De pleiadiani grote reis naar planeet aarde!

Royals van het gecombineerde would-be eenheidsrijk vestigden zich op planeet Nibiru

 

 

De Pleiadeanen hebben contact gemaakt voor teruggave van onze vrijheid

Veel mensen zullen met stomheid geslagen zijn als ze ontdekken dat ze niet enigen zijn in het heelal. De diversiteit die er tussen ons bestaat, blijkt verbazingwekkend voor buitenaardsen. Van de kant van de Pleiadiani is een ontmoeting met ons ook beangstigend, omdat zij niet weten hoe wij op hun komst zullen reageren. Vergeet niet dat wij het resultaat zijn van universele rassenvermenging. Zij zullen zich inspannen om ieder van ons die hen respecteert persoonlijk te ontmoeten.

 

Ze zijn op ons verzoek gekomen, om te helpen onze vrijheid te herwinnen. Binnenkort zijn ze bij ons. Ze willen ons verwelkomen. Deze ontmoeting kan elk moment plaatsvinden. En wel, op het moment dat het minst verwacht wordt, zijn ze hier.

 

De bevestiging dat je niet alleen bent in het universum zal voor veel mensen teleurstellend zijn, velen zullen verbijsterd zijn, als ze tot het besef komen dat zij niet zo belangrijk zijn als hun ego’s denken; zij moeten leren deze situatie te aanvaarden en te respecteren.

 

Denk niet dat dit voor velen gemakkelijk zal zijn. Maar onze buitenaardse broeders en zusters leven al onder ons, en hebben contact met ons; toch zal het eerste fysiek zichtbare contact voor velen niet gemakkelijk zijn. En ze willen bekennen dat het voor hen ook niet gemakkelijk zal zijn. Maar zo is het wederzijds. Het, zal een moment van grote energie overdracht worden.

 

Als iedereen weet dat buitenaardse wezens bestaan en al lang op planeet Aarde aanwezig zijn, dan kunnen ze overal verschijnen; en hun ruimteschepen bewonderen. Maar dat kan nog even duren. Voordat al deze nieuwe kennis is verwerkt.

 

Hierop vooruitlopend zend Pleiadian Michael Love zijn vertaalde en bewerkte; speciale boodschap;

 

De pleiadiani grote reis naar planeet aarde!

 

Pleiadiani lichtkrachten transmissie door Michael Love 

e pleiadiani vertellen verhalen die ontworpen zijn je naar hogere niveaus van bewustzijn te voeren! Het gaat niet zozeer om het verhaal zelf, maar om hoe het gecodeerd is om jullie oude herinneringen op te roepen!

 

De informatie in deze transmissie zijn afkomstig van directe overdracht, via professionele kwantumhypnose sessies, aangevuld met enkele prehistorische gegevens afkomstig uit de Lemurische rollen, beschikbaar gesteld door de witte broederschap.

 

Eerst vertellen we jullie over de grote reis naar planeet aarde! Jullie hebben verhalen gehoord maar er is meer: hier is het hele verhaal! Dit hele verhaal heeft te maken met jullie ziel die vele versies van jullie bevat welke op vele dimensionale niveaus zijn geweest gedurende activiteiten in de ruimtetijd!

Nu, staan alle systemen in stand-by modus voor: missie Aarde! Bereid je voor en zet je schrap voor de acceleratie!

 

Terwijl wij het goddelijke mysterie ontsluiten van wie en wat jullie werkelijk zijn, ontwaken jullie tot de werkelijke en prachtige herinneringen uit jullie oeroud verleden! Terwijl je bezig bent je vibratie te verhogen, zul je bemerken dat levendige en zeer echte herinneringen je bewustzijn binnenstromen.

 

Jullie DNA is je levensgeschiedenis van waarheid en leven die de code en blauwdruk van identiteit bevat, volgens het plan voor het bestaan, de geschiedenis van het universum en de geschiedenis van het leven op aarde.

 

Elk gedetailleerde herinnering aan jullie bestaan, in elke dimensie, en in elk waargenomen ruimte en tijd, is vastgelegd en voor altijd opgeslagen in het DNA van je cellen en deze gegevens kunnen door jullie worden teruggelezen en gereinterpreteerd als geheugen!

 

Alhoewel met een soort geheugenverlies, komt een moment op jullie ascensie tijdlijn waar jullie je alles zult herinneren wat er in je verleden is gebeurd, zelfs miljoenen jaren geleden, en zelfs in veel hogere dimensies! Wat meer is, dit omvat het hebben van herinneringen aan gebeurtenissen die je niet direct hebt meegemaakt! Hoe is dit zelfs maar mogelijk?

 

DNA data transmissie, ontvangst, opname en opslag vinden allemaal plaats buiten de tijd en ruimte en omdat al het DNA verstrengeld is op het kwantum niveau, zijn alle universele herinneringen van alle wezens ook jullie herinneringen bewaard gebleven! Uiteindelijk is er maar één set van herinneringen,!

 

De mensheid wordt het hele ware verhaal verteld waarom ze naar de aarde kwamen!  Duisternis betekent in het donker of verborgen! Als iemand niet alle informatie heeft, verkeert hij in het donker en wandelt door de duisternis!

 

De mensheid weet niet wat in het recente verleden is gebeurd, laat staan miljoenen jaren geleden en veel van de 4,5 miljard Sterrenzaden op aarde tasten ook nog steeds in het duister over wat er is gebeurd!

 

Het verhaal van wat er gebeurd is, is het licht dat schijnt in het donker en hier is het ware verhaal van wat er gebeurd is!

 

22 miljoen aardse jaren geleden waren onze directe voorouders de eerste beschaving die Vega koloniseerde in het sterrenbeeld Lyran! Lyra bestaat in de 12e-dimensie en is het hoogst resonerende gebied van dit universum.

 

Jullie leefden in harmonie en perfectie in dit hemelse rijk van licht, en wandelden rond tussen de aartsengelen en de hemelse gastheer! Na verloop van tijd breidden onze voorouders, de oorspronkelijke humanoïde bevolking van Vega zich uit en stichtten prachtige nederzettingen op werelden in de Altair- en Centaur-sterrensystemen!

 

Terwijl ze de ringnevel verkenden, kwamen ze een hagedisachtig ras tegen dat afkomstig was uit het Draco sterrensysteem dat de ringnevel voor zichzelf opeiste en dit is waar de galactische oorlogen begonnen! Deze wezens vielen later vele buitenposten van Lyra aan met exotische wapens en deden een grote verrassingsaanval op ons thuisland Vega!

 

Veel Sterrenzaden hebben een verre maar duidelijke herinnering aan dit moment, omdat het een traumatisch stempel op het wezen heeft afgedrukt! Iets van deze omvang was nog nooit eerder gebeurd waarom we snel moesten denken, want onze hele wereld werd vernietigd!

 

Je herinnert je misschien nog wel hoe Lyra snel werd ontvlucht in onze hemelschepen, vijandelijk vuur ontwijkend en met lichtsnelheid door verschillende dimensies reizend om in veiligheid te komen! De vluchtelingen van Lyra daalden uiteindelijk in grote lichtschepen af naar de 5e dimensie en vestigden zich in de sterrenstelsels Sirius, Orion, Arcturius, Andromedin en Plejades!

 

Alhoewel we allemaal van de Lyrans afstammen veranderden onze sterren natie van naam om overeen te komen met onze nieuwe thuis in deze 5de dimensionale ster systemen! Kleine groepen van deze nieuwe 5D sterren naties, voornamelijk de Pléiadiens, migreerden al vroeg naar de aarde, toen de galactische oorlogen uiteindelijk hun weg vonden naar elk sterrensysteem!

 

Deze eerste Lyran sterreizigers naar de aarde staan bekend als pre-adamieten die miljoenen jaren geleden op aarde arriveerden! Deze grootse wezens waren de Lemuriërs en de Atlantiërs van de prehistorie, geavanceerde mensachtige wezens van de Plejaden en uiteindelijk van het Lyra sterrensysteem!

 

Deze Lyrische mensachtige wezens die voor het eerst naar de aarde kwamen waren de originele Terra vormers van de aarde en zij introduceerden geavanceerde humanoïden, voorouders van erectus, neanderthaler en Big Foot die later door de Anunnaki zouden wat betreft hun DNA werden geüpgraded tot de moderne homo sapiens mensen!

 

Deze originele geavanceerde Terra vormers en wereldplanners verlieten , miljoenen jaren geleden de aarde in verschillende periodes, om verschillende redenen en keerden terug naar de 5e dimensie!

 

Sommige Draco wezens, evenals de Grays uit het Zeta reticule sterrensysteem volgden de Lyran humanoïden naar de aarde miljoenen jaren geleden en waren betrokken in die tijd bij het zaaien van leven en bij de menselijke evolutie en genetica op planeet aarde!

 

Het territorium van de aarde en de mensheid is altijd een bron van conflicten geweest tussen verschillende ET rassen. Zelfs grote oorlogen zijn uitgevochten in de ruimte over het eigendom van de aarde!

 

Op onze lange reis van Lyra in 12D naar ons nieuwe tehuis in de vijfde dimensie, was het een grote uitdaging om onze Lyraner familie weer bij elkaar te brengen nadat ze over de hele kosmos waren verspreid!

 

Sommige groepen in het Sirius sterrensysteem probeerden door huwelijken tussen koninklijke geslachten een dynastie te creëren die iedereen zou verenigen, maar veel Lyrans weigerden loyaliteit aan deze nieuwe dynastie.

 

Leden van deze nieuwe koninklijke dynastie vestigden zich op Nibiru, die uit zijn oorspronkelijke baan rond Sirius C zou schieten naar een pad dat het binnenste van ons zonnestelsel kruist en dan met de klok mee via een langgerekte baan om Nemesis heen draait, t.w. de enigszins afgekoelde overblijfselen van Sirius C.

 

Royals van het gecombineerde schijn eenheidsrijk vestigden zich op de planeet Nibiru

Deze wezens zijn de Anunnaki! Sommige facties van deze Anunnaki dynastie reisden 445.000 jaar geleden naar de aarde om goud en minerale grondstoffen te bemachtigen om de atmosfeer van hun planeet te redden!

 

De Anunnaki knoeiden met de universele wet van niet-inmenging en creëerden mensen door hun eigen DNA te vermengen met humanoïden, maar dat was op zich niet zo’n slechte zaak! Het echte probleem ontstond toen de Anunnaki het menselijk genoom programmeerden om op een zeer laag niveau te functioneren, en mensen ontwierpen om onbewuste werkslaven te zijn en hun scheppers aanbidden en te dienen als een god!

 

Toen de moderne mens door de Anunnaki op aarde werd geschapen, werden zij gemanipuleerd en werd hun bewustzijn meteen uitgeschakeld om in extreem slavernij en dienstbaarheid te leven!

Deze eindeloze commerciële en religieuze tirannie op planeet aarde zou later de kreet zijn die helemaal tot in de hemel reikte, in de 5e Dimensie, bij de Galactische Federatie!

 

Omdat de Anunnaki afstammelingen zijn van Lyran humanoïden uit het Sirius sterrensysteem, die over het algemeen welwillende van aard zijn, wordt gemeld dat niet alle Anunnaki slechte bedoelingen hadden met de mensheid! Zij waren tenslotte ook zelf mensen, alleen veel geavanceerder en machtiger!

 

Enki de zoon van het hoofd Annu wordt krediet gegeven meestal een welwillend wezen te zijn dat medelijden had met de mensheid, terwijl zijn broer Enlil en vader Annu niet zo vriendelijk waren voor de mensheid!

 

Enki’s moeder was een zeer sympathieke en wijze koninklijke pleiadiani prinses. waardoor Enki e.a. behoren tot de Plejaden! Toen de Lyran humanoïden zich vestigden in de verschillende sterrensystemen van de 5e Dimensie, vormden deze 5D sterren naties, met uitzondering van de Anunnaki van Sirius, een eenheid die de Galactische Federatie van werelden wordt genoemd!

 

De Galactische Federatie werd gevormd om informatie, middelen, leiding, en veiligheid te delen voor alle aangesloten naties! De galactische codex werd opgericht door de Galactische Federatie als een vorm van kosmische begeleiding die goedheid en leven bevordert voor alle aangesloten sterren naties! Een groep van 24 oudsten, de Raad van het Licht genoemd, dient als wijze en welwillende raad voor de hele galactische federatie!

 

Alhoewel het primaire werk van de Galactische Federatie gericht is op de 4 tot 5 belangrijkste sterrennaties en duizenden kleinere leden, wordt in sommige gevallen deze kosmische leiding, raad, zelfs hulp en veiligheid, uitgebreid naar andere planeten of sterrennaties die (nog) geen lid zijn van de galactische federatie! En hier is het waar dit verhaal interessant wordt…