Sociale en humane relaties zijn inbeslaggenomen

Covid heeft niets te maken met je gezondheid

Niet toestaan dat politici de wetenschap dicteren

Bescherming tegen pandemieën komt niet uit een injectiespuit 

UK Suprême Court Judge Veroordeelt ‘Totalitair” COVID “Control Freaks”

Wat niemand vertelt over Lockdowns

De resultaten van de PCR-test zijn zinloos zegt de uitvinder

 

Covid-19 is de Deep State ’s Great Reset die je toekomst definieert 

Het belooft een afschuwelijke toekomst voor iedereen, minstens 90% van de overlevende bevolking zal worden geëlimineerd. George Orwell beschreef dit tot in details in zijn in 1948 verschenen boek “1984“.

 

Let op; Dit is je laatste kans WAKKER te WORDEN; COVID 19(84) is een grote leugen die nodig is om een grote farmaceutisch gesponsorde staatsgreep te plegen die zich nu om ons heen ontvouwt. Regeringen handelen nooit in het belang van de bevolking, terwijl parlementen of het Congres nooit zelfregulerend zijn geweest en zichzelf juridisch onaansprakelijk hebben gemaakt. De Corona-viruswet is ongrondwettelijk, onwettig en is zonder onze toestemming aangenomen. Je soevereiniteit is je onwettig ontnomen en moet worden teruggegeven.

 

En nog belangrijker, nu bekend is wat het World Economisch Forum – WEF voor de mensheid in gedachten heeft – moet dat iedereen van streek maken; tegen 2030 zal Agenda 2021 volledig zijn ingevoerd. Versterkt met de maatregelen die nu gelden als bescherming tegen COVID-19.

 

“De hele bevolking te dwingen is moreel en grondwettelijk onverdedigbaar in een land dat nog geen totalitaire staat is, zoals China”

 

Mensen moeten zichzelf beschermen tegen hun regering door hun maskerregel niet op te volgen, want tegen 2030 zul je niets meer bezitten en daar blij mee zijn.

 

De Deep State (DS) noemt het; ‘The Great Reset’ dat voorziet in een kredietregeling, waarbij alle persoonlijke schulden worden “vergeven” – tegen overdracht van al je bezittingen aan een administratief orgaan, waarschijnlijk het IMF. Met andere woorden; je zal niets meer bezitten maar gelukkig zijn, omdat in al je benodigdheden wordt voorzien door de Een Wereldregering.

 

Het zal niet in je gedachten opkomen het niet eens te zijn met het systeem, want – binnenkort is iedereen gevaccineerd en gechipt vanwege Covid bescherming. Met 5G en binnenkort 6G, kan je gedachtes worden gelezen en geprogrammeerd. Dit is geen samenzweringstheorie. Het is een ordonnerend rapport, ondertekend door het WEF.

 

De benodigde technologie, is al enkele decennia geleden ontwikkeld. Het is nu slechts een kwestie van tijd om het te implementeren. Eerder vroeg dan laat zal het volledig operationeel zijn, als Wij, het Volk, nu niet op grote schaal protesteren door onze Burgerlijke Ongehoorzaamheid te tonen. Hoe langer we wachten met actie, hoe meer we zonder kans op terugkeer slaapwandelend in deze absoluut menselijke ramp belanden.

 

Sociale en humane relaties zijn in beslag genomen

Bill Gates, de Rockefellers, Kissinger et al. hebben nooit een geheim gemaakt van hun uitgesproken overtuiging dat de wereld overbevolkt is en dat het aantal mensen letterlijk drastisch moet worden teruggebracht. Dat betekent grootschalige eugenetica voor ons allemaal.

 

Een perfecte methode om de wereldbevolking te verminderen, zijn de door Bill Gates geïnitieerde en door de WHO gesteunde vaccinatieprogramma’s. De schadelijke gevolgen van dergelijke rampzalige vaccinatieprogramma’s leidden tot de geregistreerde dood van miljoenen kinderen in de jaren negentig van de vorige eeuw in India, in 2014 in Kenia en recentelijk in andere delen van de wereld.

 

Wij, burgers van planeet Aarde, zitten allemaal in hetzelfde schuitje en worden geconfronteerd met een ongekende bedreiging tegen ons voortbestaan, onze vrijheid, ons eigendomsrecht van privéeigendommen, privéondernemingen en ons recht om ons leven te leiden zoals we dat zelf willen.

 

Zonder uitzondering heeft de mensheid in maart 2020 niet gevraagd om beschermd te worden tegen criminele afpersing en bio-terrorisme, door een verplicht nutteloos sullig masker op ons gezicht, de vernietiging van onze financiële status, verlies van bedrijven, banen, huizen, huwelijken, enz.

 

We hebben niet gevraagd om (COV)ID-2020, of VN-agenda 21, of VN-agenda 2030 om de mensheid te “resetten” onder een tirannie die in de loop van de geschiedenis al heeft bewezen geen werkbaar model van bestuur, innovatie of economie te zijn. Tirannie is het doel van de Diepe Staat dat moet mislukken, omdat Communisme heeft gefaald in andere naties, zoals o.a. Rusland, die in het verleden onder dit regeringsmodel hebben geleefd.

 

Covid heeft niets te maken met je gezondheid

COVID-19 is een kolossale oplichterij tegen de mensheid Het heeft niets te maken met je gezondheid, want de bedoeling van de verborgen regering is altijd om tirannie te veroorzaken door economisch afsterving. De verplichte maskers, sociale distantie, gedwongen opsluitingen, gedwongen sluitingen en opkomende faillissementen van bedrijven waren geen gezondheid gerelateerde beslissingen. Ze werden gedicteerd door corrupte Deep State criminelen die de meeste van onze leiders over de hele wereld hebben omgekocht om eigen zakken te vullen om hun medeburgers te tiranniseren.

 

Er zijn minstens een dozijn landen, zoals Zweden, die nooit gevolg hebben gegeven aan deze waanzin van tirannie en die nu de juiste wetten en financiële middelen eisen om een einde te maken aan deze waanzin.

 

Om redenen van vertrouwelijkheid en bescherming van de identiteit; is het werkelijke doel van dit plan bevestigd. Deze Covid-zwendel is een daad van criminele afpersing, bio-terrorisme en schending van de mensenrechten, het is een allesomvattende poging om de mensheid te overmeesteren en te onderdrukken. Het is de lang geleden geplande laatste fase voor de mensheid om toe te treden tot de Nieuwe Wereldorde, geregeerd door een één-wereldregering die bekend staat als de Verenigde Naties, met een paar Elites aan de top die aan de marionettenkoorden trekken.

 

Zoals eerder beschreven heeft de Duitse advocaat, Dr. Reiner Fuellmich van de Duitse Corona onderzoekscommissie, in Duitsland een rechtszaak aangespannen tegen de hele wereld over “schending van de mensenrechten”, maar het ontbreekt mogelijk aan voldoende steun om deze Internationale Cabal ten val te brengen en een einde te maken aan dit bio-terrorisme?

 

Zijn vernietigend bewijs zegt dat de Rothschild-familie jaren geleden een nep-positief resultaat heeft behaald met C19-tests. Dr. Reiner, een jurist, bereidt een van de grootste rechtszaken tegen de autoriteiten voor. Het motief is de schaamteloze fraude die wordt gepleegd door een relatief klein internationaal syndicaat van criminelen die zich voordoen als gezondheidswerkers, verborgen onder de WHO-banner.

 

Om deze aanval op de mensheid volledig te ontmantelen, is een aanval nodig op de Diepe Staat hun financiële bronnen, en alle overheidsfunctionarissen die hun eigen medemens hebben uitverkocht.

 

Als WEF-oprichter Klaus Schwab geloofd wordt; ziet hij duidelijk de toekomst voor de mensheid zoals beschreven in het door het World Economisch Forum geautoriseerde plan om de mensheid uit te roeien:

 

“Tegen 2030 zul je niets bezitten en daar blij mee zijn.”

 

Het fascisme is nooit een politiek instrument geweest om privébezit weg te nemen, maar het marxistisch communisme heeft wel deze doelstellingen. Wees gewaarschuwd dat het WEF een dekmantel is voor VN-agenda 2030.

 

Er zijn geen officiële rapporten die aantonen dat de regering haar werk heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de vaccins veilig, zuiver en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens om hen te beschermen tegen ziekten of de middelen voor diezelfde bescherming te hebben voor buitenlanders, aangezien de Big Pharma-bedrijven van plan lijken te zijn de wereld te monopoliseren op het gebied van vaccins.

 

De kritische massa van besluitvormers binnen de WHO, de wereldwijde inlichtingendiensten en de wetshandhavingsinstanties hebben zich gerealiseerd dat de hele COVID 19-campagne een enorme misdaad tegen de menselijkheid is.

 

Een van de factoren is de eigen idiote en misleidende verklaring van de WHO, over de miljoenen die zijn gestorven. Maar nu geeft de CDC toe dat “geen enkel gekwantificeerd virus is geïsoleerd van de 2019-nCoV dat momenteel beschikbaar is…”. Lees verder:

 

Met andere woorden, de hele stillegging van economieën, het afdwingen van mensen gezichtsmaskers te dragen, sociale distantie, etc. is gebaseerd op een virus dat ze niet eens kunnen bewijzen dat het bestaat.

 

Niet toestaan dat politici de wetenschap dicteren

Het enig echt probleem is dat de resultaten van studies de wijsheid van de conventionele media over de ziekte in twijfel trekt, in het beste geval worden ze genegeerd en in het slechtste geval openlijk door de onconventionele media verdraaid. Dit is een gevaarlijke en dwaze onderdrukking van de wetenschap door de politiek en het zou weleens kunnen leiden tot nog veel meer onnodige sterfgevallen.

 

Een van deze studies is de Deense maskerstudie, die enkele maanden geleden werd afgerond, maar pas onlangs is gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift. De studie nam twee groepen en gaf de eerste groep maskers om te dragen met instructie over hoe ze moeten worden gebruikt. De andere groep was de maskervrije controlegroep.

 

Uit het onderzoek bleek dat het coronavirus zich in elke groep binnen de statistische foutmarge verspreidde. Met andere woorden, het dragen van het masker deed weinig of niets om de verspreiding van het virus te controleren. Aangezien het dragen van maskers nog steeds verplicht is in landen over de hele wereld, moet deze studie worden gerapporteerd als een belangrijk tegenbewijs. Op zijn minst zou men kunnen verwachten dat het een stormloop van vergelijkbare studies zal uitnodigen om de resultaten te weerleggen of te bevestigen.

 

Bescherming tegen pandemieën komt niet uit een injectiespuit 

Het feit dat we allemaal liever een ziekte voorkomen dan te genezen, is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kan een ziekte precies worden voorkomen? De discussie gaat onvermijdelijk over de rol van het immuunsysteem als de belangrijkste verdediger – maar een sterk immuunsysteem komt niet alleen uit lucht en water. Het vereist een breedspectrum aan voedingsstoffen uit vruchtbare grond. Deze ingrediënten activeren de productie van een chemische stof genaamd stikstofoxide, die een vitale rol speelt in de functie van elk orgaan in het lichaam. Diezelfde plantaardige ingrediënten zitten onder andere in Cardio Miracle producten, die levens kunnen redden.

 

Door de onderdrukking weten maar weinig mensen dat er op 21 april 2020 in Praag een anti-criminele bio-terroristische actie is gestart. Dit team heeft een grote voorsprong op het gebied van onderzoek en bewijsvoering; onderbouwd met documentatie die de dagvaardingen ondersteunt en de gerechtelijke bevelen voor openbaarmaking in alle landen afdwingt. De meeste rechtszaken zijn land specifiek of gebaseerd op wetten die deze aanval op de mensheid niet kan stoppen.

 

Deze Tsjechische rechtszaak is in zijn geheel ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank, met als bewijs dat de regering haar eigen burgers heeft uitverkocht. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de hoofdaanklager.

 

UK Suprême Court Judge veroordeelt totalitair’ COVID ‘Control Freaks’

In een onlangs gepubliceerd artikel, stelde Lord Sumption stelt vast dat het “debat over de vraag of we een familiekerst kunnen krijgen, hij concludeert wat mis is met de aanpak van de crisis door zijn regering”.

 

Samengevat: “Er zijn veel verschillende antwoorden op de dilemma’s van een Covid-kerst”, maar de kern van de zaak is “of we de keuze voor onszelf kunnen maken, in plaats van deze bij wet aan ons wordt opgelegd”.

 

“Maar voor de Jakobijnen van de Wetenschappelijke Adviesgroep voor Noodgevallen (SAGE) en de controlefreaks in het Ministerie van Volksgezondheid, is van hen dit het enige antwoord,”

 

De Britse regering heeft gesteld dat mensen 5 dagen in het gezelschap van hun familieleden mogen doorbrengen met Kerstmis, maar met het voorbehoud dat ze in januari het privilege moeten terugbetalen met meer lockdown tijd, in het bijzonder met nog eens 25 dagen.

Maskers beschermen de dragers niet, maar ze beschermen andere mensen ook niet.

 

De V.S. heeft alle typen maskers gehad. Toch zijn er in de VS maar 823 mensen per miljoen gestorven aan het coronavirus. Terwijl in Zweden, waarvan gezegd wordt dat het het meest ontspannen maskerbeleid ter wereld heeft, er nog steeds minder waren – 660 per miljoen.

 

Nog beter is het, dat mensen zich beschermen tegen hun regering door zich niet meer te houden aan hun maskerregel.

 

Wat maken we van deze cijfers? Ze bewijzen niets. Maar het laat zien dat de eis voor het dragen van een masker niet veel uithaalt.

 

Wat Niemand vertelt over Lockdowns

In een beroemd experiment aan de universiteit van Yale in 1961, waarbij normale mensen werden getest om te zien of ze dingen tegen hun oordeel of geweten in zouden doen – zelfs in die mate dat het veroorzaken van de dood van een onschuldig medemens – als ze de opdracht kregen van iemand die het gezag vertegenwoordigde. Het experiment vond dat de meesten van hen zouden klagen over dergelijke opdrachten, maar toch de bevelen zouden opvolgen omdat ze zich gedwongen voelden het gezag te gehoorzamen.

 

Dit experiment werd uitgevoerd in het kielzog van de Neurenberg processen waarin nazi’s werden geëxecuteerd voor oorlogsmisdaden, ondanks hun verdediging dat ze slechts orders opvolgden. Dit is de moeilijkheid met gehoorzaamheid aan het gezag, vooral als je weet dat het gezag aan de duistere kant staat. Het juiste antwoord is; niet te gehoorzamen tegen je innerlijke toestemming.

 

Het gezag dat pleit voor lockdowns, is medeplichtig aan het verscheuren van families. En zijn medeplichtig aan het toebrengen van onnoemelijk leed aan miljoenen mensen over de hele wereld. Medeplichtig te zijn aan nog grotere armoede van de armste en meest kwetsbaren in onze samenlevingen. Ze zijn medeplichtig aan moord.

 

Degenen die voor lockdowns pleiten, hebben de verwoesting en de dood gezien die deze politiek dit jaar heeft veroorzaakt, en die de mensen nu doormaken. Niet alleen worden mensen beroofd van hun middelen van bestaan en gedwongen tot bittere armoede als direct gevolg van vele sluitingen, maar nu is de onbetwistbare waarheid dat als het gezag pleit voor sluitingen, zij ervoor pleiten dat een deel van de bevolking de doodstraf krijgt. Wordt alstublieft wakker:

 

Dit is niet acceptabel. We kunnen dit niet toestaan.

 

Als we dit, ons meest elementaire recht – het recht om voet buiten onze eigen huizen te zetten – verlaten, dan verlaten we onze menselijkheid zelf. Een belangrijk deel van wat ons mens maakt wordt ons ontnomen in de naam van het stoppen van de verspreiding van COVID-19.

 

Maar er is goed nieuws voor degenen die erin geslaagd zijn hun geestelijke gezondheid te behouden in deze tijd van krankzinnigheid. We hebben geen ingewikkeld plan nodig om deze agenda te ondermijnen. We hebben geen speciale commissie nodig en vragen ook geen toestemming van de regering. We hoeven ons niet aan te sluiten bij een bepaalde politieke partij of zelfs maar bij een bepaalde protestbeweging.

 

Het enige wat we hoeven te doen is ongehoorzaam te zijn aan deze onwettige “bevelen”.

 

De wereldpolitiek zinvol maken kan lastig zijn, tenzij men de rol van de staat in de samenleving begrijpt. De staat is er niet in de eerste plaats om voor de kiezers te spreken of om democratische rechten en waarden te verdedigen; het is een crimineel vehikel om de concentratie van rijkdom en macht in steeds minder handen te vergemakkelijken en te legitimeren.

 

De resultaten van de PCR-test zijn zinloos zegt de uitvinder

De uitvinder van de PCR-test legt uit waarom de resultaten geen betekenis hebben. Dr. Tom Cowan zegt dat deze zinloos zijn omdat dit nooit is gestandaardiseerd en vergeleken met een geïsoleerd virus. Hij stelt ook dat de bijsluiter van de PCR-test van Roche duidelijk aantoont dat “deze test niet voor diagnostische doeleinden mag worden gebruikt”.

 

Kary Mullis, de uitvinder van de PCR-test die een Nobelprijs voor de chemie kreeg, zei dat wetenschappers met behulp van bepaalde protocollen voor de PCR-test elk gewenst resultaat kunnen behalen. Hij vertelde; “…met PCR, als je het goed doet, kun je bijna alles vinden in iedereen.

 

In het geval van COVID, is de aanwezigheid van virale deeltjes die door de PCR-techniek worden opgepikt, niet kwantitatief gekoppeld aan een actieve “symptomatische” infectie en is dat ook niet geweest. Dat kan niet, want de infectiedrempel als gevolg van de virale belasting is voor elke patiënt anders. Het blijkt dat, als je meer dan 25 keer “rondcirkelt”, een vals-positief van de COVID-infectie zeer hoog begint te worden.

 

Let wel, dit moment in de tijd is onze enige kans de satanische verborgen regering, de criminele Deep State en hun politieke en ambtelijke marionetten te verslaan, die niet aarzelen om de mensheid en de planeet Aarde te vernietigen. Het is duidelijk dat de ontwakende mensheid dit niet zomaar zal laten gebeuren, maar vooral om nu te vechten voor de toekomst van onze jongere generaties.

 

Alle mensen worden dringend verzocht op te staan en mee te vechten voor hun land en hun beschaving terug te nemen. Geen van de criminelen mag overblijven zonder te zijn vervolgd en veroordeeld. Ons land is van ons en onze stem moet eerlijk worden geteld. Echte vrijheid zal het resultaat zijn van onze moed en initiatief hiervoor te vechten en te helpen de Deep State moerassen over de hele wereld af te tappen. Onze revolutie is nu begonnen en zal doorgaan totdat de waarheid, onze ware vrijheid en de vrije markten zijn gevestigd! We zullen op totaal nieuwe fundamenten voortbouwen om samen met de burgers de volkseconomie en innovatieve gemeenschapsstructuren te vestigen.

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

 

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustheid, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 380 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

 

Blijf dit volgen, er komt nog meer…