Planeet Aarde is in zeer slechte conditie

Oorspronkelijk was Planeet Aarde geschapen als de mooiste planeet in het Universum, zeer divers en natuurlijk; net als de schepselen die er leefden. Steeds opnieuw ontstond de mogelijkheid de planeet te onderhouden zoals Moeder Natuur het bedoeld had.

 

Vanuit de positie waarin planeet Aarde werd omcirkeld, kon duidelijk worden waargenomen wat met de mensen op de planeet gebeurde en hoeveel schade werd aangericht. Zij begrepen dat ons is was geleerd, het grote doel was van de Deep State cabal de planeet Aarde te vernietigen.

 

De gehele voorgeschiedenis van onze planeet was ook bekend, want iedereen in het Universum weet precies wat wij op Aarde door de geschiedenis heen hebben meegemaakt. Ondanks al het lijden, door vele bewust gecreëerde problemen, zoals o.a. oorlogen en overstromingen, veroorzaakt door z.g. dualiteit, waarna iedere keer opnieuw werd geprobeerd opnieuw vrede en harmonie te vinden vanuit het hart.

 

Helaas genieten vandaag nog maar weinigen van de schoonheid en de natuur van de aarde. Met als gevolg dat velen haar schoonheid niet waarderen zoals het bedoeld is. Elke andere planeet in het universum waar mensen leven is mooi, binnen hun eigen visie. Maar een schoonheid die in verhouding staat tot die van de planeet Aarde is uiterst zeldzaam in het hele universum.

 

Besloten werd door de Galactische Federatie dat onze planeet gered moest worden uit de handen van de Satanisten die de planeet en haar bewoners gedurende meer dan 450.000 jaren hebben geterroriseerd, en ons de werkelijke waarheid te vertellen. Uiteindelijk besloten alle 4,5 miljard elite-sterwezens om vrijwillig naar de aarde te gaan voor deze langdurige aardse bevrijdingsmissie!

 

Toen werd het decreet gegeven zo spoedig mogelijk een reddingsmissie naar de aarde te zenden! Een tijd lang verzamelden ze zich allemaal in de grote zalen van de Galactische Federatie en begonnen daar hun missie naar de aarde voor te bereiden!

 

Op grote tafels openden zij de rollen en geschriften van het licht en begonnen een plan te maken voor de reis naar de aarde! Ze maakten blauwdrukken en kosmische contracten en overeenkomsten voor hun missie naar de aarde!

 

Pleiadiani Michael Love gaat verder met zijn eerder verzonden, vertaald en bewerkt, verhaal

 

Buitenaardse wezens leven op Aarde

Voor de ontwikkeling van het leven zoals wij dat kennen, is water een noodzaak. De Mesopotamische teksten laten geen twijfel bestaan over de aanwezigheid van water op de 12e planeet Nibiru, de planeet waar de Anunnaki vandaan komen. Vanwege de aanwezigheid van water wordt deze planeet de groene planeet van het leven genoemd.

 

Om de matrix te behouden riepen de buitenaardse heersers uiteindelijk de hulp in van de Tempeliers, het Magie Priesterschap van Melchizedek, alsmede een deel van het Oude Priesterschap van Salomo, dat de Orde rechtstreeks verbindt met de oudste beschavingen, het oude Faraonische Egyptische priesterschap.

 

De Priesterschappen van de Bijbelse Koning Melchizedek en Koning Salomo, evenals de Essenes, legden dat vast in de Dode Zee Rollen en de Nag Hammadi Rollen, inclusief de inhoud van de Verloren Evangeliën en het Boek van Enoch.

 

Degenen aan de top van de hiërarchische piramide staan bekend als de Luciferiaanse faraonische heersers van Octogon, gevestigd in Zwitserland, die de kern blijkt te zijn van de Wereldwijde octopus van heersende elites met hun tentakels die zich uitstrekken tot in elk hoekje van “onze” samenleving.

 

“We planden en detailleerden elke gebeurtenis en situatie die zou gebeuren wanneer we op aarde zouden incarneren in menselijke lichamen!

 

Je herinnert het je toch nog wel?

Toen we allemaal samenkwamen en een plan maakten voor onze missie, zei er een,

 

“In één incarnatie zal ik als kind geboren worden uit Johannes en Maria, mijn uitgekozen ouders en ik zal in deze bepaalde stad op aarde wonen.”

“Mijn ouders, vooral mijn moeder, zullen niet erg aardig voor me zijn.

“Als ik 4 jaar oud ben, zal ik leren fietsen.” Zei ze.

“Ik zal mijn fiets vernielen en littekens op mijn knieën krijgen als ik leer rijden.”

Ze ging verder;

 

“Als ik op de basisschool zit, word ik verliefd op een leuke jongen.”

“Hij zal mijn hart breken als hij niet op dezelfde manier van mij houdt.

 

Ze ging verder met het beschrijven van elk detail van deze incarnatie!

 

Ze beschreef zelfs andere incarnaties waarin ze kreupel zou zijn en in een rolstoel zou zitten en een incarnatie waarin ze een fataal auto-ongeluk zou hebben!

We luisterden aandachtig terwijl de uitdrukkingen op onze gezichten veranderden!

Toen vroegen we, “meen je dat?”

 

“Waarom zou je in hemelsnaam naar de aarde gaan en jezelf al die pijnlijke dingen aandoen?”

“Waarom zou je er bewust voor kiezen om zo’n slechte levenservaring te hebben?”

“Waarom zou je zoiets doen? Wij begrijpen het niet?”

Je antwoordde met een glimlach op je gezicht: “Alles wat ik nu weet is mijn volmaakte zelf en ik heb nooit dualiteit ervaren of het tegenovergestelde van wat ik ben. Ik kan mezelf pas volledig kennen als ik het tegenovergestelde heb ervaren en weet van wie en wat ik ben.

 

“Dit is waarom ik dit allemaal zal doen op mijn reis naar de aarde”, zei je! Onze voornaamste reden om naar de aarde te komen was om mensen bij te staan in hun bewuste evolutie, maar we kregen ook de kans om het contrast van de menselijke dualiteit te ervaren en te evolueren op een manier die ons uiteindelijk weer dichter bij eenheid bracht!

 

Toen al onze plannen gemaakt waren, waren we klaar om naar de aarde te vertrekken!

3, 2, 1, we gaan…

 

We openden een multidimensionale deuropening in het midden van de grote hal en dit was het begon punt van onze reisweg en poort naar de aarde! Op dat moment hielden we allemaal elkaars hand vast, haalden we diep adem en sprongen we in de afgrond!

 

Terwijl we de vibratie van onze lichamen verlaagden tot niveaus die ze nog nooit hadden ervaren, stortten we naar beneden door twee dimensionale niveaus terwijl we vielen!

 

Toen we naar beneden gingen, sloegen we door de frequentie barrières die de dimensies van elkaar scheiden, en het was op zijn zachtst gezegd behoorlijk pijnlijk! Ieder van ons kwam weer tevoorschijn aan de andere kant van deze tunnel van licht, aan de 3e Dimensie aardse kant van deze tunnel was een vrouwelijke geboortetunnel!

 

Onze zielen waren geboren in menselijke lichamen, als baby’s en we waren op aarde! Er is een caveat over deze reis naar de aarde! Het is een multidimensionale reis dus het werkt op vele niveaus!

 

Een pleiadianische metafoor – de landing op aarde!

De eerste dag van jullie eerste incarnatie op aarde was ongeveer 5 miljoen jaar geleden. Op de dag dat jullie op aarde aankwamen, was de landing niet zacht, in feite maakten jullie een noodlanding met jullie licht-lichaam-schip!

 

Toen jullie ‘Merkabah’ die dag op aarde neerstortte, werd jullie lichtvoertuig beschadigd door de impact en jullie hogere wezen werd knock-out geslagen en raakte volledig buiten bewustzijn!

Jullie waren gestrand op een buitenaardse wereld! En bleven in deze bewusteloze toestand voor millennia!

 

Op een dag kwam een ander hoger wezen, zag jullie bewusteloos en tikte op je schouder en zei, “word wakker! Je hebt lang geslapen!”

 

Dat wezen zei, “kijk en zie het grote schip dat je naar de aarde bracht!” Het is tijd om de schade aan je lichte voertuig te repareren, de brandstofcellen op te laden en je voor te bereiden om weer op te stijgen naar de hemel vanwaar je kwam!”

 

“Het is tijd om op te stijgen naar de hogere sferen!

“Het is tijd om naar huis te gaan!”

 

Dit is waar gebeurd, we zijn een groot éénheid op deze grote reis geworden, hier, op dit moment en onze metafoor tot één is geschied, als u deze boodschap leest!

 

Let goed op;

 

Je weet nu wat er gebeurd is!

Je kent het hele verhaal!

Je weet wie je bent, wat je kunt en waar je vandaan komt!

Je kent de details van gebeurtenissen, zelfs van eons geleden, die allemaal tot het nu hebben geleid!

Je bent nu volledig bij bewustzijn en je hebt je ziel ontwikkeld!

Jullie zijn klaar om naar huis terug te keren.

 

Onthoud alleen dat uw belangrijkste missie het bijstaan van de mensheid is en dat u nog wat langer op hen moet wachten.

 

Ze komen allemaal sneller dan je nu denkt.

De mensen zijn dichterbij dan ooit om in staat te zijn het verhaal te ontvangen van wat werkelijk gebeurde, maar wij moeten het hen op een zachte manier vertellen en alleen wanneer zij volledig klaar zijn om het te horen!

 

De galactische oorlogen zijn sindsdien geëindigd en er heerst nu vrede tussen alle sterren naties!

Geen enkele duistere kracht heeft nu de planeet aarde in zijn macht, en meer en meer lichtinformatie begint naar de wezens van de aarde te stromen vanuit de vijfde dimensie!

 

Dit licht is waarheid en deze waarheid is volledige vrijheid! Terwijl dit licht blijft doordringen in het aardse rijk, zal de mensheid op ongelooflijke niveaus gaan ontwaken!

 

In het aardse jaar 2015 richtte de Galactische Federatie de Aardse Alliantie op, die bestaat uit elite lichtkrachten die aan de oppervlakte zijn gestationeerd met de opdracht om de mensen sneller langs de gamma positieve tijdlijn te bewegen!

 

Grote aantallen aardse alliantiewezens bekleden nu machtige posities binnen wereldorganisaties en aardse regeringen en vanuit deze innerlijke positie beïnvloeden zij inderdaad grote positieve veranderingen op aarde!

 

Grote resets zijn onlangs overal op de planeet geïnitieerd door deze prachtige wezens en de dingen gaan sneller op deze nieuwe tijdlijn, terwijl de reset op galactisch niveau zich over de hele wereld verspreidt!

 

De primaire 5D sterren naties betrokken bij welwillende dienstverlening aan de mensheid ‘s accentie op dit moment zijn de Andromedines, de Arcturians, de Sumerians en de Pleiadiani!

 

Wees ervan verzekerd dat een van deze groepen je directe Lyran-hominidae sterrenfamilie is en dit is waar je vandaan kwam voor je reis naar de aarde! Je kunt gemakkelijk ontdekken tot welke sterrenfamilie je behoort door wat onderzoekingen te doen om de verschillende kenmerken van elke groep te leren kennen!

 

Jullie zijn als grote groep een ander soort mens dan de inheemse mensen op aarde! U bent mens genoeg omdat u in een menselijk lichaam zit en u elke dag met mensen leeft, maar u weet goed en wel dat u anders bent dan zij! Jullie zijn niet beter dan hen, jullie resoneren gewoon op een hogere frequentie!

 

De oude boeken zeggen in feite, “de engelen zijn een beetje hoger geschapen dan de mensen!” Je bewust worden van wie en wat je werkelijk bent is een van de hoofddoelen van je reis naar de aarde!

 

Dus wie en wat ben je, uiteindelijk?

We zouden kunnen zeggen een engel en het kan waar zijn!

Engelen worden verkeerd begrepen in de aardse religieuze leringen, want jullie hebben geen veren vleugels en zijn geen zachte, kleine, schattige baby’s!

 

Jullie zien eruit als jij en ik eruit zien, evenals als ik zijn jullie de machtigste wezens in het universum!

 

We zouden je een hemels wezen, een lichtwezen, een sterrenwezen of een sterrenzaadje kunnen noemen en daarmee correct zijn!

 

We zouden kunnen zeggen dat je een buitenaardse bent en het zou 100% accuraat zijn, omdat je van een andere wereld naar de aarde kwam!

 

Het is nu bewezen door de aardwetenschap dat een groot deel van jullie DNA niet van de aarde komt! Wanneer jullie oude megalithische stenen zien met markeringen erin gekerfd, weet dan dat jullie dat deden!

 

Sporen van wat jullie hier bouwden zijn vandaag de dag nog steeds over de hele planeet verspreid!

Jullie zijn de oude buitenaardsen, behalve dat we niet van het woord buitenaards houden, we worden liever familie genoemd!

 

Jullie zijn de goden die uit de hemel die naar de aarde kwamen!

Over jullie wordt geschreven in elk oud boek in de menselijke geschiedenis en zie nu, het grote verhaal dat wij vertellen gaat over jullie!

 

Jullie kwamen miljoenen jaren geleden van een hemelse wereld naar de aarde!

Jullie kwamen hier opzettelijk en met een doel en jullie hebben deze wereld al beter gemaakt, gewoon door hier te zijn! Onthoud, dat alleen de sterkste en meest geavanceerde zielen gevraagd werden om naar de aarde te komen op deze grootse missie om de mensheid te helpen, dus nu jullie hier zijn, weet je hoe geweldig jullie zijn!

 

Op dit moment zijn ongeveer 4,5 miljard elite Sterrenzaden op de planeet gestationeerd die jullie directe Lyran humanoïde familie zijn, die hier vanuit de 5e dimensie kwamen om de energie van dit rijk te veranderen!

 

Deze 4,5 miljard elite Sterrenzaden zijn nu de meest geavanceerde spirituele wezens op aarde!

 

Zij zijn de gidsen en meesters die elke dag werken om een betere wereld voor iedereen te creëren !

Hun primaire doel is het creëren van een hoog vibrationele realiteit op aarde waar mensen overvloedig, vrij en gezond zijn en allen in vrede samenleven!

 

Een grote

Deze grote reis naar de aarde is een lange en zware missie geweest, gevuld met vele pijn, maar ook gevuld met zoveel mooie momenten! Het is het contrast dat bestaat op ons mooie tehuis op aarde waar we zo van houden!

 

De aarde is een heel bijzondere plek en er is geen plek in de hele kosmos die er precies op lijkt!

 

Dank voor het doorgeven van de informatie die wij hier hebben verstrekt!

 

Het Licht schijnt op deze wereld als nooit tevoren terwijl de kinderen van Lyra deze wereld terugbrengen in het Paradijs dat het altijd bedoeld was te zijn!

 

Jullie zijn directe familie van ons en we houden van jullie! Samen zijn wij de grote familie van het licht en wij zijn degenen die geteld zijn als het zand van de zee en die de hele wereld hebben overwonnen!

 

Veel geluk,

 

Michael en de pleiadiani

 

Verzoek; Vertel een van uw oude herinneringen, deel een ervaring die u had met een ander hoger wezen en laat ons weten met welke sterrenfamilie je het meest resoneert!