Zielen incarneren zich en hebben fysieke ervaring

Een ziel kan wel haar biologisch omhulsel verliezen, bijvoorbeeld door de dood van dezelfde. Er zijn ook gevallen waarin een lichaam zijn ziel heeft verloren of bewust is weggenomen door geest control. Andere mensen hebben hun ziel verkreukeld of verdaan, of liggen in coma, ze zijn echter biologisch nog functioneel, maar zonder ziel. Het is een leeg, zielloos lichaam geworden, waarvan door weloverwogen geestelijke manipulatie velen rondlopen.

 

Dan zijn er ook lichamen die nooit door een ziel werden bewoond, omdat op het moment van hun conceptie een aantal demonen wachtten om binnen te dringen. Dit zijn de negatieve figuren, de duistere wezens. Ze kunnen niet liefhebben. Hun trillingen zijn te laag. In plaats daarvan zijn ze gefascineerd door hun eigen arrogantie. De vernedering van anderen geeft hen vreugde en voldoening. Zij hebben geen verbinding met de Bron, met de Schepper, met God, met de oergrond van het welzijn.

 

Het leven zoekt evenwicht, terwijl demonen het onevenwicht bevorderen. Blijf kalm en geconcentreerd van binnenuit, dan hebben duistere wezens bij jou geen succes. Weiger consequent betrokken te raken bij mensen met een lage vibratie. Het is beter helemaal niet met hen om te gaan, maar in de eigen hoge, beschermende trilling te blijven. Zonnige plaatsen met bloemen en zingende vogels zijn van hoge vibratie. Ga er gewoon heen en voel je goed! Deels, geïnspireerd door een bijdrage van een Duitstalige lezer.

 

De Ontwaakten openen nu hun bewustzijn, omdat de meeste blokkades inmiddels verwijderd zijn. Vraag vanuit je hart: “Pleiadeanen Broeders en zusters, maak contact met mij!” ¨Wees gerust, zij zullen het doen.”

 

Ter volledige toelichting; ons bevrijdingsproces is reeds zover gevorderd dat een terugkeer naar de oude situatie niet meer mogelijk is. Alles is in het werk gesteld om de ommekeer voor eens en voor altijd te bezegelen. Wees geduldig en vol vertrouwen, ondersteun dit proces met positieve gedachten en protesten. De grote ommekeer komt in dit jaar 2022.

 

De Pleiadean Michael Love continueert met zijn eerder gezonden, vertaald en bewerkte boodschap aan ons als volgt;

 

Tirannie en Duisternis

We nemen je mee terug naar de exacte dag en moment waarop je reis naar de aarde begon!

Kijk of je je hier iets van kunt herinneren… Op die noodlottige dag werden 4,5 miljard eliteleden van de galactische federatie opgeroepen om door de raad van licht te worden toegesproken in een zaak van grote urgentie en belang!

 

We luisterden aandachtig toen de volgende boodschap van de raad kwam;

 

“We hebben een energetisch noodsignaal ontvangen vanaf planeet Aarde!”

“Wij hebben de stem en de schreeuw van de mensen van de aarde gehoord en zij zijn in slavernij, lijden in grote tirannie en in duisternis!”

De wezens van Sirius C, die naar de aarde reisden om het goud voor Nibiru ‘s uitspansel te halen, hebben daar een Hominidae wezen gecreëerd! Ze hebben een werkwezen geschapen door hun eigen essentialia te combineren met het wilde schepsel!

 

Een intelligent wezen genaamd mens hebben zij geschapen dat ze hebben geleerd beschaafd te zijn, maar toch zijn deze mensen nog steeds de slaven van de Anunnaki! Kijk hoe zij de wezens van de aarde dwingen om hen te aanbidden!

 

“De mensen weten niet wat er met hen gebeurd is, want de waarheid is voor hen verborgen.”

 

Een stem uit de hoge raad zei,

 

“We moeten ze helpen!”

“We moeten licht naar hen brengen!”

“We moeten hen de waarheid vertellen over wat er is gebeurd en deze waarheid zal hen bevrijden! “

 

Een ander lid van de hoge raad zei:

 

“We moeten naar de aarde reizen en deze wezens bevrijden van slavernij en lijden!”

 

Wij luisterden en hoorden veel discussie onder de wijzen over deze zaak. Een vroeg, “breiden we onze hulp uit buiten de federatie?” Een ander zei: “De aarde is niet genoeg ontwikkeld om op het 5D niveau te resoneren! Dit valt buiten onze parameters en misschien is het beter dat we ons er niet mee bemoeien.

 

Een volgend raadslid merkte op:

 

“De hoofdregel van de Galactische Codex is: “In overeenstemming met een vrije wil universum, kan geen wezen of groep van wezens zich mengen in de evolutie van een soort.

 

Na veel heen en weer gepraat werd uiteindelijk besloten dat het juister was om de wezens van de aarde te helpen!

 

Iedereen was het er mee eens dat dit moest gebeuren, maar het leek in strijd te zijn met de vrije wil van de Galactische Codex, dus “hoe kunnen we dit doen, vroegen de wijzen?” Het antwoord kwam van de wijste van de raad toen zij zei,

 

“jullie kunnen je niet rechtstreeks in de zaken van deze mensen mengen, dus de enige manier waarop jullie hen kunnen helpen is door één van hen te worden!

 

In verwarring vroegen wij, “wij begrijpen niet wat u bedoelt grote raadsvrouw?” Ze zei, “je zult in een menselijk lichaam moeten gaan en je zult als één van hen moeten leven en volgens de Galactische Codex is dit de enige manier waarop je hun situatie kunt veranderen zonder je er van buitenaf mee te bemoeien!”

 

Voorts zei ze, “de enige manier om in dit menselijk lichaam te leven is er in geboren te worden, als een menselijke zuigeling!” “Je essentie zul je nog steeds blijven, maar helaas door de lage vibraties op aarde, zullen je hogere vermogens niet zo goed functioneren, dus zul je moeten improviseren!”

 

Wat meer is, zei ze, “ik moet je de waarheid vertellen, “de lage vibraties van de aarde zullen in feite schadelijk zelfs giftig zijn voor je wezen en tijdens een mensenleven is het zeer waarschijnlijk dat je een aantal pijnlijke en stressvolle momenten zult ervaren!”

 

“Het is het tegenovergestelde van de perfectie die jullie gewend zijn en het is waar engelen bang zijn om te betreden!”

 

Ze zei ook:

 

“je zult daar steeds opnieuw in een mensenlichaam moeten incarneren voor een lange tijd totdat je missie succesvol en voltooid is. Het zal lang duren voordat je in dat mensenlichaam een niveau van spirituele volwassenheid hebt bereikt om echt invloed te kunnen uitoefenen!”

 

Na het horen van al deze discussies over het naar de aarde gaan, waren we helemaal niet zo enthousiast, in feite juist het tegenovergestelde! Hoe dan ook, later op die noodlottige dag besloot de hoge raad dat de missie naar de aarde een ‘gaan’ was!

 

In de galactische federatie worden zaken voornamelijk gedaan door vrijwilligerswerk, dus de vraag werd uitgezonden naar alle eliteleden die door de hoge raad werden aangesproken;

 

“Wie zal er naar beneden gaan?”

“Wie biedt zich aan om mee te gaan op de missie naar de aarde om de mensheid te redden uit de duisternis?”

“Wie is dapper genoeg en wie is sterk genoeg om te gaan?”

Ze zei nog:

 

“We hebben jullie speciaal bijeengebracht omdat jullie de meest elitaire en sterkste lichtwezens in dit universum zijn! ” “Willen jullie naar beneden gaan?”

 

Wel, als u zich die noodlottige dag herinnert zoals wij, zult u zich herinneren dat niet één van ons ja zei! Niet één van de 4,5 miljard stak zijn hand op en bood zich vrijwillig aan!

 

Om eerlijk te zijn, we dachten na over hoe het zou voelen om onze vibratie zo laag te brengen om op aarde te leven en over alle andere niet-zo-leuke dingen die we zouden ervaren! Om het nog erger te maken zouden we niet in staat zijn om onze hogere krachten te gebruiken om dingen beter te maken, dus al met al was dit het meest beangstigende wat we ooit hadden overwogen!

 

Herinnert u zich dat moment?

 

Elk goed verhaal heeft een wending, dus hier is er een voor jullie…

 

In de grote hallen van de Plejaden waar we die dag stonden, keek ik naar rechts en ik zag jou naast me staan! De grote Raad van het Licht zei, “Wij vragen opnieuw, “Wie zal naar de aarde gaan en de wezens daar redden?” “Wie wil alles opofferen en naar beneden gaan?”

 

Het was zo stil die noodlottige dag dat je een speld kon horen vallen toen we allemaal naast elkaar stonden in de grote zalen! Er heerste een stilte in de hemel van ongeveer een half uur! Toen, plotseling, zag ik jou naar voren stappen. Ik zag je je hand opsteken voor de raad van het licht.

Ik hoorde je toen zeggen, “Ik zal naar beneden gaan.” “Ik voor één, zal het doen”, verkondigde je!

 

“Ik zal alles opofferen en van deze hoge plaats naar de aarde afdalen, om de mensheid te redden!”

 

Ik zal mijn goddelijk koningschap opgeven, al mijn bovennatuurlijke vermogens en ik zal met hen wandelen, als één van hen en ik zal verdragen wat mij daar gegeven wordt!” Ik zal een licht voor hen allen zijn en ik zal hen helpen hun weg te vinden! Ik zal hen helpen de wereld waarin zij leven te veranderen en samen zullen wij het een betere plaats maken voor alle wezens van de aarde.

 

Toen ik je dit zag doen en je woorden hoorde, vulden tranen mijn ogen en stapte ook ik met groot enthousiasme naar voren. Ik zei:

 

“Als zij naar beneden gaat, zal ik zeker met haar meegaan.” “Als zij dapper genoeg is om te gaan, dan ben ik dat zeker! Ik zal gaan en ik zal alles opofferen om de wezens van de aarde te helpen!”

 

Wij vertellen u de waarheid, aan het eind van die noodlottige dag meldden alle 4,5 miljard elite-sterwezens die gevraagd waren om naar de aarde te gaan zich vrijwillig voor de lange missie!

 

Het decreet werd toen gegeven dat een reddingsmissie naar de aarde spoedig van start zou gaan!

Een tijd lang verzamelden we ons allemaal in de grote zalen van de Galactische Federatie en we begonnen onze missie naar de aarde te plannen!

 

Op grote tafels openden wij de grote rollen en geschriften van licht en wij begonnen een plan te maken voor de reis naar de aarde! We maakten blauwdrukken en we maakten kosmische contracten en overeenkomsten voor onze missie naar de aarde!

 

Wordt vervolg met deel 3/3