Planetaire Overschakeling van 3D naar 5D

De Anunnaki verlaagde de aardfrequentie en haar polarisatie van positief naar negatief, bedoeld voor oorlog en vernietiging. Hoe meer mensen gedood worden, hoe beter de rest kan worden gecontroleerd en gemanipuleerd. Het op schuld gebaseerd geld zet mensen in de schuld en maakt hen tot schuldslaven. Samenzweringtheoretici worden geclassificeerd als negatieve doemdenkers, terwijl het tegendeel waar is, zij zijn de echte waarheidszoekers.

 

De mensheid is zo diep gehersenspoeld dat positief, negatief is geworden. De schapen leven in een wereld van illusie, waar democratie wordt gepromoot als vrijheid, terwijl het in werkelijkheid dictatuur is waar 51% regeert over de andere 49%. Waarom anarchie werd veranderd in opstand, terwijl het eigenlijk zelfbestuur betekent!

 

Hoe eerder het mensdom wakker wordt voor de leugens en het bedrog, hoe beter het is voor ons allemaal. Wees niet timide; laat het een uitdaging voor je zijn te mogen helpen ons maximaal potentieel te bereiken. Onze wereld is gevuld met een enorme hoeveelheid vuiligheid, leugens, bedrog, desinformatie, vervorming, nepnieuws, halve waarheden, fraude, vervalste beelden, bedrieglijke luchtspiegelingen, propaganda en hersenspoeling.

 

In de laatste fase van de bestaande 3D-cyclus op aarde hebben degenen die zijn ontwaakt de taak het menselijk ras te informeren over de criminele acties van de Deep State Cabal. Door hun misdaden tegen de mensheid te tonen die met de dag duidelijker waarneembaar zijn.

 

Het zijn misdaden tegen de mensheid, gepleegd door het hoger Cabal rijk in de Inter Galactische Gemeenschap. Zij opereren achter de schermen op Aarde en negeren de natuurwetten. De mensheid moet begrijpen dat de cabal herhaaldelijk deze wetten heeft overtreden, en dat het ernstige consequenties heeft.

 

Waar mensen werkelijk bang voor moeten zijn, is niet de angst om te sterven aan een niet bestaand Covid -19 virus, maar de terreur van hen die de wereld dicteren, sturen en stellen via overheden, die elkeen bang maakt opdat ze zich onderwerpen aan hun doel; de toepassing van totaal tirannieke macht in de eens vrije Wereld.

 

De onnodige slachtoffers zijn degenen die in de rij staan voor een vaccinatie ondanks de vele waarschuwingen door betrouwbare bronnen over de gevaren en de ware bedoelingen. Ze zijn in zekere zin door middel van hersenspoeling in de MSM geestesziek gemaakt. Met krankzinnigen kan geen nieuw begin worden gemaakt. De omgekochte marionetten in overheden laten nu duidelijk de gevolgen zien van deze pathologisch geestelijke verwarrende leugens.

 

Inderdaad, kan geen nieuwe wereld worden opgebouwd met deze zombies. De domheid en stompzinnigheid in overheden maakt een soort van evenwicht. Als het niet zo triest was, zou men zich dood kunnen lachen om de verkondigde idioterieën. Het wachten is op de ontwaking van de massa met of zonder hersenbeschadiging door Covid injecties. Die mogelijk eerst wakker zullen worden als hun eigen kindertjes door de gif spuiten sterven, of als er niets meer te eten is. Hoe dan ook het grote einde komt!

 

De planetaire overgang van 3D naar 5D vereist verhoging van de aardfrequentie, maar de slapers zullen zich niet kunnen aanpassen aan deze hogere frequentie. Wezenlijk, niets en niemand kan een Planetaire Overgang tegenhouden, omdat deze deel uitmaakt van de universele evolutie van Werelden.

 

De energie aanpassing, voornamelijk voor het fysieke lichaam, moet worden doorgevoerd, als het op koolstof gebaseerde lichaam overgaat naar het kristallijne lichaam waarvoor de aardfrequentie stijgt. Vele zielen hebben reeds een plan gemaakt voor de incarnatie van nu. Anderen hebben ervoor gekozen dit proces niet te doorlopen, zodat zij dis-incarneren voordat de overgang van 3D naar 5D geëffectueerd is.

 

Slechts een derde heeft gekozen voor transformatie door het materiële leven te verlaten en voelen nu symptomen van energetische frequentieverschuiving, een verschuiving niet alleen voor de mens, maar ook van al het andere op onze Planeet.

 

Het maakt je niet ziek. Het zijn symptomen die in feite nauw verbonden zijn met de aanpassing aan de hogere frequentie die ieder die echt wakker is ervaart. En dat is wat nu gebeurt.

 

 

Onze terugkerende gast auteur Vital Frosi geeft hierover zijn gedetailleerde visie;

 

 

 

DE GROOTSTE TRAGEDIE: HET NIET REDDEN VAN JE EIGEN ZIEL

 

 

Geliefden!

De evolutie van werelden is een natuurlijk proces. Alles is in overeenstemming met het plan van de Schepper. Absoluut niets ontsnapt, zelfs niet de kleinste details. Hij zou nooit de mensheid, die elk van deze werelden bewoont, hulpeloos achterlaten.

 

In het specifieke geval van onze Wereld, Planeet Aarde, was er niet alleen altijd een School van Beproevingen en Boetedoeningen geweest, maar  ook was er de verzwarende factor van de Archon-invasie zo’n 460 duizend jaar geleden. Dat maakte deze school nog moeilijker, maar niet minder interessant. Het heeft wel de moeilijkheidsgraad verhoogd, maar dit zal de zielen op Aarde nog sterker maken en in het hele Universum als de grote overwinnaars worden erkend.

 

De duistere entiteiten zijn hier zovele millennia gebleven omdat het Goddelijke Plan, dat heeft toegestaan. Gedurende deze periode zijn vele bezweken entiteiten teruggekeerd naar het huis van de Vader.

 

Door het liefdevolle menselijke gevoel, dat van nature aanwezig is in ieder mens dat tot het aardse mensdom behoort, werden deze duistere entiteiten in hun kern getroffen, waardoor de sleutel tot terugkeer in werking is gesteld. Het staat echter vast dat de meeste van deze entiteiten geen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid.

 

De toestemming om op Aarde te blijven is voorbij voor die satanische soorten. De planetaire overgang vereist hier een verandering van frequentie, en zij kunnen niet bestaan op dat hoger trilling niveau. Niets en niemand kan een Planetaire Overgang tegenhouden, daar het deel uitmaakt van de evolutie van Werelden.

 

De aardse mensheid zou de dualiteit kunnen leren zonder de aanwezigheid van deze negatieve rassen. Het zou veel gemakkelijker en eenvoudiger geweest zijn. Maar met de invasie van de Archons nam de moeilijkheidsgraad enorm toe, omdat zij de Planeet Aarde overnamen en de inheemse bevolking tot slaaf maakten. Wij mensen zijn al deze millennia hun gijzelaars gebleven. Wij vochten om te overleven terwijl zij ons uitbuitten door middel van angst en slavenarbeid.

 

Als bezitters van tegengestelde technologieën, beheersten zij alles wat de menselijke ziel van nut had kunnen zijn. Zij creëerden afhankelijkheden die voordien niet bestonden. Door angst, honger en controle, verkregen zij totale gehoorzaamheid. Zij hebben de humane genetica gewijzigd om hybriden te creëren die hen kunnen helpen en vertegenwoordigen in de leidende klassen binnen de door de maatschappij gevormde machten.

 

Wetend dat hun tijd snel opraakt, zijn ze van plan letterlijke een woestenij achter te laten. Om de grootst mogelijke schade aan de Planeet en de mensheid toe te brengen. Onthoud ook, dat ze genieten van menselijk lijden. Verstoken van emoties, is hun enige plezierige sensatie het tonen van hun onbeperkte macht.

 

In alle bekende tragedies was er altijd de deelname van de Cabal, de organisatie van het opperbevel onder de geïncarneerden. Zo’n commando verandert nooit van eigenaar, want het is altijd eigendom geweest van de reptielachtige hybriden die voor dat doel werden geschapen. Als een van hen de scène verlaat, is altijd een vervanger op het juiste niveau beschikbaar. En zo is het millennia na millennia verlopen.

 

Het klimaat op aarde werd ook veranderd door middel van tegengestelde technologieën toegepast in het project HARPP. De toegepaste mechanismen slagen erin de lage-atmosferische-drukcentra en ook de hogedrukcentra te intensiveren. Met deze wijziging kan het hele klimaat van de planeet worden gecontroleerd. Door het klimaat te wijzigen, wordt een ideaal scenario van voedselbeheersing en -overvloed gecreëerd. Door honger en angst, was dat de makkelijkste manier om de hele mensheid te beheersen.

 

Nu proberen ze wanhopig de baas te blijven. Ze bedreigen de mensheid op alle manieren. Zij geloven dat zij de situatie van de planetaire overgang nog kunnen terugdraaien. Zij wensen hier te blijven. Hoewel niets aan het lot van de aarde nog kan beïnvloeden, maken tragedies nog steeds deel uit van het wijdverbreide verhaal. Zij verkondigen de mogelijkheid van gruwelen aan, slecht nieuws is de onbetwiste prioriteit binnen de media die hen het beste dienen. Onnodig te zeggen, dat ieder van jullie dit vanuit het dagelijks leven zelfs kan beamen.

 

In alle media zijn 9 van elke 10 nieuwsberichten tragedies. Echte tragedies, worden veroorzaakt door mechanismen welke de Cabal controleert. Maar ook worden catastrofale voorspellingen toegepast, die alleen dienen angst en zorg te verspreiden. Onthoud dat angst de beste manier is een volk onder de duim te houden.

 

Hier is veelvuldig geschreven dat geen enkele voorspelling van voor 2012 ooit zal uitkomen. De tijdlijn van de aarde is in 2010 veranderd. Op deze manier zal de planetaire overgang zo soepel mogelijk verlopen. Ja, er zullen nog steeds natuurverschijnselen zijn, zoals gewoonlijk, omdat de Aarde zich nu moet aanpassen.

 

Omdat het HAARP systeem het gehele natuurlijke Aardmechanisme heeft gewijzigd, moet dat nu gedeactiveerd worden. Gaia moet haar frequentie opnieuw afstellen. Dit zal nog enkele extreme gebeurtenissen veroorzaken, maar daarna zal alles in perfecte harmonie verkeren, zoals het altijd had moeten zijn. Dit is het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk!

 

Wees niet bang voor tragedies, want ze zullen echt een einde kennen! De grootste tragedie die een mens kan overkomen is zonder twijfel een zeer persoonlijke tragedie: het verlies van je eigen ziel.

 

Dit zal inderdaad fataal zijn, aangezien we ons in onze laatste incarnatie binnen de dualiteit bevinden. Er zijn nu maar twee wegen open: of je gaat naar de Nieuwe Aarde, of je lot is ballingschap.

 

Hou je vibratie zo hoog mogelijk. Het is je frequentie die zal bepalen welk van deze twee paden je ziel zal volgen. Niemand kan je lot veranderen, behalve jijzelf.

 

De eigen keuze is bepalend. Dit jaar 2022 is de scheidslijn, dat als tweesprong fungeert. Jij bent het die bepaalt welke richting je kiest. Niemand kan dat voor jou doen! Vergeet de tragedies die over de mensheid werden uitgespeeld. Ieder zal doormaken wat hij moet doormaken. Ieder zal zijn, waar hij moet zijn. Maar vergeet niet dat de grootste tragedie is niet je eigen ziel te redden.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!