De Octopus top bestaat niet meer

Miljarden mensen zijn veroordeeld tot een kwellend premature dood

Illusionaire democratie

Verdeel en heers

De Diepe Staat gaat ten onder

 

Onze revolutie is begonnen

Het wachten is op de grote doorbraak in de ontwaking van de massa, anders zouden we reeds bevrijd zijn uit onze geldslavernij en onderdrukking. Het is nu of nooit. Dit is onze enig en unieke kans op succesvol en definitieve verwijdering van de criminele Deep State cabal. Als alle ontwaakten één slaper wakker maken, zullen we voldoende meerderheid hebben voor ons volledig succes. Minstens 70% van de ontwaakte bevolking garandeert dat zonder grote chaotische problemen deze criminelen kunnen worden verwijderd van Planeet Aarde.

 

De mensheid heeft op grote schaal haar verstand en verantwoordelijkheid weggegeven. Maar denk eens na over de bredere gevolgen van dit gedrag voor het menselijk bestaan. Als we ons verstand en onze verantwoordelijkheid weggeven, geven we ook onze vrijheid weg en in wezen ons leven.

 

Als we nu niet massaal wakker worden, zullen we spoedig totaal gedegradeerd zijn totdat de mensheid volledig verloren is. Spoedig, vóór 2030, zal onze ruiming, zoals hier uitgelegd, op een Goddelijke Vergelding lijken. En dat is hoe Satan werkt. Luciferianen haten de Schepping en het Leven, terwijl ze Vernietiging en Dood omhelzen. Het is een doodscultus. Het grote ontwaken moet op dit moment komen om onze enige kans met volle kracht te grijpen, anders is onze mogelijkheid de Diepe Staat voor altijd uit te roeien voorbij. Het is onze plicht om de mensheid te redden voor onze toekomstige generaties.

 

Dit ogenblik in de tijd, is onze enige kans de verborgen satanische misdadigers, bekend als de Globalisten, hun politieke en ambtelijke marionetten, die niet aarzelen om de mensheid en de planeet Aarde te vernietigen, te overmeesteren. Het moet duidelijk zijn; het ontwakend menselijk ras is niet van plan dit zomaar te laten gebeuren, maar wat belangrijker is, bereid is te vechten voor de toekomst van onszelf en jongere generaties.

 

Alle mensen worden aangespoord om op te staan en te vechten voor hun land, vrijheid en beschaving. Om deze terug te nemen. Geen van de misdadigers mag worden vergeten zonder te zijn vervolgd en veroordeeld. Ons land is van ons en onze stem moet eerlijk worden geteld. Echte vrijheid zal het resultaat zijn van onze moed en ons initiatief om ervoor te vechten en te helpen de criminele moerassen over de hele wereld droog te leggen. Onze revolutie is nu begonnen en zal doorgaan totdat de waarheid, onze ware vrijheid en vrije markten zijn gevestigd! We zullen bouwen op compleet nieuwe fundamenten om een volkseconomie te vestigen, met QFS als ons geldsysteem, vrije markten en innovatieve zelfbesturende gemeenschappen gerund door de burgers zelf.

 

De Octopus top bestaat niet meer

De topleiders van de crimineel wereldwijde satanische diepe staat octopus zijn afgelopen januari uitgeschakeld door de militairen en patriotten onder leiding van Generaal Flynn. Zij zijn de fysieke top van de piramide. Het zijn de nakomelingen van de Luciferiaanse faraonische heersers van Octogon die zetelen in Zwitserland, onder het meer van Genève, 6.000 meter onder de zeespiegel, met één van de verborgen ingangen bij CERN, het grootste en meest geavanceerde nucleaire en deeltjesfysica laboratorium ter wereld. En een tweede ingang via een onderzeese tunnel welke van Genua in Italië onder de Alpen door naar hun hoofdkwartier in Genève loopt.

 

De beveiliging van de uiterst geheime CERN-faciliteit is de strengste ter wereld. Het is dus de perfecte plaats om de top te verbergen van de wereldomvattende octopus van heersende elites met hun tentakels die reiken tot in elk uithoek van “onze” samenleving.

 

De Octopus is ontsproten vanuit de faraonische Tempelier Bankiers in Zwitserland met hun 5e Kolom Jezuïeten en Vrijmetselaars als volgelingen. George Soros en de Nazi’s zijn een integraal deel van de Octogon, en behoren ook enigszins tot de top. Zij vormen de heersende Oligarchie over de hele wereld.

 

De Anunnaki, buitenaardsen van de planeet Nibiru, vielen ongeveer 460.000 jaar geleden de planeet Aarde binnen, en vanaf die tijd vestigden en handhaafden zij hun heerschappij over onze planeet, voornamelijk om goud te delven. Omdat ze om de 3.600 aardjaren langs konden komen, vestigden zij hun heerschappij via hun heersende Goden, later veranderd in Farao’s en koningen. Allemaal afkomstig uit Luciferiaans occulte mysterie religies, voortgekomen uit Babylon en Egypte. Zij worden nu geïdentificeerd als de Wereldwijde Elite of Diepe Staatskabaal, die ons zien als hun eigendom en slaven, om met ons te doen wat zij willen.

 

Alle top-leden zijn geboren in de grotere Archon bloedlijn familie, waarin de instructies volgens de agenda van generatie op generatie worden doorgegeven. Zij zien en behandelen de bevolking als hun ‘onderpand’. Wij zijn de pionnen die op het schaakbord worden gemanoeuvreerd, in overeenstemming met hun spelplan. Het is in hun belang dat wij, mensen, voorbereid zijn op de aankomende zielenoogst.

 

In werkelijkheid worden de mensen voorbereid op een manier waarmee zij niet zullen instemmen. Het is een voorbereiding op hun negatieve polariteit, gebaseerd op vrije wilsbeslissingen van mensen volgens de duistere zijde van hun cult, door subtiele ‘hulp’ en ‘manipulatie’ van de cabal.

 

De voltooiing van Agenda 2030 met 90% decimering van de bevolking, is nu aan de gang onder de niet bestaande COVID 19 vermomming.  Een negatieve polarisatie van planeet Aarde is essentieel om de leugen geloofwaardiger te maken dan de waarheid, en met hun controle over de MSM is een succesvolle voltooiing gegarandeerd.

 

Alle negatieve informatie wordt op een spitsvondige manier op maat gesneden, met valse verhaallijnen die gemakkelijk door de massa worden geloofd. Het resultaat is dat de leugen gemakkelijk wordt geaccepteerd omdat de waarheid niet wordt herkend. Het doel is ieders leven op subtiele wijze te beïnvloeden, op basis van het onderliggend concept: “Als je iemand tot slaaf wilt maken, laat hem dan geloven dat hij vrij is.”

 

Miljarden mensen zijn veroordeeld tot een kwellend premature dood

In 1981 schreef Jacques Attali, een Franse schrijver, econoom en sociaal theoreticus, politiek adviseur, hoge ambtenaar, en raadsman van president François Mitterrand, in zijn boek De toekomst van het leven:

 

“We zullen iets vinden of veroorzaken, een pandemie die zich richt op bepaalde groepen mensen, een echt economische crisis, een virus dat vooral oude en dikke mensen treft, het maakt niet uit wie, de zwakken zullen eraan bezwijken, de angstige en de dwazen zullen erin geloven als ze het medicijn gratis krijgen.

 

We zullen ervoor zorgen dat er een remedie komt, een remedie die de oplossing zal zijn. Het ruimen van de dwazen zal dan automatisch geschieden: zij zullen uit eigen beweging naar het slachthuis lopen.

 

Als gevolg van hun Covid-aanval zijn nu al miljarden mensen veroordeeld tot een zekere, voortijdig onherroepelijke en kwellende dood. Elk persoon die de Covid-injectie heeft gekregen, een PCR-test heeft ondergaan, of langdurig een gezichtsmasker draagt, zal zeker voortijdig sterven, terwijl drie jaar een royale schatting is voor hoe lang zij kunnen verwachten in leven te blijven.

 

Deze mRNA-vaccins zitten niet alleen vol met vergif, maar zij veranderen het natuurlijke immuunsysteem zodanig dat het sterk zal overreageren wanneer de slachtoffers later worden blootgesteld aan bijna elke ziekteverwekker, met inbegrip van de gewone griep. Zij zullen worden aangevallen door hun eigen immuunsysteem, een proces dat bekend staat als auto-immuunziekte. Deze aanvallen zijn dodelijker dan de ziekte zelf.

 

Dr. Sucharit Bhakdi, een in Amerika opgeleide microbioloog die nu in Duitsland woont, zegt dat de Covid-19 pandemie bedrog is omdat zij gebaseerd is op 99% onjuiste statistieken van ziekte- en sterfgevallen. Hij zegt ook dat mRNA-vaccins niet alleen vol zitten met vergif, maar het natuurlijke immuunsysteem zodanig veranderen dat het sterk zal overreageren wanneer de slachtoffers later worden blootgesteld aan bijna elke ziekteverwekker, inclusief de gewone griep. Zij zullen worden aangevallen door hun eigen immuunsysteem, een proces dat bekend staat als auto-immuunziekte. Deze aanvallen zijn dodelijker dan de ziekte zelf. Dr. Bhakdi smeekt de mensen het vaccin niet te nemen, vooral, als ze al een eerste prik hebben genomen. Als zij dat wel doen, zegt hij, zullen zij bijdragen aan de decimering van de wereldbevolking.

 

Er is misschien nog geen echt solide bewijsmateriaal over de vraag of degenen die met het mRNA-vaccin zijn geïnjecteerd, besmettelijk zijn geworden en of zij dit kunnen overdragen op degenen die het vaccin niet hebben genomen. Niettemin zou het mogelijk kunnen zijn. Dit is een belangrijke vraag vanwege de implicaties voor zelfisolatie van geïnjecteerde personen voor hun eigen overleving.

 

Erger nog; deze mensen zijn een gevaar voor anderen, zoals reeds in de praktijk is gebleken bij een moeder die in nauw contact was geweest met een gevaccineerde, hetgeen resulteerde in haar miskraam, en verlies van de foetus. Een ander slachtoffer onder soortgelijke omstandigheden overleed als gevolg daarvan. Hoe dan ook, mensen worden gewaarschuwd uit de buurt te blijven van gevaccineerde mensen!

 

Om aan te tonen hoe gevaarlijk de vaccins zijn; de Europese Database of Ongewenst medicijn Reacties voor COVID-19 “Vaccins” rapporteert: 7.766 doden en 330.218 gewonden.

 

Kortom volgens Dr. Sherri Tenpenny; zijn er 8 manieren waarop mRNA COVID Vaccins je kunnen doden. De incubatietijd wordt geschat tussen de 6 maanden en een jaar vanaf het moment van vaccinatie. Met andere woorden, het is de meest perfect ontworpen moordwerktuig om agenda 2030 te voltooien met 90% decimering van de bevolking.

 

VAERS rapporteerde: Een tweejarige baby overleed zes dagen na een experimentele Pfizer mRNA-prik. Dit rapport betreft een tweejarig meisje dat 17 dagen in het ziekenhuis was opgenomen om vervolgens op 25 februari een tweede dosis van de experimentele Pfizer mRNA-prik kreeg, en op 1 maart een ernstige bijwerking vertoonde. De baby was op 3 maart overleden. Er werden geen verdere details verstrekt.

 

In totaal is er een toename van 6000% aan gerapporteerde sterfgevallen door vaccins in het 1e kwartaal van 2021 vergeleken met het 1e kwartaal van 2020, en dat zou iedereen meer dan

 

De officiële propaganda, ondanks de afwezigheid van enig daadwerkelijk wetenschappelijk bewijs van een apocalyptische plaag, onder de overvloed aan bewijs van het tegendeel, blijven miljoenen mensen zich gedragen als leden van een doodscultus, die in het openbaar rondlopen met stomme gezichtsmaskers, en zich gedragen als robots in uitgestorven openbare plaatsen, terwijl kinderen, ouderen en gehandicapten zich martelen, om te voldoen aan de eisen dat iedereen zich overgeeft aan injecties met gevaarlijk experimentele giftige vaccins, en zich uiteindelijk gedragen als nutteloze psychopaten.

 

Nogmaals, er is geen echte pandemie, terwijl de voorgeschreven regels op het gebied van de volksgezondheid wetenschappelijk absurd zijn. Als obscene winst het enige motief voor deze misdaad zou zijn, zou het niet nodig zijn zoveel exotische en giftige bestanddelen in de vaccins te stoppen. Een eenvoudiger product zou voor dezelfde prijs kunnen worden verkocht met een grotere winstmarge. Bijgevolg is er een bijkomend doel voor vaccins. Volgens hun agenda 2030, is wat vandaag gebeurt, hun eindspel, t.w. niets minder dan menselijke onderwerping en massale ontvolking ten voordele van het farmaceutisch kartel dat in handen is van de Rockefeller cabal.

 

Illusionaire democratie

De overheid is het probleem, niet de oplossing. Na dertien jaar van steeds dieper wordende recessie, en het laatste jaar de valse pandemiecrisis, is het nu tijd om het roer om te gooien. In een democratie worden regeringen door het volk gekozen om het volk te dienen, wat niet het geval is, zoals ruimschoots in de praktijk is aangetoond. Ze gedragen zich duidelijk als autoritaire dictators.

 

Regeringen worden omgekocht om macht en middelen aan te wenden om jouw gezondheid en manier van leven te vergiftigen. Zij hebben de macht belastingen te heffen, mensen op te sluiten, gevangen te zetten, te martelen en jonge mannen en vrouwen te laten vechten in oorlogen in vreemde landen die niet eens een bedreiging vormen. Zij reglementeren, belemmeren het ondernemers, maken het geld waardeloos door inflatie, belemmeren de handel door embargo’s, en controleren alles wat maar in hun hoofd opkomt. Regeringen zijn duidelijk niet in dienst van het volk, erger nog, zij zijn de grootste vijand van het volk.

 

Het stemproces, de economie, de media, hun bestuur, de rechtbanken, gezondheidszorg – praktisch alles wordt gecontroleerd door de cabal en indien nodig in hun voordeel gemanipuleerd. Helaas laat de massa zich ook gemakkelijk manipuleren.

 

Dankzij de Q-anti-establishment organisatie, werd kandidaat Donald Trump in 2016 gerkozen tot president van Amerika. De Deep State, maakte een grote misrekening betreffende het gezonde verstand van het volk. Zij waren ervan overtuigd dat met de hulp van de MSM, Wall Street en Big Business hun totalitaire regime kon voortbestaan binnen de illusie van democratie. Maar in tegenstelling tot hun verwachtingen werd Donald Trump president, en draaide hun sinistere plannen terug. Tijdens het verkiezingsproces van 2020 werd massaal stemfraude gepleegd om hun man Joe Biden aan de macht te brengen.

 

Q, Trump en de patriotten wisten van tevoren hiervan en besloten de vijand door te laten gaan met haar eigen vernietiging. Voor de goede orde, Biden is een kloon en een nep-president van USA Inc., dat doelbewust failliet werd verklaard in mei 2020 onder de Trump-administratie. Donald Trump werd in maart 2017 ingehuldigd als de legale president van de Nieuwe Republiek Amerika welke het volk toebehoort. En dat is op dit moment situatie.

 

Verdeel en heers

De fascistische Deep State is gesteund op gemilitariseerde politie, die hun krachten hebben gebundeld met staats- en wetshandhavingsdiensten om zich te vestigen als een goed betaald staand leger. Het is de groepering van spionagebureaus die een bewakingsstaat hebben gecreëerd en ons allemaal tot verdachten hebben gemaakt. De gerechtsgebouwen en gevangenissen functioneren op particuliere bedrijfswinsten die prevaleren boven behoorlijke rechtsgang en rechtvaardigheid. Het Militair Industrieel Complex – MIC-imperium met zijn particuliere aannemers en defensie-industrie, maakt naties bankroet.

 

De belangrijkste bron van de Archon bloedlijn machtsstructuur is hun controle over de creatie en distributie van het geld, het geldsysteem, dat nu op instorten staat, en zij proberen te handhaven door hun Verdeel en Heers strategie. Zij gebruiken hun macht over het geld om mensen om te kopen, te chanteren en te vermoorden teneinde hun controle te verzekeren. Ze controleren ook de corporate media en hebben elk beschikbaar propagandamiddel gebruikt, om de indruk te wekken dat Hillary Clinton de verkiezingen van 2016 zou gaan winnen in een close race tegen Donald Trump.

 

De tekenen van exorbitante schulden en gelddrukken laten zich zien in de activaprijzen op Wall Street, onroerend goed, en golfbanen. Meer, oorlogen, hogere bonussen, grotere creditcardrekeningen, hogere hypotheken, en te grote cruiseschepen. Triljoenen aan dingen die niet zouden hebben bestaan, als de Centrale Banken er niet waren geweest.

 

Niemand schijnt zich druk te maken over hoeveel geld er wordt gedrukt, uitgegeven, of zich af te vragen of het het werkelijk iets goeds doet of niet? Ieder weldenkend mens zou moeten weten dat dit uiteindelijk ernstige gevolgen zal hebben voor hun land, hun munt en het financiële systeem. Na de recente uitgaven van 1,9 biljoen, komt er nu nog een van $2 biljoen dollar die Biden gaat uitgeven! Dit kan nooit en te nimmer goed aflopen.

 

Omdat er geen WW3 is, hebben ze de pandemie hoax geïmplementeerd, anders is er geen plausibel argument om het geldsysteem te veranderen in een ander systeem in te voeren, zoals eerder gebeurde. Omdat, President Trump de WW3 optie eerder had weggenomen.

 

En, nu kunnen Centrale Banken hun nepgeld, of hun goedkope krediet, niet intrekken omdat de economie ervan afhankelijk is. En dat geldt voor bijna iedereen in de economie. Hun reactie op de volgende crisis zal meer van hetzelfde zijn. Ze zitten gevangen in hun eigen fraude. Terwijl de wereld geduldig wacht op de ineenstorting ervan.

 

Deze kolossale problemen kunnen alleen wereldwijd worden aangepakt en opgelost, ten gunste het volk, omdat wij, het volk, hiervoor nooit toestemming hebben gegeven, noch geprofiteerd hebben van deze criminele activiteiten, veroorzaakt door Centrale Banksters en hun industrieel gelieerde ondernemingen. Alle mensen over de hele wereld zijn het slachtoffer geworden van wangedrag en fiduciaire vertrouwensfraude op een onvoorstelbare schaal.

 

Deze wereldwijd financiële marktcorrectie kan de komende weken, of maanden, op elk moment beginnen, als meer GESARA-gerelateerde veranderingen over de hele wereld worden doorgevoerd.  Nadat, het volk massaal wakker is geworden en beseffen dat zij door de Deep state cabal werden gestuurd en gecontroleerd. Dan, kan de laatste fase van onze bevrijding worden voltooid. Als mensen vechten voor hun bevrijding, wordt vrijheid een waardevol bezit, en hebben ze de les geleerd om hun vrijheid nooit meer weg te geven.

 

Alleen een terugkeer naar de goudstandaard in combinatie met het QFS geldsysteem is in staat dit economisch probleem op te lossen; met herwaardering van edelmetalen in relatie tot schuld, waardoor de monetaire reset zal zijn zoals die moet zijn; met de geldschepping in de handen van het volk. in een volkseconomie en zelf geleide regering, als garantie voor transparantie; en niet langer in de handen van centrale banken in particulier bezit zoals tot nu toe het geval is geweest.

 

Zoals, Friedrich A. von Hayek Nobelprijswinnaar in Economie en Wetenschappen, in 1974, correct stelde:

 

“Met uitzondering van de periode waarin de gouden standaard werd gebruikt, hebben praktisch alle regeringen in de geschiedenis hun exclusieve macht om geld uit te geven, gebruikt om het volk te bedriegen en te plunderen.”

 

Dit eeuwenlang tirannieke regime nadert nu zijn einde, en moet voorgoed worden vernietigd. Geen leugens en manipulaties meer. Alle markten worden bevrijd, alle aspecten van het leven worden bevrijd van onderdrukking en overheersing. Mensen zullen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en zelf beslissen. Er is geen overbevolking, geen opwarming van de aarde, er is genoeg voedsel en gratis energie voor iedereen.

 

 

Alleen massale ontwaking kan deze misdadigers stoppen die ons in real time vernietigen. Open je ogen en en vecht voor je leven!

 

De Diepe Staat gaat ten onder

Hillary Clinton is dood, waarom dat belangrijk is.

 

Waarom maakt het uit dat Hillary Clinton dood is?

1. Het is een teken dat de Deep State ten ondergaat: Vice admiraal Hannink knikte naar het executie punt. Na een korte pauze gaf hij het bevel “executeren”, vijf soldaten drukten op hun knoppen en het rooster onder Clinton’s voeten zwaaide open. Haar benen en voeten, nog steeds geketend aan de enkels, bewogen een ogenblik of twee, en stopten toen. Het touw werd doorgesneden, en Clinton’s levenloze lichaam lag languit in een vochtig stukje gras. De aanwezige arts controleerde haar vitale functies en verklaarde haar dood.

2. Sommige mensen die ‘tegen haar ingaan’ hoeven zich niet langer zorgen te maken dat ze worden toegevoegd aan de lange Clinton dodenlijst.

3. Het is een bewijs dat de mensheid t.w. de militairen afrekenen met de puppets.

4. Hillary bleek aanvoerster te zijn in  de mensenhandel, verwacht dat haar executie vele wegen heeft geopend om de mensenhandel te onderzoeken en uiteindelijk te stoppen.

5.  Nu Hillary is geëxecuteerd, betekent dat dat meer Deep State Cabal figuren zullen worden geëxecuteerd.

6.  De Verenigde Staten zijn een stap dichter bij het neerhalen van de Democratische partij.

7.  Het is een teken dat miltarairen onder de Wet van de Republic vallen, in plaats van de Wet van het zeerecht.

8.  Het is een bevestiging dat het recht heeft gezegevierd in de Verenigde Staten.

9.  Kinderen zullen veiliger zijn, sommige kinderen zullen gespaard blijven van marteling en mogelijk zelfs hun consumptie, of erger.

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol en/of inzichtelijk vond, deel het dan alstublieft met iedereen die je kent om hen te helpen met het ontwaken en voorbereiding. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te laten zien dat je wakker bent, en de zwijgende wakkere meerderheid te motiveren dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen, hoe meer de cabal haar greep op ons heeft verloren. Er volgt nog veel meer verhelderende informatie! Je bent uitgenodigd je gratis te abonneren.

 

Eenheid is Macht

Ons bevrijdingsproces kan niet meer gestopt worden. Ons verenigen met gelijkgestemden creëert en vormt onze beste werkelijkheid. Wereldwijde netwerken van ontwakende mensen worden gecreëerd, zoals in Spanje in het Marbella / Malaga area, dat een groeiend aantal deelnemers trekt. In slechts een paar maanden van bestaan is de groep gegroeid tot meer dan 530 leden. Als u zich wilt aanmelden of wilt leren hoe u uw eigen regionale of lokale groep kunt beginnen, neem dan vvia email. contact op met FWC. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, meer bepaald in kleine gemeenschappen die de basis worden van onze zelfgestuurde maatschappij.

 

Blijf op de hoogte er volgt nog meer…