De Arrangeur van de moord op Kennedy was kardinaal Spellman van New York

 

Negende Cirkel Satanische Cultoffers

In een document uit de geheime archieven van het Vaticaan dat wordt bewaard door het Internationaal Gerechtshof voor het Algemene Recht (ICLCJ) in Brussel staat dat het verplicht was dat de paus en kardinalen deelnamen aan satanische riten.

 

Een Satanisch kinderoffer van de Negende Cirkel onder leiding van paus Franciscus Jorge Mario Bergoglio werd uitgevoerd op 21 juni 2018, omdat dat de datum is van de Zomerzonnewende. Kinderen voor deze Satanische rite worden geleverd door een internationale kinder-uitbuitingsring die wordt gefinancierd door de global elite, afgedwongen door de maffia en georganiseerd door het Vaticaan.

 

Dit is niet de eerste keer dat paus Franciscus wordt beschuldigd van verkrachting, of geplande verkrachting en moord op kinderen. In juli 2014 getuigden twee adolescente vrouwen voor het ICLCJ-Court, die beweerden dat paus Franciscus hen had verkracht tijdens kinder-offer-ceremonies in het voorjaar van 2009 en 2010. Volgens een voormalig medewerker van de Curie in Rome vonden de verkrachtingen en moorden plaats in het Carnarvon Kasteel in Wales en in een niet nader genoemd Frans kasteel. De aanklager legde notarieel beëdigde verklaringen voor van acht anderen die beweerden getuige te zijn geweest van soortgelijke misdrijven.

 

Het Hof had documentatie ontvangen uit geheime archieven van het Vaticaan, waaronder het Magistraal Privilege, gedateerd 25 dec. 1967. In dit Canon Law Statuut stond dat elk nieuwe paus, voordat hij zijn ambt aanvaardde, verplicht moest deelnemen aan de kinderoffer-riten van de Satanische Cultus van de Negende Cirkel. Het document verwees specifiek naar ceremoniële moorden op pasgeboren baby’s gevolgd door het consumeren van hun bloed.

 

Ooggetuigen tijdens het proces beweerden ook dat koningin Elizabeth, haar echtgenoot prins Philip, Britse en Nederlandse koninklijke familieleden en de katholieke jezuïet generaal overste Adolfo Pachon aanwezig waren met paus Franciscus en voormalig paus Ratzinger bij de kinderoffers van de Negende Cirkel.

 

Door, al deze ooggetuigenverklaringen zijn deze verschrikkelijke feiten niet meer een samenzwering:

 

“Een samenzwering wordt zelden of nooit bewezen door positieve getuigenissen. Wanneer een misdaad van grote omvang op het punt staat te worden gepleegd door een combinatie van individuen, handelen zij niet openlijk, maar heimelijk en in het geniep. Het beoogde doel is alleen bekend aan degenen die erbij betrokken zijn. Tenzij een van de oorspronkelijke samenzweerders zijn metgezellen verraadt en tegen hen getuigt, kan hun schuld alleen worden bewezen door indirect bewijs… en omstandigheden kunnen niet liegen.” Zoals geciteerd in The Trial of de Conspirators.

 

De Arrangeur van de moord op Kennedy was kardinaal Spellman van New York

De honderden publicaties over de moord op Kennedy kunnen worden teruggebracht tot een paar simpele feiten. Deze leiden naar de “Leeuw” in zijn “Den van Ongerechtigheid” die de macht had de moord op Kennedy uit te voeren en met succes in de doofpot te stoppen. De Leeuw was Kardinaal Spellman van New York en zijn hol van ongerechtigheid was St. Patricks’ Kathedraal, “het kleine Vaticaan”, en de thuisbasis van de Amerikaanse tak van de Ridders van Malta.

 

Vanaf de dood van Kardinaal Spellman in 1967 tot nu, waren de opvolgende “Leeuwen” die de moord in de doofpot hielden: Kardinaal Cooke, een Ridder van Malta en Kardinaal O’Connor, de aartsbisschop van New York van 1984 tot zijn dood in 2000. Hij was een voormalig Navy aalmoezenier tijdens Spellman ‘s Vietnam oorlog en werd opgevolgd door kardinaal Timothy Dolan.

 

Met de wetenschap dat president Kennedy de Vietnamoorlog niet zou laten escaleren, begon de inlichtingengemeenschap zich voor te bereiden op zijn moordaanslag. De rooms-katholieke Lee Harvey Oswald werd gekozen als zondebok. – Als CIA-agent was hij in 1959 door Allen Dulles naar Sovjet-Rusland gestuurd, zogenaamd als overloper. Wetende dat de CIA (OSS) en de KGB (NKVD) samen hadden gewerkt tijdens WO II. Oswald zou bijna twee jaar op vakantie zijn geweest. Gedurende die tijd trouwde hij met een Russische, wiens oom een Kolonel was in de KGB.

 

Bij Oswald ‘s terugkeer naar Amerika in 1962, ging hij om met CIA agenten Howard Hunt, Frank Sturgis, David Ferrie, Guy Banister, Graaf George De Mohrenschildt, en Clay Shaw. Oswald was een CIA operatief, verwant met de Jezuïeten. Zijn neef zou jezuïet geweest zijn. De betrokkenheid van de Jezuïeten komt overeen met die bij de moord op Lincoln. – Uitgelegd in het boek The Federal Reserve Conspiracy and Rockefellers, door Emanuel M. Josephson, 1968.

 

Auteur Jim Garrison heeft in zijn boek On the Trail of the Assassins, 1991, duidelijk bewezen dat de CIA betrokken was bij de moordaanslag via Clay Shaw. Hij schrijft:

 

“…ontdekten we Shaw ‘s uitgebreide internationale rol als werknemer van de CIA. Shaw ‘s geheime leven als medewerker van de CIA in Rome, waar hij probeerde het fascisme terug te brengen in Italië, werd onthuld in artikelen in de Italiaanse pers…. Voor mij waren de belangrijkste onthullingen…de bevestiging door zowel Victor Marchetti als Richard Helms dat Clay Shaw een agent was geweest van de Central Intelligence Agency.”

 

En wie was de directeur van de CIA in 1963? Dat was Ridder van Malta John McCone. Daarvoor was McCone een aannemer van defensie geweest die formeel aan het hoofd had gestaan van de Atomic Energy Commissie. Later, in 1970, werd hij bestuurslid van ITT terwijl hij CIA adviseur bleef. Vertelt Marchetti ons:

 

“[Het] bestuurslid van ITT dat later voor een onderzoekscommissie van de Senaat toegaf dat hij de sleutelrol had gespeeld in het samenbrengen van CIA- en ITT-functionarissen, was John McCone, directeur van de CIA tijdens de regering Kennedy en, in 1970, een CIA-consultant.” [The CIA and The Cult of Intelligence“, door Victor Marchetti, 1975].

 

Wetende dat Kennedy ’s wonden, ingangswonden waren, rapporteerde hij alles aan zijn superieur. Shubert ‘s superieur was de bisschop van Dallas, de toenmalige Eerwaarde Thomas Kiely Gorman, DD.

 

Het is bekend, dat er meerdere Ridders van Columbus betrokken waren bij de moord op Kennedy. Ze werkten in het bijzonder voor de FBI. Maar de enige meest noemenswaardige Ridder die erbij betrokken was, was Kennedy ’s broer senator Edward Kennedy, en wel in de zin dat hij door zijn stilzwijgen instemde met de moord op zijn broer. Misschien is dit de reden wat de eeuwige Senator van Massachusetts tot zijn destructieve alcoholische leven heeft gedreven?

 

Tenslotte was het bekend dat de maffia betrokken was bij de moord op Kennedy. De maffia, de CIA, de FBI en de inlichtingendienst van de marine werkten al samen sinds de Tweede Wereldoorlog. Jack Ruby was een maffioso en David E. Scheim maakt in zijn boek ‘Contract on America’ heel duidelijk dat de maffia minstens twee motieven had, t.w.:

 

De aanval van de Kennedy broers op de georganiseerde misdaad, en het verlies van het gokparadijs van de maffia in Cuba.

 

Maar dat waren niet de redenen voor deelname. De maffia Dons werd beloofd dat ze meer geld zouden verdienen dan de casino’s in Havana ooit zouden kunnen opbrengen, door de explosie van de internationale drugshandel die mogelijk werd gemaakt door de oorlog in Vietnam. Als ze Kennedy hielpen uitschakelen, zou Johnson de oorlog laten escaleren, en zo de drugshandel vergemakkelijken. De CIA zou de drugs binnenbrengen vanuit de Gouden Driehoek, ze distribueren naar de maffia families, en allen zouden profiteren.

 

Nog belangrijker, de maffia Commissie moest een gunst terugbetalen aan, Kardinaal Spellman, via FD Roosevelt , want hij had de vrijlating van “Lucky” Luciano geregeld vanwege “Operatie Under World”.

 

Nu had de Kardinaal een gunst nodig. Indien geweigerd, kon Spellman de hele inlichtingendienst gebruiken om elke maffiabaas te elimineren. Indien akkoord, zouden nieuwe gokcentra, vooral in Atlantic City en Las Vegas worden geopend.

 

Het is duidelijk dat als president Kennedy werd verwijderd, iedereen meer macht en rijkdom zou verkrijgen. De inlichtingengemeenschap zou meer betekenis krijgen, en de Kardinaal zou nog meer gerespecteerd onder zijn gelijken in Rome oogsten. De rest is geschiedenis.

 

Later, in 1964, verkreeg de paus van Rome, voor het eerst in de geschiedenis, invloed in het Veertiende Amendement van Amerika.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fourteenth_Amendment_to_the_United_States_Constitution

 

Kardinaal Spellman had goed gepresteerd en werd beloond met een bezoek van zijn meester, medestrijder en Vaticaan Ratline handler, Kardinaal Montini, die later Paus Paulus VI werd.

 

Het is veilig om te zeggen dat de Jezuïet Generaal, gebruikmakend van de Paus met zijn machtigste Kardinaal Spellman in het Amerikaanse Rijk, opdracht gaf tot de moord op President John F. Kennedy in 1963. Het was Kardinaal Spellman, “de Amerikaanse Paus” die het bevel voerde over zijn soldaten, de Ridders van Malta, die toezicht hield op de uitvoering van de moord.

 

President Kennedy werd vermoord. De conclusie lag dus voor de hand. Dat de CIA, met haar agent, E. Howard Hunt, de President had vermoord. In de woorden van de voorvrouw van de jury, Leslie Armstrong, in de Aannemelijke ontkenning, wordt opgemerkt:

 

“Mr. Lane vroeg ons iets heel moeilijks te doen. Hij vroeg ons te geloven dat John Kennedy door onze eigen regering was vermoord. Toen we het bewijs onderzochten (gedurende 65 minuten) werden we gedwongen te concluderen dat de CIA inderdaad President Kennedy had vermoord.” Hunt had er deel van uitgemaakt, en dat bewijs, zo zorgvuldig gepresenteerd, zou nu moeten worden onderzocht door de relevante instellingen van de regering van de Verenigde Staten, zodat degenen die verantwoordelijk waren voor de moord, voor het gerecht konden worden gebracht.

 

Vrijwel vanaf het begin werd door velen gedacht dat de moord op de populaire jonge president het resultaat was van een samenzwering en niet van de daad van één individu, ondanks de bevindingen van de Warren Commissie (1964), die door Kennedy ‘s opvolger, president Lyndon B. Johnson, was opgericht om de moord te onderzoeken en daarop toezicht hield. Het incident bleef tot op heden het onderwerp van wijdverspreide speculaties.