De Oude 3D Cyclus is beëindigd op Planeet Aarde

Veel schaduwen zullen door verlichting in je bewustzijn opkomen

Verwelkom je Schaduw

 

Planetaire Overgang als Mensheid Wakker Wordt

Het thema van vandaag vraagt aandacht voor een belangrijk detail, om de meesten onder ons gerust te stellen. Want de energie die nu wordt opgewekt door de opening van het 5D Portaal zal het DNA van het fysieke lichaam intern aanzienlijk gaan veranderen, mede noodzakelijk voor intensieve ontgifting.

 

De Duistere Krachten, die vijfhonderdduizend jaarlang onbeperkte vrijheid hebben gehad op planeet Aarde, staan nu tegenover onze hulpvaardig buitenaardse broeders en zusters, de Lichtkrachten, Digitale Soldaten en Patriotten, die door grote inspanning, vooruitgang boeken teneinde deze negatieve krachten van planeet Aarde voor immer te verwijderen.

 

Het waren deze negatieve krachten die positieve initiatieven saboteerden om het onmogelijk te maken dit negatief isolement te doorbreken. Maar dat is nu definitief gelukt.

 

De pandemie-critici wisten het al lang, nu bevestigd door het hoofd van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit, Dr. Fauci: De PCR-test kan geen virussen en hun overdracht opsporen.

 

De hele pandemie, met inbegrip van ‘vrijwillig’ verplichte giftige injecties, alle vrijheid beperkende maatregelen zoals het dragen van gezichtsmaskers, is uitsluitend gebaseerd op resultaten van de PCR-test. Deze resultaten moeten nu worden aangemerkt als ongeschikt, als basis voor Corona-regelingen en terzijde moeten worden gelegd. Zullen de overheden en politici dienovereenkomstig reageren? – Duidelijk niet. Wat betekent dit? – Dat de “Corona Verkondigers” een crimineel misdaad syndicaat is, die de doodstraf verdienen.

 

Hoe eerder de mensheid wakker wordt voor de leugens en het bedrog, hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet bescheiden; laat dit een uitdaging zijn voor iedereen om mee te werken en ons maximaal potentieel te benutten.

 

Onze planeet is grondig vervuild door enorme hoeveelheden, chemische stoffen, stralingen, leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, etc. In stand gehouden met halve waarheden, fraude, vervalste beelden, bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda en vooral hersenspoeling.

 

Ons fysiek lichaam is “grondig vergiftigd en vervuild” veroorzaakt door straling en luchtvervuiling, maar ook door zware metalen en gevaarlijke toxines via farmaceutische medicijen en levensmiddelen. Dit alles is opgeslagen in het menselijk organisme, waarom lichamelijke ontgifting noodzakelijk is.

 

De grote omwenteling is begonnen! Dit proces is niet meer te stoppen! Van boven en van onder op aarde komen de energieën samen. Dit is, sinds vele eeuwen het langverwachte moment. En daarmee gaan we naar de nieuwe 5D-Wereld!

 

De Deep State cabal is verslagen, wat over is gebleven zijn cabal marionetten en hun trawanten, die pas worden verwijderd als het grootste deel van de mensheid wakker is geworden. De slapers moeten zichzelf overtuigen om te geloven en te zien wie hun werkelijke vijand is. Dat de Covid pandemie een propagandaleugen is om de mensheid op aarde uit te roeien. Totdat moment, zullen de ontwaakten geduld moeten opbrengen.

 

Voor de velen die nog wakker moeten worden; Bedenk dat God je steunt. Ieder mens heeft het respect voor de Heer in zich, daarom hoef je geen angst te hebben, zeker niet voor iets dat niet bestaat!!

 

Besef, de nieuwe wereld is reeds een feit, de omwenteling is begonnen recht voor jullie ogen. Was dat oorspronkelijk ook niet jouw keuze? Begin met alles te vergeten wat je in je leven hebt geleerd en vergeet het voor goed. Heb een totaal nieuwe kijk op het leven, en ontdek de echte waarheden. Heb liefde voor onze nieuwe mooie wereld met ware vrijheid dat brengt je dichter bij de Heer. Het is belangrijk te weten dat het ergste kwaad voorbij is en nooit meer terugkomt. Het is nu ieders taak dit goede bericht aan alle mensen die je kent door te geven. Help hen met het vergroten van hun bewustzijn en her-ontwikkel het vertrouwen dat men ooit heeft bezeten!

 

 

Onze terugkerende Exterrestriële auteur Vital Frosi geeft hieronder zijn visie over dit gebeuren.

 

VERWELKOM JE SCHADUW

 

Geliefden!

 

De Aarde is een Schoolplaneet, waar de zielen naar toe kwamen om dualiteit te ervaren, dat wil zeggen, om afwisselend de polariteiten tussen Licht en Schaduw te beleven. Alsof het vergeten van ervaringen uit vorige levens nog niet genoeg is, nemen de moeilijkheden toe waarmee de geïncarneerden te maken krijgen, omdat zij zich ook losgekoppeld voelen van de Bron en niet weten wie zij werkelijk zijn, noch wat zij hier kwamen doen.

 

Volgens de plannen van de Schepper zal deze School de klas van Verzoeningen en Beproevingen verlaten. Het peil van bewustzijn zal naar een hoger niveau gaan en dit zal van nu af aan het grote verschil uitmaken.

 

Een groot deel van de mensheid heeft de nodige lessen al geleerd, zelfs als zij het zich niet eens herinneren. Je kunt je nog steeds niet herinneren wat je in vorige levens hebt geleerd, maar er is altijd een evolutie van het bewustzijn geweest, zelfs in incarnaties waar de schaduw het bewustzijn van de inkarnaat overheerst.

 

De som van het geleerde in de honderden of zelfs meer dan duizend incarnaties die de mensheid reeds heeft geleefd, zal de frequentie van elk bewustzijn bepalen in deze eindtijd van 3D-trillingen. Er zal een massa ascensie van zielen zijn, doordat ongeveer 1/3 van de mensheid deze frequentie heeft bereikt.

 

Het licht wordt geleidelijk intenser naarmate de pulsen intensiever en frequenter worden. Hoge vibraties van dit Licht, zullen de Aarde in een hogere dimensionale frequentie houden, die definitief tussen 5D en 9D zal blijven.

 

De Oude 3D Cyclus wordt gedoofd op Planeet Aarde

Het Licht neemt toe, en in dezelfde verhouding wordt het parate bewustzijn breder. Op deze manier verandert alles voor degene die ontwaakt in deze Nieuwe Tijd van leven. Kennis zal van binnenuit stromen, want die is er altijd al geweest. De ervaringen die in de dualiteit zijn opgedaan, zullen in zekere zin dienen als bekrachtiging van dit ontwaken. Maar zij zullen ook van grote waarde zijn in een toekomst waarin de Opgestegen wezens van de Aarde deel zullen uitmaken van groepen geleid door Opgestegen Meesters.

 

Terwijl het bewustzijn zich nu verruimt, zal elk geïncarneerde zijn bewustzijn integreren in hogere zielsversies. We zullen geleidelijk overgaan van zielsfragmenten naar een hogere zielsversies. Dit is nodig om deel te kunnen uitmaken van de Wedergeboorte, oftewel de Vijf Dimensionale Werelden.

 

We hebben al toegang tot deze hogere versies van onszelf. Sommigen hebben het Hogere Zelf reeds bereikt, dat is de versie aan de top van de Ascensie Piramide. Deze versie is gehuisvest bij de Bron, en is niets meer dan de integrale Geest, dat wil zeggen, het Goddelijk Zaadatoom. We komen naar huis! Dit is de langverwachte tijd sinds het moment we op deze Planeet kwamen.

 

Dus, als wij toegang kunnen krijgen tot ons Hoger Zelf, zullen wij ook onze herinneringen aan alle vorige levens hier op deze Planeet, zullen die van Boetedoeningen en Beproevingen weer tot leven worden gewekt. Alle opeenvolgende levens zullen als een film in ons bewustzijn terugkeren. Naarmate wij bereid zijn onze eigen geschiedenis te herinneren en te begrijpen, zal zij op het scherm van elk bewustzijn voorbijkomen.

 

En in deze film van ieders leven, zullen we ontdekken dat we in dualiteit polariteiten ervaren. Als we vooruitgang hebben geboekt bij het leren, waarin we ook tegenslagen of fouten hebben gehad.  Maar dat is absoluut normaal, want er is geen andere manier om te leren in de school van de Derde Dimensie.

 

Telkens wanneer wij ervaren dat de polariteit ondergedompeld is in de Schaduw, bouwen wij een versie op die het inferieur zelf wordt genoemd.  Inderdaad, kunnen we nu zulke informatie ontvangen als ons bewustzijn ervoor klaar is dit te begrijpen. Dat niets natuurlijker is dan de positieve polariteit, als de eigen ervaring.

 

De ziel is klaar voor accentie wanneer zij alle lessen heeft gevolgd en begrepen uit beide polariteiten, zowel het Licht als de Schaduw, biedt ervaring. Je zou het verschil tussen beide niet weten als je ze niet allebei had meegemaakt. Dat is wat nu bepaalt wie naar de Nieuwe 5D Aarde gaat en wie nog verder moet leren in Derde Dimensionale Wereld.

 

Ieder die deze boodschap leest of hoort heft het allemaal al meegemaakt. Nu bent u in het laatste deel van de reis. Daarom is het tijd de kelders op te ruimen, dat wil zeggen, om de donkere delen te verlichten die je ervaren hebt toen je door de donkere kwijnende polariteit ging.

 

Wees niet bezorgd over daden en handelingen die vandaag verafschuwd zouden worden. Onthoud dat ze nodig waren om de lessen van deze school te leren.

 

Veel schaduwen zullen door verlichting in je bewustzijn opkomen

Voordat uw hele geschiedenis tot in detail wordt herinnerd, moeten deze schaduwen worden erkend, begrepen en belicht. Ze zijn een deel van jou. Daarom mogen zij niet worden vergeten.

 

Wees op je hoede in deze eerste 5 weken van 2022. Zij die nu hun schaduwen oplossen, zullen een aantal vreemde symptomen hebben. Die de meesten nog nooit hebben gevoeld. Ook sommige oude bekenden kunnen weer opduiken, zoals woede, angst, schuldgevoelens, schaamte, wrok, enz.

 

De nieuwe symptomen kunnen ook van persoon tot persoon verschillen. We hebben al veel meldingen in deze eerste week ontvangen. De meest voorkomende is het gevoel dat er een duistere geest rondwaart. Ja, het voelt inderdaad als een aanval, want aanvallen zijn er altijd al geweest. Maar u moet begrijpen dat de schappen worden leeggehaald en dat er niet zoveel meer zijn als vroeger.

 

Wat nu gebeurt is dat het inferieur zelf zich manifesteert om begrepen en verlicht te worden. Wat een kwade geest blijkt, is niets meer dan een versie van je bezinning zelf, een schaduw van jou! Het vertegenwoordigt die versie van je ziel in een bepaalde incarnatie, toen de ervaring van dualiteit in de polariteit van de schaduw was. Ja, jij hebt die ervaring beleefd! Je hebt de lagere versie geleefd om het verschil tussen het Licht en de Schaduw te leren.

 

Ware het niet voor zulke ervaringen, dan zou je nu niet klaar zijn voor de opstijging. Je zou bij de 2/3 horen die nog steeds de Derde Dimensie thuis horen. Dus in plaats van te twijfelen en in paniek te raken, ga je naar de liefdevolle vibratie van verwelkoming.

 

Verwelkom je Schaduw!

Kijk naar die lagere versies van jezelf met liefde en mededogen. Daar kunnen ook al die zusterzielen in vertegenwoordigd zijn die nog niet klaar zijn. Daar zijn al die mensen vertegenwoordigd die nog steeds plezier scheppen van kwaad, dat wil zeggen, in de schaduwen.

 

De mensen die wij zo hoog aanslaan voor hun slechte daden, bevinden zich in dezelfde situatie als wij op een bepaald moment in het verleden hebben beleefd en ervaren. Zo begrijpen we wat geoorloofd is en wat niet. Er is geen andere manier om te leren zonder de ervaring te beleven. En het is door die ervaring te beleven dat wij de karakters creëren die deel uitmaken van het inferieur zelf.

 

Ontken die versie van jezelf niet, want die is niet echt meer. Het is gewoon een herinnering aan iets dat ooit was. Maar als je voelt dat er iets op je drukt, begrijp het, accepteer het en laat het gaan. Doe dit liefdevol! Er is geen obsessieve geest die je lastig valt. Het is een herinnering aan een moeilijke tijd, waarin de ervaring weliswaar belangrijk en noodzakelijk was, maar niet meer herhaald mag worden, omdat zij de antithese van het licht vertegenwoordigt. Zij is jouw tegenpool, want jij bent het licht! En daarom voel je je als iets zwaars, omdat dit een lagere, dichtere energie is.

 

Onthoud dat we 5 weken hebben om die schaduwen te verlichten. Als je je verzet, gaan ze langer door. Dit is een unieke kans, want vroeger moest je ze openen om ze te verlichten. Nu komen ze naar boven zonder dat je ze zoekt. De schaduwen hebben het licht nodig. Zij vragen om dit gebaar van liefdadigheid van u. Laat ze los en je energie zal veel lichter zijn. Dit maakt allemaal deel uit van de laatste aanpassingen die het moment vereist.

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!