De Bilderberg Groep is de Naziverbinding

Naziverraders

Poppenmeesters geïdentificeerd

Onvermijdelijke ineenstorting

 

Het doel heiligt de middelen

De Centrale Banken zijn de oorzaak van het kwaad. Ze zijn slecht voor elk land. Omdat het probleem is, dat politici en elke groep of entiteit, zoals ziekenhuizen, dokters, politie enzovoort, corrupt zijn gemaakt door omkoperij, opdat ze vallen voor het geld. De centrale bankiers kunnen de maatschappij manipuleren met vers gedrukt geld, zo vaak als zij dat nodig achten om de valse Covid pandemie in leven te houden. Al die corrupte mensen zullen vechten tot het bittere einde, dus wij, de patriotten, moeten doorvechten tot het bittere einde, om zeker te zijn dat wij de controle terugnemen.

 

Onder de regering Biden is de wereld in een tijdperk beland waarin verstoringen en verkeerde bestedingen kapitaal vernietigen. Waar, de zakencyclus wordt gemanipuleerd door geldontwaarding, beter bekend als inflatie die tot een climax zal worden gebracht. En onvermijdelijk resulteert in hoge werkloosheid, bedrijfsfaillissementen, onvoltooide bouwprojecten, wanbetalingen van obligaties, crashes op de aandelenmarkt, en dergelijke.

 

In werkelijkheid wordt de wereld geregeerd door geheime genootschappen zoals de Counsel on Foreign Relations (CFR), de Trilaterale Commissie (TC) en de Bilderberg Groep. Allen kunnen worden herleid tot veel vroegere genootschappen, zoals de Tempeliers en Rozenkruisers, die zich transformeerden in de Beierse Illuminati en de Vrijmetselarij.

 

Het was de rechtse Duitse Thule Gesellschaft, of Thule Society, een extract van de Teutoonse Ridders, die de kern vormde van de ontluikende Nazi Partij, die het beruchte Illuminati credo overnam; “het doel heiligt de middelen“, dat voortleeft in de harten van ondernemingseigenaren, globalisten genaamd, die voorstander zijn van de samensmelting van staats- en bedrijfsmacht, bekend als fascisme.

 

De organisatie die het verbindingsnetwerk vormt tussen deze verschillende geheime genootschappen is de schimmige Bilderberg Groep, bestaande uit machtige mannen en vrouwen, waaronder velen uit Europese koningshuizen, die elk jaar in het geheim bijeenkomen om de lopende zaken te bespreken. Deze teruggetrokken groep wordt door veel onderzoekers beschouwd als het centrum van wereldwijd sociaal en economische manipulaties.

 

Deze groep, in 1954 opgericht door Lord Carrington en medeoprichter de Nederlands/Duitse Prins Bernhard, bestaat uit de binnenste kernelite van de CFR en de TC. Prins Bernhard was de voornaamste initiatiefnemer voor de Bilderberg bijeenkomsten. Hij was een voormalig lid van de Nazi Schutzstaffel, – Waffen SS – of Elite Garde, en een werknemer in het Duitse IG Farben Concern. In 1937, toen hij getrouwd was met Prinses Juliana der Nederlanden, werd Prins Bernhard een belangrijke aandeelhouder en toezichthouder in de Koninklijke Nederlandse Shell Olie Maatschappij, samen met de Britse Lord Victor Rothschild. Tezamen waren zij de twee belangrijkste controleurs van de Diepe Staat in die tijd.

 

Bernhard, de prins van het Nederlandse volk doodde opzettelijk 10.000 jonge soldaten, en creëerde de strengste hongerwinter in de westerse wereldgeschiedenis in het noordelijke deel van Nederland, waarin honderdduizenden onschuldige mensen verhongerden door gebrek aan voedsel, water, onderdak, en verwarming. Het zal je misschien verbazen, maar je kunt er zeker van zijn dat dit grondig is geverifieerd. En wordt gerapporteerd door mij als getuige van dit luchtspektakel. Deze feiten zouden ons moeten overtuigen dat onze autoriteiten niet te vertrouwen zijn, niet in het verleden, noch in het heden!

 

Het is ten zeerste aanbevolen, vooral voor Nederlanders, deze gelegenheid te benutten, uit eerste hand te leren, door verzameling van feiten en bewijzen ervan overtuigd te geraken dat het Nederlandse Koninklijk Huis van Oranje, de Nederlandse regering van premier Rutte en alle anderen in gezagsposities, de bevolking notoir verraden. Nederland staat te boek als het test lab voor de Deep State cabal. Waar nieuwe ideeën en regels eerst in de praktijk worden uitgeprobeerd.

 

Prins Bernhard werd geboren in een “onbeduidende” Duitse aristocratie. Hij sloot zich aan bij de Nazi partij op de universiteit en daarna bij de SS. Toen hij trouwde in de Nederlandse koninklijke familie, legde hij zijn zwarte SS-uniform in de kast voordat de tweede wereldoorlog begon. Toen in 1940 zijn oude nazi-vrienden zijn pas geadopteerd Nederland binnenvielen, vluchtte hij naar Groot-Brittannië samen met de Nederlandse koningin Wilhelmina. Zijn vrouw, Prinses Juliana, vluchtte met haar kinderen naar Canada met medeneming van de goudvoorraad, eigenlijk eigendom van de Nederlandse bevolking.

 

Als voormalig SS-officier werd Bernhard door de spionnenmeester van de Admiraliteit, Ian Fleming (MI5), onder de loep genomen, en na goedkeuring bij het Britse leger ingedeeld als vertrouwd Nederlands verbindingsofficier.

 

Desalniettemin verraadde Prins Bernhard het Nederlandse volk in zijn belangrijkste baan in 1944 als verbindingsofficier tijdens de op handen zijnde bevrijding van Arnhem. Hij hield ook toezicht op de Nederlandse ondergrondse verzetsorganisatie in de aanloop naar de bevrijding uit de Duitse bezetting. Maar misbruikte zijn gezag door tien dagen van tevoren de details van deze operatie, Market Garden genaamd, aan de Duitsers te verstrekken. Hij lichtte de Nazi’s in hoe ze hun tegenaanval moesten voorbereiden op de confrontatie met de westelijke geallieerden die naar de Rijnbrug in Arnhem zouden trekken. Het resultaat was dat in de Arnhemse buitenwijk Oosterbeek veel Britse en geallieerde parachutisten het leven lieten, in wat de nazi’s de ‘Hexenkessel‘ noemden.

 

De gevolgen waren catastrofaal voor de geallieerde strijdkrachten, maar erger nog voor de Nederlandse burgerbevolking. In de Hongerwinter (44/45) die volgde, door Duitse afsnijding van alle voedseltoevoerkanalen naar de regio, stierven naar schatting 22.000 Nederlandse burgers de hongerdood. De strijd, die een week duurde, resulteerde in duizenden gesneuvelde soldaten aan beide zijden. Lees meer, hier.

 

Winston Churchill, op dat moment premier van het Verenigd Koninkrijk, had bevolen de oorlog niet te beëindigen omdat er niet voldoende doden waren gevallen. Hij beval de RAF om de stad Dresden in Duitsland te bombarderen, waar alleen nog vrouwen, kinderen en bejaarden woonden, omdat alle anderen waren opgeroepen voor het leger. Ze doodden tot 600.000 onschuldige burgers, maar het haalde het gestelde quotum van een miljoen extra slachtoffers niet. De Hongerwinter zou het evenwicht moeten brengen zoals werd gesteld.

 

Tien jaar later, in 1954, zat Bernard samen met Lord Carrington de oprichting van de Bilderberg Groep voor op dezelfde plek in Oosterbeek, in Hotel Bilderberg waar tot 10.000 geallieerde soldaten waren gesneuveld.

 

In 2010 beschuldigde de hoogste rechter van Italië, Ferdinando Imposimato, de Nazies van samenwerking met de internationale georganiseerde misdaad; door gebruikmaking van extreemrechtse agenten in de NAVO-inlichtingenstructuur om honderden Europese burgers te doden in operatie “Gladio” door middel van terroristische aanslagen, in de jaren 1970 tot 1990. Waarvan Moskou ten onrechte werd beschuldigd.

 

De Bilderberg Groep is de Nazi connectie

De lijst van Amerikaanse instellingen die betrokken zijn bij de Bilderberg Groep, leest als de lijst van vooroorlogse financiers van Hitler. Het zijn: de zes grote Amerikaanse Banken, Ford Motor Company, Standard Oil-Exxon, en DuPont.

 

De gemeenschappelijke noemer van deze maatschappijen is het in handen krijgen van bezittingen en geld, met andere woorden macht. Het grootste bezit in de huidige wereld van politiek en rijkdom is geld, om mensen en media te beïnvloeden en te controleren via omkoping, zoals het afgelopen jaar duidelijk is gebleken uit de ingevoerde beperkingen t.b.v. de Covid-pandemie.

 

Hun macht vloeit voort uit de gigantisch grote geheime intra-gouvernementele infrastructuren met hun directe connecties naar particuliere industrieën, beleggingsfondsen, investeringshuizen, universiteiten en de nieuwsmedia, waaronder uitgeverijen. Tot deze verbanden behoren ook de nazi’s die na WO2 het militair-industrieel-complex (MIC) vormden. De Verenigde Staten zijn met hun oorlog tegen het terrorisme wereldwijd de belangrijkste schenders van mensenrechten en hun vrijheden geworden, zoals blijkt uit een rapport van Amnestie Internationaal, waarvan Vladimir Poetin een kopie heeft overgelegd.

 

Buitendien maakt Angela Merkel, de verraderlijke leider van Duitsland en de EU, ook deel uit van de samenzwering Nazi Wereldorde, die teruggaat tot haar vader, Adolf Hitler. Dat maakt het nog duisterder dan men zich kan voorstellen. – Q Anon heeft zelfs de relatie met Barry Soetoro blootgelegd, ook bekend als Obama, van wie Trump ooit zei: “Als we klaar zijn, zal het zijn alsof jij er nooit bent geweest.”

 

De Nazi-Duits Bush dossiers werden onlangs gepresenteerd aan alle leden van het Amerikaanse Congres en aan de militaire stafchefs in de V.S. Deze dossiers bewijzen duidelijk dat het Bush Misdaadkartel plannen had de westerse beschaving te vernietigen. Deze waren reeds eerder begonnen in de Verenigde Staten van Amerika met de moord op Franklin Delano Roosevelt, die het Amerikaans Militaire Tribunaal opdracht had gegeven tot de executie van de Nazi Duits marionet en verrader Prescott Bush.

 

Bovendien hielp de toenmalige CIA-directeur John Foster Dulles, samen met Nazi Duitser George Herbert Walker Bush, Nazi’s te rekruteren en naar de Verenigde Staten te brengen, als onderdeel van het complot President Franklin Delano Roosevelt (FDR) te vermoorden en Vice President Harry Truman de nieuwe U.S. President te maken die vooraf had ingestemd de Central Intelligence Agency – CIA op te richten, waarvan FDR en zijn U.S. Minister van Buitenlandse Zaken Cordell Hull tegenstanders waren!

 

Naziverraders

En nu, zijn de niet wettig gekozen dus frauduleuze president Joseph Biden en ‘koningin’ Camela Harris met Victoria Nuland landverraders geworden. Zij zijn bezig een derde wereldoorlog te beginnen om de nazistische elementen in de Oekraïne te steunen, om de Oekraïne te kunnen blijven gebruiken voor de voortdurende verduistering van fondsen, dat al dertig jaar aan de gang is.

 

Een andere belangrijke landverrader is de nazi-generaal Mark Milley, die dagelijks misdaden tegen de mensheid begaat, omdat hij en FBI-directeur Christopher Wray Amerikaans militaire satellieten gebruiken om illegaal de bevolking te bespioneren.

 

Nazi Generaal Mark Milley had al hoogverraad gepleegd met zijn doofpotaffaire van Bush frauduleuze 9/11 zwarte operatie aanval op het Amerikaanse Volk en in 2018 weigerde Milley een U.S. Militair rapport aan de Democratisch House Speaker Nancy Pelosi (D-CA) te overhandigen dat de Verenigde Staten schaamteloos had gelogen over de Oorlog in Irak. Op grond van een vervalst Brits Intelligence dossier samengesteld door de Britse premier Tony Blair met als auteur Stefan Halper, een Amerikaan buitenlands beleidsgeleerde, die later het valse rapport schreef over Donald J. Trump inzake de Russische collusie.

 

De vervalsing van presidentiele verkiezingen in hun voordeel, ondersteund door grootschalige kinder-, seks-, drugs- en orgaanhandel, leiden allemaal naar het Nazi-Duitse Bush-CIA Misdaadkartel. Dat ook is betrokken bij ‘Operatie Evergreen’ die nu plaatsvindt in het Suezkanaal. Het containerschip Ever-Given inmiddels ontdaan van al het gevaarlijk oorlogstuig, zal niet eerder worden vrijgeven, dan US$ 4,5 miljard schadevergoeding is betaald aan de Kanaal Autoriteit.

 

Onvermijdelijke ineenstorting

Vergeet niet dat de Irak oorlog werd geënsceneerd om 9/11 te verdoezelen die plaatsvond twee dagen voordat de New York Times op het punt stond de jongere Nazi Duitse Bush te de-legitimeren als onwettige bewoner van het Witte Huis.

 

Domheid is de sullige aandrift tot zelfvernietiging. Het is de reden waarom operaties geleid door slechte mensen altijd slecht aflopen. Omdat de Diepe Staat wordt geleid door slechte mensen, worden sociopaten aangetrokken, dat uiteindelijk de onvermijdelijke ineenstorting ervan garandeert. Honderden jaren geleden beschreven de Protocollen van Zion al wat nu gebeurt;

 

“De media zal ontevredenheid creëren en onmisbaar worden gemaakt. Via de Pers zullen we de macht verkrijgen om te beïnvloeden, terwijl wijzelf “in de schaduw” blijven. Dankzij de Pers, heeft de Deep State cabal goud vergaard uit oceanen van bloed, zweet en tranen.

“Chaos, armoede en bankroet zullen universeel zijn. De grondwettelijke regels zullen afbrokkelen. Machten komen tegenover elkaar te staan. We hebben alle partijen bewapend.”

“Armoede is ons wapen bij uitstek. Alle mensen zijn door armoede geketend aan het zwaar moeizaam zwoegen, in de overtuiging dat ze op een dag, met genoeg toewijding en hard werken, zichzelf kunnen bevrijden. Daarom hebben wij in de grondwet fictieve en geen werkelijke rechten opgenomen”.

“Wij zijn fascisten en wij bevorderen heimelijk het communisme, onder het mom van solidariteit. Wij doen ons voor als redders, maar onze macht wordt ontleend aan het in stand houden van chronisch voedseltekorten en de daaruit voortvloeiende lichamelijke zwakte van werknemers. Ze worden daardoor de slaaf van onze wil, terwijl zij de kracht en energie niet vinden tegen onze wil in te gaan. Honger schept de noodzakelijke macht om over loontrekkers te heersen en hen te onderdrukken”.

“Er zal een wereldwijd economische crisis komen. De beurzen zullen worden gesloten. De industrie tot stilstand gebracht. We zullen de menigten van werklieden in alle Europese landen massaal de straat op sturen en ze zullen plunderen en moorden. Hun haat wordt vergroot door de economische crisis. We zullen deze wreedheid verstandig gebruiken, wetend hoe we alle onrust kunnen bedwingen en de vrijheden in alle instituties kunnen beëindigen.”

Poppenmeesters geïdentificeerd

Door het volk gewiekst te manipuleren en tot slaaf te maken, geeft de Diepe Staat, er steeds minder om of wij wel of niet in hun zorgvuldig gecultiveerde nep illusie van de 3e dimensie trappen. De tot slaaf gemaakte mensen maken zich steeds minder zorgen over het feit dat wij, wakkeren, in dit theater van illusie, steeds meer de gaten ontdekken in het illusoire decor, dat ooit voor echt werd gehouden, terwijl het langzaam om ons heen afbrokkelt.

 

Het kaartenhuis achter het gordijn begint in elkaar te zakken. Dan komen meer en meer wakkeren die de touwtjes ontdekken die aan de marionetten op het toneel vastzitten, In het bijzonder bij de door ons ‘gekozen’ politici. Velen zien nu dat aan de touwtjes wordt getrokken door de poppenspelers die niet langer in de schaduw verborgen zijn.

 

De oude Europese machtsstructuur die verantwoordelijk is voor de slavernij en criminaliteit heeft ook het banksysteem uitgevonden dat geld – currency verplaatst, zoals draden die een elektrisch circuit verbinden en waarbij dollars, euro’s, yen, en andere “valuta’s” functioneren als elektronen t.w. currency/stroom, dat nu wordt losgekoppeld van het echte wereldgeldsysteem, en wereldwijd de centrale bank economie laat instorten, om plaatst te maken voor de introductie van ons QFS-geldsysteem.

 

De tijd is aangebroken waarin het kwaad zichzelf vernietigt. Het is een pijnlijk proces, vooral voor de wakkeren onder ons die het waarnemen. Maar feitelijk nog meer voor gedupeerden, die de ellende ondervinden die ze zichzelf hebben aangedaan, als gevolg van goedgelovigheid en door onverschilligheid erin zijn afgegleden.

 

Alleen massale ontwaking kan deze misdadigers stoppen die ons in real time vernietigen. Open je ogen en en vecht voor je leven!

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol en/of inzichtelijk vond, deel het dan alstublieft met iedereen die je kent om hen te helpen met het ontwaken en voorbereiding. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te laten zien dat je wakker bent, en de zwijgende wakkere meerderheid te motiveren dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen, hoe meer de cabal haar greep op ons heeft verloren. Er volgt nog veel meer verhelderende informatie! Je bent uitgenodigd je gratis te abonneren.

 

Eenheid is Macht

Ons bevrijdingsproces kan niet meer gestopt worden. Ons verenigen met gelijkgestemden creëert en vormt onze beste werkelijkheid. Wereldwijde netwerken van ontwakende mensen worden gecreëerd, zoals in Spanje in het Marbella / Malaga area, dat een groeiend aantal deelnemers trekt. In slechts een paar maanden van bestaan is de groep gegroeid tot meer dan 530 leden. Als u zich wilt aanmelden of wilt leren hoe u uw eigen regionale of lokale groep kunt beginnen, neem dan vvia email. contact op met FWC. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, meer bepaald in kleine gemeenschappen die de basis worden van onze zelfgestuurde maatschappij.

 

Blijf op de hoogte er volgt nog meer…