoe meer men doet alsof men de economie met drukpersgeld stimuleert, hoe groter wordt de rotzooi die ze maken. Vervormingen verminderen de efficiëntie, de echte investeringen en de rijkdom, ze vertragen de groei, waardoor mensen fouten maken en zich terecht voelen opgelicht. Meer vervorming, blaast zichzelf uiteindelijk op als de Dag van de Schuldafrekening aanbreekt. De wereld is een valse illusie. Het wordt steeds moeilijker het bij elkaar te houden.

 

Een analyse van de uitverkoop van een natie door haar elite; Die oorlogen begon tegen drugs, armoede, terrorisme, een virus, en last but not least, tegen eerlijk geld. Deze oorlogen kwamen ten goede aan het MIC – Militair Industrieel Complex -, waardoor de macht, de status en ongeveer 30 biljoen dollar werd verschoven naar de elite in de afgelopen 30 jaar.

 

Geloof nooit de cijfers van de overheid

Al bijna een halve eeuw zijn de waarde van activa, de levensstandaard en de groei van het bbp niet afhankelijk van de reële productie noch van reële inkomsten. In plaats daarvan heeft de kredietverlening zich uitgebreid tot boven het niveau van de productie dat nodig is ze te ondersteunen. Sinds ongeveer het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw is de schuld met meer dan 35 triljoen dollar gegroeid meer dan het overeenkomstig bbp. Vroeg of laat gaat er iets gebeuren; omdat de schuld niet sneller kan groeien dan de economie groeit.

 

Economen zeggen dat mensen zich geen zorgen behoeven te maken omdat de geldhoeveelheid en de consumenteninflatie onder controle is. Ze hebben het mis. De cijfers zijn verdacht, en de economen missen de essentie. Ze kunnen bijna elk inflatienummer vinden dat ze willen – afhankelijk van de gemaakte aannames.

 

En hoe zit het met de geldhoeveelheid? De hoedanigheid van geld is veranderd. Sinds 1971 is het belang van de geldhoeveelheid afgenomen. Goud en zilver werden eerder uit de weg geruimd in 1968, toen een einde kwam aan de eis dat de Federal Reserve goudreserves moest aanhouden tegen Federal Reserve schuldnota’s. Goud werd uiteindelijk in 1971 verwijderd, toen president Nixon een einde maakte aan de directe convertibiliteit. En, ‘krediet/ schuld’ geld ervoor in de plaats kwam. In waarde van ouderwets echt geld, hebben de mensen weinig ‘geld’. Ze hebben weinig spaargeld. En wat ze wel sparen is geen echt geld – het is een korte-termijnschuld-instrument dat door hun centrale bank is uitgegeven.

 

Als mensen een huis, een auto of zelfs een driegangendiner willen kopen, gebruiken ze geen contant geld. In plaats daarvan gebruiken ze krediet. Het gaat voor hen er niet om hoeveel geld ze hebben, maar hoeveel krediet ze beschikbaar hebben, en of ze de cashflow hebben om hun stijgende schuldenkosten bij te houden. Hun koopkracht hangt af van een blijvend aanbod van krediet.

 

Ook inflatieverwachtingen zijn niet langer afhankelijk van de geldhoeveelheid, maar van de beschikbaarheid van krediet en de bereidheid van het publiek om er gebruik van te maken.

 

Maar als de grote doorbraak komt, zal het vertrouwen in dit schuldmodel, het geld, de beloften, theorieën en de manier van zakendoen, allemaal verdwijnen. Mensen zullen niet in staat zijn de ware oorzaak en schuldige te identificeren. In plaats daarvan zullen ze zich alleen maar bedrogen voelen, en velen zullen zich genoodzaakt voelen op hun beurt ook te bedriegen. Leningen, zakelijke verplichtingen, allerlei soorten papierwerk – worden allemaal onbetrouwbaar en ondeugdelijk. Contracten, rekeningen, kwitanties – vaak worden ze gewoon verzonnen.

 

Mensen hebben de neiging om op veel verschillende manieren vals te gaan spelen. Offshore bankrekeningen zijn gemeengoed geworden, met veel transacties via geheime rekeningen, en veel aankopen en verkopen in “onder de tafel” contanten.

 

Het vertrouwen van bedrijven en het volk in de overheid en het geldsysteem zal snel afnemen. De mensen zullen niet voorbereid zijn. Ze zullen het moeten leren – tegen aanzienlijke kosten – te diversifiëren naar andere activa, goud, zilver, onroerend goed en alternatieve harde eigendommen, de officiële cijfers te wantrouwen, en bereid zijn gemanipuleerde statistieken en stiekeme transacties te negeren.

 

Meer oplichterij om de show gaande te houden

Maar er is meer oplichterij; ze moeten nog meer oplichten om de show gaande te houden, terwijl het volk des te bozer wordt achterlaten.

 

Nadat Federal Reserve opperhoofd Paul Volcker in 1980 het systeem “redde”, bezorgde dat op grote schaal valse dollar, valse rentetarieven en valse rijkdom nog nooit eerder gezien. De Dow steeg 29 keer. Maar de rijkdom was sterk geconcentreerd in de rijkste handen. De rest van de bevolking werd, relatief gezien, armer.

 

Fabrieksbanen werden geëxporteerd naar China en Mexico. De oude machinisten, lassers en andere dienaren en dienaressen werden achtergelaten. Nu wonen ze in armoedige buurten en zijn afhankelijk van hun uitkering. Ze kunnen alleen nog praten over de goede oude tijd van vroeger.

 

Rijkdom migreerde van de steden waar mensen dingen maakten, naar de steden waar mensen gewoon geld verdienden. Zoals Manhattan, waar de prijzen van appartementen vier keer in prijs stegen sinds het begin van deze eeuw. En daar verdiende men veel geld, als gevolg van de oorlog van de Centrale Banken tegen eerlijk geld, t.w. goud en zilver.

 

De Centrale Bank van de Federal Reserve lanceerde vijf grote aanvallen. Er waren drie golven van renteverlagingen – 1989-1992, 2000-2003 en 2007-2008 – samen met een 3,6 biljoen dollar zwaar artillerie spervuurinjectie na de crisis van 2008-2009 en nog eens 3 biljoen dollar om de COVID-lockdown te bestrijden. Bijna elke cent ging naar de rijkste, oudste 10% van het land, waarbij 90% van de bevolking achterbleef. Deze COVID-lockdown is een andere poging om de elite te beschermen ten koste van de gewone burger, het dwong een groot deel van de economie op het internet, waardoor miljoenen mensen van aangezicht tot aangezicht en van hand tot mond werden achtergelaten.

 

Kelners, parkeerwachters, verhuurders in sommige gebieden, clowns in Disney World, strippers in Nacht Clubs, hele industrieën werden gedecimeerd. Veel mensen krijgen hun baan nooit meer terug. Ze zijn achtergelaten, misschien wel voorgoed.

 

Maar de grootste “Achterlating” staat nog steeds voor de deur. Volgens professor Lawrence Kotlikoff van de Universiteit van Boston zijn gepensioneerden €210 biljoen aan pensioen en medische voordelen beloofd die onmogelijk kunnen worden gehonoreerd. De centrale banken geven nu twee dollar uit voor elke dollar die overheden innen aan belastingen, terwijl miljoenen achterblijvers en het vertrouwen in het “sociale contract”

 

Elites proberen wanhopig aan de macht te blijven

De elites hebben hun machtspositie en rijkdom gedurende tientallen jaren opgebouwd. Ze hebben het goed gedaan met oorlogen tegen drugs, armoede, terrorisme, een virus en vooral tegen eerlijk geld, en laten de rest van de samenleving de prijs betalen. Nu de industrie en de werkgelegenheid zijn gedecimeerd als gevolg van de lockdowns en beperkingen vanwege het coronavirus, zijn nog meer mensen achtergebleven, sommigen voorgoed. Wanhopig om vast te houden aan wat ze hebben, zullen de elites alles doen wat nodig is om de corruptie in stand te houden.

 

Bovendien is de “oplossing” duidelijk. Als mensen hun land weer groot willen maken, kunnen ze gewoon teruggaan naar de dingen die het in de eerste plaats groot maakten; eerlijk geld, kleinere overheid, en een vrijemarkteconomie.

 

Stop met het drukken van nepgeld. Bespaar op overheidsuitgaven. Breng de begroting in evenwicht. Verwijder alle corrupte politici en leg het moeras droog. Snijd het nepgeld af, en laat mensen echt geld verdienen, door nuttige goederen en diensten aan elkaar te leveren.

 

Verwijder de kunstmatig lage rentetarieven, en mensen gaan weer sparen, nieuwe banen creëren en investeren in echte productie. Haal de centrale banken weg, en de aandelen en obligaties zullen dalen, waardoor veel van de “ongelijkheid” tussen arm en rijk zal verdwijnen.

 

Stop reddingsoperaties, laat zombiebedrijven failliet gaan om plaats te maken voor nieuwe, gezonde ondernemingen. Bedenk; stimulans is weggeven van gratis geld dat geen stimulans is voor een economie, het doet het tegenovergestelde!

 

De race om de koopkracht te verlagen’

Papiergeld werkt geweldig voor de rijken, die hun blootstelling aan de valuta kunnen afdekken en wiens toegang tot vastrentend krediet dat enorme aankopen van activa mogelijk maakt. Maar het is verschrikkelijk voor de middenklasse.

 

Nadat in 1971 de gouddekking van de Amerikaanse dollar als reservevaluta werd verwijderd, konden de centrale banken hun munt voortdurend devalueren, terwijl de lonen die in dezelfde valuta werden betaald geen gelijke tred hielden met deze inflatie, m.a.w. verlies aan koopkracht.

 

Elke adequate studie van papiergeldsystemen versus goud gedekt monetaire systemen toont direct aan de superioriteit van goud. Waarom kiest bijna elke moderne regering dan voor papier? Het antwoord is omdat papiergeld de rijken en machtigen in staat stelt de rente, prijzen, de geldhoeveelheid en het krediet te manipuleren in hun exclusief voordeel, terwijl het terzelfdertijd de bevolking tot meer slaaf maakt.

 

Het huidig monetaire systeem veroordeelt elke doorsnee burger tot armoede en garandeert dat de rijken en machtigen rijker worden. En het is deze enorme kloof die uiteindelijk de problemen voedt waarmee de wereld vandaag te maken heeft.

 

Meer dan 1.000 economen hebben nu een brief ondertekend waarin ze de kiezers aansporen om “roekeloze en egoïstische” Trump op de verkiezingsdag te verwerpen. Uiteindelijk, zou je kunnen denken, dat deze economen naar vorenkomen om Trump te veroordelen voor het uitgeven en het drukken van te veel geld. Sinds zijn aantreding is het federale tekort met 435% gestegen. De federale uitgaven zijn meer dan verdubbeld. Twee miljoen bedrijven zijn gesloten. En de reële lonen liggen plat, terwijl miljardairs 55% rijker zijn geworden.

 

Het tijdschrift de Economist van augustus – waaronder ten minste één Nobelprijswinnaar – heeft gemeld, dat als dit landelijk systeem zo doorgaat – en dat zal gebeuren, ongeacht wie er volgend jaar in het Witte Huis zit – de natie op weg is naar een echte crisis.

 

Maar geen woord hierover. In plaats daarvan denken ze dat Joe Biden – die nog meer uitgaven belooft – “daadwerkelijk een snellere groei van zowel de werkgelegenheid als het reële bbp zal genereren”. Hoe komt het dat zelfs economen – die op zijn minst moeten weten hoe een economie werkt en de economische ramp moeten zien aankomen – daarvoor blind zijn geworden?

 

Maar een zombie die gelooft in ‘gezond geld’ is nog zeldzamer. Dat geldt ook voor de failliete individu die gelooft in sparen. Bovendien, als een econoom een natie naar een ramp wil leiden, zal hij eerst wakker moeten worden.

 

Mensen die in moeilijke tijden opgroeiden weten dat er niet zoiets bestaat als een gratis lunch. Maar degenen die in gemakkelijke tijden opgroeiden, stellen zich voor dat het alles wat je kunt eten buffet 24/7 open is. En vindt het niet erg een hele natie op te sluiten, als het hen een dag langer laat leven.

 

De situatie van nu is veel grimmiger dan wordt verteld. Alleen de invoering van RV en QFS, gevolgd door GESARA, zal de fiscale oplossing worden voor een bevolking die nu in deze nieuwe realiteit moeten leven.

 

Onze revolutie is nu begonnen

Begrijp goed; De Deep State Elites, en jouw regering beschermen en verrijken zichzelf, ze hebben niets goeds in gedachten voor de bevolking. Maar nu zijn wij, het volk, aangekomen op het kruispunt in de geschiedenis van onze beschaving. Er zou een ramp ontstaan, als de verkiezingsfraude niet aan het publiek wordt getoond, omdat de Deep State nog steeds denkt dat ze aan de macht zijn, wat niet het geval is, hun crimineel plan is ons te vernietigen.

 

Met het gevolg, dat wereldwijd een machtsstrijd is begonnen; zij zullen tot het bittere einde blijven vechten. Inmiddels zijn hun middelen afgesneden. De mensen zullen geschokt zijn als ze ontdekken hoe de werkelijkheid feitelijk is, het is tot nu toe niets anders dan een schaamteloze illusie. Als ze eenmaal duidelijk kunnen zien hoe alle verkiezingssystemen worden gemanipuleerd, gevolgd door massale doofpotaffaires van leugens en bedrog, zullen ze wakker worden. Deze misdadigers zijn satanisten die de duivel vereren, ze hebben geen medegevoel voor de mensheid.

 

Juist op dit moment, is onze enige kans de criminele satanische verborgen regering, de Deep State en hun politieke en ambtelijke poppen te verslaan, die voor niets terugdeinzen de mensheid en de planeet Aarde te vernietigen. Het is duidelijk dat de ontwakende mensheid dat niet zomaar laat gebeuren, maar eerder nog belangrijker voor de toekomst van onze jongere generaties nu te vechten.

 

Alle mensen worden dringend verzocht op te staan en mee te vechten voor hun land en hun beschaving terug te nemen. Geen van de criminelen mag overblijven zonder te zijn vervolgd en veroordeeld. Ons land is van ons en onze stem moet eerlijk worden geteld. Echte vrijheid zal het resultaat zijn van onze moed en initiatief hiervoor te vechten en te helpen de Deep State moerassen over de hele wereld af te tappen. Onze revolutie is nu begonnen en zal doorgaan totdat de waarheid, onze ware vrijheid en de vrije markten zijn gevestigd! We zullen op totaal nieuwe fundamenten voortbouwen om samen met de burgers de volkseconomie en innovatieve gemeenschapsstructuren te vestigen.

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 360 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

Blijf dit volgen, er komt nog meer…