Openbaarmaking brengt licht, verandering en genezing voor mensheid en planeet

De ware reden, waarom Jezus Christus werd gekruisigd

De geldwisselaars van vandaag opereren buiten het zicht van het publiek

Geld vervangt religie als het nieuwe controlemechanisme

Babylonische geld-magie

Het Britse Rijk

De overwinning is aan ons

 

Het oude Khazarian Rijk

Het begin van een domino-effect; rellen laten corrupte regering van Kazachstan instorten. Spoedig zullen andere domino’s vallen, en edelmetalen zoals goud en zilver zullen stijgen, als mensen vluchten naar veiligheid. Mensen zijn boos over hun nooit eindigende schulden, ze zijn overspannen geraakt, ze uiten hun woede in straatprotesten.

 

Kazachstan is de bakermat van de wereldwijd financiële maffia, het land heeft een golf van onrust gekend, die begon met massaprotesten die officieel werden uitgelokt door een tweevoudige prijsverhoging van vloeibaar petroleumgas aan het begin van dit nieuwe jaar.

 

Nergens in de opgetekende geschiedenis, is de kunst om geld te verdienen uit het niets beter ontwikkeld dan in het oude Khazaarse Rijk, dat zich ontwikkelde uit nomadische roversclans die opereerden op de westelijke zijdekaravaanroutes in het Kaukasusgebergte, ten noorden van Irak en tussen de Zwarte Zee en het gebied rond de Kaspische Zee. In de tiende eeuw hadden de Khazaren een rijk gecreëerd dat zich uitstrekte van het noorden van de Zwarte Zee tot het Oeralgebergte en van het westen van de Kaspische Zee tot de Dnjepr-rivier.

 

De Khazarian krijgsheren besloten dat het omwisselen en uitlenen van geld winstgevender en minder gevaarlijk is dan het overvallen van karavanen. Er was één probleem. Het Khazaarse Rijk was bijna gelijk verdeeld tussen christenen, moslims en joden. Zowel de christenen als de moslims geloofden dat het berekenen van rente op een lening, toen woekerrente genoemd, een zonde was. Alleen joden mochten openlijk rente vragen over leningen. Of ze het nu uit praktische overwegingen deden, of uit werkelijke religiositeit, de Khazaarse aristocraat beleed een bekering tot het Jodendom.

 

“Sommige geleerden geloven dat Khazaren de voorouders zijn van veel Oost-Europese Joden”

 

Daaronder bevinden zich de Rothschilds, die Europa meer dan een eeuw financieel hebben geregeerd en geplunderd, en dat nu nog steeds doen door het financiële wereldgeldsysteem te domineren. Zij zijn de geldschieters van de Rockefellers en andere rijke families. Belangrijk om op te merken is dat geen van deze bekeerde Khazaren enige band met Joden heeft, maar toch beweren zij Zionistische Joden te zijn. Meer ter zake, Joden zijn geen Zionisten, en Zionisten zijn geen echte Joden.

 

De Rothschild bankiers geleid door de Deep State cabal besloten onze beschaving over te nemen en tot 90% van de het volk uit te roeien door een veelheid van heimelijke acties, waaronder oorlogen, het vergiftigen van ons water, voedsel, lucht en medicijnen, en door een verscheidenheid van vaccinatieprogramma’s, tegenwoordig omgezet in de Covid 19 pandemie om de rest van de bevolking uit te roeien. – Islamitische en Afrikaanse huurlingen worden rijkelijk betaald om de EU en de VS over te nemen.

 

De “Diepe Staat” leidt deze hele geheime Zwarte Magie operatie, door inzet van negatieve Draco Reptielen, de Zwarte Adel, het Vaticaan, de Jezuïeten, de Monarchieën, samen met de Khazaarse Maffia, die geleid wordt door Bush/Clinton Nazi’s, CIA facties, en corrupte FBI facties. In feite maakt het hele systeem van agentschappen, gerechtelijke bestuurders, rechters, advocaten en vervalste rechtbanken deel uit van deze grote façade, die de onbetwistbaar de rechten van de mensheid heeft geschonden, welke door onze Schepper aan ons waren gegeven.

 

Openbaarmaking brengt licht, verandering en genezing voor mensheid en planeet

Het verhaal van wat erin 2022 gaat gebeuren zal het grootste nieuwsverhaal zijn in de geschiedenis van de mensheid op planeet Aarde. De Khazarische rovers, hun crimineel bedrog door het schuldgeldbankieren, inside jobs, massamoorden, massasurveillance, terreuraanslagen, neerhalen van vliegtuigen, en religieus bedrog, zijn aan het desintegreren. Dertien eeuwen van élite-geleide misinformatie komen spoedig tot een einde.

 

De moderne “magie” van het creëren van geld uit het niets had zijn wortels in de oude stad Babylon, zo’n 600 jaar voor de geboorte van de Messias – Yeshua, algemeen bekend als Jezus Christus.

 

Handelaars in dit vak stonden historisch bekend als “geldwisselaars“, meer precies; “verander je geld van jouw hand in hun hand”. Toen Yeshua met rechtvaardige woede de Tempel binnenstormde, de tafels van de geldwisselaars omver gooide en hen streng op hun hoofd en schouders sloeg, renden zij de Tempel uit, terwijl Yeshua verklaarde: “Maak het huis van mijn Vader niet tot het huis van koopwaar.”

 

De ware reden, waarom Jezus Christus werd gekruisigd

Deze zelfde geldwisselaars riepen dagen later om Zijn dood. Dus, de echte reden, waarom Jezus Christus werd gekruisigd, was zijn intentie om de Geldwisselaars te onthullen en uit te roeien!

 

Jezus Christus en zijn volgelingen werden gekruisigd omdat zij zich vrijmoedig uitspraken tegen het kwaad van de Romeinen en hun vals-Israëlitisch farizeeër-marionetten. De Romeinen waren al volgelingen van diezelfde Babylonische slavenhandel code. Dit geeft aan dat de connectie tussen de Romeinse slavenhandelaren en de Farizeeërs meer was dan louter toeval. Dit betekent ook dat op een bepaald moment in de oude geschiedenis; de Romeinse slavenhandelaren en de Farizeeërs van Israël een gemeenschappelijke culturele afstamming hadden.

 

Vóór Jezus Christus, rond 50 v. Chr., was het Julius Caesar die werd vermoord toen hij het geldsysteem van het koninkrijk onder controle probeerde te krijgen door munten te slaan die in de dagelijkse handel werden gebruikt. Met een overvloed aan echt geld floreerde in het koninkrijk, de handel en iedereen profiteerde ervan. Iedereen, behalve de geldwisselaars, wier inkomen op zijn kop werd gezet toen hen de controle over de financiën van het land werd ontnomen.

 

De geldwisselaars van vandaag opereren buiten het zicht van het publiek

De geld-controle methodes van de Rothschilds bankiersdynastie zijn decennia lang nageleefd door de Globalistische financiers, of ze nu Joods waren of niet. Een belangrijk onderdeel van deze controle is de totale geheimhouding. Door gebruik te maken van de tactiek politici om te kopen of door chantage in opspraak te brengen, om ze als stromannen te laten fungeren om onderwerp van woede van het publiek te zijn, kunnen de grote Elite globalisten bijna straffeloos opereren buiten het zicht van het volk.

 

Energiek strippen zij de arbeidersklasse van hun verdiende rijkdom via de uitgave van het nepgeld en door het voeren van nepoorlogen, om triljoenen uit de economie van Main Street in hun eigen zakken te laten verdwijnen.

 

En dan, na het plegen van de grootste diefstal in de geschiedenis; lezen ze hun arme slachtoffers de les over opwarming van de aarde, racisme en genderkwesties, etc. Pas op; deze Globalistische Parasitecrats worden beschreven en bestempeld met namen als; illuminatie, insiders, de Diepe Staat, Rothschild Khazarian Maffia, Cabal, elite, establishment, of Powers That Be – PTB, deze runnen het (Vrijmetselaars Joodse) centrale bankkartel, de CIA, MI-6, en de Mossad; om elke regering, de bedrijven, wetshandhavers, onderwijs en destabiliseren de media als complot om de mensheid door leugens kaal te plukken en slaaf te maken.

 

Geld vervangt religie als het nieuwe controlemechanisme

De uitvinding van de drukpers, die het mogelijk maakte geld en de Bijbel te drukken, leidde tot het tijdperk van de Verlichting en de ondergang van de Roomse Kerk. – Geld verving religie als het nieuwe controlemechanisme van de rijke elite. Rijkdom staat gelijk aan macht, door eeuwig geld uit te geven dat uit handen van het publiek is weggenomen, om in de handen van internationale bankiers te leggen. Dit is het belangrijkste instrument van onderdrukking, door het creëren van rijke Goden en arme mensen. Door de toepassing van deze heimelijke middelen van onderdrukking, hebben de mensen hun vrijheid verloren. Om onze vrijheid te herwinnen, moeten de mensen de macht van de financiële instituten breken, die door het koloniale script te volgen, het geldsysteem van het volk vogelvrij te verklaren.

 

Het is allemaal een grote leugen, van hoog tot laag, en alles daartussenin. De leugen is op elk niveau anders! Als resultaat – ontstond wereldwijd corruptie, dat omvat: Steekpenningen, chantage, moord, drugshandel, witwassen, wereldwijd wapenverkoop, mind control, mensenhandel, pedofilie en uiteindelijk zelfs Satanisch rituele bloedoffers van jonge kinderen, zoals bleek uit het PizzaGate onderzoek en, op grotere schaal, uit PedoGate.

 

De Angst-energieën die vanuit deze brute, gruwelijke rituelen worden opgewekt, worden gebruikt om zeer echt geïncarneerde wezens te voeden die op een ander frequentieniveau leven, net buiten ons gezichtsveld. – De wereld heeft tot 200 miljoen gechipte publieke “medeplichtigen” die ofwel Draco hybriden, klonen of gedaante verwisselaars zijn – totaal gecorrumpeerde volgelingen, die het middenkader zijn geworden van deze bizarre Buiten wereldse Control Matrix.

 

Mensen ploeteren en zwoegen om vooruit te strompelen, en bovendien doen wat hen gezegd wordt, zonder enig idee te hebben waar dit allemaal naar toe leidt, deze look-alikes zijn eenvoudigweg niet van deze wereld, ook al is het moeilijk te begrijpen en te accepteren!

 

Een groep Satan-aanbidders – Luciferianism/Satanisme/Baal-aanbidding – is erin geslaagd te infiltreren in de hoogste geledingen van Financiën – Het Vaticaan – Regeringen – het leger – Religies, en zelfs in eeuwenoude Geheime Genootschappen als de Tempeliers, de Jezuïeten, Vrijmetselaars, en de Ridders van Malta. De leugen is intussen zo groot geworden, dat deze bijna niet meer van de waarheid valt te onderscheiden!

 

Deze criminelen zijn ook geïnfiltreerd in de Militaire Leiding – Bankiers – Bedrijfsleiders – Geestelijken – Media Executives – Top Rechters – Top Wetshandhavers en Top Advocaten – Hollywood Producenten en Acteurs – samen met directeuren en management van agentschappen, zoals NSA, CIA, FBI, DHS, KGB, FSB, Mossad, MI5 en MI6.

 

Alle agentschappen en instellingen zijn gecompartimenteerd, en krijgen slechts een klein deel te horen van wat gepland is op een “need-to-know” basis, zodat ze in staat zijn hun deel van het plan uit te voeren zonder een volledig overzicht te hebben van de uiteindelijke doelen. Over de rest worden zij voorgelogen! Onnodig te zeggen, dat als hen de hele agenda was verteld, zij er niet in mee zouden willen gaan!

 

Via de wereldwijd gecontroleerde media, die “continue” een negatieve nieuwsstroom verspreiden, die zorgvuldig wordt gedistribueerd, noodzakelijk als hun Controle over onze Werkelijkheid.

 

“De hele menselijke geschiedenis draait om Messiaans-Satanisch Jodendom (“Chassidisme”); zij beheersen de Geschiedenis en politiek zijn Eén Grote Film, en zij zijn de regisseurs, die de oudtestamentische profetie in werkelijkheid omzetten. Zij veroverden de vrijmetselarij door de illuminatie mime op te bouwen (via Rothschild/Jacob Frank/Weishaupt); zij sloten een pact met de Britse monarchie toen zij William III financierden om koning te worden; zij plaatsten de Britse Royals aan het hoofd van de vrijmetselaars; zij creëerden het moderne banksysteem en de Fed (via Rothschild); zij ontwierpen het zionisme, de wereldoorlogen, de Europese Unie enzovoort. Zij regeren via hun marionetten. Rothschild (wiens voorvaders deel uitmaakten van de Chassidische cultus) en Rockefeller, zijn de leidende machten achter de CFR, Bilderberg Groep, de Trilaterale Commissie enz. We bevinden ons nu in het “Einde der Tijden”; zij proberen een “geprofeteerde” Derde Wereldoorlog aan te wakkeren”. – Lees hier meer.

 

Babylonische geld-magie

De Khazarische maffia voert een geheime oorlog tegen de mensen en alle soevereine naties door het gebruik van vals-vlag operaties, Gladio-stijl terrorisme, en via het illegaal en ongrondwettelijk Federal Reserve Bank System met WW het centraal bankieren, om alle bankinstellingen te infiltreren en te kapen d.m.v. Babylonisch Zwarte Magie, ook bekend als Babylonisch Geld-Magie of de geheime kunst van het maken van geld uit het niets en het toepassing van hun macht door verderfelijk woekerrente te genereren.

 

Deze Babylonische geld-magie impliceert de vervanging van goud- en zilverdeposito’s door papieren kredietbewijzen, die reizigers op de zijderoute in staat stelden hun geld mee te nemen in een vorm die gemakkelijk kon worden vervangen in het geval zij deze certificaten door roof zouden verliezen.

 

Interessant is dat juist het probleem dat door de Khazaren was begonnen, ook door hen werd opgelost – Probleem – Reactie – Oplossing. Uiteindelijk infiltreerden de Khazarians de Duitse Keizer en zijn kleine hofhouding in Duitsland met een groep onder de naam “Bauer”. Zij vertegenwoordigden de Khazarische clan om het door Baäl gedreven systeem van kwaad te implementeren. De Bauers bewoners van het huis met Rode Schilden (Rothschild) in Frankfurt a M, belichamen hun geheime cultus op bloed gebaseerde kinderoffers, om welke reden zij hun naam veranderden in Rothschild (ook wel. “kind van de rots” d.w.z.: Satan).

 

Toen zij eenmaal het Britse banksysteem hadden geïnfiltreerd en gekaapt, vermengden zij zich met de Britse en andere Europese Koninklijken en infiltreerden en kaapten zij met de slag bij Waterloo (1815) geheel Engeland, inclusief al haar belangrijke instellingen.

 

Sommige deskundigen geloven dat de Rothschilds de leden van de Britse koninklijke familie hebben uitgemoord door in het geheim, ongeoorloofd en overspelig te fokken met hun eigen Khazariaanse mannen om de Royals te vervangen door hun eigen pretendenten op de troon.

 

Het Britse Rijk

De Rothschilds beheerden vervolgens heimelijk het Britse Rijk en stelden een duivels plan op om de enorme hoeveelheden goud en zilver terug te vorderen die de Britten aan China hadden betaald voor de zijde en specerijen van hoge kwaliteit die nergens anders verkrijgbaar waren.

 

De door Rothschild gecreëerde opiumverslaving bevorderde de verkoop van opium aan China, wat China zoveel schade berokkende dat China tot tweemaal toe oorlog voerde in een poging om dit te stoppen. Deze oorlogen stonden bekend als de Bokseropstanden of de Opiumoorlogen.

 

Het geld dat de Rothschilds met de verkoop van opium verdienden was zoveel dat zij nog meer verslaafd raakten aan het gemakkelijk geld dan de opiumverslaafden aan de opium.

 

De afgelopen 70 tot 100 jaar hebben degenen die werken met – en ter ondersteuning van de Archon – Anunnaki – Draco Agenda, zowel mensen als niet-menselijke wezens, achter de schermen heel intensief gewerkt om genetisch een gloednieuw menselijke lichaamsvorm te creëren, die op een nog meer gecontroleerde wijze als slaaf op het aardoppervlak kan leven.

 

De “oude” genetisch gedegradeerd menselijke lichaamsvorm, die je overal op de planeet ziet, is het lichaam waarin we allemaal incarneerden, maar niet langer in staat is om ons bewustzijn op een zeer laag trillingsniveau vast te houden. De mensen die wakker zijn, zijn zich letterlijk aan het bevrijden uit deze greep! Dat was de oorspronkelijke bedoeling van de Schepper. Desalniettemin geeft de cabal het nog niet zo gemakkelijk op!

 

Hun Covid 19 pandemie is hun nieuwste plan om 90 procent van de bevolking van de Aarde uit te roeien, om het oude menselijk lichaam af te schaffen dat niet langer voor hen werkt!

 

Dan – wordt het “nieuwe” lichaamspak genaamd mens 3.0 ingevoerd, dat reeds klaar is, en reeds is gerealiseerd in ondergrondse laboratoria – door middel van een proces dat de meeste mensen zich niet eens kunnen voorstellen – nl. door letterlijk alle zielen die zich niet kunnen bevrijden van de zwaartekracht van de Aarde – terug te “dwingen” in de reïncarnatie cyclus, en in deze nieuw gecreëerde, en zeer machine-achtige lichamen op te gaan. Nogmaals, probleem opgelost voor de cabal.

 

De Covid-injecties dragen gepatenteerde opbrengsten voor de cabal, doordat mensen opzettelijk worden bang gemaakt, gedwongen en gepest om injecties te nemen. De patenthouders hebben nu een excuus om te beweren dat geïnjecteerde mensen GMO’s zijn, Genetisch Gemodificeerde Organismen, oftewel de nieuwe mens 3.0.

 

Nu zij een eigendomsbelang hebben verworven, noemen de daders deze mensen onder een andere naam “Trans-mens”. Dan kunnen de misdadigers aan hen rechten, voordelen en garanties ontzeggen, zelfs het recht om te leven. Gevrijwaard van elke verantwoordelijkheid voor de dood van deze onschuldigen staan deze gemene monsters klaar om bezittingen en onroerend goed op te eisen.

 

De oorspronkelijk menselijke hybride is een zeer succesvol schepsel dat tienduizenden jaren geleden is ontstaan als experiment van verschillende buitenaardse groepen. De waarheid is, dat toen de Anunnaki vijfhonderdduizend jaar geleden naar planeet Aarde kwamen om goud te delven, zij dit werk niet zelf wilden doen, waarvoor zij een experimenteel wezen creëerden dat zij “Mens” noemden.

 

Gelukkig nog net op tijd, is nu onze Wereld aan het ontwaken en te veranderen van negatief 3D in een positief 5D-wereld. Een wonderbaarlijke gebeurtenis die mensen ontwaakt door de waarheid over onze geschiedenis. En, te leren over het bestaan van het Universele Kosmisch Principe van Vrije Wil.

 

Het besef hiervan, is onze macht als we aandringen om de wereld te creëren die we reeds lang voor ogen hebben, in tegenstelling tot het in apathie zwoegen. Volledige Openbaarmaking is op komst, zoals de GCR, NESARA/GESARA, met goud-ondersteunde munteenheden; en enorme vooruitgang in technologie. Armoede en hongersnood zullen worden geëlimineerd.

 

Vroege indicaties zijn dat het tij aan het keren is “de piek-Covid tirannie” heeft zijn top bereikt. Onder deze nieuwe schijnbare tekenen komt in het jaar 2022 even snel het algemeen ontwaken van de massa opgang, waardoor een kritische hoeveelheid aan mensen wordt verkregen die begint te twijfelen aan de officiële rapportering die wordt verstrekt. Het is nooit te laat de WAARHEID naar buiten te laten komen.

 

De overwinning is aan ons

De Deep State cabal is verslagen, wat overblijft zijn de cabal marionetten en hun trawanten, die zullen worden verwijderd wanneer het grootste deel van de menigte wakker is geworden. Om de slapers zichzelf te laten overtuigen wie hun echte vijand is en dat de pandemie een propagandaleugen is.

Tot dan, zullen de ontwaakten onder ons geduld moeten hebben