Royalty geïnfiltreerd

Octogon Nazi Organisatie

Van Khazaria naar Europa

Fraude en bedrog stelen rijkdom van het volk

Global slavenhandel

Oorlog verdubbeld hun inkomen

Onthulling

  

Global Khazarian Maffia

De Luciferiaanse revolutie tegen God en de Natuur; heeft de rijken en machtigen, meer precies de banksters, in een sterke positie gebracht. Zij gebruiken hun macht om zwakkeren te onderdrukken, de economie en het klimaat te vernietigen.

 

Het gordijn wordt nu opengetrokken om hun oorspronkelijk plan volledig bloot te leggen; t.w. de hele Wereld infiltreren, tiranniseren, en alle Religies uitroeien, teneinde alleen hun Babylonisch Talmudism toe te staan, ook bekend als Luciferianism, Satanisme of oude Baäl-aanbidding.

 

Deze satanische bezetenheid van de cabal is het resultaat van een zeer goed georganiseerde lange termijn-samenzwering om de Nieuwe Wereldorde te vestigen, gebaseerd op de Luciferiaanse revolutie tegen God en de Natuur.

 

De financiële instellingen hebben geleidelijk aan, bijna de volledige heerschappij verkregen over alle circulerende valuta’s, en daarmee ook de macht, de prijs van activa zoals aandelen en onroerend goed te verhogen of te verlagen. Verder kunnen zij het volk belastingen opleggen in de vorm van premies en rente, tot een bedrag dat slechts beperkt wordt door de hoeveelheid “vals” papieren valuta die zij kunnen uitgeven. De basis van dit kwaad, dat de Rothschild Khazarian maffia drijft, is ontleend aan de Babylonische Talmoed, gebaseerd op religieuze waanideeën van raciale superioriteit.

 

De Rothschilds ontwierpen het private fiat-banksysteem dat gebaseerd is op het maken van geld uit het niets, waarover zij ongehoorde woekerrentes in rekening brengen aan overheden en particulieren, terwijl dit het eigen geld van de bevolking had moeten zijn, vrij van rentelasten. Het idee van vals geld kwam voort uit de zwarte kunst van de Babylonische geldmagie, waarbij insiders beweerden dat zij deze technologie en geheime geldmacht van Baäl hadden gekregen, vanwege hun frequente kinderoffers en rituelen.

 

Royalty infiltreren

Toen zij eenmaal het banksysteem hadden geïnfiltreerd en gekaapt, vermengden zij zich met de Europese Koninklijken en infiltreerden en kaapten zij heel Engeland en de meeste van haar belangrijkste instellingen. Sommige deskundigen geloven dat de Rothschilds de oorspronkelijke leden van de Koninklijke familie hebben uitgeroeid door in het geheim een ongeoorloofd overspelige voortplanting te organiseren met hun eigen Khazarian mannen, om de Royals te vervangen door hun eigen troonpretendenten.

 

Velen denken misschien dat zij behoorlijk goed op de hoogte zijn van alle hoofdrolspelers in het speelveld van Deep State “samenzwering”, met betrekking tot de verschillende elementen van de samenleving die onze wereld van achter de schermen controleren. De organisatiestructuur, bestaat uit acht lagen, en is veel gecompliceerder, dan vaak bekend is.

 

Octogon Nazi organisatie

De echte top van de piramide wordt gevormd door de Luciferiaans faraonische heersers van Octogon, die zetelen in Zwitserland, dat de kern blijkt te zijn van de Global Octopus van heersende elites met hun tentakels die reiken tot in elke niche van “onze” samenleving.  Dit zijn de Faraonische Tempeliers Bankiers van Zwitserland met hun 5e Kolom Vrijmetselaars volgelingen die de heersende Oligarchie vormen over de hele wereld.

 

Deze heersende Farao’s komen voort uit Lucifers occulte mysterie religies, die voortvloeiden uit Babylon en Egypte. Zij worden nu geïdentificeerd als de Global Elites of cabal, die ons zien als hun slaven en eigendom, om mee te doen wat zij willen.

 

Octogon is de naam van een zeer geheime Nazi organisatie, die tegen het einde van WO2 haar fortuin verwierf uit geroofd Nazi goud en goederen, bewaard in Zwitserland, om het te gebruiken voor toekomstige oorlogen en illegale acties.

 

Een bekend Duits schandaal uit de jaren ’90 betrof zwarte fondsen waarmee de politieke verkiezingscampagne van Helmut Kohl en de CDU werd gefinancierd door gebruik te maken van Nazi-goud, witgewassen in Zwitserland en georganiseerd door de geheime Naziorganisatie Octogon onder het geheime codewoord zwijgen “Tempeliers van Zwitserland”.

 

Aan de top van de piramidehiërarchie zitten de Zwitserse OCTOGON Tempeliers, gevolgd door de 2e laag bestaande uit Soros en de Nazi’s. Eigenlijk zijn de Nazi’s een geïntegreerd deel van de Octogon, en behoren ze die zin tot de top.

 

Volgens de zeer aanbevolen Documentaire “The Pharaoh Show” viel het laatste bolwerk van de kruisvaarders, de Tempeliers, op 18 mei 1291, en slechts 2 en een halve maand later werd Zwitserland gesticht op 1 augustus 1291. Volgens deze documentaire was de schat van de Tempeliers verborgen in Zwitserland, waarop de Zwitserse banken werden gesticht.

 

De Vrijmetselaars zijn voortgekomen uit de Tempeliers. “De farao’s zijn er nog steeds en regeren de wereld via geheime genootschappen, nadat, zgn. de farao en zijn leger in zee verdwenen”. In het oude Egypte was de farao de machtigste persoon. De farao was de politieke en religieuze leider van het Egyptische volk en had de titels: Heer van de twee landen’ en ‘Hogepriester van elke tempel’.

 

Van Khazaria naar Europa

Rond 1200 na Christus leidden de Russen een groep naties die Khazaria omringden en vielen het binnen om een einde te maken aan de misdaden van de Khazaren tegen hun volk, waaronder het kidnappen van hun jonge kinderen en zuigelingen voor hun bloedoffer-ceremonies aan Baäl. De Khazaarse Koning en zijn hof van criminelen en moordenaars werden door de buurlanden de Khazaarse maffia genoemd.

 

De Khazaarse leiders beschikten over een goed ontwikkeld spionagenetwerk, waardoor zij vooraf werden gewaarschuwd en uit Khazaria ontsnapten naar Europese naties in het westen, hun enorm fortuin in goud en zilver met zich meenemend. Ze hielden zich gedeisd en hergroepeerden zich, terwijl ze nieuwe identiteiten aannamen. In het geheim zetten zij hun satanische rituelen met kinderbloed en kinderoffers voort, en vertrouwden erop dat Baäl hun de hele wereld en al zijn rijkdommen zou geven, zoals zij beweerden; Hij had het hun beloofd, zolang zij maar kinderen en zuigelingen voor hem bleven uitbloeden en offeren.

 

De Khazaarse koning en zijn maffia-hof beraamden eeuwige wraak tegen de Russen en de omringende naties die Khazaria binnenvielen en hen uit hun macht verdreven.

 

Na te zijn verdreven, viel de Khazaarse maffia honderden jaren later Engeland binnen. Om hun invasie te volbrengen, huurden zij Oliver Cromwell in, om Koning Charles 1 te vermoorden teneinde Engeland weer veilig te maken voor hun bankfraude. Dit was het begin van de Engelse Burgeroorlogen die bijna tien jaar woedden en waarbij de koninklijke familie en honderden van de echte Engelse adel werden vermoord. Zo werd de City of London opgezet als de bankhoofdstad van Europa en dat was het begin van het Britse Rijk.

 

De Khazaarse maffia besloot toen alle banken in de wereld te kapen en te infiltreren, met behulp van Babylonische Zwarte Magie, ook bekend als Babylonische Geld-Magie of de geheime kunst, geld te maken uit het niets en hun macht te gebruiken excessieve woekerrente toe te passen en te accumuleren.

 

Deze Babylonische geld-magie omvatte de invoering van papieren kredietcertificaten voor goud- en zilverdeposito’s, die reizigers in staat stelden hun geld mee te nemen in een vorm die gemakkelijk kon worden vervangen indien zij de certificaten zouden verliezen of zouden worden gestolen.

 

Interessant is dat juist het probleem dat door de Khazaren was begonnen, voor hen ook de oplossing vormde. Uiteindelijk infiltreerden de Khazaarse koning en zijn kleine hofhouding in Duitsland met een groep die de naam “de Bauers” van Duitsland koos om hen te vertegenwoordigen en hun door Baäl aangedreven systeem van kwaad voort te zetten.

 

De familie Bauer woonde in Frankfurt/M in het huis met Rode Schilden, en veranderde hun naam in Rothschild. Zij waren leden van hun op geheim bloed gebaseerde kinderoffer cult. – De Rothschilds waren de dekmantel voor de Khazaarse maffia om het Britse bankwezen te infiltreren en te kapen, waarna zij de hele Engelse natie kaapten.

 

Bauer/Rothschild had vijf zonen die infiltreerden in het Europese bankwezen, de City van Londen en het Centrale Bankwezen, welke ze overnamen door middel van diverse slinkse operaties, waaronder een vals rapport dat Napoleon in Waterloo aan de winnende hand was tegen de Britten, terwijl hij in werkelijkheid had verloren. Met het doel investeerders te motiveren hun activa tegen bodemprijzen te verkopen, die door de Rothschilds werden opgekocht.

 

Fraude en bedrog, stelen rijkdom van het volk

Zo konden de Rothschilds fraude en bedrog gebruiken om de rijkdom te stelen van de Engelse adel en aristocratie, die zakelijke investeringen hadden gedaan bij de bankinstellingen van de City of London.

 

De Rothschilds zetten een particulier fiat-banksysteem op dat gespecialiseerd was in het maken van vals geld uit het niets – om het Britse volk excessive woekerrente te laten betalen, over wat hun eigen geld had moeten zijn.

 

Het resultaat was dat de Rothschilds heimelijk het Britse Rijk bestuurden en een duivels plan ontworpen om de enorme hoeveelheden goud en zilver terug te vorderen die de Britten aan China hadden betaald voor de zijde en specerijen van hoge kwaliteit die nergens anders verkrijgbaar waren.

 

Via hun internationaal spionagenetwerk, hadden de Rothschilds gehoord over Turkse opium en de verslavende eigenschappen daarvan. Zij zetten een geheime operatie op touw om Turkse opium te kopen en te verkopen in China, waardoor miljoenen werden besmet met een slechte opiumgewoonte dat het goud en zilver terugbracht in de schatkist van de Rothschilds, maar niet aan het Britse volk.

 

De opiumverslaving die ontstond door de opiumverkoop van Rothschild aan China schaadde China zozeer dat China tot tweemaal toe oorlog voerde om hieraan een eind te maken. Deze oorlogen staan bekend als de Bokseropstanden of de Opiumoorlogen.

 

Het geld dat de Rothschilds met de verkoop van opium verdienden was zo veel dat zij nog meer verslaafd raakten aan het makkelijke geld dan de opiumverslaafden aan de opium. Het resultaat daarvan was dat de Rothschilds de financieringsbron werden achter de vestiging van Amerikaanse koloniën, door o.a. de oprichting van de Hudson Bay Company en andere handelsmaatschappijen, om de Nieuwe Wereld van Amerika te exploiteren.

 

Het waren de Rothschilds die opdracht gaven tot massale uitroeiing en genocide van de inheemse Noord-Amerikaanse bevolking, om de exploitatie van de enorme natuurlijke rijkdommen van het continent mogelijk te maken. Zij volgden hetzelfde model in het Caribisch gebied en op het Aziatische subcontinent in India, dat resulteerde in de moord op miljoenen onschuldige mensen.

 

Global slavenhandel

Het volgende grote project van de Rothschilds was wereldwijd het starten van de slavenhandel, door slaven te kopen van corrupte stamhoofden in Afrika, die met hen samenwerkten om leden van concurrerende stammen te ontvoeren en als slaven te verkopen. De Rothschild slavenhandelaren namen deze ontvoerde slaven in krappe cellen mee op hun schepen naar Amerika en het Caribisch gebied, waar zij werden verkocht. Velen stierven op zee door de slechte omstandigheden.

 

Oorlog verdubbeld hun inkomen

De Rothschild bankiers leerden al vroeg dat oorlog een lucratieve methode is om hun geld in korte tijd te verdubbelen. En wel, door geld te lenen aan beide oorlogvoerende partijen. Om verzekerd te zijn van terugbetaling, moesten beide partijen belastingwetten laten aannemen, die gebruikt konden worden terugbetaling te verzekeren.

 

Toen de Rothschilds de Amerikaanse Revolutie verloren, gaven ze de Russische Tsaar en de Russen de schuld van hulp aan de kolonisten door Britse schepen te blokkeren. Zij zwoeren eeuwige wraak op de Amerikaanse kolonisten, net zoals zij hadden gedaan toen de Russen en hun bondgenoten Khazaria verpletterden in 1.000 AD.

 

De Rothschilds en hun Engelse oligarchie, die hen omringden, beraamden manieren om Amerika terug te veroveren, dat werd hun voornaamste bekommernis. Hun favoriete plan was het opzetten van de Amerikaanse centrale bank, met Babylonische geldmagie en geheime vervalsing.

 

Ze creëerden een meesterplan om het hele Jodendom te beheersen, door de mind van Joden te controleren. Toen eenmaal het Jodendom was gekaapt, modelleerden zij het naar Babylonisch Talmudism (Luciferianism of Satanisme), en verwierven zij de algemene controle over het bankwezen en de activiteiten op Wall Street, het Congres, de belangrijkste massamedia; samen met het grootste deel van de wereldrijkdom en alle economische middelen voor hun uiteindelijk succes.

 

Onthulling

Binnenkort zal het volk weten hoe slecht deze mensen zijn, nadat is aangetoond hoe Bibi Netanyahu en zijn Likud Partij werd gebruikt om namens de Rothschild Financiële Maffia, Amerika op 9-11-01 aan te vallen,.

 

Wees behulpzaam en deel dit artikel met je familie, vrienden en kennissen om het viraal te laten gaan. Het wordt tijd dat elke burger begrijpt hoe en waardoor ze slaaf zijn gemaakt en worden gehouden. Nu, na 500.000 jaar, is het onze enige kans onze vrijheid terug te veroveren.

 

Om heel duidelijk hierover te zijn, door de blootlegging van hun verborgen geschiedenis, wordt hun crimineel geheim in het volle daglicht tentoongesteld om voor iedereen te zien en te begrijpen hoe corrupt en slecht onze slavendrijvers werkelijk zijn!

 

Bekijk deze video; Verborgen Geschiedenis van de Ongelooflijk Kwade Khazaarse Maffia