Geoptimaliseerd bio wapen

Beangstigend! – Waarschuwing voor overleving

Welke schade brengt het mRNA-vaccin toe aan het menselijk lichaam?

Het geneesmiddel dat de wereldbevolking uitroeit

 

Decimering wereldbevolking met een derde

Alle mensen worden aangespoord op te staan en te vechten voor hun vrijheid om onze beschaving terug te redden. Geen van de verborgen regeringscriminelen en hun marionetten mag worden overgeslagen zonder te zijn vervolgd en veroordeeld. Ons land is van ons en onze stem moet eerlijk worden geteld. Ware vrijheid zal het resultaat zijn van onze moed en ons initiatief om ervoor te vechten en te helpen de Deep State swamp over de hele wereld droog te leggen. Onze revolutie is begonnen en zal doorgaan totdat waarheid, en ware vrijheid is gevestigd!

 

De Anunnaki veranderden de Aard frequentie en haar polarisatie in negatieve polariteit, bedoeld voor oorlog en vernietiging. Hoe meer gedood worden, hoe beter ze de rest kunnen controleren en manipuleren. Schuldgeld zet mensen in de schuld en maakt hen tot schuldslaven. Samenzweringstheoretici worden geclassificeerd als negatieve doemdenkers, terwijl het tegendeel waar is, zij zijn de echte waarheidszoekers. Mensen zijn zo diep gehersenspoeld dat positief negatief is geworden. De schapen leven in een wereld van illusie, waar democratie wordt gepromoot als vrijheid, terwijl het in werkelijkheid dictatuur is waar 51% regeert over de andere 49%. En anarchie werd veranderd in opstand, terwijl het eigenlijk zelfbestuur betekent!

 

Dankzij onze digitale soldaten; Komt overal om ons heen waarheid en eerlijkheid boven water. Helaas, blijven de schapen de leugens van hun regering geloven en zeggen publiekelijk dat de wakkere waarheidszoekers demotiverende probleemzoekers zijn.

 

Ter verduidelijking; waarschuwt de Duitse microbioloog Dr. Sucharit Bhakdi “Ze zijn mensen aan het doden met deze COVID Vaccins” om de wereldbevolking te verminderen.” In een exclusief interview waarschuwt de wereldberoemde Duits-Thai-Amerikaanse microbioloog dat de COVID-hysterie gebaseerd is op leugens en bedrog. De COVID-“vaccins” zijn gereedgemaakt wereldwijd catastrofes te veroorzaken om een brute decimering van de menselijke bevolking te bereiken. Hij legt uit dat de PCR-test wordt misbruikt om angst te zaaien op een manier die onwetenschappelijk is. Maar wederom, conform verder onderzoek doen die tests evenveel kwaad als de Covid-vaccins.

 

Het is buiten kijf, dat wij het volk, opzettelijk niet de waarheid wordt verteld over Covid, PCR-tests, vaccins, maskers, sociale distantie, lockdowns en mortaliteit. In feite is het enige waarvan we 100% overtuigd kunnen zijn, dat regeringen, volksgezondheidsfunctionarissen en de media het afgelopen jaar hardnekkig en genadeloos hebben gelogen over vrijwel elk onderwerp. Liegen en bedriegen zijn de officiële staatsstrategie geworden.

 

De laatste dagen worden berichten ontvangen dat mensen die hebben gekozen de experimentele COVID-19-vaccins te weigeren, nu worden geïnfecteerd door mensen die wel zijn gevaccineerd Ze lijden onder vergiftiging afkomstig van “gevaccineerde” mensen. Het gaat vooral om vrouwen die menstruatieproblemen, hevige bloedingen, miskramen en vermindering van moedermelk hebben gemeld.

 

Op dit moment zijn vijf artsen naar voren gekomen, die van mening zijn dat deze Covid-spuiten geen vaccins zijn, maar bio wapens die zijn ontworpen om mensen te doden. Deze 5 artsen zijn zeer gekwalificeerd om dit onderwerp aan te snijden, en hielden enkele dagen geleden een rondetafelgesprek om deze vraagstukken te bespreken. Bekijk deze video en deel hem met zoveel mogelijk anderen als je kunt.

 

Deze vaccins zijn geen legitieme vaccins. Het woord vaccin betekent alleen een synthetisch immuun stimulatie. Om het virus op te sporen, volstaat het een monster te nemen van het speeksel of de urine. Bijgevolg is elke PCR-test irrelevant. Anderzijds is elk gebruik van PCR-tests in strijd met de Codex van Nürnberg en een misdaad tegen de mensheid. De autoriteiten die de uitvoering van de Covid-19 vaccinatie en test hebben geëist, zullen de sancties van de Nürnberg Codex onder ogen moeten zien.

 

Duizenden eerlijke artsen en echte wetenschappers vertellen dat de meeste gevaccineerden binnen maximaal 3 jaar een gruwelijke dood zullen sterven. Zij waarschuwen ook de niet-gevaccineerden om uit de buurt van gevaccineerden te blijven. Elk individu dat de Covid-injectie heeft gekregen, een PCR-test heeft ondergaan, of voortdurend een gezichtsmasker heeft gedragen, zal zeker voortijdig sterven, terwijl drie jaar een royale schatting is voor hoe lang zij kunnen verwachten in leven te blijven.

 

Deze mRNA-vaccins zitten vol met vergif, en verandert het natuurlijk immuunsysteem zodanig dat het sterk zal overreageren wanneer slachtoffers later worden blootgesteld aan bijna elke ziekteverwekker, inclusief de gewone griep. Zij zullen worden aangevallen door hun eigen immuunsysteem, een proces dat bekend staat als auto-immuunziekte. Deze aanvallen zijn dodelijker dan welke ziekte ook.

 

En dan te weten; er is geen pandemie, de volksgezondheids-regels die worden voorgeschreven zijn wetenschappelijk absurd. Maar, de Deep State agenda 2030 stelt dat dit het eindspel is in de voltooiing van 90% ontvolking voor 2030!

 

Geoptimaliseerd bio wapen

Zeer verontrustend nieuws komt uit Slowakije, waar ziekenhuispersoneel in Bratislava een onderzoek heeft uitgevoerd naar de COVID-PCR-Tests en tot de conclusie is gekomen dat de teststaafjes die ze in je neus stoppen tot aan je hersenen, Hydrogels in je lichaam implanteren. Deze Gels werden ontwikkeld door het Defensie Advanced Research Projecten Agency, kortweg DARPA, dat een cabal onderzoeks- en ontwikkelingscentrum is, eigendom van de CIA, en opgericht op 7 februari 1958 door President Dwight D. Eisenhower. Dit agentschap heeft een implanteerbare hydrogel biosensor ontwikkeld, gefinancierd door Bill Gates, die kennelijk ook gebruikt zal worden in de volgende generatie COVID-vaccins.

 

Uit de studie wordt geleerd; DARPA Hydrogel is een onnatuurlijke substantie die een convertor is tussen een elektromagnetisch signaal en levende cellen in weefsels en organen. Het zet een elektromagnetisch signaal van een zender om in een signaal dat levende cellen begrijpt en op reageren. DARPA-Hydrogel wordt geïnjecteerd in zenuwstructuren en is bestuurbaar via 5G.

 

Defensie en de Bill and Melinda Gates Foundation zijn een samenwerking aangegaan met Profusa, een bedrijf in Silicon Valley, om een stukje nanotechnologie te ontwikkelen dat is gemaakt van hydrogel, vergelijkbaar met een zachte contactlens, die onder de huid kan worden geïnjecteerd en geïmplanteerd met een vaccin als afgiftesysteem. Deze biosensor, kleiner in grootte dan een rijstkorrel, kan zich effectief in het lichaam integreren. Het stukje nanotech staat in verbinding met het draadloze 5G-gedreven netwerk, een soort internet der dingen. Het kan zowel informatie over jou en je lichaam doorgeven aan de autoriteiten, als instructies ontvangen. Deze biosensor is inmiddels geïntegreerd in de bestaande mRNA-COVID-vaccins.

 

“DARPA Hydrogel met lithium cel block vernietigt de pijnappelklier en zorgt ervoor dat de denkende mens controleerbaar wordt, als een bio robot. Een hydrogel is de drager van een actieve stof; zijn taak is om de stof op een vooraf gewenste plaats in het lichaam af te leveren.”

 

Als gevolg hiervan is de DARPA Hydrogel een belangrijk onderdeel, dit zijn eigenlijk nano-antennes om verbinding te maken met 5G om de global elite in staat te stellen mensen letterlijk te besturen als robot kevers.

 

De testresultaten tonen aan; DARPA-Hydrogel is dodelijk voor menselijke bloedcellen. Wanneer het gebruikt wordt in combinatie met Lithium, dat zeer giftig is, vernietigt het de pijnappelklier. In het rapport staat verder: “Uit deze informatie blijkt duidelijk dat PCR-teststaafjes een misdadig instrument zijn voor genocide op de bevolking van Slowakije en de rest van de wereld. Dit is een wereldwijd, doordacht en zorgvuldig voorbereide aanval om de mensheid te vernietigen.

 

Beangstigend! – Waarschuwing voor overleving

Denk erover na; De Diepe Staat cabal verricht haar ultieme strijd tegen ons, het volk, op zoek naar bevolkingsvermindering door middel van verplichte “massa beschermende vaccinatie”. 

 

De pathogene dodelijke samenstelling van dit vaccin, bevat naast gifstoffen ook Hydrogel nanochips om de mensheid te besturen via 5G. Ook in het verleden pasten zij actieve euthanasie toe om bejaarden en zieken te doden door middel van sterke slaappillen en opiaten, die voor hen reeds doeltreffend werk hebben verricht, door vele nutteloze eters te verwijderen.

 

Evenzo is het in overeenstemming met hun wereldwijde agenda voor herverdeling van rijkdom van beneden naar boven, d.w.z. van de armen naar de superrijken. Twee van deze “misdadigers” die betrokken zijn bij deze sinistere operatie zijn de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van de VS en Nobelprijswinnaar voor de vrede Henry Kissinger en niemand minder dan de bekende eugenetische Bill Gates.

 

Bill Gates wil niet alleen miljoenen mensen doden met zijn vaccin maar ook het menselijk DNA veranderen, door alle menselijke antilichamen te vernietigen, zodat gevaccineerden elke ziekte kunnen oplopen die zich voordoet. Gevaccineerden zijn besmettelijk gemaakt om niet-gevaccineerde mensen te besmetten, die op hun beurt hun familie en vrienden besmetten, die uiteindelijk ook in ernstige benauwdheid zullen sterven.

 

Wat Pfizer net berichtte over haar eigen vaccin is ronduit beangstigend!

 

“Deelnemers aan vaccinstudies worden superverspreiders van iets, wat ze niet zeggen wat het is, maar het veroorzaakt secundaire bijwerkingen bij mensen die het vaccin nooit hebben gehad, wanneer ze worden blootgesteld aan mensen die het vaccin wel hebben gehad.”

 

Vaccindeelnemers worden superverspreiders van iets, ze zeggen niet wat het is, maar het veroorzaakt secundaire bijwerkingen bij mensen die het vaccin nooit hebben gehad wanneer ze worden blootgesteld aan mensen die het vaccin wel hebben gehad.

 

Dit is zo erg dat hier, in deze geciteerde tekst, wordt gewaarschuwd dat niet-gevaccineerde mannen die zijn blootgesteld aan een vrouw die wel was gevaccineerd, iets wat in het vaccin zit doorgeven aan een andere vrouw.

 

Deze hele vaccinatieoperatie is decennia geleden ontworpen om de meest perfecte autonome destructieve ziekte te verkrijgen die ooit op de planeet Aarde werd uitgevonden. Mensen die de injectie weigeren zullen sterven door infecties uit de langdurig werkende zelf-replicerende bio wapen vaccines van gevaccineerden. Voor eugenetica de perfecte methode om 90% bevolkingsvermindering te verkrijgen en het menselijk ras uit te roeien. In elk geval wordt eenieder gewaarschuwd om uit de buurt te blijven van gevaccineerde mensen!

 

Domme mensen die het giftige Satan-vaccin hebben genomen, bedacht en gesponsord door Rothschilds, Rockefellers en Gates, zullen lijden aan alle denkbare ziekten, van honderden soorten blindheid, alle soorten stuiptrekkingen en erger. Zij kunnen rekenen op een vroegtijdige dood; drie jaar lijden wordt als het maximum beschouwd.

 

Welke schade brengt het mRNA-vaccin toe aan het menselijk lichaam?

Verder, wordt uitgelegd welke schade mRNA-vaccins toebrengen aan het menselijk lichaam in termen en aan de hand van analogieën voor een beter begrip. Er wordt onder andere een massaal dodelijke bloedstolling verwacht, evenals ongunstige reacties van het immuunsysteem die het menselijk lichaam van binnenuit gaan vernietigen.

 

Tot slot, waarschuwt Bhakdi, voor het naderend “onheil” tijdens een Fox News interview, dat viraal ging. Hij roept op tot strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijken en een onmiddellijke stopzetting van dit wereldwijde vaccinatie-experiment. Beschikbaar op Rumble kanaal en Bitchute kanaal.

 

In alle opzichten moeten deze satanisch corrupte politici publiekelijk worden geëxecuteerd voor hun overduidelijke verraad en misdaden tegen de mensheid. De dood is het enige dat ze begrijpen; ze verdienen het absoluut! En laten we de media, de medische maffia en de bankiers niet vergeten, want zij zijn allemaal schuldig!!! Al hun bezittingen moeten in beslag worden genomen ter verdeling onder de burgers en ter compensatie aan de domme mensen die de satanische Rothschild, Rockefeller en Gates gif shots hebben genomen.

 

Ondertussen hebben rechtbanken in Oostenrijk, Portugal en Nederland geoordeeld; PCR-tests zijn niet geschikt voor covid-19 diagnose en lockdowns hebben geen wettelijke basis.

 

Er is misschien nog geen echt solide bewijsmateriaal over de vraag of degenen die met de mRNA-prik zijn geïnjecteerd, besmettelijk zijn geworden en of zij dit kunnen overdragen op degenen die de prik niet hebben genomen. Niettemin zou het heel goed mogelijk kunnen zijn. Dit is een belangrijke vraag vanwege de implicaties voor de zelfisolatie van de gevaccineerden voor eigen overleving.

 

Maar, zo heeft de praktijk al uitgewezen, mensen die gevaccineerd zijn, zijn een gevaar voor anderen. Zoals is gebleken bij een moeder die in nauw contact was geweest met een gevaccineerde, hetgeen resulteerde in haar miskraam, en verlies van de foetus. Terwijl een ander slachtoffer onder soortgelijke omstandigheden als gevolg daarvan overleed. Daarom, worden niet-gevaccineerden gewaarschuwd uit de buurt te blijven van gevaccineerde mensen!

 

Het maakt niet uit wie, de valse Covid-pandemie is gericht op bepaalde groepen mensen, en treft vooral oude en zwaarlijvige mensen, omdat de zwakken er toch wel aan zullen bezwijken, terwijl de bangerds en de dwazen erin zullen geloven en in de rij  staan voor hun gratis vaccinatie.

 

Het geneesmiddel dat de wereldbevolking uitroeit

De criminele Deep Staat heeft een ‘geneesmiddel’ ontworpen, dat hun oplossing is om agenda 2030 te voltooien voor 90% ontvolking. Het ruimen van de dwazen zal dan automatisch gebeuren: ze zullen uit eigenbeweging naar het slachthuis lopen.

 

Als gevolg van deze Covid-aanval zijn nu miljarden mensen veroordeeld tot een zekere, ongeneesbaar en kwellende dood. Elke persoon die de Covid-injectie heeft gekregen, een PCR-test heeft ondergaan, of langdurig een gezichtsmasker heeft gedragen, zal zeker voortijdig sterven, waarbij drie jaar een royale schatting is voor hoe lang zij nog in leven kunnen blijven. Nog afgezien van het bovenmatig onmenselijk lijden waaraan zij zijn blootgesteld.

 

Wijlen komiek George Carlin presenteerde zijn niet zo grappige kijk op de globalisten in zijn: How The Elite Control the World:

 

“Ze willen geen goed geïnformeerde, goed opgeleide mensen, die in staat zijn kritisch te denken… Ze willen gehoorzame werkers; mensen die net slim genoeg zijn om de machines te laten draaien en het papierwerk te doen, en net dom genoeg om al die steeds slechtere banen te accepteren tegen het laagste loon, langere uren, minder vergoeding, einde van overuren, en verdwijning van je pensioen op het moment dat je het wilt innen.”

 

Inmiddels zou iedereen het moeten begrijpen; regeringen zijn het grootste probleem voor de mensen, zij zijn de grootste vijand van de burgers! In een democratie worden regeringen door het volk gekozen om het volk te dienen, wat intussen op grote schaal niet het geval blijkt te zijn.

 

Uiteindelijk zal deze Top-down overmacht waarvan we bijna dagelijks getuige zijn, op spectaculaire manier moeten falen. De motivatie voor onze bottom-up consensusmacht groeit. De enige onbeperkte hulpbron die wij op de planeet hebben is het menselijk brein, om te ontdekken dat de huidige strategie van Globalistisch kapitalisme faalt, omdat het de kip met gouden eieren op meerdere niveaus vernietigt.

 

De Deep State elite worden omringd door pluimstrijkers en huichelaars, wier voortbestaan vereist dat zij geen vraagtekens zetten bij de instructies die hun worden gegeven om uit te voeren. Maar we kunnen ze gemakkelijk verslaan door lokale nieuwsmedia, zoals Telegram-groepen, in ons voordeel te benutten.

 

De roofridders uit het verleden zijn nu eigenaar geworden van de multinationals van vandaag. Zij zijn de zelfbenoemde globalisten, die geloven dat zij door hun erfenis meer verlicht en gerechtigd zijn, en daarom meer waard zijn dan anderen om de wereld te regeren.

 

Door hun eigendom van de multinationals controleren zij alle regeringen en bij extensie ons voedsel, water, elektriciteit en farmaceutische producten. Zij strijken immense winsten op, terwijl zij hele bevolkingen vergiftigen en ziek maken in hun streven naar ontvolking en meer winst. Beschouw jezelf gewaarschuwd!

 

Alles wat ze ons vertellen zijn gewoon leugens en klinkklare onzin. “Producten worden gekocht met producten,” niet met schuldgeld alleen, zei de grote 19e-eeuwse Franse econoom, Jean-Baptiste Say. Hij beschreef de echte wereld, als een win-win wereld. Als je iets wilt, moet je er iets voor teruggeven. Dat betekent dat je iets van waarde moet produceren om te geven – en niet alleen een stuk papier met inkt erop.

 

Het fundamentele inzicht van dit artikel is dat minstens drie miljard mensen gevaccineerd zijn, en of PCR-tests hebben ondergaan, los van masker dragende slachtoffers, die gezamenlijk voor ongeveer hetzelfde aantal de wereldbevolking decimeren. De wakkeren zijn de slimsten en gaan onze beschaving herstellen.

 

Zij streven naar handel, verdelen en samenwerken, in plaats van stelen en corrupteren. Dat is de motor van vooruitgang en welvaart. Dit betekent met andere woorden; hoe meer je wilt, hoe meer innoveert en verbeterd aan producten die je wilt aanbieden. Naast de vele voordelen die zich aandienen, zoals voldoende geld en inkomen voor iedereen, gratis energie, een schoon milieu en gezond voedsel en producten. Een ware gouden tijdperk zal aanbreken, als onze beloning.

 

We zullen bouwen op volledig nieuwe fundamenten om een volkseconomie te vestigen, met het QFS-geldsysteem als basis, vrije markten en innovatieve autonome gemeenschappen die worden geleid door medeburgers.

 

Alleen massale ontwaking kan deze misdadigers stoppen die ons in real time vernietigen. Open je ogen en en vecht voor je leven!

 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol en/of inzichtelijk vond, deel het dan alstublieft met iedereen die je kent om hen te helpen met het ontwaken en voorbereiding. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te laten zien dat je wakker bent, en de zwijgende wakkere meerderheid te motiveren dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen, hoe meer de cabal haar greep op ons heeft verloren. Er volgt nog veel meer verhelderende informatie! Je bent uitgenodigd je gratis te abonneren.

 

Eenheid is Macht

Ons bevrijdingsproces kan niet meer gestopt worden. Ons verenigen met gelijkgestemden creëert en vormt onze beste werkelijkheid. Wereldwijde netwerken van ontwakende mensen worden gecreëerd, zoals in Spanje in het Marbella / Malaga area, dat een groeiend aantal deelnemers trekt. In slechts een paar maanden van bestaan is de groep gegroeid tot meer dan 530 leden. Als u zich wilt aanmelden of wilt leren hoe u uw eigen regionale of lokale groep kunt beginnen, neem dan via email. contact op met FWC. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, meer bepaald in kleine gemeenschappen die de basis worden van onze zelfgestuurde maatschappij.

 

Blijf op de hoogte er volgt nog meer…