De Diepe Staat Macht is gebroken

Het Grote Gevaar

De Grote Ontwaking Zelf

De Oorzaak is het verlies aan betekenis

 

Van Duister naar Licht

Planeet Aarde beweegt van de eeuwenoude negatieve derde naar de positieve vijfde dimensie die ons en de planeet opnieuw zal vormen. Het is tijd te baden in het Licht en te ontspannen in de wetenschap dat goed werk is verricht; de Diepe Staat wereldwijde Maffia is verslagen. Het wachten is op het Ontwaken van de Massa’s, voordat we kunnen beginnen met de totale schoonmaak van planeet Aarde. Alleen, omdat er nog geen fysiek bewijs is van ons werk, wil dat niet zeggen dat er niets bereikt is. Want veel van ons werk heeft wel degelijk achter de schermen plaatsgevonden. Anderen zien gelukkig hoezeer wij hebben bijgedragen aan de verspreiding van het Licht op een planeet die honderdduizenden jaren in het duister is gehouden. Als het Licht zich eenmaal over de wereld heeft verspreid, is er geen weg meer terug naar de duisternis.

 

Velen hebben met anderen gesproken om hen te overtuigen, op te komen voor onze rechten en hebben geprotesteerd in Marsen voor Vrijheid. Al dit werk wordt geprezen, omdat het een groot deel van de mensheid heeft geholpen wakker te worden. De tijd is nu gekomen voor de hele mensheid om te Ontwaken. En om het pad naar de Vijfde Dimensie te nemen; elke ontwaakte is in staat om de opstijging zelf te doen, zonder op anderen te wachten.

 

We hebben allemaal zoveel meegemaakt in het verleden en velen van jullie voelen zich nu gedesillusioneerd, moe, zwak, uitgeput en vragen zich af waar we voor vechten? Jullie vragen je af wanneer er een einde komt aan de duisternis die al zo lang over ons hangt en waarom we überhaupt nog op het aardoppervlak rondlopen. Velen voelen zich gedeprimeerd omdat familie en vrienden nog slapen en waarom wij er niet in geslaagd zijn hen wakker te schudden, bij wijze van spreken. Twijfel er nooit aan dat je leven tevergeefs is geweest. Jullie die wakker zijn, zijn de sterken die het licht vasthouden, zodat anderen jullie kunnen volgen.

 

De Diepe Staat Macht is gebroken

De tijd is nu gekomen om de dromen te manifesteren die je misschien je hele leven hebt gehad en waarvan je je afvroeg of ze ooit zouden uitkomen. Wees ervan verzekerd dat al deze dromen zullen uitkomen. Niemand kan het nu nog stoppen. Sta op tegen degenen die proberen deze dromen te verstoren. Zoals je opstaat tegen een pestkop, sta op tegen hen die je vrijheden willen afnemen en ze zullen simpelweg verdwijnen. De greep van de Diepe Staat over ons is gebroken.

 

Er zal minder verlangen naar materiële dingen zijn. En het leven gebonden te zijn aan onze “Slaven Status” is over. Een vernieuwing in de mensheid door goedheid voor alle dingen en een nieuw begrip over onze werkelijke genetica en vermogens; het is de afschaffing van het oude systeem van oorlogen, haat, hebzucht, leugens, controlesystemen met individuen die verantwoordelijk zijn voor de vele eeuwen van menselijke ellende.

 

Deze nieuwe dimensie van planetair bewustzijn samen met het vrijgeven van verborgen patenten, zal het leven langer, gezonder en minder kostbaar maken. Alles wordt geëvalueerd en veranderd of weggegooid zoals je zult zien.

 

De Grays en Draco’s, die enkele van de Satanische rassen zijn, worden van planeet aarde verwijderd als gevolg van het besluit van de Galactische Federaties om hen te verdrijven. Je kijkt misschien terug naar die SCI FI-films en denkt, Mijn God, veel van deze verhalen zijn waar.

 

De Covid pandemie is lang van te voren gepland, om in te grijpen wanneer hun eigen ondergang zou kunnen beginnen; om dan de hele wereldbevolking “met hen ten onder te laten gaan”. Dit is hun belangrijkste reden geworden voor verplichte vaccinaties wereldwijd; gesteund door het “vaccinatiepaspoort”.

 

Het Grote Gevaar

De vaccinatie-aanval op kinderen is zo duister als de hel en het is bijna gewetenloos dat dit recht voor onze ogen gebeurt. Het is verbazingwekkend dat ouders niet de moeite hebben genomen om de schade te onderzoeken die deze injecties aan hun geliefde kinderen toebrengt! In plaats daarvan, hadden ze ook hun kinderen kunnen beschermen.

 

Maar zoals bij alle schapen, volgen zij de gedragsnormen, die zo beperkend zijn als ketenen. Kijk maar eens hoe snel de samenleving is verworden tot een gehoorzame, onzinnige clowneske show, eenvoudigweg omdat de media hen eindeloos aanmoedigd hoe ze zich moeten gedragen door te vertellen wat wordt verwacht, om een fatsoenlijk lid van de kudde te blijven.

 

Degenen onder ons die standvastig van geest bleven, beseffen dat de MSM ons allen met hun oneerlijkee publiciteit vooralsnog voorbijstreeft, te oordelen naar het aantal mensen dat gretig in de rij staat voor hun gratis giftige injectie. Ondanks de vele waarschuwingen voor deze massale realisatie van misdaden tegen kinderen en de mensheid.

 

Het lijkt er steeds meer op dat de echte massale onthulling van wreedheid op industriële schaal tegen kinderen, te wijten zal zijn aan onze favoriete vijand van het moment – de Covid-vaccins!

 

In feite zijn er enkele vrij sterke indicatoren die suggereren dat deze arme kleine zielen zullen sterven door prikken, dat de moeder zal worden van alle wake-up calls voor de mensheid.

 

Het Grote Ontwaken zelf

De 5G , met haar satellieten, zal wereldwijd geactiveerd worden!  Volgens een betrouwbare aannemer van TELUS/BC Hydro. Maar deze info valt onder strenge censuur omdat het constant direct van het internet wordt verwijderd. Het lijkt erop dat Satan zijn laatste troefkaart aan het spelen is, want het is erg moeilijk gemaakt toekomstige gebeurtenissen te vermelden. Ter informatie 5G op hoge intensiteit is een moordwapen voor mensen die nano-deeltjes in hun lichaam hebben, zoals is aangetoond in Wuhan, China. Bij dat eerste experiment, ruim een jaar geleden, zijn naar schatting minstens 23 miljoen doden gevallen. Voor iedereen die heeft opgelet: 5G is bedoeld om samen te werken met de genocidale Covid-vaccinaties, en gaat een ongekende massa sterfte veroorzaken. Dit zal dan worden toegeschreven aan “De Ongevaccineerden” en de onlangs gelanceerde Omicron variant. De mensen zijn tenminste nogmaals gewaarschuwd.

 

Als bewijs; bekijk deze video om te zien wat er in petto is voor de schapen. Het is Agenda 2030. Mensen wordt wakker en begrijp dat jullie allemaal grandioos bedrogen worden.

 

Deze “uitdunning van de schapen kudde” is immers zorgvuldig van tevoren gepland, want er gebeurt niets van dit alles per ongeluk. Deze vaccins waren altijd al bedoeld om mensen op grote schaal schade toe te brengen, wat ook betekent dat men dit allemaal van tevoren had kunnen weten, als er goed onderzoek was gedaan, want elk detail was al vele jaren van tevoren in de openbaarheid. Zelfs George Orwell schreef in 1948 over dit gebeuren in zijn boek 1984!

 

Ongetwijfeld wisten Trump en de patriotten, dat ook kinderen onder vuur zouden komen te liggen van deze prikken. Pfizer heeft dit niet zomaar bedacht, net zoals Bill Gates hebben ze het altijd al op onze meest dierbaren gemunt.

 

Dat betekent dat ze altijd wisten dat ze de spuiten geautoriseerd zouden moeten krijgen voor gebruik op kinderen – anders zouden ze te maken krijgen met het probleem zoals vooraf is uitgelegd door RFK Jr. Hij legde uit; ze hebben wanhopig de aansprakelijkheidsbescherming nodig voor de spuiten – en die konden ze niet verkrijgen voor verplicht spuiten bij kinderen!

 

Dit was een onvoorzien probleem voor de Darks die de hele operatie zorgvuldig hadden gepland. Omdat geen wetenschappelijk bewijs bestaat van een pandemie, is er geen noodsituatie voor de toepassing ervan, waarom ze het nu niet wettelijk kunnen verplichten.

 

Dus, als ze het niet kunnen verplichten voor kinderen, kunnen ze geen aansprakelijkheidsbescherming verkrijgen, dus kunnen ze het voor niemand verplichten.

 

Dat maakt hen kwetsbaar, want zij zijn vermoedelijk niet beschermd tegen aansprakelijkheid, en daardoor bevinden zij zich momenteel in een zeer riskante situatie. De Patriotten weten dat de beste manier de vijand te verslaan, is door hem van binnenuit in zijn eigen ondergang te manoeuvreren.

 

Dus, stel je eens voor hoeveel rechtszaken ze kunnen krijgen als ze doorgaan zonder immuniteit. Bedenk hoe groot het schandaal zal zijn als ouders Big Pharma omver gaan werpen wegens misdaden tegen de mensheid. Denk eens aan de enorme omvang ervan.

 

Stel je voor hoe snel het gevaccineerde publiek zal beseffen dat ze bedrogen zijn. Bedrogen om zichzelf en hun kinderen kwaad te berokkenen.

 

Begrijp goed, dat dit deel uitmaakt van het plan, om Big Pharma tactisch in deze positie te dwingen, waarbij de omvang van hun misdaden tegen kinderen in de openbaarheid kan worden gebracht en in het daglicht van de MSM kan worden gezien.

 

Zal dat de wereld niet enorm schokken? Hoogst waarschijnlijk, meer dan wat dan ook!

 

Dat zou de reden kunnen zijn waarom patriotten de wapens niet opnemen. Wij, de patriotten en lichtwerkers, houden onze kinderen weg van die giftige naalden, om ze veilig te beschermen. Maar voor de massa is dit niet zomaar een misdaad tegen kinderen – dit is een misdaad tegen hun kinderen.

 

Als er iets is dat een vuur kan ontsteken onder de collectieve konten van de massaal volgzame gevaccineerden, dan zou dit het moeten zijn.

 

De Oorzaak is het verlies aan betekenis

Het dringendste probleem waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd, is het verlies van het begrip “zin”. Zingeving is gebaseerd op het verleden. Wanneer de kennis van het verleden afneemt, neemt ook de zin van het leven af. De mensen van vandaag weten niet meer waar ze vandaan komen, wie ze zijn en waar ze naartoe gaan. Zij zijn de speelbal geworden van machten die hen naar believen kunnen leiden.

Losgekoppeld van het verleden is er geen houvast, geen maatstaf. En zonder een maatstaf die gericht is op de werkelijkheid, is er geen mogelijkheid om een werkelijk begrip te ontwikkelen van wat er in de wereld gebeurt. Alleen de weg terug naar de wortels geeft weer zin aan het leven.

Helaas is een groot deel van de bevolking te dom om te begrijpen dat zij op alle fronten en aspecten van het leven bedrogen zijn, zelfs de menselijke geschiedenis van de laatste paar honderd jaar is veranderd, zodat de mensen vandaag noch hun verleden noch hun toekomst kennen, zij zijn gewoon consumerende zombies geworden. Zij geloven bijvoorbeeld in de waarde van papier, bedrukt met getallen, rijen getallen op hun rekening, gecombineerd met het geloof in de waarde van hun werk, dat hen tot slaaf maakt, terwijl anderen ervan profiteren.

Er kan geen monetair systeem zijn als het geloof gebaseerd is op kunstmatig gecreëerde waarde, die een illusie is die de mens ervan weerhoudt zich tot het leven te verhouden. Daardoor zijn zij ook onderworpen aan de valse opvatting dat hun bestaan zelf het leven is, waardoor zij ook gaan geloven in de valse opvatting dat het leven iets of iemand is die hen toebehoort. Tot zover maakt dit valse geloof in een vals concept, hen tot slaven van het monetaire systeem.

Denk hier eens over na, en verspreid deze boodschap waar je maar kunt, in het belang van de mensheid!