KERSTMIS 2021

 

Wat nu plaatsvindt

Het mysterie van de aardtransformatie van nu maakt elke dag meer mensen wakker. Aangestoken door de gebeurtenissen, nodigt het steeds meer mensen uit te ontwaken.

 

Het aantal mensen dat zichzelf observeert en het leven wil begrijpen, is toegenomen. Het is waarneembaar in ontwikkeling, helaas overstemt het rumoer nog deze stille verandering in de harten van velen.

 

Zodra, in stilte en rust de aandacht is verlegd, wordt het een andere wereld met nieuwe werkelijkheid die opengaat; De noodzaak is dat de mensheid opstaat en ontwaakt, waardoor op z’n minst een deel van de mensheid haar koers zet op het Licht en zich daarvan niet meer laar afbrengen.

 

In de nabije toekomst is de wereld van de 3e en 4e dichtheid of dimensie,  alleen nog het thuis voor diegenen  die in deze dichtheid willen verdergaan, wier levenscyclus niet is voltooid.

 

De Doorbraak

Ook al lijkt het nu dat er geen uitweg is uit deze situatie, waarin Duistere machten nog steeds de overhand hebben, is de waarheid duidelijk anders, nl. hun oorlog is verloren en wij hebben gewonnen!

 

De energie voor de doorbraak bouwt zich op bij het volk – en op een dag die niemand kan voorspellen, zal geheel onverwacht, de volle omvang van de leugens aan het licht komen en door de massa wordt gezien, en ontdekken dat ze grandioos beduveld zijn door hun autoriteiten.

 

Op dat moment, zal door de overmacht van het volk alles ten goede keren en een ieder zich naar het licht keren. Beschouw de periode van nu als voorbereiding, maar het gaat zeker gebeuren. De matrix is gebroken, het draait nu alleen om de massale ontwaking van de bevolking. Zij moeten de criminele misdadigers met eigen ogen kunnen zien om te weten wie en wat ze zijn, en het volk onnoemelijke schade heeft berokkend.

 

Hoe dieper je in jezelf geworteld bent en hoe meer je verbonden bent met je ziel, hoe groter je begrip is van de kosmische verbindingen en hoe je gemakkelijker en harmonieuzer kunt leven.

 

Alles draait om het onafhankelijk zelfstandig denken; helaas hebben weinigen daarin onderricht gehad. Maria Montessori, met haar nadruk op autonoom denken en individuele intuïtie, heeft gebruik gemaakt van de natuurlijke leergierigheid van kinderen om deze ervaringskennis te onderwijzen en de klassieke volgelinghouding te demotiveren.

 

De macht van de duistere krachten zal wijken op de dag het volk massaal opstaat, dat planeet aarde aan ons teruggeeft. Bedenk dat nog velen zich moeten afstemmen op deze positieve transformatie, en dit kost tijd.

 

Dit is de grootste en mooiste uitdaging: welke de mens tot eenheid vormt, om de aarde te zuiveren, te beschermen en te bewaren als het juweel van goddelijk orde.

 

Onze terugkerende buitenaardse auteursgast Vital Frosi helpt onderstaand de mensheid op aarde zich voor te bereiden op de nieuwe 5 D-Wereld.

 

Nuttige Oefeningen voor Energie Ontgifting

Door Vital Frosi

 

Geliefden!

 

Voortbordurend op de laatste tekst, wordt jullie hiermede een beetje hulp geboden bij het ontgiften van het lichaam. Bedenk, jullie bevinden zich in de meest intense periode van energetische en frequentie-aanpassing die de mensheid ooit heeft meegemaakt.

 

Deze aanpassing is nodig omdat de portalen van nu af aan energieën uitstralen welke de 10 strengen van het menselijk DNA zullen ontsluiten. Deze waren onderdrukt door de invasie van de Archons honderdduizenden jaren geleden.

 

Zoals eerder vermeld, heeft het menselijk lichaam 12 helices. Echter, de genetische modificatie door hybridisatie met reptielrassen reduceerde deze DNA-strengen tot slechts twee stuks. Dit proces heeft het hele menselijke ras op Aarde beperkt in haar ontwikkeling, waardoor ze een gemakkelijke prooi werden voor de overheersers.

 

De Schepper heeft besloten dat dit nu genoeg is, en hier eindigt de heerschappij van de duisteren machten. Maar het menselijk lichaam moet wel worden aangepast om het oorspronkelijk potentieel te herstellen, noodzakelijk om de hogere frequenties van de Vijfde Dimensie te kunnen absorberen.

 

Dit proces is reeds in gang gezet, en zal geleidelijk verlopen. De vijf Portalen brengen gedurende komende 40 dagen, de noodzakelijk resonantie vibratie om de 10 inactieve DNA strengen te ontsluiten. In de laatste tekst werd reeds gemeld dat jullie DNA aan het verschuiven is naar een GNA (Galactisch DNA) categorie die overheerst in de 5D-Wereld en hogere dimensies.

 

Omdat de verschuiving vrij intens is, kunnen verschillende nare aanpassingssymptomen optreden. Echter, niet iedereen voelt dezelfde symptomen met dezelfde intensiteit. Dus maak je geen zorgen m.b.v. vergelijkingen. Observeer je lichaam en probeer het te verstaan.

 

De wijziging in het DNA zal grote veranderingen in het hele lichaam veroorzaken, maar niet in het uiterlijk, maar wel in het spijsverterings-, ademhalings-, bloedsomloop-, nier stelsel, enz.

 

Eén ervan is op natuurlijke wijze. Door je af te stemmen op de natuur, dan gaat het proces De meest voorkomende op dit moment, heeft te maken met het spijsverteringsstelsel, omdat dit systeem de energieën van het lichaam completeert. Deze symptomen werden reeds in eerder vermeld.

 

Hier, worden enkele aanbevelingen gegeven om deze symptomen te verlichten, omdat  ze op bepaalde momenten of dagen zeer intens kunnen zijn. Behalve in situaties waar er bewijs is en specifieke oorzaken, word je niet ziek.

 

Probeer meer naar je lichaam te luisteren en te observeren, vooral het fysieke lichaam. Het is het lichaam dat de grootste verandering ondergaat. Natuurlijk past ook het emotionele lichaam zich aan en moeten de specifieke symptomen daarvan niet worden genegeerd.

 

De natuur is de grote bondgenoot in deze strijd. Daarom voelen dieren en planten geen ongemak. Integendeel, zij vibreren met de nieuwe energieën die reeds op de Planeet aanwezig zijn. Het is een ongelooflijk feest voor hen. Hun aanpassing is natuurlijk en er is geen weerstand van hun kant.

 

De mens daarentegen heeft vastgeroeste overtuigingen, emoties die in de registers van de ziel zijn gegrift, het zijn oorzaken die zich bij elke situatie aanpassen, en op die manier geeft het veel weerstand tegen elke verandering. Deze weerstand verhoogt het potentieel van elk symptoom. Het emotionele lichaam is verantwoordelijk voor de opeenhoping van smetstoffen die nu gezuiverd moeten worden.

 

Het fysieke lichaam heeft elementen geaccumuleerd via de chemtrails, chemicaliën in geneesmiddelen en in voorbereid- en opslag van voedsel. Ook zware metalen in de lucht die we inademen, in het water dat we consumeren, die voorkomen in farmaceutische-, hygiëne-, schoonmaak- en schoonheidsproducten. Alle elementen die bekend zijn uit het op schoolgeleerde periodieksysteem, zijn ook in het lichaam aanwezig. Niet in je geheugen, maar geïmpregneerd in je organen.

 

De elementalen op Aarde behoren tot de Tweede Dimensie. Op de Nieuwe 5D-Aarde kunnen zij niet bestaan. In feite konden zij zelfs in 4D niet bestaan. Dit is de reden waarom de ziel het fysieke lichaam verlaat telkens wanneer het naar 4D moet gaan. De elementalen in het stoffelijk lichaam keren terug naar 2D waar ze ontbinden na de disincarnatie.

 

Hopelijk, begrijp je nu dat de elementalen in je lichaam gevangen zitten. Het gebied waar ze geconcentreerd zijn heet de zonnevlecht, ofwel de chakra gelegen boven in de buik t.w. de kern van je persoonlijkheid en ego. Dus, het gebied rond de maag en ook het hele spijsverteringsstelsel. Dit is de reden waarom het ongemak aldaar het grootst is in dat deel van het lichaam.

 

De ontgifting is in feite het loslaten van elementen. Dat kan op vele manieren worden bereikt. bijna ongemerkt. Ook, blootstelling aan de zon gedurende gemiddeld 15 tot 30 minuten per dag, tussen 10.00 en 16.00 uur, helpt bij het ontgiften van zware metalen.

 

Het lopen op blote voeten ontlaadt de elementen in de aarde. Dat geldt ook voor het omhelzen van een boom, of het baden in water. Zelfs douchen helpt. Daarom, als je klaar bent met je bad, en je afspoelt, sluit je ogen, maak een piramide met beide handen, gebruik de twee duimen als de basis en de twee wijsvingers als de wanden, breng deze piramide omhoog naar je borst, precies boven de Thymusklier (het deel dat je raakt als je “ik” zegt) en haal diep adem, je voorstellend dat de lucht door de piramide naar binnen komt. Laat dan langzaam los, alsof je lichaam lucht uit alle poriën laat stromen. Laat je fantasie de vrije loop.

 

Zelfs kleuren genezen of alles wat in dat moment opkomt. Laat alles in je lichaam los en laat het water het overnemen. Het duurt maar 2-3 minuten om deze reiniging te doen.

 

Natuurlijk zijn tegenwoordig ook veel therapeutische technieken in gebruik die allemaal nuttig zijn. Als je ze nodig hebt, wees niet terughoudend ze te zoeken. Nu, zullen de methoden worden vermeld voor iedereen die ze kan toepassen zonder het huis te verlaten of zonder financiële kosten.

 

Een nuttige procedure kan voor het gaan slapen worden verricht. In feite, zijn het twee methoden. Vraag het op deze manier:

 

Ik ben, zeg je naam, in naam van mijn Ziel, in naam van mijn Hoger Zelf, in naam van de Bron en in naam van alle Wezens van Licht, vraag ik liefdevol aan het Plejadisch Medisch Team mij mee te nemen op hun Helende Schepen terwijl ik slaap om mijn lichaam te helen van het symptoom (zeg het symptoom) en alle opgehoopte gifstoffen en zware metalen los te laten.

Hetzelfde verzoek kan worden gedaan aan de genezingskamers van Telos, de intra-aardse stad onder Mount Shasta. Vraag om daarheen te worden gebracht om genezing te ondergaan in de Kristallen Kamers van Telos.

 

Medische bedden zijn nu ook beschikbaar. Niet hier op de aardoppervlakte, want de grote farmaceutische bedrijven staan ze niet toe. Maar omdat het een Plejadische technologie is, zijn ze wel beschikbaar op hun ruimteschepen rond de Aarde.

 

Het kan ook worden gevraagd voordat u gaat slapen, daarheen te worden vervoerd terwijl u slaapt, en op dezelfde manier te worden genezen. Zij die reeds een groter begrip hebben, kunnen vragen om bewust daarheen gebracht te worden. Doe gewoon een meditatie en vraag om dit transport, waarbij je het hele proces zelf ziet en voelt.

 

Maar, men moet in alle procedures geloven en vertrouwen hebben. Het lichaam gehoorzaamt altijd aan het oprecht mentale bevel van zijn eigenaar.

 

Nog een andere procedure kan worden toegepast die de symptomen sterk vermindert. Wanneer een symptoom opduikt zonder duidelijke oorzaak, richt de geest dan op het begrip dat dit symptoom een proces is van energieregulatie.

 

Negeer beperkende overtuigingen dat het iets ernstigs of een ziekte zou kunnen zijn. Luister naar het lichaam, accepteer het symptoom en zeg mentaal: het past zich aan  op de nieuwe frequenties.

 

Respecteer de behoeften van het lichaam. Als het je vraagt om te rusten, rust dan. Als het je vraagt om te slapen, slaap dan. Als het je vraagt naar de natuur te gaan, ga dan. Maar verzet je niet tegen wat het vraagt. Begrijp het en help het.

 

En tenslotte, nog een fantastische techniek die de elementalen bevrijdt. Doe een meditatie en stel je een zuil van Licht voor die van de Kosmische Centrale Zon komt, door de Centrale Zon van het Melkwegstelsel gaat, door onze Zon, jou bereikt, door je lichaam gaat, door de Solar Plexus (maagstreek), neerdaalt in de Aarde, door de Tweede Dimensie gaat, en eindigt in de Kristallijne Kern van de Aarde.

 

Terwijl je dit doet, vraag vergeving aan de elementalen die onbedoeld in jou gevangen zijn gehouden. Zeg hen, in naam van de Christelijke Orde, dat je ze nu vrijlaat. Vraag hen terug te keren naar hun huis in de tweede dimensie. Stel je voor dat je ze ziet terugkeren door deze zuil van licht. Bedank hen voor al het leren dat zij je hebben gegeven, en voel je vrij van de negatieve effecten die zij veroorzaakten toen zij in je lichaam gevangen zaten.

 

Hiertoe kunnen we ook talrijke technieken en procedures rekenen, die altijd verlichting brengen in de symptomen van het ontgiften. Niet te vergeten dat er ook veel miasmen vrijkomen, maar die worden, in tegenstelling tot elementalen, geproduceerd door het emotionele lichaam. – Toelichting; Miasmatheorie is een theorie die in de homeopathie wordt onderwezen om de oorzaak van chronische ziekten te verklaren.

 

Maar miasma’s kunnen ook worden vrijgelaten met dezelfde technieken als elementalen. De grote meester zei dit 2000 jaar geleden; “Ken uzelf en u zult worden genezen“… Gebruik je aangeboren krachten! U kunt dit doen en nog veel meer!

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

 

Namaste!