Bloedtransfusie gevaarlijk gemaakt

Het draait om Gen Manipulatie

Genetisch gemanipuleerd voedsel doet de rest

Regeringen liegen tegen het volk over de veiligheid van vaccins

De medische maffia ondermijnt je immuunsysteem om je te doden

 

COVID 19 is een schijnvertoning

Sinds de afkondiging van de Covid pandemie ruim een jaar geleden leven we in een gevaarlijke wereld. Satanische Luciferians en hun hoogbetaalde volgelingen zullen je niet snel laten gaan, ze hebben de hele wereld opgelicht met een nep pandemie, voor de vervulling van hun Eugenetische agenda, om 90% van de bevolking uit te roeien.

 

De bloedlijn families willen dat mensen sterven aan kanker en andere geconcipieerde ziektes, waarvan ze niet van mogen genezen. Ze zijn in onpeilbare mate geestelijk en emotioneel gestoord, ze zien mensen als schapen, als overbodig vee. Vanuit hun krankzinnige, psychopathisch perspectief, kan het hun niet schelen hoeveel leed wordt geleden, of mensen doodgaan veroorzaakt door hun manipulatie en onderdrukking. Hoe meer hoe liever. En dat is wat deze wezens zijn; krankzinnige psychopaten.

 

De Deep State agenda heeft drie belangrijke aanvallen op het immuunsysteem van mensen ontworpen. Vaccinatie, PCR-testen en het dragen van maskers. Met alle drie introduceren ze nano-deeltjes in je gezond systeem, om daarmee na verloop van tijd je immuunsysteem te vernietigen.

 

Mensen worden bang en wanhopig gemaakt om bereid te zijn en te wennen aan routinematig acceptatie van intraveneuze medicijnen. Door iets in te nemen, dat hen zogenaamd helpt en beschermt, waarvoor ze vrijwillig en zelfs gretig, in de rij gaan staan om hun gratis vaccinatie te krijgen, dat het meest perfecte leveringssysteem is ooit uitgevonden. Maar gratis lunches bestaan niet, er is altijd een verborgen waarheid aan verbonden. Hier is de waarheid;

 

Vaccinatieprogramma’s zijn waarschijnlijk de belangrijkste aanval op de gezondheid van de mensheid. Maar er zijn andere aanvalsmechanismen waarvoor moet worden gewaarschuwd. Het zijn PCR-tests en maskers, Chemtrails en straling, net als vaccins, zijn dat ook leveringssystemen van gezondheidsbedreigende stoffen.

 

Dr. Derek Knauss, een klinisch laboratoriumspecialist die zich richt op virologie en immunologie, bevestigd;

 

“We hebben 1.500 vermeende covid-19 positiefmonsters getest en niets gevonden. Alleen influenza A of B.

 

Medische wetenschappers hebben nog nooit een geneesmiddel gevonden tegen gewone verkoudheid, maar desondanks hebben ze er een valse pandemie van gemaakt en de hele wereld krimpt ineen van angst.

 

Maar PCR-tests en maskers zijn verplicht voor het aan boordgaan van een vliegtuig, en bijna overal elders om toegelaten te worden. Als je niet door een vaccin wordt gedood, komen de nano-deeltjes die door de PCR-test in je neusgaten terechtkomen, of het masker in je hersenen die zijn gemodificeerd en voorbereid voor 5G-manipulatie, noodzakelijk om nog doeltreffender de vervulling van de satanisch eugenetische agenda te vervullen.

 

Klinische wetenschappers zijn nu door overvloedig onderzoek en laboratoriumwerk tot de stellige conclusie gekomen dat de COVID 19 slechts denkbeeldig of fictief is. Het is niets minder dan een gewone griep, genaamd “Covid”. Met grote zekerheid zijn de meeste doden gestorven door co-morbiditeit zoals hartkwalen, kanker, diabetes, emfyseem, enz. Vervolgens kregen ze de griep die hun immuunsysteem nog verder verzwakte, en stierven.

 

Onderzoekers moeten nog steeds een enkel levensvatbaar monster van Covid 19 vinden om mee te werken. De 7 universiteiten die deelnamen aan de laboratoriumtests van 1500 monsters klagen nu de CDC aan voor fraude met Covid 19. De CDC heeft hen nog geen enkel levensvatbaar, geïsoleerd en zuiver monster van Covid 19 gestuurd. Als zij geen levensecht monster kunnen of willen sturen, is bevestigd; er bestaat geen Covid 19, het is fictief.

 

De vier onderzoekpapers die wel de gnomische extracten van het Covid 19-virus beschrijven, zijn nooit erin geslaagd monsters te isoleren en te zuiveren. Alle vier de papers die over Covid 19 zijn geschreven, beschrijven slechts kleine stukjes RNA die slechts 37 tot 40 basisparen lang waren, wat geen virus is. Een viraal genoom is gewoonlijk 30.000 tot 40.000 basisparen lang.

 

Als Covid over de hele planeet zo ernstig zou zijn, hoe komt het dan dat niemand in een laboratorium ter wereld dit virus ooit in zijn geheel heeft geïsoleerd en gezuiverd? Dat komt omdat het virus nooit echt is gevonden, alles wat ze ooit hebben gevonden waren kleine stukjes RNA die nimmer als het virus zijn geïdentificeerd.

 

Trouwens, vaccins voorkomen niet dat mensen covid-19 krijgen en ze voorkomen ook niet dat ze het doorgeven als ze het toch krijgen. De overgrote meerderheid van de mensen die gevaccineerd zijn, geloven dat ze beschermd zijn tegen de infectie. Het is opnieuw bedrog. Deze experimentele vaccins zijn echt uitzichtloos gevaarlijk gebleken – ze hebben al veel mensen gedood en bij nog veel meer mensen ernstig blijvende bijwerkingen veroorzaakt.

 

Het immuunsysteem van de gevaccineerde persoon wordt klaargestoomd om op een zeer ernstige manier te reageren als deze in de toekomst in contact komt met een virus. Het resultaat kan catastrofaal zijn en dit is wat in de komende herfst en winter staat te gebeuren. De mensen die gevaccineerd zijn, zullen echt in de problemen komen als zij in contact komen met een coronavirus. Hun immuunsysteem zal overreageren en dat is waarschijnlijk het moment waarop veel doden zullen vallen. Als voorbeeld:

 

Brooklyn verdedigingsadvocaat en televisiecommentator Midwin Charles (47) is dood, 37 dagen nadat ze tenminste één experimentele COVID-prik kreeg. Mevrouw Charles plaatste de trendy aankondiging “Ik ben gevaccineerd” op Twitter op 1 maart, haar familie verkondigde haar dood op 6 april, iets meer dan een maand na haar eerste experimentele prik. Het is onbekend of ze een tweede injectie heeft gekregen.

 

Vooral, mensen met een slecht immuunsysteem lopen dit najaar het risico te worden gedood, wanneer gevaccineerden de meeste kans lopen aan een virus te worden blootgesteld. En wat geeft mensen een slecht immuunsysteem? Het dragen van een masker, PCR-test, geïsoleerd zijn van andere mensen en onvoldoende zonlicht krijgen zijn enkele voor de hand liggende oorzaken. Onder huisarrest te veel alcohol drinken en tabak roken helpt niet.

 

Verder; Chinese blauwe maskers die overal in de winkels liggen, zijn gemaakt van nano-robot-grafiet vezels die bij inademing binnendringen. Deze hopen zich op in het lichaam en veroorzaken kanker en andere ziekten doordat ze de celmembranen binnendringen en deze afbreken.

 

Conclusie; Het bovenstaande is onderdeel van de Deep State boze 2030 agenda. Eigenlijk hebben we hier te maken met gewoon een griepvariant zoals elk jaar, COVID 19 bestaat niet en is verzonnen. De Deep State globalisten orkestreerden deze COVID hoax als een nieuw virus dat niets anders is dan een gewone griep, waardoor wereldwijd tirannie en gecontroleerd totalitaire surveillance staten mogelijk werden. Een wereldwijd complot dat massaal verkiezingsfraude omvatte om Trump omver te werpen. Kortom nogmaals; Corona/Covid bestaat niet, heeft nooit bestaan, punt uit! het is 100% oplichterij!

 

Het is goed te weten; het ware sinister medisch doel van het vaccin is om minder dodelijke stammen uit te roeien en te zorgen voor een virale aanpassingsdruk die het ontstaan van dodelijkere stammen versnelt. Kortom het is de laatste fase voor totale wereldcontrole en de vernietiging van de mensheid, dat wil zeggen, het einde van onze beschaving en het menselijk ras.

 

Je bent gewaarschuwd!!! Bloedtransfusie is gevaarlijk gemaakt

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen donorbloed van gevaccineerde en niet-gevaccineerde donoren. Er is geen keuze. Het is aan de arts, niet aan de patiënt, om te bepalen of, en zo ja, welke bloedproducten een patiënt toegediend krijgt. Als patiënt heb je nog wel het recht om een bloedtransfusie te weigeren.

 

Indien de Bloedbank zelf, of de beoordelende instanties, aanwijzing vinden dat het vaccin gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor bloedproducten uit donorbloed, zal door hen worden bepaald welke acties de Bloedbank moet ondernemen. Op dit moment is nog niet besloten tot een dergelijk onderzoek.

 

Het draait om Gen Manipulatie

Deze Covid-vaccinatie is geen vaccin, maar een gen-manipulatie die wordt geïntroduceerd door de COVID-19 inenting, deze is niet getest en bevat een nieuwe technologie die bekend staat als mRNA. Waarvan de bijwerkingen op lange termijn niet bekend zijn. Een injectie verandert het menselijke mRNA, in gewone woorden, het verandert de genetische dynamiek van degenen die het krijgen, hetzelfde gebeurt als “wetenschappers” genetisch gemanipuleerde GMO-voedselgewassen creëren, zoals sojabonen of maïs, die genetisch beïnvloed worden om ze resistent te maken tegen insecten of droogte, en het voedsel vergiftigen in dit proces. Robert F. Kennedy, de neef van JFK, zegt:

 

“Deze ingreep is te vergelijken met genetisch gemodificeerd voedsel, dat ook zeer omstreden is,”

 

In tegenstelling tot alle andere vaccins, waarvan de genetische schade niet noodzakelijkerwijs blijvend is, is de genetische schade van mRNA “onomkeerbaar en onherstelbaar,”.

“Hoewel de media en politici het probleem momenteel bagatelliseren en zelfs absurd, roepen ze al om een nieuw soort vaccin om de normaliteit te herstellen, deze vaccinatie is problematisch in termen van gezondheid, moraal en ethiek, maar ook in termen van genetische schade.”

 

Bovendien bevestigt Johns Hopkins Universiteit: Je kunt al gevaccineerd worden door een PCR-test, zelfs zonder het te weten. PCR-tests infecteren via het aangebrachte Covid uitstrijkje, dat net als het vaccin een mRNA-verander is, in principe ontworpen voor kunstmatig intelligentie-effect.

 

De PCR-testcampagne is een vermomd WHO-vaccinatieprogramma volgens Virologie-expert O’Sullivan. Hij verwijst naar een nieuwe technologie die is ontwikkeld aan de Johns Hopkins University die het mogelijk maakt heimelijk vaccinaties uit te voeren door middel van een PCR-test.

 

Geïnspireerd door een parasitaire worm die zijn scherpe tanden in de darmen van zijn gastheer zet, hebben onderzoekers van Johns Hopkins piepkleine, stervormige micro-deeltjes ontwikkeld die zich aan het darmslijmvlies hechten om geneesmiddelen in het lichaam te kunnen afleveren.

 

Deze piepkleine apparaatjes, bekend als “Theragrippers“, zijn gemaakt van metaal met een dunne film die van vorm verandert. Ze zijn bedekt met warmtegevoelig kerosine-was en per stuk niet groter zijn dan een stofdeeltje.

 

Wanneer de kerosinecoating op de Theragripper de lichaamstemperatuur bereikt, sluiten de apparaatjes zich zelfstandig en klemmen zich vast aan de wand van de dikke darm. Door de afdichtende werking graven de piepkleine, zes-puntige apparaatjes zich in het slijmvlies en hechten zich vast aan de dikke darmwand, waar ze worden vastgehouden en geleidelijk hun medicijnlading afgeven aan het lichaam. Uiteindelijk verliezen de Theragrippers hun greep op het weefsel en worden ze door de normale maagdarmspierfunctie uit de dikke darm verwijderd. Lees meer hierover.

 

Genetisch gemanipuleerd voedsel doet de rest

Alles bij elkaar worden we gebombardeerd met drugs en vergiftigd voedsel – lucht en water worden ook gemanipuleerd met dodelijke chemicaliën om de bevolking te vergiftigen met schadelijke ingrediënten zoals Fluor, Barium, Strontium etc. Bovendien zijn ziekten die allang zijn uitgeroeid, nieuw leven ingeblazen en genetisch gemodificeerd tot nieuwe, meer virulente stammen. Deze gemodificeerde ziektes hebben eerder niet effectief gewerkt voor de elites. Infecties zoals aids, SARS, de Mexicaanse griep en Ebola en enkele andere hadden veel minder gevallen dan de normale seizoen griep, waarom de statistieken werden begraven in de mediahype.

 

Gelukkig schijnt het menselijk immuunsysteem vrij goed bestand te zijn tegen een invasie van vijandelijke virussen. Dus, daarom is er een totale oorlog tegen ons veerkrachtig immuunsysteem ontstaan. Net als onze onuitblusbare geest en eeuwig bewustzijn is het menselijke lichaam ongelooflijk verbazingwekkend adaptief en zelfhelend. Als we gewoon gezond eten, alleen het juiste voedsel, en redelijk goed voor onszelf zorgen, zijn de aanvallers niet succesvol in het neerhalen van ons. Hun pijlen zijn gericht op ons immuunsysteem; ze doen alles wat ze kunnen om ons te verzwakken.

 

Sterk vervuild en genetisch gemodificeerd voedsel, gefluorideerd water en chemisch besmette lucht en straling, zijn de meest voorkomende aanvallers, in combinatie met vaccins vol kwik en andere toxines en hulpstoffen, vormen deze samen een giftige cocktail van middelen om ons immuunsysteem opzettelijk over te belasten en te verzwakken, toegevoegd met virussen die in deze vaccins zijn ingebed.

 

Regeringen liegen tegen het volk over de veiligheid van vaccins

Een gepensioneerde professor scheikunde veroordeelde het gebruik van kwik in vaccins en bevestigde daarmee de informatie van William Thompson van het U.S. Centre for Disease Control and Prevention (CDC), een topwetenschapper die klokkenluider werd en onlangs een onderzoek heeft gepubliceerd waarin het verband tussen vaccins en autisme wordt bevestigd.

 

Thompson zei dat thimerosal, het conserveringsmiddel op basis van ethylkwik dat vaak in vaccins wordt gebruikt, dodelijk is voor alle levensvormen en nooit bij een mens zou mogen worden ingespoten, vooral niet bij een mens die nog een baby of kind in ontwikkeling is. Zelfs in zeer lage doses is aangetoond dat thimerosal neuronale cellen doodt, een feit dat zowel in vitro als bij dieren is aangetoond.

 

De medische maffia ondermijnt je immuunsysteem om je te doden

Wanneer een nieuwe ziekte de kop opsteekt, leert het immuunsysteem uiteindelijk de signatuur ervan te herkennen en rekent ermee af. Ironisch genoeg, en niet toevallig, ondermijnen vaccins, die worden verondersteld een dergelijke vertraging te stimuleren, in feite de afweer van het lichaam d.m.v. het immuunsysteem te overspoelen met deze levensbedreigende giftige chemicaliën, DNA uit dierlijk weefsel, geaborteerde foetussen, en vreemde eiwitten, zoals levende of dode virussen en bacteriën.

 

En dan te bedenken dat baby’s en peuters, bij wie het immuunsysteem zich nog aan het vormen is, tegenwoordig zo’n 25 vaccins worden toegediend, waaronder combinaties, voordat ze de delicate leeftijd van twee jaar hebben bereikt.

 

De door de Illuminati gecontroleerde Big Pharma verdient miljarden dollars per jaar aan vaccins en nog veel meer aan de medicijnen voor degenen die lijden onder de schadelijke gevolgen aan het immuunsysteem als gevolg van vaccinaties.

 

De giftige cocktails die vaccins worden genoemd, verstoren het genetisch decodeersysteem van de hersenen, wat ook het geval is met toegediende farmaceutische medicijnen die zogenaamd bijwerkingen veroorzaken. Dit zijn helemaal geen bijwerkingen, maar opzettelijk gecreëerde effecten. De satanische bloedlijnfamilies richten zich direct op het immuunsysteem om het menselijk lichaam vanaf een zo jong mogelijke leeftijd te destabiliseren en dit is de voornaamste motivatie achter verplichte vaccinatie.

 

Wanneer mensen gezond blijven, kunnen ze hen geen geneesmiddelen en behandelingen verkopen, die kunnen ze alleen verkopen wanneer mensen ziek zijn. Homeopathische middelen zijn betrekkelijk goedkoop en waren zonder recept verkrijgbaar, voordat de cabal zich ermee ging bemoeien, om ze te vervangen door geneesmiddelen waarvoor een doktersrecept nodig is. Dit systeem is praktisch een monopolie voor dokters en Big Pharma, bekend als de medische maffia.

 

De Elite controleren alle partijen in de medische netwerken, de WHO, die de cabal heeft opgericht, de publieke beschermingsagentschappen zoals de US Food and Drug Administration (USFDA) en de Centrales voor Ziektes Controle and Preventie; het Farmaceutisch kartel en de doktersorganisaties. Samen met het feit dat zij de media controleren, beheersen zij volledig het spel en het verhaal.

 

Als je het echte plan voor verplichte vaccins en open grenzen wilt weten, is het niet zo moeilijk om erachter te komen; Vaccins zijn ontworpen om ons mensen te doden, terwijl open grenzen ontworpen zijn om een stroom van gehoorzame derde wereld illegalen toe te laten om ons te vervangen.

 

Dr. Füllmich een vooraanstaand internationaal jurist vordert met zijn agenda een of meerdere collectieve rechtszaken in de VS, Canada en Duitsland te beginnen, als wel rechtszaken tegen individuelen en instellingen in Europa en de VS. Hij waarschuwt dat de huidige geopolitieke veranderingen in de wereld moeten worden beschouwd als misdaden tegen de Mensheid, omdat zij niet zijn gebaseerd op wetenschap of rede.

 

Professor Dr. Michael Yeadon, voormalig Vice President en Chief Scientist voor Allergie & Ademhaling van Pfizer, heeft 32 jaar in de industrie leidinggegeven aan onderzoek naar nieuwe medicijnen, is onlangs bij de farmaceutische reus met pensioen gegaan “in de hoogste onderzoek positie” op zijn gebied, en zegt

 

Uw regering liegt tegen u op een manier die kan leiden tot uw dood.

“Waarom liegt mijn regering tegen mij over iets zo fundamenteel?”

Omdat, ik denk dat het antwoord is, dat ze je op deze manier gaan vermoorden. Ze gaan jou en je familie vermoorden.

 

Big Pharma gaat door, medicijnregulatoren gaan uit de weg, ten behoeve van ‘massa-ontvolking‘, zegt Mike Yeadon, als ex-hoofdwetenschapper van Pfizer gedurende meer dan twee decennia, verklaart hij dat het nu te laat is iemand die is geïnjecteerd met een Covid-19 vaccin te redden.

 

Hij dringt aan bij degenen die nog niet zijn geïnjecteerd met de dodelijke stof te vechten voor het voortbestaan van de mens, en het leven van hun kinderen. De wereldberoemde immunoloog schetst vervolgens het proces, dat volgens hem de overgrote meerderheid van de nu nog levende mensen zal doden.

 

Onmiddellijk na ontvangst van de eerste injectie sterft ongeveer 0,8% van de mensen binnen 2 weken. De overlevenden hebben een levensverwachting van gemiddeld 2 jaar, maar deze neemt af met elke extra boosterinjectie.

 

Er zijn aanvullende vaccins in ontwikkeling om de afbraak van specifieke organen, waaronder hart, longen en hersenen, te veroorzaken. Het uiteindelijk doel is een massale ontvolking van 90%.

 

“Miljarden mensen zijn nu al veroordeeld tot een zekere, onvermijdelijke en kwellende dood. Elk individu dat de injectie heeft gekregen zal zeker voortijdig sterven, terwijl drie jaar een genereuze schatting is voor hoe lang zij kunnen verwachten in leven te blijven”.

 

Mogelijk eindspel zijn vaccin ‘paspoorten’ gebonden aan uitgaven toelagen, en intensieve controle;

 

“Ik denk dat het eindspel zal zijn, ‘iedereen krijgt een vaccinatie’…

 

Bijna, iedereen op deze planeet voelt zich bewogen, of overtuigd, maar nog niet helemaal verplicht, een inenting te nemen. Lees hier meer:

 

De Europese Unie is van plan om 4 mRNA-shots te kopen voor elke burger in de EU in 2022. De voorzitter van de Europese Commissie zei dat de EU in gesprek is met Pfizer en BionTech voor een nieuw contract voor 1,8 miljard doses, en bevestigde daarmee het bericht van Reuters.

 

“We moeten ons concentreren op technologieën die hun waarde hebben bewezen. mRNA-vaccins zijn daar een duidelijk voorbeeld van,” voegde hij eraan toe.

 

Dus nu weet je waarom je wordt gevaccineerd. Waarschuw iedereen, eerst dit artikel te lezen, voordat ze hun prik nemen. Dit is de beste manier de mensheid voor uitsterving te behoeden. En dat gaat sneller dan u denkt;

 

Elke vrijdag maakt VAERS alle meldingen van vaccinverwondingen openbaar die tot een bepaalde datum zijn ontvangen, meestal ongeveer een week voor de publicatiedatum. Uit de gegevens van vandaag blijkt dat tussen 14 december 2020 en 8 april in totaal 68 347 ongewenste voorvallen aan VAERS zijn gemeld, waaronder 2 602 sterfgevallen – een stijging van 260 ten opzichte van de vorige week – en 8 285 ernstige verwondingen, een stijging van 314 ten opzichte van vorige week

 

Alleen massale ontwaking kan deze misdadigers stoppen die ons in real time vernietigen. Open je ogen en en vecht voor je leven!

 

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol en/of inzichtelijk vond, deel het dan alstublieft met iedereen die je kent om hen te helpen met het ontwaken en voorbereiding. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te laten zien dat je wakker bent, en de zwijgende wakkere meerderheid te motiveren dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen, hoe meer de cabal haar greep op ons heeft verloren. Er volgt nog veel meer verhelderende informatie! Je bent uitgenodigd je gratis te abonneren.

 

Eenheid is Macht

Ons bevrijdingsproces kan niet meer gestopt worden. Ons verenigen met gelijkgestemden creëert en vormt onze beste werkelijkheid. Wereldwijde netwerken van ontwakende mensen worden gecreëerd, zoals in Spanje in het Marbella / Malaga area, dat een groeiend aantal deelnemers trekt. In slechts een paar maanden van bestaan is de groep gegroeid tot meer dan 530 leden. Als u zich wilt aanmelden of wilt leren hoe u uw eigen regionale of lokale groep kunt beginnen, neem dan vvia email. contact op met FWC. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, meer bepaald in kleine gemeenschappen die de basis worden van onze zelfgestuurde maatschappij.

 

Blijf op de hoogte er volgt nog meer…