Geen Overleving van de US-Dollar

De natuur wint altijd door goud en zilver, geld te laten zijn

De opkomende economische Ineenstorting

De Wereldwijde Reset

Alleen, de Vrije Markt bepaalt de waarde van alles

De huidige economie is een centrale bank economie en geen volkseconomie. Deze economie kan niet worden gerepareerd, een nieuwe volkseconomie zal ervoor in de plaats komen, vrij van Centrale Bank interventies en manipulaties. Kortom, een economie gecontroleerd door het volk op basis van vraag en aanbod, een fair-handelseconomie, zoals uitgelegd in eerdere FWC-artikelen.

 

Auditing van de centrale banken, zal de laatste nagel in hun doodskist slaan. Ondertussen hebben Rusland, China, Turkije, Syrië en Brazilië officieel afstand genomen van het IMF, door hun eigen munteenheden in te stellen, zoals Rusland al eerder had aangekondigd, weg van de US-dollar, wat de overgang naar gezond geld, gecontroleerd door het volk, bevestigt.

 

Ongeveer net zo lang als centrale banken bestaan worden alle Valutamarkten gemanipuleerd en gecontroleerd. Hiermee wordt de edelmetaalmarkt in een hoek gedrukt, en worden middelen verschaft om in het geheim economische oorlogen te voeren, waarbij ‘Onrechtvaardige Verrijking, Macht en Controle’ wordt geoogst, om politieke agenda’s af te dwingen d.m.v. economische chantage.

 

Al meer dan twee eeuwen is niemand in staat geweest de werkelijk eerlijke waarde van wat dan ook te bepalen. Criminele oplichters en roofridders hebben alles gemanipuleerd om zichzelf het naar de zin te maken. Hoe kan dan de werkelijke waarde van iets worden vastgesteld? Het antwoord is eenvoudig “wat de markt kan verdragen”, of met andere woorden, “vraag en aanbod”, dat is het onderliggend principe van vrije marktwaarde. De vrije markt bepaalt de waarde van alles.

 

Lezers krabben zich misschien op het hoofd? Feit is dat er de afgelopen twee eeuwen geen vrije markt is geweest, dus er zijn absoluut geen recente gegevens om de feitelijke “marktwaarde” te ondersteunen, om aan te tonen “wat de markt kan dragen”, en een referentiepunt te vormen.

 

De prijzen van alle edelmetalen zijn vastgezet, onderdrukt en “gefixeerd” door het Rothschild eigendom, van de London Gold and Silver Boards, terwijl leden van het Parlement in het duister zijn gehouden. Net zoals wij allemaal, over de hoeveelheden aan edelmetaal, zowel in de grond als daarboven.

 

En als niet bekend is hoeveel volume een grondstof bezit, in verhouding tot de vraag naar die grondstof, bsstaat geen objectieve indicator van wat de marktwaarde van die grondstof werkelijk is.

 

Het slechte nieuws is: er zijn geen echte prijzen van goud en zilver beschikbaar in de wereld van vandaag. Het is zinloos om beleggingsaanbevelingen op te volgen die, allemaal te goeder trouw, worden gedaan door personen zoals Peter Schiff.

 

De prijzen die door de media in onze wereld worden gepresenteerd, worden bepaald door een kleine groep individuen in Londen en New York; deze groep beslist elke werkdag, wat de prijs van goud en zilver die dag zal zijn. Deze dagelijkse beslissing heeft niets te maken met een “Markt” voor deze metalen.

 

De sectie van Kitco.com gewijd aan commentaren betreffende de markten voor edelmetalen is misschien onderhoudend, maar verder waardeloos. Op sommige dagen mogen de prijzen van deze metalen stijgen, en gaat de hartslag van goud- en zilverbeleggers omhoog. Maar na die stijging volgt een ineenstorting – beleggers die eerder op de dag metalen kochten, worden verliezers.

 

Dan, andere dagen, dalen de prijzen van de edelmetalen en investeerders haasten zich hun voorraad metalen te verkopen, om verder verlies te vermijden; dan plotseling, draait de prijs om en gaat een beetje omhoog. Maar beleggers zonder liquiditeit kunnen niet profiteren van de stijging. Het werkelijke doel van de edelmetaalmarkten is het publiek in verwarring te brengen.

 

Geen Overleving van de US-dollar

“Verwarring is het doel”. Het verspreiden van fictieve prijzen van edelmetalen heeft de dollar in staat gesteld zo lang te laten overleven als het heeft gedaan, als ‘s werelds nr. 1 valuta. Er is één manier om winst te maken op de edelmetaalmarkten: je koopt, tegen welke prijs dan ook, wanneer je wilt kopen, en neemt bezit van de gekochte metalen. Stop deze aankoop weg, vergeet het, en wacht. Je kunt sterven voordat de prijs van het metaal, omhoog gaat en hoog blijft. Aan de andere kant, als je nog steeds ademt, en de Dollar is gestorven en naar de hel is vertrokken, zal de winst op je aankoop voor een ounce goud zeer groot blijken te zijn.

 

Alle Centrale Banken van de Wereld – Rusland en China beiden uitgezonderd – zijn lid van een Internationale Club van Centrale Banken. Deze Club wordt bestuurd volgens de regels van de BIS, de Bank voor Internationale Betalingen, gevestigd in Bazel, Zwitserland en is eigendom van de Rothschild cabal.

 

American dollar, financial crisis in the red arrow. Concept illustration

Gebeurtenissen welke in de 70-tiger jaren plaatsvonden, resulteerden in de omzetting in fiat valuta’s voor alle valuta’s die worden beheerd door Banken onder toezicht van de BIS; dat wil zeggen, het zijn valuta’s geworden die geen steun of verband hebben met edelmetalen, zilver en goud.

 

Alles dat menselijk is, is aan verandering onderhevig, behalve de menselijke natuur zelf. De huidige financiële instellingen zijn in een toestand geraakt die haaks staat op de menselijke natuur – omdat zij uitsluitend fiat geld beheren, zonder enige intrinsieke waarde.

 

De natuur wint altijd door goud en zilver, geld te laten zijn

De natuur der dingen is dat de toestand van financiële instellingen ongetwijfeld onderhevig is aan radicale verandering. In de natuur keren dingen altijd terug naar de natuur, wanneer wereldwanorde, bv. oorlog de macht van de BIS ondermijnt, zullen sommige landen noodzakelijkerwijs weer terugkeren naar echt geld van goud of zilver, en opnieuw erkennen, teneinde vrede en economische samenwerking tussen de elementen binnen hun bevolking te handhaven.

 

In de komende wereldwijd monetaire wanorde, zal het instituut van nationale Centrale Banken irrelevant worden. De politici die President of Dictator zijn, zullen moeten ingrijpen om echt, tastbaar zilver- of goudgeld aan hun bevolking te verschaffen, als papier of digitaal geld irrelevant is geworden.

 

De maatregelen die Presidenten of Dictators zullen moeten nemen, zullen – opnieuw, in ‘De Aard der Dingen’; vrij eenvoudige maatregelen moeten zijn. Het primaire belang van alle heersers is altijd geweest om een verzekerd inkomen te hebben, en de enige manier om een verzekerd inkomen te verkrijgen is door belastingheffing. Omdat papier of digitaal geld irrelevant is geworden, zullen ze manieren moeten vinden echt geld, zilver en goud, te belasten.

 

Hun eerste interesse zal dus zijn goud of zilver te gebruiken als geld dat ze gaan belasten. Hoe kunnen ze goud of zilver als geld gaan gebruiken? Ze hoeven eigenlijk helemaal niets te doen, want goud en zilver zijn van nature al geld. Het enige wat regeringen in de toekomst moeten doen, is te verklaren dat belastingen – het centrale, allesoverheersende belang van alle regeringen – betaald moeten worden in gouden of zilveren munten.

 

Regeringen die hoge belastingen in goud of zilver willen heffen, zullen merken dat hun onderdanen nogal lui zijn en niet welvarend. Regeringen die lage belastingen heffen, uitgedrukt in goud of zilver, zullen ontdekken dat hun bevolking bloeit, en dat vrede en orde van nature herstellen.

 

De aard der dingen is dat de natuur altijd wint, zo zal de toekomst van onze Wereld goud en zilver als geld zien terugkeren. De tijd waarin we nu leven, zal in de toekomst worden gezien als de Donkere Tijd.

 

De opkomende economische Ineenstorting

Alle valuta’s zijn t.o.v. elkaar vastgezet, en worden “gefixeerd” door het Exchange Stabilisatie Fund (ESF), dat gebruikt wordt als een gigantisch Mechanisme om de Grondstoffenprijzen te fixeren. Dit ESF-mechanisme is ontworpen en geïmplementeerd door de Wereldbank namens het Rothschild kamp binnen de Diepe Staat.

 

En aangezien het rechtssysteem ook gekocht en betaald is door de cabal, is deze prijsafspraak voor zowel edelmetalen als valuta’s, welke eveneens grondstoffen zijn, een ernstig misdrijf dat anders zou worden bestraft.

 

De handeling van het vaststellen van grondstofprijzen en vooral van de valutaprijzen is een misdaad, het leidt tot markt- en economische manipulaties die de nationale onafhankelijkheid en soevereiniteit ondermijnen, waardoor sommige landen onrechtvaardig voordelen verkrijgen ten koste van andere landen via de kunstmatig gemanipuleerde waarde van hun valuta.

 

De Deep State cabal heeft de komende economische ineenstorting gepland, die gevolgd zal worden door de staat van beleg. Dan zullen de bankiers en regeringen alle schulden onmiddellijk terugvorderen, maar volgens plan, was reeds vanaf het begin bekend, dat de meeste mensen niet in staat zijn te betalen en dus failliet gaan. Dit zal wijdverspreid een wereldwijde financiële paniek veroorzaken, omdat de Deep State Illuminati mensen controleren via hun financiën.

 

En, hier is dan het begin van de ineenstorting, $305 Miljard in schuld bij de Chinese Evergrande Company is nu verschuldigd, het is slechts het topje van de ijsberg als het gaat om de totale schulden en afgeleide verplichtingen van Evergrande, die miljoenen tegenpartijen van hen onderuit zullen trekken!

 

Alleen, onafhankelijke activa zullen overleven, al het andere staat op het punt vernietigd te worden!

 

Het hele monetair systeem is in de structuur een enorm Ponzi Schema, de onbeantwoorde vraag is; zijn grote banken bang dat een klokkenluider naar voren komt om alle corruptie bloot te leggen, wat leidt tot een verlies aan vertrouwen, of voor de crash van het monetaire systeem, omdat veel hooggeplaatste bankiers zelfmoord hebben gepleegd of zijn verdwenen in de afgelopen jaren?

 

“Het leven zoals je het kent, is een leugen. De maatschappij is een kooi, een matrix van bedrog. Je baan is vrijwillige slavernij. Televisie kijken is ontworpen om je onbekwaam te maken t.w. kritisch te denken, en juist de vrijheid en democratie waar leiders zeggen voor te staan, is niets anders dan een illusie.”

 

De Wereldwijde Reset

Alle door de mens gemaakte schuldinstrumenten die ooit zijn gecreëerd, moeten uiteindelijk worden vereffend door de Universele Wet, waarvoor in 2015 een internationaal goudverdrag werd ondertekend. Er zijn 210 soevereine naties die dit pad hebben gevolgd dat was uitgestippeld door de Soevereine Ouderen (WDS). Deze naties kunnen nu deelnemen met hun soevereine harde activa als onderpand om nieuwe pools van ontwikkelingskapitaal te creëren, die worden geactiveerd in een nieuw en verbeterd door activa ondersteund digitaal QFS-financieel systeem met goedwillend algoritmisch toezicht.

 

De Deep State Cabal heeft de laatste 9.000 jaar vele veldslagen gewonnen, maar nu hebben ze de oorlog verloren; en het zal hen nooit worden toegestaan terug te keren om toezicht te houden op menselijke aangelegenheden. Hun dagen van sluw, geheim verraad en koelbloedige moord om tegenstribbelende mensen te vervangen door hun marionetten en het stelen van soevereine bezittingen, zullen spoedig voorgoed eindigen. Bekijk deze video uit 2017, actueel nu.

 

Als een land in gebreke blijft in het nakomen van haar soevereine verplichtingen, zullen ze automatisch worden opgenomen in het QFS en hun schulden worden direct ter plaatse vereffend. Niet langer zullen roofzuchtige internationale schuldeisers worden toegestaan om harde bezuinigingsmaatregelen op te leggen in een poging nationale soevereine middelen te stelen.

 

WAARSCHUWING; Alle banken zullen de komende tijd gesloten zijn. Hopelijk zal twee weken nadien, het nieuwe QFS in werking treden. Houd extra voedsel, water, contant geld en gouden/zilveren munten thuis beschikbaar.

In onze nieuwe positieve wereld die aanbreekt; zullen alleen wakkere mensen in de 5de Dimensie van bewustzijn worden toegelaten. Er zullen geen heersers zijn; wij allen gezamenlijk regelen zelf onze vorm van samenleven en zaken. Punt uit!

Je bent uitgenodigd lid te worden, klik a.u.b. op deze LINK

Blijf op de hoogte en abonneer gratis, zonder verborgen commercieel belang, het is op onze kosten dat u op de hoogte wordt gehouden via onze FWC-kanalen er komt nog veel meer…